Blog > Komentarze do wpisu

Jak zbudowałem własną Piramide....Rok 2009.

-Kalendarz długości 7 metrów 18 centymetrów. 
Materiały pomocnicze: temperatury słoneczne,{Słońce}-

Oto temp. które pozwoliły mi zbudować własną Piramidę.
Wszystkie dane, które wprowadziłem na str. inter. oraz rys. pochodzą z uzyskanych temp. ze Słońca, a dokładnie z przetworzonych temp. pod moim wzorem.
Wynik przetworzonych temp. wprowadziłem do kalendarza rocznego przypadającego na rok obliczeniowy: np. 2009 r.
Wzór, oraz sposób przetwarzania temp. pozostaje tajemnicą, jak i budowa Piramidy w kalendarzu.
Poniżej przetworzone temp. z których uzyskałem dane w 2009 r. do budowy Piramidy.
 
18 lipiec - powstała temp.  - 51 stopni C. jest to kąt pochylenia ściany bocznej Piramidy.
7 to miesiąc lipiec
7 + 18 = 718. Zestawienie dwóch cyfr 7 oraz 18 to liczba 718.
18 lipiec - to 29 tydzień roku, to rzędy w Piramidzie.
18 lipiec - to dzień miesiąca.
18 to wys. Korytarza Wstępującego, który przecina Islandie - 12 stop. C., 17 lipiec { wulkan }.
18 czytając wspak to masa Ziemi do Księżyca.
18 lipiec - to 204 warstwy w Piramidzie.  Dane z Wikipedii Piramida Cheopsa podaje 203 warstwy.203 = 7 x 29.
204 = 7 x 29.
20 lipiec + 232 stopnie C. to bok podstawy Piramidy.
20 lipiec  - 11 stop.C. powstały temp. do wybuchu na Słońcu  + 176 stop. C. + 182 stop. C.to wybuch na Słońcu z temp. 358 stop. C. 2009r.
21 lipiec  - 12 stop. C. przecina Islandie Korytarz Wstępujący rys. 13  - 17 lipiec.
Temperature 358 st. dzieląc na dwa = 179 długość połowy przekątnej podstawy.
+ 176 stop. C. to wys. ściany bocznej Piramidy.
Rok obliczeniowy 360 dni, minus 30 dni miesiąca to przekątna Piramidy = 330 mm.
330 dzieląc na dwa = 165 mm. połowa przekątnej Piramidy.
26 to dwudziesty szósty lipiec + 2 stop. C. Konstelacja Oriona.
26 stop. 18' 9, 73"
26 stop. czytając wspak to 62 stop. równoleżnika.
18 - dzień miesiąca
9 - to wrzesień, miesiąc
73 to - 73 dni od 1 września do 13 listopada 2010r. - planeta Nibru.
37 - wspak
Składając poszczególne dane wyżej wymienionych temp., na zwijanym papierze milimetrowym, zbudowałem własną Piramide, która odpowiada dokładnie
opisowi z  < Wikipedii Piramida Cheopsa >.
Czytając z prawej do lewej odczytałem zaszyfrowane hasła.
Wróce do przełomu 2008r,a 2009r. powstała różnica temp. - 47 stop. C.
Natomiast przełom 2009r. a 2010r. powstała różnica temp. + 5 stop. C. oraz + 18 stop. C.
Różnice temp. wkomponowałem między 13 lipiec a 6 sierpień, oraz 16 lipiec a 9  sierpień.
Rok 2010 luty 23 opisałem planete Nibru z księżycami przypadającymi na 10 listopad 2010r.,
które odpowiadają dniom w kalendarzu 13 oraz 16 lipiec, 6 a 9 sierpień, rys 13 lub 14.
Miara schodów w Wielkiej Galerii 47 metrów, odpowiada różnicy temp. między 2008r. a 2009r. tj: 47 stop. C.
Rys. 14 schody Wielkiej Galerii węższe od 6 oraz 9 sierpnia , rozszeżają się do 13 oraz 16 lipca.
Kanał w Komnacie Królowej, dług. 66 metrów zakończony płytą 98 mm, a dokładnie ostatnie przebiegunowanie 9792,
dodając numerycznie 9 + 7 + 9 + 2 = 27.
Wykres 12 planeta Nibru i jej księżyce rys. opublikowany 24 marca 2010r. zawarta jest liczba 27.
11 listopad + 27 stop. C planeta Ziemia oznaczona w kalendarzu liczbą 27 { stoi poniżej lini Słońca }.

Co kryje się jeszcze pod tą liczbą 27 ?

Temperatury w kalendarzu 2 x 28 to 16 lipiec temp. dodatnie, oraz księżyc planety Nibru.

Na koniec tajemniczą liczbe którą zapisano w Księdze Cheopsa to liczba 718.
Co ta liczba oznacza w moich obliczeniach; to długość kalendarza rocznego, który zaczyna się od 1 stycznia a kończy 30 grudnia
długość to 7 metrów 18 centymetrów, suma 718.
Oto tajemnicza liczba z Księgi Cheopsa w moim kalendarzu.

Wniosek: Jest to Piramida Słońca, zbudowana ze stopni temp. słonecznych, ostrzega świat o nadchodzących zmianach.

niedziela, 22 sierpnia 2010, yaca.m

Polecane wpisy