Ostatnie prognozy

poniedziałek, 26 marca 2018
Plan budowniczego piramidy Cheopsa zakładał aby zgromadzoną wiedzę przekazać przyszłym pokoleniom. Twórcą projektu był Pan Bóg. Budowniczy uwzględnił to w Komorze Króla piramidy Cheopsa oraz gwiazdach. Widać to wyraźnie w przedstawionym poniżej opisie. Pomysłem były trzy piramidy i miały one odpowiadać trzem gwizdom z Pasa Oriona około 10 560 r.p.n.e. Tą samą datę w skrócie budowniczy zaznaczył w pomieszczeniu Komory Króla 10.56. Dla autora jest to niepodważalna data budowy piramidy i przypisuje na rok 10 560 + 2018 = 12 578 lat temu. Realizator projektu informuje w swoich obliczeniach, że wydarzenia ziemskie pokrywają się z wydarzeniami z Niebios. Mamy tu porównanie wydarzeń ziemskich oraz kosmicznych. 3 piramidy odpowiadają trzem planetom Układu Słonecznego: Ziemia, Wenus oraz Mars. Co wiedzieli już starożytni. Spadkobiercy piramid próbowali stworzyć podobne dzieło z mizernym skutkiem. Piramidy w Gizie które zbudowali, to nie tylko kupa kamieni, a miały one wytyczony cel. Dzięki piaskom pustynnym przetrwały ponad 10 tys lat. Budowniczy zbudował piramidę bez wejścia i jest odzwierciedleniem naszej planety Ziemi. Jedna i druga nigdy nie miały wejścia do środka. Ciekawość Kalifa dokonała tego zbrodniczego dzieła w pierwszym tysiąc leciu naszej ery. Budowniczy wiedział że zbliża się katastrofa na Ziemi. Czas zniszczyłby by wnętrze podobnie jak uległa erozji zewnętrzna układanka piramidy. Ważnym ogniwem w szybie Komory Królowej są zakodowane wartości liczbowe: 193 oraz 66 z których można odczytać przyszłe wydarzenia kosmiczne oraz ziemskie dotyczące Polski. Pierwsza liczba 193 wspomina o odkrywcy planetoidy natomiast druga 66 o Armagedonie na Ziemi. Początkowa długość szybu Komory Królowej w linii prostej składa się z prostego odcinka 193 cm. W tym krótkim odcinku drogi budowniczy zakodował dwa obiekty kosmiczne które dają łączną długość 1930 metrów. Pierwszy obiekt kosmiczny odczytałem i opisałem na blogu w 2017 roku z symbolami mojego nazwiska R.S. +1,  -79.  Miał on szerokość od 79 metrów oraz długość 790 metrów. Drugim obiektem kosmicznym jest planetoida o większej masie budowniczy zapiał w spadku aktywności słonecznej o 114 jednostek 20/21 czerwca 2017 roku. Wymieniony obiekt kosmiczny na dzień dzisiejszy znajduje się innym układzie planetarnym. Jego długość wynosi 1140 metrów zaś szerokość 114 metrów i odwiedzi nasz Układ Słoneczny za 114 lat. Taki obraz dwóch planetoid odczytałem z wyliczonych liczb. Przypomnę tylko że wymieniona wartość liczby 114 nawiązuje do największych wulkanów świata o współrzędnych geograficznych 114 x 41 Yellowstone oraz włoskiego Wezuwiusza 14 x 41. Łączna długość dwóch obiektów musi wynosić 1930 metrów. To tyle co skrócony odcinek drogi bez zera w pierwszej części szybu Komory Królowej 193 cm. Z wartości liczby 193 odczytałem dwie bardzo ważne liczby: 19 oraz 3. W 19 numeracji Tabeli Galerii  budowniczy wpisał odkrywcę planetoidy z 19/20 października 2017 roku na trzeciej planecie od Słońca. Oto 19 numeracja Tabeli Galerii odczytana i zapisana z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa następującymi liczbami: R.S.56,5691    38  0  19    9. W tych czterech liczbach po przecinku 56,5691 budowniczy zapisał datę urodzenia autora oraz odkrywcę planetoidy z 19/20 października 2017 rok, wraz z datą urodzenia Ryszarda Suskiego 6 styczeń 1956 rok oraz warstwy bloków w piramidzie Cheopsa. { 56+ 56 + 91 = 203 }. To wyróżnienie budowniczy zaznacza szczególnym miejscu Komory Królowej w załamanym kącie 38 stopni 28 minut. Źródło: " Piramida Cheopsa Wikipedia wolna encyklopedia ". Przepowiednie dotyczące Polski mówią cyt: " że to w Polsce pojawi się człowiek i to on zapali latarnię wiedzy ". Wiadomo że mowa o odkrywcy obiektu kosmicznego. Wartość liczby 38 odnosi się do przedstawionej numeracji 38  0  19. Także w tej  numeracji budowniczy zaznaczył rozpoczęcie drugiej wojny światowej. Zmienna kolejność liczb w tej numeracji przedstawia wydarzenia z okresu  przed drugiej wojny światowej, czytamy z prawej do lewej. Mamy tu niepodważalne dwa przykłady wydarzeń historycznych: odkrywca oraz drugiej wojny światowej. Obydwa wydarzenia zapisano w planetoidzie z 19/20 października 2017 roku. Drugi prosty odcinek drogi składa się z 66 metrów za załamaniem 37 oraz 38 stopni 28 minut. Budowniczy wymienił tu dwukrotnie wartość liczby 28. Podobnie jak w moich obliczeniach poniżej. Wartość liczby 66 służy do rozszyfrowania zagadek związanych w kosmosem oraz wydarzeniami ziemskimi po 66 dniach. Podam kilka przykładów które pokrywają się z wydarzeniami kosmicznymi oraz ziemskimi w zakodowanej liczbie 66.

1. 20 listopad 2017 rok. Szczególny dzień w tej dacie z aktywności słonecznej odczytałem dwuczłonowy obiekt kosmiczny, który po dodaniu dał mi jeden wymiar o łącznej wartości  79. Tu aktywność słoneczna zdecydowanie zaznacza prosty odcinek z szyby Komory Królowej który składa się z dwóch części. Oraz pozostałej liczby 114, które dają łączną długość odcinka 193 cm. Dwuczłon liczb z 19/20 listopada 2017 roku nawiązuje do spójności terytorialnej Polski. Natomiast obiekt kosmiczny z 19/20 października 2017 roku informuje o wydarzeniach w Polsce. Sumując: Obiekt kosmiczny z 20 listopada informuje o przyszłych wydarzeniach na Ziemi po 66 dniach. Oto wyliczone liczby które potwierdzają opisane wydarzenia:

2. 20/21 listopad 2017 rok.

a. - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,     - 32 }.
b. - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,     - 47 }.

Suma dwóch minusowych ciał niebieskich dała mi skrót planetoidy o łącznej długości w liczbie - 79 { 790 metrów }.

1. Po 66 dniach od 20 listopada 2017 roku mamy 25/26 styczeń 2018 rok eksplozja gazociągu. Rozszczelnienie gazociągu powstało po wstrząsach sejsmicznych po północy z 25 na 26 stycznia 2018 w Murowanej Goślinie za Poznaniem na 17 południku jak informowałem na blogu.

2. Po kolejnych 66 dniach na wykresie wyliczyłem 3 kwiecień 2018 rok. Tym razem ciało niebieskie stoi przed granicą światła i ciemności. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 3 kwiecień.

1. 2/3 kwiecień 2018 rok: - 96 st. C    + 195 st. C    { + 1,     - 3 }.
2. 3/4 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 192 st. C    {  0,       + 1 }.
3. 4/5 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 193 st. C    { - 4,     + 3 }.

Zagadka z 25/26 stycznia 2018 rok przeniesiona została na 3 kwiecień 2018 rok. Ostrzega przed wydarzeniami początkiem kwietnia w Polsce. Wartość liczby - 3, 3 kwietnia to obiekt kosmiczny który stoi przed granicą światła i ciemności. Z przedstawionych liczb wynika że chodzić może  o trzęsienie ziemi w Polsce. Informują o tym małe wartości liczbowe: +1,  -3,  +1,  -4 lub innym mi nieznanym zjawisku w Polsce. Jest niezmiennym że jedno zjawisko ostrzega przed drugim. Po 5 dniach, czyli 8 kwietnia 2018 roku ten obiekt kosmiczny trafia centralnie w nasza planetę oraz naszą Gwiazdę po ciemnej stronie. Być może chodzi o trzęsienie ziemi w godzinach nocnych. Obiekt kosmiczny przelatujący centralnie przez naszą Gwiazdę 8 kwietnia może informować o eksplozji na Słońcu z niewidocznej strony tarczy słonecznej. Może mieć wpływ na trzęsienie ziemi po niewidocznej stronie naszej planety. Z wyliczonych liczb teoretycznie wykreśliłem trzęsienie ziemi na Antarktydzie oraz Indonezji nie omieszkam zwrócić uwagi na europejskie wulkany w kwietniu 2018 roku. Po kolejnych 66 dniach od 3 kwietnia odczytam 9 czerwiec. Wyjątkowy dzień w jednej z komór na wykresie w centralnym punkcie wydarzeń - Polska przed granicami światła i ciemności stoi obiekt kosmiczny o wartości: { - 9 }.  Może on informować o trzęsieniu ziemi do: + 1, - 9 stopni w Skali R teoretycznie. Czy tak naprawdę chodzi o to wydarzenie. Dwukrotnie nie sprawdziły się trzęsienia ziemi do 9 stopni w skali R w lutym oraz 25 marca 2018 roku na świecie. Tym razem 25 marca 2018 roku chodziło o emocje związane z wydarzeniami w Planicy gdzie Kamil Stoch zdobył kryształową kulę i nie tylko. Myślę że 9 czerwca dojdzie do podobnego wydarzenia związanego z Polską w 9 stopniowej skali licząc od jeden do dziesięciu. Po pierwsze rozpoczyna się festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Są ludzie co nienawidzą Polski i będą próbowali storpedować festiwal. Po drugie chodzi o wydarzenie światowe związane z piłką nożną w Rosji. Po trzecie na północ od 52 równoleżnika w Polsce dojdzie huraganów na niespotykaną skalę. Prawdopodobnie chodzi także o wydarzenie związane ze zniszczeniami 9 stopnia, w skali od jeden do dziesięciu, czyli bardzo duże zagrożenie. Do tego wydarzenia trzeba dodać trzęsienie ziemi na Alasce oraz Nowej Gwinei. Takie wydarzenie odczytałem z liczb aktywności słonecznej. Na pewno jest to szczególny dzień nieprzypadkowo ciało niebieskie po 66 dniach wskazało tą wyjątkową datę 9 czerwiec 2018 rok. Wszystko odbywa się jak w schemacie lub odbiciu lustrzanym ten sam obiekt kosmiczny z 9 czerwca po 66 dniach wskazał mi 15 sierpień. Wydarzenie z 15 sierpnia można porównać do trzęsienia ziemi w 7 stopniowej Skali podobnie jak 9 czerwiec. 15 sierpień stoi na wykresie po przeciwnej stronie od 52 równoleżnika na południe Polski. Zagrożenie będzie bardzo duże porównam je do 7 stopni w skali od jeden do dziesięciu. Podobnych wydarzeń w Polsce będzie więcej. Wymieniłem tylko dwa uprzedzając społeczeństwo Polskie. Sumując mistrzostwa świata w piłce nożnej Polska uplasuje się na 7 stopniu w skali od jeden do dziesięciu. Czyli wydarzenie mniej ważne od tego co dokonał Kamil Stoch 25 marca 2018 roku. Po kolejnych 66 dniach dojdzie do zmiany pór roku. Przypadnie to na 20/21 październik 2018 rok. Takie wydarzenie w październiku nie powinno mieć miejsca. A jednak stanie się. Pierwotne obliczenia wskazały na zmianę biegunów w miesiącu wrześniu. Tak oceniłem wizualnie spoglądając na wydarzenia od 13 do 24 grudnia 2017 roku. W tym samym czasie bieguny plusowe oraz minusowe zrównoważyły się jak szale na wadze. A to już jest niebezpieczne dla naszej cywilizacji. Podobne wydarzenie mieliśmy 10/11 sierpnia 2017 roku gdzie wody Oceanu Atlantyckiego odstąpiły od brzegów Ameryki Południowej.Wygląda na to że zrównoważone bieguny będą utrzymywały się przez 50 dni od 20 września do 11 listopada 2018 roku. Wpływ na te wydarzenia ma Gwiazda " Nibiru ". Taki obraz wydarzeń odczytałem w dniu 10/11 listopada 2018 roku. Tego dnia dodatkowo zmienne bieguny wystąpią dwukrotnie: - 98, + 87  oraz - 28 + 28. W Komorze Królowej piramidy Cheopsa to wydarzenie zaznaczono dwukrotnie w liczbie 28. Wartości liczbowe - 28 oraz + 28 czytane z prawej do lewej wskazują na dwa ziemskie bieguny, północny oraz południowy, na 82 równoleżniku. Mogą one mieć wpływ na pływy oceanów. Od 11 listopada biegun plusowy { + } systematycznie zacznie rosnąć. To jest dobra prognoza dla partii  rządzącej na przyszłość. Występujące liczby wyliczone z aktywności słonecznej nie mogą być zrównoważone o tej samej wartości. Będzie to miało wpływ na zaburzenia w polu magnetycznym Ziemi przez 50 dni od 20 września do 11 listopada 2018 roku. Jak z Biblii w dniu 50-nicy. Zapowiedzią wydarzeń na Ziemi są wyliczone trzy szóstki { + 666 } 20/21 grudnia 2016 roku. Po dodaniu + 666 dniach mamy wrzesień 2018 rok. W grudniowych dniach 2016 roku opozycja minusowa { - } chciała dokonać zamachu na Polski rząd. Z mizernym skutkiem. Wiadomo że trzy { +666 } to złowieszcza liczba, dopasowana do wydarzeń od 20 września do 11 listopada 2018 roku.

Armagedon

Myślę że w tej liczbie + 666,   + 15,   0, zapisano Armagedon. Co znaczy słowo  "Armagedon "? W Apokalipsie św. Jana: cyt " symboliczne miejsce ostatecznej zguby wrogów Boga; także ostateczna bitwa miedzy siłami dobra i zła do tego prowadząca ". Wrogowie Pana Boga to wrogowie Polski mieszkający w Polsce. W ostatecznym rozrachunku przegrają ci co okupowali mównicę Polskiego sejmu od 16 grudnia 2016 roku. To dla nich Pan Bóg przygotował " Armagedon ". To jest jeden przykład Armagedonu w Polsce. Sumując ten szczególny obiekt Kosmiczny R.S. +1 -79 który przybył z innego układu planetarnego do naszego Układu Słonecznego ostrzega opozycję. Składa się on z dwóch nieproporcjonalnych części. Dla mnie w tej planetoidzie zawarte są ważne informacje dotyczące teraźniejszych wydarzeń w Polsce oraz na świecie. Dla innych podłużny kawał skały, który przyleciał i odleciał. To oni próbowali ukraść moje odkrycie naukowe które budowniczy zapisał w piramidzie Cheopsa dla autora. Nie mieli pojęcia przed czym ostrzega nadlatująca planetoida z innych wymiarów. Po kolejnych 66 dniach mamy 22/23 grudzień także w jednym z pomieszczeń podstawy piramidy stoi mała piramida. Trzy dni później na linii Słońca przed granicą światła i ciemności stoi inny obiekt kosmiczny informujący lub wskazujący wysokość fali do 5 metrów na Oceanie, po wstrząsie sejsmicznym. Tak to wydarzenie wygląda teoretycznie na koniec 2018 roku.


Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
wtorek, 20 lutego 2018
Obiekt kosmiczny odkryty przez autora dnia 19/20 października 2017 roku. Szczegółowo opisywany na blogu przez kolejne miesiące począwszy od lipca 2017 do 19/20 października 2017 roku, któremu nazewnictwo planetoidy może nadać każdy kto pierwszy odkryje i opisze ciało niebieskie. W tych liczbach R.S.  + 1,  - 79 kryje się tajemnica sprzed 1938 lat. W tamtym czasie eksplodował Wezuwiusz 24 sierpnia 79 rok naszej ery. Czyli 54 dni prędzej przed przelotem Przybysza z Kosmosu R.S. + 1,  - 79.  Szczególny obiekt kosmiczny któremu nadałem nazwę moim imieniem oraz nazwiskiem: R.S. + 1,  - 79 z 19/20 października 2017 roku ostrzega ludzkość przed podobną katastrofą jaką przeżyli mieszkańcy środkowych Włoch podczas eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Przybysz z Kosmosu po 114 dniach od 19/20 października ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Eksplozja wulkanu może wywołać trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R jak pokazują liczby wyliczone z aktywności słonecznej. Współrzędne geograficzne kierują nas na islandzkie wulkany. Przypadnie to na koniec lutego - początek marca. Naukowcy na Hawajach pierwszy raz ten obiekt kosmiczny zobaczyli przez swoje lunety 20 października 2017 roku, a wiadomość tą opublikowali w internecie 6 listopada 2017 roku, czyli są na etapie raczkowania. Aby ubiegać się o pierwszeństwo w odkryciu obiektu kosmicznego w Arizonie trzeba spełnić podstawowy warunek, czyli w ciągu trzech miesięcy zgłosić swoje odkrycie do Arizony. Spełniłem wszystkie ich warunki. Okazuje się jednak że procedurę zastrzeżeń którą stworzyli to fikcja gdyż dla nich liczy się tylko ich zespół i to co oni sobie nawzajem postanowią. Co więcej naukowcem jest człowiek z lunetką, a unikalność techniki stosowanej przeze mnie jest w ich oczach bezwartościowa. Oceną Pani radcy prawnego Magdaleny Sumera w tej sytuacji "nie mamy partnera do rozmowy".
Oto kolejny wzór nr 2 który może służyć do odczytania tajemnic kosmosu.

1. Tajemnica z Kosmosu. Wzór: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26.

2. Tajemnica z Kosmosu. Wzór: Kosmos: 193 =  114 x 79.

1a. W pierwszym przypadku wzór służy do odczytania katastrof na Ziemi z kursu Wenus przed tarczą Słońca: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26.

2a. W drugim przypadku wzór służy do rozwiązywania tajemnic z Kosmosu.

Kosmos stała 193 zmienna 114 x 79.  Obydwa wzory służą do rozwiązywania zagadek z Kosmosu.

Poniżej zamieszczam do wglądu dla moich czytelników pismo do Międzynarodowej Unii Astronomicznej w sprawie Przybysza z Kosmosu R.S. + 1,  - 79 (nazwanego przez nich 1I/2017 U1 'Oumuamua):


oraz angielskie tłumaczenie pisma:Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 19 lutego 2018
Co intrygowało budowniczego piramidy Cheopsa że postanowił pierwszą część szybu o długości 193 cm skierować na Polskę. Wymienione liczby z 19/20 października 2017 roku: - 64 st. C    + 221 st. C   { R.S. + 1,  - 79 } kryją w sobie wiele tajemnic i nawiązują do różnych wydarzeń na świecie. Na ten dzień odkryłem szczególny obiekt kosmiczny: { R.S. + 1, - 79 }. Jedną z tajemnic po 193 dniach jest 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. To wyjątkowe święto przypadnie na 3 maja 2018 roku. Nawiązując do budowy piramidy Cheopsa budowniczy zaznaczył w szybie Komory Królowej w linii prostej do załamania prosty odcinek w liczbie 193 cm. Dzieli się on na dwie różne długości: -114 oraz -79 cm co w sumie dało 193 cm. Dodając 193 dni do 19/20 października 2017 roku odczytam 3 maj 2018 rok, święto Konstytucji 3 Maja w Polsce. Na logikę przybysz z kosmosu może oznaczać najazd, nalot, przelot na Polskę z powietrza. Tak można wytłumaczyć logicznie przybycie ciała niebieskiego z 19/20 października 2017 roku w Polsce. Snuć można wiele teorii. Co ostatecznie się stanie ocenimy sami 3 maja 2018 roku. Na dzień dzisiejszy wiem że w liczbie -79 zapisany jest szczególny obiekt kosmiczny o długości 790 metrów: { R.S. + 1,  - 79 }. Szeroki prawdopodobnie w dwóch wymiarach od 79 do 97 metrów. Ciekawostka 97 metrów - 79 metrów = 18. Wymieniona wartość 18 ma zastosowanie w różnych wzorach. Nawet w masie Ziemi do Księżyca. Idąc dalej można odczytać 18-ty południk który zaznacza kamienice miejsce zamieszkania autora w Opolu. I to właśnie jemu należy się pierwszeństwo odkrycia przybysza z kosmosu. A nie jak to sobie przypisali obserwatorzy przez lunety na Hawajach. Zatem wymieniony obiekt kosmiczny budowniczy wpisał w część szybu Komory Królowej piramidy Cheopsa i uwiecznił w otworach Wielkiej Galerii piramidy w 19-tej numeracji tabeli Galerii. Po to by ostrzec ludzkość gdy nadejdzie czas. Ten czas już nastąpił i potwierdzi się to w dniu 3 maja 2018 roku. W tym wyodrębnił dwa ostatnie 55 oraz 56 które należą do Jezusa oraz Stwórcy Pana Boga. Aktywność słoneczna z 20 października 2017 roku po 193 dniach przedstawia nieciekawy obraz Polski. Drugą tajemnicę zapisano w liczbie + 221 może nawiązywać do wydarzenia w samej Warszawie w dniu 3 maja 2018 roku. Z ogólnej liczby aktywności słonecznej + 221 można odczytać intensywne opady deszczu do + 221 mm na jeden metr kwadratowy w Warszawie. Można do tego dopisać dwie ważne postacie na obchodach w dniu 3 maja 2018 roku. Informuje o tym występująca dwukrotnie wyliczona liczba 2 x 21 która wymienia Niemcy zachodnie czytając z prawej do lewej na 12 południku. W tym dniu dojdzie jeszcze do innego niecodziennego wydarzenia.

Otóż w artykule z 4 lutego 2018 roku nie dopisałem ważnego wydarzenia które było powiązane z rozszczelnieniem gazociągu w Murowanej Goślinie 26 stycznia 2018 roku. To wydarzenie jest ściśle powiązane z szybem Komory Królowej z piramidy Cheopsa. Czyżby budowniczy piramidy zaznaczył niewyjaśnione zagadki w szybie? A może daje do zrozumienia że wydarzy się coś ważniejszego od tego z 26 stycznia z Murowanej Goślinie. Pytanie czy gazociąg może być symbolicznym szybem? Tak więc do 20 listopada 2017 roku w którym to dniu odczytałem dwuczłonowy obiekt kosmiczny dodałem 66 dni to odczytałem właśnie 26 styczeń 2018 rok. To tyle co zapisano w szybie Komory Królowej. Budowniczy piramidy zapisał w kamieniu to niecodzienne wydarzenie dla potomnych. W dalszym ciągu drążę temat na dzień 3 maja 2018 roku. Na ten dzień budowniczy w szybie Komory Królowej zaznaczył w prostym odcinku wartość liczby 193 cm. Czy można poziomy szyb z Komory Królowej w przenośni porównać do chodników w Polskich kopalniach a może chodzi o gazociągi. Jeżeli tak, to jest zagrożone życie ludzkie w Polsce. A może budowniczy myślał o innym szybie w Polsce. W tym dniu dokładnie 3 maja 2018 roku na ukośnej czerwonej linii stanie ciało niebieskie o wartości + 4 które będzie miało wpływ na te wydarzenia. Być może chodzi o trzęsienie ziemi do 4.1 stopnia w skali R. Na dzień dzisiejszy trzeba wziąć pod uwagę różne przypadki nawet upadek ciała niebieskiego w dniu 3 maja 2018 roku w Polsce. Na dzień 2/3 maj wyliczyłem z aktywności słonecznej identyczne liczby jakie wyliczyłem 19/20 października 2017 roku. Kolejno od 1 maja przedstawiam liczby które mogą być powiązane w tymi wydarzeniami.

1. 1/2 maj 2018 rok: - 74 st.  C     + 206 st.  C     { - 4,     + 15 }  { 4 + 15 = 19-ty południk }
2. 2/3 maj 2018 rok: - 70 st.  C     + 221 st.  C     { + 1,    + 4 }
3. 3/4 maj 2018 rok: - 71 st.  C     + 225 st.  C     {    0,     - 8 }

W dniu 3 maja 2018 roku po północy wartość liczby 0 zamyka wydarzenia w Polsce na 19 południku który przecina Górny Śląsk. Czy budowniczemu piramidy chodziło o to by wskazać miejsce tragedii na 19-tym południku w Polsce?

Eksplozje wulkanu połączone z trzęsieniem ziemi

Już po 21 lutym 2018 roku można się spodziewać na świecie silnych trzęsień ziemi.  Szczególnym dniem jest 28 luty na 1 marzec 2018 rok. Wyliczyłem na ten dzień bardzo duże trzęsienie ziemi do 9 stopni a skali R. Na koniec  lutego wyliczyłem następujące liczby z aktywności słonecznej które informują o tym wydarzeniu:

1. 27/28 luty 2018 rok: - 97 st. C     + 232 st. C     { + 2,     - 6 }
2. 28/29 luty 2018 rok: - 99 st. C     + 226 st. C     { + 1,     - 9 }
3. 29/30 luty 2018 rok: - 100 st. C   + 217 st. C     { + 1,   - 17 }

28 luty oraz 1 marzec 2018 rok informuje o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w skali R. Z powyższej liczby o wartości + 1  - 17 można odczytać zlokalizowane miejsce w Europie, Islandia oraz wulkany na Wyspach Kanaryjskich. Śpią tam chwilowo groźne wulkany które co kilka set lub kilka tysięcy lat się budzą. Można się zatem spodziewać eksplozji wulkanów końcem lutego lub 1 marca 2018 roku. Wartość liczby - 17 przecina dokładnie 17-ty południk w pierwszej strefie czasowej na zachód od Greenwich oraz na północ od równika. Eksplozja wulkanu na Islandii lub na wyspach Kanaryjskich do 9 stopni w skali R może wywołać tsunami na Oceanie Atlantyckim końcem lutego lub 1 marca 2018 roku. Wydarzenie może mieć miejsce kilka dni wcześniej. Dalej dodając z lewej do prawej odczytam: 1 + 17 = 18 równoleżnik oraz 72 południk na zachód od Greenwich. Z wymienionych liczb można zlokalizować kilka wydarzeń z trzęsieniem ziemi między innymi w Ameryce Środkowej oraz Chile. Z tej liczby można odczytać współrzędne geograficzne na północ od równika Haiti. Natomiast na południe południowe Peru oraz północne Chile. Tam także można się spodziewać trzęsień ziemi. Zwracam również uwagę że wymienione trzęsienie ziemi do 9 stopni w Skali R może mieć miejsce w innym rejonie świata. Podobne zdarzenie miało miejsce 23 stycznia 2018 roku kiedy doszło do trzęsienia ziemi na Alasce do 7.9 stopnia w Skali R. Obliczenia wskazały Amerykę Środkową. 1938 lat temu doszło do wielkiej katastrofy w środkowych Włoszech. Obecnie może być podobnie. Silne trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanu przyniosą ogromne straty. Wymieniona liczba z aktywności słonecznej + 232 potwierdza to wydarzenie. Oto liczby wyliczone z aktywności słonecznej na 24 marzec 2018 rok które informują o innym zdarzeniu. Jest to drugi przypadek trzęsienia ziemi 24 marca 2018 roku. Na ten dzień wyliczyłem następujące liczby które informują o tym wydarzeniu:

1. 23/24 marzec 2018 rok: - 77 st. C     + 232 st. C     { + 4,   + 7 }
2. 24/25 marzec 2018 rok: - 81 st. C     + 239 st. C     { + 1,   - 9 }
3. 25/26 marzec 2018 rok: - 82 st. C     + 230 st. C     { + 1,   + 23 }

Z wymienionych liczb na dzień 24 na 25 marca można odczytać trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Wymieniona wartość liczby + 232 potwierdza to zdarzenie. Natomiast z wartości liczby { + 1,  + 23 } można odczytać, czytając z lewej do prawej, 33 równoleżnik. Natomiast z lewej do prawej 32 + 1 = 33 południk. Z wymienionych liczb można odczytać współrzędne geograficzne Bliskiego Wschodu. Być może chodzi o wojnę w tym rejonie świata. Wartość liczby 9 może informować o użyciu bomby atomowej. W tym przypadku zatrzęsło by ziemią do 9 stopni w skali R. Wartość liczby 81 oraz 9 może informować również o wydarzeniach na wschód od Greenwich np. Japonia oraz Ameryka Środkowa. To są moje domysły, a rzeczywistość może być całkiem inna.

Kolejne trzęsienie ziemi w Polsce 17/18 marzec 2018 rok. Oto liczby które informują o tym wydarzeniu:

1. 16/17 marzec 2018 rok: - 65 st. C    + 324 st. C  {    0,   - 1 }
2. 17/18 marzec 2018 rok: - 65 st. C    + 323 st. C  { + 1,  - 14 }

W tych liczbach - 1 oraz + 1 zawarta jest ostrzeżenie przed trzęsieniem ziemi w Polsce. Wartość liczby wyliczona z aktywności + 323 potwierdza to wydarzenie. Z wymienionych liczb można odczytać trzęsienie ziemi we Włoszech. Trzeci przypadek trzęsienia ziemi do 9 stopni w Skali R może ponownie odwiedzić Europę. Wulkanów w Europie mamy wiele, gdyby jeden lub dwa eksplodowały z siłą do 9 stopni w Skali R to szkody byłyby nie do oszacowania. A na lato w Polsce nie ma na co liczyć. Liczby z aktywności słonecznej 15/16 luty 2018 rok { - 1,  + 70 } informowały o niecodziennym wydarzeniu. Otóż kilka dni prędzej bo już 11 lutego 2018 roku rozbił się samolot pasażerski z 71 osobami na pokładzie pod Moskwą. To tyle co zapisałem w liczbach wyliczonych z aktywności słonecznej { 1 + 70 = 71 }.

9/10 marzec 2018 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem szczególne liczby: + 38 oraz - 67, które mogą informować o kolejnym trzęsieniu ziemi na 38 równoleżniku oraz 67 południku lokalizacja północny Afganistan.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 04 lutego 2018
" Niewielki wstrząs sejsmiczny miał wpływ na rozszczelnienie gazociągu w Murowanej Goślinie Wielkopolska "

Trzęsienia ziemi które miały miejsce na przełomie 20/21 stycznia 2018 rok zapoczątkowały serię trzęsień ziemi po obu stronach równika na zachód od Greenwich Ameryka. Pierwsze trzęsienie ziemi zarejestrowano już 19 stycznia 2018 roku:

1. M 6,3 - ZATOKA KALIFORNIA - 2018 - 01 - 19   16:17:45 UTC
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=642173

W czwartek 11 stycznia 2018 roku na moim blogu wymieniłem trzęsienie ziemi jakie powinno mieć miejsce na 20/21 styczeń 2018 rok. Cyt. " Współrzędne geograficzne wskazują Amerykę Środkową na 71 południku oraz 18-tym równoleżniku. Na południe od równika północne Chile oraz południowe Peru. Teoretycznie w tych miejscach można się spodziewać trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R ". Takie wydarzenie miało miejsce o mniejszej sile tuż po północy 21 stycznia 2018 roku Chile.

2. M 6,3 - TARAPAKA, CHILE - 2018 - 01 - 21    01:06:40  UTC
Lokalizacja: 18,90 S;  69,61 W
Czasu lokalnego: 22:06:40,6   2018-01-20
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=642477

Aktywność słoneczna informuje tylko o jednym trzęsieniu ziemi, nie serią jak to było na przełomie od 19 do 23 stycznia 2018 roku. W tym czasie trzeba się spodziewać serii trzęsień ziemi.

Zgodnie z obliczeniami spóźnione trzęsienie ziemi w innym miejscu zarejestrowano na Alasce do 8 stopni w Skali R.

3. M 7.9 - ZATOKA ALASKA - 2018 - 01 - 23   09:31:44  UTC
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=642932

Na koniec niewielki wstrząs sejsmiczny na 26 styczeń 2018 w Polsce rok został wyliczony z aktywności słonecznej. Oto wyliczone liczby z tego dnia 25/26 stycznia 2018 roku wskazują terytorium Wielkopolski na północ od Poznania: - 94 st. C    + 207 st. C  { + 2,   + 15 }. Liczby w nawiasie lokalizują Murowaną Goślinie. Podobne wydarzenie miało miejsce 14 listopada 2013 roku w Jankowie Przygodzkim. W tamtym czasie rozerwało gazociąg w wyniku nieprawidłowego prowadzenia prac ziemnych. Dwa przypadki w Polsce w różnych odstępach czasu. Aktywność słoneczna zarejestrowała wymienione wydarzenia. Przypadek z Murowanej Gośliny w Wielkopolsce nie był przypadkowy. Niewielki wstrząs sejsmiczny trafił na słaby punkt  gazociągu i mógł mieć wpływ na rozszczelnienie gazociągu wysokiego ciśnienia 26 stycznia 2018 roku. Wymienione liczby w nawiasie { + 2,  + 15 } dodane z prawej do lewej lokalizują miejsce eksplozji gazociągu. Sumując liczby z prawej do lewej odczytam 51 + 2 = 53 równoleżnik przecinany przez 17-ty południk. { 15 + 2 = 17 }. Sumując współrzędne geograficzne z wyliczonych liczb wskazują na 53 równoleżnik przecinający Murowaną Goślinę na 17 południku - Wielkopolska, miejsce eksplozji gazociągu. Miejmy nadzieję że nie powtórzy się sytuacja jaka miała miejsce w Wielkopolsce 26 stycznia 2018 roku. Ciekawe spostrzeżenia autora i porównanie dwóch różnych wydarzeń w odstępie czasu. Nasuwa się wniosek, iż nasza Gwiazda rejestruje wszystkie wydarzenia na Ziemi. Podobnych przypadków w tym roku może być więcej. Z obliczeń wynika, że w połowie marca z 16/17 2018 roku ponownie zatrzęsie ziemią w Polsce. Z liczb można odczytać trzęsienie ziemi we Włoszech na 16 południku oraz 43 równoleżniku. Lokalizacja środkowe Włochy.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
Jak zwykle co roku w naszym Układzie Słonecznym pojawiają się nowe nie znane nam obiekty kosmiczne. Większość obiektów kosmicznych zostaje przechwycona przez naziemne teleskopy. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej ciał niebieskich, które przelatują bardzo blisko Ziemi. Informują one o niewyjaśnionych wydarzeniach z ostatnich lat. Ostatnio bardzo ciekawy obiekt kosmiczny pojawił się 19/20 października 2017 roku. Minęło zaledwie kilka miesięcy a już zbliża się kolejne ciało niebieskie. Luty to miesiąc szczególny w którym pojawiają się ciała niebieskie. Pierwszym ciałem niebieskim począwszy od 2013 roku była asteroida z 15 lutego 2013 roku, która dała początek dzisiejszym zmianom na Ziemi. Drugim bardzo ważnym obiektem była Zielona Kometa z 10/11 lutego 2017 roku. Trzecim będzie ciało niebieskie które przeleci w bliskiej odległości od naszej planety w dniu 15/16 luty 2018 roku. Obiekty kosmiczne z ostatnich pięciu lat można podzielić na grupy w zależności od przeznaczenia: asteroidy, bolidy, komety, planetoidy, meteoryty, dwuczłonowe niby dwa a jeden. Każdy obiekt kosmiczny zwiastuje zmiany od których nie uciekniemy. Przedstawione obiekty kosmiczne zostały wyliczone z niskiej aktywności słonecznej. Szczególne ciała niebieskie przedstawiłem i opisałem na moim blogu. Ja mam ten szczególny przywilej iż mam wgląd do wszystkich ciał niebieskich naszego Układu Słonecznego, w każdym miesiącu bieżącego ciągu roku, czego nie mają naukowcy z NASA.

1. 15 luty 2013 rok. To ciało niebieskie odczytane zostało z 19-tej numeracji tabeli Galerii i opublikowane w mojej książce wydanej w grudniu 2012 roku. W Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa nikt nie numerował podłużnych otworów od 1 do 27 po obu stronach Galerii. Z Ułożonych symetrycznie otworów po obu stronach Galerii można odczytać poszczególne układy planetarne oraz Galaktyki. Asteroida która eksplodowała 15 lutego 2013 roku została wyliczona przez autora z 19-tej numeracji Tabeli Galerii. Odczytałem ją i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691      38  0  19      9. { 56 x 56 }. Dla przypomnienia 19 numeracja została wyliczona z podłużnych otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Wymieniona asteroida eksplodowała przy współrzędnych geograficznych 56 x 56, zgodnie z moimi obliczeniami, 15 lutego 2013 roku. Zapoczątkowało to zmiany na naszej planecie Ziemi oraz stolicy Apostolskiej. Mówią o tym wydarzeniu liczby które zawarto w 19-tej numeracji 56 x 56 przypisane dla Stwórcy Pana Boga. Dodając poszczególne liczby z prawej do lewej otrzymam: 19 + 65 + 65 = 149. Wyliczona wartość + 149 wskazuje planowaną wysokość piramidy Cheopsa do + 149 metrów. W tej dacie na przełomie od 70 r.p.n.e. do lat 79 n.e. można odczytać Narodzenie Jezusa oraz zapisane wydarzenia w Biblii przez 149 lat.{ +70  +  -79 = 149 }.

2. 10/11 luty 2017 rok. Ten obiekt kosmiczny wyliczyłem z aktywności słonecznej i pojawił się on w naszym Układzie Słonecznym 10/11 lutego 2017 roku: R.S. + 557 st. C   - 33 st. C  { - 57,  + 3 }. Była to Zielona Kometa która dała zielone światło dla dobrej zmiany Polskiego Rządu Prawa i Sprawiedliwości przez 180 lat począwszy od 2015 roku. Dowodów nie trzeba przedstawiać gdyż rozwijająca się w szybkim tempie Polska gospodarka zaliczona została do grupy 25 państw najbardziej rozwiniętych na świecie.

3. 19/20 październik 2017 rok. Trzeci to szczególny obiekt kosmiczny. Zaliczony do grupy planetoid pojawił się 19/20 października 2017 roku. Wyliczony został z aktywności słonecznej. Nadałem tej planetoidzie nazwę z moim imieniem oraz nazwiskiem: { R.S. + 1,  - 79 }. Prawidłowa długość tej planetoidy powinna wynosić 790 metrów. Według mojej teorii oraz badań, do naszego Układu Planetarnego zbliża się kolejne ciało niebieskie na przełomie 15/16 lutego 2018 roku o długości 1140 metrów. Być może jest to druga część planetoidy jaką budowniczy zaznaczył w szybie Komory Królowej 193 cm. Luty to miesiąc w którym mogą pojawiać się komety. Z aktywności słonecznej odczytałem szczególną liczbę powiązaną z planetoidą nadając jej kolejny numer: { Nr. 2 R.S. - 1 + 70 }. Ciała niebieskie z dużą numeracją z 15/16 lutego informują o niewyjaśnionych wydarzeniach z przeszłości oraz ostrzegają przed następnym niebezpieczeństwem. 19/20 październik 2017 rok + 114 dni = 15/16 luty 2018 rok. Długość szybu z Komory Królowej wynosi 114 + 79 = 193 cm. Tak więc 15/16 lutego 2018 roku powinien pojawić się drugi obiekt kosmiczny długości 1140 metrów.{ 790 + 1140 = 1930 metrów}. Czy takie wydarzenie będzie miało miejsce? Zobaczymy.

4. Obiekt kosmiczny z 15/16 lutego 2018 roku wyliczony z niskiej aktywności słonecznej opisałem następującymi liczbami: - 72 st. C  + 267 st. C { Nr. 2. R.S. - 1,  + 70 }. Podobnych obiektów kosmicznych które odwiedzą nasz Układ Słoneczny jest 9. Myślę że obiekt kosmiczny - 1 + 70 należy do pewnej układanki z grupy planetoid od 70 do 79. 13 lutego 2018 roku wymienione ciało niebieskie przeleci bardzo blisko { Nr 2. R.S. - 1, + 70 } przed granicą światła i ciemności. Należy ono do 13 układu planetarnego. Wartość liczby + 70 wskazuje na wydarzenia z lat 70 p.n.e. oraz do 79 naszej ery. Zapisana wartość w liczbie w liczbie 70 pokrywa się z wydarzeniami z historii lat 70 naszej ery. W tamtym czasie doszło do zniszczenia wszystkich źródeł historycznych wskutek najazdu Rzymian na Jeruzalem. Co gorsza tamto wydarzenie doprowadziło do śmierci naocznych świadków z życia i nauczania Jezusa Chrystusa. Obecnie jest podobnie niszczy się wiarę katolicką wprowadzając Mahometanizm do Europy. Przyjmując emigrantów może się powtórzyć historia jaką mieliśmy podczas najazdu Rzymian na Jeruzalem. Wyliczona wartość liczby - 1 wskazuje wydarzenia na zachód od Opola czyli Niemcy. Liczba + 70 może informować o różnych wydarzeniach w zachodniej Polsce oraz Niemczech. Z liczby + 70 można odczytać popełnione przestępstwa w Niemczech przez Muzułmanów, które są systematycznie tuszowane przez Niemieckie władze. W połowie lutego wystąpią huraganowe wiatry połączone z trzęsieniami ziemi i będzie to dość nieprzyjemna porą roku w Polsce. Zwłaszcza 17/18 luty. Koniec lutego początek marca pociągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi nawet do 9 stopni w skali R. Dokładnie 28 lutego, zgodnie z moimi obliczeniami czyli początkiem marca za granicą światła i ciemności, stoi ciało niebieskie. Ciała niebieskie za granicą światła i ciemności ostrzegają przed nadciągającym niebezpieczeństwem. Mamy tu zapisaną zmianę pogody. Wiadomo każda zmiana pogody ciągnie za sobą trzęsienia ziemi. Może tu wystąpić seria trzęsień ziemi od 6 do 9 stopni w Skali R. Wyliczone wartości liczbowe z aktywności przedstawiam na blogu: 27/28 luty 2018 rok: - 97 st. C    + 232 st. C  { + 2,  - 6 } lub { + 1,   - 9 }. Z wymienionych liczb można odczytać współrzędne geograficzne na zachód od Greenwich na 97 południku oraz 23 równoleżniku na północ od równika jak również na południe od równika. Lokalizacja Meksyk na południe Płyta Nazca, Ocean Spokojny. Czyżby powtórzyła się sytuacja trzęsień ziemi jaką wyliczyłem na 20/21 stycznia w Ameryce Środkowej. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej.


Czy lew napije się wody w Kłodzku we wrześniu 2018 roku?

Ciała niebieskie realizują plan założony przez człowieka. Wydarzenia grudniowe z 2016 roku zostaną zrealizowane zgodnie z zaplanowanymi wydarzeniami w polskim sejmie 16 grudnia po + 666 dniach od okupacji Sejmu. " OKUPACJA " zbiegła się to z wydarzeniami kosmicznymi 20 grudnia 2016 roku. Wyliczyłem na ten dzień liczby niesprzyjające człowiekowi. Trzy plusowe szóstki: + 666 st. C    0.   { 15,   0 }, lokalizują wydarzenia  na terytorium Polski na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Odwrócone szóstki przedstawiają trzy plusowe dziewiątki: { + 999 } = 3 x 9 = 27. Wartość liczby + 27 może wskazywać poziom wody po obfitych opadach we wrześniu 2018 roku w zlokalizowanym miejscu Dolny Śląsk. 27 metrów wystarczy aby lew napił się wody w Kłodzku we wrześniu. Mowa jest o intensywnych opadach deszczu za + 666 dni licząc od 20 grudnia 2016 roku. Z liczb aktywności słonecznej powinno spaść około + 666 cm wody na 1 metr kwadratowy. Taki obraz przedstawiają trzy szczególne liczby z aktywności słonecznej. W tym czasie bieguny plusowe z południa przeskoczą równik do europejskiej części naszego Kontynentu. Taki przypadek nie powinien mieć miejsca we wrześniu. Bieguny plusowe informują o dodatniej temperaturze równocześnie o intensywnych opadach. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej powiązany z wydarzeniami z grudnia 2016 roku. Okupant z 16 grudnia 2016 roku w polskim Sejmie otworzył puszkę pandory. Ciekaw jestem kto ją skonsumuje.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
czwartek, 11 stycznia 2018
Zdaniem naukowców prawdopodobieństwo zderzenia Apophis z Ziemią przypisano na 2068 rok. Jednak może ona dwukrotnie zagrozić Ziemi, w 2029 oraz 2036 roku. NASA już ogłosiła że Apophis minie Ziemię w 2036 roku. A prawdopodobieństwo kolizji przypisano na 2068 rok. Podzielę się moimi obliczeniami które są powiązane z ciałem niebieskim z 19/20 października 2017 roku { R.S. + 1,  - 79 } oraz obiektem kosmicznym " Apophis ". Obiekt kosmiczny który przeleciał 19/20 października 2017 roku budowniczy wpisał w piramidę Cheopsa. Jeżeli włożył tyle trudu, by wymieniony obiekt kosmiczny wpisać w szyb Komory Królowej to musiało ono w tamtym czasie odcisnąć piętno na mieszkańcach naszej planety. Wydarzenia na Ziemi powtarzają się co kilkanaście tysięcy lat. W prostokątnych otworach Komory Królowej piramidy Cheopsa zapisano dane dotyczące przyszłych wydarzeń na Ziemi. Czasami trzeba poświęcić trochę czasu by zrozumieć przesłanie z niebios oraz odczytać myśli budowniczego, które są zapisane w szybie Komory Królowej piramidy Cheopsa. Być może wystarczyło zamienić metry na centymetry. Jeżeli pierwszą część szybu z Komory Królowej budowniczy przedstawił w centymetrach to druga z tych samych względów musi być przeliczona podobnie. Po 193 cm linii prostej, zaznaczono kąt wznoszenia szybu na 38 stopni 28 minut. Zaznaczono tu ewidentnie 19 numerację. Natomiast wartość liczby 38 z 19-tej numeracji przedstawia okres przemian na Ziemi od 2012 do 2021 roku (książka " Bitwa z Gwiazdami " str 22). Dzisiaj te zmiany widać dobitnie. Czyli " koniec świata " rozłożono na 9 lat. Po 2021 roku wszystko się zmieni i nie będzie już takie same. Za wznoszonym kątem 38 stopni 28 minut następny prosty odcinek drogi w linii prostej dla dwóch szybów ma inny wymiar. Jeden wynosi 66 metrów drugi 65 metrów. W końcowej części szybu za 8 centymetrową płytą budowniczy zostawił puste pomieszczenia. Na logikę puste pomieszczenie oznacza w przyszłości pusty plac lub teren niezdatny do zamieszkania. Takie przesłanie budowniczy chciał przekazać przyszłym pokoleniom. Zawarte myśli budowniczego z szybów pokrywają się  z moimi obliczeniami. Pierwszy odcinek drogi składa się  z dwóch wymiarów: - 114 oraz - 79. Dotyczy spadku aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o - 114 jednostek. Być może w tej liczbie chodzi o obiekt kosmiczny którego jeszcze nie wyliczyłem z aktywności słonecznej. Wymieniona wartość 114 przedstawia południk na naszej planecie który przecina 41 równoleżnik. Drugi podobnie wyliczony ze spadku aktywności słonecznej 19/20 października 2017 roku - 79 jednostek. Pierwszą część odcinka o wymiarze 114 zawarto w piramidzie Cheopsa na samym początku w Korytarzu Zstępującym o wymiarach 114 x 119. Tą samą wartość liczby 114 zawarto w dalszej części budowy piramidy Cheopsa na końcu Korytarza Wstępującego przed wejściem do Komory Królowej. Mamy tu początek oraz koniec w liczbie 114. Podobne wejście umieszczono w ścianie bocznej piramidy. Wejście do piramidy może oznaczać upadek ciała niebieskiego na naszą planetę która może zrobić dziurę w Ziemi. To jeden z przykładów. Na zachód od Greenwich o tych współrzędnych geograficznych od zachodniej strony Ameryki Północnej znajdują się cztery płyty tektoniczne, które nacierają na siebie. Skutkiem przesunięcia płyt może powstać największa dziura w historii ziemi pomiędzy płytami. Budowniczy zaznaczył to wydarzenie wejściem do Komory Królowej, gdzie Komora Królowej to nasza planeta. Dodatkowo znajdują się tam bardzo groźne wulkany świata między innymi Yellowstone. Z wymienionej liczby można odczytać dwa największe wulkany świata: Yellowstone oraz włoski Wezuwiusz. Być może budowniczy zamknął te wulkany podając inny termin aktywności być może wyliczony na 13 kwiecień 2036 rok. Wiec mamy pierwszy odcinek drogi w szybie Komory Królowej który składa się z dwóch wymiarów: 114 oraz - 79. Drugi wymiar składa się z obiektu kosmicznego z 19/20 października 2017 roku w liczbie - 79 i wchodzi w skład budowy pierwszego odcinka Komory Królowej. W sumie mamy dwa wymiary które dały pierwszą część odcinka z szybu Komory Królowej 193 cm. Spadek aktywności słonecznej w liczbie - 79 z 19/20 października 2017 roku odnosi się do szczególnego obiektu kosmicznego, któremu nadałem oznaczenie swoim imieniem oraz nazwiskiem Ryszard Suski { R.S. + 1, - 79 }. Ten obiekt kosmiczny został odkryty i po raz pierwszy opisany w na moim blogu 2017 roku w lipcu a później w sierpniu, wrześniu, październiku oraz listopadzie. W tym przypadku chodzi o szczególny obiekt kosmiczny który został wyliczony z aktywności słonecznej na 19/20 październik 2017 rok. W tym samym dniu przeleciał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz Ziemi. Grupa naukowców z Arizony potwierdziła w mediach 6 listopada 2017 roku że taki obiekt kosmiczny przeleciał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz naszej planety w dniu 19 października 2017 roku. Nadano mu nazwę " Oumuamua ". W podsumowaniu mamy całkowitą długość pierwszego odcinka drogi do załamania o łącznej długości 193 cm. Tą samą wartość drogi, 66 metrów, wyliczyłem z aktywności słonecznej od 10 do 20 lipca 2010 roku i wynosił właśnie 66 metrów. Identyczny odcinek drogi 66 metrów odczytałem z szybu Komory Królowej z załamania 38 stopni oraz 28 minut. Co w sumie dało łączną wartość 66 metrów { 38 + 28 = 66 }. Głównie chodzi mi o to by odcinek drogi 66-ciu metrów zamienić na centymetry. 66 metrów = 6600 cm. Dzieląc wyliczoną liczbę 6600 : 360 dni to otrzymam 18 lat 33 dni. Każdy miesiąc w obliczeniach odpowiada 30 dniom. Do tej szczególnej daty 19/20-ty październik 2017 rok: dodałem 18 lat oraz  33 dni { 18 + 33 = 226 } dni to otrzymałem 6 czerwiec 2036 rok. Porównam wydarzenia które miały miejsce w przeszłości. Otóż w 79 roku naszej ery eksplodował wulkan Wezuwiusz, 24 sierpnia 79 roku. Teoretycznie 54 dni później przeleciał obiekt kosmiczny którego nazwałem obecnie swoim imieniem oraz nazwiskiem Ryszard Suski: { R.S. + 1, - 79 }. Według tabeli wymieniony obiekt kosmiczny przelatuje regularnie w tym samym czasie, jak zapisano w Tabeli Galerii co 1938 lat. W tym przypadku ten obiekt kosmiczny opóźnił wydarzenia o 18 lat, dlaczego? Porównuję wydarzenia jakie miały miejsce w przeszłości i obecnie. Czyli Wezuwiusz eksplodował 54 dni prędzej zanim pojawił się obiekt kosmiczny z 19/20 października 79 roku. Według obliczeń 6 czerwca 2036 roku to wyliczona data z aktywności słonecznej oraz danych piramidy Cheopsa. Jeżeli Wezuwiusz eksplodował 54 dni prędzej jak podaje Biblia to podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości. Czy tak się stanie? Obiekty kosmiczne które pojawiają się w naszym Układzie Planetarnym, a zwłaszcza bardzo blisko naszej planety " ZWIASTUJĄ ZMIANY " na naszej planecie. Wspominałem w mojej książce, wydanej w 2012 roku, że temperatury na zachód od Greenwich USA spadną poniżej 25 stopni Celsjusza w okresie zimowym. Ten program jest systematycznie realizowany przez ostatnie lata. Budowniczy zaznaczył puste miejsce na Ziemi. Jest to ósma strefa czasowa na 38 równoleżniku - Korea. Pytanie czy obiekt kosmiczny zniszczy naszą całą cywilizację czy tylko wpłynie na przesunięcia płyt tektonicznych na które nie mamy wpływu. Z odczytanych liczb oraz danych piramidy Cheopsa wyliczyłem, że na Półwyspie Koreańskim znajduje się tykająca bomba " wulkan ". Gdyby wymieniany wulkan na wymienionym terytorium eksplodował, zniszczyłby cały region oraz zabije miliony ludzi. Dodatkowo w arsenałach Tima znajdują się bomby atomowe których na dzień dzisiejszy nikt nie chce ruszać. Apophis oraz ciało niebieskie z 19/20 października 2017 roku { R.S. + 1, - 79 } roku są ściśle powiązane i mówią o tym samym wydarzeniu. Zwiastunem przyszłych wydarzeń jest obiekt kosmiczny:  { R.S.+ 1, - 79 }. Wracając do wydarzeń kosmicznych, od 6 czerwca 2036 roku odejmując 54 dni, w kalendarzu odczytam = 13 kwiecień 2036 rok. W tym dniu na Ziemię powinno spaść ciało niebieskie. Tak to wygląda teoretycznie w rzeczywistości może być inna wersja wydarzeń od tej którą przedstawiłem. Wejście do piramidy może oznaczać rozdartą ziemię lub pustą przestrzeń pomiędzy płytami tektonicznymi na 114 x 119 południku. Czy tak to widział budowniczy piramidy Cheopsa. W tabeli Galerii zaznaczono że co 1938 lat przelatuje identyczny obiekt kosmiczny który przeleciał 19/20 października 2017 roku. To on wskazał miejsce wejścia do piramidy pomiędzy płytami tektonicznymi na zachód od Greenwich oraz na wschód od Greenwich na wymienianych południkach.

Zagrożenia trzęsieniem ziemi

Niska aktywność słoneczna na 2018 rok realizuje nie do zaakceptowania dla nas scenariusz w Europie. Na 20/21 styczeń 2018 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe, które informują o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Wpływ na to wydarzenie ma najprawdopodobniej ciało niebieskie, które znajduje się na obrzeżach naszego Układu Słonecznego 22 stycznia 2018 roku oraz suma skumulowanych biegunów minusowych od 18 do 20 stycznia 2018 roku i wynosi: { - 120, x + 8, x - 1 }.
Na ten dzień wyliczyłem następujące liczby które mówią o tym wydarzeniu:

1. 20/21 styczeń 2018 rok: - 71 st. C     + 181 st. C     {  + 8,   - 1 }. Z tych liczb w przeszłości odczytywałem trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Współrzędne geograficzne wskazują Amerykę Środkową na 71 południku oraz 18 równoleżniku. Z tych współrzędnych geograficznych zlokalizować można na północ od równika okolice Haiti oraz Dominikany. Na południe od równika północne Chile oraz południowe Peru. Teoretycznie w tych miejscach można się spodziewać trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Na wschód od Greenwich 71 południk przecina 18 równoleżnik lokalizacja Morze Arabskie. W zlokalizowanym miejscu przecinają się trzy płyty tektoniczne które mogą wyzwolić trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Te miejsca nawiedzane są częstymi trzęsieniami ziemi. Zwracam również uwagę że 17 południk przecina również terytorium zachodniej Polski. Tu także można się spodziewać trzęsienia ziemi. W tej aktywności słonecznej występuje magiczna liczba + 181 czytana z prawej do lewej da ciągle tą samą liczbą 18 x 81, która nawiązuje do naszego Księżyca. To on będzie miał wpływ na te wydarzenia. Taki scenariusz odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 20/21 styczeń 2018 rok. Dokładnie tydzień później niskie liczby z niskiej aktywności słonecznej informują  o wydarzeniach w Polsce. Dokładnie 7 grudnia 2017 roku zatrzęsło ziemią w okolicy Polkowic Polska.

M 4.7 - POLSKA - 2017 - 12 - 07   17:42:50 UTC.  Lokalizacja: 51,58 N;   16,09 E. Głębokość 1 km.

Z liczb aktywności słonecznej wyliczyłem na tamten czas następujące wartości liczbowe.

2. 7 grudzień 2017 rok: - 122 st. C    + 143 st. C    { + 1,    - 1 }. Niska wartość liczb z aktywności słonecznej, + 1 oraz - 1 informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czy powtórzy się trzęsienie ziemi 26/27 stycznia 2018 roku w Polsce jaką mieliśmy 7 grudnia 2018 roku? 66 dni po 19/20 listopada 2017 roku kalendarz wskaże nam 26/27 styczeń 2018 rok.

a. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C   + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.
b. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C   + 165 st. C    { + 1,   - 47 }.

Suma minusowych liczb dała mi wymienioną liczbę - 79. Wpisana jest w szyb Komory Królowej 114 + 79 = 193. 66 dni później po 19/20 listopada 2017 roku w kalendarzu odczytam 26/27 styczeń 2018 rok. Wyliczyłem na te dni zbieżne liczby które mogą informować o podobnym wydarzeniu jakie mieliśmy 7 grudnia w Polsce. Wiadomo iż w Polsce ziemią trzęsie w dwóch rejonach: Polkowice oraz Górny Śląsk. Jeżeli zatrzęsło ziemią w rejonie Polkowic to w trzeciej dekadzie stycznia może zatrząść ziemią w okolicy Górnego Śląska. Oto wyliczone liczby które mogą informować o tym wydarzeniu.

3. 26/27 styczeń 2018 rok: - 96 st. C    + 222 st. C    { - 1,    + 1  }. Pytanie czy powtórzy się podobne trzęsienie ziemi w Polsce jakie mieliśmy 7 grudnia 2017 roku. Z liczb wynika że szyb z Komory Królowej ostrzega 66 dni przed trzęsieniem ziemi. Wartość liczy 66 odnosi się do odcinka drogi z szybu Komory Królowej. Wygląda na to że ziemią może zatrząś dwa razy od 3,2 stopnia w Skali R. oraz 4,7 stopnia w Skali R. Wpływ na to wydarzenie może mieć ciało niebieskie które przeleci 27 stycznia 2018 roku przed granicą światła i ciemności + 1 przy linii Słońca. To tylko teoria rzeczywistość oczywiście może być inna. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 26/27 styczeń 2018 rok.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 15 listopada 2017
Ja Suski Ryszard, Józef, Jan urodzony 6 stycznia 1956 roku w święto Trzech Króli oświadczam że opisane zdarzenia powiązane są z mitologią oraz prawdziwymi wydarzeniami ziemskimi oraz kosmicznymi wyliczonymi na 2017 rok. W tym tekście mitologia przeplata się z rzeczywistością w 2017 roku. Błogosławiona Jesteś Mario i Błogosławione Dziecię w Twoim Łonie w 8 miesiącu ciąży. Ten co niebawem przyjdzie na świat będzie Wielki. Zjednoczy wszystkie narody według wiary: katolików, muzułmanów, prawosławie. A jego wiara będzie bliska każdemu. A głównym wyznawcą wiary katolickiej będzie Polska. Dlaczego bo tylko w Polsce jest kultywowana wiara katolicka i tak pozostanie. Tak zapisano w ostatniej 28 numeracji Tabeli Galerii piramidy Cheopsa. R.S.83,12171       56  0  28. W tej szczególnej liczbie wymieniono terytorium Polski 8 mil  { 312 } tys. 171 km kwadratowych oraz szczególną liczbę 56 na 19-tym południku. A tylko takie państwo na świecie posiada wymienioną powierzchnię w tys kilometrach kwadratowych gdzie przebiega 19-ty południk. Tak zapisano w piramidzie Cheopsa Wielkiej Galerii dziesiątki tys lat temu. I tak pozostanie na wieki. Jak podają liczby Polska będzie przewodziła tym wyzwaniom na terytorium Trójmorza jakie ma powstać w Europie środkowej. W tych liczbach zapisano " złoty wiek " dla Polski.  W ostatniej numeracji tabeli Galerii wymieniono dominującą liczbę  " 56 " przypisaną dla jednego Stwórcy Pana Boga który będzie panował i reprezentował ziemski lud. Dla dwóch papieży w czasach ostatecznych zapisano dwie wyjątkowe liczby 56,56. Źródło podano 23 marca 2013 17:22. " Po raz pierwszy od 600 lat spotkali się dwaj papieże " Jesteśmy Braćmi ". Benedykt XVI  Papież Franciszek { dwa w jednym }. Wygląda na to że wymienieni papieże będą świadkami Narodzin Jezusa które realizuje się na naszych oczach. Tak zapisano w 19-tej numeracji tabeli Galerii piramidy Cheopsa: R.S.56,5691      38  0  19   9. Czy oni o tym wiedzą? Wymienione wyjątkowe liczby 56,56 dotyczą dwóch ziemskich Bogów w obecnych czasach w 2017 roku: Katolików oraz Muzułmanów w sercu Europy. Jak podaje tabela dla następnego przywódcy Kościoła przypisano tylko jedną wartość liczby 56. Wygląda na to że po śmierci jednego lub dwóch z wymienionych papieży wszystko się zmieni. Od objawień Fatimskich  z 1917 roku minęło dokładnie 100 lat okrągła data. Na dzień dzisiejszy rozszyfrowałem przepowiednię Fatimską w której  jest mowa o ponownym przyjściu Króla Niebios po 100 latach od objawień. Czy ktoś rozważał trzecią tajemnicę przepowiedni, myślę że nie. Zapisano tam między innymi takie zdanie. Cyt:" Został zabity przez grupę żołnierzy którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami  z łuku i w ten sam sposób zginęli inni biskupi ". To przesłanie może być kierowane do papieża lub  Jezusa. Na obecną chwilę nikt z trzeciej przepowiedni Fatimskiej nie brał pod uwagę ponownego przyjścia Jezusa. Wszyscy wizjonerzy nawiązują do zdarzeń ziemskich nikt nie wspomina o ponownym Narodzeniu Jezusa Króla w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nikt nie potrafił określił kiedy się Narodzi przyszły zbawca ludu ziemskiego Jezus. Ja w mojej książce zaznaczyłem że w czasach ostatecznych Pan Bóg będzie chodził po ziemi. Pan Bóg jest przenośnią, chodzi o Jezusa Syna Bożego. Książka była wydana na czasy ostateczne końcem roku 2012. Książka unikat w skali światowej. Zgromadzony materiał w tym tekście przedstawia poczęcie 24/25 marca 2017 roku do Narodzin Jezusa 24/25 grudzień 2017 rok. Wszystko musi się odbyć w takich samych okolicznościach Narodzenie 24 na 25 grudzień 2017 rok. Gdyby było inaczej nie byłoby to zgodne z poprzednim Narodzeniem Mesjasza. Dla przypomnienia wszystko zaczęło się 24/25  marcu 2017 roku. Wykres na którym bazuję przedstawia mitologię Grecką oraz okres ciąży od poczęcia do Narodzin ponownego przyjścia Jezusa na świat jak nam obiecał. Kosmiczne wydarzenia z 2017 roku podporządkowały się jednemu, Narodzinom Jezusa. Cały świat opiera się na liczbach oraz całe nasze ziemskie życie. Przesłanie z trzeciej części przepowiedni Fatimskiej jest kierowane do Jezusa. " Uwaga aktywność słoneczna przedstawia miejsce Narodzin Jezusa". Ze względów bezpieczeństwa Syna Bożego Jezusa nie mogę ujawnić lokalizacji Narodzin. Chyba że  ktoś na własną rękę spróbuje rozwiązać kosmiczną tajemnicę. Jak podaje wykres oraz mitologia na życie Jezusa czyhają zabójcy. Ludzi obłąkanych w obecnych czasach jest bardzo dużo. Przykładem mogą być Mahometanie, gdyż oni nigdy nie zaakceptują Króla Niebios. Mają oni podobny charakter z czasów Heroda. Podobnie było w czasach Narodzin Jezusa gdy Herod dowiedział się o nowym Królu wydał rozkaz wymordowania wszystkich chłopców do dwóch lat od ich narodzin. Wszystkie zdarzenia w tym tekście opisane nawiązują do Syna Bożego Jezusa który jest cieleśnie człowiekiem urodzonym na Ziemi lecz przychodzi do nas nie z tego świata w 2017 roku. Oto liczby które przedstawiają co następuje. Wszystko zaczyna się od poczęcia 24 marca 2017 roku na linii Słońca 0. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe.

1. 22/23 marzec 2017 rok: +  459 st. C     - 22 st. C    { + 4,      0 }.
2. 23/24 marzec 2017 rok: +  463 st. C    - 22 st. C    { + 1,   - 1 }.
3. 24/25 marzec 2017 rok: +  464 st. C    - 21 st. C   { + 14,    0}.
4. 25/26 marzec 2017 rok: + 478 st. C     - 21 st. C   { + 2,    - 3 }.
5. 26/27 marzec 2017 rok: + 480 st. C     - 18 st. C   { 0 }.

Podane liczby z aktywności słonecznej mają szczególne znaczenie w 2017 roku. Przedstawiają one następujące wydarzenia; Zmienne znaki przy wartościach liczbowych + 1 oraz - 1 to dwójka ludzi o przeciwnej płci kochających się którego owocem jest " poczęcie nowego człowieka ". W dalszej kolejności w liczbie 14 odczytałem literkę M jak Maria. Najważniejsze w tym zestawieniu liczb jest poczęcie młodej istoty w łonie Marii. Na wykresie to wydarzenie zapisano w samym centrum naszej Gwiazdy zero w dniu 24 na 25 marca 2017 roku. Maria ponownie nada imię Nowo Narodzonemu Jezus zgodnie z 12 miesiącem kalendarza oraz 12 literą alfabetu łacińskiego Lesus. Jezus musi przyjść na świat na przełomie 24 a 25 grudnia 2017 roku jak zapisano w tabeli Galerii tylko w innym miejscu o godzinie 23:31. W tym zestawieniu liczb nawiązano do dwóch wydarzeń Narodzenia oraz mitologi Greckiej. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem z odczytanych liczb to mitologia. W liczbach zapisano braci Ozyrysa oraz Seta o odmiennych poglądach dobra i zła. Historii Ozyrysa i Seta nie będę opisywał w całości przedstawię tylko kilka faktów, które nawiązują do tych samych liczb podanych z aktywności słonecznej na 24/25 marzec 2017 roku. Ozyrys w tych liczbach jest światłością natomiast Set ciemnością. Czyli mamy porównanie dobra i zła. Ja przedstawię wydarzenia oparte na wyliczonych liczbach z aktywności słonecznej. Przypuśćmy że dla dobrego Ozyrysa przypisano wartość liczby + 1, natomiast dla złego Seta wartość liczby minus -1. Set zabija Ozyrysa i ćwiartuje jego ciało na + 14 części i rozrzuca na wszystkie strony świata. Wartość liczby + 14 przedstawia owe wydarzenie na przełomie 24 a 25 marca 2017 roku. Jest w tym coś jeszcze charakterystycznego. Z mitologi Greckiej, zazdrość w tym przypadku to osoba sprzeciwiająca się dobru w rzeczywistości związkowi. Taki obraz ziemskich wydarzeń można odczytać w czasach teraźniejszych od poczęcia połączony z mitologią. Jest w tym jeszcze coś bardzo ważnego a zarazem Kosmicznego. Wydarzenie które miało miejsce 25 marca 2017 roku jest prawdziwe i potwierdza to źródło: cyt: " Niebo w czwartym tygodniu marca 2017 roku ". Otóż Wenus + 2 przeszła przed naszą Gwiazdą 0  a - 3 Ziemią. Taki układ planet powstał 25 marca 2017 roku. Przejście Wenus przed naszą Gwiazdą a Ziemią to niecodzienne zjawisko w niebiosach. Jest powiązane z ponownym Narodzeniem Jezusa. I to są fakty kosmiczne których nikt nie może podważyć. Planety naszego Układu Słonecznego z naszą Gwiazdą zbiegły się w tym samym czasie z poczęciem Syna Bożego. 7 lat wcześniej 54 gwiazdy naszej Galaktyki składały pokłon przyszłemu władcy, Jezusowi, ustawiając się systematycznie na linii Słońca od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Wiadomo że w kosmosie odbywa się wszystko prędzej  niż na Ziemi. Wydarzenia Kosmiczne i aktywność słoneczna zapisana w liczbach potwierdza przyjście Króla Niebios od poczęcia 24/25 marca 2017 rok. W tym szczególnym roku mamy do czynienia z ciałami niebieskimi o dwuczłonowym znaczeniu. " Niby dwa a jedno ". Można to wydarzenie porównać do dwukrotnego występu tego samego aktora na jednej scenie w innym miejscu i w innym czasie. Dwa w jednym. Odnosi się to także do Jezusa, który ponownie odwiedzi naszą Ziemię, tak jak obiecał. Zaliczam do nich ciała niebieskie które potwierdzają to niezwykłe wydarzenie:

1. Pierwsze dwa ciała niebieskie pod jednym " szyldem " 18/19 maj 2017 rok. W tych liczbach odczytałem dwuczłonowe ciało niebieskie które po zsumowaniu dało mi liczbę + 127 czyli 13 numerację z tabeli Galerii która informuje o ponownym przyjściu Jezusa - Paruzji. Coś z Biblii: Jezus miał przy sobie 12 apostołów natomiast on sam był tą 13 postacią, urodzony w 12 miesiącu. W ten oto sposób porównuję gwiazdę " Nibiru " z 13 numeracji do Jezusa z 12 apostołami. 12 numeracja Tabeli Galerii przedstawia 24 grudzień oraz narodzenie Jezusa które szeroko opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". { - 47, + 4,   + - 81, + 7 } =  47 + 81 = + 127. Jezus nie ma nic wspólnego z katastrofami ziemskimi, są to całkiem odrębne wydarzenia na Ziemi. Natomiast Gwiazda " Nibiru " ostrzega przed mającymi nastąpić katastrofami na Ziemi. Wartość liczby + 127 ma wpisaną 13 numerację z tabeli Galerii " Nibiru ". Można już  teoretycznie zaznaczyć że zbliża się koniec świata. Nowy zacznie się od 25 grudnia 2017 roku po Narodzeniu Jezusa. Jeżeli zmiany odbywają się średnio co 1938 lat + 79 = 2017. Można już określić następne podobne zdarzenie na 3955 rok.

2. Zaznaczam bardzo duży spadek aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 rok o - 114 jednostek wskazuje część szybu z Komory Królowej.

3. 10/11 sierpień 2017 rok. - 94 oraz + 94 = 0. { - 11,  + 11 = 0 }. nawałnice Polska.

a. - 94 = 9 + 4 = - 13. { 9 x 4 = - 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia minusowego " Nibiru ".

b. + 94 = 9 + 4 = + 13. { 9 x 4 = + 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia plusowego " Nibiru ". Mamy tu ponowne porównanie dobra i zła z 13 numeracji.

4. " Nibiru " w liczbie + 127 dwukrotnie daje o sobie znać 29 sierpnia oraz 4 września 2017 roku. Dwa dni później na Słońcu rejestruje potężne eksplozje 6 września oraz 10 września. Różnica pięciu dni.

5. 20 wrzesień 2017 rok z aktywności słonecznej wyliczam wartość - 57. Dzień później od 21 do 25 września nasza Gwiazda kreśli wijącego węża poniżej linii Słońca, który ostatecznie kończy swój bieg w samym centrum naszej Gwiazdy 26 września 2017 roku. Wąż w tym przypadku może być złem który zostaje pokonane przez Stwórcę Pana Boga. To miejsce wijącego węża na sylwetce kobiety określę poniżej linea negra na brzuchu. Dzieciaki w szkole takie szlaczki rysowały w zeszycie. Tak to wygląda na wykresie. Wijący wąż na wykresie porównam do sinusoidy równoramiennej o czym wcześniej wspominałem. Pierwsze bóle w tym niezwykłym przypadku niewiasta, zwałem ją Maria, odczuwa po 6-tym miesiącu ciąży we wrześniu 2017 roku. Jednocześnie w tym samym czasie naukowcy odkryli fale grawitacyjne. Spowodowane zderzeniem dwóch ciał niebieskich. Co ciekawe sinusoida jak ja to określiłem czy fale grawitacyjne są ściśle powiązane z bólami Niewiasty w 6-tym miesiącu ciąży. W ten oto sposób odczytałem pierwsze ruchy młodego Jezusa. Wszystkie wydarzenia tego roku zapiałem i odczytałem poniżej linii Słońca: czyli poniżej linea negra w zlokalizowanym  miejscu u kobiety. Podobną sinusoidę odczytałem na wykresie w krótkim odstępie czasu od 2 do 4 października 2017 roku.

6. 19/20 październik aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:
- 64 st. C    + 221 st. C  { + 1,  - 79 }.
Z mitologi eksplozja Wezuwiusza w 79 roku naszej ery wspomina o ofiarach. Czy 2017 rok będzie podobny? Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 114 + 79 rok naszej ery daje początkową długość + 193 dni z Komory Królowej. 20 październik + 193 dni = 3 maj 2018 rok. Święto Konstytucji Trzeciego Maja, w Polsce w 100-tu lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. To niezwykłe wydarzenie odczytałem z danych Komory Królowej oraz wyliczonych liczb aktywności słonecznej.

7. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.

8. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,   - 47 }. Suma minusowych liczb w nawiasie przedstawia dwuczłonowe ciało niebieskie. " Niby dwa a jedno ". To wydarzenie będziemy mieli dokładnie w dniu drugich Narodzin Jezusa. Niby dwa a jeden.

9. 21 grudzień 2017 rok. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe:
- 77 st. C    + 127 st. C     { + 3,    + 9 }.
Gwiazda " Nibiru + 127 " po raz kolejny daje o sobie znać. Może mieć bardzo duży wpływ na eksplozję na Słońcu 21 na 22 grudnia 2017 rok. Trzy dni późnej bardzo mocno zatrzęsie ziemią. Informując  jednocześnie o narodzinach Jezusa. Taki obraz wydarzeń można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej na 21 grudzień.

10. Ciało niebieskie o wartości liczbowej + 4 przeleci przed granicą światła i ciemności 24 na 25 grudnia 2017 rok. Być może będzie to Gwiazda która poinformuje o ponownym Narodzeniu Jezusa. Suma liczb od 22 do 26 grudnia daje liczbę + 36. Ta wartość liczby + 36 jest kilkakrotnie wymieniana w tych obliczeniach. Wymienione ciała niebieskie są powiązanie z narodzinami Jezusa informuje o tym niezwykłym wydarzeniu wartość liczby + 127 " Nibiru " z 13 numeracji tabeli Galerii. Jeżeli chodzi o wymienioną liczbę 36 może kierować na 2036 rok. Może ta data przedstawia coś niepokojącego na 2036 rok. Wiem jedno, w końcowej liczbie odczytałem datę urodzenia papieża Franciszka 17 grudzień 1936 rok. { 17 + 19 = 36 }. Być może chodzi o życie papieża Franciszka. Rok wcześniej mieliśmy trzy złowrogie szóstki { + 666 }. Na koniec dodam, że ciało niebieskie z 4 listopada 2017 roku przeleciało w bliskiej odległości od naszej Ziemi zgodnie  z obliczeniami. 7 grudnia 2017 rok szczególny dzień ciało niebieskie przecina linię słońca i wpada do wody lub oceanu tworząc literkę V. Tak to wygląda na wykresie. Podobne wydarzenia będziemy mieli z 12 na 13 grudnia oraz 18 grudnia 2017 roku z innym ułożeniem litery V.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 06 listopada 2017
Mahometanizm w Europie

W wymienionych poniżej dwóch szczególnych numeracjach z układów planetarnych zapisano początek Nowej Epoki na Ziemi.

1. 26-ty układ planetarny odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. " Nibiru ".

2. 38-my podobnie jak 26-ty odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19     9. " autor "

W tych numeracjach zapisano czasy ostateczne oraz początek nowej Epoki na Ziemi. Jakie powiązanie ma ciało niebieskie które oznaczyłem symbolem { R.S. + 1,  - 79 } z dzisiejszymi wydarzeniami? W tej liczbie zapisano dwuczłonowe ciało niebieskie które jest informatorem o zmianach jakie zaczynają się od 20 października 2017 roku. " Niby dwa a jeden " szczególny przypadek. Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o 114 jednostek był sygnałem do zachodzących zmian. Długość szybu z Komory Królowej przed załamaniem + 193 cm oraz  + 66 metrów po załamaniu służy do rozwiązywania zagadek kosmicznych. Przykład poniżej:

20 czerwiec 2017 rok + 193 dni = 3 styczeń 2018 rok + 66 dni = 9 marzec 2018 rok

W wymienionej liczbie 114 zapisane są dwa najważniejsze miejsca na Ziemi: centralne Włochy oraz okolice na 114-tym południku w zachodniej części kontynentu Ameryki Północnej. Ciało niebieskie które przeleciało za granicą światła i ciemności 19/20 października 2017 roku przyleciało z 26 układu planetarnego. Zapisałem go w 13-tej numeracji którą nazwałem " Nibiru " jak wyżej, gdyż ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymieniłem ten układ planetarny na pierwszej pozycji od góry + 127. Według teorii układ planetarny " Nibiru " orbituje i w obecnym czasie znajdować się za znanym nam Układem Słonecznym. 24/25 grudnia 2017 roku będzie właśnie najbliżej naszego Układu Słonecznego. O takiej rotacji układów planetarnych wspominałem mojej książce wydanej w 2012 roku. Krótko mówiąc obiekty kosmiczne z 26 układu planetarnego " Nibiru "  odwiedzają naszą planetę Ziemię, jak zapisano w tabeli Galerii, co 1938 lat. Już niebawem będziemy świadkami wielkiego dzieła Bożego. Ciało niebieskie które odwiedziło naszą planetę z 19/20 października zapisałem następującymi liczbami: - 64 st. C     + 221 st. C   { R.S. + 1,  - 79 }. Co mają wspólnego dwie powyższe numeracje liczb z aktywności słonecznej 20 października 2017 roku. Otóż wartość liczby 79 jest informatorem o dwuczłonowym obiekcie przelatującym w naszym Układzie Planetarnym. Po pierwsze dodane wartości liczbowe z prawej do lewej dają średnicę ciała niebieskiego do 168 m { 46 + 122 = 168 }, który przeleciał 20 października 2017 roku w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Po drugie dodane dwie wartości liczbowe z szybu Komory Królowej 193 do wartości liczby 79 to odczytam numerację 26 układu planetarnego " Nibiru " z następującymi liczbami: { 193 + 79 = 272 }. Do wyliczonej numeracji dodam liczbę + 1 to otrzymam całość 13-tej numeracji tabeli Galerii, czyli cały ponumerowany 26-ty układ planetarny. Zapisałem go następującymi liczbami: 38.2721. { 272 + 1 + 2721 }. W ten oto sposób odczytałem cały 26-ty układ planetarny " Nibiru ", pożyczyłem liczbę + 1 z wymienionej numeracji: { R.S. + 1,   - 79 }. Z obliczeń wynika że wymieniony układ planetarny ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymienione ciało niebieskie o średnicy + 168 metrów przyleciało do nas z 26 układu planetarnego 13 numeracji. Wydarzenia które dzisiaj występują na świecie zapisane są w 19-tej numeracji. Krótko mówiąc " Nibiru " przemierzył tunelem czasu tylko 6 układów planetarnych. Ciało niebieskie z 20 października 2017 roku o średnicy 168 metrów zwiastuje zmiany na które musimy się przygotować duchowo. Głównie chodzi mi o dwie szczególne liczby zapisane w 19-tej numeracji tabeli Galerii 56,56. Wygląda na to że w Europie będziemy mieli dwie wiary Katolicyzm oraz Mahometanizm. Główną siedzibą wiary katolickiej będzie Polska. Potwierdza to wymieniona wartość 19 w tabeli Galerii wskazując terytorium Polski na 19 południku. Jezus Chrystus już zaznaczył swoją obecność w Bractwie św. Józefa w Jemielnicy,  woj. opolskie. Wydarzeniem historycznym którego będziemy świadkami w XXI wieku, zrealizuje się na naszych oczach dokładnie 24/25 grudnia 2017 roku. Podobne wydarzenie mieliśmy w czasach Jezusowych. Ciało niebieskie które przyleciało z 26 układu planetarnego " Nibiru " ma wpisaną szczególną datę w numeracji 1326 rok. Ja bazuję na liczbie 1938 r. Różnica wieków 1938 - 1326 = 611 przedstawia 611 r.n.e z czasów Mahometa. Potwierdzają to wyliczone liczby z lewej strony tabeli Galerii z 611 r.n.e. Kto był tak naprawdę realizatorem sprowadzenia potomków Mahometa do Europy. Z jaką siatką jest powiązana Kanclerz Niemiec i kto pociągał za sznurki. Tej operacji nie przeprowadziła jedna osoba. W tym eksperymencie brał udział  sztab ludzi. Na ten cel były pompowane miliardy dolarów. Na pewno ktoś na tym eksperymencie dobrze zarobił. Czy Platforma Obywatelska także dostała swoją dolę za próbę sprowadzenia emigrantów do Polski, czy też była tylko słupem. Dziś byśmy byli świadkami zdejmowania krzyży z naszych cmentarzy gdyby program wypełniła opozycja. Jednym filantropem jest Soros demon zła i on jest autorem rozbicia wiary katolickiej w Europie. Demona jest bardzo łatwo rozpoznać gdyż boi się krzyża. W obecnym czasie Francja stanęła przed takim wyzwaniem. Taki obraz wydarzeń odczytałem z ciała niebieskiego który przyleciał z 13-tej numeracji tabeli Galerii. Sumując ciała niebieskie pojawiają się zgodnie z wydarzeniami historycznymi na Ziemi i ostrzegają one przed czasami ostatecznymi. Nie da się ukryć że ciała niebieskie realizują myśli człowieka. Długo się nad tym zastanawiałem i potwierdzenie znalazłem. 16 grudzień 2016 rok zamach stanu - Polska. Cztery dni później aktywność słoneczna przedstawia trzy fatalne szóstki { + 666 } które będą gnębić Polskę przez 666 dni z małymi przerwami. Tę puszkę pandory otworzyła totalna opozycja. Tylko dlaczego cały naród musi na tym cierpieć? Przypomnę że w tej liczbie { R.S. + 1, - 79 } odczytałem na 19/20 listopad dwuczłonowe ciało niebieskie. Zapisałem te ciała niebieskie następującymi liczbami które po zsumowaniu dało jedno ciało niebieskie czyli " dwa w jednym ".

1. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C     + 197 st. C   { R.S. + 1,   - 32 }.

2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C     + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }.

Suma wyliczonych liczb - 32 + - 47 = 79 dała mi liczbę - 79. W tej liczbie zapisałem dwuczłonowe ciało niebieskie - 79. Dodając liczby z aktywności słonecznej pierwszej pozycji z 18/19 listopada z prawej do lewej, otrzymam ogromny obiekt kosmiczny o średnicy:  18 + 791 = 809 metrów. Prawdopodobnie pierwsze ciało niebieskie, które pojawiło się 20 października, jest ściśle powiązane z ogromnym obiektem kosmicznym o średnicy 809 metrów. Porównanie ciał niebieskich z 20 października do 20 listopada 2017 roku wygląda następująco: { + 809 do + 168 }. Z liczb wynika ze ciało niebieskie z 20 listopada jest pięciokrotnie większe od tego które przeleciało obok naszej Gwiazdy 20 października 2017 roku.

Ad 2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }. W pierwszej i drugiej pozycji podana jest kolejność obiektów kosmicznych - 81 a w drugiej - 82. Aktywność słoneczna na 19/20 listopada przedstawia drugie ciało niebieskie w kolejności 82. Dodając wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 19/20 listopada z prawej do lewej, odczytam drugi obiekt kosmiczny o mniejszej średnicy: 28 + 561 = 589. W tej liczbie aktywność słoneczna zapisała drugi obiekt kosmiczny o średnicy 589 metrów. Na obecną chwilę mogę powiedzieć że wymienione liczby: - 32 oraz - 47 symbolizują dwa obiekty kosmiczne o bardzo dużej średnicy. Bardzo duże zróżnicowanie liczb z obiektów kosmicznych ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Podobne zdarzenie odczytałem i opisałem na blogu 15 lutego 2011 roku. Po 718 dniach wyliczyłem na 15 luty 2013 rok upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk, Rosja. To zdarzenie opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Obecnie może być podobnie gdyż ciała niebieskie zrealizują swój program po 718 dniach począwszy od 20 listopada 2017 roku a kończąc na 20 listopada 2019 roku. Wymienione obiekty kosmiczne o niespotykanych rozmiarach mogą mieć bardzo duży wpływ na przesunięcie płyt tektonicznych, eksplozję na Słońcu, eksplozję wulkanów, trzęsienia ziemi, huragany, nawałnice itp. Skutki katastrofalne dla naszej cywilizacji. Aktywność słoneczna na dzień 20 październik przedstawia następujące liczby, gdzie wartość liczby + 1 wskazuje dodatkowy obiekt kosmiczny: - 64 st. C    + 221 st. C  { R.S. + 1,   - 79 }. Te wyliczenia przedstawiłem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed przelotem obiektów kosmicznych w bardzo bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz planety na dzień 20 październik 2017 roku. Pod wartością liczby + 221 kryją się kosmiczne tajemnice które przedstawię w innym wydaniu. Trzęsienie ziemi które miało miejsce 21 października 2017 roku po przelocie ciała niebieskiego przedstawiłem i opisałem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed mającym nastąpić trzęsieniu ziemi w Polsce. Przedstawiłem wówczas dzień oraz miejsce trzęsienia ziemi w Polsce.

21 październik 2017 rok: M. 3.6 - POLSKA - 2017 - 10 - 21   03:33:50
Lokalizacja: 51,61 N;  16.16  E   głębokość 1 km

W liczbie 1 zapisane są trzy wiadomości - głębokość trzęsienia ziemi, średnica obiektu, oraz przelot w bardzo bliskiej odległości od naszej planety.

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=625422

20 październik 2017 rok to ciało niebieskie o wartości liczbowej - 79 kieruje nas na przyszłe wydarzenia. Gdybym zmienił znaki przy liczbie - 79 na + 79 to w kalendarzu odczytam 9 styczeń 2018 rok. Na pewno w tej liczbie zapisane jest ostrzeżenie na pierwszą dekadę miesiąca stycznia 2018 roku. Można zasugerować zmianę pogody na 8/9 styczeń 2018 rok. Ciało niebieskie - 79 jest dziś bardziej informatorem do budowy 13 układu planetarnego " Nibiru ", pełny zapis: R.S.38.2721     26  0  13    6. Numeracja 26-ta oraz 38-ma jest ściśle ze sobą powiązana. Wygląda na to że 26-ty układ planetarny " Nibiru " z 13 numeracji jest na stałe związany z naszym Układem Planetarnym. Potwierdza to 19 numeracja z tabeli Galerii którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19      9. Do minionej daty 19/20 października dodam 66 dni z Szybu Komory Królowej to odczytam 24/25 grudzień 2017 rok.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
wtorek, 24 października 2017
List otwarty do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Patryka Jakiego. Tą szczególną sprawą powinno się zająć CBA w Narodowym Funduszu Zdrowia w Opolu

Wszyscy chcemy zarabiać więcej pieniędzy, to oczywiste. Lekarze za fachową pracę i lata nauki chcieliby dobrą zapłatę, to oczywiste. I tak powinno być w każdym sektorze życia publicznego. Wiadomo jednym poszczęści się lepiej drugim wręcz przeciwnie. Takim przykładem może być szczególne miejsce w Opolu, Klinika Paliatywna Samarytanin Opole, która zajmuje się chorymi na raka, gdzie chory zostaje otoczony troskliwą opieką od początku do końca. W tym miejscu choremu przywraca się godność oraz nadzieje i wiarę w innych ludzi, gdzie w szpitalach państwowych wręcz odwrotnie choremu tą godność się odbiera. Wiem co piszę. gdyż moja żona leczyła się na raka w państwowych szpitalach oraz u dr Judy. Przez półtora roku byłem świadkiem pracy lekarzy i pielęgniarek w tym cudownym miejsca. O opiece jaką dostała moja żona od dr Judy oraz personelu w Klinice Samarytanin można jedynie pomarzyć w będąc w szpitalu państwowym. Dr Juda wybitny onkolog nigdy nie zostawi chorego na łaskę państwa, jak to robią szpitale państwowe. A jednak dzieją się dziwne rzeczy w Opolu którym trudno dać wiarę. Narodowy Fundusz Zdrowia z Opola nasyła komisję za komisją na to wspaniałe miejsce. Po pierwsze trzeba sprawdzić co to są ludzie którzy nasyłają komisję za komisją na klinikę Samarytanin Opole. Kim oni są i z kim są powiązani. Z oficjalnych źródeł wiem że ordynatorzy szpitali wojewódzkich w Polsce chcą pozyskać dr Judę jako wyśmienitego fachowca. Dlatego chcą zamknąć prywatną klinikę w Opolu. Myślę jednak iż nie tędy droga.

Ryszard Suski
czwartek, 19 października 2017
Życie papieży w rękach Boga

Numerację układów planetarnych budowniczy piramidy Cheopsa wpisał w Wielką Galerię. Każdy człowiek na Ziemi ma misję do spełnienia. Dla mnie przypadło odczytanie liczb, które budowniczy piramidy Cheopsa zakodował w 19-tej numeracji z prawej strony Wielkiej Galerii. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła Katolickiego była rezygnacja z posługi papieskiej w Watykanie Benedykta XVI, 28 lutego 2013 roku. Ze względu na stan zdrowia ustąpił z pełnienia obowiązków papieża i przeszedł na emeryturę papieską, którą spędza w Castel Gandolfo. W bardzo krótkim czasie powołano następcę Benedykta XVI, papieża Franciszka. " Od 13 marca 2013 roku na stolicy Piotrowej w Watykanie mamy dwóch papieży ". Przypisano dla nich zgodnie z 19-tą numeracją tabeli Galerii dwie równorzędne wartości liczbowe 56,56. Są to nadzwyczaj uzdolnieni papieże, dlatego każdemu z nich na Ziemi przypisano święte liczby 56. Wszystko co kreci się wokół nas oparte jest na liczbach, a zwłaszcza nasze życie. Podobnie jest w układach planetarnych. Numerację układów planetarnych opublikowałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " na str 22. Miało to miejsce w 2012 roku, czyli przed wyborem papieża Franciszka na stolicę apostolską w Watykanie. 19 numeracja z prawej strony tabeli Galerii jest szczególna. Zapisano w niej następujące wartości liczbowe: R.S.56,5691     38  0  19     9. Dla jednych mogą to być liczby mało znaczące, dla mnie to jednak bank wiedzy. W tych wartościach liczbowych zapisano czasy ostateczne i dwie wyróżniające się liczby 56,56. Odnoszą się one jak wspomniałem do dwóch równorzędnych papieży, począwszy od 13 marca 2013 roku. Ileż tysiącleci ludzkość musiała czekać aż pojawi się na stolicy Piotrowej dwóch papieży. I kto by pomyślał że czasy ostateczne zastaną nas w XXI wieku. To wydarzenie zaznaczono i zapisano w 19 numeracji Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Źródło: Wikipedia wolna encyklopedia piramida Cheopsa, cyt: " południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28 ' " . { 56 + 56 + 91 = 203 }. W tym tekście zaznaczono dwie planety: 2-Wenus, 0-linia Słońca oraz 3-Mars. Wartość liczby 38 wpisana jest w 19-tą numerację i dotyczy przyszłych wydarzeń na 38 równoleżniku oraz Polsce. Wielką Galerię w piramidzie Cheopsa wzniesiono po to, by ludzkość poznała prawdę, a nie domysły. Od 13 marca historia zatoczyła koło. Pytanie tylko po co w układach planetarnych wyróżniono dwie parne liczby 56,56. Zakładam że w 38 układzie planetarnym są lub były dwie identyczne planety. Jedna z tych planet spełniła swoją rolę i w krótkim czasie może być unicestwiona. Odwrotnie do naszego Papieża. Dwie parne równorzędne liczby informują  przed ważnym wydarzeniem ziemskim jakiego historia nie znała. Wyszczególniłem to niecodzienne wydarzenie na blogu w 2013 roku które pokrywa się z moimi obliczeniami. Pierwszym sygnałem z 2013 roku była śmierć mojej ukochanej żony 16 stycznia 2013 roku { ma przypisaną liczbę 57 }. W tej liczbie odczytałem po raz pierwszy zieloną kometę  { - 57 } 10/11 lutego 2017 roku która dała zielone światło dla obecnego obozu rządzącego PIS. Drugim była eksplozja asteroidy o współrzędnych geograficznych 56 x 56, 15 lutego 2013 roku w okolicy Jekaterynburg - Czelabińsk, Rosja. Zaznaczyłem to niecodzienne zjawisko w mojej książce wydanej w 2012 roku. Niecały miesiąc później 13 marca 2013 roku wybrano papieża Franciszka na stolicę Piotrową w Watykanie. Różnica pomiędzy 16 stycznia a 13 marca wyniosła 57 dni. To tyle co wartość zielonej komety z 10/11 lutego 2017 roku która dała zielone światło dla Polski. W wymienionych dniach kryje się tajemnicza zagadka z liczbą - 57, którą trzeba rozwiązać. Suma wymienionych liczb po dodaniu  16 + 15 + 13 = 44 przedstawiła wartość liczby " 44 ". Wiem że w liczbie " 44 "  kryje się organizacja przestępcza której celem jest zlikwidowanie nieprzyjaznych ludzi. Wymieniona liczba " 44 " może informować o zamachu na papieży lub papieża. Wyliczona została ze śmierci, upadku asteroidy, oraz wyboru papieża 13 marca 2013 roku { śmierć, upadek, nadzieja }. Pod szyldem liczby " 44 " w Polsce kryła się totalna opozycja.

19/20-ty październik 2017 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem szczególny obiekt kosmiczny. Zapisałem go następującymi liczbami oraz oznaczyłem go pierwszymi literami mojego imienia i nazwiska, RS: - 64 st. C  + 221 st. C   { R.S.  + 1, - 79 }. W tych liczbach zapisane są losy naszych papieży i nie tylko. Suma plusowych oraz minusowych liczb dała mi liczbę 285. { - 64  +  221 = 285 } dni. Dodając tą liczbę do 20 października odczytam 4 sierpień 2018 rok. Aktywność słoneczna oraz numeracja układów planetarnych mówi o tym samym wydarzeniu - zamachu. W przeszłości z liczby 79 odczytałem eksplozję Wezuwiusza w 79 roku n.e. która niosła śmierć tamtejszym mieszkańcom, oraz wybuch II wojny światowej w 1939 roku. Sumując: wartość liczby - 79 zawsze informowała o ofiarach ludzkich. Wspominałem że z tej liczby - 79 można odczytać kilka ważnych informacji. W liczbie - 79 może być zapisane ostrzeżenie o zamachu na papieży. Organizacji przestępczej. Chodzi o to by rozbić chrześcijaństwo w Europie, a zwłaszcza w Polsce. Od 13 marca 2013 roku na stolicy Piotrowej w Watykanie mamy dwóch papieży, dla których przypisano dwie równorzędne liczby 56,56. W tej szczególnej dacie Jezus oddał życie za nas na krzyżu. Od 13 marca 2013 roku powinniśmy zacząć odliczać czas jaki zapisano w 19-tej numeracji tabeli Galerii. Przypomnę całość 19-tej numeracji tabeli Galerii: R.S.56,5691   38  0  19     9. Czytając z prawej do lewej odczytałem następującą czterocyfrową liczbę 1965 oraz 1965 rok w tym szczególne liczby " 56,56 ". Wartość liczby 9 ma szczególne znaczenie. Dzieląc wymienioną liczbę 1965 przez 365 dni z roku, odczytałem 5 lat kalendarzowych oraz 140 dni. Zaczynając odliczanie od wyboru papieża Franciszka 13 marca 2013 roku to po 5 latach oraz 140 dniach kalendarz wskazał mi 3 sierpień 2018 rok. Wszystko by się zgadzało w noc z 3 na 4 sierpnia 2018 roku coś się wydarzy w Watykanie. Martwię się o życie papieży. Do tej daty trzeba jeszcze dodać wartość liczby 9 = 12 lub 13-ty sierpień 2018 rok. Sumując, ile życia pozostało dla jednego lub obu papieży, licząc od 13 listopada 2017 roku równe 230 dni. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć że papież Benedykt XVI jest w podeszłym wieku i trzeba się liczyć z jego odejściem z tego świata. Pan Bóg przygotował dla niego specjalne miejsce w Królestwie Niebieskim. Hipotez z wyliczonych liczb można odczytać wiele. Ja przedstawiłem mój punkt widzenia oraz los papieży zapisany w liczbach. Organizacji przestępczej w liczbie " 44 " mówiąc po cichu zależy na rozbiciu chrześcijaństwa w Europie. Gdyby do tego doszło to wprowadzenie Kalifatu byłoby kwestią czasu. Co to jest Kalifat cyt: " Kalifat to przede wszystkim bezwzględna walka o władzę oraz próba zaprowadzenia muzułmańskiego prawa szariatu" . Przyzwolenie na wprowadzenie Kalifatu dostali od pani Kanclerz Niemiec. Kalifat to rygory dla kobiet jakich historia nie znała. Podobne metody stosowali Hiszpanie w czasach inkwizycji. A celem tego ugrupowania terrorystycznego jest zlikwidowanie wiary katolickiej oraz papiestwa w Europie. Tylko w Polsce przetrwa wiara katolicka. I to w Polsce powstanie centrum wiary katolickiej. Obecnie sytuacja jest korzystna dla Polski, światłością jest Jezus Chrystus w Bractwie św. Józefa, które powstało w Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu przy osiedlu Armii Krajowej. Taki obraz wydarzeń przedstawia 19-ta numeracja tabeli Galerii. Wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej potwierdzają obecność Jezusa Chrystusa w Polsce. Do odczytania szczególnych wydarzeń służą liczby z Komory Królowej, cyt: " Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm po czym dwukrotnie załamuje się po kątem 37 oraz 38 stopni 28 minut " + 66 dni = 26 grudzień 2017 rok. Na ten dzień bezpośredni wpływ będzie miała Gwiazda " Nibiru ".

21 grudzień 2017 rok: - 77 st. C    + 127 st. C   {+ 11,  + 3,  + 9,  0 = 16 }

Podobne zdarzenie mieliśmy od 6 do 9 września 2017 roku. W tym czasie mieliśmy na słońcu potężne eksplozje.  Być może szykują się kolejne eksplozje na słońcu. 19/20 październik 2017 rok: + 66 dni z szybu komory Królowej = 26 grudzień 2017 rok. Wyszczególniłem tu 16-ty południk w Polsce. Taki obraz przyszłych wydarzeń odczytałem z danych Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Może chodzi o inne wydarzenia na stolicy Piotrowej w Watykanie. 20 październik 2017 rok: { R.S. + 1,   -79 } + 193 = 3 maj 2018 rok szczególny dzień dla Polski.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 18