Ostatnie prognozy

czwartek, 11 stycznia 2018
Zdaniem naukowców prawdopodobieństwo zderzenia Apophis z Ziemią przypisano na 2068 rok. Jednak może ona dwukrotnie zagrozić Ziemi, w 2029 oraz 2036 roku. NASA już ogłosiła że Apophis minie Ziemię w 2036 roku. A prawdopodobieństwo kolizji przypisano na 2068 rok. Podzielę się moimi obliczeniami które są powiązane z ciałem niebieskim z 19/20 października 2017 roku { R.S. + 1,  - 79 } oraz obiektem kosmicznym " Apophis ". Obiekt kosmiczny który przeleciał 19/20 października 2017 roku budowniczy wpisał w piramidę Cheopsa. Jeżeli włożył tyle trudu, by wymieniony obiekt kosmiczny wpisać w szyb Komory Królowej to musiało ono w tamtym czasie odcisnąć piętno na mieszkańcach naszej planety. Wydarzenia na Ziemi powtarzają się co kilkanaście tysięcy lat. W prostokątnych otworach Komory Królowej piramidy Cheopsa zapisano dane dotyczące przyszłych wydarzeń na Ziemi. Czasami trzeba poświęcić trochę czasu by zrozumieć przesłanie z niebios oraz odczytać myśli budowniczego, które są zapisane w szybie Komory Królowej piramidy Cheopsa. Być może wystarczyło zamienić metry na centymetry. Jeżeli pierwszą część szybu z Komory Królowej budowniczy przedstawił w centymetrach to druga z tych samych względów musi być przeliczona podobnie. Po 193 cm linii prostej, zaznaczono kąt wznoszenia szybu na 38 stopni 28 minut. Zaznaczono tu ewidentnie 19 numerację. Natomiast wartość liczby 38 z 19-tej numeracji przedstawia okres przemian na Ziemi od 2012 do 2021 roku (książka " Bitwa z Gwiazdami " str 22). Dzisiaj te zmiany widać dobitnie. Czyli " koniec świata " rozłożono na 9 lat. Po 2021 roku wszystko się zmieni i nie będzie już takie same. Za wznoszonym kątem 38 stopni 28 minut następny prosty odcinek drogi w linii prostej dla dwóch szybów ma inny wymiar. Jeden wynosi 66 metrów drugi 65 metrów. W końcowej części szybu za 8 centymetrową płytą budowniczy zostawił puste pomieszczenia. Na logikę puste pomieszczenie oznacza w przyszłości pusty plac lub teren niezdatny do zamieszkania. Takie przesłanie budowniczy chciał przekazać przyszłym pokoleniom. Zawarte myśli budowniczego z szybów pokrywają się  z moimi obliczeniami. Pierwszy odcinek drogi składa się  z dwóch wymiarów: - 114 oraz - 79. Dotyczy spadku aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o - 114 jednostek. Być może w tej liczbie chodzi o obiekt kosmiczny którego jeszcze nie wyliczyłem z aktywności słonecznej. Wymieniona wartość 114 przedstawia południk na naszej planecie który przecina 41 równoleżnik. Drugi podobnie wyliczony ze spadku aktywności słonecznej 19/20 października 2017 roku - 79 jednostek. Pierwszą część odcinka o wymiarze 114 zawarto w piramidzie Cheopsa na samym początku w Korytarzu Zstępującym o wymiarach 114 x 119. Tą samą wartość liczby 114 zawarto w dalszej części budowy piramidy Cheopsa na końcu Korytarza Wstępującego przed wejściem do Komory Królowej. Mamy tu początek oraz koniec w liczbie 114. Podobne wejście umieszczono w ścianie bocznej piramidy. Wejście do piramidy może oznaczać upadek ciała niebieskiego na naszą planetę która może zrobić dziurę w Ziemi. To jeden z przykładów. Na zachód od Greenwich o tych współrzędnych geograficznych od zachodniej strony Ameryki Północnej znajdują się cztery płyty tektoniczne, które nacierają na siebie. Skutkiem przesunięcia płyt może powstać największa dziura w historii ziemi pomiędzy płytami. Budowniczy zaznaczył to wydarzenie wejściem do Komory Królowej, gdzie Komora Królowej to nasza planeta. Dodatkowo znajdują się tam bardzo groźne wulkany świata między innymi Yellowstone. Z wymienionej liczby można odczytać dwa największe wulkany świata: Yellowstone oraz włoski Wezuwiusz. Być może budowniczy zamknął te wulkany podając inny termin aktywności być może wyliczony na 13 kwiecień 2036 rok. Wiec mamy pierwszy odcinek drogi w szybie Komory Królowej który składa się z dwóch wymiarów: 114 oraz - 79. Drugi wymiar składa się z obiektu kosmicznego z 19/20 października 2017 roku w liczbie - 79 i wchodzi w skład budowy pierwszego odcinka Komory Królowej. W sumie mamy dwa wymiary które dały pierwszą część odcinka z szybu Komory Królowej 193 cm. Spadek aktywności słonecznej w liczbie - 79 z 19/20 października 2017 roku odnosi się do szczególnego obiektu kosmicznego, któremu nadałem oznaczenie swoim imieniem oraz nazwiskiem Ryszard Suski { R.S. + 1, - 79 }. Ten obiekt kosmiczny został odkryty i po raz pierwszy opisany w na moim blogu 2017 roku w lipcu a później w sierpniu, wrześniu, październiku oraz listopadzie. W tym przypadku chodzi o szczególny obiekt kosmiczny który został wyliczony z aktywności słonecznej na 19/20 październik 2017 rok. W tym samym dniu przeleciał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz Ziemi. Grupa naukowców z Arizony potwierdziła w mediach 6 listopada 2017 roku że taki obiekt kosmiczny przeleciał w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz naszej planety w dniu 19 października 2017 roku. Nadano mu nazwę " Oumuamua ". W podsumowaniu mamy całkowitą długość pierwszego odcinka drogi do załamania o łącznej długości 193 cm. Tą samą wartość drogi, 66 metrów, wyliczyłem z aktywności słonecznej od 10 do 20 lipca 2010 roku i wynosił właśnie 66 metrów. Identyczny odcinek drogi 66 metrów odczytałem z szybu Komory Królowej z załamania 38 stopni oraz 28 minut. Co w sumie dało łączną wartość 66 metrów { 38 + 28 = 66 }. Głównie chodzi mi o to by odcinek drogi 66-ciu metrów zamienić na centymetry. 66 metrów = 6600 cm. Dzieląc wyliczoną liczbę 6600 : 360 dni to otrzymam 18 lat 33 dni. Każdy miesiąc w obliczeniach odpowiada 30 dniom. Do tej szczególnej daty 19/20-ty październik 2017 rok: dodałem 18 lat oraz  33 dni { 18 + 33 = 226 } dni to otrzymałem 6 czerwiec 2036 rok. Porównam wydarzenia które miały miejsce w przeszłości. Otóż w 79 roku naszej ery eksplodował wulkan Wezuwiusz, 24 sierpnia 79 roku. Teoretycznie 54 dni później przeleciał obiekt kosmiczny którego nazwałem obecnie swoim imieniem oraz nazwiskiem Ryszard Suski: { R.S. + 1, - 79 }. Według tabeli wymieniony obiekt kosmiczny przelatuje regularnie w tym samym czasie, jak zapisano w Tabeli Galerii co 1938 lat. W tym przypadku ten obiekt kosmiczny opóźnił wydarzenia o 18 lat, dlaczego? Porównuję wydarzenia jakie miały miejsce w przeszłości i obecnie. Czyli Wezuwiusz eksplodował 54 dni prędzej zanim pojawił się obiekt kosmiczny z 19/20 października 79 roku. Według obliczeń 6 czerwca 2036 roku to wyliczona data z aktywności słonecznej oraz danych piramidy Cheopsa. Jeżeli Wezuwiusz eksplodował 54 dni prędzej jak podaje Biblia to podobne wydarzenie będzie miało miejsce w przyszłości. Czy tak się stanie? Obiekty kosmiczne które pojawiają się w naszym Układzie Planetarnym, a zwłaszcza bardzo blisko naszej planety " ZWIASTUJĄ ZMIANY " na naszej planecie. Wspominałem w mojej książce, wydanej w 2012 roku, że temperatury na zachód od Greenwich USA spadną poniżej 25 stopni Celsjusza w okresie zimowym. Ten program jest systematycznie realizowany przez ostatnie lata. Budowniczy zaznaczył puste miejsce na Ziemi. Jest to ósma strefa czasowa na 38 równoleżniku - Korea. Pytanie czy obiekt kosmiczny zniszczy naszą całą cywilizację czy tylko wpłynie na przesunięcia płyt tektonicznych na które nie mamy wpływu. Z odczytanych liczb oraz danych piramidy Cheopsa wyliczyłem, że na Półwyspie Koreańskim znajduje się tykająca bomba " wulkan ". Gdyby wymieniany wulkan na wymienionym terytorium eksplodował, zniszczyłby cały region oraz zabije miliony ludzi. Dodatkowo w arsenałach Tima znajdują się bomby atomowe których na dzień dzisiejszy nikt nie chce ruszać. Apophis oraz ciało niebieskie z 19/20 października 2017 roku { R.S. + 1, - 79 } roku są ściśle powiązane i mówią o tym samym wydarzeniu. Zwiastunem przyszłych wydarzeń jest obiekt kosmiczny:  { R.S.+ 1, - 79 }. Wracając do wydarzeń kosmicznych, od 6 czerwca 2036 roku odejmując 54 dni, w kalendarzu odczytam = 13 kwiecień 2036 rok. W tym dniu na Ziemię powinno spaść ciało niebieskie. Tak to wygląda teoretycznie w rzeczywistości może być inna wersja wydarzeń od tej którą przedstawiłem. Wejście do piramidy może oznaczać rozdartą ziemię lub pustą przestrzeń pomiędzy płytami tektonicznymi na 114 x 119 południku. Czy tak to widział budowniczy piramidy Cheopsa. W tabeli Galerii zaznaczono że co 1938 lat przelatuje identyczny obiekt kosmiczny który przeleciał 19/20 października 2017 roku. To on wskazał miejsce wejścia do piramidy pomiędzy płytami tektonicznymi na zachód od Greenwich oraz na wschód od Greenwich na wymienianych południkach.

Zagrożenia trzęsieniem ziemi

Niska aktywność słoneczna na 2018 rok realizuje nie do zaakceptowania dla nas scenariusz w Europie. Na 20/21 styczeń 2018 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe, które informują o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Wpływ na to wydarzenie ma najprawdopodobniej ciało niebieskie, które znajduje się na obrzeżach naszego Układu Słonecznego 22 stycznia 2018 roku oraz suma skumulowanych biegunów minusowych od 18 do 20 stycznia 2018 roku i wynosi: { - 120, x + 8, x - 1 }.
Na ten dzień wyliczyłem następujące liczby które mówią o tym wydarzeniu:

1. 20/21 styczeń 2018 rok: - 71 st. C     + 181 st. C     {  + 8,   - 1 }. Z tych liczb w przeszłości odczytywałem trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Współrzędne geograficzne wskazują Amerykę Środkową na 71 południku oraz 18 równoleżniku. Z tych współrzędnych geograficznych zlokalizować można na północ od równika okolice Haiti oraz Dominikany. Na południe od równika północne Chile oraz południowe Peru. Teoretycznie w tych miejscach można się spodziewać trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Na wschód od Greenwich 71 południk przecina 18 równoleżnik lokalizacja Morze Arabskie. W zlokalizowanym miejscu przecinają się trzy płyty tektoniczne które mogą wyzwolić trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. Te miejsca nawiedzane są częstymi trzęsieniami ziemi. Zwracam również uwagę że 17 południk przecina również terytorium zachodniej Polski. Tu także można się spodziewać trzęsienia ziemi. W tej aktywności słonecznej występuje magiczna liczba + 181 czytana z prawej do lewej da ciągle tą samą liczbą 18 x 81, która nawiązuje do naszego Księżyca. To on będzie miał wpływ na te wydarzenia. Taki scenariusz odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 20/21 styczeń 2018 rok. Dokładnie tydzień później niskie liczby z niskiej aktywności słonecznej informują  o wydarzeniach w Polsce. Dokładnie 7 grudnia 2017 roku zatrzęsło ziemią w okolicy Polkowic Polska.

M 4.7 - POLSKA - 2017 - 12 - 07   17:42:50 UTC.  Lokalizacja: 51,58 N;   16,09 E. Głębokość 1 km.

Z liczb aktywności słonecznej wyliczyłem na tamten czas następujące wartości liczbowe.

2. 7 grudzień 2017 rok: - 122 st. C    + 143 st. C    { + 1,    - 1 }. Niska wartość liczb z aktywności słonecznej, + 1 oraz - 1 informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czy powtórzy się trzęsienie ziemi 26/27 stycznia 2018 roku w Polsce jaką mieliśmy 7 grudnia 2018 roku? 66 dni po 19/20 listopada 2017 roku kalendarz wskaże nam 26/27 styczeń 2018 rok.

a. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C   + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.
b. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C   + 165 st. C    { + 1,   - 47 }.

Suma minusowych liczb dała mi wymienioną liczbę - 79. Wpisana jest w szyb Komory Królowej 114 + 79 = 193. 66 dni później po 19/20 listopada 2017 roku w kalendarzu odczytam 26/27 styczeń 2018 rok. Wyliczyłem na te dni zbieżne liczby które mogą informować o podobnym wydarzeniu jakie mieliśmy 7 grudnia w Polsce. Wiadomo iż w Polsce ziemią trzęsie w dwóch rejonach: Polkowice oraz Górny Śląsk. Jeżeli zatrzęsło ziemią w rejonie Polkowic to w trzeciej dekadzie stycznia może zatrząść ziemią w okolicy Górnego Śląska. Oto wyliczone liczby które mogą informować o tym wydarzeniu.

3. 26/27 styczeń 2018 rok: - 96 st. C    + 222 st. C    { - 1,    + 1  }. Pytanie czy powtórzy się podobne trzęsienie ziemi w Polsce jakie mieliśmy 7 grudnia 2017 roku. Z liczb wynika że szyb z Komory Królowej ostrzega 66 dni przed trzęsieniem ziemi. Wartość liczy 66 odnosi się do odcinka drogi z szybu Komory Królowej. Wygląda na to że ziemią może zatrząś dwa razy od 3,2 stopnia w Skali R. oraz 4,7 stopnia w Skali R. Wpływ na to wydarzenie może mieć ciało niebieskie które przeleci 27 stycznia 2018 roku przed granicą światła i ciemności + 1 przy linii Słońca. To tylko teoria rzeczywistość oczywiście może być inna. Taki obraz odczytałem z liczb aktywności słonecznej na 26/27 styczeń 2018 rok.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 15 listopada 2017
Ja Suski Ryszard, Józef, Jan urodzony 6 stycznia 1956 roku w święto Trzech Króli oświadczam że opisane zdarzenia powiązane są z mitologią oraz prawdziwymi wydarzeniami ziemskimi oraz kosmicznymi wyliczonymi na 2017 rok. W tym tekście mitologia przeplata się z rzeczywistością w 2017 roku. Błogosławiona Jesteś Mario i Błogosławione Dziecię w Twoim Łonie w 8 miesiącu ciąży. Ten co niebawem przyjdzie na świat będzie Wielki. Zjednoczy wszystkie narody według wiary: katolików, muzułmanów, prawosławie. A jego wiara będzie bliska każdemu. A głównym wyznawcą wiary katolickiej będzie Polska. Dlaczego bo tylko w Polsce jest kultywowana wiara katolicka i tak pozostanie. Tak zapisano w ostatniej 28 numeracji Tabeli Galerii piramidy Cheopsa. R.S.83,12171       56  0  28. W tej szczególnej liczbie wymieniono terytorium Polski 8 mil  { 312 } tys. 171 km kwadratowych oraz szczególną liczbę 56 na 19-tym południku. A tylko takie państwo na świecie posiada wymienioną powierzchnię w tys kilometrach kwadratowych gdzie przebiega 19-ty południk. Tak zapisano w piramidzie Cheopsa Wielkiej Galerii dziesiątki tys lat temu. I tak pozostanie na wieki. Jak podają liczby Polska będzie przewodziła tym wyzwaniom na terytorium Trójmorza jakie ma powstać w Europie środkowej. W tych liczbach zapisano " złoty wiek " dla Polski.  W ostatniej numeracji tabeli Galerii wymieniono dominującą liczbę  " 56 " przypisaną dla jednego Stwórcy Pana Boga który będzie panował i reprezentował ziemski lud. Dla dwóch papieży w czasach ostatecznych zapisano dwie wyjątkowe liczby 56,56. Źródło podano 23 marca 2013 17:22. " Po raz pierwszy od 600 lat spotkali się dwaj papieże " Jesteśmy Braćmi ". Benedykt XVI  Papież Franciszek { dwa w jednym }. Wygląda na to że wymienieni papieże będą świadkami Narodzin Jezusa które realizuje się na naszych oczach. Tak zapisano w 19-tej numeracji tabeli Galerii piramidy Cheopsa: R.S.56,5691      38  0  19   9. Czy oni o tym wiedzą? Wymienione wyjątkowe liczby 56,56 dotyczą dwóch ziemskich Bogów w obecnych czasach w 2017 roku: Katolików oraz Muzułmanów w sercu Europy. Jak podaje tabela dla następnego przywódcy Kościoła przypisano tylko jedną wartość liczby 56. Wygląda na to że po śmierci jednego lub dwóch z wymienionych papieży wszystko się zmieni. Od objawień Fatimskich  z 1917 roku minęło dokładnie 100 lat okrągła data. Na dzień dzisiejszy rozszyfrowałem przepowiednię Fatimską w której  jest mowa o ponownym przyjściu Króla Niebios po 100 latach od objawień. Czy ktoś rozważał trzecią tajemnicę przepowiedni, myślę że nie. Zapisano tam między innymi takie zdanie. Cyt:" Został zabity przez grupę żołnierzy którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami  z łuku i w ten sam sposób zginęli inni biskupi ". To przesłanie może być kierowane do papieża lub  Jezusa. Na obecną chwilę nikt z trzeciej przepowiedni Fatimskiej nie brał pod uwagę ponownego przyjścia Jezusa. Wszyscy wizjonerzy nawiązują do zdarzeń ziemskich nikt nie wspomina o ponownym Narodzeniu Jezusa Króla w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nikt nie potrafił określił kiedy się Narodzi przyszły zbawca ludu ziemskiego Jezus. Ja w mojej książce zaznaczyłem że w czasach ostatecznych Pan Bóg będzie chodził po ziemi. Pan Bóg jest przenośnią, chodzi o Jezusa Syna Bożego. Książka była wydana na czasy ostateczne końcem roku 2012. Książka unikat w skali światowej. Zgromadzony materiał w tym tekście przedstawia poczęcie 24/25 marca 2017 roku do Narodzin Jezusa 24/25 grudzień 2017 rok. Wszystko musi się odbyć w takich samych okolicznościach Narodzenie 24 na 25 grudzień 2017 rok. Gdyby było inaczej nie byłoby to zgodne z poprzednim Narodzeniem Mesjasza. Dla przypomnienia wszystko zaczęło się 24/25  marcu 2017 roku. Wykres na którym bazuję przedstawia mitologię Grecką oraz okres ciąży od poczęcia do Narodzin ponownego przyjścia Jezusa na świat jak nam obiecał. Kosmiczne wydarzenia z 2017 roku podporządkowały się jednemu, Narodzinom Jezusa. Cały świat opiera się na liczbach oraz całe nasze ziemskie życie. Przesłanie z trzeciej części przepowiedni Fatimskiej jest kierowane do Jezusa. " Uwaga aktywność słoneczna przedstawia miejsce Narodzin Jezusa". Ze względów bezpieczeństwa Syna Bożego Jezusa nie mogę ujawnić lokalizacji Narodzin. Chyba że  ktoś na własną rękę spróbuje rozwiązać kosmiczną tajemnicę. Jak podaje wykres oraz mitologia na życie Jezusa czyhają zabójcy. Ludzi obłąkanych w obecnych czasach jest bardzo dużo. Przykładem mogą być Mahometanie, gdyż oni nigdy nie zaakceptują Króla Niebios. Mają oni podobny charakter z czasów Heroda. Podobnie było w czasach Narodzin Jezusa gdy Herod dowiedział się o nowym Królu wydał rozkaz wymordowania wszystkich chłopców do dwóch lat od ich narodzin. Wszystkie zdarzenia w tym tekście opisane nawiązują do Syna Bożego Jezusa który jest cieleśnie człowiekiem urodzonym na Ziemi lecz przychodzi do nas nie z tego świata w 2017 roku. Oto liczby które przedstawiają co następuje. Wszystko zaczyna się od poczęcia 24 marca 2017 roku na linii Słońca 0. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe.

1. 22/23 marzec 2017 rok: +  459 st. C     - 22 st. C    { + 4,      0 }.
2. 23/24 marzec 2017 rok: +  463 st. C    - 22 st. C    { + 1,   - 1 }.
3. 24/25 marzec 2017 rok: +  464 st. C    - 21 st. C   { + 14,    0}.
4. 25/26 marzec 2017 rok: + 478 st. C     - 21 st. C   { + 2,    - 3 }.
5. 26/27 marzec 2017 rok: + 480 st. C     - 18 st. C   { 0 }.

Podane liczby z aktywności słonecznej mają szczególne znaczenie w 2017 roku. Przedstawiają one następujące wydarzenia; Zmienne znaki przy wartościach liczbowych + 1 oraz - 1 to dwójka ludzi o przeciwnej płci kochających się którego owocem jest " poczęcie nowego człowieka ". W dalszej kolejności w liczbie 14 odczytałem literkę M jak Maria. Najważniejsze w tym zestawieniu liczb jest poczęcie młodej istoty w łonie Marii. Na wykresie to wydarzenie zapisano w samym centrum naszej Gwiazdy zero w dniu 24 na 25 marca 2017 roku. Maria ponownie nada imię Nowo Narodzonemu Jezus zgodnie z 12 miesiącem kalendarza oraz 12 literą alfabetu łacińskiego Lesus. Jezus musi przyjść na świat na przełomie 24 a 25 grudnia 2017 roku jak zapisano w tabeli Galerii tylko w innym miejscu o godzinie 23:31. W tym zestawieniu liczb nawiązano do dwóch wydarzeń Narodzenia oraz mitologi Greckiej. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem z odczytanych liczb to mitologia. W liczbach zapisano braci Ozyrysa oraz Seta o odmiennych poglądach dobra i zła. Historii Ozyrysa i Seta nie będę opisywał w całości przedstawię tylko kilka faktów, które nawiązują do tych samych liczb podanych z aktywności słonecznej na 24/25 marzec 2017 roku. Ozyrys w tych liczbach jest światłością natomiast Set ciemnością. Czyli mamy porównanie dobra i zła. Ja przedstawię wydarzenia oparte na wyliczonych liczbach z aktywności słonecznej. Przypuśćmy że dla dobrego Ozyrysa przypisano wartość liczby + 1, natomiast dla złego Seta wartość liczby minus -1. Set zabija Ozyrysa i ćwiartuje jego ciało na + 14 części i rozrzuca na wszystkie strony świata. Wartość liczby + 14 przedstawia owe wydarzenie na przełomie 24 a 25 marca 2017 roku. Jest w tym coś jeszcze charakterystycznego. Z mitologi Greckiej, zazdrość w tym przypadku to osoba sprzeciwiająca się dobru w rzeczywistości związkowi. Taki obraz ziemskich wydarzeń można odczytać w czasach teraźniejszych od poczęcia połączony z mitologią. Jest w tym jeszcze coś bardzo ważnego a zarazem Kosmicznego. Wydarzenie które miało miejsce 25 marca 2017 roku jest prawdziwe i potwierdza to źródło: cyt: " Niebo w czwartym tygodniu marca 2017 roku ". Otóż Wenus + 2 przeszła przed naszą Gwiazdą 0  a - 3 Ziemią. Taki układ planet powstał 25 marca 2017 roku. Przejście Wenus przed naszą Gwiazdą a Ziemią to niecodzienne zjawisko w niebiosach. Jest powiązane z ponownym Narodzeniem Jezusa. I to są fakty kosmiczne których nikt nie może podważyć. Planety naszego Układu Słonecznego z naszą Gwiazdą zbiegły się w tym samym czasie z poczęciem Syna Bożego. 7 lat wcześniej 54 gwiazdy naszej Galaktyki składały pokłon przyszłemu władcy, Jezusowi, ustawiając się systematycznie na linii Słońca od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Wiadomo że w kosmosie odbywa się wszystko prędzej  niż na Ziemi. Wydarzenia Kosmiczne i aktywność słoneczna zapisana w liczbach potwierdza przyjście Króla Niebios od poczęcia 24/25 marca 2017 rok. W tym szczególnym roku mamy do czynienia z ciałami niebieskimi o dwuczłonowym znaczeniu. " Niby dwa a jedno ". Można to wydarzenie porównać do dwukrotnego występu tego samego aktora na jednej scenie w innym miejscu i w innym czasie. Dwa w jednym. Odnosi się to także do Jezusa, który ponownie odwiedzi naszą Ziemię, tak jak obiecał. Zaliczam do nich ciała niebieskie które potwierdzają to niezwykłe wydarzenie:

1. Pierwsze dwa ciała niebieskie pod jednym " szyldem " 18/19 maj 2017 rok. W tych liczbach odczytałem dwuczłonowe ciało niebieskie które po zsumowaniu dało mi liczbę + 127 czyli 13 numerację z tabeli Galerii która informuje o ponownym przyjściu Jezusa - Paruzji. Coś z Biblii: Jezus miał przy sobie 12 apostołów natomiast on sam był tą 13 postacią, urodzony w 12 miesiącu. W ten oto sposób porównuję gwiazdę " Nibiru " z 13 numeracji do Jezusa z 12 apostołami. 12 numeracja Tabeli Galerii przedstawia 24 grudzień oraz narodzenie Jezusa które szeroko opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". { - 47, + 4,   + - 81, + 7 } =  47 + 81 = + 127. Jezus nie ma nic wspólnego z katastrofami ziemskimi, są to całkiem odrębne wydarzenia na Ziemi. Natomiast Gwiazda " Nibiru " ostrzega przed mającymi nastąpić katastrofami na Ziemi. Wartość liczby + 127 ma wpisaną 13 numerację z tabeli Galerii " Nibiru ". Można już  teoretycznie zaznaczyć że zbliża się koniec świata. Nowy zacznie się od 25 grudnia 2017 roku po Narodzeniu Jezusa. Jeżeli zmiany odbywają się średnio co 1938 lat + 79 = 2017. Można już określić następne podobne zdarzenie na 3955 rok.

2. Zaznaczam bardzo duży spadek aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 rok o - 114 jednostek wskazuje część szybu z Komory Królowej.

3. 10/11 sierpień 2017 rok. - 94 oraz + 94 = 0. { - 11,  + 11 = 0 }. nawałnice Polska.

a. - 94 = 9 + 4 = - 13. { 9 x 4 = - 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia minusowego " Nibiru ".

b. + 94 = 9 + 4 = + 13. { 9 x 4 = + 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia plusowego " Nibiru ". Mamy tu ponowne porównanie dobra i zła z 13 numeracji.

4. " Nibiru " w liczbie + 127 dwukrotnie daje o sobie znać 29 sierpnia oraz 4 września 2017 roku. Dwa dni później na Słońcu rejestruje potężne eksplozje 6 września oraz 10 września. Różnica pięciu dni.

5. 20 wrzesień 2017 rok z aktywności słonecznej wyliczam wartość - 57. Dzień później od 21 do 25 września nasza Gwiazda kreśli wijącego węża poniżej linii Słońca, który ostatecznie kończy swój bieg w samym centrum naszej Gwiazdy 26 września 2017 roku. Wąż w tym przypadku może być złem który zostaje pokonane przez Stwórcę Pana Boga. To miejsce wijącego węża na sylwetce kobiety określę poniżej linea negra na brzuchu. Dzieciaki w szkole takie szlaczki rysowały w zeszycie. Tak to wygląda na wykresie. Wijący wąż na wykresie porównam do sinusoidy równoramiennej o czym wcześniej wspominałem. Pierwsze bóle w tym niezwykłym przypadku niewiasta, zwałem ją Maria, odczuwa po 6-tym miesiącu ciąży we wrześniu 2017 roku. Jednocześnie w tym samym czasie naukowcy odkryli fale grawitacyjne. Spowodowane zderzeniem dwóch ciał niebieskich. Co ciekawe sinusoida jak ja to określiłem czy fale grawitacyjne są ściśle powiązane z bólami Niewiasty w 6-tym miesiącu ciąży. W ten oto sposób odczytałem pierwsze ruchy młodego Jezusa. Wszystkie wydarzenia tego roku zapiałem i odczytałem poniżej linii Słońca: czyli poniżej linea negra w zlokalizowanym  miejscu u kobiety. Podobną sinusoidę odczytałem na wykresie w krótkim odstępie czasu od 2 do 4 października 2017 roku.

6. 19/20 październik aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:
- 64 st. C    + 221 st. C  { + 1,  - 79 }.
Z mitologi eksplozja Wezuwiusza w 79 roku naszej ery wspomina o ofiarach. Czy 2017 rok będzie podobny? Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 114 + 79 rok naszej ery daje początkową długość + 193 dni z Komory Królowej. 20 październik + 193 dni = 3 maj 2018 rok. Święto Konstytucji Trzeciego Maja, w Polsce w 100-tu lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. To niezwykłe wydarzenie odczytałem z danych Komory Królowej oraz wyliczonych liczb aktywności słonecznej.

7. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.

8. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,   - 47 }. Suma minusowych liczb w nawiasie przedstawia dwuczłonowe ciało niebieskie. " Niby dwa a jedno ". To wydarzenie będziemy mieli dokładnie w dniu drugich Narodzin Jezusa. Niby dwa a jeden.

9. 21 grudzień 2017 rok. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe:
- 77 st. C    + 127 st. C     { + 3,    + 9 }.
Gwiazda " Nibiru + 127 " po raz kolejny daje o sobie znać. Może mieć bardzo duży wpływ na eksplozję na Słońcu 21 na 22 grudnia 2017 rok. Trzy dni późnej bardzo mocno zatrzęsie ziemią. Informując  jednocześnie o narodzinach Jezusa. Taki obraz wydarzeń można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej na 21 grudzień.

10. Ciało niebieskie o wartości liczbowej + 4 przeleci przed granicą światła i ciemności 24 na 25 grudnia 2017 rok. Być może będzie to Gwiazda która poinformuje o ponownym Narodzeniu Jezusa. Suma liczb od 22 do 26 grudnia daje liczbę + 36. Ta wartość liczby + 36 jest kilkakrotnie wymieniana w tych obliczeniach. Wymienione ciała niebieskie są powiązanie z narodzinami Jezusa informuje o tym niezwykłym wydarzeniu wartość liczby + 127 " Nibiru " z 13 numeracji tabeli Galerii. Jeżeli chodzi o wymienioną liczbę 36 może kierować na 2036 rok. Może ta data przedstawia coś niepokojącego na 2036 rok. Wiem jedno, w końcowej liczbie odczytałem datę urodzenia papieża Franciszka 17 grudzień 1936 rok. { 17 + 19 = 36 }. Być może chodzi o życie papieża Franciszka. Rok wcześniej mieliśmy trzy złowrogie szóstki { + 666 }. Na koniec dodam, że ciało niebieskie z 4 listopada 2017 roku przeleciało w bliskiej odległości od naszej Ziemi zgodnie  z obliczeniami. 7 grudnia 2017 rok szczególny dzień ciało niebieskie przecina linię słońca i wpada do wody lub oceanu tworząc literkę V. Tak to wygląda na wykresie. Podobne wydarzenia będziemy mieli z 12 na 13 grudnia oraz 18 grudnia 2017 roku z innym ułożeniem litery V.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 06 listopada 2017
Mahometanizm w Europie

W wymienionych poniżej dwóch szczególnych numeracjach z układów planetarnych zapisano początek Nowej Epoki na Ziemi.

1. 26-ty układ planetarny odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. " Nibiru ".

2. 38-my podobnie jak 26-ty odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19     9. " autor "

W tych numeracjach zapisano czasy ostateczne oraz początek nowej Epoki na Ziemi. Jakie powiązanie ma ciało niebieskie które oznaczyłem symbolem { R.S. + 1,  - 79 } z dzisiejszymi wydarzeniami? W tej liczbie zapisano dwuczłonowe ciało niebieskie które jest informatorem o zmianach jakie zaczynają się od 20 października 2017 roku. " Niby dwa a jeden " szczególny przypadek. Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o 114 jednostek był sygnałem do zachodzących zmian. Długość szybu z Komory Królowej przed załamaniem + 193 cm oraz  + 66 metrów po załamaniu służy do rozwiązywania zagadek kosmicznych. Przykład poniżej:

20 czerwiec 2017 rok + 193 dni = 3 styczeń 2018 rok + 66 dni = 9 marzec 2018 rok

W wymienionej liczbie 114 zapisane są dwa najważniejsze miejsca na Ziemi: centralne Włochy oraz okolice na 114-tym południku w zachodniej części kontynentu Ameryki Północnej. Ciało niebieskie które przeleciało za granicą światła i ciemności 19/20 października 2017 roku przyleciało z 26 układu planetarnego. Zapisałem go w 13-tej numeracji którą nazwałem " Nibiru " jak wyżej, gdyż ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymieniłem ten układ planetarny na pierwszej pozycji od góry + 127. Według teorii układ planetarny " Nibiru " orbituje i w obecnym czasie znajdować się za znanym nam Układem Słonecznym. 24/25 grudnia 2017 roku będzie właśnie najbliżej naszego Układu Słonecznego. O takiej rotacji układów planetarnych wspominałem mojej książce wydanej w 2012 roku. Krótko mówiąc obiekty kosmiczne z 26 układu planetarnego " Nibiru "  odwiedzają naszą planetę Ziemię, jak zapisano w tabeli Galerii, co 1938 lat. Już niebawem będziemy świadkami wielkiego dzieła Bożego. Ciało niebieskie które odwiedziło naszą planetę z 19/20 października zapisałem następującymi liczbami: - 64 st. C     + 221 st. C   { R.S. + 1,  - 79 }. Co mają wspólnego dwie powyższe numeracje liczb z aktywności słonecznej 20 października 2017 roku. Otóż wartość liczby 79 jest informatorem o dwuczłonowym obiekcie przelatującym w naszym Układzie Planetarnym. Po pierwsze dodane wartości liczbowe z prawej do lewej dają średnicę ciała niebieskiego do 168 m { 46 + 122 = 168 }, który przeleciał 20 października 2017 roku w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Po drugie dodane dwie wartości liczbowe z szybu Komory Królowej 193 do wartości liczby 79 to odczytam numerację 26 układu planetarnego " Nibiru " z następującymi liczbami: { 193 + 79 = 272 }. Do wyliczonej numeracji dodam liczbę + 1 to otrzymam całość 13-tej numeracji tabeli Galerii, czyli cały ponumerowany 26-ty układ planetarny. Zapisałem go następującymi liczbami: 38.2721. { 272 + 1 + 2721 }. W ten oto sposób odczytałem cały 26-ty układ planetarny " Nibiru ", pożyczyłem liczbę + 1 z wymienionej numeracji: { R.S. + 1,   - 79 }. Z obliczeń wynika że wymieniony układ planetarny ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymienione ciało niebieskie o średnicy + 168 metrów przyleciało do nas z 26 układu planetarnego 13 numeracji. Wydarzenia które dzisiaj występują na świecie zapisane są w 19-tej numeracji. Krótko mówiąc " Nibiru " przemierzył tunelem czasu tylko 6 układów planetarnych. Ciało niebieskie z 20 października 2017 roku o średnicy 168 metrów zwiastuje zmiany na które musimy się przygotować duchowo. Głównie chodzi mi o dwie szczególne liczby zapisane w 19-tej numeracji tabeli Galerii 56,56. Wygląda na to że w Europie będziemy mieli dwie wiary Katolicyzm oraz Mahometanizm. Główną siedzibą wiary katolickiej będzie Polska. Potwierdza to wymieniona wartość 19 w tabeli Galerii wskazując terytorium Polski na 19 południku. Jezus Chrystus już zaznaczył swoją obecność w Bractwie św. Józefa w Jemielnicy,  woj. opolskie. Wydarzeniem historycznym którego będziemy świadkami w XXI wieku, zrealizuje się na naszych oczach dokładnie 24/25 grudnia 2017 roku. Podobne wydarzenie mieliśmy w czasach Jezusowych. Ciało niebieskie które przyleciało z 26 układu planetarnego " Nibiru " ma wpisaną szczególną datę w numeracji 1326 rok. Ja bazuję na liczbie 1938 r. Różnica wieków 1938 - 1326 = 611 przedstawia 611 r.n.e z czasów Mahometa. Potwierdzają to wyliczone liczby z lewej strony tabeli Galerii z 611 r.n.e. Kto był tak naprawdę realizatorem sprowadzenia potomków Mahometa do Europy. Z jaką siatką jest powiązana Kanclerz Niemiec i kto pociągał za sznurki. Tej operacji nie przeprowadziła jedna osoba. W tym eksperymencie brał udział  sztab ludzi. Na ten cel były pompowane miliardy dolarów. Na pewno ktoś na tym eksperymencie dobrze zarobił. Czy Platforma Obywatelska także dostała swoją dolę za próbę sprowadzenia emigrantów do Polski, czy też była tylko słupem. Dziś byśmy byli świadkami zdejmowania krzyży z naszych cmentarzy gdyby program wypełniła opozycja. Jednym filantropem jest Soros demon zła i on jest autorem rozbicia wiary katolickiej w Europie. Demona jest bardzo łatwo rozpoznać gdyż boi się krzyża. W obecnym czasie Francja stanęła przed takim wyzwaniem. Taki obraz wydarzeń odczytałem z ciała niebieskiego który przyleciał z 13-tej numeracji tabeli Galerii. Sumując ciała niebieskie pojawiają się zgodnie z wydarzeniami historycznymi na Ziemi i ostrzegają one przed czasami ostatecznymi. Nie da się ukryć że ciała niebieskie realizują myśli człowieka. Długo się nad tym zastanawiałem i potwierdzenie znalazłem. 16 grudzień 2016 rok zamach stanu - Polska. Cztery dni później aktywność słoneczna przedstawia trzy fatalne szóstki { + 666 } które będą gnębić Polskę przez 666 dni z małymi przerwami. Tę puszkę pandory otworzyła totalna opozycja. Tylko dlaczego cały naród musi na tym cierpieć? Przypomnę że w tej liczbie { R.S. + 1, - 79 } odczytałem na 19/20 listopad dwuczłonowe ciało niebieskie. Zapisałem te ciała niebieskie następującymi liczbami które po zsumowaniu dało jedno ciało niebieskie czyli " dwa w jednym ".

1. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C     + 197 st. C   { R.S. + 1,   - 32 }.

2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C     + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }.

Suma wyliczonych liczb - 32 + - 47 = 79 dała mi liczbę - 79. W tej liczbie zapisałem dwuczłonowe ciało niebieskie - 79. Dodając liczby z aktywności słonecznej pierwszej pozycji z 18/19 listopada z prawej do lewej, otrzymam ogromny obiekt kosmiczny o średnicy:  18 + 791 = 809 metrów. Prawdopodobnie pierwsze ciało niebieskie, które pojawiło się 20 października, jest ściśle powiązane z ogromnym obiektem kosmicznym o średnicy 809 metrów. Porównanie ciał niebieskich z 20 października do 20 listopada 2017 roku wygląda następująco: { + 809 do + 168 }. Z liczb wynika ze ciało niebieskie z 20 listopada jest pięciokrotnie większe od tego które przeleciało obok naszej Gwiazdy 20 października 2017 roku.

Ad 2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }. W pierwszej i drugiej pozycji podana jest kolejność obiektów kosmicznych - 81 a w drugiej - 82. Aktywność słoneczna na 19/20 listopada przedstawia drugie ciało niebieskie w kolejności 82. Dodając wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 19/20 listopada z prawej do lewej, odczytam drugi obiekt kosmiczny o mniejszej średnicy: 28 + 561 = 589. W tej liczbie aktywność słoneczna zapisała drugi obiekt kosmiczny o średnicy 589 metrów. Na obecną chwilę mogę powiedzieć że wymienione liczby: - 32 oraz - 47 symbolizują dwa obiekty kosmiczne o bardzo dużej średnicy. Bardzo duże zróżnicowanie liczb z obiektów kosmicznych ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Podobne zdarzenie odczytałem i opisałem na blogu 15 lutego 2011 roku. Po 718 dniach wyliczyłem na 15 luty 2013 rok upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk, Rosja. To zdarzenie opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Obecnie może być podobnie gdyż ciała niebieskie zrealizują swój program po 718 dniach począwszy od 20 listopada 2017 roku a kończąc na 20 listopada 2019 roku. Wymienione obiekty kosmiczne o niespotykanych rozmiarach mogą mieć bardzo duży wpływ na przesunięcie płyt tektonicznych, eksplozję na Słońcu, eksplozję wulkanów, trzęsienia ziemi, huragany, nawałnice itp. Skutki katastrofalne dla naszej cywilizacji. Aktywność słoneczna na dzień 20 październik przedstawia następujące liczby, gdzie wartość liczby + 1 wskazuje dodatkowy obiekt kosmiczny: - 64 st. C    + 221 st. C  { R.S. + 1,   - 79 }. Te wyliczenia przedstawiłem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed przelotem obiektów kosmicznych w bardzo bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz planety na dzień 20 październik 2017 roku. Pod wartością liczby + 221 kryją się kosmiczne tajemnice które przedstawię w innym wydaniu. Trzęsienie ziemi które miało miejsce 21 października 2017 roku po przelocie ciała niebieskiego przedstawiłem i opisałem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed mającym nastąpić trzęsieniu ziemi w Polsce. Przedstawiłem wówczas dzień oraz miejsce trzęsienia ziemi w Polsce.

21 październik 2017 rok: M. 3.6 - POLSKA - 2017 - 10 - 21   03:33:50
Lokalizacja: 51,61 N;  16.16  E   głębokość 1 km

W liczbie 1 zapisane są trzy wiadomości - głębokość trzęsienia ziemi, średnica obiektu, oraz przelot w bardzo bliskiej odległości od naszej planety.

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=625422

20 październik 2017 rok to ciało niebieskie o wartości liczbowej - 79 kieruje nas na przyszłe wydarzenia. Gdybym zmienił znaki przy liczbie - 79 na + 79 to w kalendarzu odczytam 9 styczeń 2018 rok. Na pewno w tej liczbie zapisane jest ostrzeżenie na pierwszą dekadę miesiąca stycznia 2018 roku. Można zasugerować zmianę pogody na 8/9 styczeń 2018 rok. Ciało niebieskie - 79 jest dziś bardziej informatorem do budowy 13 układu planetarnego " Nibiru ", pełny zapis: R.S.38.2721     26  0  13    6. Numeracja 26-ta oraz 38-ma jest ściśle ze sobą powiązana. Wygląda na to że 26-ty układ planetarny " Nibiru " z 13 numeracji jest na stałe związany z naszym Układem Planetarnym. Potwierdza to 19 numeracja z tabeli Galerii którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19      9. Do minionej daty 19/20 października dodam 66 dni z Szybu Komory Królowej to odczytam 24/25 grudzień 2017 rok.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
wtorek, 24 października 2017
List otwarty do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Patryka Jakiego. Tą szczególną sprawą powinno się zająć CBA w Narodowym Funduszu Zdrowia w Opolu

Wszyscy chcemy zarabiać więcej pieniędzy, to oczywiste. Lekarze za fachową pracę i lata nauki chcieliby dobrą zapłatę, to oczywiste. I tak powinno być w każdym sektorze życia publicznego. Wiadomo jednym poszczęści się lepiej drugim wręcz przeciwnie. Takim przykładem może być szczególne miejsce w Opolu, Klinika Paliatywna Samarytanin Opole, która zajmuje się chorymi na raka, gdzie chory zostaje otoczony troskliwą opieką od początku do końca. W tym miejscu choremu przywraca się godność oraz nadzieje i wiarę w innych ludzi, gdzie w szpitalach państwowych wręcz odwrotnie choremu tą godność się odbiera. Wiem co piszę. gdyż moja żona leczyła się na raka w państwowych szpitalach oraz u dr Judy. Przez półtora roku byłem świadkiem pracy lekarzy i pielęgniarek w tym cudownym miejsca. O opiece jaką dostała moja żona od dr Judy oraz personelu w Klinice Samarytanin można jedynie pomarzyć w będąc w szpitalu państwowym. Dr Juda wybitny onkolog nigdy nie zostawi chorego na łaskę państwa, jak to robią szpitale państwowe. A jednak dzieją się dziwne rzeczy w Opolu którym trudno dać wiarę. Narodowy Fundusz Zdrowia z Opola nasyła komisję za komisją na to wspaniałe miejsce. Po pierwsze trzeba sprawdzić co to są ludzie którzy nasyłają komisję za komisją na klinikę Samarytanin Opole. Kim oni są i z kim są powiązani. Z oficjalnych źródeł wiem że ordynatorzy szpitali wojewódzkich w Polsce chcą pozyskać dr Judę jako wyśmienitego fachowca. Dlatego chcą zamknąć prywatną klinikę w Opolu. Myślę jednak iż nie tędy droga.

Ryszard Suski
czwartek, 19 października 2017
Życie papieży w rękach Boga

Numerację układów planetarnych budowniczy piramidy Cheopsa wpisał w Wielką Galerię. Każdy człowiek na Ziemi ma misję do spełnienia. Dla mnie przypadło odczytanie liczb, które budowniczy piramidy Cheopsa zakodował w 19-tej numeracji z prawej strony Wielkiej Galerii. Jednym z najważniejszych wydarzeń w historii Kościoła Katolickiego była rezygnacja z posługi papieskiej w Watykanie Benedykta XVI, 28 lutego 2013 roku. Ze względu na stan zdrowia ustąpił z pełnienia obowiązków papieża i przeszedł na emeryturę papieską, którą spędza w Castel Gandolfo. W bardzo krótkim czasie powołano następcę Benedykta XVI, papieża Franciszka. " Od 13 marca 2013 roku na stolicy Piotrowej w Watykanie mamy dwóch papieży ". Przypisano dla nich zgodnie z 19-tą numeracją tabeli Galerii dwie równorzędne wartości liczbowe 56,56. Są to nadzwyczaj uzdolnieni papieże, dlatego każdemu z nich na Ziemi przypisano święte liczby 56. Wszystko co kreci się wokół nas oparte jest na liczbach, a zwłaszcza nasze życie. Podobnie jest w układach planetarnych. Numerację układów planetarnych opublikowałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami " na str 22. Miało to miejsce w 2012 roku, czyli przed wyborem papieża Franciszka na stolicę apostolską w Watykanie. 19 numeracja z prawej strony tabeli Galerii jest szczególna. Zapisano w niej następujące wartości liczbowe: R.S.56,5691     38  0  19     9. Dla jednych mogą to być liczby mało znaczące, dla mnie to jednak bank wiedzy. W tych wartościach liczbowych zapisano czasy ostateczne i dwie wyróżniające się liczby 56,56. Odnoszą się one jak wspomniałem do dwóch równorzędnych papieży, począwszy od 13 marca 2013 roku. Ileż tysiącleci ludzkość musiała czekać aż pojawi się na stolicy Piotrowej dwóch papieży. I kto by pomyślał że czasy ostateczne zastaną nas w XXI wieku. To wydarzenie zaznaczono i zapisano w 19 numeracji Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Źródło: Wikipedia wolna encyklopedia piramida Cheopsa, cyt: " południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm, po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28 ' " . { 56 + 56 + 91 = 203 }. W tym tekście zaznaczono dwie planety: 2-Wenus, 0-linia Słońca oraz 3-Mars. Wartość liczby 38 wpisana jest w 19-tą numerację i dotyczy przyszłych wydarzeń na 38 równoleżniku oraz Polsce. Wielką Galerię w piramidzie Cheopsa wzniesiono po to, by ludzkość poznała prawdę, a nie domysły. Od 13 marca historia zatoczyła koło. Pytanie tylko po co w układach planetarnych wyróżniono dwie parne liczby 56,56. Zakładam że w 38 układzie planetarnym są lub były dwie identyczne planety. Jedna z tych planet spełniła swoją rolę i w krótkim czasie może być unicestwiona. Odwrotnie do naszego Papieża. Dwie parne równorzędne liczby informują  przed ważnym wydarzeniem ziemskim jakiego historia nie znała. Wyszczególniłem to niecodzienne wydarzenie na blogu w 2013 roku które pokrywa się z moimi obliczeniami. Pierwszym sygnałem z 2013 roku była śmierć mojej ukochanej żony 16 stycznia 2013 roku { ma przypisaną liczbę 57 }. W tej liczbie odczytałem po raz pierwszy zieloną kometę  { - 57 } 10/11 lutego 2017 roku która dała zielone światło dla obecnego obozu rządzącego PIS. Drugim była eksplozja asteroidy o współrzędnych geograficznych 56 x 56, 15 lutego 2013 roku w okolicy Jekaterynburg - Czelabińsk, Rosja. Zaznaczyłem to niecodzienne zjawisko w mojej książce wydanej w 2012 roku. Niecały miesiąc później 13 marca 2013 roku wybrano papieża Franciszka na stolicę Piotrową w Watykanie. Różnica pomiędzy 16 stycznia a 13 marca wyniosła 57 dni. To tyle co wartość zielonej komety z 10/11 lutego 2017 roku która dała zielone światło dla Polski. W wymienionych dniach kryje się tajemnicza zagadka z liczbą - 57, którą trzeba rozwiązać. Suma wymienionych liczb po dodaniu  16 + 15 + 13 = 44 przedstawiła wartość liczby " 44 ". Wiem że w liczbie " 44 "  kryje się organizacja przestępcza której celem jest zlikwidowanie nieprzyjaznych ludzi. Wymieniona liczba " 44 " może informować o zamachu na papieży lub papieża. Wyliczona została ze śmierci, upadku asteroidy, oraz wyboru papieża 13 marca 2013 roku { śmierć, upadek, nadzieja }. Pod szyldem liczby " 44 " w Polsce kryła się totalna opozycja.

19/20-ty październik 2017 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem szczególny obiekt kosmiczny. Zapisałem go następującymi liczbami oraz oznaczyłem go pierwszymi literami mojego imienia i nazwiska, RS: - 64 st. C  + 221 st. C   { R.S.  + 1, - 79 }. W tych liczbach zapisane są losy naszych papieży i nie tylko. Suma plusowych oraz minusowych liczb dała mi liczbę 285. { - 64  +  221 = 285 } dni. Dodając tą liczbę do 20 października odczytam 4 sierpień 2018 rok. Aktywność słoneczna oraz numeracja układów planetarnych mówi o tym samym wydarzeniu - zamachu. W przeszłości z liczby 79 odczytałem eksplozję Wezuwiusza w 79 roku n.e. która niosła śmierć tamtejszym mieszkańcom, oraz wybuch II wojny światowej w 1939 roku. Sumując: wartość liczby - 79 zawsze informowała o ofiarach ludzkich. Wspominałem że z tej liczby - 79 można odczytać kilka ważnych informacji. W liczbie - 79 może być zapisane ostrzeżenie o zamachu na papieży. Organizacji przestępczej. Chodzi o to by rozbić chrześcijaństwo w Europie, a zwłaszcza w Polsce. Od 13 marca 2013 roku na stolicy Piotrowej w Watykanie mamy dwóch papieży, dla których przypisano dwie równorzędne liczby 56,56. W tej szczególnej dacie Jezus oddał życie za nas na krzyżu. Od 13 marca 2013 roku powinniśmy zacząć odliczać czas jaki zapisano w 19-tej numeracji tabeli Galerii. Przypomnę całość 19-tej numeracji tabeli Galerii: R.S.56,5691   38  0  19     9. Czytając z prawej do lewej odczytałem następującą czterocyfrową liczbę 1965 oraz 1965 rok w tym szczególne liczby " 56,56 ". Wartość liczby 9 ma szczególne znaczenie. Dzieląc wymienioną liczbę 1965 przez 365 dni z roku, odczytałem 5 lat kalendarzowych oraz 140 dni. Zaczynając odliczanie od wyboru papieża Franciszka 13 marca 2013 roku to po 5 latach oraz 140 dniach kalendarz wskazał mi 3 sierpień 2018 rok. Wszystko by się zgadzało w noc z 3 na 4 sierpnia 2018 roku coś się wydarzy w Watykanie. Martwię się o życie papieży. Do tej daty trzeba jeszcze dodać wartość liczby 9 = 12 lub 13-ty sierpień 2018 rok. Sumując, ile życia pozostało dla jednego lub obu papieży, licząc od 13 listopada 2017 roku równe 230 dni. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć że papież Benedykt XVI jest w podeszłym wieku i trzeba się liczyć z jego odejściem z tego świata. Pan Bóg przygotował dla niego specjalne miejsce w Królestwie Niebieskim. Hipotez z wyliczonych liczb można odczytać wiele. Ja przedstawiłem mój punkt widzenia oraz los papieży zapisany w liczbach. Organizacji przestępczej w liczbie " 44 " mówiąc po cichu zależy na rozbiciu chrześcijaństwa w Europie. Gdyby do tego doszło to wprowadzenie Kalifatu byłoby kwestią czasu. Co to jest Kalifat cyt: " Kalifat to przede wszystkim bezwzględna walka o władzę oraz próba zaprowadzenia muzułmańskiego prawa szariatu" . Przyzwolenie na wprowadzenie Kalifatu dostali od pani Kanclerz Niemiec. Kalifat to rygory dla kobiet jakich historia nie znała. Podobne metody stosowali Hiszpanie w czasach inkwizycji. A celem tego ugrupowania terrorystycznego jest zlikwidowanie wiary katolickiej oraz papiestwa w Europie. Tylko w Polsce przetrwa wiara katolicka. I to w Polsce powstanie centrum wiary katolickiej. Obecnie sytuacja jest korzystna dla Polski, światłością jest Jezus Chrystus w Bractwie św. Józefa, które powstało w Parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu przy osiedlu Armii Krajowej. Taki obraz wydarzeń przedstawia 19-ta numeracja tabeli Galerii. Wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej potwierdzają obecność Jezusa Chrystusa w Polsce. Do odczytania szczególnych wydarzeń służą liczby z Komory Królowej, cyt: " Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm po czym dwukrotnie załamuje się po kątem 37 oraz 38 stopni 28 minut " + 66 dni = 26 grudzień 2017 rok. Na ten dzień bezpośredni wpływ będzie miała Gwiazda " Nibiru ".

21 grudzień 2017 rok: - 77 st. C    + 127 st. C   {+ 11,  + 3,  + 9,  0 = 16 }

Podobne zdarzenie mieliśmy od 6 do 9 września 2017 roku. W tym czasie mieliśmy na słońcu potężne eksplozje.  Być może szykują się kolejne eksplozje na słońcu. 19/20 październik 2017 rok: + 66 dni z szybu komory Królowej = 26 grudzień 2017 rok. Wyszczególniłem tu 16-ty południk w Polsce. Taki obraz przyszłych wydarzeń odczytałem z danych Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Może chodzi o inne wydarzenia na stolicy Piotrowej w Watykanie. 20 październik 2017 rok: { R.S. + 1,   -79 } + 193 = 3 maj 2018 rok szczególny dzień dla Polski.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 25 września 2017
Sierpień 2017 rok. Wszyscy wiemy jakie szkody zostały wyrządzone 11 sierpnia 2017 roku w Polsce. Nawałnice jakie przetoczyły się na północy Polski wyrządziły ogromne straty. Na naszych oczach zmienia się oblicze świata. Zmieniając mentalność ludzką można zmienić wszystko, a to jest bardzo trudne w obecnych czasach. Przykładów można przytaczać wiele, między innymi niechęć do Polski widać na każdym ekranie w programach polskojęzycznych. Po 25 latach od okrągłego stołu spełniło się marzenie Polaków, by żyć w dobrobycie kraju naszych przodków. Nie wszystkim taki porządek w Polsce się podoba. Niektórzy wolą być sługusami Berlina oraz Moskwy. Obecny rząd przy poparciu społecznym sumiennie realizuje program wyborczy. Wygrana 1 do 27 z Brukselą okazała się trafnym posunięciem polskiego rządu. Okazało się, że przewodniczący parlamentu europejskiego jest słabym graczem na arenie międzynarodowej. Podobny poziom reprezentuje kilka czołowych krajów Unii Europejskiej. Służby specjalne opozycji z dawnego PRL-u dwoją się i troją w Brukseli aby zepchnąć Polskę na margines Europy. To daje im szanse zająć dogodną pozycję w polskim parlamencie. Manewry przy polskiej granicy z Rosją we wrześniu 2017 roku nie są przypadkowe. Zbiegły się w czasie z atakiem na Polski rząd w Brukseli przez opozycje. Daje to sygnał opozycji aby " włożyć kij w mrowisko " w ich własnym niby kraju. Przykładem może być nieudany pucz 16 grudnia 2016 roku. W tym czasie od strony Rosji służby specjalne PRL wsparcia niedostali. W obecnym czasie Rosja próbuje odzyskać utraconą kontrolę nad Polską. To samo robi Berlin. Jedni i drudzy najchętniej podzielili by Polskę na dwie połowy. Wydarzenia społeczne i polityczne zostały wyliczone z liczb aktywności słonecznej. Sierpień 2017 rok. Szczególe liczby utkwiły mi w pamięci z dnia 10/11 sierpnia 2017 roku: - 19 + - 28 = - 47. Zwłaszcza liczba - 47 którą wyliczyłem ze spadku temperatur słonecznych. Wydarzenia zapisane w tej liczbie prowadzą mnie do dalszego rozwiązania tajemniczej zagadki z piramidy Cheopsa.

Oto one:

10/11 sierpień 2017 rok: - 94 st. C    + 94 st. C    { - 11,  + 11 }.

Zsumowanie liczby w obu przypadkach dały wynik zerowy. { - 94 + 94 = 0 }.

{ - 11 + 11 = 0 }. Zerowe wartości liczbowe informują o wydarzeniach w miejscu badań oraz w okolicy równika. Takie przypadki powtórzą się w tym roku. Spadek temperatury tylko jednego dnia 11 sierpnia 2017 roku o 47 st. C w słońcu oraz cieniu przybliża mnie do rozwiązania zagadki na Ziemi po 100 dniach na 20 listopada 2017 rok. Wartość liczby - 47 przedstawia jedno z dwuczłonowych ciał niebieskich które przeleci najbliżej naszej planety 21 listopada 2017 roku przed granicą światła i ciemności. Do dwuczłonowej organizacji na Ziemi możemy zaliczyć manewry wojsk Rosji oraz Białorusi. Niby dwie armie a jedna o tych samych poglądach. Tego samego dnia wykres przedstawia drugie ciało niebieskie o wartości liczby - 32 przed granicą światła i ciemności. Mowa o dwuczłonowym obiekcie kosmicznym które budowniczy piramidy Cheopsa wpisał w szyb Komory Królowej. Ze zróżnicowanych liczb można odczytać powstanie orkanu. Przynajmniej taki obraz można odczytać ze zróżnicowanych liczb.

Fenomen w Kosmosie
 
Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej od 17 do 26 września 2017 roku:

1. 17/18 wrzesień  2017 rok: - 37 st. C    + 224 st. C     { 0,     - 10 }.

2. 18/19 wrzesień 2017 rok: - 37 st. C     + 214 st. C     { + 1,  - 24 }.

3. 19/20 wrzesień 2017 rok: - 38 st. C     + 190 st. C     { + 2,  - 57 }. Zielona Kometa w liczbie - 57 ostrzega przed niebezpieczeństwem.

4. 20/21 wrzesień 2017 rok: - 40 st. C     + 133 st. C     { + 9,  - 9 = 0 }. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej w nawiasie po zsumowaniu dały mi wynik zerowy { + 9   - 9 = 0 }. Przeciwne bieguny informowały o trzęsieniu ziemi w Meksyku. Wpływ na te wydarzenia mogła mieć Zielona kometa - 57 z 19-tego września 2017 roku. Ciała niebieskie są informatorami i ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Niecodzienne zjawisko zapisałem i odczytałem od 21 do 26 września 2017 roku. Jest to jedyny fenomen końcem września 2017 roku w naszym Układzie Słonecznym. Ciała niebieskie od 21 do 26 września ustawiły się po jednej stronie linii Słońca na wykresie oddalone minimalnie o 4 cm. W tym czasie na linii Słońca postała próżnia. Jakby ktoś w tym czasie wypchnął wszystkie ciała niebieskie daleko za linię Słońca. Prawdopodobnie w tych dniach przeleciały inne duże ciała niebieskie nieznanego mi pochodzenia. Ciała niebieskie pod linią Słońca w tym czasie przez 6 dni wykreślały równoramienną sinusoidę. Równoramienna sinusoida może nawiązywać do fal grawitacyjnych od 21 do 26 września 2017 roku. To wydarzenie zarejestrowałem 21 grudnia 2016 roku pomiędzy godziną 16-tą a 17-tą. Takie zjawisko nie powinno mieć miejsca, a jednak nasza Gwiazda zarejestrowała to niezwykłe wydarzenia. Wykres przedstawia obiekty kosmiczne które powinny przeciąć linie Słońca na odcinku od 21 do 26 września 2017 roku. Być może na obecne wydarzenia ma wpływ gwiazda " Nibiru '' która od początku września przebywa w naszym Układzie Słonecznym. Wykres przedstawia również jedno ciało niebieskie które może mieć wpływ na eksplozję na Słońcu 26 września 2017 roku. Wartość liczby + 1 informuje o wydarzeniach w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Eksplozja na Słońcu może być zwiastunem trzęsienia ziemi 26 września 2017 roku a nawet zmianą pogody w Polsce.

5. 21/22 września 2017 rok: - 49 st. C     + 124 st. C     { + 5,  + 6 }.

6. 22/23 września 2017 rok: - 54 st. C     + 130 st. C     { + 4,  + 5 }.

7. 23/24 września 2017 rok: - 58 st. C     + 135 st. C     { + 4,  + 5 }.

8. 24/25 września 2017 rok: - 62 st. C     + 140 st. C     { + 5,  + 4 }.

9. 25/26 września 2017 rok: - 67 st. C     + 144 st. C     { + 5,  + 8 }.

10. 26/27 września 2017 rok: - 72 st. C     + 152 st. C    { 0,       0 }.

19/20 wrzesień { 2 x - 57 = - 114 }. w tej liczbie odczytałem wydarzenia o współrzędnych włoskiego Wezuwiusza oraz amerykańskiego Yellowstone. Być może Zielona Kometa ostrzega przed wulkanami. 26 września 2017 rok wartość liczby { + 8,  0 } to ciało niebieskie które przez 6 dni kręciło się w naszym układzie słonecznym daleko za linią Słońca. Dokładnie 26 września wykres przedstawia obiekt kosmiczny który trafia prosto w naszą planetę oraz centralnie w naszą Gwiazdę. Musi przeciąć czerwoną podstawę piramidy na wykresie informując o zmianie pogody. Wyliczona wartość liczby + 8 może informować o 8-mej strefie czasowej oraz sile trzęsienia ziemi do 8 stopni w skali R. Podwójna wartość liczby 0, 0 informuje o zmianie pogody w Polsce. Bardzo ważnym ostrzeżeniem jest wyliczona wartość liczby + 144 informuje o organizacji przestępczej której celem jest zabicie jak najwięcej ludzi 25/26 września 2017 roku. Być może chodzi o tajemniczy obiekt który ma na celu zniszczyć znaczną część naszej planety w 8-mej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Wartość liczby + 152,  26 września przedstawia 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce. Suma plusowych liczb w tym zestawieniu wynosi: + 63 jej zmienna 36. Dzieląc liczbę 36 przez dwa = 18. Wyliczone liczby ostrzegały w przeszłości o silnym trzęsieniu ziemi po obu stronach naszej planety. Suma plusowych liczb w nawiasie informowała o intensywnych opadach.

1. Październik 2017: dwuczłonowe ciało niebieskie: { R.S. - 79 }.

1 październik 2017 rok zaznacza na wykresie ciało niebieskie które przeleci przed granicą światła i ciemności. Wykres przedstawia obiekt kosmiczny od 1 do 4 października który kręci piruety w kształcie litery " M " poniżej granicy światła i ciemności. Litera M może być zagadką. Odwrócona przedstawia literkę W czyli erę Wodnika. Może ona informować o bardzo dużych opadach deszczu. Takie zjawisko niecodziennie można zobaczyć na wykresie w 2017 roku. Rys. 13-ty z 11 maja przedstawia identyczne wydarzenie z literą W. Plusowe liczby w tym czasie informują o intensywnych opadach. Wykres przedstawia obiekt kosmiczny który zatrzyma się na linii Słońca dopiero 15-tego października 2017 roku. Przed zmianą pogody. Wymienione ciało niebieskie przecina kilka razy ciągłe linie na wykresie tj: 6-ty, 7-my, 8-my oraz 11-ty październik 2017 rok. Wymienione ciała niebieskie po 100 dniach ostrzegają przed kolejnym niebezpieczeństwem. W dalszej części chciałem zaznaczyć że wykres przedstawia też ciała niebieskie od stycznia do końca grudnia 2017 roku. Na tym wykresie  dwuczłonowe ciało niebieskie " R.S.- 79 " wykreśliłem na przełom 19/20-ty październik 2017 rok. W tym czasie przeleci ono najbliżej naszej planety 20-tego października 2017 roku nie zatrzymując się na linii Słońca. Jednocześnie informując o trzęsieniu ziemi tego dnia. Do tej daty dodam 66 dni to w kalendarzu odczytam 25/26 grudzień 2017 rok. Następnie gdybym do tej samej daty 19/20 październik dodał 193 dni to w kalendarzu odczytam 3 maj 2018 rok + 66 dni = 9 lipiec 2018 rok. Na październikowe wydarzenia wyliczyłem i zapisałem następujące wartości liczbowe:

1.  19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C  { R.S. + 1,   - 79 }. Wymieniona wartość liczby + 221 może informować dwukrotnie o wydarzeniach w Polsce na 21 południku w Warszawie.

2. 20/21 październik 2017 rok: - 65 st. C    + 142 st. C    { + 5,  - 5  = 0 }. W tym przypadku wyliczone wartości liczbowe o przeciwnych znakach { + 5 oraz - 5 } informują o trzęsieniu ziemi na 19/20 październik 2017 rok. Wpływ na te wydarzenie będzie miało dwuczłonowe ciało niebieskie które odczytałem zapisałem inicjałami mojego imienia oraz nazwiska: R.S. - 79. Dlaczego: ponieważ dwuczłonowe ciało niebieskie wyliczone z temperatur słonecznych ma przypisany swój numer katalogowy + 1  - 79, pokrywa się obecnymi wydarzeniami w Europie 2017 roku i ma wpisaną lokalizację Ukrainy, czyli od 23 do 47 południka = 79. Zmienne znaki które występują po 20 października informują o trzęsieniu ziemi do 5.2 stopnia w skali R. Z wymienionych wartości liczbowych możemy odczytać 5 x 5 = 25, 52 równoleżnik w Polsce. W tym przypadku dwuczłonowe ciało niebieskie w liczbie: R.S. + 1, - 79 jest informatorem o trzęsieniu ziemi w Polsce na przełomie od 19/20 października 2017 roku. Potwierdza to zerowa wartość w miejscu badań. Zbieżnie liczby z 19 września 2017 roku { + 9,  - 9 = 0 informowały o trzęsieniu ziemi w Meksyku. Wpływ na te wydarzenia mogła mieć Zielona Kometa zapisana w liczbie - 57 którą odczytałem z wykresu na 10-ty luty 2017 roku. Wymieniona kometa 10 lutego przeleciała za granicą światła i ciemności. Dała ona zielone światło dla Polski. Obecnie wpływ na trzęsienie ziemi może mieć dwuczłonowe ciało niebieskie R.S. - 79. Tym razem przeleci ono przed granica światła i ciemności. Do tej informacji trzeba dodać że wartość liczby 5 może informować o trzęsieniu ziemi w 5-tej strefie czasowej na wschód od Greenwich lub na zachód od Greenwich.

2. Listopad 2017: dwuczłonowe ciało niebieskie: { R.S. - 79 }

Wojna na Ukrainie

17/18 listopad 2017 rok to dzień w którym nastąpi zmiana pogody. Potwierdza to wydarzenie zerowa wartość liczby na linii Słońca od której wszystko się zaczyna.

1. 17/18 listopad 2017 rok: - 81 st. C     + 193 st. C     { 0,   + 4 }. Proces zmiany pogody rozpoczyna się od od zerowej wartości liczbowej w nawiasie która może informować o trzęsieniu ziemi w Polsce.

2.  18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C    + 197 st. C     { + 1,  - 32 }.

1-sze ciało niebieskie mniejsze { R.S. - 32 }.

3.  19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C     { + 1,  - 47 }.

2-gie ciało niebieskie większe { R.S.- 47 }. Suma minusowych liczb daje jedną wartość w liczbie - 79. W tych liczbach zapisano terytorium Rosji od 23 do 47 południka na wschód od Greenwich. Czy to zbieg okoliczności że dwuczłonowe ciało niebieskie o podanych wymiarach lokalizuję terytorium Rosji od 23 południka na wschód? W tym samym czasie Rosja przeprowadza manewry z przygotowaniem do wojny. Suma minusowych liczb wyliczonych 19/20-tego listopada { - 32 + - 47 = -79 } dały mi spadek aktywności słonecznej w liczbie ujemnej: R.S. - 79. Wartość liczby R.S. - 79 to liczba o dwuczłonowym znaczeniu którą budowniczy wstawił w początkową część szybu Komory Królowej 193 cm. Nawiązuje do tragedii jaka miała miejsce w przeszłości w 79 roku roku naszej ery we Włoszech, oraz 79 lat temu przed drugą wojną światową. Obecnie szykuje się podobne wydarzenie na przełomie od 17 do 27 listopada 2017 roku. Wygląda na to, że Rosja planuje uderzyć na Ukrainę  21 listopada 2017 roku lub, jak podaje szyb z Komory Królowej, 193 + 66 = za 259 dni. Wartość liczby + 2 przedstawia drugą strefę czasową na wschód od Greenwich. Więc w tej strefie czasowej znajduje się terytorium Ukrainy. Źródło: Wikipedia piramida Cheopsa cyt: " Podwyższony sufit i zwiększona szerokość o ścianach południowej, wschodniej i zachodniej, wykonane z czerwonego granitu ". Po co budowniczy wstawił czerwony granit? Raczej nie dla ozdoby. Ostrzega świat przed użyciem broni jądrowej. Na wschodzie jak i zachodzie która po wybuchu w swej objętości ma kolor czerwony. Wojna w obecnym kształcie każdej ze stron przyniesie pustkę czyli zero. Nikt na tym nie wygra będą tylko przegrani. Proces zmiany pogody rozkręci się od 17 listopada a skończy 28 listopada 2017 roku. Więc to niezwykłe wydarzenie będzie trwało przez dziesięć dni. Może się rozpocząć przyspieszoną zimą ze śniegiem.

4.  20/21 listopad 2017 rok: - 83 st. C    + 118 st. C     { + 5,   + 2 }. Wartość liczby + 2 zaznacza dwuczłonowe ciało niebieskie które przeleci najbliżej przed granicą światła i ciemności 21 listopada w drugiej strefie czasowej na wschód od Greenwich.

5.  21/22 listopada 2017 rok: - 88 st. C     + 120 st. C    { + 3,   + 9 }.

6.  22/23 listopada 2017 rok: - 91 st. C     + 129 st. C    { + 1,   + 6 }.

7.  23/24 listopada 2017 rok: - 92 st. C     + 135 st. C    { + 1,   + 4 }.

8.  24/25 listopada 2017 rok: - 93 st. C     + 139 st. C    { + 8,   + 7 }.

9. 25/26 listopada 2017 rok: - 101 st. C    + 146 st. C    { + 7,  + 15 }.

10. 26/27 listopada 2017 rok: - 108 st. C   + 161 st. C   { + 2,  + 3 }.

11. 27/28 listopad 2017 rok: - 110 st. C    + 164 st. C    { + 4,   0 }.

a. Sumując minusowe liczby wyliczone z aktywności słonecznej z powyższej tabeli 19 listopada dały mi ujemny wynik w liczbie - 79 { - 32 + - 47 =  -79 }

b. Sumują plusowe liczby wyliczone z aktywności słonecznej dały mi plusowy wynik w liczbie:  + 79.

{ 1 + 1 + 5 + 2 + 3 + 9 + 1 + 6 + 1 + 4 + 8 + 7 + 7 + 15 + 2 + 3 + 4 =  + 79 }

Mamy więc do czynienia z dwoma równoległymi ciałami niebieskimi w Kosmosie o przeciwnych biegunach { +, - }, które połączyły się w jedno ciało. { - 79  + 79 = 0 }. Ten proces trwał 6 dni od 21 do 26 września 2017 roku. Wiadomo że wyliczona wartość liczby zero w miejscu badań informuje o wielkim niebezpieczeństwie. Podobny przypadek mieliśmy 11 sierpnia 2017 roku. Plusowe liczby w okresie letnim informują o intensywnych opadach deszczu. Niestety mamy prawie koniec listopada więc temperatura może spaść do zera w ciągu dnia. Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie. Pierwsza myśl jaka mi przychodzi to powstanie huraganu lub orkanu w środkowej Europie. Z wyliczonych liczb o przeciwnych biegunach można teoretycznie taki wniosek wyciągnąć. Na wschód od Greenwich do 16-tego południka. Oraz na zachód od Greenwich do 16 południka. To duży obszar który zajmuje prawie trzy strefy czasowe w Europie.

a. - 79 = 7 + 9 = - 16-ty południk na zachód od Greenwich lub 7 x 9 = - 63.

b. + 79 = 7 + 9 = + 16-ty południk na wschód od Greenwich lub 7 x 9 = + 63.

Wyliczone liczby o przeciwnych biegunach mogą przedstawiać południki oraz równoleżniki po obu stronach naszej planety informujące o niebezpieczeństwie. 36 : 2 = 18. W tej liczbie w przeszłości odczytałem trzęsienie ziemi na Haiti oraz eksplozję wulkanu Krakatau. Zginęły wówczas setki tysięcy ludzi. Z wymienionych liczb można odczytać obszar daleko za Wyspami Brytyjskimi oraz nad Polską. Podobne zjawisko mieliśmy 11 sierpnia 2017 roku w Polsce oraz na równiku gdzie wody Oceanu Atlantyckiego cofnęły się od lądu. Czy tym razem może być podobnie. Z liczb można odczytać że powstaną dwie masy ciepłego oraz zimnego powietrza centralnie nad Niemcami. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej 17/18 listopada potwierdziły wyliczoną liczbą + 193. To tyle co wynosi początkowa długość szybu z Komory Królowej. Budowniczy piramidy celowo zaznaczył długość szybu w Komorze Królowej 193 cm  informując o niebezpieczeństwie począwszy od 20-tego listopada 2017 rok. Aby rozwiązać dalszy ciąg tajemniczej zagadki trzeba do wydarzeń listopadowych 2017 roku dodać długość szybu z Komory Królowej 193 + 66 dni = 9 sierpień 2018 rok. Metry z szybu zamieniłem na 66 dni. Tak sobie zażyczył budowniczy piramidy Cheopsa. Pisownia w tamtym czasie nie była brana pod uwagę. Rys 13 z 11 maja przedstawia ciało niebieskie które trafia wprost do Oceanu 9-tego sierpnia(?). Jest to pierwsze z czterech ciał niebieskich które spada na Ziemię. Z opisu wynika że do niebezpiecznego wydarzenia dojdzie za 8,8 strefą czasową na wschód od Greenwich na 37/38 równoleżniku Korea. Pusta przestrzeń za płytą grubości 8,8 cm może informować o próżni w tamtej lokalizacji. Mamy w tym miejscu niebezpieczny wulkan w Korei Północnej. Oraz niebezpieczną zabawę z bronią jądrową. Kim musi sobie zdawać sprawę że jego czas się kończy. Taki obraz przedstawił budowniczy piramidy Cheopsa. Z wyliczonych liczb aktywności słonecznej w 2017 roku odczytałem podobne wydarzenie które pokrywa się z danymi piramidy Cheopsa. Jest to moje spostrzeżenie z odczytanych liczb aktywności słonecznej oraz danych z Komory Królowej piramidy Cheopsa. Czy taki scenariusz przewidział budowniczy Piramidy Cheopsa począwszy od 20-tego listopada 2017 roku a skończywszy na 26/27 stycznia, 3 maja, 3 czerwiec, 9 lipca 2018 roku nie pomijając 9 sierpnia 2018 roku. Różnica pomiędzy 20 listopada a 26 stycznia wynosi zaledwie 66 dni. Wiem że zerowa wartość liczby informuje o wydarzeniach w Polsce. Dwuczłonowe ciało niebieskie w liczbie { R.S. - 79 } informuje że mamy do czynienia z działaniami wojennymi. Na długość szybu z Komory Królowej 193 cm składa się spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca w liczbie - 114 oraz dwuczłonowe ciało niebieskie: - 32 oraz - 47. Mam więc pierwsze nieoficjalne daty w której budowniczy przedstawia koniec świata w określonym miejscu za 8,8 strefa czasową na wschód od Greenwich na 37 równoleżniku, Korea. Gdybym się cofnął w czasie do lat przedwojennych to dwuczłonowe ciało niebieskie musiałoby przelecieć przed granicą światła i ciemności 17-tego lutego 1939 roku. Cztery dni prędzej Hitler zajął Austrię. 17 luty - 66 dni =  11 grudzień 1938 rok. Czyli 259 dni przed rozpoczęciem drugiej wojny światowej. Z tych liczb można wyciągną wniosek iż Hitler już 11 grudnia 1938 roku planował atak na Polskę. Podobną datę wyliczyłem na 3 maj 2018 roku. W dzień konstytucji trzeciego maja w Polsce. Może to być sygnał do rozpoczęcia wojny w Europie. Trzeba pamiętać że Rosja wkroczyła na Ukrainę z 5 na 6 maja 2014 roku. Zbliżone daty początkiem maja 2018 rok mogą być sygnałem do działań wojennych. Z obliczeń wiem że wydarzenie nie powtarzają się te same. Może się mylę, może chodzić o inne wydarzenie ziemskie.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 11 września 2017
20/21 grudzień 2016 rok + 666 dni = 666 litrów wody na 1 m kw = 21 wrzesień 2018 r

O tym trzeba pisać. Krótka charakterystyka. Końców świata mogło być wiele na przestrzeni milionów lat. W dzisiejszych czasach koniec świata można podzielić na dwie grupy, indywidualny oraz zbiorowy. Do indywidualnego zaliczamy ceremonię pogrzebową z jedną zmarłą osobą. Odwrotnie do zbiorowego może w nim zginąć miliony istnień ludzkich z naszej planety bez ceremoni pogrzebowej. W tym przypadku możemy mówić o końcu świata. Więc musimy się na takie wydarzenie przygotować mówimy o zagładzie ludzkości. Pytanie czy zasługujemy na koniec który się realizuje. Budowniczy piramidy Cheopsa zostawił wskazówkę dla potomnych w której informuje o próżni. Odnosi się ona do pewnego miejsca na Ziemi gdzie nie zostanie nic, czyli pustka. Tabela Galerii to numeracja układów planetarnych wyliczona z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa, w której zapisano początek oraz koniec naszych czasów. Ja przedstawię obraz końca świata jaki zapisano w szybach Komory Królowej piramidy Cheopsa. Temat na blogu będzie poruszony etapami. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej + 193 z listopada 2017 roku są zgodne z numeracją szybu Komory Królowej mówią o tym samym wydarzeniu. Numeracja tabeli dzieli układy planetarne na dwie strony: lewą oraz prawą. Podobnie jest na naszej planecie Ziemi, dzielimy ją na dwie strony świata prawą na wschód od Greenwich oraz lewą na zachód od Greenwich. W wierze katolickiej prawą stronę reprezentuje Jezus. Urodził się w Betlejem w drugiej strefie czasowej na wschód od Greenwich. Reprezentuje Ojca Niebieskiego na Ziemi. Zapisany został w 12-tej numeracji Tabeli Galerii. Lewą stronę tabeli Galeri reprezentują ludzie o pogladach skrajnie lewicowych. Tak to wygląda z punktu widzenia tabeli Galerii. W rzeczywistości jest inaczej ludzie o poglądach w wierze katolickiej są podzieleni po obu stronach naszej planety. Do ludzi o skrajnie lewicowych poglądach możemy zaliczyć polityków z Brukseli. Ich marzeniem jest wyparcie wiary katolickiej z Europy. Wszelkie próby rozbicia Polski się nie powiodą, tak jest zapisane. W czasach okupacji sowieckiej naród czynnie uczestniczył w budowaniu kościoła do okrągłego stołu. Jest pewna granica której przekroczyć nie można wyrzec się wiary. 19 numeracja Tabeli Galerii przedstawia następujące liczby które przedstawiają Stwórcę Pana Boga na pierwszym miejscu. Mówią o tym dwie pierwsze liczby 56 z 19-tej numeracji Tabeli Galerii. Lewactwo polskie oraz Brukselskie po ostatnich przegranych wyborach w 2015 roku robi wszystko aby zepchnąć Polskę na margines Europy. Pierwszym sygnałem był nieudany pucz na Polski rząd 16 grudnia 2016 roku. 20/21 grudzień 2016 rok + 718 dni = 19 wrzesień 2018 rok. Trzy szóstki z 20/21 grudnia 2016 roku: { + 666,   0 }, { + 15,   0 } ostrzegały przed podjęciem jakiejkolwiek błędnej decyzji. Niestety stało się inaczej opozycja otworzyła puszkę pandory którą trzeba skonsumować.  20/21 grudzień 2016 rok + 666 dni = 21 wrzesień 2018 rok na 15-tym południku oraz 51 równoleżniku. 718 - 666 = 52. Wartość liczby 52 przedstawia upadek 25 lat rządów opozycji w Polsce. Ta sama wartość liczby 52 przedstawia 52 równoleżnik Polski przy granicy z Niemcami. W okresie letnim plusowe liczby informują o intensywnych opadach deszczu. Z tego wynika że na 1 m kw spadnie + 666 mm wody. Taki obraz przestawiają liczby, a jak będzie w rzeczywistości zobaczymy. Trzy szóstki zbiegły się z wydarzeniami grudniowymi w polskim sejmie 2016 roku. Dlatego pod podjeciem jakiejkolwiek błednej decyzji trzeba się dobrze zastanowić. Musimy pamiętać że kij ma dwa końce. Dlaczego Dolny Ślask, gdzie głównymi prowokatorami puczu byli czołowi działacze opozycji powiązani z Niemcami. To oni otworzyli puszkę pandory w sejmie 16 grudnia 2016 roku. Wartość liczby + 666 ma dwa oblicza. Donosiłeś na Polskę do Brukseli to jakbyś donosił na swoją rodzoną matkę. Słuchałem wypowiedzi działacza z totalnej opozycji w Brukseli. W tych donosach były zawarte perfidne kłamstwa, Timmermans i pozostałe lewactwo kupuje niesprawdzony materiał. Śmiechu warte. Wrócę do lat 1989 jak służby specjalne PRL-u wykręciły największy numer wszech czasów rozegrywając Polskę po swojemu przy okrągłym stole. Do tego eksperymentu przygotowywali się na początku lat 1970-tych. Tak rozdali karty przy okrągłym stole że zachód kupił ten materiał i jeszcze dostali nagrodę Nobla. Jest sztuką owinąć Europę Zachodnią w koło palca. Robotnicy w niewiedzy zaakceptowali porozumienie okrągłego stołu i poparli program służb specjalnych. Tak służby specjalne ugrały zachód, a przede wszystkim polskich robotników. Z perspektywy czasu można ocenić kto stał po której stronie. Dzisiaj służby specjalne pod płaszczem Solidarności chcą przejąć flagę Solidarności, która rzeczywiście należy się Polskim robotnikom. Mamy koniec sierpnia 2017 roku, a notowania dla Prawa i Sprawiedliwości wrosły do 42%. Jak to się stało że upadły służby specjalne w Polsce? Grzeją ławy w parlamencie Europejskim. Z Brukseli robią nagonkę na państwo Polskie. Z wyborem papieża polaka wszyscy wiązali nadzieję, oczekiwali na lepsze jutro. Od tamtego czasu minęło 38 lat, szczególna liczba zapisana w 19-tej numeracji Tabeli Galerii 38  0  19. Minęło kilka lat i odeszła komuna a przyszła niby demokracja. Służby specjalne PRL-u przez 25 lat krok po kroku osiągnęli wszystko, opanowali podstępnie trój podział władzy. Okrągły stół ostatecznie podzielił ludzi na dwa "sorty", bardzo bogatych oraz bardzo biednych. Ci ostatni myśleli ze nareszcie mamy wolną Polskę. Myśleli. Wygrani przy okragłym stole to służby specjalne wierne Moskwie dzisiaj Brukseli. Ciemnota z Brukseli  przyklaskiwała moskiewskiej demokracji w Polsce. Minęło 25 lat nowe wybory stara nomenklatura odeszła. Co się stało że przegrali wybory, przez 25 lat robili wszystko aby ludziom, tym na górze, żyło się lepiej, niestety skąpili grosza tym z niższego "sortu". Zapomnieli że na pierwszym miejscu jest Pan Bóg. Obecne służby specjalne robią wszystko aby wróciły moskiewskie rządy w Polsce. Złupione zyski z polskich podatników upychali kieszenie lewakom w Brukseli. Obecnie sytuacja się zmieniła rząd Polski robi wszystko aby polakom żyło się lepiej. Trzeba pamiętać że dobro zawsze wraca. Tym samym Polski rząd naraża się elitom Brukseli. Obecnie Unia Europejska ma same problemy tylko o nich nic nie mówi. Wszystko w swoim czasie. Lepiej znaleźć temat zastępczy. Praworządność w Polsce, która jest przestrzegana jak nigdy dotąd. Polacy się obronią bo tak jest zapisane.

Piramida Cheopsa - Szyb z Komory Królowej - 193 cm

Szyb z Komory Królowej 193 cm { 114 + 79 = 193 } dzielimy na dwa wydarzenia: spadek aktywności słonecznej w liczbie 114 oraz dwuczłonowe ciało niebieskie w liczbie 79 { 32 + 47 = 79 } z 18/19 października 2017 roku. Wyliczone liczby informują o najbliższym niebezpieczeństwie począwszy od 20 października 2017 roku. Liczby z aktywności słonecznej poniżej informują o bieżących wydarzeniach w lipcu oraz po 100 kolejnych dniach na 1/2 listopada 2017 roku. Kolejne miesiące odsłaniają klucz do tajemnej wiedzy piramidy Cheopsa. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej począwszy od 21 lipca do 28 lipca 2017 roku. Zapisano w nich:

1. 21/22 lipiec 2017 rok: - 58 st. C     + 91 st. C      { + 6,    0 } + 91 dni = 20 październik 2017. Kij ma dwa końce. Tupanie przed sejmem w Warszawie 21 lipca 2017 roku odbije się po 91 dniach około 20 października 2017 roku.

2. 22/23 lipiec 2017 rok: - 64 st. C     + 91 st. C      { - 1,     0 }.

3. 23/24 lipiec 2017 rok: - 63 st. C     + 91 st. C      { + 2,  + 3 } = + 2 + 3 = 23.

4. 24/25 lipiec 2017 rok: - 65 st. C     + 94 st. C      { + 2,  + 6 }.

5. 25/26 lipiec 2017 rok: - 67 st. C     + 100 st. C    { + 3,  + 8 }.   { + 3 } ciało niebieskie.

6. 26/27 lipiec 2017 rok: - 70 st. C     + 108 st. C    { - 3,  + 2 }.  - zmiana pogody.

7. 27/28 lipiec 2017 rok: - 67 st. C     + 110 st. C    { + 6,  - 5 }.

8. 28/29 lipiec 2017 rok: - 73 st. C     + 105 st. C    { 0,    - 11 }. - zmiana pogody.

Wyliczone liczby z aktywności słonecznej z powyższej numeracji informują o zmianie pogody za 100 kolejnych dni, począwszy od 22 lipca 2017 roku. 22 lipiec 2017 rok temperatura spada o 15 stopni w cieniu. Wiec po 100 dniach na 1/2 listopada 2017 roku można się spodziewać znacznego ochłodzenia. 25/26 lipiec 2017 rok wartość liczby + 3 w nawiasie powyżej informuje o obiekcie niebieskim przelatujacym przed granicą światła i ciemności. Do podobnego zdarzenia dojdzie blisko naszej planety 4 listopada 2017 roku. Tym razem ciało niebieskie będzie oznaczone numerem + 4. Tego dnia wykres przedstawia następujący obraz literkę V odwróconą do góry nogami. Informować może o wystrzelonym pocisku z ziemi lub okrętu podwodnego lub eksplozji wulkanu. Wiadomo że ciała niebieskie przestrzegają przed każdym niebiezpieczeństwem. Spadek temperatury może być tego dowodem. Początki listopada w przeszłości były różne, ciepłe oraz zimne. 26/27 lipiec 2017 rok wartość liczby minus - 3 zwiastuje zmianę pogody za 100 kolejnych dni przypadnie to na 6/7 listopad 2017 rok. Na szyb z Komory Królowej długości 193 cm składają się następujące liczby: - 114  z 20/21 czerwca 2017 roku. Oraz wartość liczby -79, przedstawia ona 79 roku naszej ery oraz objętość ciała niebieskiego o masie ogólnej 79. To ciało niebieskie przeleci za granicą światła i ciemności 18 października 2017 roku. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe: - 62 st. C   + 218 st. C   { + 1,  + 19 }. Dwie plusowe liczby + 1 + 19 dają liczbę + 20-ty południk w Polsce. Informując o niebezpieczeństwie w Polsce już od 15 października 2017 roku. Wykres przedstawia literkę V grubo poniżej linii Słońca { + 6, + 16, + 6 }. Po raz pierwszy w historii badań ciało niebieskie 79 składa się z dwóch części co dają ogólną masę 79. { 32 + 47 = 79 }. Mogę powiedzieć że dwa ciała niebieskie, jedno o mniejszej masie { - 32 } drugie o większej masie { - 47 } krążą w kosmosie nierozerwalnie, dając jedną całość w liczbę 79. Na długość szybu z Komory Królowej 193 cm składają się trzy ciała niebieskie { - 32, - 47, - 114 } a nie jak dotychczas informowałem dwie liczby { 114, 79 }. Wartość liczby 79 oraz 114 wpisane są w długość szybu z Komory Królowej. Wymienione ciała niebieskie { - 32 oraz - 47 } zbliżają się do naszej planety Ziemi podczas ważnego wydarzenia raz na 79 lat, a nie jak dotąd podawałem raz na 1938 lat. Wymieniona numeracja z tabeli galerii służy do prowadzania autora po prawdziwym torze. Prawdopodobnie przed drugą wojną światową w 1938 roku pojawiło się dwuczłonowe ciało niebieskie informujące o wojnie w Polsce. Po 79 latach sytuacja ponownie się powtarza. Trzeba zwrócić uwagę na fakt, że za drugą wojnę światową odpowiadają Niemcy. Informuje o tym wydarzeniu wartość liczby 79. Po 79 latach powraca widmo wojny. Znowu Niemcy biorą w tym udział. Re-lokują przymusowo emigrantów z Afryki w Europie. Polska na takie numery się nigdy nie zgodzi. Powrót ciała niebieskiego w liczbie 79 przestrzega przed tym niebezpieczeństwem. Widocznie Niemcy nie wyciągnęli wniosków z drugiej wojny światowej, że się to nie opłaca. Kto w takim razie pcha Polskę w szpony trzeciej wojny światowej? Tylko opozycja. Wręcz nakłania Brukselę do interwencji w Polsce.  Wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 2017 roku { 114 oraz 79 } przestrzegają przed zagrożeniami ze strony aktywnych wulkanów w Europie Wezuwiusza, Pola Flegrejskie oraz ciągle aktywnym Yellowstone. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej w których mowa o ciałach niebieskich.

1. 17/18 listopad 2017 rok: - 81 st. C    + 193 st. C      { 0,    + 4 }. W wymienionych liczbach 81 oraz 193 zapisano masę Ziemi do Księżyca 18 x 81 oraz długość szybu z Komory Królowej + 193 cm przed załamaniem.

2. 18/19 listopada 2017 rok: - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,  - 32 } pierwsze ciało niebieskie { - 32 } które wchodzi w skład liczby 79.

3. 19/20 listopada 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,  - 47 } drugie ciało niebieskie { - 47 } które wchodzi w skład liczby 79. Co daje ogólną masę 79 { 32 + 47 = 79 }.

4. 20/21 listopada 2017 roku: - 83 st. C   + 118 st. C   { + 5,  + 2 }. W podsumowaniu wartość liczby + 2,  21 listopada potwierdza że ciało niebieskie składa się z dwóch ciał niebieskich o łącznej masie 79 przeleci bardzo blisko naszej planety 21 listopada 2017 roku.

Prawdopodobnie ciała niebieskie są oddalone od siebie o 193 metry. 20 listopad + 193 dni = 3 maj 2018 rok. Musimy pamiętać że ciało niebieskie w liczbie 79 z 1938 roku przestrzegało rok drugą wojną światową. Czyżby trzeci maj był tą prawdziwą datą. W tym dniu obchodzimy rocznicę Konstytucji Trzeciego Maja w Polsce. Prawdopodobnie opozycja w Polsce będzie chciała wykorzystać obchody i popchać Polskę w szpony trzeciej wojny światowej. To tylko. Teoria. Przelot dwuczłonowego ciała niebieskiego w pierwszej strefie czasowej na wschód od Greenwich prawdopodobnie uaktywni drzemiące włoskie wulkany 18 listopada 2017 roku. W szybie komory Królowej zapisano coś jeszcze, a mianowicie drogę 66 metrów oraz przedział pomiędzy 8 a 9 strefą czasową { 8,8 }, być może chodzi o siłę trzęsienia ziemi do 8,8 stopnia w Skali R. Przedstawione wyliczenie można odczytać w danych piramidy Cheopsa. Szyb Komory Królowej za załamaniem 37 stopni przedstawia odcinek drogi 66 metrów. Z wymienionych liczb 32 oraz 47 można odczytać współrzędne geograficzne 32 x 47 = Nizina Czarnomorska być może chodzi o Krym to miejsce jest zagrożone niebezpieczeństwem. Dwuczłonowe ciało niebieskie może informować  o dwóch równoległych huraganach lub orkanie nad Europą. Obecnie trzęsienia ziemi zaczęły się realizować. Nasza Gwiazda się obudziła początkiem września 2017 roku. Dwa ciała niebieskie z kosmosu z 21 listopada 2017 roku informują o grach wojennych na 37 równoleżniku - Korea. Tego dnia dwa nierówne ciała niebieskie przelecą tuż przy linii Słońca informując prawdopodobnie o eksplozji wulkanów lub huraganach w środkowej Europie. Trzeba pamiętać o bardzo groźnym wulkanie Yellowstone. Budowniczy zakorkował wymienione wulkany płytami. Czy na zawsze? To pytanie dla przyszłych badaczy. Być może w obecnym czasie bardziej grożą nam trzęsienia ziemi cyklony oraz huragany. Trzeba jednak brać pod uwagę wszystkie możliwe zagrożenia na Ziemi.

Na marginesie, to czy byłem blisko można porównać. W niedzielnym wydaniu 14 maja 2017 roku pisałem. W podpunkcie drugim wymieniłem następującą wartość liczby która informuje o trzęsieniu ziemi: 2. 4/5 wrzesień 2017 rok: - 67 st. C   + 127 st. C   { + 9,   - 1 }, { - 1,   + 8 }. Na 4/5 wrzesień podobnie jak wyżej wyliczyłem dwukrotnie trzęsienia ziemi od 8 do 9 stopni w skali R. Ile jest w tym artykule prawdy. Otóż na przełomie 4/5 września 2017 roku w pobliżu naszej Gwiazdy ponownie " kręci " się Gwiazda " Nibiru " o wartości liczbowej + 127. Nasza Gwiazda reaguje natychmiastowo 5 września 2017 roku i wyrzuca potężną materię w kierunku naszej planety, informując mieszkańców Ziemi. Trzy dni później trzęsie ziemią w Meksyku. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem. Obecnie mam wgląd w nasz Układ Słoneczny. Można więc porównać wydarzenia które mają mieć miejsce na naszej planecie.

8 września 2017 roku w godzinach rannych trzęsie ziemią w Meksyku. Dlaczego z lewej strony a nie z prawej? Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący informuje o wydarzeniach zmiennych. Raz z prawej strony naszej planety raz z lewej strony naszej planety Ziemi.

1. M 8.1 - CHIAPAS  Z MIEJSCA, MEXICO - 2017-09-08    04:49:21 UTC
Lokalizacja: 15,02  N;  93,81  W
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=616600

Było jeszcze jedno o mniejszej sile.       

2. M 6.1 - Wyspy BONINIA, REGION JAPONII - 2017-09-07    17:26:50 UTC
Lokalizacja: 27,77 N;  139,76  N
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=616517

12/13 wrzesień 2017 rok: - 48 st. C    + 167 st. C   { - 1,   + 8 }. 12/13 wrzesień 2017 rok ponownie dojdzie do trzęsienia ziemi 8,1 stopnia w skali R. Tak pokazują wyliczone liczby z aktywności słonecznej. Wartości liczbowe lokalizują wyspy Kurylskie na 167 południku oraz 48 równoleżniku. Być może chodzi o inne wydarzenie.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 20 sierpnia 2017
W poniedziałek 24 lipca 2017 roku na blogu zaznaczyłem szczególne dni 10/11 sierpień 2017 rok. Przedstawione liczby o tych samych wartościach przeciwnych do siebie po zsumowaniu  dały wynik zero { 0 }. 24 lipca 2017 roku zakładałem że tego dnia temperatura nad ranem może spaść do okolic zera. Niestety, chodziło tu o inne wydarzenie. Na 10-ty oraz 11-ty sierpień 2017 roku wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

- 94 st. C   + 94 st. C  = 0 
oraz
- 11 st. C   + 11 st. C  = 0

Przedstawione liczby wyliczone z aktywności słonecznej na ten dzień mogą przedstawiać ziemskie bieguny. Wartość liczby zero { 0 } w tym przypadku informuje o dwóch wydarzeniach w okolicy ziemskiego równika oraz miejsca badań Opole - Polska. 11 sierpnia 2017 roku na północy Polski przemieszczały się trąby powietrzne niszcząc wszystko co napotkały na drodze. Drugi przypadek był odmienny 11 sierpnia 2017 roku przybrzeżne wody Oceanu w Brazylii oraz Urugwaju nagle się cofnęły:

źródło:http://www.elonce.com/secciones/internacionales/516473-fotos-de-excepcional-fennmeno-en-uruguay-se-retirn-el-mar-en-punta-del-este.htm

Wartość liczby zero { 0 } nawiązuje do ziemskiego równika w okolicy Brazylii. Wymienione państwa Ameryki Południowej leżą poniżej ziemskiego równika. Dlaczego to niezwykłe wydarzenie miało miejsce 11 sierpnia 2017 roku? Przecież mogło to się wydarzyć każdego innego dniu w roku. Wpływ na te niezwykłe wydarzenia mogła mieć nasza Gwiazda 20/21 grudnia 2016 roku. W tym czasie temperatura w słońcu spadła ciągu jednej godziny z + 8.5 stopnia C na minus 1 { - 1 }. Podobne wydarzenia mogą mieć miejsce we wrześniu, październiku oraz listopadzie. Do podobnego zdarzenia na pewno doszło na naszym Księżycu. Informują o tym dwie przeciwne do siebie liczby - 11 oraz + 11 wskazując na równik księżycowy w liczbie zero { 0 }. Informuje o tym wydarzeniu również wartość liczby 11, która jest przypisana dla naszego Księżyca. Obie planety ziemia oraz księżyc są zależne od siebie. Wiadomo że Księżyc ma wpływ na pływy oceaniczne. Dwa przypadki różne od siebie jeden w Polsce zniszczył około 45 tysięcy hektarów lasu, nie wspominając o zniszczonych budynkach. W drugim przypadku wody oceanu cofnęły się od brzegów. A może to jest dopiero początek. Dwa wydarzenia zbiegły się w czasie gdy za granicą światła i ciemności 12 sierpnia 2017 roku przeleciało ciało niebieskie. Ono także mogło mieć jakiś związek z wymienionymi wydarzeniami na Ziemi. Pytanie dlaczego wydarzenia które miały miejsce na Ziemi zdarzyły się w zerowym miejscu badań Polska { 0 } oraz w okolicy ziemskiego równika.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 07 sierpnia 2017
Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem. Przedstawia Gwiazdę w roli sędziego, która ujawni najbardziej skrytą tajemnicę. Zmiany biegunów to zjawisko słoneczne, gdzie bieguny minusowe oraz plusowe na Słońcu zmieniają swoje położenie względem osi równika słonecznego. Wydarzenia na Słońcu są odzwierciedleniem wydarzeń na Ziemi. Jedno jest zależne od drugiego. Taki proces zmian biegunów ma miejsce również na Ziemi w okresie letnim. Nie zawsze idzie on zgodnie ze zmianą pór roku. 2017 rok był wyjątkowy gdyż zmiany biegunów nastąpiły na przełomie 20/21 lipca podczas ważnego wydarzenia politycznego w Polsce. Podobne zdarzenie ze Słońca odczytałem w 2009 roku. Takie wydarzenia mają miejsce jednocześnie na Słońcu oraz na Ziemi gdy dzieje się coś ważnego. Bieguny minusowe z południowej części naszej planety z miesięcznym opóźnieniem przemieściły się do północnej części naszej planety przynosząc lato z dodatnimi temperaturami w Polsce. W tym samym czasie plusowe bieguny z północnej części naszej planety przeskoczyły równik ziemski do południowej części naszej planety. Zgodnie z obowiązującymi zmianami pór roku. Normą jest że podczas zmiany biegunów dochodzi do trzęsienia ziemi. Spotkanie biegunów plusowych oraz minusowych miało miejsce nad Morzem Śródziemnym w miejscu trzęsienia ziemi 20 lipca 2017 roku. W trakcie spotkania doszło do trzęsienia ziemi w Grecji z 20/21 lipca 2017 roku przed północą.
Źródło: M 6.7  DODECANESE IS.-GRUPA REGIONÓW - 2017 - 07 - 20  22:31:11 UTC
Niestety nie było to pełne przemieszczenie biegunów. Stosunek biegunów nie był jednostronny i wyniósł trzy do jednego: - 27 do +  9.75. Bieguny plusowe które załapały się podczas zmiany biegunów minusowych do północnej części Europejskiej robią tak zwaną krecią robotę, ciągną za sobą opady deszczu i nawałnice. Wartość liczby minus -27 w tym przypadku informuje o średniej dodatniej temperaturze tego lata w Polsce + 27 stopni C. Z powyższej liczby można odczytać notowania dla dwóch obozów politycznych prawicowych oraz lewicowych na dzień 20/21 lipca 2017 rok.

Czas na zmiany

Do każdego wydarzenia społecznego czy politycznego trzeba zastosować wzór aby dowiedzieć się co nas czeka w przyszłości. Taki sam wzór stosuję do każdej informacji pochodzącej z kosmosu. Wenus 93: stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26. W ostatnim 25 leciu wszystkie polskie rządy prowadziły gospodarkę rabunkową. Wyprzedać jak najwięcej polskiego majątku narodowego. Negocjatorzy okrągłego stołu podzielili majątek narodowy z agentami PRL zwłaszcza ziemię. Przez 25 lat państwo polskie przyjęło model totalitarny i rabunkowy. Bruksela oczywiście przyklaskiwała, bo z gospodarki rabunkowej miała korzyści. Obecnie jest odwrotnie rząd Prawa i Sprawiedliwości nie prowadzi gospodarki rabunkowej wręcz odwrotnie. A to jest Brukseli nie na rękę. Tym co pozostali w kraju odebrano wszystko, nawet godność. Nie przeszkadzało to Brukseli. Ja obywatel Polski, za takie państwo dziękuję. Nie chciałbym aby ponownie wróciła dyktatura, która rządziła przez ostanie 25 lat. 21 lipca 2017 roku podczas zmiany biegunów pokazali, że po władzę idą po " trupach ". Nowy model zarządzania Polską gospodarką przez Prawo i Sprawiedliwość od 2016 roku zaczyna nabierać prędkości. Choć będą zawirowania to nikt rozwijającej się polskiej gospodarki nie zatrzyma. Zastosowałem wzór który pozwoli mi zajrzeć w przyszłość polskiego narodu. 2016 rok + 180 lat = 2196. Ciekawa data z której można wyliczyć " 18-tkę ". Na świecie jest wciąż tyle niewyjaśnionych tajemnic. Ja pozwolę sobie częściowo odkryć zakryte karty. Wartość liczby 96 jest ściśle powiązana z ofiarami Smoleńskimi po 10 kwietnia 2010 roku. Zaznaczam że może chodzić o inne ważne wydarzenie w Polsce. Przyjmując że jedno pokolenie to 20 lat. Więc w 180 latach odliczymy 9 pokoleń. Tą wartość liczby 9 odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa zapisałem następującymi liczbami z 19 numeracji Tabeli Galerii: R.S.56,5691    38  0  19     9. Po 9 pokoleniach zmienią się ludzie więc  zmieni się również sposób myślenia ludi, choć zadra pozostanie po nierozliczonym okrągłym stole. To jest wpisane w geny Polaków. Jeżeli w 2016 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości objął pełną władzę i wsiadł do pędzącego pociągu to żadna siła go nie zatrzyma przez 180 lat. W tym pociągu Polsce oraz obywatelom Polski zagwarantowano 180 lat samych sukcesów. Taki obraz wydarzeń odczytałem tylko z jednej liczby minus -180. Po 180 latach może się zmienić wszystko i Polska stanie przed nowym wyzwaniem. Z liczb wynika że na Wiejskiej będą chcieli zasiąść inni. Tak było kiedyś za Carycy Katarzyny Drugiej. Co mówią liczby z przedstawionej daty 2196 roku? Otóż w liczbie 21 odczytałem 21-szy południk, który zaznacza centralnie stolicę Polski Warszawę. Jeżeli 21 południk zaznacza Warszawę, to jak zwykle chodzi o Polski rząd w Warszawie z 2010 roku którym kierował Donald Tusk. W liczbie 96 odczytałem tragedię Polskich parlamentarzystów z Prezydentem na czele jaka przytrafiła się polskiemu rządowi 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Z jednej daty 2196 można odczytać trzy spostrzeżenia, ja przedstawię jedno w którym dwa państwa spiskowały na Polskę, włącznie z Warszawą. Potwierdza to wartość liczby 21 wskazując Warszawę w 2010 r. Liczby czytane z prawej do lewej dają odmienny obraz od znanej nam rzeczywistości. Powtórzę ponownie wymienione zdanie na początku. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem, przedstawia Gwiazdę w roli sędziego. Liczby czytane z prawej do lewej 21 oraz 96 ułożą układankę ujawniając  spisek na Polskę. Wartość liczby 21 z 2196 czytana z prawej do lewej zaznacza 12-ty południk na terytorium Niemiec oraz 21 południk w Warszawie. Więc mamy dwóch spiskowców Berlin oraz Warszawę. Natomiast wartość liczby 96 która mówi o ofiarach Polski, zaznacza jednocześnie terytorium Rosji na 69 południku. Do tej dwójki spiskowców dołączył trzeci spiskowiec Rosja. Z trzech liczb odczytałem że dwa narody od wschodniej oraz zachodniej granicy Polski, spiskowały przeciwko Polsce łącznie z rządem Polskim w 2010 roku. Celem było uśmiercenie polskiego prezydenta, a przy okazji jego współpracowników. Wiemy od wielu lat że Rosja jest stałym wrogiem Polski. Natomiast Niemcy okazali skruchę 25 lat temu, ale czy na pewno. W czyim interesie było uśmiercenie polskich parlamentarzystów z prezydentem na czele. Wiemy jedno że polskim rządem kierował wtedy Donald Tusk. Niestety od 2016 roku polski rząd gra na swoich skrzypcach i prowadzi swoją politykę gospodarczą. W tym przypadku Berlinowi, Moskwie oraz Brukseli jest nie na rękę. Wymienione liczby 21 oraz 96 są ściśle powiązane i mają coś wspólnego z katastrofą Smoleńską. Wygląda na to, że za katastrofą Smoleńską stały dwie wrogie Polsce siły które wskazały trzech spiskowców na trzech południkach Europejskich. Takie wyliczenie odczytałem z liczby minus - 180 oraz 2196. Wartość liczby - 180 to najwyższa maksymalnie liczba niosąca korzystne zmiany, którą przypisano dla Polski. Z przedstawionych liczb odczytałem coś czego nikt nie powinien wiedzieć. Można powiedzieć że przesunąłem się w czasie do 2196 roku z którego odczytałem niecodzienne wydarzenie, a to wszystko dzięki sędziemu. Być może po 180 latach znajdzie się ktoś kto odkryje zakryte karty. Dodam do tej informacji, iż spisek miał na celu zniszczyć  polskiego prezydenta w 2010 roku w trakcie wizyty w Katyniu 2010 roku. Krzyżował on plany Imperialnej Rosji oraz Niemcom. Czy Niemcy byłyby zdolne do takiego spisku a może kryją polskiego agenta który przyczynił się do katastrofy w Smoleńsku? Taka hipoteza też jest prawdopodobna. Na koniec trzeba zwrócić uwagę na wydarzenia które miały miejsce od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. W tym czasie 54 gwiazdy systematycznie ustawiały się przez 71 dni na linii Galaktycznej. Było to najdłuższe zminusowanie naszej Gwiazdy. To one piszą przyszłość świata.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 24 lipca 2017

Czy historia się powtórzy? Od ostatniej eksplozji Wezuwiusza minęło 1938 lat. W naszych czasach ubiegłego wieku, w 1938 roku, byliśmy krótko przed drugą wojną światową. Oby historia nie powtórzyła się ponownie w Polsce oraz na świecie na przełomie 2017/2021 roku. Szczególny, 1938 rok, jest wpisany w 19 numerację Tabeli Galerii { 38  0  19 } czytaj z prawej do lewej. Strona 22 książka pt. " Bitwa z Gwiazdami ". Ważnym ogniwem tej układanki jest ciało niebieskie które przeleci za granicą światła i ciemności 18 października 2017 roku. Zapisałem to ciało niebieskie poniżej następującą liczbą: 18 październik + 19. Z tej liczby można odczytać dwa zagrożone miejsca na Ziemi, między innymi Polskę oraz zatokę Bengalską.

 
1. 17/18 październik 2017 rok: - 62 st. C    + 218 st. C    { + 1     + 19 = 20 } =  + 19 za granicą światła i ciemności, wymieniam tu dodatkowo 20 południk w Polsce. Dzielący Polskę na dwie połowy: wschodnią oraz zachodnią. Wygląda na to, że pokojowo do nas nastawieni zachodni sojusznicy dzielą Polskę na naszych oczach bez Warszawy.
 
2. 18/19 październik 2017 rok: - 63 st. C    + 237 st. C    { - 1     - 16 } = - 17 południk.
 
3. 19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C    { + 1     - 79 } z aktywności słonecznej na 20 październik 2017 rok wyliczyłem - ciało niebieskie w liczbie - 79.
 
Zróżnicowane liczby w nawiasie informują o niesprzyjającej pogodzie dla człowieka w Polsce. Szczególną liczbą przy wymienionej dacie 19/20 październik 2017 roku, jest ciało niebieskie które zapisałem następującą liczbą - 79. Wielkie spadki aktywności słonecznej w tym dniu o - 79 jednostek informują o ważnym wydarzeniu jesienią 2017 roku. W tej aktywności słonecznej na 20 październik 2017 roku, jak podają liczby, zapisany jest '79 rok naszej ery. W tamtym czasie w środku lata doszło do eksplozji włoskiego Wezuwiusza 24 sierpnia '79 roku. W dzisiejszych czasach to ciało niebieskie o wartości -79 pojawiło się 54 dni później po 24 sierpnia a przed 20 października 2017 roku. Dokładnie 24 sierpnia '79 roku doszło do potężnej eksplozji na Słońcu. I to ona miała bezpośredni wpływ na trzęsienie ziemi we Włoszech oraz eksplozję Wezuwiusza '79 roku. Siła trzęsienia ziemi mogła wynosić nawet do 9.7 stopnia w skali R. W dzisiejszych czasach cztery dni później 28/29 sierpnia 2017 roku tuż przy linii Słońca a przed granicą światła i ciemności o oznaczeniu + 1 stoi ciało niebieskie informujące o niebezpieczeństwie. Pełny zapis odczytanych liczb wygląda następująco: 27/28/29 sierpień 2017 rok - 69 st. C   + 134 st. C { - 1, + 1, - 7 }. Z wymienionych liczb w przeszłości odczytałem trzęsienia ziemi. Obecnie sytuacja się zmieniła. Przy podobnych liczbach: { + 2, - 7, + 1 } z 8/9 lipca przeszły nawałnice oraz trąby powietrzne w Polsce. Informowałem o tych wydarzeniach po 20 grudnia 2016 roku. Sytuacja z 28 sierpnia 2017 roku może mieć podobny obraz zdarzeń. Spadek aktywności słonecznej z 20/21 czerwca 2017 roku o minus - 114 jednostek oraz nr. ciała niebieskiego z 20 października + 1  - 79 daje w sumie długość szybu z Komory Królowej przed załamaniem 193 cm { 114 + 79 = 193 }. Z wymienionej liczby 114 można odczytać dwa miejsca na Ziemi o tych samych współrzędnych geograficznych dla dwóch największych wulkanów po przeciwnych stronach naszej planety: zjawisko niespotykane w świecie nauki.
 
1. Wezuwiusz.  14 południk przecina 41 równoleżnik.
2. Yellowstone.  114 południk przecina 41 równoleżnik.
 
Szyb z Komory Królowej przed załamaniem ma długość 193 cm czyli tyle samo co wymienione spadki aktywności słonecznej z czerwca oraz października 114 oraz 79. Wygląda na to, że dwa wulkany Wezuwiusz oraz Yellowstone połączone są jednym kanałem o tych samych współrzędnych geograficznych 114 + 79 = 193. To odkrycie naukowe zapisano w szybie Komory Królowej piramidy Cheopsa. Tajemniczą zagadką w tej układance jest numer ciała niebieskiego - 79 z 19/20 października 2017 roku które raz na 1938 lat przelatuje w bliskiej odległości od naszej planety. Z wykresu to ciało niebieskie 18 października 2017 roku przeleci tuż za granicą światła i ciemności. 20 październik 2017 roku powinien potwierdzić historyczne wydarzenie z 79 roku naszej ery. Wartość liczby + jeden informuje o ważnym wydarzeniu w naszej strefie czasowej. Spadek aktywności słonecznej o 114 jednostek z 20 czerwca nakierowuje nas na amerykański wulkan Yellowstone. Natomiast wartość liczby jeden ma wpisaną odległość ciała niebieskiego od naszej planety o 1 milion km. Wymieniona wartość jeden informuje o jednej eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. W liczbie - 79 odczytałem trzy spostrzeżenia: spadek aktywności słonecznej o 79 jednostek, 79 rok naszej ery oraz numer ciała niebieskie w liczbie - 79 z 20 października 2017 roku. Co ma wspólnego ciało niebieskie z 19/20 października z eksplozją na Słońcu 24 sierpnia 2017 roku? Cztery dni wcześniej na ukośnych czerwonych liniach stoją dwa ciała niebieskie informujące o niebezpieczeństwie. Zaznaczyłem je w nawiasie liczbą { - 6 }.
20 sierpień 2017 rok: - 65 st. C    + 111 st. C   { - 6 }  - 34. Wartość liczby { - 6 } stoi na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca. Następnie 21 sierpień { + 4 } 2017 rok: - 59 st. C   + 77  { + 4 }  + 41. W drugim przypadku wartość liczby + 4 stoi na ukośnej czerwonej linii poniżej linii Słońca. W obu przypadkach ukośne czerwone linie skierowane są centralnie w przekątną podstawę piramidy na linię Słońca 24 sierpień 2017 rok. Zróżnicowane wysokie liczby informują ponownie o niebezpieczeństwie. Szczególny miesiąc 20/21 sierpnia 2017 roku będziemy mieli zaćmienie Słońca. Trzy dni później 24 sierpnia 2017 roku może dojść do eksplozji na Słońcu. Otóż pomiędzy eksplozją na Słońcu 23/24 sierpnia a przelotem ciała niebieskiego 19/20 października powstała różnica 54 dni. To tyle co budowniczy przygotował pod grunt piramidy Cheopsa 5,4 ha. Grunt pod piramidą odnosi się do naszego większego oraz mniejszego księżyca 54 x 45. W przeszłości prawdopodobnie przy naszej planecie Ziemi obiegał inny księżyc. Obecnie mamy identyczną sytuację jaka przytrafiła się we Włoszech 79 roku. Z wykresu odczytałem eksplozję na Słońcu 23/24 sierpień 2017 roku. Być może chodzi o inne bardzo ważne wydarzenie 24 sierpnia 2017 roku. Od raptownej zmiany pogody 10 października do 24 sierpnia powstała różnica 45 dni. Od przelotu ciała niebieskiego 20 października do 24 sierpnia powstała zmienna różnica czasu 54 dni. Wymienione zmienne wartości liczbowe 45 x 54 mogły służyć do odczytania różnicy czasu pomiędzy eksplozją Wezuwiusza a wulkanem Yellowstone. W tym czasie nasz Księżyc zmieni objętość tarczy. Wartość liczby księżyca mniejszego oraz większego może służyć do odczytania katastrof. Tak jak z Wenus przed tarczą Słońca, zastosowałem wymieniony już wzór na blogu:
Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26
 
Być może do wymiennej daty 24 sierpień trzeba zastosować inny wzór: stałą liczbą może być wartość: 180 lub 193 dni zmienne 45 x 54.
 
a. 24 sierpień stała 180 zmienna 45 x 54 = 24 luty + 45 lub zmienna 54.
b. 24 sierpień stała 193 zmienna 45 x 54 = 24 luty + 45 lub zmienna 54.
c. 24 sierpień stała 180 zmienna 18 x 81.
d. 24 sierpień stała 240 zmienna 18 x 81.
 
To tylko teoria. Rzeczywistość może być całkiem inna i na dzień dzisiejszy nie mogę jej potwierdzić. Bazuję więc na danych które pokrywają się z historycznymi wydarzeniami z przeszłości ewentualnie po 24 sierpnia 2017 roku będzie można coś zmienić.
 
1. 23/24 sierpień 2017 rok: + 45 dni = 10 październik.
 
Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 88 st. C   + 114 st. C   { + 2,  + 39 } = 41. Raptowna zmiana pogody przed 10 października potwierdza wydarzenia na 114 południku oraz  41 równoleżniku - Yellowstone.  Natomiast wartość liczby 88 może nawiązywać do 9-tej strefy czasowej na wschód od Greenwich. A liczba 39 może nawiązywać do trzęsienia ziemi 9.3 stopnia w skali R. Czasami na realizację wyliczonych liczb z aktywności słonecznej trzeba odczekać pełne 718 dni. Przypadnie to ponownie na 10 październik 2019 rok.
 
2. 19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C  + 221 st. C   { + 1,   - 79 }.
 
Ciało niebieskie które przeleci 20 października tuż za granicą światła i ciemności informuje o wydarzeniach z przeszłości oraz przyszłości. Najbardziej trzeba zwrócić uwagę na 23/24 sierpień 2017 rok. Historia może się powtórzyć gdyż od ostatniej eksplozji Wezuwiusza 24 sierpnia mija dokładnie 1938 lat. Jeżeli w jednym szybie zapisano dwa wymienione wulkany to ostatnia wartość liczby 8 z 1938 roku nawiązuje do ośmiu eksplozji wymienionych wulkanów czyli po 4 razy dla każdego na przestrzeni ponad 13 000 lat. Raptowna zmiana pogody przed 10 października 2017 roku może mieć wpływ na eksplozję jednego z wymienionych wulkanów. Budowniczy piramidy Cheopsa wiedział, że w Polsce pojawi się człowiek amator i zapali latarnię wiedzy. A jest nią piramida Cheopsa. Nie da się ukryć takie spostrzeżenie zapisano w 19 numeracji tabeli Galerii. Odczytałem ją z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691        38  0  19      9.
 
Komory w piramidzie Cheopsa
 
W Komorze Królowej oraz Komorze Króla zapisano dwa odrębne spostrzeżenia powiązane z przeszłymi oraz dzisiejszymi wydarzeniami:
 
1. Komora Królowej
 
Źródło: Cyt " Poprzez poziomy pasaż na końcu Korytarza Wstępującego, o wysokości zaledwie 114 cm i nierównej powierzchni posadzki dochodzi się do tzw. Komory Królowej ". Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia: na końcu Korytarza Wstępującego 26 lipca + 2 ukazała się Konstelacja Oriona na linii horyzontu. Co ma wspólnego Konstelacja Oriona ze spadkiem aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 roku? Bardzo dużo gdyż w obu przypadkach budowniczy zaznacza powiązanie z liczbą 114. W pierwszym przypadku budowniczy zaznacza spadek aktywności słonecznej o 114 jednostek. W drugim przypadku budowniczy piramidy zaznacza wysokość 114 cm na końcu Korytarza Wstępującego. Na rys 13 z 11 maja 2010 roku można to spostrzeżenie odczytać na początku Korytarza Wstępującego. Budowniczy wszystkie spostrzeżenia zapisał z prawej do lewej zgodnie z ruchem obrotu Słońca względem naszej Planety ze wschodu na zachód. W tym przypadku wartość liczby - 114 nakieruje nas na amerykański wulkan Yellowstone. Szyby Komory Królowej zostały zasunięte betonowymi płytami na 66 metrze. Za nimi budowniczy zostawił próżnię. Dając do zrozumienia że za 66 równoleżnikiem ziemskim teren nie nadaje się do zamieszkania. Zasunięte szyby płytą grubości 8 cm wskazują na 8-mą strefę czasowa na wschód od Greenwich. Warto się przyjrzeć wydarzeniom na Dalekim Wschodzie w 8 strefie czasowej na wschód od Greenwich. Zasunięte szyby odnoszą się do dwóch zakorkowanych największych wulkanów które nigdy nie powinny eksplodować. Jednak 24 sierpnia 79 roku naszej ery stało się inaczej eksplodował Wezuwiusz. Być może zakorkowane wulkany eksplodują na przemian co 1938 lat. Konstelacja Oriona na linii widnokręgu zapowiedziała zmiany. Nasi praprzodkowie wiedzieli że na Ziemi musi się coś zmienić. Podobna sytuacja miała miejsce przy zminusowanym Słońcu przez 71 dni od 20 czerwca do 1 września 2010 roku gdy 54 Gwiazdy ustawiały się systematycznie przy zminusowanym Słońcu na linii Galaktycznej. O tym wydarzeniu pisałem 15 sierpnia 2010 roku.
 
2. Komora Króla
 
Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, Piramida Chufu. Cyt: " W poprzek przedsionka, wpuszczone w pary bruzd nadal tkwią dwie pary granitowych zawiasów. Komora Króla o wymiarach 10,56 m ". Pary bruzd zaznaczają początek budowy piramidy Cheopsa. W objętości pomieszczenia Komory Króla budowniczy zaznacza czas budowy piramidy Cheopsa na okres 10 560 lat.p.n.e. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia proces pojawienia się nad linią horyzontu Konstelacji Oriona tuż przy Korytarzu Wstępującym jak i Zstępującym. Od tamtego czasu nasza bliźniacza planeta Wenus swym kursem przed tarczą Słońca zakreśla niewielki łuk. Ostrzegając przed katastrofami co 8 lat z przerwą co 105 lat. A Korytarz Wstępujący jak i Zstępujący służył do odczytania katastrof ziemskich. Szczegóły w książce pt. " Bitwa z Gwiazdami ". Od tamtego czasu mija dokładnie 10.560 + 2017 = 12 tys 577 lat. Konstelacji Oriona na linii widnokręgu ostrzegała przed wielkimi zmianami ziemskimi. Być może od tamtego czasu zaczynają eksplodować na przemian wymienione wulkany co 1938 lat. Drożne szyby w Komorze Króla informują o aktywnych wulkanach na naszej planecie. Odwrotnie do Komory Królowej. W komorze Królowej budowniczy zaznaczył różnicę czasu pomiędzy eksplozją dwóch wulkanów co 1938 lat. Od ostatniej eksplozji Wezuwiusza minęło 1938 lat. Prawdopodobnie od ostatniej eksplozji wulkanu Yellowstone minęło 3876 roku lecz nauka nie potwierdza takiego wydarzenia. Historię Ameryki znamy od czasów Kolumba XV wieku. A co się działo w tamtym czasie w Ameryce nic na ten temat nie wiemy, można tylko domniemywać. Dodatkowe wulkany jakie pominąłem w tym tekście to wulkan Św. Heleny w USA oraz Kluczewska Sopka na Kamczatce.
 
Równowaga biegunów
 
Na 10/11 sierpnia 2017 roku wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 94 st. C   + 94 st. C    { - 11    + 11 }
 
Rzadko się zdarza aby w jednym dniu powstała równowaga biegunów z przesunięciem. Bieguny plusowe oraz minusowe zrównały się dając wynik zerowy.
 
{ - 94 + 94 = 0 }. 2. { - 11 + 11 = 0 }
 
Czy równowaga biegunów będzie miała wpływ na temperaturę zerową tego dnia? Wiem ze wartość liczby 11 nawiązuje do naszego Księżyca. { - 11 + 11 = 0 }. Zsumowane wartości liczbowe w obu przypadkach dały wynik zero. Współrzędne geograficzne dla wymienionych liczb - 11 oraz + 11 wskazały państwo afrykańskie Sudan. Coś ważnego się stanie na wymienionym terenie, czas pokaże w przyszłości. Czy ciało niebieskie z 12 sierpnia, które przeleci tuż za granicą światła i ciemności ma jakiś związek z naszym Księżycem 10/11 sierpnia 2017 rok. Wykres: Dwa dni wcześniej ciało niebieskie stoi na granicy światła i ciemności. Po 100 dniach w kalendarzu odczytam 18/19 listopad 2017 rok. Tego dnia odczytałem dwuczłonowe ciało niebieskie o wartości liczbowej 79. Ciało niebieskie - 79 pojawiło się ponownie rozdzielone 30 dni później.
 
a. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C  + 197 st. C   { + 1   - 32 }.
 
b. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C  + 165 st. C   { + 1   - 47 }.
 
Dwuczłonowa wartość liczby { - 32 oraz - 47 } informują o ważnym wydarzeniu w Polsce. Na pewno jedna wartość liczby przedstawia dobro, druga zło. Z odczytanych liczb można wyciągnąć wniosek 11 listopada 2017 roku dojdzie do zamieszek w Polsce. Dzień po 20 listopada  2017 roku przed granicą światła i ciemności tuż przy linii Słońca stoi ciało niebieskie informujące o niebezpieczeństwie. Ciała niebieskie na linii Słońca 14, 15 i dwukrotnie 17 sierpień informują o wydarzeniach tego samego dnia lub za kolejne 100 dni przypadnie to na 24, 25 oraz 27 listopad 2017 rok. Dokładnie w tych dniach wymienione ciała niebieskie stoją na czarnej ukośnej do linii Słońca, informujące o ważnym wydarzeniu ziemskim. W przeszłości z tych liczb odczytywałem trzęsienia ziemi. Wygląda na to że moje obliczenia są odzwierciedleniem wydarzeń naszych przodków. Obecne obliczenia z 2017 roku pokrywają się z historią Rzymu. Zbliża się 25 lipiec 2017 rok pod linią Słońca a przed granicą światła i ciemności pojawi się ciało niebieskie. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe: 25/26 lipiec 2017 rok: - 67 st. + 100 st.  C   { + 3    + 8 }. Ciało niebieskie 25 lipca 2017 rok ma wpisaną wartość liczby + 3 i może informować o odległości w milionach km od naszej planety.
 
 
 
Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/
 
 
Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 18