Ostatnie prognozy

czwartek, 23 lutego 2017
Planeta Jowisz z naszego Układu Słonecznego w połowie znajduje się na granicy światła i ciemności. Przykładem może być kometa z 10/11 lutego 2017 roku. Jak informowałem znajdowała się ona za granicą światła i ciemności. Ciała niebieskie za Jowiszem również znajdują się za granicą światła i ciemności. Nie są one na kursie kolizyjnym z naszą planetą Ziemią. Pozostałe ciała niebieskie zaznaczone na wykresie, krążące przed Jowiszem tz. linią światła i ciemności zagrażają naszej planecie. Są one na kursie kolizyjnym z Ziemią. Po raz pierwszy ciało niebieskie w dniu 27 luty 2017 roku znalazło się na kursie kolizyjnym z naszą Ziemią. Wartość liczby zero w dniu 27 lutego na linii Słońca zaznacza zderzenie ciała niebieskiego z naszą planetą. Czy na pewno?

Z liczb aktywności słonecznej na 27 luty 2017 rok wyliczyłem następujące liczby:

1. 26/27 luty 2017 rok: + 584 st. C     - 20,    + 3,    0.
2. 27/28 luty 2017 rok: + 587 st. C     - 20,    - 24,   0.
3. 28/29 luty 2017 rok: + 563 st. C     - 20,    - 8,     0.

Jest to pierwszy przypadek kiedy ciało niebieskie trafia w Ziemię na wykresie 27 lutego 2017 roku na 42 równoleżnik. Trafienie nie oznacza zderzenie. Najprawdopodobniej chodzi o trzęsienie ziemi we Włoszech na 42 równoleżniku. Tylko niektóre ciała niebieskie spadają na Ziemię gdyż większość ciał niebieskich spala się w atmosferze. Na zasadzie prób i błędów będę oceniał jaki wpływ ciała niebieskie krążące przed linią światła i ciemności będą miały na wydarzenia ziemskie. Wartość liczby - 8 może nawiązywać do trzęsienia ziemi 8 stopni w skali R. Wartość liczby 0 potwierdza opisane wydarzenia. Takich przypadków w 2017 roku będzie bardzo wiele. Co ma wspólnego ciało niebieskie 27 lutego 2017 roku z papieżem Benedyktem XVI? Opisane zdarzenie nie musi być prawdziwe ja przedstawiłem mój punkt widzenia z odczytanych liczb.

Z historii.
Dokładnie 26 na 27 luty 2013 roku Benedykt XVI podjął decyzję o rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu. Ogłosił ją 28 lutego 2013 roku na Kolegium Kardynalskim. 28 lutego 2017 roku minie dokładnie 4 lata od tej decyzji. Co się zmieniło przez te 4 lata? Unia Europejska podjęła decyzję o przyjmowaniu uchodźców z Bliskiego Wschodu oraz Afryki. Ten pomysł poparł nowy Biskup Rzymu Franciszek. Od trzech stuleci w Europie mieliśmy jedną wiarę katolicką. Dwie wiary w jednej Europie nie będą miały miejsca. Ponieważ uchodźcy z Bliskiego Wschodu myślą innymi kategoriami niż chrześcijańskie. Podam przykład bitwy pod Wiedniem z Turkami za panowania Jana III Sobieskiego Króla Polski. Spotkały się tam dwie armie o innych poglądach religijnych, wierzących w jednego Boga 56. Kto zna historię to wie jak to się skończyło dla Turków. Już wielokrotnie informowałem że jedna wartość liczby 56 należy do Stwórcy Pana Boga w niebiosach. Dwie parne liczby 56 x 56 należą do dwóch papieży w Europie oraz dwóch bogów na jednym terenie Europy. A to się źle skończy w Europie. To szczególne wydarzenie zapisano w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa 10,500 lat temu p.n.e. Dlaczego szczególną uwagę zwrócono na dwie bliźniacze liczby 56 x 56 zapisane w 19numeracji tabeli Galerii: R.S.56,5691       38  0  19      9. Jest to szczególny przypadek który mógł mieć miejsce w przeszłości. Mam wrażenie że obecni biskupi Rzymu mają różne poglądy na współczesne czasy. Z liczb aktywności słonecznej 26/27 luty 2013 rok odczytałem pierwszą katastrofę. Przedstawiam dwa zbieżne przypadki tego samego dnia w innym czasie.

1. Rezygnacja Benedykta XVI z posługi Biskupa Rzymu 27 lutego 2013 roku.
2. Ciało niebieskie + 3, 27 luty 2017 rok lokalizuje współrzędne geograficzne na 42 równoleżniku.

Czy historia z przeszłości miałaby się powtórzyć ponownie 27 lutego 2017 roku. Raptowne spadki temperatur mają wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje kolejnych wulkanów. Takim dniem jest 18 marzec 2017 roku. Dokładnie tego dnia ciało niebieskie wpisało się w przekątną podstawę piramidy na wykresie na plus + 18 cm. Trzeba pamiętać że 100 dni po 18 marca 2017 roku odczytam 28 czerwiec. Tego dnia rysuje się raptowna zmiana pogody. Można się spodziewać w tym dniu trąb powietrznych. Począwszy od 18 do 27 marca wyliczyłem następujące liczby z temperatur słonecznych:

1. 17/18 marzec 2017 rok: + 516 st. C      - 31,     - 25,       0.
2. 18/19 marzec 2017 rok: + 491 st. C      - 31,     - 17,       0.
3. 19/20 marzec 2017 rok: + 474 st. C      - 31,     - 33,       0.
4. 20/21 marzec 2017 rok: + 441 st. C      - 31,     + 14,    - 6.
5. 21/22 marzec 2017 rok: + 455 st. C      - 25,     + 4,      - 3.
6. 22/23 marzec 2017 rok: + 459 st. C      - 22,     + 4,         0.
7. 23/24 marzec 2017 rok: + 463 st. C      - 22,     + 1,       - 1.
8. 24/25 marzec 2017 rok: + 464 st. C      - 21,     + 14,       0.
9. 25/26 marzec 2017 rok: + 478 st. C      - 21,     + 2,       - 3.
10. 26/27 marzec 2017 rok: + 480 st. C   - 18,        0,        + 2.

18 marzec 2017 rok zapowiada zmianę pogody. Przez sześć dni począwszy od 20 do 25 marca gromadzona jest plusowa aktywność słoneczna. Zsumowane plusowe liczby dały mi wynik w liczbie + 39 - 13 = + 26. W tej liczbie + 26 może być podana temperatura w Polsce przed 25 marca. Z liczby 39 można odczytać 93 południk oraz 39 równoleżnik. Zlokalizowane miejsce na mapie to Kotlina Cajdamska północne Chiny. W zaznaczony miejscu dojdzie do niecodziennych wydarzeń około 25 marca 2017 roku. Sinusoida na wykresie zaznacza centralnie środek czerwonej przekątnej podstawy piramidy w dniu 25 marca 2017 roku informując o trzęsieniu ziemi. Wyliczone zero przed 26 marca jest zapowiedzią zmiany pogody także w Polsce. Być może chodzi o wydarzenia w północnych Chinach.  Koniec lutego początek marca kreśli piramidę słoneczną z 43 stopni. Odpowiada ona 43 równoleżnikowi we Włoszech. Można się spodziewać kolejnych zniszczeń. W powyższej tabeli z aktywności słonecznej odczytałem wartość liczby - 31 odpowiada ona 13 pozycji w Tabeli Galerii. 13 numeracja przypomina o wpływie " Nibiru " na nasze ziemskie życie na 13 południku. W dalszej kolejności dwie plusowe czternastki nawiązują do współrzędnych geograficznych Islandii oraz Włoszech. Z jednej liczby można odczytać 14 południk oraz 41 równoleżnik. Zaznacza on centralnie środkowe Włochy. W przeszłości plusowe liczby informowały o intensywnych opadach deszczu oraz śniegu. Po 20 marca 2017 roku w zlokalizowanych miejscach można się spodziewać różnych wydarzeń nie tylko na Ziemi ale również na Słońcu. Każdego 20 dnia miesiąca mają miejsce eksplozje na Słońcu. Mają one wpływ na trzęsienia ziemi tego dnia lub trzy dni później. 23 marzec 2017 rok zapowiada dalsze zmiany pogody na przyszłość.

Dokładnie 30 marca 2017 roku przed linią światła i ciemności na wykresie stoi drugie ciało niebieskie. To wydarzenie będzie miało miejsce w niebiosach. Jest to drugie wydarzenie w ciągu 33 dni. Z liczb aktywności słonecznej na ten dzień wyliczyłem następujące liczby:

1. 28/29 marzec 2017 rok: + 462 st. C    - 20,        - 8,       0.
2. 29/30 marzec 2017 rok: + 454 st. C    - 20,      - 14,       0.
3. 30 marzec 1 kwiecień: + 440 st.  C     - 20,      + 16,   + 15.

Zróżnicowanie liczb: - 14 oraz + 16 mogą mieć wpływ na wydarzenia ziemskie. 30 marzec 1 kwiecień 2017 rok kreśli na wykresie drugą piramidę słoneczną z następujących liczb: + 15, + 16, + 17, + 1 = 49. Liczba + 49 zaznacza 49 równoleżnik oraz 94 południk. Plusowe liczby zaznaczają wydarzenia na wschód od Greenwich na 94 południku, tym razem nie Chiny lecz zachodnią Mongolię na granicy z Rosją. Wymienione współrzędne geograficzne odpowiadają również po drugiej stronie naszej planety na zachód od Greenwich. W zlokalizowanych miejscach dojdzie do trzęsień ziemi. Wyliczone plusowe liczby informują o wydarzeniach w Polsce na 15, 16, oraz 17 południku. Zlokalizowane miejsce to Polska zachodnia, przypomina o tym wydarzeniu zerowa liczba. Wpływ na wydarzenia w Polsce ma ciało niebieskie z 30 marca 2017 roku.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 12 lutego 2017
Światłość i ciemność to dobro oraz zło. Pan Bóg na początku stworzył światło-dobro, następnie światło oddzielił od ciemności. Ciemność, czyli zło, zawsze toczyła walkę ze światłem więc podział był nieunikniony. Ciała niebieskie zawsze ostrzegały przed niebezpieczeństwem czyli złem. Dla mnie szczególnym dniem był 10 luty 2017 rok. Zaznaczyłem tu ciało niebieskie za granicą światła i ciemności oddalone 57 mln km od naszej planety Ziemi. Tą liczbę 57 odczytałem z temperatur słonecznych i taką podałem na blog. Po 96 dniach od wydarzenia kosmicznego z 10 lutego 2017 roku w kalendarzu odczytam dzień 16 maj. Następnie po 100 kolejnych dniach odczytam 20/21 maj 2017 rok. Obecnie szczególną uwagę trzeba zwrócić na 20/21 maj 2017 roku. 22 stycznia 2017 roku na blogu zaznaczyłem szczególny dzień 10 lutego 2017 roku.  Liczba - 57 ma szczególne znaczenie, gdyż informuje o spadku aktywności słonecznej o - 57 jednostek. Ma również coś wspólnego z brakującymi osobami. Trzęsienia ziemi w Polsce do 4,5 stopnia w skali R powtarzają się dosyć często. Powyżej 4,5 stopnia występują rzadko. Co kilkadziesiąt lat występują trzęsienia ziemi powyżej 5 stopni w skali R. W tej liczbie - 57 kryje się zagadka ciemności. Wykres na ukośnej czerwonej linii stoją dwa ciała niebieskie 5 oraz 7, i mają one coś wspólnego z 10 lutym oraz 20/21 majem łącznie z liczbą - 57. W tej szczególnej liczbie może być zapisane trzęsienie ziemi do 5,7 stopnia w skali R, lub może też mówić o zaginionych 12 { 5 + 7 = 12 } górnikach po trzęsieniu ziemi. Oby w tych majowych dniach ziemia nie pochłonęła żadnego polskiego górnika. Taki obraz odczytałem z wyliczonych liczb aktywności słonecznej. O nadchodzącym niebezpieczeństwie przypomniała mi moja ukochana żona 21 grudnia 2016 roku. 20/21 grudzień 2016 rok aktywność słoneczna przedstawia liczbą + 666 st. C  0,  + 15,  0. Plus 150 dni = 20/21 maj 2017 rok. Na 20/21 maj przygotowywana jest walka dobra ze złem. Kto zwycięży? Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie które dotyczy woj. Lubuskiego. Szczególny dzień 10 lutego 2017 roku tak zaznaczyłem na blogu. Ciała kosmiczne z 10/11 lutego 2017 roku naukowcy opisali na stronie źródło: SpaceWeather.com. Cyt " Zielona kometa METODAMI Ziemi: mała kometa o nazwie "45P / Honda-Mrkos-Pajduśakova" { 45P w skrócie zbliża się do Ziemi }.W najbliższym podejście lutego 11, kometa będzie oddalona 7,4 miliona km od naszej planety " koniec cyt.  Zdjęcie przedstawia zieloną kometę z ogonem. Bardzo możliwe że kometa ostrzega przed czyhającym niebezpieczeństwem na 20/21 maj 2017 roku.

Źródło: " SpaceWeather.com " Czy kometa 45P straci swój ogon? Pod koniec grudnia 2016 roku, kometa 45P / Honda - Mrkos - Pajduśakova zanurzył się ku Słońcu z " długim ogonem " strumieniowe za nim. Obecnie kometa zbliża się do ziemi na bliskie spotkanie lutego 11. Wydaje się, jednak, że w lewo co tyłu. " Kometa 45P traci swój ogon ", donosi Bill Williams z Chiefland Wioski na Florydzie, który sfotografował kometę zbliżającą się ostatniej nocy. W dalszej kolejności źródło podaje: " Spaceweather.com " cyt: " Zaćmienie ten piątek w nocy: Księżyc w pełni straci część swojego połysk na piątek, lutego 10, jak niesamowity cień skrada całej księżycowego dysku. Jest to penumbral zaćmienie księżyca, widoczne z części wszystkich kontynentów z wyjątkiem Australii " koniec cyt.

Dwie bardzo ważne informacje kosmiczne przygotował nam 10 luty 2017 roku. Zaćmienie księżyca, kometa za granicą światła i ciemności. Sumując opisane zjawiska ostrzegają przed wydarzeniami majowymi. Zamach na Polski rząd opozycja szykuje od dawna. Wypadek polskiego premiera w Oświęcimiu 10 lutego w godzinach wieczornych to przypadek czy zaplanowane dzieło ciemności. Wydarzenia w kosmosie oraz na Ziemi są ściśle powiązane. W opisanym tekście zaznaczyłem dwa niebezpieczne miejsca woj. Lubuskie oraz Górny Śląsk. W zaznaczonych miejscach często dochodzi do trzęsień ziemi. Znajdują się tam polskie kopalnie.  Drastyczny spadek aktywności słonecznej ma wpływ na silne trzęsienia ziemi. Przedstawiłem zbieżne wydarzenia w kosmosie oraz na Ziemi. Od 20/21 grudnia 2016 roku, do 20 maja 2017 roku mija dokładnie 150 dni. W tej pierwszej dacie wyliczyłem trzy szóstki { + 666 + 15,   0. } W nich zapisano ziemskie wydarzenia przez + 666 dni nie tylko w Polsce również na świecie. Zło czyha na każdego z nas czy potrafimy wyjść z obronną ręka? To pytanie dla czytelnika.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 29 stycznia 2017
Nasza Gwiazda zmienia systematycznie swoje bieguny. Proces ten trwa od czasu jej narodzin. Może mieć  to związek ze zmianami naszych pór roku. Gromadzenie plusowej aktywności słonecznej na naszym Słońcu to proces powolny który trwa kilka lat. Spowolnienie powinno być proporcjonalne do wzrostu. Jeżeli jest inaczej to dzieje się coś niedobrego. Podczas wieloletnich badań po raz pierwszy zauważyłem że aktywność słoneczna będzie spadała w bardzo szybkim tempie. Wpływ na ten spadek mogą mieć aktywne wulkany w Europie oraz na świecie. W ciągu 214 dni począwszy od 16 grudnia 2016 roku do 20 lipca 2017 roku aktywność słoneczna spadnie o 614 jednostek. Proces spadania aktywności słonecznej powinien być rozłożony co najmniej na trzy lub cztery lata, jednak jest inaczej. Na dzień 20 lipiec 2017 roku aktywność słoneczna spadnie do + 162 st C. Jest to niebywałe zjawisko na naszym Słońcu. Jak to wpłynie na bieguny ziemskie i nasz klimat  trudno powiedzieć. Obecna plusowa aktywność słoneczna systematycznie rosła przez 4 lata do 16 grudnia 2016 roku zaznaczając gwiazdę " Nibiru ". Przy tej dacie zakończyła swoją aktywność w liczbie + 776 st C powyżej linii Słońca. { + 776 - { +162 } = + 614. W liczbie + 614 jest zapisane ważne wydarzenie, wymieniono sześciokrotnie liczbę + 14 oraz + 16. Odnosi się ona do 16 południka w Polsce zaznaczając miejsce częstych trzęsień ziemi. Celem tej liczby jest informowanie oraz naprowadzanie na przyszłe niebezpieczeństwo wskazując 14 oraz 16 południk w tym 41 równoleżnik. Dodatkowo w tych liczbach zapisano ciała niebieskie w naszym Układzie Słonecznym oraz poza jego granicami. Wartość liczby 14 odnosi się do współrzędnych geograficznych na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. W tej samej liczbie zapisana jest planeta Jowisz: R.S.14.441   10  0  5     5. W liczbie 14, 14-tego listopada 2016 roku odczytałem z aktywności słonecznej ciało niebieskie o oznaczeniu liczby + 721, w tej liczbie zapisano Gwiazdę " Nibiru ". W tym samym dniu miało miejsce bardzo duże trzęsienie ziemi w bliskiej odległości od Nowej Zelandii. Jak wskazują obliczenia obydwa ciała niebieskie będą miały wpływ na przyszłe wydarzenia. Ile czasu potrzeba aby aktywność słoneczna zrealizowała swój plan. Spadająca aktywność słoneczna w tak szybkim tempie uruchomi śpiące wulkany świata. Dwie piramidy na wykresie wpisane końcem lutego oraz 9 marca 2017 roku nad linią Słońca mogą informować o zmianie pogody z której odczytuję trzęsienia ziemi. Historia lubi się powtarzać, od 13 kwietnia 2010 roku do 9 do marca 2017 roku minie prawie 7 lat. Na pierwszą dekadę marca 2017 rok wyliczyłem wartości liczbowe z aktywności słonecznej.

One także ostrzegają przed jeszcze większym niebezpieczeństwem na 20 czerwiec 2017 rok w Europie.

1. 6/7 marca 2017 rok: + 572 st. C      - 32,   - 9,     - 1.
2. 7/8 marca 2017 rok: + 563 st. C      - 31,   - 9,     + 1.
3. 8/9 marca 2017 rok: + 554 st. C      - 32,   - 14,      0.
4. 9/10 marca 2017 rok: + 540 st. C    - 20,   - 20,     0. + 100 dni = 19 czerwiec 2017 rok.
5. 10/11 marca 2017 rok: + 520 st. C   - 32,   + 27,    + 6.
6. 11/12 marca 2017 rok: + 447 st. C   - 38,   + 29,    - 2.
7. 12/13 marca 2017 rok: + 476 st. C   - 36,   + 8,      - 1.
8. 13/14 marca 2017 rok: + 484 st. C   - 35,   + 16,    0.

W wymienionej aktywności słonecznej zapisano: trzęsienia ziemi od 8 do 9 stopni w skali R. Wyliczona liczba - 39 z temperatur na przełomie roku informuje o trzęsieniach ziemi do 9,3 stopnia w skali R. Taka siła trzęsienia ziemi uruchomi śpiące wulkany. Dodatkowo w tych liczbach zaznaczono Polskę. W tym zestawieniu liczb wymieniono 13 numerację z Tabeli Galerii w której zapisałem Gwiazdę " Nibiru " ostrzega ona przed niebezpieczeństwem. Powyżej wymieniłem planetę Jowisz obecnie Gwiazdę " Nibiru " obydwa ciała niebieskie będą miały wpływ na nasza planetę Ziemię. Skutki sami ocenimy. Zerowa wartość liczby wskazuje naszą strefę czasowa od Polski po Włochy. W liczbie 8 oraz 9 zapisano dwie strefy czasowe. Na wschód od Greenwich. W liczbie 6 zapisano strefę czasową na zachód od Greenwich. W wymienionych strefach czasowych dojdzie do bardzo silnych trzęsień ziemi. Liczby + 1 oraz - 1 wskazują strefy czasowe na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich, lokalizacja Europa. W pierwszej dekadzie marca na ukośnych czerwonych liniach stoją aż cztery ciała niebieskie, które przestrzegają przed niebezpieczeństwem. Po drodze czeka nas wiele interesujących wydarzeń. Między innymi koniec stycznia raptowna zmiana pogody wpłynie na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Poprzedza te wydarzenia ciało niebieskie z 21 października 2016 roku. Różnica liczb pomiędzy 19 a 20 października wynosi - 34 oraz + 47 suma obu liczb wynosi: - 34 + 47 = 81. { 47 - 34 = 13 }. Tylko z dwóch liczb odczytałem dwa ciała niebieskie 81 oraz 13. Informują o wydarzeniach po 100 dniach końcem stycznia 2017 roku. Wyszczególniono Księżyc w liczbie 81, informuje o wpływie Księżyca na wydarzenia ziemskie. W dalszej kolejności to między innymi 10/11 luty 2017 rok zmiana pogody. Koniec października dokładnie 28 październik na ukośnej czerwonej linii poniżej linii Słońca stoi ciało niebieskie o oznaczeniu liczby - 4. Informuje ono o przyszłym trzęsieniu ziemi po kolejnych 100 dniach na 10/11 luty 2017 rok. Każda zmiana pogody ma wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Średnio co 10 dni w lutym będziemy mieli zmianę pogody. Między innymi po 15 oraz po 26 lutym 2017 roku. Zmiana pogody ciągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi które mają wpływ na śpiące wulkany przy tak szybko spadającej aktywności słonecznej. Na trzecią dekadę lutego mają wpływ ciała niebieskie z 13 listopada 2016 roku, informują o przyszłych wydarzeniach po kolejnych 100 dniach przypadnie to na 23/24 luty 2017 rok. Eksplozja na Słońcu 20 luty 2017 rok dodatkowo informuje o trzęsieniu ziemi na 23 luty 2017 rok. Ważny szczegół w liczbie + 27 informuje społeczność przed niebezpieczeństwem. W liczbie 127 wymieniony jest południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizacja Filipiny, Indonezja. Stykają się płyty tektoniczne. Napór płyt tektonicznych z południa na północ uruchomi śpiące wulkany połączone z trzęsieniami ziemi. Wydarzenia z 26 oraz 29 listopada piszą nowy scenariusz na 9 marzec 2017 rok. Na zrealizowanie wydarzeń trzeba czasami czekać od 100 do 200 dni. Czy tym razem wystarczyć 100 dni, jeżeli nie to mamy jeszcze 100 kolejnych dni czasu do 20 czerwca 2017 roku. Zacznę od 29 listopada 2016 roku. Oto pełny obraz wyliczonych liczb z aktywności słonecznej od 26 listopada do 3 grudnia 2016 roku.

1. 26/27 listopad 2016 rok: + 718 st. C     0,      - 6,      0.
2. 27/28 listopad 2016 rok: + 712 st. C     0,     - 14,     0.
3. 28/29 listopad 2016 rok: + 698 st. C     0,     - 14,     0.
4. 29/30 listopad 2016 rok: + 684 st. C      0,     - 24,     0.
5. 30 listopad/1 grudzień : + 660 st. C      0,      - 17,    0.
6. 1/2 grudzień 2016 rok: + 643 st. C         0,      + 8,      0.
7. 2/3 grudzień 2016 rok: + 651 st. C         0,        0,       0.

Na pierwszym planie wartość liczby " 6 ". Jest to ciało niebieskie które stoi na ukośnej czerwonej linii oddalone od naszej planety o 6 mln km. Następnie 28 listopad niebywałe zjawisko dwa ciała niebieskie o tych samych parametrach - 14, - 14. Dwukrotnie wymieniona wartość liczby 14. Dwie 14-tki przedstawiają współrzędne geograficzne dwóch stron świata na naszej planecie ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Na wschód od Greenwich centralne Włochy. Tu trzeba na chwilę się zatrzymać?

Na zachód od Greenwich 14 oraz 17 południk lokalizuje okolice Islandii oraz wyspy Karaibskie. Z pozycji drugiej odczytałem ciało niebieskie ze skomplikowanym ułożeniem liczb + 712. W tej liczbie zapisano kosmiczną tajemnicę z trzęsieniem ziemi powyżej 7 stopni w skali R. Można z niej odczytać ciało niebieskie " Nibiru " + 127 z + 127 południkiem na Dalekim Wschodzie na 7 marzec 2017 rok. Dwukrotne zerowe wartości liczbowe informują o wydarzeniach w naszej strefie czasowej, między innymi Polska oraz Włochy. Być może w dwóch miejscach dojdzie do trzęsienia ziemi jednocześnie około 9 marca 2017 roku. Często tak bywa że trzęsienia ziemi są przyśpieszone lub opóźnione. Kolejna zagadka zapisana jest w dniu 29 listopada. To drugie ciało niebieskie stoi na przekątnej podstawie piramidy. Tuż za progiem znanego nam Układu Słonecznego. W pozycji pierwszej widnieje wartość liczby 18 która przestrzega przed niebezpieczeństwem. Wyliczyłem na ten dzień wartość liczby - 24 wskazuje on 42 równoleżnik oraz 24 południk. Lokalizuje on ponownie centralne Włochy oraz Grecję. Dwie minusowe 14 zaznaczają kilka miejsc jednocześnie: Włochy, Grecję oraz Islandię oraz Daleki Wschód. Są to miejsca nawiedzane częstymi trzęsieniami ziemi. Tym razem może być jeszcze gorzej napierające płyty tektoniczne z południa na północ będą niszczyły wszystko co napotkają na swojej drodze przy spadającej aktywności słonecznej. W następnej kolejności wartość liczby 8 informuje o sile trzęsienia ziemi do 8 stopni w skali R. Opisane wydarzenia z listopada przenoszone są na początki marca oraz 20 czerwca 2017 roku. Przy tak szybko spadającej aktywności słonecznej można się spodziewać w każdej chwili trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Przy ochładzanym ciepłym powietrzu można się spodziewać częstych trąb powietrznych. Przedstawiam kilka symetrycznych obrazów oraz ciał niebieskich nad linią Słońca które informują o ważnych wydarzeniach między innymi o trzęsieniu ziemi połączonych z eksplozją wulkanów.

1. 2, 5 luty 2017 rok - dwa ciała niebieskie zaznaczają - zmianę pogody oraz trzęsienia ziemi.

2. 10/11 luty 2017 rok - zmiana pogody - wpłynie na trzęsienia ziemi.

3. 15 luty 2017 rok - ciało niebieskie stoi na czarnej przekątnej w podstawie piramidy na linii Słońca 15 lutego, po drugiej stronie naszej planety Ziemi. Zaznacza odległość 2 milionów km od naszej planety. Ma ono także wpływ na trzęsienie ziemi. Współrzędne geograficzne dla tego ciała niebieskiego na ziemi to 68 x 82.

4. 22/23 luty 2017 rok - symetryczny obraz na wykresie.

5. 26/27 luty 2017 rok - symetryczny obraz na wykresie. Symetryczne obrazy na wykresie informują o zmianie pogody, wahaniu ciśnienia, dodatkowo wskazują na ciała niebieskie które krążą w bliskiej odległości od naszej planety Ziemi.

6. 29/30 luty oraz 1 marzec 2017 rok - dwa  ciała niebieskie na czerwonej ukośnej podstawie piramidy oraz jedno 1 marca w przekątnej podstawie piramidy informują o trzęsieniu ziemi. Dokładnie koniec lutego oraz początek marca nad linią Słońca nasza Gwiazda wykreśliła plusową piramidę symetryczną. Nagromadzona energia zostanie uwolniona około 1 marca 2017 roku. Skutki to zawsze trzęsienia ziemi.

7. 6, 8,12 marzec 2017 rok to szczególne dni. Mogą informować o wydarzeniach na 9 marca oraz po kolejnych 100 dniach. Eksplozja na Słońcu 27 listopada, którą zarejestrowałem o godz: 12:15, może potwierdzać wydarzenia na 9 marca. Następnego dnia o poranku 28 listopada o godzinie 08:40 ponownie Gwiazda kreśli interesujący wykres. Temperatura spada o 6 stopni w ciągu 05 godziny następnie podnosi się raptownie do góry o kolejne 5 stopni. Niebywałe zjawisko przedstawia wydarzenia za 100 oraz 200 dni. Przypadnie to na 7 marzec oraz 18 czerwiec 2017 rok. Ten niecodzienny przypadek może informować o trąbie powietrznej. Wydarzenia marcowe poprzedza dodatkowo 16 sierpień 2016 rok. Zapisałem bardzo ciekawe liczby: + 18, - 16, - 27 + 1. Ostrzegają około 200 dni przed niebezpieczeństwem. Wyliczoną liczbę - 39 wpisano do daty 9 marca. W dalszej kolejności liczba - 39 informuje o bardzo niskich temperaturach tego lata przez 39 dni. Przedstawia również inne daty 27 luty { 3 x 9 = 27 }. Można z niej odczytać kolejne np 2 lipiec, 27 lipiec.  Od 6 do 12 marca stoją aż cztery ciała niebieskie na ukośnych liniach. Symetrycznyny obraz na wykresie a dokładnie w naszym Układzie Słonecznym utworzą ciała niebieskie od 6 do 8 marca: { + 1, - 9, - 1, - 9, + 1 }.

a. liczba + 1,  6 marca.

b. liczba - 9,  6 marca - ciało niebieskie na czarnej ukośnej linii poniżej linii Słońca.

c. liczba - 1, 7 marca.

d. liczba - 9, 7 marca.

e. liczba + 1, 8 marca - ciało niebieskie na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca oddalone od naszej planety Ziemi o jeden milion km. Bardzo blisko. Przedstawione ciała niebieskie tworzą symetryczny obraz z dużą literą " W ". Podane są tu strefy czasowe oraz trzęsienia ziemi do 9 stopni w skali R. Prawdopodobnie symetryczny obraz wskazuje zagrożenie z kosmosu.

f. liczba - 14, 8 marca - ciało niebieskie przecina centralnie podstawę piramidy zaznaczając środek naszej Gwiazdy. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Ostrzega przed trzęsieniami ziemi.

g. liczba + 8, 12 marca - ciało niebieskie stoi na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca. Wartość liczby 8 informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R. Wartość liczby - 14 wskazuje 14 południk oraz 41 równoleżnik. Suma plusowych liczb od 10 do 14 marca wskazała 114 południk na Dalekim Wschodzie zaznaczają Indonezję oraz Malezję. W tym miejscu dojdzie do bardzo silnych trzęsień ziemi. 114 południk na zachód od Greenwich lokalizuje zachodnią część Stanów Zjednoczonych Ameryki łącznie z wulkanem Yellowstone. Tu także trzeba się spodziewać bardzo silnych trzęsień ziemi. 100 dni później na 20 czerwiec 2017 rok ciała niebieskie zaznaczają tylko wydarzenia w Europie. Informują o tym wydarzeniu niskie wartości liczbowe przy samej linii Słońca np +1. Wielki spadek aktywności słonecznej o - 114 jednostek wyliczyłem na 20 czerwca 2017 roku. Wskazuje dokładnie zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Na niskie temperatury w środku lata, czerwcu oraz lipcu 2017 roku, mogą mieć wpływ aktywne wulkany w Europie, oraz te z drugiej strony naszej planety. Z wyliczonych liczb można odczytać cztery miejsca na naszej planecie Ziemi. W przedstawionych obliczeniach nawiązuję do trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Być może w tych liczbach zapisano inne wydarzenia ziemskie. Ciała niebieskie ostrzegały przed zmianami od 20 czerwca do 1 września 2010 roku przez 71 dni. Czy człowiek, istota myśląca, przygotowała się na scenariusz z Gwiazd? Niestety zachłanność ludzka niszczy ten wspaniały świat. Czy można jeszcze coś zmienić? Niestety zepsuty świat Pan Bóg musi poukładać na nowo.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 22 stycznia 2017
20/21 grudnia 2016 roku to dzień który zapisał się w historii astronomii. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej tego dnia piszą nowe wydarzenia na przyszłe lata. Wyliczona wartość trzech plusowych szóstek { + 666 } z 20/21 grudnia, nawiązuje do jednego z trzech księżyców który przestrzega przed niebezpieczeństwem. Ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek { + 666 } to planeta która wskazała zło, jakie mieliśmy końcem drugiej oraz trzeciej dekady grudnia 2016 roku w Polsce. W sobotę 13 lutego 2016 roku pisałem tak, cyt: " Wiadomo że wartość liczby dwóch czwórek { 44 } informowała o organizacji przestępczej. Pytanie czy trzy szóstki mówią o nowym demonie w Europie. Wskazuje na to wynik dzielenia z trzech szóstek który dał mi liczbę + 44,4 ". Już w styczniu 2016 roku wiedziałem o organizacji przestępczej w Polsce. To właśnie ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek ostrzegało przed zamachem stanu na Polski rząd końcem 2016 roku. Zacytuję fragment tekstu jaki opublikowałem 31 grudnia 2016 roku, cyt: " Wartość liczby + 666 dzielona przez + 15 = 44,4. Wiemy, że trzy czwórki informują o zamachu stanu lub przewrocie państwa Polskiego do góry nogami ". Tak to widziałem końcem grudnia. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 20/21 grudnia które ostrzegały przed mającym nastąpić zamachem. 20/21 grudzień 2016 rok: + 666 st. C    0,    + 15,   0. Liczba zero w tym zestawieniu potwierdza wydarzenia w Polsce około 20 grudnia 2016 roku. Do tej daty dodałem wyliczone + 15 dni z 20/21 grudnia to odczytałem 6 styczeń 2017 rok, wielkie święto kościelne Trzech Króli w Polsce. To właśnie tu Pan Bóg zaznaczył swoją obecność nad Polską. Dowodem jest plusowa piramida słoneczna nad linią Słońca w liczbie " 56 ", która należy do Stwórcy Pana Boga. Wartość trzech szóstek { + 666 : + 15 = + 44,4 } podzieliłem przez 15 to otrzymałem trzy czwórki z " przecinkiem ". Przecinek jest tu ważnym elementem układanki. Widzę w tych liczbach spisek lub przejęcie przez opozycję władzy siłą. Podobnie było w Turcji. Wyliczone trzy czwórki zaznaczyły organizacje przestępczą w której brały udział trzy osoby. Składając wszystko do jednego garnka oceniłem że około 20/21 grudnia 2016 roku doszło do spisku lub próby przewrotu państwa Polskiego. W tym spisku brały udział trzy główne postacie polskiej opozycji. Przecinek oznacza wyłamanie się jednej postaci z tego spisku. Wiele się nie pomyliłem, gdyż ludowcy oraz Kukiz-15 odstąpili od tego spisku. Pan Bóg { 56 } ostatecznie przetrącił skrzydła demonom. Nie zrobił tego sam, miał do tego swoich aniołów. Jak pokazują liczby ziemskim Królestwem Pana Boga jest obecnie Polska. Potwierdzenie można znaleźć w artykule na blogu pt: " Zbieżność liczb czy przemyślane dzieło Pana Boga ", opublikowane w niedzielę 8 listopada 2015 roku. Taki obraz przedstawiły liczby wyliczone z aktywności słonecznej. Drugą postacią w tej układance może być prezydent Polski oraz królowa Wielkiej Brytanii, dla nich także przysługuje wartość liczby 56. Królowa jest w podeszłym wieku i zdrowie już nie takie. Brak królowej na scenie politycznej daje dużo do myślenia. Być może królowa jest poważnie chora. Wszyscy czekamy na jej powrót do pałacu Buckingham. Co przedstawia aktywność słoneczna wyliczona z trzech plusowych szóstek dzielona przez 15. Wyliczone trzy czwórki z przecinkiem { + 44,4 } zawsze informują o zamachu. Być może wyliczone liczby przedstawiają inne wydarzenie ziemskie. Zagadka jest dla mnie trudna do rozwiązania podobnie jak skrywana w Buckingham tajemnica. Istnieje podejrzenie jak mówią liczby o organizacji lub spisku w którym mogły brać udział trzy osoby. Być może jedna się wyłamała. Udał się spisek, czy nie udał, w każdym bądź razie chodzi o tron. Taki obraz przedstawiają liczby. W tej chwili jedyną osobą która nie pokazuje się publicznie jest Królowa Wielkiej Brytanii. Być może nasza Gwiazda ma swój scenariusz dla królowej. Wyliczone liczby przedstawiają dwa podobne przypadki w jednym czasie. Po 100 dniach dowiemy się więcej na ten temat. Zsumowane trzy szóstki { + 666 } z 20/21 grudnia dają liczbę 18, równej masie księżyca. Plus 150 dni = 20/21 maj 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem spadającą aktywność słoneczną o 81 jednostek. Można się domyśleć wielkie spadki aktywności słonecznej informują o trzęsieniu ziemi. Znak minusowy przy liczbie - 18 informuje o wydarzeniu na zachód od Opola np woj. Lubuskie. Z wykresu z dnia 10 lutego 2017 roku odczytałem niebezpieczne zjawisko w naszym Układzie Planetarnym. Daleko poza granicami światła i ciemności stoi ciało niebieskie o minusowej liczbie { - 57 }. Minusowa liczba ma wielkie znaczenie, informuje o spadku aktywności lub brakujących 57 osobach. 96 dni po 10 lutym odczytałem 16 maj 2017 rok. 100 dni po 10 lutym w kalendarzu odczytam 20/21 maj 2017 rok. Obydwie daty 16 jak również 20/21 maj informują o trzęsieniu ziemi lub zaginionych 57 osobach. Dokładnie 21 maja stoją dwa ciała niebieskie 5 oraz 7 mają one coś wspólnego z liczbą 57 z dnia 10 lutego 2017 roku. W tej szczególnej liczbie może być zapisana siła trzęsienia ziemi do 5,7 stopnia w skali R. Taki obraz można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej. Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 20/21 maj 2017 rok.

20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C   - 58,   - 81,  + 7. Dodatkowo w tej liczbie odczytałem 173 południk na wschód od Greenwich łącznie z Ameryką Środkową na 81 południku. + 7 to może być siła trzęsienia ziemi. Podstawiając  pod opracowany wzór wartość trzech szóstek { + 666 } można teoretycznie wyliczyć dni w kalendarzu nieprzyjazne człowiekowi oto on:
Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26.
Wyliczone powyżej ciało niebieskie w liczbie 18 wpisane jest w powyższy wzór. Ciało niebieskie " Nibiru " wraz ze swoim układem planetarnym opisałem po raz pierwszy 24 marca 2010 roku. Trzy dni wcześniej 20/21 marca 2010 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem niebywałe zjawisko dwa układy planetarne o przeciwnych znakach plus + 127 oraz minus - 127   - 18,  + 14. W tym zestawieniu liczb odczytałem ciało  kosmiczne w liczbie - 18. Temperatura tego dnia w samo południe spadła do 12,7 stopnia C w słońcu oraz cieniu, potwierdzając wyliczoną liczbę w samo południe 12,7 stopnia C. Wymieniona wartość liczby - 18 potwierdza spadek temperatury na 18 południku w Polsce. Wpływ na to wydarzenie mają wymienione powyżej ciała niebieskie. Zmienne znaki plus oraz minus przy liczbie 127 przedstawiają dwie strony świata na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Podobnie jest w naszej Galaktyce po przeciwnych stronach mieszczą się dwa układy planetarne + 127 oraz - 127 o zmiennych znakach. Wymieniona liczba + 127 wpisana jest w 13 numerację Tabeli Galerii, książka strona 22. Do tej numeracji przypisałem ciało niebieskie " Nibiru ". Odczytałem te wartości liczbowe z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. Każdy wymieniony układ planetarny ma wpisany kąt nachylenia równika względem płaszczyzny orbity. Nasza planeta Ziemia ma nachylenie równika względem płaszczyzny orbity 23 stopnie 5 minut. Układ planetarny " Nibiru " może mieć zakładam teoretycznie 38 stopni 27 minut. Na pewno nie obraca się po tej samej orbicie co znane nam planety naszego Układu Słonecznego. Różnica nachylenia równika do naszej planety wynosi 15 stopni. Wymienione 15 stopni zaznaczono w piramidzie Cheopsa: nachylenie ściany bocznej do płaszczyzny Ziemi wynosi 51 stopni 51' 14,31". Ostatnia wartość 31 przedstawia 13 numeracje. Wymienione powyżej wartości liczbowe ujawniły inne nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Czy zawsze tak było? Być może co kilka tysięcy lat, lub co kilkanaście tysięcy lat, planety zmieniają nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Wykres nr 12, Planeta " Nibiru " i jej księżyce. Od tego wykresu trzeba zacząć. Wykres przedstawia w najwyższym punkcie w dniu 10 listopada 2010 roku ciało niebieskie o wartości liczby - 127. Stoi w polu, czyli jest ciałem ruchomym krążącym w naszym Układzie Słonecznym. To samo dotyczy ciała niebieskiego z 11 listopada w najniższym punkcie + 27. Na tamten czas wyliczoną liczbę 127 przypisałem dla planety X. Poniżej na ukośnej czerwonej linii 11 listopada o minusowej wartości liczby - 11 stoi planeta która obraca się w koło Gwiazdy po własnej osi. Następnie na samym dole ponownie 11 listopada + 27 stoi drugie ciało niebieskie w polu. Czyli zmienia swoją pozycję przy planecie. Wszystko wskazuje na to że to Księżyc. Raz przybliża się do planety raz oddala. Takie zjawisko zapisano w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha i odwrotnie w liczbie 45. Raz księżyc większy raz księżyc mniejszy. Księżyc Ziemi obiega naszą planetę w 27 dni. Wszystko wskazuje na to że wykres nr 12 przedstawia dwa identyczne układy planetarne z dwoma identycznymi planetami oraz księżycami. Można powiedzieć że w naszym Układzie Planetarnym znajdują się dwie równoległe planety Ziemie. Znamy już dwa księżyce. Trzeci księżyc wyliczyłem z trzech plusowych szóstek. Trzy księżyce zapisano w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wykres nr 12 " Planeta " Nibiru " i jej Księżyce ułatwiają rozwiązanie tej układanki. Po głębszej analizie z opublikowanego wykresu doszedłem do wniosku że liczbę 11 przypisano dla planety Ziemi, oraz równoległej ziemi '' Nibiru ". A nie jak pierwotnie pisałem dla księżyca.  W tym przypadku obie planety 11 oraz 27 dają mi liczbę 38. Ma to jakiś sens. Liczba 38 wpisana w 13 układ planetarny informuje o nachyleniu równika względem płaszczyzny orbity. Przedstawiony 13 układ planetarny wyliczony z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa potwierdza te same obliczenia. Pierwszy układ planetarny w kolejności od dołu do góry z lewej strony naszej Galaktyki przypisano dla naszego Układu Słonecznego. Odczytałem i zapisałem następującymi liczbami:
R.S.1.11      1  0  1      9. Tabela Galerii strona 22 książka przedstawia cały nasz Układ Słoneczny. W pierwszym układzie planetarnym z lewej strony od samego dołu znalazłem potwierdzenie oraz liczbą 11. Dlaczego dla naszej planety Ziemi pierwotnie przypisywałem liczbę nr 27? Ze względu na jej wielkość. Księżyc jest mniejszy dlatego przypisałem mniejszą liczbę 11. Z numeracji na rys 12 Planeta " Nibiru " i jej księżyce oceniłem że coś większego należy przypisać większemu obiektowi, czyli Ziemi. Jednak wszystko jest inaczej i nie jest ostateczna decyzja w prowadzonych badaniach. Przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej ponowie odczytałem gwiazdę która stoi gdzieś daleko za progiem znanego nam Układu Słonecznego w liczbie 127. Zapisałem  ją następującymi liczbami w dniu: 10/11 listopad 2010 rok: - 715 st. C   + 58,  - 127,  + 27, z dodatnią temperaturą w słońcu tego dnia. Analizując poszczególne liczby zapisane w 13 układzie planetarnym 2721 doszedłem do wniosku że występują dwie równoległe planety z dwoma równoległymi księżycami. Pytanie czy nasza planeta zmieni w przyszłości nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. 54 planety naszego Układu Słonecznego oraz 54 Gwiazdy naszej Galaktyki dumnie ustawiły się przez 71 dni na linii Słońca oraz linii Galaktycznej od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Było to niecodzienne zjawisko w dziejach astronomii. Przed czym ostrzega taka parada Planet oraz Gwiazd na linii Słońca. Jeżeli co kilkanaście tys lat następują zmiany to prawdopodobnie nasza Ziemia musi się podporządkować przyszłym wydarzeniom. Nic nie dzieje się od razu, myślę że czas pokaże. Jak mówi Biblia, kiedy aniołowie zaczną grać na trąbach wszystko się zmieni. Już grają. Przytoczę przykład z Biblii, cyt: " Szczególną rolę aniołowie odgrywają po otwarciu siódmej pieczęci { Ap  8, 1nn }. Wówczas zapanowała w niebie " cisza " jakby na pół godziny { Ap 8, 1 }. Cisza ta jest zapowiedzią niepokojących i groźnych wydarzeń, które mają za chwilę nastąpić { " cisza przed burzą " }. Po niej na scenie pojawią się aniołowie, którym przekazano siedem trąb, by obwieszczali to co nastąpi. 38 układ planetarny odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691       38  0  19     9. Wymieniono w nim coś szczególnego czas: 65 godzin 56 minut, czyli niecałe trzy dni. Wygląda na to że koniec czegoś czego się domyślam potrwa niecałe trzy dni, czyli 65 godzin 56 minut. Jezus gdy chodził po naszej Ziemi obiecał że zburzy stary porządek w ciągu trzech dni. Na gruzach starego zbuduje Nowy Świat. I miał w tej wypowiedzi wiele racji. W 38 układzie planetarnym odczytałem potwierdzenie słów Jezusa oraz wymieniony czas  65 godzin 56 minut. Mamy tu niecałe trzy dni. To samo wydarzenie zapisano w jednym z szybów komory Królowej, załamuje się pod kątem 38 stopni. Zaznaczono liczbę 38 odnosi się wydarzeń zapisanych w 38 układzie planetarnym. Przyszłe wydarzenia potwierdzają liczby. Składając wszystko po kolei uznałem że klimat na równoległej planecie ziemi jest podobny jaki występuje na wyspie Sokotra nieopodal Afryki. W takim ciepłym klimacie musi istnieć życie. Plusowe znaki przy liczbie 27 mogą informować o panującej temperaturze na równoległej planecie ziemi. Po kilku latach przerwy w 2010 roku ponownie odkryłem Gwiazdę " Nibiru " w naszym Układzie Słonecznym przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej 14 listopada 2016 roku. Zapisałem następującymi liczbami: + 721 st. C   + 36,   0. Miała ona wpływ na bardzo silne trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii. Po raz drugi wyliczyłem tą samą wartość 27 grudnia 2016 rok: + 721 st. C   - 11,   0. Zatrzęsło wtedy w kilku miejscach na naszej planecie najwięcej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Iran, Rumunia. Z obliczeń wynika że równoległa planeta Ziemia z układu planetarnego " Nibiru " jest równie aktywna jak nasza planeta Ziemia. Oto kilka trzęsień ziemi które miały miejsce 27 grudnia 2016 roku przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej + 721.

1. M 5.6 Rumunia - 2016-12-27    23:20:56
Lokalizacja: 45.72  N;     26.61   E
źródło:  http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555597

2. M 5.6 - Nevada - 28.12.2016   08:18:00
Lokalizacja: 38,37   N;   118,90   Biała
źródło: http:///www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555646

3. M 5.5 - Nevada - 2016-12-28    08:22:12
Lokalizacja: 38.39   N;   118.90   W
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555649

4. M 5.6 - Nevada - 28.12.2016   09:13:47
Lokalizacja: 38,38  N;   118,90  Biała
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555667

Trzęsienie ziemi które miało miejsce na przełomie 27/28 grudnia na 118 południku nie było przypadkowe. Zapisany jest tu jeden z wymienionych Księżyców w liczbie 18 oraz planetę w liczbie 11. Na 20/21 maja 2017 roku po raz trzeci wyliczyłem to samo ciało niebieskie - 127. Śledząc wyliczone liczby stwierdziłem że gwiazda " Nibiru " próbowała się ukryć. Znalazłem ją w zsumowanych liczbach 20/21 maja 2017 roku. Spotkanie w Kożuchowie z moją żoną w sennej wizji 21 grudnia 2016 roku nie było przypadkowe. To miasteczko leży w bliskiej odległości od Polkowic miejsca częstych trzęsień ziemi. Dokładnie 20/21 grudnia 2016 roku wyliczyłem ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek. Które ostrzega przed przyszłym niebezpieczeństwem. Od 21 grudnia 2016 roku do 20/21 maja 2017 roku mija dokładnie 150 dni. Dla przypomnienia ten dzień 20/21 maj 2017 rok jest szczególnie opisany w tym wypracowaniu. Dla Pana Boga każdy dobry człowiek z Jego Królestwa jest bliski sercu. Dlatego niebiosa czuwają nad każdym człowiekiem który stąpa po naszej Ziemi. Gdybym coś zapomniał, dusza bliskiej osoby w Niebiosach jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią i przypomina mi bym nie ominął ważnych wydarzeń w roku. Czuwaj, nie daj się zaskoczyć. Głównie chciałbym zwrócić uwagę na 21 oraz 22 maj na czarnej ukośnej linii powyżej linii Słońca o oznaczeniu plusowym stoją dwa ciała kosmiczne które ostrzegają przed trzęsieniem ziemi może to być w Polsce lub po drugie stronie naszej Ziemi. Są to ciała kosmiczne oddalone od 5 do 7 milionów km od naszej planety.Wymienione wartości liczby 5 oraz 7 mogą informować o sile trzęsienia ziemi. Być może wydarzenia majowe ostrzegają przed następnym trzęsieniem ziemi za kolejne 100 dni w Polsce na 1 wrzesień 2017 roku. Podobne wyliczenie przedstawiłem na 7 oraz 8 czerwca 2015 roku po 100 dniach doszło do silnego trzęsienia ziemi 17 września 2015 roku. Liczba 150 została wyliczona z godziny śmierci mojej ukochanej żony, 01:50.

20/21 grudzień + 150 dni = 20/21 maj 2017 rok.

Po raz kolejny ukryta Gwiazda "Nibiru" wykryta została z następujących liczb aktywności słonecznej:

1. 18/19 maj 2017 rok: + 448 st. C     -54,     - 31,   { 0 }.
2. 19/20 maj 2017 rok: + 417 st. C     -54,     - 46,   + 4.
3. 20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C     - 58,    - 81,   + 7.
4. 21/22 maj 2017 rok: + 290 st. C     - 65,    + 2,    + 5.
5. 22/23 maj 2017 rok: + 292 st. C     - 70,    - 3,     - 2.
6. 23/24 maj 2017 rok: + 289 st. C     - 68,      0.

18/19 maja 2017 roku zakończyłem wyliczenia zerem w nawiasie na linii Słońca. Suma minusowych liczb z pozycji drugie oraz trzeciej w dniu 20 maja { 46 + 81 } daje liczbę - 127. W tym zsumowaniu jedna planeta stoi daleko za granicą światła i ciemności - 46 podobnie jak ta z 10 lutego. W tej liczbie 46 może być zapisane trzęsienie ziemi do 4,6 stopnia w skali R. Z tego wynika że planeta lub gwiazda " Nibiru " w tym czasie zostanie zasłonięta przez inne ciało kosmiczne. Plusowe liczby + 4 oraz + 7 wskazują strefy czasowe na zachód od Greenwich jak również na wschód od Greenwich. Oraz siłę trzęsienia ziemi od 4 do 7 stopni w skali R. Nie pomijając trzęsienia ziemi w Polsce. Wartość liczby 18 przypomina o wydarzeniu w Polsce. Wymieniony jest tu 18 południk. Drastyczny spadek aktywności słonecznej w liczbie 81 pociągnie za sobą kolejne zniszczenia. Podobny przypadek odnotowałem przy wzroście aktywności słonecznej 20 października 2010 roku. Aktywność skoczyła o + 78 st. C   - 1. Odnotowano wtedy bardzo silną burzę na Saturnie. Podejrzewam że w tych dniach na przełomie 15/16 maj 2017 roku przy tak wielkim spadku aktywności słonecznej i zmianie pogody może się wytworzyć trąba powietrzna. Wymieniona minusowa wartość liczby - 54 nawiązuje do podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wymieniona wartość liczby - 81 zaznacza 81 południk na zachód od Greenwich. Zlokalizowane miejsce na północ od równika to teoretycznie okolice Kuby, Jamajki. Na południe od równika z tej liczby można zlokalizować południowe Peru lub północne Chile. Być może zatrzęsie ziemią w wymienionym rejonie. W wymienionych miejscach często dochodzi do bardzo silnych trzęsień ziemi. Wymieniona wartość liczby 45 wskazuje wielkie Jeziora w Stanach Zjednoczonych Ameryki na 45 równoleżniku oraz 45 prezydenta. Już kilkakrotnie bywało że nasza Gwiazda przedstawia  swój scenariusz inny od mojego. Z liczby 81 można odczytać wydarzenia na wschód od Greenwich w okolicy zatoki Bengalskiej. Często tworzą się tam cyklony oraz huragany. Tak wielki spadek aktywności słonecznej może mieć wpływ na wymienione wydarzenie. Wpływ na te wydarzenia ma Gwiazda Nibiru. Po 20 maja 2017 roku znajdziemy się na zakręcie naszej wędrówki. O tym w innym artykule.

Na koniec chciałbym przypomnieć o innym wydarzeniu historycznym. Tuż po północy 2017 roku zjawił się niespodziewanie biegun minusowy. Tak też się stało jak obliczyłem już początkiem stycznia temperatury zaczęły drastycznie spadać. 6 stycznia 2017 roku temperatury w Polsce spadły blisko - 39 stopni C. Podobne zdarzenie miało miejsce w noc sylwestrową w Stambule, Turcja. Tuż po północy zamachowiec zamordował 39 osób i ranił 69. Zjawił się tuż po północy jak biegun minusowy raptownie. To wydarzenie szczególnie zaznaczyłem na blogu. Poprzednio pisałem że są to porachunki między Turcją a Rosją. Wiele w tym miałem racji gdyż zamachowiec pochodził z dawnego bloku Związku Radzieckiego. Zgodność temperatur z ofiarami ludzkiej głupoty. Dwa równoległe zdarzenia ze stycznia mogą znaleźć potwierdzenie około 11 kwietnia 2017 roku. Plusowa aktywność słoneczna rosła na naszym Słońcu systematycznie ponad cztery lata. Najwyższą aktywność słoneczną odczytałem w dniu 16 grudnia 2016 roku w liczbie + 776 jednostek. W tym samym dniu opozycja próbowała siłą przejąć władzę w Polsce lub Polskę sprzedać. W historii Polski wiele dziwnych rzeczy robili posłowie. Pan Bóg przygotował swój plan, zaznaczył to w piramidzie słonecznej 10 stycznia 2017 roku w liczbie 56. Ostatecznie przetrącił skrzydła demonom. Od 16 grudnia 2016 roku systematycznie aktywność słoneczna spada.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 02 stycznia 2017
W Nowym Roku życzę dla czytelników dużo zdrowia szczęścia spełnienia marzeń oby ten Nowy Rok 2017 był lepszy od starego. Niestety nie dla wszystkich Nowy Rok okazał się łaskawy. Tuż po północy w Turcji- Stambule terrorysta zastrzelił 39 osób a 69 ranił. Na blogu 17 grudnia 2016 roku podałem taką informacje cyt: " Nagle uaktywnił się nieobecny biegun minusowy w aktywności słonecznej do liczby - 39, tuż po północy początkiem Nowego 2017 roku ". Wyliczona różnica liczby - 39 z przełomu starego a nowego roku pisze całkiem nowy scenariusz na 2017 rok. Można się spodziewać różnych zjawisk od zamachów terrorystycznych itd. Poniżej ponownie przedstawiam ten sam scenariusz cyt: Teoretycznie zakładam że w tych dniach dojdzie do niecodziennych wydarzeń. Może w tej liczbie - 39 nasza Gwiazda pisze swój scenariusz. Tak już bywało. Natomiast różnica w biegunie plusowym wynosi: + 69, tylu zginęło polskich parlamentarzystów z prezydentem na czele w Smoleńsku - Rosja itd ". Wyliczone liczby w tym artykule przedstawiają identyczny obraz wydarzeń co miało miejsce w Turcji Stambule terrorysta pojawił się nagle na balu sylwestrowym odebrał 39 osobom ranił 69. Minusowa wartość przy liczbie 39 podaje o odebranym życiu niewinnym ludziom w jednej chwili. W tym przypadku wyliczona wartość liczby 69 przedstawia pokrzywdzony oraz ranionych. Wręcz odwrotnie było w Smoleńsku tam zginęło 96 osób. W liczbie 69 widzę porachunki Rosja - Turcja. Na balu mogło być teoretycznie około 680 osób, tyle ile podaje aktywność słoneczna.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
sobota, 31 grudnia 2016
26 grudnia 2016 roku promienie gamma uderzają w Ziemię

Na blogu 10 grudnia poruszyłem ciekawe wydarzenie które miało miejsce 26 grudnia 2016 roku. Wykres ukazuje 26 grudzień przecinany przez dwie czarne przekątne linie w podstawie piramidy. Informują one o wydarzeniu po drugiej stronie naszej planety Ziemi. Dodatkowo wykres przedstawia symetryczny obraz w odbiciu lustrzanym: - 8, 0, -8, 0. Taki obraz z wykresu ostrzega przed niebezpieczeństwem trzęsienia ziemi. Dzień później, 27 grudnia liczby z aktywności słonecznej ukazują bardzo wysoką plusową aktywność słoneczną. Zapisałem ją następującymi liczbami: + 721 st. C   0,   -11,  0. Wartość liczby 127 czytana z prawej do lewej przypisana jest dla Gwiazdy " Nibiru ". Tabela w książce " Bitwa z Gwiazdami ", str. 22. Wartość liczby - 11 przypisałem dla naszego Księżyca oraz księżyca " Nibiru " na wykresie nr 12 na blogu. Ciało niebieskie z 20/21 grudnia + 666 jest ściśle powiązane z Gwiazdą " Nibiru " 127 { + 721 } 27 grudnia 2016 roku. Dzieli ich tylko sześć dni kalendarzowych. Cóż takiego się stało w kosmosie? Z liczb wynika że gwiazda " Nibiru " wysłała sygnał na Ziemię o zbliżeniu się niebezpiecznego ciała niebieskiego + 666 do naszej planety Ziemi. Promienie gamma które dotarły do naszej Ziemi 26 grudnia 2016 roku były na to wydarzenie dowodem. Przenikają one do wnętrza naszej planety. Jedno jest pewne, otrzymany sygnał na Ziemi pochodzi z gwiazdy " Nibiru ". Już 14 listopada 2016 roku Gwiazda " Nibiru " sygnalizowała swoją obecność. Wspominałem o tym wydarzeniu 10 grudnia 2016 roku. Zatrzęsło wtedy ziemią na Dalekim Wschodzie w okolicy Nowej Zelandi:

M 7,9 stopnia w skali R 13.11.2016    11:02:58   UTC.

Masywne uderzenie 7-mio Wymiarowych transformacyjnych promieni gamma oczekuje się, że przybedą 26 grudnia.

źródło:  http://reflectionofmind.org/massive-burst-7th-dimensional-transformational-gamma-rays-expected-arrive-december-26th/

Jak widać nasza Gwiazda jest najleprzym informatorem. Z temperatur słonecznych można odczytać bardzo ważne wydarzenia kosmiczne. Zaznaczona powyżej wartość liczby 8 informuje o trzęsieniu ziemi do 8-miu stopni w skali R. Jak podają źródła około 10 godzin przed 26 grudnia doszło do silego trzęsienia ziemi.

M 7,6 - Isla Chile, Los Lagos, Chile - 25.12.2016     14:22:26   UTC
Lokalizacja: 43.39  S;    73.86   W
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555101

Aktywność słoneczna na nowy rok 2017 przedstawia wydarzenia w nowym świetle. Ciała niebieskie będą miały wpływ na wydarzenia ziemskie.

1. 10/11 styczeń 2016 rok: + 587 st.  C    - 40 st  C.
Różnica temperatur pomiędzy 10 a 11 stycznia wynosi - 17,    + 25.

2. 11/12 styczeń 2016 rok: + 570 st.  C    - 65 st  C.
Różnica temperatur pomiędzy 11 a 12 stycznia wynosi: + 31,   - 7.

Aktywność słoneczna na 10/11 styczeń 2017 rok przedstawia nowy obraz wydarzeń. Różni się on między starym 2016 a Nowym 2017. Z różnicy temperatur wyłoniły się dwie bardzo ważne liczby + 25 oraz + 31. Suma plusowych liczb powyżej linii Słońca daje mi liczbę + 56. { + 25 + 31 = 56 }. W tym równaniu liczba + 31 naświetla nowy obraz wydarzeń. Nawiązuje do + 13 numeracji układu planetarnego naszej Galaktyki oraz 13 planety naszego Układu Słonecznego " Nibiru ". Inaczej mówiąc wartość liczby 13 wchodzi w skład liczby 56 z Królestwa Niebieskiego. Mamy tu informacje z Gwiazdy " Nibiru " na toczące wydarzenia. Jedna liczba 56 należy do Stwórcy Panu Boga. Na Ziemi tą wartość liczby 56 przypisano papieżowi na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Ponieważ mamy dwóch papieży to wymienioną liczbę  56 przypisano dla dwóch papieży 56 x 56. Obydwie liczby 56,56 zapisano w 38 układzie planetarnym naszej Galaktyki: R.S.56,5691     38  0  19      9. Obecnie na stolicy Piotrowej w Watykanie mamy dwóch papieży. Wspomnę iż nieprzemyślane decyzje Unii Europejskiej wykręciły niezły numer, tamtejszy lud sprowadził do Europy " drugiego boga ", ważniejszego od naszego Pana Boga. W tym przypadku dla każdego Boga przysługuje jedna wartość liczby 56. Jedna wartość liczby + 56 może być przypisana głowie państwa Polskiego Andrzejowi Dudzie. Jedno jest pewne. Wyliczona wartość liczby + 56 informuje o niebezpieczeństwie papieża oraz głowy państwa Polskiego. Plusowa piramida nad linią Słońca 10/11 stycznia 2017 roku zbudowana z dwóch plusowych liczb + 25 oraz 31 to niebywałe wydarzenie w histori naszego Układu Słonecznego. Wartość liczby - 7 może informować o trzęsieniu ziemi do 7 stopni w skali R np w 7j strefie czasowej. Dwie plusowe wartości liczbowe + 14, + 14 rozdzielone dwoma ciałami niebieskimi  2 stycznia 2017 roku mogą przypominać o silnym trzęsieniu ziemi w Europie. Skupione ciała niebieskie 2 stycznia 2017 roku przy linii Słońca w czerwonych przekątnych podstawy piramidy mogą informować o ważnym wydarzeniu w sercu Europy. Widzę tu wspólne powiązania papież, prezydent, Polska, piramida, trzęsienie ziemi, centralne Włochy. Początek trzeciej dekady 20/21 grudnia w 2016 roku aktywność słoneczna przedstawia ciało niebieskie o numeracji trzech szóstek + 666,    0,   + 15,   0. To ciało niebieskie + 666 może mieć związek z piramidą około 10/11 stycznia 2017 roku. Dodatkowa liczba + 15 oraz 0, informują w wydarzeniu w Polsce na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Do 20/21 grudnia 2016 roku dodam + 15 dni to w kalendarzu odczytam święto Trzech Króli w Polsce 2017 roku. Wartość liczby + 666 dzielona przez + 15 =  44,4. Wiemy że trzy czwórki informują o zamachu stanu lub przewrocie państwa Polskiego do " góry nogami ", począwszy od 6 do 11 stycznia 2017 roku. Zerowa wartość liczby w miejscu badań potwierdza to wydarzenie. Są siły zła w Polsce którym nie zależy na losie Ojczyzny tylko własnym interesie. Wyreżyserowane programy telewizyjne z obcym kapitałem to woda na młyn dla naiwnych " polaczków ". Szczycimy się że Polska po 1989 roku odzyskała niepodległość. Jest to nieprawdą, pełną niepodległość Polska odzyskała po 100 latach od 1016 roku. Coś jest w taj tajemniczej liczbie 100. Piramida na linii Słońca z 10/11 stycznia po 100 dniach zaoferuje nam inny scenariusz wydarzeń na 20/21 kwiecień 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem spadającą aktywność słoneczną.

20/21 kwiecień 2017 rok: + 397 st. C    - 43 st. C. Wyliczone zróżnicowane liczby - 48,   + 20 informują o zmiennej pogodzie. Przy zmiane pogody możemy się spodziewać trzęsień ziemi.

Tak na marginesie przypomnę że starszy papież Benedykt XVI nie jest już młody. W każdej chwili Pan Bóg może powołać go do Królestwa Niebieskiego, a piramida z liczby 56 może mieć coś wspólnego z tym wydarzeniem. To teoria z odczytanych liczb. Nasza Gwiazda przedstawia swój scenariusz wydarzeń. Ja staram się ten scenariusz odszyfrować, czasami jednak zwykły błąd w myśleniu zmienia wszystko.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
sobota, 17 grudnia 2016
Aktywność słoneczna na 10 grudzień 2016 rok przedstawia następujące liczby wyliczone z aktywności słonecznej:

1. 9/10 grudzień 2016 rok: + 637 st. C 0,      - 20,     0
2. 10/11 grudzień 2016 rok: + 617 st. C 0,      + 48,    0

Zróżnicowane powyżej liczby z aktywności słonecznej {- 20, oraz + 48 } informowały o zmianie pogody. Raptowna zmiana pogody wpływa na trzęsienia ziemi które miały miejsce kilka dni przed 9/10 grudnia 2016 roku. Ochłodzenie z bardzo silnym wiatrem przyniosły przelotne opady śniegu. Wartość liczby + 48 spełnia rolę informatora. Do 10 grudnia dodam 48 dni to w kalendarzu odczytam 28 styczeń 2017 rok. Wygląda na to że za 48 dni może powtórzyć się podobna sytuacja. Napewno wartość liczby + 48 informuje o przyszłym trzęsieniu ziemi na 28 styczeń 2017 rok. Stawiam takie założenia. Dodane wszystkie plusowe wartości liczbowe od 10 do 15 grudnia wskazują 159 południk na Dalekim Wschodzie. Dodając 100 dni do 10 grudnia to podobną sytuację będziemy mieli 20 marzec 2017 roku. Dwa lata temu 20 marca 2015 roku mieliśmy zaćmienie Słońca nad Arktyką. Nasza Gwiazda także spałnia rolę informatora i przypomina o wydarzeniach w okolicy 20 marca 2017 roku. Aktywność słoneczna końcem 2016 roku jest nie zmienia i wynosi w liczbie + 680,  0. Biegun minusowy który utracił swoją aktywność od 17 października 2016 roku ponownie wróci do gry już w nowy 2017 rok. Wszystko wskazuje na to że biegun minusowy na Słońcu nie był aktywny przez 71 dni. W rzeczywistości przedłużył swoją nieobecność o dwa dni dłużej do 73 dni. Są to cykliczne wydarzenia na naszym Słońcu. Brak jakiego kolwiek bieguna wpływa niekorzystnie na nasze ziemskie życie. Przykładem są silniejsze trzęsienia ziemi. W 2010 roku od 20 czerwca do 1 września mieliśmy całkowite zminusowane Słońce przez 71 dni, przeciwne do obecnej sutuacji. Skutki braku bieguna plusowego to bardzo silne trzęsienie ziemi między innymi w Japoni 11 marca 2011 roku.

Początek Nowego 2017 roku zmienia zdecydowanie sytuację na Słońcu oraz na Ziemi. Nagle uaktywnił się nieobecny biegun minusowy w aktywności słonecznej do liczby - 39. Sytuacja początkiem nowego 2017 roku w aktywności słonecznej wygląda następująco: + 611 st. C - 39 st. C. Minusowy biegun o wartość liczby - 39 pojawił się nagle początkiem Nowego 2017 roku. Można to porównać do skoku z poziomu zero na 39 piętro, lub odwrotnie. Więc można sobie wyobrazić jaki wpływ będzie miał na trzęsienia ziemi. Minusowa wartość liczby - 39 lokalizuje wydarzenia na zachód od Greenwich na 39 równoleżniku oraz 93 południku na północ od równika. Współrzędne geograficzne zlokalizują nam centralne miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kansas City. Wyliczone różnica liczby - 39 z przełomu starego a nowego roku pisze całkiem nowy scenariusz na 2017 rok. Można się spodziewać różnych zjawisk od zamachów terorystycznych katastrof lotniczych, ochłodzenia klimatu po trzęsienia ziemi. Wyliczona liczba - 39 może nawiązywać do dwóch dat:

1. 3 wrzesień 2017 rok -39 { 3 wrzesień 2017 rok}
lub
2. 9 marzec 2017 rok 93 { 9 marzec 2017 rok }

Teoretycznie zakładam że w tych dniach dojdzie do niecodziennych wydarzeń. Może w tej liczbie - 39 nasza Gwiazda pisze swój scenariusz. Już tak bywało. Do podobnego wydarzenia może dojść na wschód od Greenwich powyżej równika lokalizacja centralne Chiny. Tyle co do minusowej liczby 39 wyliczonej z przełomu roku. Wykres długości 7 metrów 18 cm spełnia rolę informatora przedstawia ciała niebieskie wzdłuż linii Słońca od początku nowego roku do 30 grudnia 2017 roku. Stary rok zamknąłem w liczbie z aktywności słonecznej: + 680 st. C   0. Natomiast nowy 2017 rok otworzyłem w liczbie + 611 st. C  - 39 st. C. Widać zdecydowanie uaktywniony biegun minusowy po prawej stronie w liczbie - 39. Natomiast różnica w biegunie plusowym wynosi: + 69, tylu zginęło polskich parlamentarzystów z prezydentem na czele w Smoleńsku - Rosja. Wyliczona liczba informuje o nowym wydarzeniu w 2017 roku którego na dzień dzisiejszy nie znam. Poniżej przedstawiam różnicę liczb z aktywności słonecznej.

1. 30 grudzień 2016 rok: + 680 st. C
2. 1 styczeń 2017 rok: + 611 st. C { + 680 - + 611 = 69 }

W drugim punkcie zaznaczyłem wyliczoną wartość liczby + 611 na Nowy 2017 rok. Wskazuje on 116 południk po obu stronach naszej planety Ziemi. Już 2 stycznia 2017 roku na ukośnej czerwonej linii - 1, stoi ciało niebieskie tuż przy samej linii Słońca. Przecina centralnie czerwoną podstawę piramidy na wykresie. Tego samego 2 stycznia 2017 roku drugie ciało niebieskie - 3, przecina pionową przekątną podstawę piramidy na wykresie. Pierwszego stycznia wyliczyłem wartość liczby + 14, która może informować o wydarzeniach poniżej oraz powyżej równika. Trzęsienia ziemi które będą miały miejsce mogą wywołać fale tsunami do 14 metrów wysokości. Niecodzienny symetryczny wykres + 14, + 14 początkiem nowego roku. Dodatkowo 2 stycznia przecina środek przekątnej czerwonej podstawy piramidy. 116 południk przecinany przez + 14 równoleżnik może wskazywać wydarzenia na wschód od Greenwich powyżej równika lokalizacja Indonezja. Natomiast powyżej równika Filipiny.Ta sama wartość liczby + 14 może wskazywać centralne Włochy z Wezuwiuszem na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Wykres przedstawia dwa ciała niebieskie tuż przy samej linii Słońca. Jedno ciało niebieskie oddalone o 1 milion km od naszej planety drugie o 3 miliony km od naszej planety. Dodatkowo obydwa ciała niebieskie przecinają centralnie środek czerwonej podstawy piramidy 2 stycznia 2017 roku na wykresie. Z wykresu widać że już 1 stycznia 2017 roku po północy zatrzęsie ziemią. Przy samej linii Słońca ciała niebieskie lokalizują wydarzenia w bliskiej odległości od Polski oraz Włoszech. Odetchniemy kilka dni. Już 7/8  stycznia 2017 roku w centralnym kwadracie podstawy piramidy wykres przedstawia symetryczny obraz z liczb:  0, - 11,  + 1,  - 11,  0. Taki obraz może przedstawiać przelot ciała niebieskiego w bliskiej odległości od Ziemi. Symetryczny obraz może nawiązywać do fal tsunami po trzęsieniu ziemi do 11 metrów. Z aktywności słonecznej na 9/10 styczeń 2017 rok wyliczyłem liczbę + 611 st. C - 41. Przedstawia + 116 południk na wschód od Greenwich jak i na zachód od Greenwich. Nie tylko z tej wartości liczby można odczytać datę 11 czerwiec { 11,6 }. To tak na marginesie, wartość liczby - 41 na północ od równika wskazuje 41 równoleżnik lokalizuje stolicę Chin, Pekin. W tej liczbie 41 mogą być zawarte zarówno pozytywne jak i negatywne wydarzenia. Na zachód od Greenwich 116 południk teoretycznie przetnie zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, od Półwyspu Kalifornijskiego, Los Angeles, San Francisco oraz Park Narodowy Yellowstone. Wygląda na to że coś niedobrego stanie się w pierwszej dekadzie stycznia 2017 roku w wymienionych miejscach. Dodatkowo przy plusowym biegunie + 611 uaktywnił swoją pozycję biegun minusowy o wartości liczbowej - 41 na 9/10 stycznia 2017 rok. 41 pierwszy równoleżnik przecinany przez 116 południk lokalizuje Park Narodowy Yellowstone. Na 116 południku na zachód od Greenwich łączą się dwie płyty tektoniczne: Płyta Północnoamerykańska która naciskana przez Płytę Pacyficzną. Skutki są zawsze tragiczne. Historia lubi się powtarzać. W tych miejscach często dochodzi do bardzo silnych trzęsień ziemi. Dodam również, że minusowa wartość liczby - 41 na 9/10 stycznia po raz drugi zaznacza centralne Włochy z Wezuwiuszem na czele na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Środkowe Włochy jeszcze nie otrząsnęły się po ostanim trzęsieniu ziemi. Półwysep Apeniński leży tuż przy łączeniu dwóch płyt tektonicznych: Euroazjatyckiej oraz Afrykańskiej. Przepychane płyty wywołują silne trzęsienia ziemi. Tak to już jest, niektórzy mają więcej szczęścia, między innymi Polska. Wydarzenia w Stanach Zjednoczonych przedstawiłem już na blogu trochę w wersji zamachu. A może chodzi zmiany klimatyczne w USA które przedstawiłem w mojej książce. Wydarzenia na pierwszą dekadę stycznia potwierdza wyliczona wartość liczby z trzech plusowych szóstek { + 666, + 15 } z 20/21 grudzień 2016 rok. Jest to ostrzeżenie na Nowy 2017 rok. Nagle uaktywniony biegun minusowy jest zwiastunem nagłych wydarzeń zmieni wszystko nawet klimat. Minusowy biegun w końcu zrównoważy sytuację na świecie oraz Polsce. Na koniec dodam, że wartość liczby + 14 informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce. Taki przypadek już był. Zatrzęsło wtedy w Polsce w okolicy Polkowic do 4,4 stopnia w Skali R. Tym razem może być podobnie. Trzęsienie ziemi w nowy rok przyjdzie jak złodziej. Śpij czujnie. 10 grudnia informowałem o trzęsieniu ziemi w Polsce na 16 grudzień 2016 rok. Wyliczone liczby wskazały inny obszar Polski Górny Śląsk. Tym razem ponownie zatrzęsło w Okolicy Polkowic.

M 4.5 - POLSKA - 16.12.2016    06:46:51   UTC
Lokalizacja: 11 km na wschód od Polkowic
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=552944Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
sobota, 10 grudnia 2016
Na równowagę biegunów działają dwie równe siły względem siebie, ich wypadkowa jest równa zeru, W = 0. To samo dzieje się naszej planecie. Ziemia ma dwa bieguny, minusowy na północ od równika oraz plusowy na południe od równika. Brak jednego bieguna otwiera drogę silniejszemu czyli plusowemu. Ten proces rozpoczął się jak wyliczyłem od 20/21 października 2016 roku. Nasza Gwiazda to wydarzenie zarejestrowała o trzy dni wcześniej 17 października 2016 roku, czyli o trzy dni prędzej od moich wyliczeń. Jest to bardzo mała rozbieżność. To wyliczenie odczytałem z liczb aktywności słonecznych. W tym przypadku biegun plusowy od południa będzie napierał na płyty tektoniczne od południa w kierunku północnym. Proces ruchu płyt jest niewidoczny. Można to wydarzenie ocenić po trzęsieniach ziemi oraz zmianie ukształtowania terenu. Płyta Euroazjatycka jest tak wielka że prawdopodobnie nie można jej w żaden sposób przepchać. O tym wiedzieli już nasi praprzodkowie budowniczowie Wielkiej Piramidy Cheopsa. Zaznaczając to w podstawie piramidy 5,4 ha { 54 }.

W sobotę 13 sierpnia 2016 roku przedstawiłem na blogu aktywność słoneczną od 13 do 16 listopada 2016 roku, informowała o trzęsieniu ziemi. Oto ona:

1. 13/14 listopad 2016 rok: + 703 st. C    0,     + 18,     0.
2. 14/15 listopad 2016 rok: + 721 st. C    0,     + 36,     0.

Wartość liczby + 721 wyliczonej z aktywności słonecznej czytając z prawej do lewej da mi liczbę + 127. Suma obu liczb + 36 oraz + 127 wykreśli mi na mapie + 163 południk na Dalekim Wschodzie przecinany przez + 36 równoleżnik na południe od równika. Wyliczone liczby zlokalizują współrzędne geograficzne okolicy Nowej Zelandii.  W tym rejonie doszło do bardzo silnego trzęsienia ziemi 13 listopada 2016 roku. Wartość liczby + 127 odczytałem z bardzo wysokich liczb aktywności słonecznej + 721. W 2009 roku tą samą wartość liczby odczytałem z lewej do prawej przy minusowej niskiej aktywności słonecznej { - 127 }. Zaznaczyłem to wydarzenie na wykresie nr 12 Planeta Nibiru i jej księżyce opublikowany w środę 24 marca 2010 rok. Z mojego punktu widzenia planeta " Nibiru " przy obecnej aktywności słonecznej odkrywa kolejno tajemnice, które będą miały negatywny wpływ na nasze ziemskie życie w tym roku oraz następnych latach. Ponadto w liczbie 127 zapisana jest wielkość samej planety Nibiru. Dodane kolejno liczby  1 + 2 + 7 = 10. W liczbie 10 odczytałem planetę Jowisz z naszego Układu Słonecznego którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa: R.S 14.441    10  0  5    5. Jest już jasne że planeta Nibiru lub Gwiazda Nibiru ma identyczną  wielkość jak planeta Jowisz.

3. 15/16 listopad 2016 rok: + 757 st. C        0,     - 2,     0.

Minusowa wartość liczby - 2 wyliczona na przełomie 15/16 listopad informuje o spadku temperatury oraz trzęsieniu Ziemi na przełomie 13/14 listopad 2016 rok, włącznie ze zmianą pogody. Suma liczb + 18 oraz + 36, 14 listopada daje wynik: + 18 + 36 = + 54. Wartość liczby 54 i jej zmienna nawiązują do podstawy piramidy Cheopsa oraz naszego Księżyca. Podstawą w tym przypadku jest największa płyta Euroazjatycka w której zapisana jest wartość liczby 54. Nawiązuje ona również do naszego największego Księżyca w dniu 14 listopada 2016 roku. W tym dniu mogliśmy oglądać Super Księżyc przy dobrej widoczności. 14 listopad + 54 dni w kalendarzu = 8 styczeń 2017 rok. W tych dniach od 6 do 8 stycznia 2017 roku przedstawiłem i opisałem wstępne wydarzenia. Nie będę do nich wracał. Wydarzenia styczniowe potwierdza ciało niebieskie wyliczone z aktywności słonecznej + 666. Szczególna liczba składająca się z trzech szóstek zwróciła moją uwagę. Suma trzech szóstek daje liczbę 18. Zbieg okoliczności? Wartość liczby 18 ma identyczny stosunek liczbowy co nasz Księżyc w stosunku do naszej planety Ziemi 18 x 81. Suma wszystkich plusowych liczb od 10 do 13 listopada daje mi wynik w liczbie: + 153. Przedstawia 153 południk na Dalekim Wschodzie oraz liczbę 18 { 15 + 3 = 18 }. Dodając 153 dni do 10 listopada 2016 roku to odczytam 17 kwiecień 2017 rok. Czy powtórzy się podobna sytuacja w drugiej dekadzie kwietnia 2017 roku? Trzy dni wcześniej 13 kwietnia 2010 roku eksplodował wulkan na Islandii. Historia lubi się powtarzać niekoniecznie w tym samym miejscu. Od tego czasu minie 7 lat. Wielokrotnie wspominałem że ciała niebieskie mają wpływ na wydarzenia ziemskie, dotyczy to także naszego Księżyca. Dokładnie 14 listopada 2016 roku mieliśmy pełnię Księżyca. Wykres nr 12 Planeta Nibiru i jej księżyce, opublikowany w środę 24 marca 2010 roku przedstawia następujące wyliczenie: W lewym górnym rogu przedstawiłem pięć ciał niebieskich planety " Nibiru ". Wyliczone liczby tuż przy linii Słońca zapisałem na wykresie  od 11 do 14 listopada 2010 roku. W najwyższej wartości liczby - 127 odczytałem planetę " Nibiru '', nasz Księżyc + 11 oraz naszą planetę Ziemię + 27 suma liczb = 38. 14 listopada 2016 roku wyliczyłem identyczną wartość liczby z aktywności słonecznej ze zmiennym znakiem plusowym {+ 127 }. Z legendy rysunku tylko jedna wartość liczby 18 utkwiła mi w pamięci z datą  14 listopad + 7. Wartość liczby " Nibiru " 127 podzieliłem przez 7 = 18.  W tej samej liczbie 18 wynosi stosunek naszego Księżyca do naszej planety Ziemi 18 do 81. Zbieżne dwie wyliczone liczby 18 x 18, jedna z układu planetarnego " Nibiru " druga nawiązuje do naszego Księżyca. Dodatkowo suma trzech plusowych szóstek { + 666 } przedstawia trzecią dodatkową wartość liczby 18. Zbieżność ciał niebieskich przypadek czy rzeczywiście mamy trzy identyczne Księżyce w naszym układzie planetarnym. Super wielkich " krwawych " Księżyców w ciągu roku obserwowaliśmy wiele razy ale tylko jeden zbiegł się z datą 14 listopad 2016 rok. W tej zbieżności widzę wielkie odkrycie oraz coś niepokojącego w nadchodzącym w Nowym 2017 roku. Gdyby nie zbieżność ciał niebieskich można by to wydarzenie zignorować. Lecz nie tym razem. Super Księżyc Ziemi + Super Księżyc " Nibiru " oraz suma liczb z ciała niebieskiego trzech szóstek  { + 666 } daje liczbę 18. Trzy identyczne ciała niebieskie 3 x 18 dają liczbę 54. W tej liczbie 54 tkwi zagadka trzech księżyców. Zaznaczono to wydarzenie w Podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wyliczone daty w przyszłym Nowym Roku w drugiej  dekadzie miesiąca kwietnia 2017 roku mogą informować o przyszłym niebezpieczeństwie teoretycznie na 45 równoleżniku  oraz 54 południku. Obliczenia Noworoczne mogą wszystko zmienić. Jedno jest pewne wartość liczby 54 i jej zmienna lokalizują terytorium na płycie Euroazjatyckiej.  W przyszłości można teoretycznie rozważyć następujące daty np. katastrof.

1. 14 listopad 2016 rok: + 36 dni = 20/21 grudzień 2016 rok - ciało kosmiczne + 666.
2. 14 listopad 2016 rok: + 24 dni = 8 grudzień 2016 rok.
3. 14 listopad 2016 rok: + 42 dni = 26 grudzień 2016 rok - wpływ " Nibiru " na trzęsienie ziemi.
4. 14 listopad 2016 rok: + 150 dni = 14 kwiecień 2017 rok.
5. 14 listopad 2016 rok: + 180 dni = 14 maj 2017 rok.
6. 14 listopad 2016 rok: + 45 dni + 29 grudzień 2016 rok.
7. 14 listopad 2016 rok: + 54 dni = 8 styczeń 2017 rok.
8. 14 maj + 18 dni = 2 czerwiec 2017 rok.
9. 14 maj + 81 dni = 5 sierpień 2017 rok.

Zagadka / Kilka krótkich zdań z wykresu nr 12. Ostatnia planeta 18 razy mniejsza tj: 14 listopad { + 7 } znajduje się w przedsionku komnaty, posiada dwa własne księżyce + 1, 10- listopad oraz + 1, 17 listopad. Księżyc z układu planetarnego " Nibiru ", równy naszemu Księżycowi posiada dwa własne księżyce. Dodatkowo wyliczone daty wskazują dwie liczby 10 oraz 17. Coś niebywałego. Być może chodzi o nasz Księżyc który posiada dwa własne księżyce. Dopiero po 7 latach rozwiązałem zagadkę księżyców. Przedsionek Komnaty to nasz Układ Słoneczny w którym znalazły się ciała niebieskie odpowiadające księżycom oraz planecie " Nibiru ". Na dzień dzisiejszy wiem że na wydarzenia ziemskie 14 listopada miał wpływ nie tylko nasz satelita Księżyc lecz również inne ciała niebieskie. Zbieg wydarzeń. Proces zmian w naszym Układzie Słonecznym jak również w naszej Galaktyce odczytałem od 20 czerwca do 1 września 2010 roku przez 71 dni, zmienna 17. W tym czasie 54 gwiazdy naszej Galaktyki jak również 54 planety naszego Układu Słonecznego systematycznie ustawiały się przez 71 dni na linię Słońca jak również na linię Galaktyczną. Zaznaczam wyliczone 54 Gwiazdy na linii Słońca oraz linii Galaktycznej. Jej odwrotna wartość to liczba 45. Szczegółowo opisałem w artykule pt: " Wrzesień pełen odpowiedzi, jak i nowych pytań ". Wartość liczby 45 może nawiązywać do 45 prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Trzy księżyce oraz 54 planety naszego Układu Słonecznego są  ściśle powiązane. Patrząc na liczby 54 x 45 można odczytać zbieżność zbliżenie USA do Rosji.

5 września 2016 roku wspominałem że 25/26 listopada zatrzęsie ziemią do 8 stopni w skali R. Ciało niebieskie które stało na czerwonej ukośnej linii do linii Słońca informowało o trzęsieniu ziemi na 26 listopad. Szczegółowe wyliczenie przedstawiłem na blogu które miało miejsce na 25 listopada. O tym wydarzeniu informowałem w poniedziałek 5 września 2016 roku. Oto cyt: Nie na próżno ciała kosmiczne ostrzegają przed niebezpieczeństwem, jak nie tego dnia to za kolejne 100 dni przypadnie to na 25 listopad 2016 rok. W tej informacji może być zapisane trzęsienie ziemi, które przypadnie na przełom 25/26 listopada 2016 roku. Ciało niebieskie od 27 do 29 listopada informowały o trzęsieniu ziemi w wyliczonych dniach oraz na 2017 rok.

Merkury

Merkury pierwsza planeta od Słońca + 1. Nie zawsze mamy okazję oglądać kurs Merkurego przed tarczą Słońca. Takie wydarzenie mogliśmy podziwiać 9 mają 2016 roku. Wiadomo że ciała niebieskie oraz planety zawsze ostrzegały przed niebezpieczeństwem między innymi trzęsieniami ziemi. Po 100, 180 oraz 200 dniach. Oto kilka przykładów trzęsienia ziemi na które miał wpływ Merkury.

1. 9 maj 2016 rok + 100 dni = 19 sierpień 2016 rok.
2. 9 maj + 180 dni = 9 listopad 2016 rok.
3. 9 maj + 200 dni = 29 listopad 2016 rok.

W tym dniu 29 listopada 2016 roku zatrzęsło ziemią pierwsze we Włoszech drugie w Polsce.

1. M 4.5 - CENTRAL ITALY - 2016 - 11 - 29      16:14:02   UTC
Lokalizacja: 42.53   N:   13.29   E
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=549145

2. M 4.4 - POLSKA - 29.11.2016    20:09:39  UTC
Lokalizacja: 51,49  E;   16.17   E   Głębokość: 1 km.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=549185

Niestety nie ominął nas zły los. Jak pisałem w sobotę 13 sierpnia 2016 roku. Można domniemywać że pierwsza planeta od Słońca + 1 miała jakiś związek z trzęsieniem ziemi na głębokości + 1 km w kopalni Rudna Polkowice.

Co zapisano później zrealizowano 25 listopada 2016 roku silne trzęsienie ziemi nawiedziło południowe Chiny. Oto ono:

M 6,5 - POŁUDNIOWA Xinjiang, Chiny - 25.11.2016   14:24:29   UTC.
Lokalizacja: 39,17  N;   74,04  E
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=548113

W poniedziałek 31 października 2016 roku ponownie przypomniałem o trzęsieniu ziemi na 26 listopada 2016 roku. Oto cyt: " 26 listopad 2016 rok na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie informujące o trzęsieniu ziemi ".

Ciała niebieskie na czerwonych liniach informują o niebezpieczeństwie na Ziemi. Jednym z nich jest ciało niebieskie zapisane na przekątnej prostopadłej do linii Słońca w dniu 29 listopada 2016 roku.
29/30 listopada 2016 roku: + 684 st.  C    0,     - 24,   0.

Dodając 24 dni do tej daty to w kalendarzu odczytam 23/24 grudzień 2016 rok. Dodając 42 dni to odczytam 12 styczeń 2017 rok. Współrzędne wyliczone wskażą lokalizację 24 równoleżnika oraz 42 południka. Na wschód od Greenwich okoliczne góry Rodopy w Bułgarii. Natomiast na zachód od Greenwich Basen Zielonego Przylądka na Oceanie Atlantyckim. Wiadomo że w zlokalizowanym miejscu łączą się płyty tektoniczne: Północnoamerykańskiej oraz Płyty Afrykańskiej, w zlokalizowanym miejscu może dojść do trzęsienia ziemi. Wpływ na wydarzenia może mieć obecny biegun plusowy. Początek drugiej dekady grudnia 2016 roku nie jest obiecujący. Aż cztery ciała niebieskie wpisały się w ukośne czerwone linie. Pierwszą z nich jest ciało niebieskie minus - 20 na czarnej przekątnej prostopadłej do linii Słońca w dniu 9/10 grudnia 2016 rok. Wartość liczby 20 może ujawniać 20 południk w Polsce. Przecina on miasto Kraków. Podobny przypadek prostopadłej czerwonej do linii Słońca zapisałem i odczytałem w dniu 29 listopada 2016 rok. Dwa jednakowe przypadki a jednak różnią się kolorem prostopadłych do linii Słońca. Obydwie prostopadłe przecinają centralnie podstawę piramidy, jedna w dzień druga w nocy. Pierwsza informowała o trzęsieniu ziemi 29 listopada 2016 roku w Polsce. Natomiast druga pozostaje na razie bez odpowiedzi na przełomie od 10/11 do 13 grudnia 2016 rok. Można domniemywać że lewica w Polsce szykuje niespodziankę w Krakowie przed lub na 13 grudnia 2016 roku.

1. 9/10 grudzień 2016 rok: + 637 st. C 0,     - 20,     0.
2. 10/11 grudzień 2016 rok: + 617 st. C 0,     + 48,    0.
3. 11/12 grudzień 2016 rok: + 665 st. C 0,     + 38,    0.
4. 12/13  grudzień 2016 rok: + 703 st. C 0,     + 7,       0.
5. 13/14 grudzień 2016 rok: + 710 st. C 0,     + 17,     0.
6. 14/15 grudzień 2016 rok: + 727 st. C 0,     + 37,     0.
7. 15/16 grudzień 2016 rok: + 764 st. C 0,     + 12,     0.
8. 16/17 grudzień 2016 rok: + 776 st. C 0,     - 3,        0.
9. 17/18 grudzień 2016 rok: + 773 st. C 0,     - 16,     0.
10. 18/19 grudzień 2016 rok: 757 st. C 0,     - 29,     0.

Z liczb wynika pierwszą zmianę pogody będziemy mieli już na przełomie 9/10 grudnia. W tym dniu 9 grudnia na pionowej prostopadłej do linii Słońca - 20 stoi ciało niebieskie informujące o trzęsieniu ziemi. Można to odczytać ze zmiennych liczb aktywności słonecznej { - 20, + 48 }. W tym przypadku trzęsienia ziemi mogą być przyśpieszone lub opóźnione. Na przełomie 12/13 grudnia 2016 roku na ukośnej czerwonej linii stoi drugie ciało niebieskie informujące o niebezpieczeństwie w Polsce oraz trzęsieniach ziemi na świecie. Wartość liczby 7 może informować o sile trzęsienia ziemi do 7 stopni w Skali R. np w 7 strefie czasowej na wschód od Greenwich. Następne ciało niebieskie stoi na czarnej ukośnej linii 15/16 grudzień 2016  rok  + 12. Tu mogą być zapisane wydarzenia po drugiej stronie naszej planety Ziemi lub w nocy. Nagromadzone wartości liczb plusowych od 10 do 16 grudnia będą miały wpływ na trzęsienia ziemi. Ważnym wydarzeniem jest wyliczona wartość liczby + 727 dzielona przez liczbę + 37 = 19. Może ona wskazywać 91 południk oraz 19 równoleżnik na Dalekim Wschodzie, zatokę Bengalska. Na zachód od Greenwich Amerykę Środkową. W zaznaczonych miejscach może dojść do trzęsienia ziemi lub innych mi nie znanych wydarzeń . Wartość liczby 19 wskazuje wydarzenia w Polsce na 19 południku, Górny Śląsk. Aktywność słoneczna prawdopodobnie wskazuje drugie miejsce gdzie lewica szykuje niby marsze protestu na 13 grudnia 2016 rok - Górny Śląsk. Suma plusowych liczb od 10 do 15 grudnia jak podałem wyżej wynosi + 159. Na 159 południku może dojść do trzęsień ziemi pod koniec 15 grudnia 2016 roku. Od morza Ochockiego po Indonezję z Nową Zelandią. 18/19 grudzień 757 dzielone przez 29 = 26. Wartość liczby 26 wskazuje 26 równoleżnik oraz 62 południk. Lokalizacja: Południowy Iran oraz Afganistan. Mieści się tam płyta Irańska naciskana przez Płytę Indoaustralijską oraz Płytę Arabską. Skutki nacisku płyt to silne trzęsienia ziemi. W zapisanych południkach oraz równoleżnikach może dojść do trzęsień ziemi po drugiej stronie naszej planety np Chile Argentyna lub Ameryka Środkowa.

26 grudnia 2016 rok

Ponownie wracam do najwyższej wartości liczbowej wyliczonej z aktywności słonecznej na dzień 27/28 grudnia 2016 rok. W tej aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby:  + 721 st. C  0,  - 11,   0. Czytając aktywność słoneczną z prawej do lewej odczytam liczbę + 127. Nawiązuje ona jak wspominałem wyżej do ciała niebieskiego " Nibiru ". Przedstawione wartości liczbowe lokalizują + 127 południk na Dalekim Wschodzie przecinany przez - 11 równoleżnik na północ od równika. Zlokalizowane miejsce to Filipiny. Z wykresu wynika że symetryczna piramida zaznacza centralny środek podstawy piramidy na linii słońca w dniu 26 grudnia 2016 roku. Takie wydarzenia zapisane w przekątnej podstawie piramidy informują o wielkim niebezpieczeństwie w dniu 26 grudnia 2016 roku. Dwukrotna wartość liczby 8 może informować o sile trzęsienia ziemi do 8 st. w Skali R w 8 strefie czasowej. Symetryczna piramida kilkakrotnie informowała o przelocie asteroidy na bardzo bliskiej odległości od naszej planety Ziemi. Dodam że 26 grudnia 2016 roku może, ale nie musi uderzyć w Ziemię asteroida w okolicy Filipin. Czarna przekątna prostopadła do linii Słońca informuje o wydarzeniach w nocy po drugie stronie naszej planety Ziemi, czyli nad ranem. Po trzęsieniu ziemi 26 grudnia 2016 roku mogą powstać fale tsunami na oceanie nawet do 8 metrów. Z tej samej wartości liczbowej + 127 odczytałem trzęsienie ziemi na Nowej Zelandii 14 listopada 2016 roku. W tym rejonie także postały fale tsunami po trzęsieniu ziemi. Wartość liczby - 11 ma w tym przypadku wielkie znaczenie, nawiązuje do naszego Księżyca. Wskazuje  dodatkowo wydarzenia w 11 strefie czasowej na wschód od Greenwich. W liczbie 11 może być zapisana głębokość trzęsienia ziemi. Jaki scenariusz zapisze nasza Gwiazda ocenimy sami.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 14 listopada 2016
Według tradycji chrześcijańskiej trzej Królowie podjęli trud pielgrzymowania w dobrej wierze do Narodzonego Jezusa w Betlejem. Prowadziła ich jak podaje Biblia Gwiazda Betlejemska. Celem pielgrzymowania było odwiedzenie Jezusa, złożenie hołdu oraz uzyskaniem odpustu od samego Pana Boga. Wiadomo że pielgrzymka z Dalekiego Wschodu do Betlejem nie była łatwa. Na pamiątkę tego wydarzenia co roku 6 stycznia obchodzimy święto Trzech Króli. Każdy chrześcijanin w tym dniu powinien podjąć podobny trud, zastanowić się nad " swoim czynem ". Co ma wspólnego znana mi planeta + 666 wyliczona z aktywności słonecznej na 20/21 grudzień 2016 rok. Wiemy że ciała niebieskie mają do przekazania ważne informacje. Jednym z nich jest ciało niebieskie wyliczone na 20/21 grudzień 2016 rok i ma wiele wspólnego z 6 stycznia 2017 roku. Pełny zapis wyliczonych liczb z aktywności słonecznej od 20 do 26 grudnia 2016 roku. Można ocenić jak aktywność słoneczna końcem roku idzie w górę. Na podstawie badań aktywność słoneczna rośnie aż osiągnie cel i eksploduje. Przykład trzęsienia ziemi w Japonii aktywność słoneczna wzrosła do maksimum: - 909, + 1.

1. 20/21 grudzień 2016 rok: + 666 st. C   0,   + 15,   0.
2. 21/22 grudzień 2016 rok: + 681 st. C   0,   + 17,   0.
3. 22/23 grudzień 2016 rok: + 698 st. C   0,   + 2,     0.
4. 23/24 grudzień 2016 rok: + 700 st. C   0,   + 8,     0.
5. 24/25 grudzień 2016 rok: + 708 st. C   0,   + 29,   0.
6. 25/26 grudzień 2016 rok: + 737 st. C   0,   -  8,     0. Zmiana pogody.

10 listopad + 48 dni = 28 grudzień 2016 rok. Zmiana pogody 24/25 grudzień wpłynie na trzęsienie ziemi tego samego dnia lub trzy dni później 28 grudzień 2016 rok. Na przełomie 25/26 grudnia z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby + 737. Czytając z prawej do lewej i odwrotnie można odczytać 37 równoleżnik oraz 73 południk. Lokalizuje na zachód od Greenwich stolicę Waszyngton w Stanach Zjednoczonych z siedzibą prezydenta Donalda Trumpa. Natomiast na wschód od Greenwich orientacyjnie wymieniłem szczyt góry w Himalajach Nanga Parbat 8126 m.n.p.m. Dodać trzeba dwa Baseny Zachodnio Australijski oraz Basen Peruwiańsko - Chilijski na południe od równika. Dzieląc wyliczoną liczbę + 737 : 8 otrzymałem wartość liczby 92. Lokalizuje ona 29 równoleżnik oraz 92 południk. Miejsce na mapie na zachód od Greenwich Nowy Orlean. Natomiast na wschód od Greenwich z tej samej liczby 92 odczytałem 29 równoleżnik oraz 92 południk lokalizacja państwo Nepal u podnóża Himalajów. Z jednej liczby odczytałem cztery zagrożone miejsca. Wiadomo że wartość liczby - 8 informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Najbardziej zagrożonym miejscem trzęsienia ziemi jest Nepal. Stykają się tam dwie duże płyty tektoniczne nacierające na siebie. Suma dodanych plusowych liczb jak wyżej podałem od 20 do 25 grudnia wyniesie w liczbie + 71. Może ona przedstawiać wiek nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa lub mieć coś wspólnego z wymienionym trzęsieniem ziemi. Z wyliczonej liczby 71 można odczytać 17 równoleżnik oraz 71 południk lokalizuje dwa miejsca na mapie: wyspy w Ameryce Środkowej oraz Morze Arabskie. W przedstawionych miejscach mogą utworzyć się huragany. Część społeczeństwa twierdzi że trzy szóstki to szatańska liczba. Jak zwał te liczby tak zwał, każde ciało niebieskie ostrzega przed niebezpieczeństwem, dotyczy to także ciała niebieskiego wyliczonego z aktywności słonecznej + 666 na 20/21 grudzień 2016 rok. Z każdego ciała niebieskiego można odczytać ważną informację dobrą oraz złą. Taką informację ma do przekazania znane mi ciało niebieskie + 666. Dodatkowe liczby  + 15 oraz + 17 ułatwią mi rozwiązanie układanki. Liczba  + 15 daje nam duże pole do popisu. Z tej liczby + 15 odczytuję 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce. Lokalizacja woj. Dolnośląskie oraz Lubuskie. Terytorium zachodniej Polski nadmieniam Polkowice miejsce nawiedzane częstymi trzęsieniami ziemi. Dodatkowo wartość liczby zero potwierdza wyznaczoną lokalizację oraz miejsce badań. Ciało niebieskie + 666 odgrywa w tym spektaklu główną rolę jest najważniejszym obiektem, gra główne skrzypce jak dyrygent w orkiestrze. Takim dyrygentem w polityce może być np prezydent Duda lub może Trump. Do wartości liczby + 666 dodam + 15 dni to otrzymam 5/6 styczeń 2017 rok. Święto Trzech Króli w Polsce. Gdybym się cofnął w czasie do narodzin Jezusa to dla każdego króla z trzech wyliczonych szóstek { + 666 } przypadnie jedna szóstka. Ja mam na tyle szczęścia że dla mnie przypadają wszystkie szóstki w dzień moich urodzin. Dzieląc wartość liczby + 666 przez + 15 to otrzymam wartość liczby + 44,4. Przedstawiać może 4 południk oraz 44 równoleżnik lokalizacje południe Francji z miastem Ales. W zaznaczonym miejscu może dojść do trzęsienia ziemi. Trzy czwórki informują o organizacji przestępczej której celem jest zamordowanie ważnej postaci politycznej np we Francji. Obecna sytuacja na 20/21 grudzień jest podobna i nawiązuje do trzech mędrców o innej orientacji politycznej dla której przypadają trzy plusowe czwórki + 444. Celem mędrców będzie likwidacja nieprzyjaznych ludzi np Dudy lub Trumpa. Obecne ciało niebieskie + 666 wskazało trzy złowieszcze liczby + 444 które schowały się pod płaszczem planety + 666. Wiadomo że wartość liczby + 444 informuje o organizacji przestępczej. Cofnąłem się w czasie o 300 dni wstecz od 6 stycznia 2017 roku to wyliczyłem 6 marzec 2016 rok. Dwa dni później z 8 na 9 marca 2016 roku mieliśmy zaćmienie słońca które informuje o niebezpieczeństwie. Dwa dni wcześniej bo 4 marca ulega awarii samochód prezydenta Polski na Opolskim odcinku autostrady A4. Zamach na prezydenta Polski to przypadek czy rzeczywiście ktoś chce próbować zamordować prezydenta Polski. 6 marzec 2016 roku jest ściśle powiązany z wydarzeniami z 6 stycznia 2017 rok. Dodatkowo ciało kosmiczne z 6 marca kręci piruety w koło linii Słońca dając wiele do myślenia na przyszłość. Porównuję zdarzenia jakie miały miejsce oraz te które mogą mieć miejsce. 100 dni później 16 czerwiec podobnie jak 4 marca miałem awarię tym razem mojego samochodu. W opisanym zdarzeniu autor odgrywa wiodącą rolę. Kolejne 100 dni później 26 wrzesień rejestruje  wydarzenie z naszej Gwiazdy między godziną 12:05 a 13:35 o trzęsieniu ziemi. Dzień wcześniej  trzęsie ziemią na całym świecie. Ponownie 100 dni później odczytam w Nowym Roku 6 styczeń 2017 rok. Być może 6 stycznia podobnie jak w nocy z 2 na 3 listopada dojdzie do kolejnego trzęsienia ziemi w zachodniej Polsce. Obecne liczby + 444 odnoszą się do trzech magów mających zamiar zlikwidować główną postać. Gdyby coś się nie powiodło 6 stycznia można powtórzyć całą operację dwa dni później czyli w niedzielę 8 stycznia 2017 roku. Informują o tym dwie wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej + 15 oraz + 17. Dzieląc wartość liczby + 666 : + 17 to otrzymam wynik = + 39. Wartość liczby + 39 oraz jej odwrotność przedstawia 39 równoleżnik oraz 93 południk. Lokalizuje terytorium Ameryki Północnej Kansas City. Natomiast z liczby + 681 można odczytać lokalizację państw Ameryki Środkowej. Wiadomo że wartość liczby + 444 dodatkowo wskazuje oraz lokalizuje terytorium na granicy Rosji oraz Kaukazu. Toczą się tam zacięte walki o niepodległość Kurdystanu. Zwracam również uwagę na częste trzęsienia ziemi w tym rejonie. To nie koniec wydarzenia zapisane w tej liczbie mogą powtórzyć się za dwa lata czyli za 718 dni. W przedstawionej aktywności występują dodatkowe liczby 18 oraz jej zmienna 81 nawiązuje do naszego księżyca który ma wpływ na wydarzenia. Liczba 45 informowała o trzęsieniu ziemi na 25/26 września 2016 rok jest powiązana z 45 prezydentem Trumpem, podstawą piramidy Cheopsa 5,4 ha, naszym księżyce jak również z lokalizacją okolic Moskwy w Rosji 45 x 54. Wartość liczby 45 i jej odwrotna 54 nawiązuje do dwóch Księżyców. Mamy tu porównania liczby 45 do prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, podstawy piramidy, kanał południowy, oraz okolic Moskwy. Z pierwszego punktu wyliczyłem współrzędnego geograficzne Dolnego Śląska oraz ziemi Lubuskiej. Natomiast z drugiego punktu powyżej wyliczyłem i odczytałem 39 równoleżnik oraz 93 południk zaznacza Centralne Równiny USA. Co ma na myśli nasza Gwiazda? Zaznacza Polskę zachodnią z miejscem trzęsienia ziemi Francję oraz Stany Zjednoczone Ameryki. W cofniętym czasie odczytałem zamach na prezydenta Polski. Być może przedstawione obliczenia są przestrogą. Czy zaćmienie z 8 marca może mieć coś wspólnego z wydarzeniami od 6 do 8 stycznia 2017 roku. Wymienione liczby przedstawiają zbieżne zdarzenia i nawiązują do zamachu być może na prezydenta. Po dodaniu 45 dni do 10/11 sierpień 2016 rok odczytałem 26 wrzesień 2016 rok zatrzęsło wtedy całą naszą planetą. " Czy trzęsienie ziemi było zwiastunem informacji o zamachu. I co ma wspólnego podstawa piramidy Cheopsa z 45 prezydentem USA. Przedstawiłem kilka teorii przyszłych wydarzeń końcem oraz początkiem Nowego Roku. Być może chodzi o inne zdarzenie na Ziemi. Ja stawiam tylko diagnozę i jestem ciekaw przyszłych wydarzeń. Na koniec chciałbym wspomnieć o silnym trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Nowa Zelandia 13 listopada 2016 roku. Zacytuję fragment tekstu który publikowałem 31 października 2016 roku o silnym trzęsieniu ziemi. Cyt " 13 listopad 2016 rok odbiega od pozostałych wysokich plusowych liczb. Liczba + 18 oraz + 36 mogą informować o silnych trzęsieniach ziemi. Wymienione liczby ostrzegały przed trzęsieniem ziemi na Haiti 12 stycznia 2010 roku. Być może plusowa wartość liczby + 8 może informować o silnym trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Czy ponownie natura odwiedzi Amerykę Środkową trudno powiedzieć ". O potężnym trzęsieniu ziemi na świecie na 13 listopada 2016 roku pisałem 31 października 2016 roku.
Oto one:

1. M 7,9 - South Island Nowa Zelandia  - 13.11.2016   11:02:58   UTC
Lokalizacja: 42.70  S;   172,99  E
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=545040

2. M 6,4 - South Island Nowa Zelandia - 13.11.2016   11:32:06   UTC
Lokalizacja: 42.25  S;   173,62  E
źródło: http://wwwemsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=545057

3. M 6,1 - South Island Nowa Zelandia - 13.11.2016   11:52:44 UTC
Lokalizacja: 42.20  S;  173,55  E
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=545073

4. M 6,2 - South Island Nowa Zelandia - 13.11.2016   13:31:27   UTC
Lokalizacja: 42.27  S;   173,70  E
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthgua/earthgua.php?id=545103

5. M 6,4 - South Island Nowa Zelandia - 14.11.2016   00:34:22 UTC
Lokalizacja: 42.56  S;   173,28  E
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=545271

Dzisiaj po fakcie mogę wykreślić z wyliczonych liczb aktywności słonecznej 13/14/ oraz 14/15 listopad miejsce trzęsienia ziemi: liczbę + 721 czytając z prawej do lewej da mi liczbę + 127 + 36 = 163. Z tej liczby można zlokalizować + 163 południk przecinany przez 36 równoleżnik na Dalekim Wschodzie lub Nowa Zelandia.
Zacytuję jedno zdanie które odnosi się do wydarzeń po drugiej stronie naszej Planety w dniu 2 listopada 2016 roku. Cyt: " czarna ukośna przekątna 4 listopada informuje o wydarzeniach w nocy lub po drugiej stronie naszej planety Ziemi np Ameryka." Dwa dni wcześniej 2 listopada 2016 roku w godzinach wieczornych eksplodował meteor nad Brazylią. Czarna ukośna 4 listopada informowała o wydarzeniach w nocy po drugiej stronie naszej planety.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 07 listopada 2016
Warto poruszyć publikowany wcześniej temat na blogu. W sobotę 13 sierpnia 2016 roku przedstawiłem dwa zbieżne wydarzenia. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem, a ja przelewam jej myśli na papier. Z przelanej informacji 22 lipca 2016 roku w Opolu odczytałem myśli naszej Gwiazdy. Tego dnia z wykresu odczytałem czteroramienną sinusoidę. Informowała o dwóch zbieżnych wydarzeniach na Ziemi, pierwsze w Opolu drugie na Górnym Śląsku. Przypomnę że urodziły się tam czworaczki. Nieprzypadkowo nasza Gwiazda wykreśliła tak precyzyjny rysunek. Informowała jednocześnie o dwóch zdarzeniach: narodzinach oraz trzęsieniu ziemi w Polsce. Precyzyjny rysunek miał ostrzegać przed trzęsieniem ziemi w Polsce po 100 dniach. Więc do 22 lipca 2016 roku dodam 100 dni to w kalendarzu odczytam 2 listopada 2016 roku. Dodam kolejne 100 dni to kalendarz wskaże mi 12 luty 2017 rok ze zmianą pogody, być może o kolejnym trzęsieniu ziemi. O trzęsieniu ziemi w Polsce informowałem w sobotę 13 sierpnia 2016 roku. Zacytuję dwa zdania które uprzedzały przed trzęsieniem ziemi. Cyt: " Ostatnio trzęsienia ziemi w Polsce występują rzadko jednak trzeba brać pod uwagę każdą ewentualność. Rejon Górnego Śląska oraz rejon zachodniej Polski - Polkowice, jest narażony na trzęsienia ziemi." W poniedziałek 31 października przedstawiłem precyzyjne obliczenia wyliczone z aktywności słonecznej od 1 do 22 listopada 2016 roku. Z pierwszych trzech dni można odczytać informację o trzęsieniu ziemi w Polsce. Oto one:

1. 1/2 listopad 2016 rok: + 625 st. C     0,      0,    0. Zmiana pogody.

2. 2/3 listopad 2016 rok: + 625 st. C     0,    - 1,    0.

3. 3/4 listopad 2016 rok: + 624 st. C     0,    + 3,   0.

Zerowe wartości liczbowe na linii Słońca od pierwszego do drugiego informują o zmianie pogody. Nie tylko, gdyż informują też o koniunkcji Planet. Spadek temperatury w punkcie drugim ma wpływ na trzęsienie ziemi. Zaznaczyłem go znakiem minusowym { 0,  - 1,   0.} z 2 na 3 listopada 2016 roku. O tym wydarzeniu pisałem w sierpniu. Tuż po północy z 2 na 3 listopada 2016 roku temperatura spadła poniżej zera. Dokładnie po północy z 2 na 3 listopada miało miejsce trzęsienie ziemi w Polsce.

1. M 3,0 - POLSKA - 03.11.2016   00:59:16   UTC
Lokalizacja: 51,54  N;     16.29   E  - okolice Polkowic
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=542608

Trzeba dodać trzęsienie ziemi które miało miejsce 4 listopada 2016 roku. O nim także wspominałem 31 października 2016 roku. Oto ono:

2. M 6.3 - Maule, Chile - 04.11.2016   16:20:44  UTC
Lokalizacja: 35.02  S;  70.83  W
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=542920

Przedstawiłem w tekście trzy różne zdarzenia dotyczące miejsca i czasu.

1. Pierwsze aktywność słoneczna.
2. Drugie szczęśliwe czworaczki na Śląsku.
3. Trzecie trzęsienie ziemi Polkowice Polska.

Największy udział w tym wydarzeniu miała nasza Gwiazda. To ona jest informatorem ziemskich wydarzeń.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 16