Ostatnie prognozy

czwartek, 05 stycznia 2012
Układ słoneczny " Nibiru " jest czy go nie ma. Takie pytania zadają czytelnicy
i nie tylko. Odpowiedz autora Ryszarda Suskiego ten układ słoneczny istnieje
ma swoje miejsce w naszej Galaktyce. W 2011r. pisałem na moje stronie
internetowej, że układ słoneczny " Nibiru" można szukać w Europejskiej części
północnego nieba w naszej Galaktyce. Jest to 13-ty układ słoneczny z naszej
Galaktyki. Układy słoneczne wpisałem w Tabele Galerii. Tabela przedstawiona 
na mojej stronie internetowej. Zapisano go szyfrem w Wielkiej Galerii piramidy 
Cheopsa www.R.S.38.2721      6. Odczytam zapis układu słonecznego
numerologią: Liczba sześć to księżyce układu słonecznego " Nibiru". 
Fatima: sześć objawień nawiązuje do sześciu księżyców z układu słonecznego.
Matka Boża z Fatimy z 1917r.ostrzega informuje o sześciu niebezpiecznych dniach
przyjęła liczbę 13 od pierwszego księżyca " Nibiru". Rys. 13 z maja 2010r.
moja str. inter. wskazuje pierwszy księżyc " Nibiru" 13 lipiec. 
Pierwsze trzęsienie ziemi Polska 13 maj 4.4 stop. w skali R. 2011r. Liczba 127 to odległość 
w latach świetlnych. Liczba 272 to wielkość asteroidy która leci w kierunku naszej 
Ziemi, Zatoka Gwinejska. Liczba 27 z lewej strony nawiązuje do wpływu " Nibiru"
na naszą planetę Ziemię. Liczba 27 z prawej strony nawiązuje do 27 układu 
słonecznego z prawej strony naszej Galaktyki. Ten układ słoneczny robi porządki
na naszej Ziemi.Początkowe dwie liczby 38 nie są już zagadką. Wskazują ogólny 
38 układ słoneczny z naszej Galaktyki a 19 z prawej strony Tabeli Galerii.
W tym układzie słonecznym autor odczytał swoją datę urodzenia. Pierwsze dwie 
liczby z prawej strony układu słonecznego " Nibiru" www.R.S.38.2721 wskazują 
12 układ słoneczny ogólny 24. W tym układzie zapisano narodzenie Jezusa 
w Betlejem, druga postać. Była jeszcze trzecia postać Cheops. To on ogłosił przyjście 
Jezusa z Nazaretu.
Trzy postacie: w Galaktyce.
a - pierwszy Cheops     www.R.S.5.81           8. 
b - Drugi Jezus             www.R.S.35.2331      7.                8 + 7 + 9 = 24 
c - Trzeci Suski            www.R.S.56.5691      9.

Dodane planety z układów słonecznych w sumie dały liczbę 24,
ogólny 24 układ słoneczny a 12 z prawej strony naszej Galaktyki.
Jezus miał matkę Maryję którą zapisano w 11-tym układzie słonecznym naszej 
Galaktyki  www.R.S.32.1971       8.
Z dwóch dwunastych układów słonecznych naszej Galaktyki z których odczytałem 
narodzenie Jezusa, wywodzi się kobieta, rodowodem z linii Jezusa. Tą kobietę
postać świętą przedstawię w książce  www.R.S.1927.54.52.

Galaktyka podzielona na trzy części po 9 układów słonecznych razem 27.
Tabela Galerii obrazuje ten podział. Każdy z 9 układów słonecznych posiada 
bliżniaczy układ słoneczny, razem w jednej części jest 18 układów słonecznych. 
Suma wszystkich układów słonecznych z naszej Galaktyki to 54 + 2 = 56.

Pierwsza część Tabeli przedstawia postać Cheopsa który pierwszy informował
świat o przyjściu Jezusa z Nazaretu na świat. Postać świętą który głosił słowo Boże.
Imię nadano zgodnie z alfabetem łacińskim liczby 12 Lesus. Cheops pierwszy 
odkrył tajemnicze zapisy w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa, oraz zaszyfrowane 
układy słoneczne. Które pokrywały się z jego badaniami.

Dwie pierwsze liczby z prawej strony układu słonecznego " Nibiru" skierowały
mnie do drugiej części naszej Galaktyki, na 12-ty układ słoneczny z prawej
strony obrazuje Tabela Galerii. Który został zapisany szyfrem:
24  0  12   www.R.S.352331     7.   
Odczytane liczby przedstawiają postać Świętą Jezusa z Nazaretu. To ten który
głosił słowo Boże i nie tylko, to on przemawiał do ludu: że dom mego Ojca
jest w Niebie. Ja Ryszard Suski potwierdzam to wydarzenie w odczytanych liczbach.
W trzeciej dziewiątce na samej górze w 19-tym układzie słonecznym z naszej 
Galaktyki ogólnie 38 pojawia się trzecia postać autor Ryszard Suski. Kod Tory
ujawnia imię i nazwisko alfabetycznie R.S. To układ słoneczny " Nibiru" 
w zaszyfrowanych liczbach wskazał dwie postacie Jezusa z Nazaretu postać
świętą, ten który był jest i będzie, oraz tego który odczytał , opisze przesłanie 
z niebios. Data urodzenia Ryszarda Suskiego powiązana liczbami z układem
słonecznym " Nibiru". Tu nie chodzi o przedstawienie autora w świetle reflektorów.
Tylko przypomnieć światu z kąd jesteśmy i kto stworzył ten świat. 
Chodzi głównie o przekaz myśli z Galaktyki
Ostrzec informować Polaków, świat przed nadchodzącym zmianami
które nastąpią w 2012r i w następnych latach. Mówią że jesteśmy narodem 
wybranym tak przychodzi nowe w Polsce rodzi się nowa wizja świata. 
Liczba 38 nie jest już zagadką została wyliczona z przełomu 2011 a 2012r.
Układ słoneczny " Nibiru" wpłynie bardzo silnie na nasz kraj. Tym razem 
trzęsienia ziemi będą częste i mocniejsze.

Przedział roku 2011 a 2012 wyliczenie z wzoru przedstawiło dwie liczby
{ minus 25 stop.C. oraz plus 38 stop.C. }. Podstawione liczby pod 
Tabele Galerii, wskazują dwie części świata na zachód od " 0 " Greenwich
Minus { - 25 stop. C.} dopasowało się do zachodniej części świata, przy 
bliżniaczym układzie słonecznym " Nibiru".
Natomiast plus { + 38 stop. C. } dopasowało się do wschodniej części świata
z prawej strony naszej Galaktyki przy 38 układzie słonecznym.Przy dacie 
urodzenia autora, Polska.
Temperatury minusowe z lewej strony Tabeli Galerii ustawione przy bliżniaczym 
układzie słonecznym ' Nibiru" informują o temperaturach jakie będą panowały 
na zachód od " 0 " Greenwich Ameryka minus 25 stopni C.
Natomiast temperatura + 38 stop.C. informuje o temperaturach jakie będą panowały
na wschód od " 0 " Greenwich + 38 stop.C. w cieniu. Podział został dokonany
pozostaje jeszcze kwestia czasu. " Nibiru" jednym daje drugim zabiera.

Opole miejsce badań, linia zerowa, równik, linia słońca Galaktycznego " 0 ".
+ 18 południk z prawej strony naszej Galaktyki, prawa strona Tabeli Galerii.
+ 18 południk przecina miasto Opole. Tabela Galerii informuje jak wskazywać
układy słoneczne w naszej Galaktyce. Jakakolwiek zmiana układów słonecznych
nazw planet doprowadzi do zagłady ludzkości na naszej Ziemi.
Ostrzeżenia zapisano w Galaktyce.
20/21 kwiecień wybuch na słońcu z temp. 518 stop. C. Liczba 518 została
wyliczona z wzoru z podstawionych temp. słonecznych.
Zacytuje fragment z www.WikipediipiramidyCheopsa  " Wykorzystano 18 metrową część
Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć - w masywie piramidy, w suficie Korytarza 
Zstępującego" koniec cyt: Wyliczoną liczbę z wzoru 518 podstawie pod ten cytat 
i odczytam numerologią.

1.  51 to kąt pochylenia piramidy oraz 51 równoleżnik.
2.  + 18 to południk przecinający miasto Opole.
3.  + 18 to układ słoneczny z prawej strony Tabeli Galerii, który bardzo silnie
     na wielkie trzęsienia ziemi do 8.1 stop. w Skali R. podam przykład Haiti
     12 styczeń 2010r.
4.  5.1 to minimalna siła trzęsienia ziemi w Skali R.
5.  czytając wspak odczytam siłę trzęsienia ziemi do 8.1 stopnia w Skali R.
6.  wyliczenie przedstawia przedział trzęsienia ziemi od 5.1 do 8.1 stop. w skali R. 
7.  jedynka środkowa to nasza strefa czasowa na wschód od " 0 " Greenwich.
8.  czytając z prawej do lewej odczytam masę ziemi do Księżyca + 81.
9. skrzyżowanie 18 południka z 51 równoleżnikiem wskazuje terytorium Polski
    Opolszczyzny, okolic Wołczyna, miejsca trzęsienia ziemi.
10. drążony otwór w suficie suficie w lini słońca to przenośnia, chodzi o przesunięcia 
      płyt tektonicznych na skrzyżowaniu południka 18 z 51 równoleżnikiem.
11. dodane liczby 5 + 1 + 8 = 14 to 14 układ słoneczny z prawej strony Tabeli Galerii
      ostrzega o ruchach ziemi lub erupcji wulkanu w naszej strefie czasowej, począwszy 
      od Polski przez kraje śródziemnomorskie po Afrykę.
12. liczba 5 wskazuje 5-ty układ słoneczny www.R.S.14.441 który wpływa na 
     trzęsienia ziemi oraz erupcję wulkanów, nawet w całej Europie.
13. 14 południk przecina miasto Drezno Niemcy.
14. 20 czerwiec 2010r. wybuch na słońcu z wyliczoną temperaturą 909 stop. C. 
     przedstawia tą samą wartość tylko w innym ułożeniu liczb, 909 -  9 x 9 = 81.
     8 miesięcy póżnie + 18 dni orientacyjnie informuje o trzęsieniu w Japoni przed
     11 marca 2011r. W dwóch przykładach występuje liczba + 81.
Obecne przedstawione wyliczenie informuje ostrzega o niebezpieczeństwie
jakie przypadnie na 20/21 kwiecień 2012r. po wybuchu na słońcu. Tym razem 
słońce uderzy bezpośrednio w miejsce współrzędnych geograficznych.
Przedstawione wyliczenie informuje, ostrzega, przed niebezpieczeństwem 
faktem jest wybuch na słońcu 20/21 kwiecień 2012r.
26/27 kwiecień kilka dni po wybuchu na słońcu przetoczy się przez Opolszczyznę
tornado. zgodnie z zasadą ochłodzenie musi przyjść z  początkiem maja.

Ze wstępnych wyliczeń wynika że początek aktywnych wulkanów rozpocznie się 
od 11 stycznia 2012r. plus minus. Ich aktywność będzie wzrastała, aż do
uruchomienia wszystkich wulkanów na świecie.Styczeń, luty, marzec.kwiecień
uruchamiają wszystkie wulkany nawet te wygasłe, 13 kwiecień.
Równolegle z wybuchami wulkanów zostaną przesuwane płyty tektoniczne, które 
wpłyną na trzęsienia ziemi.

Na koniec każdy z własnym sumieniem zrobi to co zrobi. 

Wykorzystałem fragment cyt: z tekstu http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida_Cheopsa

Zabronione publikowanie bez zgody autora.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne
przebiegunowania
Kopiowanie publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski