Ostatnie prognozy

poniedziałek, 27 stycznia 2014
Podział świata

Oto ciąg dalszy noworocznych prognoz. Przebiegunowanie które miało miejsce we wrześniu 2013 roku wpłynęło na zmiany klimatyczne w Ameryce Północnej, oraz na świecie. Na naszych oczach począwszy od 2014 roku na Kanadę oraz Stany Zjednoczone Ameryki Północnej nadciągają bardzo niskie temperatury, wraz z opadami śniegu. Nie jest to dla mnie zaskoczeniem, gdyż o tym zjawisku pisałem wielokrotnie. Podział świata ze względu na ekstremalne warunki klimatyczne został dokonany dawno temu. Na zachód od Greenwich będą panowały temperatury poniżej minus 25 stopni C. Oraz na wschód od Greenwich do + 38 stopni C., między innymi Polska. Z temperatur słonecznych wyliczyłem liczby, które pasują do numeracji układów planetarnych " Nibiru ". Podział świata na panujące temperatury wyliczyłem w dniu 19/20 kwietnia 2012 roku. To wyliczenie zostało podane na blogu w 2012 roku. Te same pozycje dwóch układów planetarnych " Nibiru " zapisano na trzynastych miejscach w naszej Galaktyce. Zapisałem je następującymi liczbami, na zachód od Greenwich R.S.38.1325     13  0  25    6. W numeracji 25 zapisano temperatury ujemne do minus 25 stopni C. Wymieniłem wówczas Amerykę Północną. Na wschód od Greenwich zapisałem numerację R.S.38 2721     26  0  13     6. W numeracji 26 zapisałem panujące temperatury na wschód od Greenwich do plus 38 stopni C. W okresie dziewięcioletnich przemian w Polsce będziemy świadkami przeróżnych anomalii pogodowych. Na podział świata miał wpływ układ planetarny " Nibiru ", który co 3600 lat zmienia klimat na naszej Ziemi. Na blogu pod wykresem nr 12 opublikowałem rysunek. W środę 24 marca 2010 roku zaznaczyłem wyraźnie planetę " Nibiru " w liczbie minus 127, 10 listopad 2010 rok którą wyliczyłem z temperatur słonecznych. Przypominam ponownie podział został dokonany cztery lata temu przez układ planetarny " Nibiru ". To on ustalił jakie temperatury będą panowały na naszym globie. Ja w moich obliczeniach byłem tylko narzędziem mającym przekazać myśl z naszej Galaktyki. Rozwiały się prognozy naukowców, którzy twierdzili że bieguny naszej Ziemi zamienią się miejscami. Takie historie się zdarzają, co kilkaset tysięcy lat. Jednak wróćmy na nasze podwórko do 2009 roku. Tu jest zapisany początek, maj 2009 roku cyt: " cały proces przebiegunowania rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2009 roku, napisałem o tym zjawisku w środę 27 maja 2009 roku ". Jednak nie wszystko zaczyna się od razu, cały proces musi potrwać około 1080 dni. W pierwszej kolejności musiała powstać baza, zbiór temperatur, inaczej wydobyć wartości liczbowe z temperatur słonecznych z których powstał rysunek 13 z 11 maja 2010 roku. W dalszej kolejności wskazówek zacząłem szukać u źródła: Wikipedia wolna encyklopedia piramida Cheopsa. " W ścianach przy poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony } + po jednym w wysokim stopniu u góry Galerii ".

Z podanych otworów w Wielkiej Galerii wyliczyłem dwa rzędy układów planetarnych od jeden do 27, plus dwa zbliżone do siebie. W sumie zaznaczono 54 układy planetarne plus dwa zbliżone do siebie, razem 56. Dwie liczby 56,56 bardzo to ważny szczegół. Początek miał miejsce 13 marca 2013 roku. Wybór drugiego papieża w Stolicy Piotrowej w Rzymie. W dalszej kolejności wszystko zaczyna się od wejścia do piramidy, piramida to nasza planeta: cyt: "Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26 stopni 31'. Ma on długość 105 metrów i prowadzi poprzez masyw piramidy oraz skałę podłoża do dalszej, poziomej części korytarza wiodąc około 8,8 m do komory położonej głęboko  w skale macierzystej około 27,5 metra poniżej poziomo gruntu". Znamy już wejście do piramidy w podanych wymiarach, 114 x 119, piramida to nasza planeta Ziemia. Wiemy że eksplozja na Słońcu miała miejsce 1 września o godz: 11:00 czasu polskiego. To zjawisko wyliczyłem z temperatur słonecznych na dzień 30 sierpień 1 wrzesień 2010 rok. Wymiary wejścia do piramidy zaznaczyłem na rys 13 z 11 maja 2010 roku. Podałem kąt 66 stopni 33'  oraz wejście do piramidy 114 x 119 od 30 lipca + 11, pierwszy sierpień - 4, - 2, - 1, - 2 w sumie minus 9, do 5-tego sierpnia, { baza, zbiór, rysunek }. Jednak wejście do piramidy miało miejsce w dniu 30 sierpnia 1 września w dniu eksplozji na Słońcu o godz: 11:00 czasu polskiego. Liczba minus 4 na rys. 13 z 11 maja dotyka płyty naszej planety Ziemi, to asteroida. Wskazuje ona prawdopodobnie 4-ty południk na zachód od Greenwich natomiast liczba 47 to równoleżnik. Może być to miejsce upadku asteroidy, Ocean Atlantycki zachodnie wybrzeże Francji. Dodatkowo wyliczyłem dwie liczby ze wzoru, mniejszą 4 oraz większą 47. Podzieliłem 47 przez 4 i otrzymałem sumę, w liczbie 11 (zaokrąglając). 2010 rok + 11 lat z godz: 11:00 = 2021 rok prawdopodobnie 11 kwiecień - wejście do piramidy. Przyjąłem że liczba 11 wskazuje godzinę 11:00 w Polsce, pierwszego września 2010 roku. I tak oto znalazłem miesiąc wrzesień oraz godzinę 11:00. Wrzesień odpowiada wejściu do piramidy w zapisanych liczbach 11,9. Potwierdzenie wybuchu na Słońcu opublikowałem w piątek 5 kwietnia 2013 roku na moim blogu, pod wykresami. Tyle czasu potrzeba aby pobudzić jądro w naszej Ziemi, tylko 105 dni. Nie wszystkie eksplozje na Słońcu potrafią pobudzić jądro w naszej Ziemi. Jednak co kilka tysięcy lat eksplozje słoneczne mają szczególne znaczenie. Właśnie ta z 1 września o godz 11:00 czasu polskiego w 2010 roku. Ten zapis ujęto w źródle: Wikipedia, wolna encyklopedia piramida Cheopsa cyt: Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26 stopni 31 ', ma on długość 105 metrów". Skała podłoża to część naszej skorupy ziemskiej zbudowanej z różnego rodzaju gleby oraz materiałów skalnych. Ostatecznie od 1 września do 15 grudnia 2010 roku mija dokładnie 105 dni. Od tego czasu na całym świecie słychać tajemnicze dźwięki będące zapowiedzią wielkich zmian na naszej Ziemi. Potwierdzenie o tym zjawisku zapisało Słońce w dniu 16 grudnia 2010 roku koronalnym wybuchem od godz: 10:54 do 18:42 UT. Cały proces przemian powinien zadziałać od uruchomienia jądra w naszej Ziemi i trwać około 1080 dni. I tak od 1 września 2010 roku do 1 września 2013 roku minie dokładnie 1080 dni. 20/21 września 2013 roku miało miejsce kolejne przebiegunowanie plusowe tym razem zdarzenie miało miejsce na 19-tym południku w Polsce. Trzy lata wcześniej nasza Gwiazda informowała o przebiegunowaniu wybuchem na Słońcu o godz. 11:00 czasu polskiego. Dwa potwierdzenia tego zjawiska zostały wyliczone w Polsce, jedno to wybuch na Słońcu o godz: 11:00 czasu polskiego, drugie to przebiegunowanie 20 września 2013 roku na terytorium Polski. Potwierdzenie przebiegunowania odnotowałem trzęsieniem ziemi od 3 stopni do ponad 4 stopni w skali R. Przebiegunowanie plusowe jest korzystne dla nas. Tylko czy wytrzymamy cały proces zmian począwszy od 2013 roku. O tym zjawisku napisałem w książce wydanej w 2012 roku pod tytułem " Bitwa z Gwiazdami". Od 20 września 2013 roku do 10 stycznia 2014 roku minęło tylko 110 dni a skutki przebiegunowania odczuła cała północna Ameryka włącznie z Kanadą. Pisałem o tym, podział stron świata został dokonany, pozostała kwestia czasu. Takiej pierwszej ciężkiej zimy w 2014 roku nie odnotowano w Ameryce Północnej. Te obliczenia zostały wyliczone ze wzoru. Przebiegunowanie plusowe które rozpoczęło się od 20 września  2013 roku będzie trwało do 20 marca 2014 roku. Wiemy że co 3600 lat układ planetarny " Nibiru " zbliża się do naszego układu słonecznego zmieniając klimat na naszej Ziemi. W kwietniu 2013 roku wyliczyłem następujące liczby z wzoru które potwierdziły moje obliczenia na dzień dzisiejszy. Źródło: " Co nas czeka w 2013 r. w obliczu wciąż aktywnego " Nibiru ", czwartek, 04 kwietnia 2013.

19 oraz 20 kwiecień 2013 rok wyliczyłem liczby które odpowiadają dwóm układom planetarnym " Nibiru " pod podpunktami a i b zawarto strony świata oraz przyszłe temperatury na świecie.

a. 19 kwiecień przedstawia lewą stronę świata na zachód od Greenwich w minusie.
b. 20 kwiecień przedstawia prawą stronę świata na wschód od Greenwich w plusie.

a. - 19 kwiecień 2013 rok - 127, + 130.
b. 20 kwiecień 2013 rok - 136,  + 127.

W stronach świata, dwa układy planetarne. " Nibiru " ustaliło temperatury na naszej planecie Ziemi. My na naszej planecie jesteśmy zależni od sił wyższych, czyli od innych układów planetarnych z naszej Galaktyki. W książce " Bitwa z Gwiazdami" przedstawiłem rotację układów planetarnych " Nibiru". To od tej rotacji zależą losy naszej Ziemi oraz jej klimat. Od dwóch liczb wpisanych w 13-ty układ planetarny - 127 oraz + 127 zależą losy Ziemi. Dwie liczby minus - 127 oraz plus + 127 które wyliczyłem w dniu 20 kwietnia 2013 roku informują o dwóch południkach na wschód od Greenwich, lokalizacja Korea. Jest to miejsce zapalne, konflikt zbrojny, tak zapisano w Gwiazdach w 2012 roku.

13-ty układ planetarny z naszej Galaktyki zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721       26  0  13     6. Zaznaczono wyraźnie lewą stronę minusową - 127, oraz prawą stronę plusową + 127. Pierwsza zima w 2013 roku do 15 stycznia 2014 roku była dowodem zmian na Ziemi. Ze wzoru wyliczyłem następujące liczby które informują o przebiegunowaniu. Ponownie wszystko zaczyna się od 11 stycznia 2014 roku. Trzy dni później 14 stycznia ma miejsce przeskok biegunów z plusowego + 5 stopni C na minusowy  - 20 w dniu 15 stycznia 2014 roku. Od tego dnia 15 stycznia 2014 roku w Polsce nastąpiło stopniowe ochłodzenie, temperatury spadły poniżej minus 20 stopni C na północy Polski. Każde przebiegunowanie przynosi zmiany w pogodzie po eksplozjach na Słońcu: 11 dzień miesiąca, 21 dzień miesiąca oraz 30 dzień miesiąca. Przebiegunowanie które miało miejsce w Polsce 20/21 września 2013 roku prawdopodobnie przyniesie w Ameryce zlodowacenie. Z jednej strony zmiany klimatyczne dla Polski będą pomyślne, z drugiej strony zagrożenie z kosmosu asteroidami. Asteroida która miała uderzyć w okolice Jekaterynburga upadła na Czelabińsk 15 lutego 2013 roku. Wyliczyłem datę upadku asteroidy oraz podałem przybliżone miejsce. Największą asteroidę którą wyliczyłem z ciągu liczbowego Kodu-Tory ma około jednego kilometra. Szczegóły w książce. Asteroidy zawsze zagrażały naszej Ziemi.  Z pomocą wartości Korytarza Wstępującego oraz Korytarza Zstępującego można wyliczyć miejsce upadku asteroidy na Ziemię. Przebiegunowanie, licząc lata, to cały proces który powinien trwać aż 45 lat. Przyjmując że zimy w północnej Ameryce będą tak ostre jak w 2013 oraz 2014 roku to państwa kontynentu amerykańskiego mogą zostać sparaliżowane.  Przyjmując że tak będzie przez okres 45 lat, do 2057 roku, później może się wszystko zmienić. W każdym bądź razie żyjemy w ciekawych czasach.

Przyjmując teoretycznie że na terytorium Kanady oraz części Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w tym okresie powstanie lodowiec a lodowiec z Antarktydy nie zmieni swojego położenia, to mamy problem. Na jednej półkuli dwa lodowce, nie rozłożone symetrycznie. Powstanie przeciwwaga dla osi Ziemi. Skutki mogą być katastrofalne dla ludzkości. Prawdopodobnie w przeszłości takie zdarzenie miało już miejsce na Ziemi. Co może się stać w wyniku tak raptownego przestawienia osi Ziemi? Bardzo możliwe są przesunięcia kontynentów, łącznie z trzęsieniami ziemi. Wody oceanów nie będą stały w tym czasie w miejscu, mogą zalać wszystko co stanie na jej drodze. Przyjmując, jeżeli przeżyjemy wojny które od zarania dziejów działy się na naszej Ziemi, to z drugiej strony, zagrożenie czyha z kosmosu. Od 8 marca 2012 roku do 8 marca 2014 roku mija dokładnie 720 dni. Licząc precyzyjnie to w liczbie 718 zapisana jest informacja o asteroidzie która zagraża naszej Ziemi 8 marca 2014 roku. Ten przypadek trzeba brać pod uwagę. O tym zjawisku informowały bardzo duże eksplozje na Słońcu tak było od 7 do 9 marca 2012 roku. Sposób odczytania zagrożeń z kosmosu zapisano w 24 układzie planetarnym który zapisałem następującymi liczbami: R.S.71,8991     48  0  24     4. Prawdopodobnie liczba 4 z prawej strony informuje o czterech takich asteroidach które zagrożą naszej Ziemi. Do 8 marca 2014 roku pozostało już niewiele czasu, niebawem powinna się pokazać asteroida która może być bardzo blisko Ziemi. Niewykluczone że zaznaczone cztery asteroidy przy 24 układzie planetarnym mogą spaść na naszą planetę w przyszłości. Przedstawione obliczenia wydobyłem z temperatur słonecznych oraz numeracji naszej Galaktyki. 

Czy można określić miejsce trzęsienia ziemi? To pytanie stawiam czytelnikom.
Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba wrócić do źródła:
Poniedziałek 23 grudnia 2013 roku.
Co nas czeka w ciągu następnych 45 lat?

Źródło: W temacie poświęconym przyszłych losów Ziemi zapisałem trzęsienie ziemi.  Poniedziałek 23 grudnia 2013 rok informowałem. Cyt: " Wehikuł czasu: z 10 na 11 styczeń 2014 rok wyliczyłem liczby: { + 23, - 45 }, które mogą informować o pewnym niebezpieczeństwie na świecie, np. teoretycznie określiłem to miejsce w Rumuni lub tamte rejony. Liczby przedstawiają współrzędne geograficzne na 23 południku oraz 45 równoleżniku. Niska aktywność słoneczna wpływa bezpośrednio na niebezpieczeństwo w Europie ".

Potwierdzenie obliczeń

W dniu 10 stycznia 2014 roku miały miejsce trzęsienia ziemi w Rumuni:

M 3.3 - Rumunia - 10.01.2014  19:03:41  UTC
lokalizacja 8 km na zachód od Paltin, Rumunia.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=352221

M 3.0 - Rumunia - 10.01.2014   22:17:00  UTC
lokalizacja 0 km na południowy wschód od Paltin, Rumunia.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=352309

W dniu 12 stycznia 2014 roku miało miejsce silniejsze trzęsienie ziemi.

M 4.3 - Rumunia - 12.01.2014  18:26:02  UTC.
lokalizacja 3 km na północny zachód od Gura Teghii, Rumunia.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=352579

W dniu 13 stycznia 2014 roku miało miejsce kolejne trzęsienie ziemi w Rumuni.
lokalizacja 2 km na wschód od Matacina, Rumunia.
źródło:  www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=352716

Kolejne trzęsienia ziemi które miały miejsce to wyspy Tonga. Po eksplozji na Słońcu każdego 10 oraz 11 dnia miesiąca, występują trzęsienia ziemi z około czterodniowym opóźnieniem, lub w tym samym dniu. Więc potrzeba około czterech dni aby obliczenia się zrealizowały. Tak było 14 stycznia 2014 roku trzęsienia ziemi wyspy Tonga. Natomiast zlokalizowałem miejsce trzęsienia ziemi wskazując Polinezję.

W dniu 14 stycznia 2014 roku miało miejsce trzęsienie ziemi - TONGA.
M 5.5 - TONGA - 14:01:2014   14:59:34  UTC
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=352963

Kolejne bardzo ważne informacje wyliczyłem na dzień 15/16 luty 2014 rok, przeskok bieguna minusowego na plusowy, { - 18 na + 10 }. Tu może być kolejna zmiana pogody, włącznie z eksplozją wulkanów oraz trzęsieniem ziemi. Liczba + 10 informuje o eksplozji wulkanu oraz silnym trzęsieniu ziemi w Europie. + 16, - 41 lokalizacja Włochy Wezuwiusz. Liczby 41 nie trzeba przedstawiać, informuje ona o 14 południku oraz 41 równoleżniku. Liczba 18 jest wpisana w 36 układ planetarny oraz masę Ziemi do Księżyca. Kolejne liczby + 29, + 1, + 6, 0. Suma plusów wynosi 36, 0. 36-ty układ planetarny informuje o silnym trzęsieniu ziemi, na przykład Haiti, Wulkan Krakatau. Liczba zero wskazuje Europę. 15 lutego 2013 roku eksplodowała asteroida nad Czelabińskiem o współrzędnych geograficznych 56,56. Należą one także do dwóch papieży w Rzymie. Pod uwagę trzeba wziąć także sąsiednie państwa, w których mogą mieć miejsce trzęsienia ziemi.

Przed 20 lutym dojdzie do kolejnych przebiegunowań na Słońcu które będą miały wpływ na trzęsienia ziemi w Polsce oraz Europie. Bardzo duże zróżnicowanie liczb zapisałem od 17 lutego - 12, + 1, - 16, + 2, - 42, + 5, - 21, - 12 ,+ 5, + 25, + 6, - 1, + 6, 0. Końcowa liczba zero lokalizuje miejsce w Polsce, może ona informować o trzęsieniu ziemi na dzień 23/24 luty 2014 rok.

Przeskok bieguna z plusowego + 18 na minusowy - 10 może teoretycznie informować o temperaturze lub kolejnych eksplozjach wulkanu w Europie wraz z trzęsieniami ziemi. Już są informacje o zwiększonej serii trzęsień ziemi we Włoszech na Sycylii. Miały tam miejsce dwa większe trzęsienia ziemi w dniu 14 stycznia 2014 roku.

M 4.0 - Sycylia, Włochy - 14.01. 2014   04:35:00  UTC.
M 4.2 - Sycylia, Włochy - 14.01. 2014   03:43:43  UTC.

Nie tylko Wezuwiusz ale również Sycylijski wulkan jest brany pod uwagę. Jeżeli końcowa liczba zero informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce, to pod uwagę trzeba wziąć dzień 26/27 luty 2014 rok. Wyliczone liczby: + 11, - 1, + 3, 0. Ponownie końcowa liczba zero lokalizuje Polskę.

W kolejnych eksplozjach na Słońcu od 11 marca 2014 roku wyliczyłem bardzo duże zróżnicowanie liczby które informują o zmianach w pogodzie. 10-ty marzec + 19, - 20, + 13, - 4, + 13,- 3, + 37, 0, + 28, - 4, + 9, 0. Z tych liczb odczytałem dwa powtarzające się trzęsienia ziemi w Polsce. Liczba zero wskazuje dzień trzęsienia ziemi, oraz zmiany pogody.

a. + 13, - 3, + 37, 0. Liczbę zero wyliczyłem na dzień 13/14 marzec 2014 rok.

b. + 28, - 4, + 9, 0. Liczbę zero wyliczyłem na dzień 15/16 marzec 2014 rok.

c. - 21, + 1, - 7, 0. Liczbę zero wyliczyłem na dzień 17/18 marzec 2014 rok.

Jedno jest pewne w przeszłości z wyliczonych liczb mniejszych lub większych oraz ostatniej trzeciej liczby zero odczytywałem trzęsienia ziemi w Polsce. Jak tym razem będzie zobaczymy.

Na dzień 26/27 marzec odczytałem liczbę + 51 informuje ona o kolejnym trzęsieniu ziemi w podanym dniu lub za 100 dni, to jest 6 lipiec 2014 rok. Na dzień 6 lipiec nie wyliczyłem liczby zero tylko + 1. Może to być pierwsza strefa czasowa na wschód od Greenwich.

Dzień 30 marzec - 1 kwiecień 2014 rok to kolejne przebiegunowanie. Występują tu bardzo duże zróżnicowane liczby, które przyniesie zmiany w pogodzie. Od 8 kwietnia do 20 kwietnia bardzo duże zróżnicowane liczby to bieguny informują o kolejnych niebezpieczeństwach, nie tylko w Europie również na świecie. W trakcie przebiegunowań dochodzi do eksplozji wulkanów oraz trzęsień ziemi.

Wybuch na Słońcu 30 styczeń/ 1 luty 2014 roku choć nie widoczny, powinien zmienić kierunki wiatrów po pięciu dniach które wpłyną na zmianę pogody po 5-tym lutym 2014 roku. Wraz ze zmianą pogody występują trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Dodam jeszcze że w tych dniach także będą miały miejsce eksplozje na Słońcu, mogą być opóźnione o jeden dzień lub w tym samym dniu. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na 5/6 maj oraz 15 sierpień 2014 rok. Ponownie liczby informują o trzęsieniu ziemi i nie tylko: - 2, + 15, + 1, -10, 0,0,0. Zera w tym przypadku wskazują lokalizację w Polsce. Może to być również spadek temperatury na dzień 5 maj 2014 rok.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 08 stycznia 2014
Co nam przyniesie pierwsze półrocze 2014 roku

Trzecia część naszej Galaktyki zdradza szczegóły dotyczące zmian w europejskiej części naszego kontynentu. Wyszczególniono głównie Polskę, a zmiany które zachodzą w Polsce nic dobrego nie przynoszą. Wyliczone liczby ze wzoru na miesiąc styczeń 2014 roku informują o kolejnych niebezpieczeństwach w Europie oraz na świecie.
Jesteśmy na etapie odliczania już ośmiu niebezpiecznych lat powiązanych z katastrofami na ziemi polskiej, oraz 44 lat na świecie począwszy od 2014 roku. A to nie koniec bo następne lata będą jeszcze gorsze, czyli krąg będzie się stopniowo zawężał. Koniec 2013 roku nie był pomyślny dla Polski. Huragany które przetoczyły się przez Polskę końcem roku przyniosły wielkie straty, a to dopiero początek.

Wyliczona różnica z temperatur plusowych oraz minusowych z przełomu 2013 oraz 2014 roku dała mi dwie zróżnicowane liczby pierwsza minusowa, druga plusowa. Informują one o bardzo wielkim niebezpieczeństwie, nie tylko w Europie.

a. - 4 stopnie C w minusie.
b. + 10 stopni C w plusie.

Sumując wyliczone stopnie z temperatur dają mi liczbę 14 oraz 14-ty dzień miesiąca. Pierwsze eksplozje na Słońcu będą miały miejsce już od 14-tego stycznia do około 20/21 stycznia 2014 roku.  A co za ty idzie, eksplozje słoneczne ściągają kolejne niebezpieczeństwo na naszą Ziemię. Pierwsze częściowe przebiegunowanie w górnej tarczy słonecznej około 20/21 stycznia przyniesie pierwsze zmiany. Jak wiadomo, każdego 20 dnia miesiąca na Słońcu powstają duże zróżnicowania biegunów plusowych oraz minusowych. To one wpłyną na zawirowania na Ziemi w podanym powyżej terminie. Ma to się także do ostatniego dnia miesiąca. Szczegóły podane zostały w książce.

Reakcja łańcuchowa

Zróżnicowane temperatury: to bieguny plusowe oraz minusowe na Słońcu.
od 18 stycznia { - 10, + 1 },
19 stycznia { - 42, + 4 },
20 stycznia  { - 36, + 46 }
przyniosą nowe informacje o niebezpieczeństwie na naszej Ziemi. Takie zróżnicowanie temperatur mieliśmy końcem 2013 roku. Powstały wtedy huragany które odczuliśmy w Polsce. Po eksplozjach na Słońcu możemy się spodziewać trzęsień ziemi, bardziej aktywnych wulkanów, huraganów. Nie zapominajmy że 25 styczeń 2014 roku także będzie aktywny w eksplozje słoneczne. Dodam jeszcze że każdego 10 oraz 11-tego dnia miesiąca nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie. W tym czasie powstają potężne eksplozje na Słońcu, które mają wpływ na nieoczekiwane niebezpieczeństwa na naszej Ziemi natychmiastowo lub z czterodniowym opóźnieniem.

10-ty styczeń 2014 rok, powstały bardzo duże zróżnicowania temperatur, które informują o trzęsieniach ziemi:
+ 92,  - 219,  = - 127. Następnie { + 23,  - 45 }.

Przyjmując że minusowa liczba 127 z dnia 10-tego stycznia informuje o trzęsieniu ziemi na  - 127 południku na zachód od Greenwich, lokalizacja Polinezja. Mogą to być miejsca na północ od równika jak również na południe od równika na 23 oraz 45 równoleżniku. Nie zapominajmy że często dochodzi do trzęsień ziemi we wschodniej Azji na 127 południku. Liczba minusowa 127 informuje także o spadku temperatur, tak było 6 maja 2013 roku w Polsce.

14/15-ty styczeń 2014 rok:
zmiana biegunów z - 5, + 20.
Przeskok biegunów na Słońcu informuje na przykład o trzęsieniu ziemi lub innym niebezpieczeństwie. Liczba + 20 to może być np. 20-ty południk w Polsce.

19-ty styczeń 2014 rok:
+ 185,  - 163  =  + 22. Następnie - 24 - { + 22 } = -2.
Liczba minusowa 2 może informować lub lokalizować drugą strefę czasową w Europie na zachód od Greenwich. Bardzo ważny szczegół to przeskok z temperatur plusowych + 22 na minusowe - 24 informuje o eksplozji wulkanu lub trzęsieniu ziemi. Znajdują się tam trzy miejsca o aktywnych wulkanach. Ta sama liczba + 22 może wskazywać + 22 południk w Polsce. Przeskok biegunów na Słońcu z + 22 na - 24 także informuje o kolejnym niebezpieczeństwie.

20-ty styczeń 2014 rok:
+ 143,  - 167   =  - 24.
Następnie { - 36,  + 46 } = + 46 - 36 = + 10.
Po zsumowaniu wyliczyłem liczbę + 10. Przyjmując że liczba + 10 wskazuje 10-ty układ planetarny z naszej Galaktyki zapisanymi następującymi liczbami R.S.14,441 informuje o eksplozji wulkanu w dniu 20 stycznia 2014 roku. W tym tekście poniżej wymieniłem miejsca o aktywnych wulkanach w Europie.

10/11 luty eksplozja na Słońcu.
10 luty 2014 rok: + 82,  - 230  = - 148.
11 luty 2014 rok: + 98,  - 189  = - 91.

Różnica temperatur pomiędzy dwoma dniami wyniosła: + 16 oraz - 41. Przyjmując ze liczba - 41 informuje o 41 równoleżniku oraz 14 południku. Pięć dni później z 15 na 16 luty przeskok temperatur inaczej bieguna minusowego na plusowy + 10. Liczba + 10 wskazuje 10-ty układ planetarny w którym początkowe liczby nawiązują do 14 południka oraz 41 równoleżnika - Włochy. 16 luty wskazuje liczbę zero miejsce lokalizacji w naszej strefie czasowej. 330 dni temu dwie parne liczby 56,56 informowały o eksplozji asteroidy nad Czelabińskiem. Dwie parne liczby 56,56 nawiązują do dwóch papieży w dzisiejszym czasie w stolicy Piotrowej w Rzymie. 15 luty 2014 rok: + 154,  - 172  = - 18 masa Ziemi do Księżyca informuje o następnej katastrofie.

Dzień 19/20 luty eksplozja na Słońcu. Ponowny przeskok temperatur inaczej biegunów, tym razem z plusowego na minusowy - 15. Ta liczba informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Około 20 lutego 2014 roku liczby informują o bardzo dużych zróżnicowanych temperaturach inaczej biegunach które informują o huraganie. Bieguny to zawirowania na Słońcu, które wpływają bezpośrednio na katastrofy ziemskie. Również 15-ty południk przecina okolice Wezuwiusza - Włochy.

Wyliczona liczba + 10 na przełomie 2013 a 2014 informuje o niebezpieczeństwie. Powtórzyła się trzykrotnie w obliczeniach w ciągu trzech miesięcy. A to może informować o reakcji łańcuchowej. Liczba + 10 może także informować o niebezpieczeństwie w 10-tej strefie czasowej na wschód od Greenwich.

Pierwszy styczeń 2014 rok eksplozję na Słońcu zarejestrowała:
NOAA /Space Weather - Updated 2014 01 stycznia,
źródło: www.swpc.noaa.gov/today.html#xray.

Tą samą eksplozję na Słońcu zarejestrowałem 1 stycznia 2014 roku. Zarejestrowałem również trzęsienie ziemi oraz inne nieopisane niebezpieczeństwo. Eksplozja z 1 stycznia 2014 roku + 100 dni = 10 kwiecień 2014 rok. Liczbę 14 którą wcześniej wymieniłem, może nawiązywać do 14 południka oraz 41 równoleżnika, jak również 14-tego kwietnia 2014 roku. Współrzędne geograficzne z tej liczby już przedstawiałem lokalizują miejsce Wezuwiusz-Włochy.
Zapis trzęsienia ziemi z dnia 1 stycznia 2014 roku od godziny 9:35 do 10:40 przedstawię na wykresie nr 40 w późniejszym czasie.

Dwie różne liczby mogą informować o miesiącu kwietniu.
minus { - 4 } stopnie to upływający miesiąc kwiecień.
natomiast + 10 stopni to 10-ty kwiecień 2014 rok.

Ze wzoru wyliczyłem eksplozję na Słońcu począwszy od 10 kwietnia 2014 roku, ciągiem do 20 kwietnia. Największe eksplozje na Słońcu tego roku będą miały miejsce od około 15 dnia każdego miesiąca, plus minus około dwóch dni.

Eksplozje na Słońcu mają miejsce także każdego piątego dnia miesiąca. Na 2014 rok wyliczyłem eksplozje na każdy miesiąc, jednak biorąc pod uwagę poprzednie lata to są przypadki że w niektórych miesiącach jest zastój na Słońcu. Trwa tak zwana cisza przed kolejną burzą. Spojrzenie na tabelę naszej Galaktyki. Wskazuje ona w liczbie 10 - 10-ty układ planetarny z prawej strony od Greenwich zapisanej następującymi liczbami R.S.14.441     10  0  5     5. Numeracja liczby 10 ujawnia początkową liczbę 14. Odnosi się ona do eksplozji wulkanów zaznaczonych na 14-tych południkach oraz w niektórych przypadkach na 41 równoleżniku, np:  Wezuwiusz - Włochy. Początkowa liczba 14 wskazuje 14-ty południk na wschód od Greenwich jak również 14-ty południk na zachód od Greenwich. Na tym południku znajdują się trzy określone miejsca w Europie o aktywnych wulkanach: Islandia, Portugalska wyspa Madera oraz Hiszpańskie wyspy Kanaryjskie, Włoski wulkan Wezuwiusz włącznie z sycylijską Etną. W liczbie 5 ujęto wszystkie aktywne Europejskie wulkany. Pierwszym który zapoczątkował erupcję Europejskich wulkanów w 2010 roku był Islandzki wulkan Eyjafjallajokull. Niejednokrotnie pisałem że za około 100  dni można odczytać następną informację. I tak 25 grudzień 2013 rok zapisał się niechybnie na kartach historii. Huragany i śnieżyce utrudniły życie milionom mieszkańców naszej Ziemi włącznie z Ameryką. 25 grudzień 2013 rok + 100 dni = 5 kwiecień 2014 rok. Całkowite przebiegunowanie plusowe na Słońcu oraz na Ziemi będzie trwało około 180 dni. Zakończy się przebiegunowaniem minusowym w dniu 20/21 marca 2014 rok. Nowo podstawione liczby pod wzór potwierdzają to zjawisko. Dowody? Przebiegunowania nie trzeba przedstawiać gdyż każdy widzi jakie temperatury mamy w Polsce okresie zimowym w 2014 roku. O efektach przebiegunowania pisałem niejednokrotnie, że w Polsce będziemy mieli w okresie letnim temperatury do + 38 stopni C, natomiast na zachód od Greenwich Ameryka temperatury do minus 25 stopni C. Ten podział został już dawno dokonany, przez układ planetarny " Nibiru ". Pisałem o tym w poprzednich latach, naszedł czas oby odświeżyć pamięć czytelnikom. Całkowite przebiegunowanie minusowe przeciwne do tego jakie mieliśmy od września do marca w górnej tarczy słonecznej zacznie się od 20/21 marca 2014 roku. Skutki przebiegunowania mogą być całkiem odmienne. Będzie to całkowite przebiegunowanie minusowe w górnej części tarczy słonecznej które będzie trwało do 20/21 czerwca 2014 roku. W trakcie przebiegunowania marcowego wyliczyłem następujące liczby, które odnoszą się do południków na Ziemi: + 15, oraz - 11. Przyjmując że liczba plusowa służy do dodawania, więc 20/21 marzec + 15 dni = 5/6 kwiecień 2014 rok. Natomiast liczba minusowa służy do odejmowania zjawisk na Słońcu 20/21 marzec { minus  11 } dni = 9/10 marzec 2014 rok.
Każdego 11-tego dnia miesiąca dochodzi do eksplozji na Słońcu. Dodając obie liczby dają mi wynik  = 26. Zatem 20 marzec + 26 dni = 16 kwiecień 2014 rok. Podobna sytuacja na Słońcu od 14 do około 20 kwietnia 2014 rok. Zjawiska ze Słońca zostają przeniesione na naszą Ziemię. Bardzo dużo niebezpiecznych zjawisk powstaje od 14 każdego dnia miesiąca do około 20 dnia miesiąca tego roku. Wszystko co dzieje się na Słońcu dzieje się również na naszej Ziemi. W niektórych przypadkach natychmiastowo lub z około czterodniowym opóźnieniem. Ma się to do trzęsień ziemi, eksplozji wulkanów jak również huraganów. Miesiąc kwiecień jest szczególny w moich obliczeniach zwłaszcza po 10-tym dniu. Początek kwietnia był już niejednokrotnie przedstawiony w obliczeniach, więc nie będę do tych obliczeń powracał. Następnym miesiącem który niechybnie zapisze się na karcie historii to miesiąc maj.

Przebiegunowanie z 20/21 marca 2014 roku dały mi wynik w liczbie + 15. Ta liczba lokalizuje miejsce w Polsce na 51 równoleżniku oraz 15 południku, wskazują miejsce trzęsienia ziemi. Każdego 20-tego dnia miesiąca dochodzi do kolejnych eksplozji na Słońcu, począwszy od 20 stycznia, 20 lutego do 20 marca. Po 20-tym marca w górnej tarczy słonecznej rozbuduje się biegun minusowy, dotyczy także północnej Polski. Ten proces będzie trwał aż do 20/21 czerwca 2014 roku. Plusowy biegun południowy na tarczy słonecznej będzie coraz bardziej się uaktywniał. Tylko w niektórych miejscach na tarczy słonecznej biegun minusowy będzie chciał znaleźć swoje miejsce, jednak zostanie wyparty przez biegun plusowy. W tym czasie na Słońcu powstają zaburzenia pól magnetycznych. To zjawisko dotyczy także naszej południowej Polski. Trzy miesięczny okres bieguna minusowego od 20 marca do 20 czerwca może przynieś wręcz odwrotnie skutki niż w poprzednich latach. Biegun minusowy w minionych latach przynosił upały. W obecnym roku 2014 może być wręcz odwrotnie, jest tu coś nowego, jakie niebezpieczeństwo zapisze historia w obecnym czasie to się dopiero okaże. Z obliczeń wyciągnąłem wnioski że liczby minusowe w minionych latach informowały o katastrofach ziemskich, po pewnym czasie. Każda eksplozja na Słońcu 30-tego dnia miesiąca zmienia pogodę na lepszą lub gorszą.

Wiedziałem że eksplozja na Słońcu która miała miejsce 20 grudnia 2013 roku po czterech dniach przyniesie straszliwe straty i szkody na Ziemi. Każde niebezpieczeństwo jest inne od drugiego, czasem trudno określić to niebezpieczne zjawisko. Prowadzone badania to teoria, jednak liczby przekazują ważną wiadomość której nie można ignorować. 

Z archiwum: grudzień 2009 rok

O tym wydarzeniu pisałem 37 dni przed zjawiskiem jakie miało miejsce w Polsce dnia 25 grudnia 2009 roku. To właśnie w tym dniu po minus 20-to stopniowych mrozach 25-tego grudnia przyszło zdecydowane ocieplenie. Już następnego dnia było ponownie minus 20 stopni C. Tylko w jednym dniu zdecydowane się ociepliło do + 14 stopni C w cieniu. Niby nic szczególnego a jednak bardzo ważne. Zapisano tą informację w Korytarzu Zstępującym na samym dole w Piramidzie Cheopsa.
(źródło: "Małopolska i Śląsk: Wiosna zimą" piątek 25 grudnia 2009)

Na linii Słońca linii Galaktycznej wytworzyła się piramida z 14 stopni C. Na tamten czas nie zdawałem sobie sprawy że piramida z 14 stopni nawiązywać może do wysokości piramidy + 149 metrów. To właśnie z niej wyliczyłem współrzędne geograficznych wulkanu Wezuwiusz - Włochy.

Od tego czasu minęło 4 lata, moje prognozy sprawdziły się w 100%. Pisałem wtedy iż w okresie zimowym temperatury w Polsce będą sięgały + 14 stopni C. Są to obliczenia z czteroletnim wyprzedzeniem.

W obecnym czasie mogę powiedzieć że piramida z 14 stopni na linii słońca linii Galaktycznej miała bardzo ważny przekaz. Ujęto ten zapis w 38 układzie planetarnym informując o zapoczątkowanych zmianach na Ziemi. 38-my układ planetarny zapisałem następującymi liczbami R.S.56,5691  z których wyliczyłem piramidę + 149 metrów. Dodają po dwie liczby z prawej do lewej  { 19 + 65 + 65 = + 149 metrów }. Myślę że chodzi o ten szczegół. Piramida w liczbie 14 nawiązuje do tych samych współrzędnych geograficznych co piramida z 149 metrów, 14 południk oraz 41 równoleżnik. Obie liczby mówią o Wezuwiuszu - Włochy oraz pięciu uaktywnionych wulkanach w Europie. Ich aktywność zapoczątkował wybuch wulkanu na Islandii z 13 na 14 kwietnia 2010 roku.

A może tu nie chodzi o eksplozję wulkanu czy wulkanów w Europie, tylko o całkiem inne niebezpieczeństwo. Po 180 dniach przebiegunowania plusowego, będzie związane jakąś kolejne niebezpieczeństwo związane z katastrofą, oczywiście po pewnym czasie. Każde przebiegunowanie czy to plusowe czy minusowe informuje o innym niebezpieczeństwie.

Badania z 2009 roku były ciągle testowane. Przedstawiałem je w hipotezie na tamten czas. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma lepszej metody zdolnej obliczyć, opisać i przedstawić istotnych informacji zapisanych w piramidzie Cheopsa. To z otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa wyczytałem numerację naszej Galaktyki. Numeracja pomogła mi odtworzyć wielkie dzieło, które pozostawił Stwórca - Bóg. Na dzień dzisiejszy przedstawiłem i opisałem częściowo wielkie dzieło w książce. Myślę że kolejne lata będą torowały mi drogę do odczytania całej wiedzy zawartej w naszej Galaktyce, jak również z 54 galaktyk równoległych do naszej.

Z przetworzonych temperatur przez wzór, wyłonił się nowy obraz informacji na 2014 rok. 

Sztuką jest wydobyć z temperatur słonecznych, zjawiska zachodzące w kosmosie oraz naszym Słońcu jak również na naszej planecie Ziemi.
Jeżeli ktoś nie myśli logicznie nie zrozumie praw całego Wszechświata oraz przesłania zapisanego w liczbach. Nie powinien zatem poruszać tematu, którego nie rozumie.
Rok 2002. Niemiecki konstruktor zbudował robota który przemierzył cały kanał długości 66 metrów w szybie komnaty Królowej piramidy Cheopsa. Cały świat, media, telewizja, zafascynowany był nowym odkryciem. Jednak za przewierconą płytą grubości 8 cm nie odkryto nic, tylko pustą przestrzeń. Nic nie znaleziono, nic nie stwierdzono, więc większość uznało piramidę za kupę kamieni. Na szczęście nie wszyscy. Dla jednych to symbol z przeszłości dla innych ważna wiadomość pozostawiona dla przyszłych pokoleń. Szyby, Wielka Galeria, kanały, komnaty, pomieszczenia to niezbite dowody o wiedzy jaką posiadali budowniczowie z przed 12,572 lat.
Już 10,560 lat przed naszą erą Pan Bóg poinformował o Narodzeniu Jezusa.Ten zapis ujęto w pomieszczeniu Komnaty Króla. Źródło: Piramida Cheopsa - Wikipedia wolna encyklopedia.

Cyt: Komora Króla o wymiarach 10,56 m { oś wsch. - zach. } x 5,23 m x 5,81 m zbudowana jest w całości z granitu. koniec cytatu. Wymiary Komory Króla przedstawiają lata: 10,560 lat p.n.e.

To ci budowniczowie sprzed 12,572 lat temu wiedzieli między innymi o narodzeniu Jezusa. Przez tyle tysiącleci nikt tej zagadki nie rozwiązał. Wielu wybitnych światowych naukowców twierdziło że otwory służyły do wkładania belek, podczas budowy piramidy. Może i tak było, lecz zapisano w nich ważne informacje dla ludzkości. Wielka Galeria a w niej dwa rzędy otworów po prawej oraz lewej stronie, rozłożone równo po 27 z każdej strony, oraz dwa zbliżone do siebie. Logika w myśleniu budowniczych piramidy, zapisała prawa Boskie oraz ziemskie w wymiarach Komnaty Króla. Bez logicznego myślenia nie można przystąpić do rozwiązania piramidy a co dopiero zrozumieć zawartą tam wiedzę. Powtarzam zrozumieć. Równoległe światy zapisano w Wielkiej Galerii po prawej oraz po lewej stronie, w Wielkiej Galerii, jakby w odbiciu lustrzanym. Lecz nie wszyscy wiedzą co to są równoległe światy, ziemski i Boski.

Przejście do innych wymiarów np. czarna dziura. Według teorii Einsteina przedostać się do innego wymiaru można tylko przez czarną dziurę, czyli lejek. Czarna dziura, gdzie ona jest czy jest w zasięgu naszych możliwości? Oddalona o tysiące lat świetlnych od naszego układu planetarnego. Ile pokoleń potrzeba, aby przemierzyć tą odległość, jesteśmy na etapie raczkowania. Czy ktoś zdawał sobie sprawę z tych poglądów. Rok świetlny to ogromna odległość, a co dopiero tysiące lat świetlnych od Ziemi. Nasz układ planetarny jest tak wielki, że aby go opuścić potrzebne są nowoczesne rozwiązania technologiczne. Marzyć może każdy to nic nie kosztuje, a jednak porusza się temat bez logicznego rozumowania. Sztuką będzie przedostać się do innego wymiaru czasoprzestrzennego z naszej Ziemi.

Wojny. Skąd się biorą, czy je nam zaprogramowano, jakie wydarzenie zapisano w numeracji naszej Galaktyki na 2040 rok. Myśląc logicznie doszedłem do wniosku że ludzie tworzą okrutne dzieło sami. Wziąłem wszystkie za i przeciw, i z logicznego punktu widzenia to sami ludzie piszą historię. To w takim razie skąd biorą się wojny, zróżnicowanie klas społecznych w kominach płacowych. Takie zróżnicowanie powstało po 89 roku w Polsce. Aby to zmienić każdy powinien zacząć od siebie, a nie szukać przyczyny u drugiego. Do końca czasu pozostało już tylko 44 lata w tym 26 lat  do wojny  i trzeba będzie płacić za swoje czyny. To nie Pan Bóg planuje zło, to sami ludzie czynią zło na ziemi, są niczym demony.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski