Ostatnie prognozy

niedziela, 29 stycznia 2017
Nasza Gwiazda zmienia systematycznie swoje bieguny. Proces ten trwa od czasu jej narodzin. Może mieć  to związek ze zmianami naszych pór roku. Gromadzenie plusowej aktywności słonecznej na naszym Słońcu to proces powolny który trwa kilka lat. Spowolnienie powinno być proporcjonalne do wzrostu. Jeżeli jest inaczej to dzieje się coś niedobrego. Podczas wieloletnich badań po raz pierwszy zauważyłem że aktywność słoneczna będzie spadała w bardzo szybkim tempie. Wpływ na ten spadek mogą mieć aktywne wulkany w Europie oraz na świecie. W ciągu 214 dni począwszy od 16 grudnia 2016 roku do 20 lipca 2017 roku aktywność słoneczna spadnie o 614 jednostek. Proces spadania aktywności słonecznej powinien być rozłożony co najmniej na trzy lub cztery lata, jednak jest inaczej. Na dzień 20 lipiec 2017 roku aktywność słoneczna spadnie do + 162 st C. Jest to niebywałe zjawisko na naszym Słońcu. Jak to wpłynie na bieguny ziemskie i nasz klimat  trudno powiedzieć. Obecna plusowa aktywność słoneczna systematycznie rosła przez 4 lata do 16 grudnia 2016 roku zaznaczając gwiazdę " Nibiru ". Przy tej dacie zakończyła swoją aktywność w liczbie + 776 st C powyżej linii Słońca. { + 776 - { +162 } = + 614. W liczbie + 614 jest zapisane ważne wydarzenie, wymieniono sześciokrotnie liczbę + 14 oraz + 16. Odnosi się ona do 16 południka w Polsce zaznaczając miejsce częstych trzęsień ziemi. Celem tej liczby jest informowanie oraz naprowadzanie na przyszłe niebezpieczeństwo wskazując 14 oraz 16 południk w tym 41 równoleżnik. Dodatkowo w tych liczbach zapisano ciała niebieskie w naszym Układzie Słonecznym oraz poza jego granicami. Wartość liczby 14 odnosi się do współrzędnych geograficznych na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. W tej samej liczbie zapisana jest planeta Jowisz: R.S.14.441   10  0  5     5. W liczbie 14, 14-tego listopada 2016 roku odczytałem z aktywności słonecznej ciało niebieskie o oznaczeniu liczby + 721, w tej liczbie zapisano Gwiazdę " Nibiru ". W tym samym dniu miało miejsce bardzo duże trzęsienie ziemi w bliskiej odległości od Nowej Zelandii. Jak wskazują obliczenia obydwa ciała niebieskie będą miały wpływ na przyszłe wydarzenia. Ile czasu potrzeba aby aktywność słoneczna zrealizowała swój plan. Spadająca aktywność słoneczna w tak szybkim tempie uruchomi śpiące wulkany świata. Dwie piramidy na wykresie wpisane końcem lutego oraz 9 marca 2017 roku nad linią Słońca mogą informować o zmianie pogody z której odczytuję trzęsienia ziemi. Historia lubi się powtarzać, od 13 kwietnia 2010 roku do 9 do marca 2017 roku minie prawie 7 lat. Na pierwszą dekadę marca 2017 rok wyliczyłem wartości liczbowe z aktywności słonecznej.

One także ostrzegają przed jeszcze większym niebezpieczeństwem na 20 czerwiec 2017 rok w Europie.

1. 6/7 marca 2017 rok: + 572 st. C      - 32,   - 9,     - 1.
2. 7/8 marca 2017 rok: + 563 st. C      - 31,   - 9,     + 1.
3. 8/9 marca 2017 rok: + 554 st. C      - 32,   - 14,      0.
4. 9/10 marca 2017 rok: + 540 st. C    - 20,   - 20,     0. + 100 dni = 19 czerwiec 2017 rok.
5. 10/11 marca 2017 rok: + 520 st. C   - 32,   + 27,    + 6.
6. 11/12 marca 2017 rok: + 447 st. C   - 38,   + 29,    - 2.
7. 12/13 marca 2017 rok: + 476 st. C   - 36,   + 8,      - 1.
8. 13/14 marca 2017 rok: + 484 st. C   - 35,   + 16,    0.

W wymienionej aktywności słonecznej zapisano: trzęsienia ziemi od 8 do 9 stopni w skali R. Wyliczona liczba - 39 z temperatur na przełomie roku informuje o trzęsieniach ziemi do 9,3 stopnia w skali R. Taka siła trzęsienia ziemi uruchomi śpiące wulkany. Dodatkowo w tych liczbach zaznaczono Polskę. W tym zestawieniu liczb wymieniono 13 numerację z Tabeli Galerii w której zapisałem Gwiazdę " Nibiru " ostrzega ona przed niebezpieczeństwem. Powyżej wymieniłem planetę Jowisz obecnie Gwiazdę " Nibiru " obydwa ciała niebieskie będą miały wpływ na nasza planetę Ziemię. Skutki sami ocenimy. Zerowa wartość liczby wskazuje naszą strefę czasowa od Polski po Włochy. W liczbie 8 oraz 9 zapisano dwie strefy czasowe. Na wschód od Greenwich. W liczbie 6 zapisano strefę czasową na zachód od Greenwich. W wymienionych strefach czasowych dojdzie do bardzo silnych trzęsień ziemi. Liczby + 1 oraz - 1 wskazują strefy czasowe na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich, lokalizacja Europa. W pierwszej dekadzie marca na ukośnych czerwonych liniach stoją aż cztery ciała niebieskie, które przestrzegają przed niebezpieczeństwem. Po drodze czeka nas wiele interesujących wydarzeń. Między innymi koniec stycznia raptowna zmiana pogody wpłynie na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Poprzedza te wydarzenia ciało niebieskie z 21 października 2016 roku. Różnica liczb pomiędzy 19 a 20 października wynosi - 34 oraz + 47 suma obu liczb wynosi: - 34 + 47 = 81. { 47 - 34 = 13 }. Tylko z dwóch liczb odczytałem dwa ciała niebieskie 81 oraz 13. Informują o wydarzeniach po 100 dniach końcem stycznia 2017 roku. Wyszczególniono Księżyc w liczbie 81, informuje o wpływie Księżyca na wydarzenia ziemskie. W dalszej kolejności to między innymi 10/11 luty 2017 rok zmiana pogody. Koniec października dokładnie 28 październik na ukośnej czerwonej linii poniżej linii Słońca stoi ciało niebieskie o oznaczeniu liczby - 4. Informuje ono o przyszłym trzęsieniu ziemi po kolejnych 100 dniach na 10/11 luty 2017 rok. Każda zmiana pogody ma wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Średnio co 10 dni w lutym będziemy mieli zmianę pogody. Między innymi po 15 oraz po 26 lutym 2017 roku. Zmiana pogody ciągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi które mają wpływ na śpiące wulkany przy tak szybko spadającej aktywności słonecznej. Na trzecią dekadę lutego mają wpływ ciała niebieskie z 13 listopada 2016 roku, informują o przyszłych wydarzeniach po kolejnych 100 dniach przypadnie to na 23/24 luty 2017 rok. Eksplozja na Słońcu 20 luty 2017 rok dodatkowo informuje o trzęsieniu ziemi na 23 luty 2017 rok. Ważny szczegół w liczbie + 27 informuje społeczność przed niebezpieczeństwem. W liczbie 127 wymieniony jest południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizacja Filipiny, Indonezja. Stykają się płyty tektoniczne. Napór płyt tektonicznych z południa na północ uruchomi śpiące wulkany połączone z trzęsieniami ziemi. Wydarzenia z 26 oraz 29 listopada piszą nowy scenariusz na 9 marzec 2017 rok. Na zrealizowanie wydarzeń trzeba czasami czekać od 100 do 200 dni. Czy tym razem wystarczyć 100 dni, jeżeli nie to mamy jeszcze 100 kolejnych dni czasu do 20 czerwca 2017 roku. Zacznę od 29 listopada 2016 roku. Oto pełny obraz wyliczonych liczb z aktywności słonecznej od 26 listopada do 3 grudnia 2016 roku.

1. 26/27 listopad 2016 rok: + 718 st. C     0,      - 6,      0.
2. 27/28 listopad 2016 rok: + 712 st. C     0,     - 14,     0.
3. 28/29 listopad 2016 rok: + 698 st. C     0,     - 14,     0.
4. 29/30 listopad 2016 rok: + 684 st. C      0,     - 24,     0.
5. 30 listopad/1 grudzień : + 660 st. C      0,      - 17,    0.
6. 1/2 grudzień 2016 rok: + 643 st. C         0,      + 8,      0.
7. 2/3 grudzień 2016 rok: + 651 st. C         0,        0,       0.

Na pierwszym planie wartość liczby " 6 ". Jest to ciało niebieskie które stoi na ukośnej czerwonej linii oddalone od naszej planety o 6 mln km. Następnie 28 listopad niebywałe zjawisko dwa ciała niebieskie o tych samych parametrach - 14, - 14. Dwukrotnie wymieniona wartość liczby 14. Dwie 14-tki przedstawiają współrzędne geograficzne dwóch stron świata na naszej planecie ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Na wschód od Greenwich centralne Włochy. Tu trzeba na chwilę się zatrzymać?

Na zachód od Greenwich 14 oraz 17 południk lokalizuje okolice Islandii oraz wyspy Karaibskie. Z pozycji drugiej odczytałem ciało niebieskie ze skomplikowanym ułożeniem liczb + 712. W tej liczbie zapisano kosmiczną tajemnicę z trzęsieniem ziemi powyżej 7 stopni w skali R. Można z niej odczytać ciało niebieskie " Nibiru " + 127 z + 127 południkiem na Dalekim Wschodzie na 7 marzec 2017 rok. Dwukrotne zerowe wartości liczbowe informują o wydarzeniach w naszej strefie czasowej, między innymi Polska oraz Włochy. Być może w dwóch miejscach dojdzie do trzęsienia ziemi jednocześnie około 9 marca 2017 roku. Często tak bywa że trzęsienia ziemi są przyśpieszone lub opóźnione. Kolejna zagadka zapisana jest w dniu 29 listopada. To drugie ciało niebieskie stoi na przekątnej podstawie piramidy. Tuż za progiem znanego nam Układu Słonecznego. W pozycji pierwszej widnieje wartość liczby 18 która przestrzega przed niebezpieczeństwem. Wyliczyłem na ten dzień wartość liczby - 24 wskazuje on 42 równoleżnik oraz 24 południk. Lokalizuje on ponownie centralne Włochy oraz Grecję. Dwie minusowe 14 zaznaczają kilka miejsc jednocześnie: Włochy, Grecję oraz Islandię oraz Daleki Wschód. Są to miejsca nawiedzane częstymi trzęsieniami ziemi. Tym razem może być jeszcze gorzej napierające płyty tektoniczne z południa na północ będą niszczyły wszystko co napotkają na swojej drodze przy spadającej aktywności słonecznej. W następnej kolejności wartość liczby 8 informuje o sile trzęsienia ziemi do 8 stopni w skali R. Opisane wydarzenia z listopada przenoszone są na początki marca oraz 20 czerwca 2017 roku. Przy tak szybko spadającej aktywności słonecznej można się spodziewać w każdej chwili trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Przy ochładzanym ciepłym powietrzu można się spodziewać częstych trąb powietrznych. Przedstawiam kilka symetrycznych obrazów oraz ciał niebieskich nad linią Słońca które informują o ważnych wydarzeniach między innymi o trzęsieniu ziemi połączonych z eksplozją wulkanów.

1. 2, 5 luty 2017 rok - dwa ciała niebieskie zaznaczają - zmianę pogody oraz trzęsienia ziemi.

2. 10/11 luty 2017 rok - zmiana pogody - wpłynie na trzęsienia ziemi.

3. 15 luty 2017 rok - ciało niebieskie stoi na czarnej przekątnej w podstawie piramidy na linii Słońca 15 lutego, po drugiej stronie naszej planety Ziemi. Zaznacza odległość 2 milionów km od naszej planety. Ma ono także wpływ na trzęsienie ziemi. Współrzędne geograficzne dla tego ciała niebieskiego na ziemi to 68 x 82.

4. 22/23 luty 2017 rok - symetryczny obraz na wykresie.

5. 26/27 luty 2017 rok - symetryczny obraz na wykresie. Symetryczne obrazy na wykresie informują o zmianie pogody, wahaniu ciśnienia, dodatkowo wskazują na ciała niebieskie które krążą w bliskiej odległości od naszej planety Ziemi.

6. 29/30 luty oraz 1 marzec 2017 rok - dwa  ciała niebieskie na czerwonej ukośnej podstawie piramidy oraz jedno 1 marca w przekątnej podstawie piramidy informują o trzęsieniu ziemi. Dokładnie koniec lutego oraz początek marca nad linią Słońca nasza Gwiazda wykreśliła plusową piramidę symetryczną. Nagromadzona energia zostanie uwolniona około 1 marca 2017 roku. Skutki to zawsze trzęsienia ziemi.

7. 6, 8,12 marzec 2017 rok to szczególne dni. Mogą informować o wydarzeniach na 9 marca oraz po kolejnych 100 dniach. Eksplozja na Słońcu 27 listopada, którą zarejestrowałem o godz: 12:15, może potwierdzać wydarzenia na 9 marca. Następnego dnia o poranku 28 listopada o godzinie 08:40 ponownie Gwiazda kreśli interesujący wykres. Temperatura spada o 6 stopni w ciągu 05 godziny następnie podnosi się raptownie do góry o kolejne 5 stopni. Niebywałe zjawisko przedstawia wydarzenia za 100 oraz 200 dni. Przypadnie to na 7 marzec oraz 18 czerwiec 2017 rok. Ten niecodzienny przypadek może informować o trąbie powietrznej. Wydarzenia marcowe poprzedza dodatkowo 16 sierpień 2016 rok. Zapisałem bardzo ciekawe liczby: + 18, - 16, - 27 + 1. Ostrzegają około 200 dni przed niebezpieczeństwem. Wyliczoną liczbę - 39 wpisano do daty 9 marca. W dalszej kolejności liczba - 39 informuje o bardzo niskich temperaturach tego lata przez 39 dni. Przedstawia również inne daty 27 luty { 3 x 9 = 27 }. Można z niej odczytać kolejne np 2 lipiec, 27 lipiec.  Od 6 do 12 marca stoją aż cztery ciała niebieskie na ukośnych liniach. Symetrycznyny obraz na wykresie a dokładnie w naszym Układzie Słonecznym utworzą ciała niebieskie od 6 do 8 marca: { + 1, - 9, - 1, - 9, + 1 }.

a. liczba + 1,  6 marca.

b. liczba - 9,  6 marca - ciało niebieskie na czarnej ukośnej linii poniżej linii Słońca.

c. liczba - 1, 7 marca.

d. liczba - 9, 7 marca.

e. liczba + 1, 8 marca - ciało niebieskie na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca oddalone od naszej planety Ziemi o jeden milion km. Bardzo blisko. Przedstawione ciała niebieskie tworzą symetryczny obraz z dużą literą " W ". Podane są tu strefy czasowe oraz trzęsienia ziemi do 9 stopni w skali R. Prawdopodobnie symetryczny obraz wskazuje zagrożenie z kosmosu.

f. liczba - 14, 8 marca - ciało niebieskie przecina centralnie podstawę piramidy zaznaczając środek naszej Gwiazdy. Bardzo niebezpieczne zjawisko. Ostrzega przed trzęsieniami ziemi.

g. liczba + 8, 12 marca - ciało niebieskie stoi na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca. Wartość liczby 8 informuje o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w skali R. Wartość liczby - 14 wskazuje 14 południk oraz 41 równoleżnik. Suma plusowych liczb od 10 do 14 marca wskazała 114 południk na Dalekim Wschodzie zaznaczają Indonezję oraz Malezję. W tym miejscu dojdzie do bardzo silnych trzęsień ziemi. 114 południk na zachód od Greenwich lokalizuje zachodnią część Stanów Zjednoczonych Ameryki łącznie z wulkanem Yellowstone. Tu także trzeba się spodziewać bardzo silnych trzęsień ziemi. 100 dni później na 20 czerwiec 2017 rok ciała niebieskie zaznaczają tylko wydarzenia w Europie. Informują o tym wydarzeniu niskie wartości liczbowe przy samej linii Słońca np +1. Wielki spadek aktywności słonecznej o - 114 jednostek wyliczyłem na 20 czerwca 2017 roku. Wskazuje dokładnie zachodnie Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Na niskie temperatury w środku lata, czerwcu oraz lipcu 2017 roku, mogą mieć wpływ aktywne wulkany w Europie, oraz te z drugiej strony naszej planety. Z wyliczonych liczb można odczytać cztery miejsca na naszej planecie Ziemi. W przedstawionych obliczeniach nawiązuję do trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Być może w tych liczbach zapisano inne wydarzenia ziemskie. Ciała niebieskie ostrzegały przed zmianami od 20 czerwca do 1 września 2010 roku przez 71 dni. Czy człowiek, istota myśląca, przygotowała się na scenariusz z Gwiazd? Niestety zachłanność ludzka niszczy ten wspaniały świat. Czy można jeszcze coś zmienić? Niestety zepsuty świat Pan Bóg musi poukładać na nowo.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 22 stycznia 2017
20/21 grudnia 2016 roku to dzień który zapisał się w historii astronomii. Wyliczone liczby z aktywności słonecznej tego dnia piszą nowe wydarzenia na przyszłe lata. Wyliczona wartość trzech plusowych szóstek { + 666 } z 20/21 grudnia, nawiązuje do jednego z trzech księżyców który przestrzega przed niebezpieczeństwem. Ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek { + 666 } to planeta która wskazała zło, jakie mieliśmy końcem drugiej oraz trzeciej dekady grudnia 2016 roku w Polsce. W sobotę 13 lutego 2016 roku pisałem tak, cyt: " Wiadomo że wartość liczby dwóch czwórek { 44 } informowała o organizacji przestępczej. Pytanie czy trzy szóstki mówią o nowym demonie w Europie. Wskazuje na to wynik dzielenia z trzech szóstek który dał mi liczbę + 44,4 ". Już w styczniu 2016 roku wiedziałem o organizacji przestępczej w Polsce. To właśnie ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek ostrzegało przed zamachem stanu na Polski rząd końcem 2016 roku. Zacytuję fragment tekstu jaki opublikowałem 31 grudnia 2016 roku, cyt: " Wartość liczby + 666 dzielona przez + 15 = 44,4. Wiemy, że trzy czwórki informują o zamachu stanu lub przewrocie państwa Polskiego do góry nogami ". Tak to widziałem końcem grudnia. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 20/21 grudnia które ostrzegały przed mającym nastąpić zamachem. 20/21 grudzień 2016 rok: + 666 st. C    0,    + 15,   0. Liczba zero w tym zestawieniu potwierdza wydarzenia w Polsce około 20 grudnia 2016 roku. Do tej daty dodałem wyliczone + 15 dni z 20/21 grudnia to odczytałem 6 styczeń 2017 rok, wielkie święto kościelne Trzech Króli w Polsce. To właśnie tu Pan Bóg zaznaczył swoją obecność nad Polską. Dowodem jest plusowa piramida słoneczna nad linią Słońca w liczbie " 56 ", która należy do Stwórcy Pana Boga. Wartość trzech szóstek { + 666 : + 15 = + 44,4 } podzieliłem przez 15 to otrzymałem trzy czwórki z " przecinkiem ". Przecinek jest tu ważnym elementem układanki. Widzę w tych liczbach spisek lub przejęcie przez opozycję władzy siłą. Podobnie było w Turcji. Wyliczone trzy czwórki zaznaczyły organizacje przestępczą w której brały udział trzy osoby. Składając wszystko do jednego garnka oceniłem że około 20/21 grudnia 2016 roku doszło do spisku lub próby przewrotu państwa Polskiego. W tym spisku brały udział trzy główne postacie polskiej opozycji. Przecinek oznacza wyłamanie się jednej postaci z tego spisku. Wiele się nie pomyliłem, gdyż ludowcy oraz Kukiz-15 odstąpili od tego spisku. Pan Bóg { 56 } ostatecznie przetrącił skrzydła demonom. Nie zrobił tego sam, miał do tego swoich aniołów. Jak pokazują liczby ziemskim Królestwem Pana Boga jest obecnie Polska. Potwierdzenie można znaleźć w artykule na blogu pt: " Zbieżność liczb czy przemyślane dzieło Pana Boga ", opublikowane w niedzielę 8 listopada 2015 roku. Taki obraz przedstawiły liczby wyliczone z aktywności słonecznej. Drugą postacią w tej układance może być prezydent Polski oraz królowa Wielkiej Brytanii, dla nich także przysługuje wartość liczby 56. Królowa jest w podeszłym wieku i zdrowie już nie takie. Brak królowej na scenie politycznej daje dużo do myślenia. Być może królowa jest poważnie chora. Wszyscy czekamy na jej powrót do pałacu Buckingham. Co przedstawia aktywność słoneczna wyliczona z trzech plusowych szóstek dzielona przez 15. Wyliczone trzy czwórki z przecinkiem { + 44,4 } zawsze informują o zamachu. Być może wyliczone liczby przedstawiają inne wydarzenie ziemskie. Zagadka jest dla mnie trudna do rozwiązania podobnie jak skrywana w Buckingham tajemnica. Istnieje podejrzenie jak mówią liczby o organizacji lub spisku w którym mogły brać udział trzy osoby. Być może jedna się wyłamała. Udał się spisek, czy nie udał, w każdym bądź razie chodzi o tron. Taki obraz przedstawiają liczby. W tej chwili jedyną osobą która nie pokazuje się publicznie jest Królowa Wielkiej Brytanii. Być może nasza Gwiazda ma swój scenariusz dla królowej. Wyliczone liczby przedstawiają dwa podobne przypadki w jednym czasie. Po 100 dniach dowiemy się więcej na ten temat. Zsumowane trzy szóstki { + 666 } z 20/21 grudnia dają liczbę 18, równej masie księżyca. Plus 150 dni = 20/21 maj 2017 rok. Na ten dzień wyliczyłem spadającą aktywność słoneczną o 81 jednostek. Można się domyśleć wielkie spadki aktywności słonecznej informują o trzęsieniu ziemi. Znak minusowy przy liczbie - 18 informuje o wydarzeniu na zachód od Opola np woj. Lubuskie. Z wykresu z dnia 10 lutego 2017 roku odczytałem niebezpieczne zjawisko w naszym Układzie Planetarnym. Daleko poza granicami światła i ciemności stoi ciało niebieskie o minusowej liczbie { - 57 }. Minusowa liczba ma wielkie znaczenie, informuje o spadku aktywności lub brakujących 57 osobach. 96 dni po 10 lutym odczytałem 16 maj 2017 rok. 100 dni po 10 lutym w kalendarzu odczytam 20/21 maj 2017 rok. Obydwie daty 16 jak również 20/21 maj informują o trzęsieniu ziemi lub zaginionych 57 osobach. Dokładnie 21 maja stoją dwa ciała niebieskie 5 oraz 7 mają one coś wspólnego z liczbą 57 z dnia 10 lutego 2017 roku. W tej szczególnej liczbie może być zapisana siła trzęsienia ziemi do 5,7 stopnia w skali R. Taki obraz można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej. Być może chodzi o inne wydarzenie ziemskie. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej na 20/21 maj 2017 rok.

20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C   - 58,   - 81,  + 7. Dodatkowo w tej liczbie odczytałem 173 południk na wschód od Greenwich łącznie z Ameryką Środkową na 81 południku. + 7 to może być siła trzęsienia ziemi. Podstawiając  pod opracowany wzór wartość trzech szóstek { + 666 } można teoretycznie wyliczyć dni w kalendarzu nieprzyjazne człowiekowi oto on:
Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26.
Wyliczone powyżej ciało niebieskie w liczbie 18 wpisane jest w powyższy wzór. Ciało niebieskie " Nibiru " wraz ze swoim układem planetarnym opisałem po raz pierwszy 24 marca 2010 roku. Trzy dni wcześniej 20/21 marca 2010 rok z aktywności słonecznej wyliczyłem niebywałe zjawisko dwa układy planetarne o przeciwnych znakach plus + 127 oraz minus - 127   - 18,  + 14. W tym zestawieniu liczb odczytałem ciało  kosmiczne w liczbie - 18. Temperatura tego dnia w samo południe spadła do 12,7 stopnia C w słońcu oraz cieniu, potwierdzając wyliczoną liczbę w samo południe 12,7 stopnia C. Wymieniona wartość liczby - 18 potwierdza spadek temperatury na 18 południku w Polsce. Wpływ na to wydarzenie mają wymienione powyżej ciała niebieskie. Zmienne znaki plus oraz minus przy liczbie 127 przedstawiają dwie strony świata na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Podobnie jest w naszej Galaktyce po przeciwnych stronach mieszczą się dwa układy planetarne + 127 oraz - 127 o zmiennych znakach. Wymieniona liczba + 127 wpisana jest w 13 numerację Tabeli Galerii, książka strona 22. Do tej numeracji przypisałem ciało niebieskie " Nibiru ". Odczytałem te wartości liczbowe z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. Każdy wymieniony układ planetarny ma wpisany kąt nachylenia równika względem płaszczyzny orbity. Nasza planeta Ziemia ma nachylenie równika względem płaszczyzny orbity 23 stopnie 5 minut. Układ planetarny " Nibiru " może mieć zakładam teoretycznie 38 stopni 27 minut. Na pewno nie obraca się po tej samej orbicie co znane nam planety naszego Układu Słonecznego. Różnica nachylenia równika do naszej planety wynosi 15 stopni. Wymienione 15 stopni zaznaczono w piramidzie Cheopsa: nachylenie ściany bocznej do płaszczyzny Ziemi wynosi 51 stopni 51' 14,31". Ostatnia wartość 31 przedstawia 13 numeracje. Wymienione powyżej wartości liczbowe ujawniły inne nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Czy zawsze tak było? Być może co kilka tysięcy lat, lub co kilkanaście tysięcy lat, planety zmieniają nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Wykres nr 12, Planeta " Nibiru " i jej księżyce. Od tego wykresu trzeba zacząć. Wykres przedstawia w najwyższym punkcie w dniu 10 listopada 2010 roku ciało niebieskie o wartości liczby - 127. Stoi w polu, czyli jest ciałem ruchomym krążącym w naszym Układzie Słonecznym. To samo dotyczy ciała niebieskiego z 11 listopada w najniższym punkcie + 27. Na tamten czas wyliczoną liczbę 127 przypisałem dla planety X. Poniżej na ukośnej czerwonej linii 11 listopada o minusowej wartości liczby - 11 stoi planeta która obraca się w koło Gwiazdy po własnej osi. Następnie na samym dole ponownie 11 listopada + 27 stoi drugie ciało niebieskie w polu. Czyli zmienia swoją pozycję przy planecie. Wszystko wskazuje na to że to Księżyc. Raz przybliża się do planety raz oddala. Takie zjawisko zapisano w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha i odwrotnie w liczbie 45. Raz księżyc większy raz księżyc mniejszy. Księżyc Ziemi obiega naszą planetę w 27 dni. Wszystko wskazuje na to że wykres nr 12 przedstawia dwa identyczne układy planetarne z dwoma identycznymi planetami oraz księżycami. Można powiedzieć że w naszym Układzie Planetarnym znajdują się dwie równoległe planety Ziemie. Znamy już dwa księżyce. Trzeci księżyc wyliczyłem z trzech plusowych szóstek. Trzy księżyce zapisano w podstawie piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wykres nr 12 " Planeta " Nibiru " i jej Księżyce ułatwiają rozwiązanie tej układanki. Po głębszej analizie z opublikowanego wykresu doszedłem do wniosku że liczbę 11 przypisano dla planety Ziemi, oraz równoległej ziemi '' Nibiru ". A nie jak pierwotnie pisałem dla księżyca.  W tym przypadku obie planety 11 oraz 27 dają mi liczbę 38. Ma to jakiś sens. Liczba 38 wpisana w 13 układ planetarny informuje o nachyleniu równika względem płaszczyzny orbity. Przedstawiony 13 układ planetarny wyliczony z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa potwierdza te same obliczenia. Pierwszy układ planetarny w kolejności od dołu do góry z lewej strony naszej Galaktyki przypisano dla naszego Układu Słonecznego. Odczytałem i zapisałem następującymi liczbami:
R.S.1.11      1  0  1      9. Tabela Galerii strona 22 książka przedstawia cały nasz Układ Słoneczny. W pierwszym układzie planetarnym z lewej strony od samego dołu znalazłem potwierdzenie oraz liczbą 11. Dlaczego dla naszej planety Ziemi pierwotnie przypisywałem liczbę nr 27? Ze względu na jej wielkość. Księżyc jest mniejszy dlatego przypisałem mniejszą liczbę 11. Z numeracji na rys 12 Planeta " Nibiru " i jej księżyce oceniłem że coś większego należy przypisać większemu obiektowi, czyli Ziemi. Jednak wszystko jest inaczej i nie jest ostateczna decyzja w prowadzonych badaniach. Przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej ponowie odczytałem gwiazdę która stoi gdzieś daleko za progiem znanego nam Układu Słonecznego w liczbie 127. Zapisałem  ją następującymi liczbami w dniu: 10/11 listopad 2010 rok: - 715 st. C   + 58,  - 127,  + 27, z dodatnią temperaturą w słońcu tego dnia. Analizując poszczególne liczby zapisane w 13 układzie planetarnym 2721 doszedłem do wniosku że występują dwie równoległe planety z dwoma równoległymi księżycami. Pytanie czy nasza planeta zmieni w przyszłości nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. 54 planety naszego Układu Słonecznego oraz 54 Gwiazdy naszej Galaktyki dumnie ustawiły się przez 71 dni na linii Słońca oraz linii Galaktycznej od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Było to niecodzienne zjawisko w dziejach astronomii. Przed czym ostrzega taka parada Planet oraz Gwiazd na linii Słońca. Jeżeli co kilkanaście tys lat następują zmiany to prawdopodobnie nasza Ziemia musi się podporządkować przyszłym wydarzeniom. Nic nie dzieje się od razu, myślę że czas pokaże. Jak mówi Biblia, kiedy aniołowie zaczną grać na trąbach wszystko się zmieni. Już grają. Przytoczę przykład z Biblii, cyt: " Szczególną rolę aniołowie odgrywają po otwarciu siódmej pieczęci { Ap  8, 1nn }. Wówczas zapanowała w niebie " cisza " jakby na pół godziny { Ap 8, 1 }. Cisza ta jest zapowiedzią niepokojących i groźnych wydarzeń, które mają za chwilę nastąpić { " cisza przed burzą " }. Po niej na scenie pojawią się aniołowie, którym przekazano siedem trąb, by obwieszczali to co nastąpi. 38 układ planetarny odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56,5691       38  0  19     9. Wymieniono w nim coś szczególnego czas: 65 godzin 56 minut, czyli niecałe trzy dni. Wygląda na to że koniec czegoś czego się domyślam potrwa niecałe trzy dni, czyli 65 godzin 56 minut. Jezus gdy chodził po naszej Ziemi obiecał że zburzy stary porządek w ciągu trzech dni. Na gruzach starego zbuduje Nowy Świat. I miał w tej wypowiedzi wiele racji. W 38 układzie planetarnym odczytałem potwierdzenie słów Jezusa oraz wymieniony czas  65 godzin 56 minut. Mamy tu niecałe trzy dni. To samo wydarzenie zapisano w jednym z szybów komory Królowej, załamuje się pod kątem 38 stopni. Zaznaczono liczbę 38 odnosi się wydarzeń zapisanych w 38 układzie planetarnym. Przyszłe wydarzenia potwierdzają liczby. Składając wszystko po kolei uznałem że klimat na równoległej planecie ziemi jest podobny jaki występuje na wyspie Sokotra nieopodal Afryki. W takim ciepłym klimacie musi istnieć życie. Plusowe znaki przy liczbie 27 mogą informować o panującej temperaturze na równoległej planecie ziemi. Po kilku latach przerwy w 2010 roku ponownie odkryłem Gwiazdę " Nibiru " w naszym Układzie Słonecznym przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej 14 listopada 2016 roku. Zapisałem następującymi liczbami: + 721 st. C   + 36,   0. Miała ona wpływ na bardzo silne trzęsienie ziemi w Nowej Zelandii. Po raz drugi wyliczyłem tą samą wartość 27 grudnia 2016 rok: + 721 st. C   - 11,   0. Zatrzęsło wtedy w kilku miejscach na naszej planecie najwięcej w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Iran, Rumunia. Z obliczeń wynika że równoległa planeta Ziemia z układu planetarnego " Nibiru " jest równie aktywna jak nasza planeta Ziemia. Oto kilka trzęsień ziemi które miały miejsce 27 grudnia 2016 roku przy bardzo wysokiej aktywności słonecznej + 721.

1. M 5.6 Rumunia - 2016-12-27    23:20:56
Lokalizacja: 45.72  N;     26.61   E
źródło:  http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555597

2. M 5.6 - Nevada - 28.12.2016   08:18:00
Lokalizacja: 38,37   N;   118,90   Biała
źródło: http:///www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555646

3. M 5.5 - Nevada - 2016-12-28    08:22:12
Lokalizacja: 38.39   N;   118.90   W
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555649

4. M 5.6 - Nevada - 28.12.2016   09:13:47
Lokalizacja: 38,38  N;   118,90  Biała
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=555667

Trzęsienie ziemi które miało miejsce na przełomie 27/28 grudnia na 118 południku nie było przypadkowe. Zapisany jest tu jeden z wymienionych Księżyców w liczbie 18 oraz planetę w liczbie 11. Na 20/21 maja 2017 roku po raz trzeci wyliczyłem to samo ciało niebieskie - 127. Śledząc wyliczone liczby stwierdziłem że gwiazda " Nibiru " próbowała się ukryć. Znalazłem ją w zsumowanych liczbach 20/21 maja 2017 roku. Spotkanie w Kożuchowie z moją żoną w sennej wizji 21 grudnia 2016 roku nie było przypadkowe. To miasteczko leży w bliskiej odległości od Polkowic miejsca częstych trzęsień ziemi. Dokładnie 20/21 grudnia 2016 roku wyliczyłem ciało kosmiczne z trzech plusowych szóstek. Które ostrzega przed przyszłym niebezpieczeństwem. Od 21 grudnia 2016 roku do 20/21 maja 2017 roku mija dokładnie 150 dni. Dla przypomnienia ten dzień 20/21 maj 2017 rok jest szczególnie opisany w tym wypracowaniu. Dla Pana Boga każdy dobry człowiek z Jego Królestwa jest bliski sercu. Dlatego niebiosa czuwają nad każdym człowiekiem który stąpa po naszej Ziemi. Gdybym coś zapomniał, dusza bliskiej osoby w Niebiosach jest pośrednikiem między Niebem a Ziemią i przypomina mi bym nie ominął ważnych wydarzeń w roku. Czuwaj, nie daj się zaskoczyć. Głównie chciałbym zwrócić uwagę na 21 oraz 22 maj na czarnej ukośnej linii powyżej linii Słońca o oznaczeniu plusowym stoją dwa ciała kosmiczne które ostrzegają przed trzęsieniem ziemi może to być w Polsce lub po drugie stronie naszej Ziemi. Są to ciała kosmiczne oddalone od 5 do 7 milionów km od naszej planety.Wymienione wartości liczby 5 oraz 7 mogą informować o sile trzęsienia ziemi. Być może wydarzenia majowe ostrzegają przed następnym trzęsieniem ziemi za kolejne 100 dni w Polsce na 1 wrzesień 2017 roku. Podobne wyliczenie przedstawiłem na 7 oraz 8 czerwca 2015 roku po 100 dniach doszło do silnego trzęsienia ziemi 17 września 2015 roku. Liczba 150 została wyliczona z godziny śmierci mojej ukochanej żony, 01:50.

20/21 grudzień + 150 dni = 20/21 maj 2017 rok.

Po raz kolejny ukryta Gwiazda "Nibiru" wykryta została z następujących liczb aktywności słonecznej:

1. 18/19 maj 2017 rok: + 448 st. C     -54,     - 31,   { 0 }.
2. 19/20 maj 2017 rok: + 417 st. C     -54,     - 46,   + 4.
3. 20/21 maj 2017 rok: + 371 st. C     - 58,    - 81,   + 7.
4. 21/22 maj 2017 rok: + 290 st. C     - 65,    + 2,    + 5.
5. 22/23 maj 2017 rok: + 292 st. C     - 70,    - 3,     - 2.
6. 23/24 maj 2017 rok: + 289 st. C     - 68,      0.

18/19 maja 2017 roku zakończyłem wyliczenia zerem w nawiasie na linii Słońca. Suma minusowych liczb z pozycji drugie oraz trzeciej w dniu 20 maja { 46 + 81 } daje liczbę - 127. W tym zsumowaniu jedna planeta stoi daleko za granicą światła i ciemności - 46 podobnie jak ta z 10 lutego. W tej liczbie 46 może być zapisane trzęsienie ziemi do 4,6 stopnia w skali R. Z tego wynika że planeta lub gwiazda " Nibiru " w tym czasie zostanie zasłonięta przez inne ciało kosmiczne. Plusowe liczby + 4 oraz + 7 wskazują strefy czasowe na zachód od Greenwich jak również na wschód od Greenwich. Oraz siłę trzęsienia ziemi od 4 do 7 stopni w skali R. Nie pomijając trzęsienia ziemi w Polsce. Wartość liczby 18 przypomina o wydarzeniu w Polsce. Wymieniony jest tu 18 południk. Drastyczny spadek aktywności słonecznej w liczbie 81 pociągnie za sobą kolejne zniszczenia. Podobny przypadek odnotowałem przy wzroście aktywności słonecznej 20 października 2010 roku. Aktywność skoczyła o + 78 st. C   - 1. Odnotowano wtedy bardzo silną burzę na Saturnie. Podejrzewam że w tych dniach na przełomie 15/16 maj 2017 roku przy tak wielkim spadku aktywności słonecznej i zmianie pogody może się wytworzyć trąba powietrzna. Wymieniona minusowa wartość liczby - 54 nawiązuje do podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wymieniona wartość liczby - 81 zaznacza 81 południk na zachód od Greenwich. Zlokalizowane miejsce na północ od równika to teoretycznie okolice Kuby, Jamajki. Na południe od równika z tej liczby można zlokalizować południowe Peru lub północne Chile. Być może zatrzęsie ziemią w wymienionym rejonie. W wymienionych miejscach często dochodzi do bardzo silnych trzęsień ziemi. Wymieniona wartość liczby 45 wskazuje wielkie Jeziora w Stanach Zjednoczonych Ameryki na 45 równoleżniku oraz 45 prezydenta. Już kilkakrotnie bywało że nasza Gwiazda przedstawia  swój scenariusz inny od mojego. Z liczby 81 można odczytać wydarzenia na wschód od Greenwich w okolicy zatoki Bengalskiej. Często tworzą się tam cyklony oraz huragany. Tak wielki spadek aktywności słonecznej może mieć wpływ na wymienione wydarzenie. Wpływ na te wydarzenia ma Gwiazda Nibiru. Po 20 maja 2017 roku znajdziemy się na zakręcie naszej wędrówki. O tym w innym artykule.

Na koniec chciałbym przypomnieć o innym wydarzeniu historycznym. Tuż po północy 2017 roku zjawił się niespodziewanie biegun minusowy. Tak też się stało jak obliczyłem już początkiem stycznia temperatury zaczęły drastycznie spadać. 6 stycznia 2017 roku temperatury w Polsce spadły blisko - 39 stopni C. Podobne zdarzenie miało miejsce w noc sylwestrową w Stambule, Turcja. Tuż po północy zamachowiec zamordował 39 osób i ranił 69. Zjawił się tuż po północy jak biegun minusowy raptownie. To wydarzenie szczególnie zaznaczyłem na blogu. Poprzednio pisałem że są to porachunki między Turcją a Rosją. Wiele w tym miałem racji gdyż zamachowiec pochodził z dawnego bloku Związku Radzieckiego. Zgodność temperatur z ofiarami ludzkiej głupoty. Dwa równoległe zdarzenia ze stycznia mogą znaleźć potwierdzenie około 11 kwietnia 2017 roku. Plusowa aktywność słoneczna rosła na naszym Słońcu systematycznie ponad cztery lata. Najwyższą aktywność słoneczną odczytałem w dniu 16 grudnia 2016 roku w liczbie + 776 jednostek. W tym samym dniu opozycja próbowała siłą przejąć władzę w Polsce lub Polskę sprzedać. W historii Polski wiele dziwnych rzeczy robili posłowie. Pan Bóg przygotował swój plan, zaznaczył to w piramidzie słonecznej 10 stycznia 2017 roku w liczbie 56. Ostatecznie przetrącił skrzydła demonom. Od 16 grudnia 2016 roku systematycznie aktywność słoneczna spada.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 02 stycznia 2017
W Nowym Roku życzę dla czytelników dużo zdrowia szczęścia spełnienia marzeń oby ten Nowy Rok 2017 był lepszy od starego. Niestety nie dla wszystkich Nowy Rok okazał się łaskawy. Tuż po północy w Turcji- Stambule terrorysta zastrzelił 39 osób a 69 ranił. Na blogu 17 grudnia 2016 roku podałem taką informacje cyt: " Nagle uaktywnił się nieobecny biegun minusowy w aktywności słonecznej do liczby - 39, tuż po północy początkiem Nowego 2017 roku ". Wyliczona różnica liczby - 39 z przełomu starego a nowego roku pisze całkiem nowy scenariusz na 2017 rok. Można się spodziewać różnych zjawisk od zamachów terrorystycznych itd. Poniżej ponownie przedstawiam ten sam scenariusz cyt: Teoretycznie zakładam że w tych dniach dojdzie do niecodziennych wydarzeń. Może w tej liczbie - 39 nasza Gwiazda pisze swój scenariusz. Tak już bywało. Natomiast różnica w biegunie plusowym wynosi: + 69, tylu zginęło polskich parlamentarzystów z prezydentem na czele w Smoleńsku - Rosja itd ". Wyliczone liczby w tym artykule przedstawiają identyczny obraz wydarzeń co miało miejsce w Turcji Stambule terrorysta pojawił się nagle na balu sylwestrowym odebrał 39 osobom ranił 69. Minusowa wartość przy liczbie 39 podaje o odebranym życiu niewinnym ludziom w jednej chwili. W tym przypadku wyliczona wartość liczby 69 przedstawia pokrzywdzony oraz ranionych. Wręcz odwrotnie było w Smoleńsku tam zginęło 96 osób. W liczbie 69 widzę porachunki Rosja - Turcja. Na balu mogło być teoretycznie około 680 osób, tyle ile podaje aktywność słoneczna.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski