Ostatnie prognozy

wtorek, 23 lutego 2010

Podsumujmy poprzedni rok 2009.

1. Rozwiązanie kodu Piramidy Cheopsa.

2. Wybuch na słońcu 20 lipca 2009r. - początek Nowej Ery.

3. Ustawienie planet w parasol, sposób szczególny do lini słońca w dniu od 10 grudnia do 16 grudnia 2009r.

4. Odszyfrowany kod z ciągu liczbowego, 304 805, zawartego w Kodzie Tory

 5. Początek 4 letnich przemian na Ziemi

Nowy Rok wniósł kilka nowych rozwiązań do moim badań. 3 o największej, moim zdaniem, wadze, poniżej.

Piramida - planeta na której żyjemy, zapisane dzieje z przeszłości, a dotyczą terażniejszości.

Wybuch na słońcu 20 lipca 2009r. zapoczątkował przemiany [ Nową Ere ] w dziejach ludzkości.

Ustawienie planet w sposób sczególny do lini słońca, przynosi ogromne zmiany na ziemi, wielkie powodzie, bardzo duże opady śniegu, ochłodzenie na północnej półkuli, zlodowacenie.

Kod Tory obrazuje ustawienie planet nad naszym kontynentem z jedną dominującą, 10 pażdziernik, która to planeta stoi wyżej nad innymi planetami z temp. + 19 stopni C

oraz zamykającą Kod Tory 18 pażdziernik z temp. minus 10 stopni C , planety po 200 dniach dają początek ciągu liczbowemu 304 805 tz. 30 kwiecień 8 maj.

Sumując Kod Tory numerycznie rozwiązuje zagadke : 3 + 4 = 7 siedem to miesiąc lipiec, 8 + 5 = 13 to 13 lipiec, jest to pierwszy księżyc planety Nibru.

Ciąg liczbowy Tory to 71 dniowe ostrzeżenie przed nadciągającym niebezpieczeństwem licząc od 30 kwietnia do 11 lipca.

Początek 4 letnich przemian na ziemi zapoczątkował wybuch na słońcu 20 lipca 2009r.

W opracowanym przez ze mnie kalendarzu, zapisane są zjawiska astronomiczne zachodzące w naszym układzie słonecznym, dni tygodnia, fazy księżyca

spotkania planet nad kontynentem, układ słoneczny z 12 planetami; zapis wszystkich anomalii pogodowych zachodzących na ziemi.

Nowy Rok - nowe rozwiązania to przede wszystkim wybuch na słońcu 20 czerwca 2010 r. z temperaturą - 909 stopni C. + 1 stopień C.

Wybuch na słońcu 20 czerwca 2010r. przynosi bardzo duże zmiany, kończą się wielkie opady deszczu, planety zaczną się ustawieć na lini słońca przez 71 dni,

do 1 września 2010r. Rys. 4, 4a przedstawia wybuch na słońcu 20 czerwca, ustawienie planet nad zachodnią częścią kontynentu.

20 dni po wybuchu na słońcu, 10 lipca może dojść do zmiany pola magnetycznego ziemi, rys nr 7 przedstawia + 18 stopień od równika na północ w prześwicie piramidy

10/11 lipiec po przeciwnej stronie lini słońca + 81 to masa ziemi do księżyca.

Po wybuchu na słońcu 26 000 tys lat temu 30 lipca pole magnetyczne ziemi stało na 20 stopniu od równika, wniosek taki że pole magnetyczne ziemi zbliża się co 2 cm. raz na 26 tys lat do równika. Obecnie pola magnetyczne ziemi stanie na + 18 stopniu od równika, jeżeli podzielimy przez 2 to otrzymamy 9 .

26 000 tys lat razy 9 to otrzymamy 234 000 tys lat, za tyle lat zmienią się bieguny ziemi.

Korzystając ze żródeł Piramidy Cheopsa zaznaczono: Sufit komory stanowi dziewięć płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton.

Po każdym wybuchu słonecznym biegun ziemi zmienia swoje położenie , tak musiało być prawdopodobnie po wybuchu na słońcu 20 lipca 2009r.

Ostatni wybuch na słońcu był 30 lipca 26 000 tys lat temu, zmienił pole magnetycznego ziemi, między 5 a 6 sierpnia, także w prześwicie piramidy.

Obecnie pisze się ten sam scenariusz tylko 10/11 lipiec 2010 rok, w prześwicie piramidy, czas zdarzenia to 1.75 dnia rys 7

Kontunuacja temtu wstepnego z wyjasnieniem kwestii p. Nibru.
Wybuch na  Słońcu 20 czerwca 2010r. z temperaturą - 909 stopni C.  + 1 stopień C. rys 4 lub 4a przynosi bardzo duże zmiany, skończą się nawałnice, wielkie opady deszczu, przede wszystkim zmiana pola magnetycznego na ziemi na + 18 stopień od równika na północ rys 7.w przeswicie piramidy 10/11 lipiec 2010r. spotkanie Jowisza z Neptunem.
Po wybuchu na słońcu 26 000 tys lat temu 30 lipca pole magnetyczne ziemi stało na  20 stopniu od równika, wniosek jest taki że pole magnetyczne ziemi zbliża się co 2 cm raz na 26 000 tys lat do równika. Obecnie pole magnetyczne ziemi stanie na + 18 stopniu od równika, jeżeli podzielimy przez 2 to otrzymamy 9.
26 000 tys lat razy 9 to otrzymamy 234 000 tys lat, za tyle lat zmienią się bieguny ziemi.
Korzystając ze żródeł Piramidy Cheopsa zaznaczono :Sufit komory stanowi dziewięc płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton.
Po każdym wybuchu słonecznym biegun ziemi zmienia także swoje położenie, tak musiało być prawdopodobnie po wybuchu 20 lipca 2009r
Ostatni wybuch na słońcu był 30 lipca  26 000 tys lat temu, natomiast zamiana pola magnetycznego ziemi była między 5 a 6 ierpnia także w prześwicie piramidy.
Obecnie pisze się ten sam scenariusz tylko 10 - 11 lipiec 2010 rok w przeswicie piramidy czas zdarzenia to 1.75 dnia.rys 7.
Przed wybuchem słonecznym będzie potężny cyklon 18 czerwiec.
Po czym małe sprostowanie z legendą do wykresów:
Kod Tory- grom artefakt zjawisk atmosferycznych, ostrzeżenie to ciąg liczbowy 304 805 , sumując numerycznie otrzymamy 13 lipiec 2010r, 13 lipiec 2011r.
Kanał w komnacie Królowej który załamuje się pod kątem 37 stopni i prowadzi do góry 66 metrów do szybu piramidy wybuchu na słońcu 20 lipca 2009r.
Po przekątnej jest drugi wybuch na słońcu 26 000 tys lat temu 30 lipiec i prowadzi do rogu piramidy do Królewskiej komnaty 114, 119 do 5 sierpnia.

Jest to pierwszy kanał który zaczyna się od 13 lipca +11 stopni C.sięga od podłogi po sufit.

Drugi kanał w piramidzie zaczyna się 16 lipca + 5 stopni C.sięga od podłogi po sufit.

Trzeci kanał w piramidzie zaczyna się 9 sierpnia, - 9 stopni C.sięga od podłogi po sufit.

Czwarty odróżnia się od pozostałych, jest to 6 sierpień minus 12 stopni C. przyczepiony do sufitu płaskiego rys 7.

12 planeta układu słonecznego zwana planetą Nibru, przedstawiam na rys 5, opis w szczegółach:
Otóż planeta Nibru licząc od 10 marca 2010r znajduje się 15 miesięcy drogi od ziemi.
Od 10 listopada 2010r pozostanie 200dni do spotkania z ziemią na 30 maj 2011r.10 listopad - 127 stopni C. to planeta Nibru patrz na rys 5, po przeciwnej stronie lini słońca 11 listopad + 27 stopni C. to Ziemia nasza planeta, jest 4,7 razy mniejsza od planety Nibru.Po przeciwnej stronie lini słońca 11 listopad minus 11 stopni C. to księżyc, jest 38 razy mniejszy od Ziemi, 27 dni obiega Ziemie.
Planeta Nibru posiada księżyce pierwszy w kolejności to 12 listopad minus 3 stopnie C. jest 42 razy mniejszy od planety Nibru.
Drugi księżyc to 12 listopad minus 4 stopnie C. jest 32 razy mniejszy od planety Nibru.
Trzeci księżyc to 13 listopad +[plus] 5 stopni C.jest 25,4 razy mniejszy od planety Nibru.
Natomiast czwarta odróżnia się od pozostałych, jest planetą , znajduje się w przedsionku komnaty to 14 listopad +[plus] 7 stopni C.jest 18 razy mniejsza od planety Nibru, z lewej strony 10 listopad + 1 stopień C to pierwszy księżyc tej planety. Po przeciwnej stronie 17 listopad + 1 stopień C. to prawdopodobnie drugi księżyc tej planety rys 5. Planeta Nibru będzie towarzyszyć ziemi 47 dni od 13 lipca do 9 sierpnia, będzie siała spustoszenie, po 9 sierpnia będzie się oddalać.
Rys nr. 6A przedstawia porównanie planety Nibru z ksieżycami i planetą,  oraz Ziemie z księżycem do kanałów w Piramidzie Cheopsa, 12 listopad - 4 stopni C.
jest to planeta 32 razy mniejsza zaczyna się od 13 lipca jest pierwszym księżycem który niesie zagrorzenie na ziemi i obejmuje obszar Ameryki Południowej.
Drugi księżyc w kolejności to 13 listopad + 5 stopni C.rys.6a jest to księżyc 25 razy mniejszy, obejmuje obszar Oceanu Atlantyckiego Afryki zachodniej , Europy zachodniej, od Grenlandii do  Przylądka Dobrej Nadzieji, Afryka południowa, zaczyna się od 16 lipca.rys 6b.
Trzecia to planeta z księżycami + 7 stopni C, 14 listopad obejmuje obszar Afryki wschodniej, cały południowy bliski wschód, basen  Oceanu Indyjskiego.
Ta planeta z księżycami może nieść największe zagrożenie na Ziemi.
Czwarty to księżyc 12 listopad - 3 stopnie C. jest 42 razy mniejszy od planety Nibru, obejmuje obszar całego dalekiego wschodu, Ocean Spokojny.
Planeta Nibru  licząc od 10 listopada to za 200 dni przypadnie na 30 maj 2011 r.może być tak że wszystko zacznie się o miesiąc wczesniej czyli od 13 czerwca, przez 47 dni do 9 lipca, to tylko przypuszczenia, rzeczywistośc może być inna.
Rys. nr 6 przedstawia brak zagrożenia dla Polski.
Jak zapobiec tragedji na ziemi, brak pola magnetycznego przez 71 dni do 1 wrzesnia 2010r.
Planety będą ustawione na lini słońca przez prawie  71 dni .
Skorzystam ze żródeł Piramidy Cheopsa, Korytarz Wstępujący o długości 39 metrów, o przekroju takim , jak Korytarz Zstępujący i kącie wznoszenia 26 stopni 20 minut, przecina konstelacje Oriona 26 lipca na rys. 7  o 2 cm szerszą od lini słonca, łączy się 10 lipca w przeswicie piramidy na wysokośći + 18 cm[metrach]
Legenda do rys nr.8
Podpunkty a b c d dotyczą rys 8.
Punkt 1A Różnica między starym a Nowym Rokiem 2010 wynosi + 5 stopni, + 18 stopni
Punkt 2B Wybuch na słońcu 20 czerwca, dotarcie burzy słonecznej do ziemi 21 czerwca
Punkt 3C Przeswit w piramidzie 10 lipiec spotkanie Jowisza z Neptunem 2009r. zdarzenie 100 dni póżniej wielki cyklon na Neptunie wielkości ziemi.
Punkt 4D  Drugi księżyc planety Nibru to 13 lipiec 32 razy mniejszy od planety Nibru.
Punkt 5  Pierwszy księżyc planety Nibru 42 razy mniejszy od planety Nibru to 9 sierpień rys 6.oraz 7.
Punkt 6  Planeta z dwoma księżycami 6 sierpień 18 razy mniejsza od planety Nibru dotyczy basenu Oceanu Indyjskiego.
 
1.  Porównanie zjawisk atmosferycznych do kryształowej czaszki brytyjskiej rys nr 8.
 a  różnica między starym a Nowym Rokiem to  + 5
 b  waga czaszki 5 kg
2a. wysokość w prześwicie Piramidy + 18 to różnica między starym a Nowym Rokiem  [ planeta Nibru 18 razy mniejsza ]
 b  długość czaszki 18 cm  [przybliżeniu]
3a drugi księżyc planety Nibru to 13 lipiec
 b  szerokość i wysokość czaszki to 13 cm [ przybliżeniu].
4a dotarcie burzy słonecznej do ziemi 21 czerwiec 2010r
 b stała temperatura czaszki to 21 stopni
5a prześwit w piramidzie 10 lipiec spotkanie Jowisza z Neptunem 2009r.
 b  skala twardośći czaszki to 7 na 10 punktów.
6a 7 to miesiąc lipiec
 b 7 to kwarc  
 c 9 dzień miesiąca sierpnia  [  8  ].
 7. cztery otwory w Piramidzie Cheopsa, porównanie.
 e  skala twardości czaszki 7 na 10 punktów
10 - diament
 9  - korund
 8 - topaz
 7 - kwarc
Pytanie brzmi na samym początku. Jak zapobiec tragedji na ziemi ,przy braku pola magnetycznego przez 71 dni od 20 czerwca do 1 wrzesnia 2010r.
Liczby 718 nie trzeba nikomu przedstawiać, 71 dni to brak pola magnetycznego, 18 to wysokośc w prześwicie Piramidy,10 lipiec 2010r.
Kryształowej czaszki nikt na ziemi nie zrobił, zostawiono nam abyśmy sami zadbali o swoją przyszłość czy tego dokonamy czy nie to czas pokaże.