Ostatnie prognozy

poniedziałek, 21 lutego 2011
                                  >>> Szyfr Kosmosu <<<
 
                Wielka Galeria została przesunięta o 47 dni.
                Fatima 1917 r. a planeta ,,Nibiru-127"
                Pełny wykaz 56 układów słonecznych w naszej Galaktyce
                odkrytych i opisanych przez Ryszarda Suskiego.
                Planeta ,,Nibiru-127" zapisana w trzynastym otworze ,,Wielkiej Galerii"
                Piramidy Cheopsa z prawej strony tabeli, na wschód od ,, Greenwich"
                Bieguny.
 
Podaje dwie wersje: pierwsza wersja to zdarzenia od 20 marca, wybuchów na słońcu,do
16/17 grudzień 2011r. Pierwsza wersja zdarzeń na naszej Ziemi zaczyna się tak podaje
,,Wikipedia Piramida Cheopsa" cyt: W trzeciej warstwie wysuniętych bloków, po obu stronach
Galerii, tj.od 20 marca 2011r.
Siódma warstwa wysuniętych bloków dotyczy 28/29 pażdziernik 2011r. plus 47 dni to przypadnie na 16 grudzień 2011r.
 
Opisane zdarzenia poniżej mogą dotyczyć tylko 2011r.do 16/17 grudnia.
 
Lecz wysunołem ,,hipoteze" że zdarzenia dotyczą drugiej wersji zdarzeń na naszej Ziemi od 19 grudnia
2012r. do 17 stycznia 2013r.
21/22 maj 2011r. wybuch na Słońcu, górna tarcza słońca zamiana temperatur minusowych na plusowe
powstaje podstawa piramidy 230 x 230 mm.
20/21 lipiec 2011r. drugi wybuch na słońcu, powstaje druga podstawa piramidy 230 x 230 mm
jednocześnie zamiana temperatur plusowych na minusowe. przeliczenia wzoru z 21 lipca
2011r. wskazują ostatni 56 układ słoneczny w naszej Galaktyce  >> 83.1216 <<
Szyfr z Kosmosu podaje w ostatnim układzie słonecznym date 17 styczeń 2013r. > 83.12171<
Podana data powyżej wskazuje drugą wersje obliczeń, 17 styczeń 2013r.
W szesnastoletnich badaniach w jednym roku w kalendarzu powstały dwie podstawy piramidy 230 x 230 mm
20/21 maj oraz 20/21 lipiec 2011r. Podstawy piramidy się nie zazębiają lecz są przesunięte
o 3.5 cm to coś nowego dla autora.
 
,,Wielka Galeria" została przedłużona o 46.63 m.tj. niecałe 47 dni.
Traktuje w obie strony od 10 lipca do 23 maja 2011r.
Siódma warstwa kończy się końcem pażdziernika dodając 47 dni to pasuje do obliczeń
na dzień 16/17 grudzień 2011r.
 
              Co mają wspólnego bieguny z opisem poniżej.
 
,,Wikipedia Piramida Cheopsa" poczatek cyt: " Wzdłuż całej Galerii, po jej obu stronach przy
posadzce ciągną się dwie rampy o wymiarach 61 cm wysokości i 50 cm szerokości.
Pomiędzy rampami przestraeń posadzki ma taką samą szerokość jak strop, tj 104 cm.
54 układy słoneczne w naszej Galaktyce są  rozłożone w równych odstępach w dwóch rzędach
po 27 układów słonecznych z każdej strony równoległe do siebie.
W ścianach przy poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony + po jednym
w wysokim stopniu u góry Galeri }" koniec cyt.
Tabela poniżej przedstawia w dwóch rzędach po 27 układów słonecznych suma 54 odkrytych
i opisanych przez Ryszarda Suskiego.
 
Dwa układy słoneczne znajdują się wyżej i jednocześnie zbliżone do siebie oznaczone
symbolami : bez dodatkowych planet obiegających słońca.
 
     83.2855           28  0  55              56  0  28          83.12171
 
Ostatnie układy słoneczne odnoszą się do biegunów na naszej Ziemi: północnego oraz
południowego, cyt: " + po jednym w wysokim stopniu u góry Galerii".
 
Cyt: z twojej pogody " Perłowo Srebrzyste Obłoki nad Antarktydą" 18 wrzesień 2008r.koniec cyt.
Trzymając się zasad obliczeń 100, 200, 300 dni,  po 300 dniach wyliczamy 18 lipiec 2009r.
Początek budowy podstawy piramidy z przesunięciem o 3.5 cm w kalendarzu, oraz kąt nachylenia
boku piramidy 51 stopni, 204 warstwy, 29 tydzień to 29 rzędów.
 
                                 >> powiązania <<
 
18 wrzesień perłowo srebrzyste obłoki nad Antarktydą 2008r.
18 pażdziernik 2009r. spotkanie planet nad Kanadą : Merkury, Saturn,Wenus - 10 stop.C.
Perłowo srebrzyste obłoki mogą nawiązywać do części Kodu Tory.
W obu przypadkach występuje liczba 18, rys.13 oraz 14 z maja 2010r. wysokość w prześwicie
piramidy +18 po przeciwnej stronie + 81, masa Ziemi do Księżyca.{ zaćmienie Słońca } 2010r.
W pierwszym przypadku występuje biegun południowy Antarktyda.
W drugim przypadku występuje Kanada, nie biegun, czy bieguny przesuną się w którą strone
i o ile. Czy czapa lodowa Antarktydy będzie miała wpływ na obrót Ziemi.
W obu przypadkach: perłowo srebrzyste obłoki informują o zmianach na naszej Ziemi.
W drugim przypadku układ planet nad Kanadą także informuje o zmianach na naszej Ziemi.
21 lipiec 2011r. wskazał date tego roku 83.1216. Być może 21 lipiec 2011r. prawdopodobnie
wskazał dzień 16 grudzień 2011r. to tylko hipoteza, data może równie odnosić się do 2016r.
21 lipiec możma odczytać pomiędzy godz. 12.00 a 16.00.oraz współrzędne geograficzne.
Zbliżone do siebie dwa ostatnie układy słoneczne, to jednocześnie zbliżenie płyt tektonicznych
na naszej Ziemi, lub przesunięcie w różne strony.
 
Pytanie końcowe: Co mają wspólnego perłowo srebrzyste obłoki 18 wrzesnia nad Antarktydą
2008r. ze spotkaniem planet: Merkury, Saturn,Wenus 18 pażdziernika 2009r. mad Kanadą.
W jednym i drugim przypadku , perłowo srebrzyste obłoki, jak równierz spotkanie planet
uprzedzają o bardzo dużych zmianach na Ziemi z zaznaczonymi biegunami, północnym
oraz południowym.
 
                                                  >>> Słońce<<<
 
Słońce podzieliło się na trzy części od 1 stycznia do 21 maja 2011r. na temperatury minusowe
w górnej części tarczy słonecznej.
Od 21 maja do 20 lipca na temperatury plusowe w środkowej części tarczy słonecznej.
Od 21 lipca do 30 grudnia ponownie temperatury minusowe w górnej części tarczy słonecznej.
Na 10 kolejnych dni słońce zminusowało się od 21 lipca do 30 sierpnia 2011r.
Około 25/26 lipiec prawdopodobnie dojdzie do zaburzeń w polu magnetycznym Ziemi.
być może miesiąc póżniej tak było 24 sierpnia 2010r. podczas ustawienia słońc na lini słońca.
Temperatury plusowe oraz minusowe nie zazębią się przez 10 dni.
 
Pełny wykaz odczytanych wszystkich układów słonecznych, podany poniżej.
Data urodzenia > Jezusa< daje łatwiejszy odczyt szyfru Kosmosu, współrzędnych geograficznych
trzęsień ziemi.
Szyfr jest testowany, ostatnie zdarzenia z 2010r. na naszej Ziemi potwierdziły się w 100 procentach.
Niestety 17 luty 2011r. uprzedzał o wybuchu na słońcu w klasie X2, a nie jak podałem o trzęsieniu
ziemi - sorki.
 
1.  Zminusowane słońce przez 71 dni od 20 czerwca do 1 września 2010r.
    ,, 24 otwór to 47 układ słoneczny" długość - ,,Wielkiej Galerii" 47 metrów.
2.  Trzęsienie ziemi na Haiti 12 stycznia 2010r. ,, 18-ty otwór to 35 układ słoneczny".
3.  Planeta ,,Nibiru-127" w 13-tym otworze to 25/26 układ słoneczny.
4.  Data urodzenia > Jezusa < w 12-tym otworze to 23/24 układ słoneczny.
5.  Wybuch wulkanu na Islandi w 5-tym otworze 14 kwietnia 2010r. to 9/10 układ słoneczny.
     Raz już był 14 kwietnia w 2010r. prawdopodobieństwo pięciu razy.
6.  Zycie i śmierć Cheopsa drugi otwór to 3/4 układ słonecznu.
7.  Autor z 19-tego otworu w ,,Wielkiej Galeri" to 37/38 układ słoneczny w naszej Galaktyce
    37/38 układ słoneczny to jednocześnie kąty załamania w kanałach Komory Królowej.
8.  Zweryfikowana podana data o trzęsieniu ziemi na 17 luty podaje: minus 45 godz.
    to przypadnie na 15 luty godz 21.00. Minusy oznaczają wybuchy na słońcu lub coś w ukłakach
    słonecznych.Wybuch na słońcu był lecz 5 godz wcześniej o godz 15.25 klasa X2.
    str.inter spaceweather.
   To prawdopodobnie o tym dniu szyfr z Kosmosu informował.
9. Ponownie zweryfikuje 14 lipiec trzęsienie ziemi o sile 9.4 stop w skali R. na obu półkulach.
   14 lipiec plus 49 godz to przypadnie na 17 lipiec 2011r. jedna godz.po północy.
   Rys ,,13 oraz 14 z maja" podaje 17 lipiec, Korytarz Wstępujący przecina Islandie w dniu 17 lipca.
   bardzo możliwe że chodzi o ten dzień, wulkan czy wielki cykłon.
   Jeżeli wybuchnie wulkan to napewno będzie trzęsienie Ziemi.
   Prawdopodobnie pierwszym zaczynającym rampe wzdłuż całej Galeri będzie 17 lipiec
   po zachodniej stronie na zachód od ,,0" Greenwich.
   Czy powtórzy się chistoria z ubiegłego roku do 17 lipca dodamy 39 dni to przypadnie 14 kwiecień.
   Zobaczymy.
 
Wybuch na słońcu 1 września 2010r. o godz. 11.00 w dolnej części tarczy słonecznej, w 11-tej
strefie czasowej, przyniósł wielkie zmiany po 105 dniach we wschodniej Australi.
Wybuch na słońcu 1 kwietnia w górnej części tarczy słonecznej, o godz 11.00 w naszej strefie
czasowej przyniesie nowe zmiany na naszym Kontynencie.
Od wybuchu na słońcu 1 kwietnia w górnej części tarczy słonecznej, po 105 dniach plazma
słoneczna przemknie przez skały podłoż do jądra Ziemi, 10/11 lipiec wybuch na słońcu.
 
Szyb na wykresie odczytany to 17 lipiec oraz 20 lipiec rys 13 z maja 2010r.
 
,, Wikipedia Piramida Cheopsa" cyt:  W miejscu łączenia Korytarza Wstępującego z Galerią
znajduje się szyb niegdyś zamaskowany blokiem kamiennym- pierwszym zaczynającym rampe
wzdłuż Galeri po jej zachodniej stronie itd.Kończe cyt. Korytarz Wstępujący kończy się 10/11 lipiec
rys 13, bardzo możliwe że chodzi o uśpiony wulkan, pierwszy na zachód od ,0' Greenwich.
Możliwe że chodzi o wulkan na Islandi,  to kwestia czasu.
Czy napewno chodzi o wulkan, może chodzi o wielkie cyklony na Atlantyku.
Szyfr z Kosmosu ostrzega o wieżach po 74 metry, oś zachodnia oś wschodnia.
 
Powróce ponownie do zminusowanego słońca przez 71 dni od 20 czerwca do 1 września
opisałem , planety ustawione na lini - krótkie wyjaśnienie dla zrozumienia: z 56 układów
słonecznych w naszej Galaktyce, to 56 słońc z tych układów słonecznych było ustawionych
na lini słońca przez 71 dni w zminusowanym słońcu.> wgląd do Kalendarza<
Takie zdarzenie odbywa się raz na około 26.000 lat lub połowe z tego.
To nie bywałe przecież układy słoneczne wraz ze słońcem poruszają się z bardzo dużą prędkością
 a mimo to przez 71 dni stały w miejscu. Ustawiały zegar od nowa.
Także planeta ,,Nibiru-127" zbliżając się do naszego układu słonecznego ustawiła się na tej
lini słońca przez 71 dni, nasz układ słoneczny, a dokładnie nasze Słońce także było ustawione
na tej lini słońca.
 
                                               >> Jezus <<
 
,,Jezus" urodzony zgodnie z zapowiedzią gwiazd w 12-tym otworze ,,Wielkiej Galeri"
alfabetycznie z łacińskiego  >> Lesus<<
Dwunasty otwór umiejscowiony jest z prawej strony tabeli w drugiej dziewiątce od dołu.
 
35.1223           12  0  23 data ur.> Jezusa < 24  0  12        35.2331            7
 
> Jezus< urodzony 24 grudnia { 12 } o godz 23.31 żył 33 lata, pozbawiony życia 13 marca
współrzędne geograficzne 35 x 32 wskazują miejsce urodzenia, odpowiadającemu miastu
Betlejem. Liczba 7 to ilość planet w tym układzie słonecznym.
Siódemka to spotkanie planet Jowisz oraz Saturn w siódmym roku przed narodzeniem.
Siedem planet -- 7 dni w tygodniu.
 
Wróćmy do samego początku >> Kod Tory<<  to układ planet z naszego układu słonecznego
które to planety zbliżają się do siebie, a widoczne z Ziemi, informują przed zachodzącymi
zmianami na Ziemi raz na 3600 lat.
 
10 pażdziernik spotkanie : Merkury, Saturn, Wenus { + 19 stop.C.} - po raz pierwszy
18 pażdziernik zamyka spotkanie planet nad Kanadą : Księżyc, Saturn, Wenus { - 10 stop.C.}
 
10 pażdziernik--- + 19 stop.C.Liczba 19 powtórzyła się czterokrotnie.
18 pażdziernik---  -10 stop.C.    > 18 <.
 
Dane o spotkaniach czerpałem z ,,twojej pogody".
 
Po 200 dniach od 10 pażdziernika to 304 { 30 kwiecień }
natomiast 18 pażdziernik po 200 dniach to 805 { 8 maj }
Sumując zapis odczytujemy ciąg liczbowy 304-805 Kod Tory.
 
Spotkanie planet 10 pażdziernik uwidoczniły liczbe  { 19 } pierwszy raz.
W piramidzie w Komorze Królowej znajdują się dwa kanały.
Zaznaczono północny na północ od Egiptu długości 193 cm
Liczbe 19 wyszczególniono z długości kanału > drugi raz <.
 
Liczba 19 występuje w objawieniu Matki Bożej w Fatimie z 1917 r.
{ 19 } > trzeci raz<
 
19 otwór w ,,Wielkiej Galeri" to dwa równoległe układy słoneczne z naszej Galaktyki
liczba  { 19 } występuje > czwarty raz <.
 
Liczba 17 to druga część liczby z objawienia ,, Matki Bożej z Fatimy".
 
37 stopni 28 minut
38 stopni 28 minut
to kąty załamania pod góre w kanałach Komory Królowej.
28 minut w obu przypadkach to otwóry w ,, Wielkiej Galeri", jednocześnie 55 oraz56 układ
słoneczny w naszej Galaktyce, zapisano w dwóch ostatnich równoległych otworach.
 
Pełny zapis dwóch równoległych układów słonecznych 37oraz 38 w 19-tym otworze
z ,,Wielkiej Galeri".
Czterokrotnie liczba 19 występowała w różnych przypadkach, pełny zapis układu słonecznego
w 19-tym otworze.
 
56.1937        19  0  37                  38  0  19 >S<        56.5691             9
 
                                  > autor <
 
Dziewiętnasty otwór umiejscowiony jest z prawej strony tabeli
w 19-tym otworze zapisano życie autora opisywanych tekstów.
Pełny odczyt to data urodzenia: 6 styczeń 1956r. godz 19.37.
W dziewiętnastym otworze zapisano nazwisko na litere > S
Zapisane jest trzęsienie ziemi od 6.1 stop. w skali R do 6.5 stop w skali R.
na 19 czerwiec 2025r. godz 19.37 { Polska }.
Dziewiętnasty { 19 }  otwór znajduje się w trzeciej dziewiątce na samym dole.
W tym układzie słonecznym z naszej Galaktyki znajduje się 9 planet plus Słońce.
Nasz układ słoneczny także posiada 9 planet plus słońce.
 
Oto pełny zapis wszystkich układów słonecznych w naszej Galaktyce, poniżej.
Ostatni układ słoneczny 56 z obliczeń na dzień 21 lipca 2011r. wskazuje date
oraz nr. układu słonecznego, 83.12161
 
Ostatnie dwa układy słoneczne przesunięte do środka wakazują prawdopodobieństwo
przesunięcie płyt tektunicznych, współrzędnych geograficznych, date końca
,,Wielkiej Galeri"czegoś czego nie znamy. Przesunięcie płyt odczytujemy w 12 stopniowei skali R.
Legenda: w dwóch środkowych rzędach, cyfra > 0 < to otwory w ,,Wielkiej Galerii" z Piramidy
Cheopsa ponumerowane od jeden do dwadzieścia osiem dają pełny odczyt wszystkich układów
słonecznych z naszej Galaktyki.
Zapis ten zostawiono podczas budowy piramidy dla przyszłych pokoleń, a gdy nadejdzie
czas zostanie odczytane przesłanie.
wiedza została zapisana tak aby mogła przetrwać tysiące lat do następnego odczytania.
 
Przedstawiam pełny wykaz 56 układów słonecznych z naszej Galaktyki, odkrytych przez
 
                                  >>  Ryszarda Suskiego z Opola <<
 
             83.2855         28  0  55            56  0  28          83.12171
 
80.2753          27  0  53                                     54  0  27          80.11331           1
 
77.2651          26  0  51                                     52  0  26          77.10521           2
 
74.2549         25  0  49 +14 lipiec 2011r.plus       50  0  25            74.9741             3
                                   49 godz=17 lipiec
71.2447         24  0  47 - 47 układ planet 2009r.   48  0  24           71.8991             4
 
68.2345         23  0  45 - 17 luty 2011r.minus      46  0  23            68.8271            5
                                    45 godz = 15 luty X2. 
65.2243         22  0  43                                     44  0  22           65.7581             6
 
62.2141         21  0  41                                     42  0  21           62.6921             7
 
59.2039         20  0  39                                     40  0  20           59.6291             8
 
56.1937         19  0  37 > R. S.< data ur. autora 38  0  19 > S <  56.5691 <<        9
 
                                 Trzecia dziewiątka od dołu.
 
53.1835         18  0  35  12.01.2010r. t.z. Haiti.   36  0  18 +         53.5121            1
 
50.1733         17  0  33                                     34  0  17            50.4581             2
 
47.1631         16  0  31                                     32  0  16            47.4071            3
 
44.1529         15  0  29                                     30  0  15           44.3591             4
 
41.1427         14  0  27                                     28  0  14           41.3141             5
 
38.1325         13  0  25   planeta ,,Nibiru-127"    26  0  13 > N <  38.2721             6
 
35.1223         12  0  23  data ur. > Jezusa <      24  0  12 > L <  35.2331             7
 
32.1121         11  0  21                                    22  0  11           32.1971             8
 
29.1019         10  0  19                                    20  0  10           29.1641             9
 
                                Druga dziewiątka od dołu
 
26.917          9  0  17                                      18  0  9             26.1341             1
 
23.815          8  0  15                                      16  0  8             23.1071             2
 
20.713          7  0  13                                      14  0  7             20.831               3
 
17.611          6  0  11                                      12  0  6             17.621              4 
 
14.59            5  0  9  14.04 2010r.wulkan Eur.  10  0  5 +          14.441               5
 
11.47            4  0  7                                         8  0  4             11.291               6
 
8.35             3  0  5                                         6  0  3              8.171                7
 
5.23             2  0  3                   > Cheops <     4  0  2              5.81 Glieseg.     8
 
1.11 < nasz  1  0  1 układ słoneczny                 2  0  1             2.21 bliżniaczy   9
 
                            Pierwsza dziewiątka od dołu
 
Podpisuje się pod 54 układami słonecznymi swoim imieniem oraz nazwiskiem
Ryszard Suski odkrywca 54 układów słonecznych w naszej Galaktyce.
W pierwszej dziewiątce od dołu odczytałem  życie Cheopsa.
W drugiej dziewiątce od dołu poznaliśmy życie Jezusa.
W trzeciej dziewiątce od dołu odczytałem autora opisywanych tekstów.
Osiem układów słonecznych z naszej Galaktyki zostało odczytanych.
 
1.  Nasz układ słoneczny 1.11- z lewej strony tabeli, prawa strona podaje nam o 9 planetach
plus słońce = 10
Bliżniaczy układ słoneczny z prawej strony 2.21 także posiada 9 planet plus słońce=10.
Nasz układ słoneczny 10 planet plus dwie planety z układu planety ,,Nibiru-127"= 12 planet
raz na 3 600 lat.
 
W drugim otworze z prawej strony od dołu zapisany jest układ słoneczny należący
do astronomów amerykańskich: pełna nazwa >> Gliese581g, planeta do zamieszkania<<.
Do tego układu słonecznego należy 8 planet krążących w koło tamtejszego Słońca.
pełny odczyt tego układu słonecznego : data urodzenia, panowanie oraz śmierć.
W tym układzie słonecznym zapisane jest życie Cheopsa.
Cheops urodził się, dwie wersje: 4 lutego lub 5 stycznia o godz 2.03 lub 4.02 w 2640 r.p.n.e.
Objoł władze w 2604r.p.n.e.
Panował 23 lata, przeżył 59 lat, zmarł 18 maja 2581r.p.n.e.
 
Zapisane temperatury plusy oraz minusy przy niektórych zaznaczonych układach słonecznych
w naszej Galaktyce to prawdopodobnie panujące tam temperatury.
Symbol planet to odległość od układów słonecznych do naszej Ziemi, oraz wielkość Słońca
poruwnywalna do naszej Ziemi.
Od jeden do dziewięć to ilość planet krążących wokół tamtejszego Słońca.
Im dalej od naszego układu słonecznego tym większe są Słońca w tych układach słonecznych
oraz planety krążące wokół słońca.
Układy słoneczne z naszej Galaktyki mają wpływ na nasz układ słoneczny, oraz na naszą
planete Ziemie. Bliżniaczy układ słoneczny ma duży wpływ na naszą pogode.
Największy wpływ ma planeta ,,Nibiru-127" co 3.600 lat, oraz ostatnie dwa układy słoneczne
zbliżone do siebie.
 
Wielka Galeria, szyfr Kosmosu,piramida na lini słońca, Nibiru-127 zaprowadziły autora do Fatimy.
 
                         >> Objawienie Matki Bożej w Fatimie <<
 
Objawienie 13-tego każdego miesiąca od 13 maja do 13 pażdziernika przez 6 miesięcy
nawiązują do planety ,,Nibitu-127" zakodowanej w 13 otworze z ,Wielkiej Galerii" Piramidy
Cheopsa.
W 13-tym otworze zakodowana jest planeta ,, Nibiru-127' z sześcioma księżycami, oznaczona
szyfrem: ten układ słoneczny posiada 6 obiektów lub 6 księżyców plus Słońce > ,,Nibiru-127" <
 
                                  >>  powiązania  <<
 
1917r.  > 19 < Matka Boża z Fatimy pokazywała się przez 6 miesięcy każdego 13-tego
miesiąca od maja do pażdziernika.
Jeżeli,, Wielką Galerie" przesunięto od końca pażdziernika o 47 dni to koniec przypadnie
na 16/17 grudzień 2011r. Szyfr z Kosmosu podaje podobną forme z planetami.
Ponownie nawiąże do 2009r.piramidy na lini słońca z 14 stopni C. 25 grudzień.
W polsce w tym dniu było prawie 15 stop.C.
Cyt. z twojej pogody: Małopolska i Śląsk: Wiosna Zimą! dodatnie temp. są w całej Polsce
prawie 15 stop.C.
Moja str.inter.podaje czwartek > 19 < listopada 2009r. > 25 < grudzień na lini słońca stoi piramida
słoneczna z 14 stop.C.
Nie można wykluczyć że tsunami powstanie jak opisałem z 24 na 25 grudzień 2012r.
To zdarzenie pasuje po wybuchu na słońcu 10/11 lipiec oraz 17 lipca 2011r. po wybuchu
pierwszego wulkanu, { hipoteza czy fakt } na zachód od Greenwich, lub przesunięciu płyt
nie ominołbym cyklonu.
Przesłanie Matki Bożej z Fatimy ostrzega Europejską część kontynentu przed Kataklizmem.
 
Jezus zapowiedziany, a zapisany w 12-tym otworze Piramidy Cheopsa ur. o godz. 23.31, 24 grudnia
planeta ,, Nibiru-127' 25/26 układ słoneczny to 25/26 dzień grudnia.
Matka Boża Fatimska przyniosła przesłanie, dlaczego w 1917 r. Przesłanie pasuje do obu
wersji o wielkim tsunami i katakliżmie z nad Oceanu Atlantyckiego.
Z obliczeń wychodzi, jest to ostrzeżenie przed 25 grudnia 2012r.czy tylko.
Bardzo możliwe że piramida na lini słońca 25 grudnia to tylko symbol, a zdarzenie dotyczy innej
daty po 17 lipca 2011r. lib 21 lipiec to tylko hipoteza tz. z Atlantyku uderzy tsunami o wysokości
149 metrów tak podałem obliczoną wysokość piramidy.Objawienie pasuje dokładnie do piramidy
wodnej { tsunami } oraz do księżyców planety ,,Nibiru-127"
Piramida czyli tsunami 149 metrów nie musi dotyczyć 17 lipca ani 21 lipca, bardzo możliwe
chodzi o inny dzień, np. piramida powiązana z biegunami o których wspominałem.
 
Hipoteza czy autentyczny fakt: Obok naszego układu słonecznego przelecą ciała niebieskie
nie wykluczone że mogą to być księżyce układu słonecznego planety ,,Nibiru-127" wywołując
zamieszanie na naszej Ziemi.
Przelatujące księżyce, zawirowaniami grawitacyjnymi modą wywołać trzęsienie Ziemi do 12 stop.
w skali R czego skutkiem może być Wielka Galeria na Oceanach.
Wielka Galeria to : wybuchy wulkanów,  trzęsienia ziemi, przesunięcia płyt tektonicznych
wielkie cyklony,nawet upadek asteroidy., każdy z tych wymienionych zjawisk dotyczyć może
np. 17 lipca 2011r.Czy układ słoneczny planety ,,Nibiru-127" będzie miał wpływ na przesunięcie
biegunów?
 
Wikipedia Piramida Cheopsa podaje dwa razy po 28 metrów prawdopodobnie chodzi o tsunami
jednak obydwie wysokości są bardzo grożne.
 
Rok 1917, 13 każdego miesiąca przez 6 miesięcy, Matka Boża pokazywała się trojgu dzieciom
prawdopodobnie chodzi o trzy zdarzenia na naszej planecie w różnych miejscach.
Troje dzieci nawiązują do trzech księżyców planety ,,Nibiru-127" oraz do opisanego tsunami
na Atlantyku.
13 otwór w ,,Wielkiej Galerii" zapisano planete ,,Nibiru-127" jedną satelite podobną do ziemi
z dwoma księżycami, oraz trzy księżyce obiegającą planete Nibiru-127"
Na str.inter. opisana 23 lutego 2010 r. pt. Kod-Tory a planeta Nibiru.
Wykres 12: Planeta Nibiru i jej Księżyce, rys środa 24 marca 2010r.
 
Na koniec wybuchy słoneczne których nie wpisałem od stycznia do czerwca 2011r.
od 10 marca do 21 marca, od 10 kwietnia do 20 kwietnia, od 10 maja18 maja 2011r.
14 do 16 czrwiec 20/21 czerwiec.
Wybuchy słoneczne od końca czerwca do końca roku.
6 lipiec,10/11 lipiec do 18 lipca, 20/21 lipiec zapisany symbolem szyfru z Kosmosu
bardzo możliwe ze ostrzega pomiędzy godz 12.00 a 16.00.symbol szyfru ostrzega
o przesunięciu płyt tektonicznych w 12 stopniowej skali R. Zapis nie przesuwa lecz ostrzega
zbliżone układy słoneczne wpłyną ujemnie na naszą ziemie.
30 lipiec, 6 sierpień,9/10 sierpień do 18 sierpień, 21 sierpień do 28 sierpnia,30 sierpień
1 wrzesień, 4 wrzesień 6 wrzesień,9/10 wrzesień do 18 wrzesień, od 21 wrzesnia do 28 września
30 wrzesień.6 pażdziernik 9/10 pażdziernik do 18 pażdziernik,od 21 pażdziernika do 28
pażdziernika, 30 pażdziernik, 1 listopad, 6 listopad, 9/10 listopad do 18 listopada, od 21 listopada
do 28 listopada, 30 listopad zmienia pogode, 3 grudzień, 5 grudzień,9/10 grudzień do 18 grudnia
21 grudzień do 28 grugnia.
Zaznaczyłem ciągiem wybuchy słoneczne.Wybuchy słoneczne w sporadycznych dniach
są przyśpieszone lub opużnione o jeden dzień, tak opisywałem we wcześniejszych wydaniach
na tym blogu. plus minus jeden dzień.
 
Opisane zdarzenia z wyliczeniami pochodzą z temperatur słonecznych w słońcu oraz cieniu
przeliczone przez wzór.
 
Materiały pomocnicze:
                           a-      Cytaty z twojej pogody
                           b-      Wikipedia Piramida Cheopsa
                           c-      Spaceweather dane o wybuchu X2.