Ostatnie prognozy

piątek, 28 lutego 2014
1. Trzęsienia ziemi były są i będą. To zmora wszystkich ludzi zamieszkujących naszą Planetę. Wiemy że na trzęsienia ziemi ma wpływ nasza Gwiazda. To ona podczas swej aktywności wraz z przebiegunowaniem informuje o katastrofach. Gwiazda daje Gwiazda odbiera. Aby rozwiązać zagadkę z 10 kwietnia 2010 roku trzeba wrócić do eksplozji na Słońcu z dnia 20 lipca 2009 roku, bo tam jest zapisana myśl z naszej Galaktyki. W wydanej Książce " Bitwa z Gwiazdami " w 2012 roku rozwiązałem myśl z naszej Galaktyki lecz nie dotyczącą tragedii Polskiego samolotu z dnia 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku. Każda informacja z naszej Gwiazdy informuje o ważnych sprawach związanych z Planetą Ziemią. Zatem informacja z Gwiazdy musi się pokrywać z obliczeniami. Tak było tym razem podczas przebiegunowania 20/21 lipca 2009 roku. Na rys 13 z 11 maja 2010 roku wykreśliłem całe wydarzenie związane z eksplozją na Słońcu w dniu 20 lipca 2009 roku. Eksplozję na Słońcu potwierdziła NASA oraz Polska telewizja TVN 24. Podczas przebiegunowania wyliczyłem dwie trzy cyfrowe plusowe liczby:

a. 20 lipiec + 176 stop. C.
b. 21 lipiec + 182 stop. C.

Suma obu liczb dała mi trzycyfrową liczbę + 358. Eksplozja na Słońcu z trzycyfrową liczbą plusową została dokładnie opisana w książce. Każda wyliczona liczba podczas przebiegunowania informacje o ważnym wydarzeniu oraz współrzędnych geograficznych na naszej Planecie. Wszystkie liczby plusowe informują o zjawiskach zachodzących na wschód od Greenwich. Tak było tym razem pierwsza dwucyfrowa liczba z lewej strony 35 wskazuje 35 południk, natomiast druga większa liczba dwucyfrowa wskazuje 58 równoleżnik. Współrzędne geograficzne wykreśliły część terytorialną Rosji- Smoleńsk. Z temperatur słonecznych można wykreślić miejsce na Ziemi. Do eksplozji na Słońcu z 20 lipca zastosowałem wzór aby odczytać myśl z naszej Galaktyki oraz datę.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

a. 20 lipiec + 180 dni = 20 styczeń 2010 rok
b. 20 styczeń + 18 = 8 luty 2010 rok
c. 20 styczeń + 81 dni =  10/11 kwiecień 2010 rok

Każda eksplozja na Słońcu informuje o pewnym niebezpieczeństwie na naszej Ziemi. Tak było tamtym razem. Dlatego do każdej informacji ze Słońca stosujemy stały wzór który zlokalizuje niebezpieczeństwo włącznie z datą. Eksplozja na Słońcu z 20 lipca informowała o potężnych opadach deszczu po 22 lipca 2009 roku Dolnośląskie. Z eksplozji słonecznej wykreśliłem miejsce na mapie Smoleńsk oraz datę 10 kwiecień 2010 rok. W katastrofie polskiego samolotu na terytorium Rosji w dniu 10 kwietnia zginęło 96 osób, polskich obywateli. 38 układ planetarny od którego wszystko się zaczyna zapisałem wartościami liczbowymi: R.S.56,5691     38  0  19     9. Otóż w tym układzie planetarnym zapisano: dwie liczby 56,56 informują one o dwóch papieżach w stolicy Piotrowej w Rzymie, początek 2013 rok,  1938 rok, moją datę urodzenia 6 styczeń 1956 rok, liczbę osób którzy stracili życie w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem 96, oraz 19 czerwiec. Od powołania drugiego papieża w 2013 roku zaczynamy odliczanie.

2. Następnym punktem który przedstawię to eksplozja na Słońcu z 20/21 czerwca 2010 rok. W tej dacie wyliczyłem trzęsienie ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. Także do tej eksplozji słonecznej stosuję ten sam wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

a. 20 czerwiec 2010 rok + 180 = 20 grudzień 2010 rok
b. 20 grudzień 2010 rok + 18 = 8 styczeń 2011 rok
c. 20 grudzień 2010 rok + 81 = 10/11 marzec 2011 rok. Z tej eksplozji słonecznej wyliczyłem trzęsienie ziemi  oraz miejsce w Japonii, szczegóły w książce.

13 marzec 2021 rok

3. Mamy 20/21 luty 2014 rok. Po bardzo długim przebiegunowaniu plusowym z dnia 20 września 2013 roku ponownie dochodzi do eksplozji na Słońcu. Po 20-tym lutym zmieniam biegun z plusa na minus. Temperatury ujemne wyliczone ze wzoru podczas okresu zimowego informują o temperaturach dodatnich w miejscu badań. Tak jest podczas tej zimy po 20 lutym 2014 rok.

Akt 1. Z eksplozji eksplozji słonecznej oraz przebiegunowania wyliczyłem następujące dwie liczby - 50 oraz - 83. Jak wiemy liczby minusowe informują w współrzędnych geograficznych na zachód od Greenwich. Z tych liczb można wykreślić miejsce od 50 równoleżnika do 83 południka. Lokalizacja Kanada południowa zapisana jest ujemna temperatura do minus 50 stopni C. Pogranicze wielkich jezior w USA. O minusowych temperaturach w Ameryce Północnej pisałem wielokrotnie i nie będę do nich teraz wracał. Dodatkowo w liczbie 50 zapisany jest równoleżnik który przebiega przez miasto Kraków. Natomiast liczba - 83 wskazuje 38 układ planetarny.

Akt 2. Zsumowane obie liczby dały mi wynik  50  +  83 =  + 133. liczba + 133 jest wpisana w 24 oraz 54 układ planetarny którego zapisałem następującymi liczbami:

R.S. 35.2331       24  0  12      7
R.S. 80.11331     54  0  27      1

Pierwsze trzy cyfry + 133 odczytałem w 24 układzie planetarnym z prawej strony naszej Galaktyki informują o śmierci Jezusa. Natomiast 27 układ planetarny ogólny 54 informuje: pierwsze dwie liczby 11 z lewej strony informują o 11 dniu trzeciego miesiąca 2021 roku. Następne dwie liczby czytane z lewej do prawej informują o dacie 13 marca. Tą samą informację można odczytać z prawej do lewej dzień 13 marzec 2021 rok. 27 układ planetarny informuje tylko o jednym bardzo ważnym wydarzeniu w ciągu trzech dni od 11 do 13 marca pomiędzy godziną 11:00 a 13:00 w 2021 roku. Jest tu zapisana śmierć, takie samo wydarzenie odczytałem w ostatnich dniach z życia Jezusa.

Do tej daty 13 marca będę kilkakrotnie powracał, jest tu zapisana bardzo ważna myśl z naszej Galaktyki. W tej liczbie + 133 zapisano jeszcze inne wydarzenie informuje o pewnym niebezpieczeństwie na 13 południku oraz 33 równoleżniku. Wyliczone miejsca informują o pewnym wydarzeniu, teoretycznie można określić miejsce na Morzu Śródziemnym południowa Sycylia. Wspomnę tylko że liczba plus lub minus 50 informuje o katastrofie.  Do każdej eksplozji słonecznej z dnia 20 lutego oraz przebiegunowania stosuję ten sam wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

a. 20 luty + 180 = 20 sierpień 2014 rok
b. 20 sierpień 2014 + 18 = 8 wrzesień 2014 rok
c. 20 sierpień 2014 + 81 = 10/11 listopad 2014 rok

Każda eksplozja na Słońcu zmienia pogodę. Tak może być tym razem od 10 września, temperatury będą spadać w słońcu do 15 września. Każdy spadek temperatury informuje o zmianie pogody. Warto zwrócić także uwagę, że od dnia 7 września występują zmienne temperatury do 8 września 2014 roku które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Oto one - 5, + 4, - 13, 0. Ostatnia liczba zero lokalizuje miejsce trzęsienia ziemi w Polsce. Po 261 dniach od przebiegunowania z dnia 20 lutego wyliczyłem 10/11 listopad 2014 rok. W tym dniu dojdzie do eksplozji na Słońcu która zmieni pogodę. Po bardzo wysokich temperaturach jak na tą porę roku + 36 stopni C w słońcu temperatura systematycznie spadnie o połowę. Zatrzyma się na + 18 stopni C w słońcu 14 listopada 2014 roku. Eksplozje na Słońcu po 10 listopada wpływają na trzęsienia ziemi oraz eksplozją wulkanów. Dodam jeszcze że w dniu 8 listopada ponownie występuje liczba zero która informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce na 19 południku. Przedstawione obliczenia mogą dotyczyć innych zdarzeń na Ziemi.

4. Kolejne i ostatnie w tym roku to przebiegunowanie które nastąpi w dniu 20/21 czerwca 2014 rok. W tym dniu dojdzie ponownie do eksplozji na Słońcu. Plazma ze Słońca trafi w naszą Ziemię 22 czerwca 2014 roku, o tym zdarzeniu informuje liczba zero. Jak każde przebiegunowanie informuje o pewnym niebezpieczeństwie na Ziemi. Z przebiegunowania wyliczyłem dwie trzy cyfrowe liczby: + 224 oraz + 206. Informują one o dacie od 22 do 24 czerwca 2014 roku. Druga wskazuje lub potwierdza to samo zjawisko w dniu 20 czerwca 2014 roku. Zsumowane liczby: 224 + 206 = 430 - dały mi wynik w liczbie + 430. Do każdej informacji z przebiegunowania stosuję ten sam wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

a. 20 czerwiec 2014 + 180 dni = 20 grudzień 2014 rok
b. 20 grudzień 2014 rok + 18 dni = 8 styczeń 2015 rok
c. 20 grudzień 2014 rok + 81 dni = 10/11 marzec 2015 rok

Ponownie jak w 2011 roku została wyliczona data na dzień 10/11 marzec 2015 rok. Myślę że czytelnicy mojej książki zauważyli dlaczego wymieniam ciągle 11-ty dzień miesiąca. Gdyby nasze Słońce 10/11 marca 2015 roku wyemitowało w kierunku Ziemi wartość liczbową + 430 to musimy się liczyć z wielkim niebezpieczeństwem. Z liczby + 430 można odczytać informacje o współrzędnych geograficznych, oraz lokalizację:

a. 4 południk x 30 równoleżnik, lokalizacja środkowa Algieria-Afryka.

b. 43 równoleżnik oraz 0 południk, lokalizacja góry Pireneje.

c. 43 równoleżnik oraz 30 południk, lokalizacja Stambuł-Turcja, te same współrzędne można odczytać w Iraku.

d. Liczba 0 lokalizuje miejsce badań Opole - Polska. Wyliczone współrzędne geograficzne we wszystkich przypadkach informują o pewnym niebezpieczeństwie na naszej Ziemi.

Zmienny bieg historii
Majdan- Kijów
7/8/9 marzec 2014 rok

Dobra dyplomacja Polski, Niemiec oraz Francji doprowadziła do porozumienia pomiędzy strajkującymi na Majdanie a prezydentem Ukrainy Janukowyczem. Wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, podpisane porozumienie oddaliło wizję wojny domowej, na tamten czas. Większością głosów w parlamencie uchwalono powrót do konstytucji z 2004 roku. Szkoda że tyle przelano niewinnej krwi na Majdanie podczas rewolucji. Zrywy powstańcze zawsze zaczynały się od tych najbiedniejszych, to oni zmieniają bieg historii. Niewolnictwo od zarania dziejów miało miejsce na naszej Ziemi. W obecnych czasach chciwi władzy i dobrobytu zawsze będą próbowali dominować nad innymi, tak było podczas ostatnich lat na Ukrainie. 24 października 2013 roku na blogu przedstawiłem numerację 40 układu planetarnego którego zapisałem następującymi liczbami: R.S.59.6291     40  0  20     8. Z tej numeracji odczytałem wojnę pomiędzy Polską a Rosją. Ponieważ obydwa państwa mieszczą się w tych południkach, nie uwzględniłem Ukrainy. Ukraina nasz sąsiad także wpisany jest w współrzędne geograficzne od 20 południka do 40 południka. W tym układzie planetarnym zapisany jest konflikt zbrojny od 19 lutego. Jak na dzień 24 wrzesień 2013 rok odczytałem prawidłową datę konfliktu na wschodzie Europy. Na tamten czas pisałem inny scenariusz na 2040 rok. Jednak wszystkie wydarzenia które zapisano muszą się zdarzyć od 2013 roku do 2021 roku przez 9 lat. Obecna sytuacja na Ukrainie w 2014 roku pozwoli mi odczytać przyszłe wydarzenia w Europie wschodniej. Bardzo ważnym przesłaniem w tym układzie planetarnym są współrzędne geograficzne 59 x 62 na 2014 rok. Lokalizacja tego miejsca wskazuje okolice szczytu góry na Uralu Konżakowski Kamień 1569 m.n.p.m. oraz okoliczne miasto Sierow. To nie przypadek, wyliczone miejsce jest zagrożone: z kosmosu, naszej Gwiazdy lub przez samego człowieka. Wskazane miejsce jest zagrożone upadkiem asteroidy na Uralu, lub może nawet eksplozją jakiejś bomby.

Dodane liczby parne z 40 układu planetarnego z prawej do lewej dają mi liczbę:

19 + 26 + 95 = + 140

Z tej liczby 140 można odczytać okolice Neapolu na Morzu Tyreńskim. W tej liczbie 140 na 2014 rok jest zapisane kolejne niebezpieczeństwo. Jeżeli zaczynamy odliczanie od 2013 roku do 2021 roku to następny w kolejności będzie 42 układ planetarny który przedstawia 2015 rok. Zapisałem go następującymi liczbami w naszej Galaktyce: R.S.62.6921     42  0  21    7. W numeracji tego układu planetarnego zawarto południki od 21 do 42. Informują one o wydarzeniu na wschód od polskiej granicy. 42 południk informuje o tym wydarzeniu na wschodniej granicy Ukrainy z Rosją. Odczytana numeracja z 42 układu planetarnego przedstawia mi nowa datę 12 wrzesień 2015 rok. Lecz nigdy nie wiadomo co się wydarzy 12 września 2014 roku. Od 20 lutego do 8 września mija dokładnie 198 dni. Ten układ planetarny przedstawiał podobną wizję jaką mieliśmy 19 lutego 2014 roku na Majdanie. To jest moja hipoteza bardzo możliwe że chodzi jeszcze o całkiem inne wydarzenie. Każde zdarzenie wpisane w układy planetarne jest inne, tak jak jak pogoda. Cała wizja przyszłej Rosji jest zapisana od 2015 roku. Czy to dotyczy zmian w samej Rosji, czy wielkich zmian na Syberii trudno powiedzieć. 15 maj 2016 rok w tej dacie zapisano początek wielkich zmian w Rosji. Prawdopodobnie od 2021 roku świat będzie budowany inaczej, od tego jakiego znamy.

Co przekazuje nam Gwiazda

Janków Przygodzki Polska 14 listopada 2013 roku eksplozja gazociągu. Każde wydarzenie która ma miejsce na Ziemi powiązana jest z naszą Gwiazdą. W dniu 17 listopada 2013 roku pisałem cyt: " Polska - Wykres nr 38 informuje o ważnym wydarzeniu od godziny 13:30 do godziny 13:45 przedstawia zaburzenia na Słońcu które informują o trzęsieniu ziemi, lub wielkiej eksplozji. Zaburzenia z naszej Gwiazdy przenoszone są bezpośrednio na naszą Planete Ziemię " koniec cyt. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Dokładnie 100 dni temu 14 listopada 2013 roku zaburzenia na Słońcu informowały o ważnym wydarzeniu za kolejne 100 oraz 200 dni. Więc 14 listopad + 100 dni = 24 luty 2014 rok. Krótko po północy 25 lutego o godzine 00:49 UTC miała miejsce bardzo silna eksplozja na Słońcu X4.9 klasy. Każda tak potężna eksplozja na Słońcu informuje o asteroidach zbliżajacych się do naszej Ziemi za 718 dni, to przypadnie na 24 lub 25 luty 2016 rok. Ponieważ zdarzenie miało miejsce w Polsce możemy się spodziewać zagrożenia z Kosmosu. Informację o tym wydarzeniu podała stacja NOAA/Space Weather źródło: http://www.swpc.noaa.gov/today.html#xray

Potężna eksplozja na Słońcu może informować o eksplozji np. bomby na Ziemi za 100 lub 200.Wydarzenie ze Słońca z dnia 25 lutego zamieściłem na blogu: Wykresy i diagramy.

1. Oto liczby które informują np. o trzęsieniu ziemi 100 dni po wydarzeniach z Jankowa Przygodzkiego.

a. 27/28 luty,  - 4
b. 28 luty, + 1, - 8
c. 29 luty, 0

Liczba zero lokalizuje miejsce trzęsienia ziemi w Polsce.

2. Oto liczby które informują o ważnym wydarzeniu po 200 dniach. Teoretycznie przypadnie to na przełom 4, 5, 6 czerwca 2014 rok. Z obliczeń wyliczyłem ponowną eksplozję na Słońcu oraz magiczną liczbą >  234  <. Liczbę 0 zlokalizowałem na dzień 6 czerwca. Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych informacji, o liczbie 234, czas pokaże co ona oznacza.

Do tak ważnej informacji ze Słońca stosuję stały wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26

a. 25 luty 2014 rok  + 180 dni = 25 sierpień 2014 rok
b. 25 sierpień 2014 rok + 18 dni = 13 wrzesień 2014 rok
c. 25 sierpień + 81 dni = 16 listopad 2014 rok

Po przeliczeniu z wzoru wyliczyłem dwie daty 13 wrzesień oraz 16 listopad.

Tabela Galerii podaje datę 12 wrzesień dla współrzędnych geograficznych  62 x 69 = Rosja miasto na Nizinie Zachodnio Syberyjskiej Chanty Mansyjsk. Z eksplozji na Słońcu 25 luty 2014 rok oraz eksplozji gazociągu w Jankowie Przygodzkim jak również z 40 układu planetarnego wyliczyłem miasto w Rosji. Z zebranych informacji można wyciągnąć wniosek prawdopodobnie jest to miejsce zagrożone np. upadkiem asteroidy. Słowo wybuch które w tym tekście przewija się dwa razy może informować o silnej eksplozji w tym miejscu, pn; bomba, lub coś nieznanego na 12/13 wrzesień. Na dzień 16 listopada wyliczyłem bardzo dużą aktywność słoneczną + 467 stop. C. W wysokiej aktywności słonecznej wyliczyłem następujące liczby które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce lub innym niebezpieczeństwie na 18 listopad 2014 rok.

a. 17 listopad 2014 rok: - 41, + 2
b. 18 listopad 2014 rok: - 40,  0

Liczba zero lokalizuje miejsce trzęsienia ziemi w Polsce. Z informacji ze Słońca wyliczyłem nie tylko trzęsienia ziemi w Polsce ale również miasto na Syberii w Rosji. Konflikt Ukraińsko - Rosyjski został wywołany przez samych Rosjan. 720 dni temu 2012 roku doszło do silnych eksplozji na Słońcu od 7 do 9 marca. Nasza Gwiazda zawsze informuje o niebezpieczeństwie na naszej Ziemi. Do 8 marca 2014 roku pozostało tylko tydzień, w tej dacie od 7 do 9 marca prawdopodobnie zapisany jest konflikt Ukraińsko - Rosyjski. Nie wykluczam zagrożenia z Kosmosu. Zagrożenia na Ziemi obojętnie w jakiej formie będą się zawężały do 2021 roku. Nie dajmy się wciągnąć w żaden konflikt Polsko - Rosyjski. Czas płynie szybko pozostało niecałe 7 lat. Tabela Galerii została wyliczona z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. W danych od 28 do 56 południka na wschód od Białoruskiej granicy do 56 południka coś się kończy. W tych danych mieści się państwo - Rosyjskie.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 19 lutego 2014
Rok 2013 odnotowałem niską aktywność na naszym Słońcu. Początek 2014 roku pozostał na tym samym poziomie. Niska aktywność Słońca powiązana jest z jego przebiegunowaniem. Jak każdego roku zmieniają się bieguny na Słońcu oraz Ziemi: plus na minus i odwrotnie. Może nie wszyscy wiedzą że z 20/21 września 2013 roku miało miejsce przebiegunowanie plusowe na Słońcu oraz na Ziemi. Miejsce przebiegunowania zostało wyliczone z temperatur słonecznych, a z ich wartości wyliczyłem + 19 południk oraz 51 równoleżnik - to terytorium Polski. Bieguny na Słońcu to uzyskane wartości liczbowe z temperatur słonecznych które odczytujemy w zwykłym termometrze. Jak wiemy nasze Słońce jest źródłem życia, to dzięki niemu mamy również życie na Ziemi. Gwiazda daje nam życie, może jednak również je odebrać. Lecz każdorazowo informuje ludzkość o zbliżającej się katastrofie jak również o zmianach pogodowych. Te informacje podaje nam nasza Gwiazda każdego dnia. To z promieni słonecznych które odbieramy ze Słońca odczytujemy bardzo interesujące informacje. Stopnie C. wprowadzone do wzoru i przetworzone dają nam wartości liczbowe. Z wartości liczbowych można odczytać wszystko: układy planetarne, huragany, trzęsienia ziemi, aktywność słoneczną na cały rok, temperatury na cały rok, cyklony, nawałnice, gradobicia, tornada, spadki temperatur oraz wzrost temperatur, przebiegunowania, eksplozje na Słońcu z których można odczytać obiekty w kosmosie itd. Odczytane liczby z aktywności słonecznej odpowiadają budowie naszej planety oraz współrzędnym geograficznym dla naszej Planety Ziemi. Liczby w aktywności słonecznej informują nas o tym co naprawdę dzieje się na naszym Słońcu oraz na Ziemi.

Różnica odczytanych liczb plusowych oraz minusowych daje mi porównanie pomiędzy poszczególnymi miesiącami oraz latami. Przebiegunowanie to proces na Słońcu i Ziemi który informuje nas o zjawiskach tam zachodzących. Aby odczytać przekaz myśli z naszej Galaktyki stworzyłem wzór nr 1, a z temperatur słonecznych odczytałem wartości liczbowe z których zbudowałem rys. nr 13 z 11 maja 2010 rok.

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26

Data 20/21 wrzesień 2013 rok baza przebiegunowanie od której zaczynam odliczanie.
20/21 wrzesień 2013 rok + 180 dni = 20/21 marzec 2014 rok. Zatem 20/21 marzec + 18 = 8 kwiecień. 20/21 marzec 2014 + 81 dni = 11 czerwiec 2014 rok. Data 11 czerwiec 2014 rok którą wyliczyłem ze stałego wzoru, to dzień po przebiegunowaniu wrześniowym, która po 261 dniach ujawniła  temperatury na każdy dzień miesiąca do końca 2014 roku. Odczytane temperatury z aktywności słonecznej podane są w słońcu. Wiemy że temperatury które odczytałem w słońcu są zróżnicowane co do temperatur w cieniu, średnio o około 10 stopni C a nawet więcej. Przykłady z różnicą temperatur:

1. 2 lipiec 2013 rok temp. w słońcu wynosi + 40 stop. C. natomiast w cieniu + 30 stop. C. różnica 10 st. C.

2. 25 lipiec 2013 rok temp. w słońcu wynosi + 32 stop. C. natomiast w cieniu + 25 stop. C. różnica 7 st. C.

3. dnia 14 lutego 2014 r. w Opolu było + 9 stop. C. Natomiast w słońcu było + 21 stop.C  o godz: 14:05 różnica 12 stop. C. Podsumowując temperatury w słońcu oraz cieniu są zróżnicowane, w zależności od warunków atmosferycznych.

Są przypadki że temperatury w słońcu oraz cieniu są zrównane, lub z minimalną różnicą, w sporadycznych przypadkach.

45 układ planetarny R.S.68.2345   23  0  45    5.

45 układ planetarny zapisałem następujacymi liczbami i przedstawia on kolejność liczb od dwóch do pięciu: 2345. W tych liczbach przy 45 układzie planetarnym zapisane są wielkości asteroid, które w każdej chwili mogą zbliżyć się do naszej planety Ziemi. Kolejność liczb przekazuje nam współrzędne geograficzne oraz informacje o zróżnicowanych temperaturach w 2014 roku. Przebiegunowania na Słońcu oraz naszej Ziemi informują o bardzo ważnych wydarzeniach. Takie przebiegunowanie będzie miało miejsce 20/21 czerwca 2014 roku. W dniu 20 czerwca z temperatur słonecznych odczytałem kolejność trzech liczb + 234. Zapisane są one po prawej stronie naszej Galaktyki jak również na prawo od 0 Greenwich - Europa wschodnia. 45 układ planetarny o współrzędnych geograficznych 68 x 23 wskazuje Morze Arabskie na dzień 20 czerwiec 2014 rok. Spadek temperatury po 21 czerwca 2014 rok informuje o jakimś niebezpieczeństwie w tym rejonie. Te same współrzędne geograficzne można wykreślić na mapie w okolicach Morza Sargasowego. Po przebiegunowaniu czerwcowym wyliczyłem bardzo wysoką liczbę plusową { + 430 } które w okresie letnim informuje o dużych opadach. Kolejność liczb + 234 przedstawia podniesioną aktywność słoneczna na dzień 19/20 czerwiec 2014 rok. Przekazuje nam wysoką temperaturę w słońcu od + 38 stop. oraz spadek do + 28 stop. C w słońcu w Polsce. Możemy się spodziewać ochłodzenia a co za tym idzie nawałnic, tornad, burz piaskowych, trzęsień ziemi a nawet cyklonów.

Wezuwiusz

1. Przebiegunowanie w dniu 15 na 16 luty 2014 roku - wystąpiła zmiana biegunów z minusowych na plusowe, - 18 na + 10. Dokładnie 15 lutego 2014 roku podczas zmiennego przebiegunowania miała miejsce eksplozja wulkanu na Indonezji. Trafność w 100 %, przebiegunowania połączone z eksplozją wulkanu.

2. Jeszcze w lutym z 18 na 19 dzień mamy kolejną zmianę biegunów z { + 3  - 15 },  18-ty dzień lutego jak i 15-ty informują o niebezpieczeństwie. Zmiana biegunów zbiegnie się z przebiegunowaniem 20/21 luty 2014 rok.  Może to być kolejna eksplozja wulkanu.

3. Wezuwiusz - został kilkakrotnie opisany na moim blogu. Tym razem do zmiany biegunów dojdzie z 13 na 14 marca 2014 roku. Biegun minusowy - 30 zmieni wartość liczbową na + 7 w ciągu dwóch dni { - 30, + 7 }. Dzień 13 marca przyniesie ochłodzenie, ponownie może eksplodować następny wulkan. Przypomnę że w tej dacie 13 marca 2013 roku został wybrany papież Franciszek. W tym dniu 13 marca 2014 roku minie dokładnie rocznica wyboru. W tym dniu zamordowano Jezusa.

4. W dniu 19 marca ponownie dojdzie do zmiany biegunów: { + 5, - 25 - 1 + 8 }. Co to oznacza od 19 marca dojdzie ponownie do eksplozji wulkanów. Na to wydarzenie wpłynie zmiana biegunów na Słońcu oraz naszej Ziemi. Eksplozje wulkanów mogą mieć miejsce od 19 marca do 22 marca 2014 roku. Dodatkowo na to wydarzenie wpłynie przebiegunowanie które będzie miało miejsce od 20 do 21 marca 2014 roku. Po 21 marca zarejestrowałem bardzo wysokie temperatury jak na tę porę roku, prawdopodobnie zamiast wiosny będzie lato. Przy tak raptownej zmianie pogody czyha niebezpieczeństwo. Z przebiegunowania można teoretycznie określić niebezpieczeństwo na południu Europy lub w basenie morza Śródziemnego z Włochami. Z obserwacji niektóre zjawiska zachodzące na naszej Ziemi są przyspieszone średnio około 1,75 dnia w niektórych przypadkach.

5. Dołącza do tych dni zmiany biegunów od 30 marzec z + 17 przeskok na - 18, { + 17  - 18 + 15 } 1 kwietnia i ponownie przeskok bieguna z dnia 2 kwietnia na + 15. Ponownie jak w poprzednich zmian biegunów dojdzie do eksplozji wulkanów.

6. Ostatnia zmiana biegunów nastąpi z dnia 8 kwietnia + 11, na 9 kwietnia - 38, i 10 kwietnia + 7. { + 11, - 38, + 7 }. Zmiany biegunów to nie tylko eksplozje wulkanów, to również trzęsienia ziemi. Przebiegunowanie z 20/21 września po dodaniu 198 dniach ujawniło datę 8 kwiecień 2014 rok. Data 8 kwiecień 2014 rok została kilkakrotnie wyliczona ze wzoru:

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26

20 wrzesień + 180 dni = 20 marzec następnie 20 marzec + 18 = 8 kwiecień 2014 rok.

Ostatecznie najbardziej niebezpieczne podczas zmian biegunów są poszczególne dni: 15 luty, 19 luty,13 marzec, 20 marzec, 21 marzec, 1 kwiecień, 8 kwiecień. W ten ostatni dzień, 8 kwiecień zmiana biegunów będzie miała miejsce na 38 równoleżniku w Europie. Tak pokazują liczby z przebiegunowań.

Z przełomu roku 2013 a 2014 wyliczyłem następujące liczby: + 10 oraz - 4. Dwie liczby jedna dodatnia druga ujemna, informują o godz: 10:00 i miesiącu kwietniu. Liczba minus cztery ujawnia upływający czas, miesiąc kwiecień. Dodatkowo liczba - 4, + 61 występuje przy dacie 14 maja 2014 r., która powiązana jest z magiczną liczbą 345 do 16 maja 2014 rok. Przy tej dacie zapisałem kolejne niebezpieczeństwo w Polsce.

Bardzo duża grupa zróżnicowanych liczb w ciągu kilku dni informuje o niebezpieczeństwie. Poniżej od 8 kwietnia do 12 kwietnia 2014 roku taka zróżnicowana grupa liczb występuje. Informuje ona o niebezpieczeństwie.

1. 8 na 9 kwiecień:       + 2,  - 47.
2. 9 na 10 kwiecień:     + 1,  + 46.
3. 10/11 kwiecień:        + 42, + 61.
4. 11/12 kwiecień:        - 47, + 19.

Dodane plusowe liczby dały mi wynik + 150  { + 1 + 46 + 42 + 61 = 150 }. Ostatnia z kolei liczba + 19 wskazuje 19-ty południk w Polsce. Wiemy że wrześniowe przebiegunowanie miało miejsce na 19-tym południku. Natomiast liczba 150 informuje o trzęsieniu ziemi na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Smoleńsk: 10 kwietnia 2010 roku od tej tragedii minęło ponad cztery lata. 360 x 4 = 1440 dni. Ta liczba 1440 także informuje o następnym niebezpieczeństwie co cztery lata. Godz: 10 czasu moskiewskiego, doszło do katastrofy polskiego samolotu. Co tak naprawdę kryje się pod tą liczbą 10 oraz datą 10 kwiecień godz: 10:00. Dodatkowo w tej liczbie zapisano 150 południk oraz 47 równoleżnik na wschód od Greenwich, to miejsce Wysp Kurylskich oraz wschodniej Japonii jak również Sachalin - Rosja.  Trzęsienie ziemi 7,4 stopnia w skali R. W poprzednim wydaniu pisałem o zmianie biegunów na Słońcu. Jedyne zmiany biegunów jakie znam to te które zmieniają się kilka razy w roku. O tych procesach zachodzących na Słońcu wiem. Jedynie mogę stwierdzić że zmiany biegunów które obecnie mają miejsce na Słońcu od 15 stycznia do 10 kwietnia 2014 roku mogą informować o tym wydarzeniu. Z moich obliczeń w Polsce dojdzie do jakiegoś niebezpieczeństwa. Może to być huragan który wpłynie na silne trzęsienie ziemi. Tak mi mówią liczby. Zaznaczam każde niebezpieczeństwo jest inne. Kilkakrotnie w tych dniach dojdzie do zmiany biegunów na Słońcu oraz naszej Ziemi, + 11, - 38, + 7. Ma to bezpośredni wpływ na naszą planetę Ziemię. Dwie liczby o wartości: + 11 oraz + 7 to południki w Europie, natomiast liczba minus - 38 to równoleżnik przecina wspomniane południki na Morzu Śródziemnym.

Liczba 38 wpisana jest w terytorium Polski. Dwie liczby - 47 które występują w powyższych obliczeniach na rys 13 z 11 maja 2010 roku oddzielają Antarktydę, od reszty świata. W dniach od 6 lipca do 10 lipca wyliczyłem magiczne trzy liczby 234 które są wpisane w 45 układ planetarny z naszej Galaktyki. Informują one o wysokich temperaturach. Tym razem podaje maksymalne temperatury w słońcu na 90 dni od 11 czerwca do 10 września 2014 roku. Temperatury zostały wyliczone w Opolu, takie same temperatury w słońcu mogą mieć województwa ościenne. Przedstawione temperatury na 90 dni z aktywności słonecznej przedstawiam po raz pierwszy. Na ile będą poprawne to ocenię po 10 września 2014 roku. Od 11 czerwca temperatura maksymalnie w słońcu wyniesie +  50 stopni C. Od następnego dnia temperatura będzie maksymalnie spadać i 15 czerwca osiągnie + 36 stopni C. w słońcu. Spadek temperatury o 14 stop. C. w słońcu informuje o niebezpieczeństwie. Każde przebiegunowanie nawet czerwcowe przynosi zmienną pogodę. Tak będzie tym razem po przebiegunowaniu 20/21 czerwca 2014 rok. Przy tej dacie 20 czerwiec występuje magiczna liczba + 234 na prawo od Greenwich. Ta liczba nie tylko informuje o spadku temperatur ale również o wzroście temperatur przez kilka dni. Temperatura z + 38 stop. C w słońcu po 21 czerwca spadnie do około + 28 stopni C. w słońcu. Po takich spadkach temperatur na świecie powstaną tornada, huragany, burze piaskowe itp. Już 22 czerwca osiągnie + 31 stopni C. w słońcu. Tak będzie do 27 czerwca w tym dniu temperatura wyniesie + 33 stopnie C. w słońcu. Każdy następny dzień temperatura idzie do góry aż w końcu 30 czerwca wyniesie + 39 stopni C. Tak będzie do 5 lipca od 6 lipca temperatura w słońcu wyniesie + 40 stopni C. Ponownie przy tej dacie 6 lipca występuje magiczna liczba + 234, informuje ona o wysokich temperaturach. W ciągu następnych kilku dni temperatura ponownie wyniesie + 43 stopnie C. i tak będzie do 10 lipca. Przy tej dacie 10 lipca ponownie występuje liczba + 234, informuje ona o bardzo wysokich temperaturach. Od 11 lipca temperatura będzie stopniowo spadała i 16 lipca i wyniesie + 31 stopnie C. w słońcu. Następnie od 18 lipca temperatura poszybuje do góry aż do 30 lipca i osiągnie + 47 stopni C. w słońcu. Od 1 sierpnia temperatura minimalnie spadnie i wyniesie + 44 stopnie C. Przy tej dacie 3 sierpień występuje magiczna liczba + 234 ona także informuje o kilku dniach wysokich temperatur. Od 6 sierpnia temperatura ponownie poszybuje do góry i 10 sierpnia wyniesie + 47 stopni C. Już 12 sierpnia temperatura spadnie do około + 35 stopni C. w słońcu. W tym dniu temperatura spadnie o 12 stop C. każdy spadek informuje o niebezpieczeństwie. Temperatura + 35 stop. C. utrzyma się do 20 sierpnia. Od 21 sierpnia temperatura w słońcu osiągnie + 31 stopni C. w słońcu. Jednak od 27 sierpnia temperatura stopniowo pójdzie do góry, w końcu 10 września osiągnie najwyższy pułap + 44 stopnie C. w słońcu. W tej dacie 10 wrzesień występuje liczba + 234. Informuje o kilku dniach wysokich temperatur.

Podane temperatury wyliczone zostały w słońcu. Średnio temperatury w słońcu są wyższe o około 10 stopni C. Z obliczeń wynika że przez 90 dni będziemy mieli piękną pogodę. Średnia temperatura w słońcu wyniesie + 38 stopni C. Natomiast temperatura w cieniu obniżona o około  10 stopni da mi + 28 stopni C. przez około 90 dni. Jedynie od 12 do 20 lipca będzie temperatura średnio powyżej 25 stopni C. w cieniu. Następne magiczne liczby które wyliczyłem w dniach od 20 lipca do 10 sierpnia 2014 roku. Informują one o bardzo wysokich temperaturach w cieniu od 30 stopni C. do 37 stopni C. Od 11 sierpnia temperatura w cieniu stopniowo będzie spadać do około 34, 35  stopni C.

Uwaga: spadki temperatur informują o niebezpieczeństwie np. gradobicie, nawałnica, czy nawet tornado. Takie zjawiska będą występowały po 10 dniu każdego miesiąca.

Trzeba zwrócić uwagę na to, że przebiegunowanie z dnia 20/21 czerwca 2014 roku informuje o spadku temperatur aż do 27 czerwca 2014 roku. Od tego dnia temperatura zacznie wzrastać. Jak na razie z przebiegunowania wrześniowego można wyciągnąć wnioski. Ogólnie lato będzie ciepłe, jednak spadki temperatur muszą być, gdyż tak jest każdego roku. Temperatury od 10 września do końca roku podam na moją stronę internetową początkiem sierpnia. Przy 45 układzie planetarnym w 2011 roku wpisałem datę 17 luty informowała on o silnej eksplozji na Słońcu. Z której po 718 dniach przy współrzędnych geograficznych 56,56 odczytałem upadek asteroidy w okolicach Jekaterynburga - Czelabińsk - Rosja 2013 rok. Do tych obliczeń ciągle będę wracał. Dlaczego tak naprawdę tylko autor Ryszard Suski opisał w książce w 2012 r. i wskazał miejsce upadku asteroidy w Rosji 2013 roku?

Koniec roku zapiszemy najcieplejszym w historii pomiarów temperatura w końcowych dniach grudnia wskaże + 27 stopni C w słońcu, ostatnie trzy dni grudnia, przy plusowej aktywności słonecznej: + 425,  - 25. Znak minusowy w okresie zimowym potwierdza o temperaturach plusowych. Podział Polski zapisano w Komnacie Króla 5.81 oś wsch.-zach. x 5.23 m x 5,81 m. Zatem wysokie temperatury w cieniu będą w zachodniej części Polski. Ponieważ w tym rejonie prowadzone są badania. Poniżej przedstawiam porównanie aktywności słonecznej do poprzednich lat. Natomiast prognoz pogody z temperaturami na bieżący rok nie porównuje do poprzednich lat, bo ta ocena jest niewiarygodna. Każdy rok jest inny jak i aktywność słoneczna. Nasza Gwiazda podaje najbardziej aktualne oraz wiarygodne prognozy. Wpływ na zmienne warunki klimatyczne mają szalejące bieguny magnetyczne na Słońcu. Śnieżne zimy w różnych rejonach świata są tego dowodem, zwłaszcza w USA. W książce " Bitwa z Gwiazdami" wydanej w 2012 roku przedstawiłem obraz Ameryki oraz przyszłe temperatury do -25 stopni C.

Oto porównanie aktywności słonecznej od 2008 roku do 2014 roku: widać wyraźnie że aktywność słoneczna w każdym roku jest inna. Poniżej przedstawiam wartość liczbową wydobytą z temperatur słonecznych, przedstawia aktywność słoneczną od 2008 roku do 2014 roku.

1. Rok 2008. Aktywność słoneczna na 30 grudzień wyniosła:  w plusie 0 stopni C w minusie - 382 stopnie C. Tą wartość liczbową wyliczyłem tylko na jeden dzień 30 grudzień. 13-ty układ planetarny który zapisałem następującymi liczbami z naszej Galaktyki R.S.38.2721     26  0  13     6. Przedstawia on trzy początkowe liczby z lewej strony do prawej w 13-tym układzie planetarnym identyczne trzy liczby 382. Jedyna różnica to kropka pomiędzy 38 a liczbą dwa 38.2. Z układów planetarnych oraz aktywności słonecznej w 2008 roku odczytałem informację o zbliżającym się " Nibiru ". " Nibiru " wprowadza nowy porządek na Ziemi i jeżeli ktoś jest innego zdania oczywiście ma prawo tak myśleć.

2. Rok 2009. Najwyższą aktywność słoneczną wyliczyłem na dzień 8 stycznia - 352 stopnie C + 8 stopni C.

3. Rok 2010. Największa aktywność słoneczna na dzień 30 września - 759 stopni C. + 10 stopni C. Widać wyraźnie że aktywność słoneczna trzeci rok z kolei w minusie znacznie wzrasta na Słońcu w porównaniu do poprzednich lat.

4. Rok 2011. Największa aktywność słoneczna na dzień 21 lipiec wyniosła - 650 stopni C. + 4 stopnie C.

5. Rok 2012. Największa aktywność słoneczna na dzień 16 sierpień 2012 r. wyniosła + 417 stopni C. - 33 stopnie C. Rok 2011 aktywność słoneczna na dzień 21 lipca wyniosła - 650 stop. C. + 4 stop. C. Rok później na dzień 16 sierpnia 2012 r. aktywność słoneczna zmieniła się o 360 stop. C. i wyniosła + 417 stop. C. Jakie wydarzenie miało miejsce na Słońcu że aktywność słoneczna zmieniła wartość aktywności o 360 stopni. Nasza Gwiazda informuje o pewnych zjawiskach zachodzących na Słońcu o wiele szybciej. Z obserwacji w dniu 16 sierpnia 2012 roku Wenus "dostało" plazmą słoneczną. To jest 26 dni później po przebiegunowaniu lipcowym. Od tego dnia aktywność słoneczna stopniowo zaczęła spadać. Dlaczego Wenus? Wiemy że Wenus jest naszą bliźniaczą planetą, a drugą w kolejności od Słońca. Kto wie, może Wenus realizuje założenia naszej Gwiazdy, i wprowadza nowe porządki na naszej Ziemi od 2012 roku. Jeszcze wielu zjawisk zachodzących w naszym układzie słonecznym nie znamy. Może to zjawisko mogło być powiązane z rezygnacją Benedykta XVI oraz wyborem papieża Franciszka kto wie. Te informacje są powiązane ze zmianą biegunów na naszej Ziemi, jak również z datą 10 kwiecień 2014 rok. Od tej daty 16 sierpnia 2012 roku nastąpi zwrot na naszej Ziemi, prognozując pogodę nie mogę bazować na poprzednich latach. Jak wiemy nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem. To ona przedstawia najbardziej wiarygodne prognozy oraz pogody na bieżący 2014 rok, wiosnę, lato jesień oraz zimę.

6. Rok 2013. Największa aktywność słoneczna na dzień 15 lipca wyniosła + 226 stopni C. - 68 stopnie C.

7. Rok 2014. Aktywność słoneczna w poszczególnych miesiącach:

Początek roku aktywność słoneczna w dalszym ciągu niska. Koniec roku plusowa aktywność słoneczna skoczyła znacznie do góry i wynosi: + 496 do - 16. W tym dniu przy najwyższej aktywności słonecznej temperatura w słońcu w południe wyniesie + 16 stopni C. Podsumowanie: Wszystko się zmieniło od dnia 16 sierpnia 2012 roku. Podczas kolejnego przebiegunowania na Słońcu doszło do zmiany biegunów z minusowych na plusowe. Takie zmiany powtarzają się co 3600 lat lub co kilkanaście tysięcy lat.

Aktywność słoneczna od początku stycznia do końca lutego 2014 roku. Poniżej liczby plusowe oraz minusowe to bieguny na Słońcu które nawzajem się uzupełniają.

styczeń 2014

1. 7 styczeń:        + 96 stop. C        - 214 stop. C.
2. 17 styczeń:      + 200 stop. C      - 161 stop. C.
3. 26 styczeń:      + 114 stop. C.     - 210 stop. C.

luty 2014

1. Przełom 30 styczeń/1 luty:    + 89 stop. C    - 227 stop. C.
2. 5/6 luty:                             + 89 stop. C     - 221 stop. C.
3. 10/11 luty  doładowanie Gwiazdy i eksplozja na Słońcu.
4. 16 luty:                              + 183 stop. C.  - 173 stop. C.
5. Przebiegunowanie: 20 luty 2014:  + 119,    - 181.
    Przebiegunowanie: 21 luty 2014:   - 169,     + 98.

Od 20 lutego biegun plusowy stopniowo będzie malał, natomiast biegun minusowy będzie się rozbudowywał. A to oznacza że od 20 lutego do 11 marca powinno być  coraz cieplej. Przebiegunowań w okresie zimowym nigdy nie było. Z tego można wyciągnąć wniosek że przebiegunowania występują nieregularnie, niektóre są zgodne z porami roku. Od początku roku do 16 lutego aktywność słoneczna znacznie wzrosła w znaku plusowym. Po przebiegunowaniu 21 lutego aktywność słoneczna w znaku plusowym spadła do wartości + 98. Gdy biegun plusowy w kresie zimowym obniża się to biegun minusowy podnosi temperaturę w górę.

Zagrożenia dla Polski na pierwszą dekadę kwietnia. Koniec pierwszej dekady oraz początek drugiej dekady kwietnia nie wróży nic dobrego. Całe zagrożenie które utworzy się nad Polską rozpocznie się od 8 kwietnia. Oto zróżnicowanie liczby które informują o tym zjawisku od 8 kwietnia 2014 roku, liczba 0 rozpoczyna cały proces przez około 8 dni i zakończy się 16 kwietnia w liczbie 0. Bardzo zróżnicowane liczby wysokie oraz niskie informują o tym zdarzeniu.

0, - 2, + 2, - 47, + 1, + 46, + 42, + 61, - 47, + 19, - 4, + 11, - 1, + 25, - 5, + 25, - 1, + 20, 0.

W tym okresie zaburzenia na Słońcu będą bardzo duże, które wpłyną w pewnym sensie na pogodę.

Aktywność słoneczna na dzień 16 kwiecień podskoczy do góry maksymalnie i wyniesie: - 142 stop. C. + 326 stop. C. Z obserwacji jeżeli aktywność słoneczna w plusie rośnie to temperatura spada. Tak jest w okresie zimowym. Natomiast w okresie wiosenno - letnim ta sytuacja może być odwrotna.

Informacje oraz zagrożenia na pierwszą dekadę maja w Polsce. Pierwsza dekada maja jak i pierwsza dekada kwietnia jest prawie taka sama. Całe zagrożenie które utworzy się nad Polską rozpocznie się końcem pierwszej dekady maja 2014 rok.

Oto zróżnicowane liczby które informują o tym zjawisku. Liczba 0 rozpoczyna cały proces zmian od dnia 8 maja a zakończy 16 maja 2014 roku także w liczbie 0. Wiemy że liczba 0 wskazuje miejsce badań Opole oraz ościenne województwa.

0, - 1, + 2, - 3, - 4, - 14, - 5, + 33, - 4, + 26, - 4, - 9, - 1, + 23, - 4, + 61, + 1, + 5, 0.

Coś się wytworzy już 8 maja 2014 roku a skończy 16 maja wysoką aktywnością słoneczną + 345. Od 10 maja bieguny magnetyczne na Słońcu będą szalały. 10 maj - aktywność słoneczna podniesiona. zapisałem ją następującymi liczbami: - 100 stop. C. + 206 stop. C. W dniu 16 maja aktywność słoneczna podskoczy do góry i wyniesie - 83 stop. C + 345 stop. C. - wyż.

Kolejność trzech liczb 345 z aktywności słonecznej zapisałem w 45 układzie planetarnym następującymi liczbami:
R.S.2345    23  0  45    5. Informuje ona o pewnym zjawisku na Ziemi. W dniu 14 maja odczytałem przy aktywności słonecznej bardzo ważną liczbę - 4 stop. C + 61. Bardzo wysoka liczba + 61 informuje o niebezpieczeństwie na 16 południku w Polsce, mogą to być intensywne opady przez kolejne dwa dni.

Przedstawiłem dwa przypadki z kwietniu oraz maju w których występuje po 19 liczb rozpoczynając od liczby 0 i skończywszy na liczbie 0. W obu przypadkach 16-ty dzień miesiąca informuje o najwyższej aktywności słonecznej. Podniesione liczby z aktywności słonecznej 16 kwietnia oraz 16 maja są podobne: kwiecień 326, maj 345. Bardzo ważny szczegół, od 10 do 15 dnia dnia miesiąca można się spodziewać ważnych informacji, np. ze Słońca. Wystąpią w tych dniach nieprzewidziane zjawiska związane z katastrofą. Każda katastrofa będzie inna od drugiej. W okresie zimowym mogą być nawałnice śnieżne. W okresie wiosenno - letnim: nawałnice, tornada, połączone z huraganem oraz trzęsieniem ziemi.

Kosmos

Każde zjawisko zachodzące w kosmosie przekazuje nam informację. Np. Kometa Ison która rozpadła się w pobliżu naszej Gwiazdy, także przekazała nam informację. Pewne procesy w naszej Galaktyce są powiązane z naszą planetą Ziemią. Rozpad komety Ison w kosmosie informuje o rozpadzie niektórych państw na naszej Ziemi.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
piątek, 07 lutego 2014
Tajemnica 18-tego oraz 10-tego układu planetarnego w zapisanych liczbach.

Lewa strona 18-ty układ planetarny  R.S.53.1835     18  0  35      1
Prawa strona 18-ty układ planetarny R.S.53.5121      36  0  18      1
10-ty układ planetarny R.S.14.441     10  0  5      5

Komnata Króla - dzieło które nie powstało samo - zostało stworzone przez samego Boga.
Wielkie dzieło zapisane w numeracji naszej Galaktyki, od początku do końca. Z Tabeli Galerii można odczytać wszystko. Jest to zbiór, encyklopedia, z najnowszą technologią o której jeszcze się nie śniło najwybitniejszym naukowcom. Największą ciekawostką jest numeracja naszej Galaktyki, która odpowiada budowie naszej Planety Ziemi, włącznie z historią. Każda liczba wpisana w układy planetarne posiada wiele tajemnic. Przytoczę kilka liczb z układów planetarnych które w obecnych czasach najbardziej nas interesują. 10-ty układ planetarny można przypuszczać że jest oddalony od naszego układu słonecznego około 14,441 lat świetlnych. Numeracja oraz współrzędne określają miejsce na półwyspie Apenińskim. Wulkan Wezuwiusz był bazą do odczytania innych wulkanów Europejskich. Układy planetarne wpisano w Komorę Króla. { Wikipedia, wolna encyklopedia piramida Cheopsa }. Komnata Króla to 56 układów planetarnych w naszej Galaktyce. Zapisano je po obu stronach w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Komnata Króla { oś wsch. - zach. } x 5,23 m x 5,81 m. Wyszczególnione liczby 23 oraz 81 dzielą Polskę na dwie połowy. Od 18 południka na zachód oraz do 23 południka na wschód. W okresie zimowym 2014 roku widać wyraźnie podział, zimę na wschodzie Polski do 23 południka oraz łagodną zimę od Śląskiego przez Opolszczyznę i Dolnośląskie. Rok 2013 jest szczególny, to pierwszy rok który odliczyliśmy, od 2012 roku. Przedstawiam widoczne zmiany klimatyczne w Polsce, oto zdjęcie satelitarne NASA. Zima tego roku na Opolszczyźnie i Śląsku była bez pokrywy śnieżnej.

Oto zdjęcie satelitarne pokrywy śnieżnej w Polsce 17 marca 2013. Dane: NASA.

źródło: www.twojapogoda.pl/wiadomości/112249,wielka-dziura-w-sniegu-na-slasku

Rok 2014 NASA zdjęcie satelitarne pokrywy śnieżnej w Polsce w dniu 3 lutego 2014 roku.

źródło: http://wwwtwojapogoda.pl/wiadomości/113277,zobacz-jak-odwilz-pozera-snieg

Dwie zimy na Opolszczyźnie bez śniegu, jakby ktoś postawił parasol ochronny nad tym obszarem. Wyliczona liczba 518 w Opolu przedstawia współrzędne geograficzne Opolszczyzny. Odpowiada ona również liczbie z czwartego układu planetarnego 581Gliese,g. Zapisano w tej liczbie życie i śmierć Cheopsa. Ten obszar jest objęty ochroną przeznaczony dla przyszłej piramidy, co jest faktem, wpisano również 18-ty południk.

Wielkie trzęsienia na naszej Ziemi powtarzają się cyklicznie co około cztery lata: 360 dni z roku x 4 lata = 1440 dni. Trzęsienie ziemi na Haiti miało miejsce 12 stycznia 2010 roku. Plus cztery lata = 2014 rok. Eksplozja wulkanu na Islandii także miała miejsce cztery lata temu 14 kwietnia 2010 roku. W numeracji 10-tego układu planetarnego występujące trzy czwórki, które informują o przerwach czteroletnich. Wyliczone liczby z przełomu roku 2013 a 2014 dały mi dwie liczby: + 10 oraz - 4. Pierwsza liczba + 10 została wyliczona w przebiegunowaniu minusowego na plusowy w dniu 15 na 16 luty 2014 rok, { - 18 na + 10 }. Skutki takiego przeskoku biegunów są katastrofalne. W tym dniu dojdzie to przebiegunowania na Słońcu jak również na naszej Ziemi. Eksplozja na Słońcu, zawsze informuje o kolejnym niebezpieczeństwie, na przyszłość lub z czterodniowym opóźnieniem. Może to mieć związek z przebiegunowaniem z 20/21 lutego 2014 roku.

Bardzo ważne dwie liczby pierwszą - 18 odczytujemy przy numeracji 35 układu planetarnego z naszej Galaktyki który zapisałem następującymi liczbami: R.S.53,1835     18  0  35     1. Jedynka z prawej strony informuje tylko o jednym wydarzeniu raz na 1440 dni. Każde wydarzenie które będzie miało miejsce, jest inne od drugiego i powtórzy się co 14,441 lat. Rys 13 z 11 maja przedstawia dwie liczby 18 oraz przeciwną do niej liczbę 81, to masa Ziemi do Księżyca. To w tej liczbie 18 zapisane są wielkie katastrofy na naszej Ziemi. Bardzo ważny szczegół - liczba 18 jest wpisana w 18-ty południk który przebiega przez miasto Opole, dzielnica Armii Krajowej. Tą samą liczbę 18 zapisano w " Piramida Cheopsa - Wikipedia, Wolna Encyklopedia" bardzo ważne zdanie cyt: "Spowodowało to zmianę planu budowy całej piramidy. Wykorzystano 18-metrową część Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć - w masywie piramidy, w suficie Korytarza Zstępującego o długości 39 m, o przekroju takim, jak Korytarz Zstępujący i kącie wznoszenia 26 stopni 20' " koniec cytatu. Zmiana planu zagrożenia z dalekiego wschodu, przeniosą się do Europy. Skutki - silne trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów  przy niskiej aktywności słonecznej nawiedzą Europę. Wszystkie liczby które podałem zapisałem na bazie rys 13 z 11 maja 2010 roku, włącznie z kątem wznoszenia. Wyszczególniono liczbę 18, dlaczego informuje ona bardzo wielkim wydarzeniu w Polsce oraz Europie. Liczba 39 to odwrotność liczby dla planety Wenus 93, która służy do odczytywania katastrof na Ziemi. Wzór - Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81. Patrząc na Tabelę Galerii w drugiej części od góry widać wyraźnie przeskok bieguna minusowego w liczbie minus 18 z lewej strony po przekątnej na prawą stronę na + 10-ty układ planetarny. Ostatnia eksplozja wulkanu na Islandii miała miejsce 14 kwietnia 2010 roku. Przekątna z Islandii po mapie Europy w kierunku południowo - wschodnim wskaże Włochy oraz Morze Egejskie w okolicy Grecji. Znajdują się tam wulkany Europy które mogą z 15 na 16 lutego 2014 roku dać znać o sobie zwiększoną ilością trzęsień ziemi. Takie samo wydarzenie będzie miało miejsce w naszej Galaktyce. Tym razem pod obserwację wziąłem liczbę 10. Jest ona wpisana w 10-ty układ planetarny z naszej Galaktyki. Cóż tak ważnego się stało w tamtych czasach jeszcze nie wiemy. Jednak z odczytanych liczb można teoretycznie określić miejsce  katastrofy w przybliżonym dniu. Każda przemiana na naszej Planecie Ziemi jest inna co 3600 lat. Więc 3600 lat x 4 = 14,440 plus jeden = 14,441. Bardzo ważny szczegół dwóch liczb pierwszych z lewej oraz prawej 14 oraz 41. Wpisano w nich współrzędne geograficzne 14 południka oraz 41 równoleżnika. Prawdopodobnie wulkan Wezuwiusz jest bazą do obliczeń. Zapisano również siłę trzęsienia ziemi - czytamy z prawej do lewej 9,4 stopnia w skali R. Wydarzenie które prawdopodobnie będzie miało miejsce powiązane jest z dwoma liczbami 56,56 { dwoma papieżami }, oraz włoskim Wezuwiuszem. Są to tylko przypuszczenia ale jedno jest pewne, różnica liczb + 10 oraz - 4 informuje o miesiącu kwietniu 2014 roku. Dzień 15/16 luty 2013 roku służy jako ostrzeżenie z niebios. Upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga { Czelabińsk } o współrzędnych geograficznych 56,56 w Rosji był faktem. Wiemy że dwie liczby 56,56 przypisano dwóm papieżom na naszym kontynencie w Rzymie. Trzymając się zasad i obliczeń to do daty 15 luty 2013 rok trzeba dodać trzy pełne lata po 360, to otrzymamy wynik w liczbie 1080 dni,który przypadnie na 15 luty 2016 rok. Asteroida Czelabińska zapoczątkowała zmiany na Ziemi.

Oto przeskok biegunów na Słońcu, również na Ziemi. Każdy przeskok biegunów to zmiana nie tylko pogody na Ziemi, to również eksplozje na Słońcu.

a. 15 luty 2014: + 154,  - 172   =  - 18 - biegun, stopnie, współrzędne, temperatura, południk.
b. 16 luty 2014: + 183,   - 173     = + 10 - biegun, jak wyżej.

15/16 luty 2014: + 29 stopni C     + 1 stopień C.
16/17 luty 2014: + 6 stopni C        0 stopni C.

a. 18 luty 2014: + 177,   - 174     = + 3 - biegun, stopnie, współrzędne, temperatura, południk.
b. 19 luty 2014: + 161,   - 176     = - 15 - biegun, jak wyżej.

Przebiegunowanie 20/21 luty 2014 rok

Biegun plusowy na Słońcu zmieni pogodę od 16 do 18 lutego 2014 roku. Jeżeli biegun minusowy w okresie zimowym w Polsce przynosi ocieplenie to od 19 lutego powinno być ponownie ciepło. Jeszcze nigdy w okresie zimowym nie było przebiegunowania, więc nie wiadomo co przyniesie lutowe przebiegunowanie. Może na to związek ze zmianami klimatycznymi. Niejednokrotnie pisałem że zimy w Polsce będą jak we Włoszech do 15 stopni C a lata gorące. Może to już ten czas. Ameryka zmrożona Polska ocieplona.

20/21 luty 2014 rok pierwsze przebiegunowanie z plusowego na minusowe. Liczby minusowe w okresie zimowym przynosiły ocieplenie. Pełne przebiegunowanie minusowe na Słońcu oraz na Ziemi będziemy mieli po 20 marca 2014 roku. Oznacza to zmianę pogody oraz kolejne katastrofy.

Zsumowane stopnie plusowe { bieguny } w miesiącu lutym dają mi liczbę: 29 + 1 + 6 = 36. 36 układ planetarny w liczbie 36 0 18 informuje o katastrofach na Ziemi. Liczba zero wskazuje miejsce realizacji. Dla przypomnienia w numeracji 36 układu planetarnego wpisany jest 15 południk oraz 21 południk który przecina 51 oraz 52 równoleżnik w Polsce.  To w liczbie 18-cie odczytałem trzęsienie ziemi na: Haiti, Japonii, oraz eksplozja wulkanu Krakatau na Oceanie Indyjskim w minionych stuleciach. Na koniec trzęsienie ziemi eksplozja wulkanu może mieć miejsce w każdej chwili  od 16 lutego przez przebiegunowanie w dniu 20/21 lutego do 14 kwietnia 2014 roku.

Oto liczby które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Ostatnia liczba zero wskazuje dzień oraz miejsce badań Polska.

21 luty 2014           + 5, - 1, + 6, 0             liczba 0 wskazuje 23 luty
25 luty 2014           + 9, - 1, + 11, 0           liczba 0 wskazuje 26 luty
28 luty 2014           - 4, + 1, - 8, 0              liczba 0 wskazuje 29 luty
12 marzec 2014      + 13, - 3, + 13, 0         liczba 0 wskazuje 13 marzec
14 marzec 2014      + 37, - 4, + 28, 0         liczba 0 wskazuje 15 marzec
16 marzec 2014      + 9, + 1, - 21, 0           liczba 0 wskazuje 17 marzec
19 marzec 2014     + 3, - 27, - 11, + 14, 0   liczba 0 wskazuje 21 marzec
23 marzec 2014     + 18, - 2, + 7, 0            liczba 0 wskazuje 25 marzec

Od 25 do 28 marca 2014 roku występuje w obliczeniach liczba - 151. Wyliczona liczba ze wzoru 150 oraz 151 informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce.

29 marzec 2014     - 21, + 43, + 8, { 43 + 8 = 51 } - 33, 0    liczba 0 wskazuje 1 kwiecień.
5 kwiecień 2014     - 12, + 6, - 4, 0             liczba 0 wskazuje 7 kwiecień
14 kwiecień 2014   + 25, - 1, + 20, 0          liczba 0 wskazuje 16 kwiecień
20 kwiecień 2014   + 17, - 1, + 2, 0            liczba 0 wskazuje 22 kwiecień
23 kwiecień 2014   + 16, - 2, + 6, 0            liczba wskazuje 25 kwiecień

Trzęsienia ziemi mają również miejsce od 10 -tego do około 14 każdego dnia miesiąca.
To samo dotyczy każdego 20-tego do około 24 dnia miesiąca.
To samo dotyczy każdego 30 dnia miesiąca oraz około czterech dni po 30-tym dniu.
W poprzednich latach z takiego ułożenia liczb odczytywałem trzęsienia ziemi w Polsce.

Jak tym razem będzie zobaczymy. Z podanych liczb wynika że trzęsienia ziemi w okresie wiosennym będą nasilone. Ma to związek z przebiegunowaniem Gwiazdy.

Oto przebiegunowania na naszym Słońcu oraz naszej Ziemi. Przebiegunowania w podanych liczbach wskazują współrzędne geograficzne w Europie oraz na świecie. Każdego 10-tego, 20-tego oraz 30-tego dnia miesiąca mają największe eksplozje na Słońcu. Są przypadki że eksplozje występują podczas przeskoku biegunów na Słońcu lub ciągiem przez kilka dni. Na przykład po 10-tym lutym 2014.

1. 13 na 14 marzec 2014 r przeskok bieguna z - 30, na + 7.

2. 19 na 20 marzec oraz 21 na 22 marzec 2014 r przeskok biegunów + 5, - 25, - 1, + 8.

3. 1 na 2 kwiecień 2014 roku przeskok biegunów z - 18, na + 15 są to szczególne liczby które informują o zmianie pogody w Polsce, oraz wskazują południki w Europie. Liczba + 15 także zaznacza środkowe Włochy na dzień 1 kwiecień 2014 rok. Odpowiada on również współrzędnym geograficznym w Polsce z której odczytuję trzęsienia ziemi.

Podane liczby z końcową liczbą zero mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Liczba zero wskazuje miejsce na 51 równoleżniku oraz 15 południku. Liczba 18 jest wpisana w 36 układ planetarny który informuje o trzęsieniu ziemi.

4. 8 kwiecień na 9 kwiecień oraz 10 kwiecień 2014 r przeskok biegunów + 11, - 38, + 7, + 26.

Liczba minus 38 to równoleżnik który przecina południe Europy między innymi Grecję. Po przebiegunowaniu w dniu 20/21 marca 2014 roku z bieguna plusowego na minusowy, liczba - 38 wskazuje równoleżnik na południu Europy. Są to miejsca o aktywnych wulkanach oraz trzęsieniach ziemi. Przeskoki biegunów plusowych na minusowe i odwrotnie od 16 lutego do 10 kwietnia 2014 roku będą miały wpływ na ruchy tektoniczne na południu Europy oraz na świecie. Nie każdy przeskok biegunów może informować o trzęsieniu ziemi, ma również wpływ na różne anomalia pogodowe. W artykule opublikowanym 27 stycznia 2014 roku rozważyłem możliwość upadku asteroidy w 2021 roku. Lecz nigdy nie wiadomo co może się zdarzyć w 2014 roku. Pod obserwację idzie liczba minus 4, która została wyliczona z przełomu roku 2013 a 2014. Zaznacza ona wejście do piramidy na rys 13 z 11 maja, 30 lipiec + 11 x - 4, ta liczba minus 4 zahaczą płytę naszej Planety Ziemi. Czy zagraża nam kolejna asteroida może w tym przypadku być przenośnią, informacją o innym niebezpieczeństwie do 10/11 kwietnia 2014 roku.

Przebiegunowanie Słońca oraz jego skutki

Od dawna pisze się że przebiegunowanie Słońca nastąpi w każdej chwili. Jest to prawdą, lecz cały proces przebiegunowania rozłożony jest w czasie. Rok 2014 jest szczególny. Od połowy stycznia do 10 kwietnia 2014 roku bieguny plusowe oraz minusowe na Słońcu zmieniają się w bardzo szybkim tempie. Ma to prawdopodobnie związek z przebiegunowaniem naszego Słońca. Poniżej w przedstawionych dniach miesiąca zaznaczyłem zmiany biegunów na Słońcu.  Od 14/15 stycznia, 15/16 lutego, 18/19 lutego, 20/21 lutego,13/14 marca, 19/20 marca, 20/21 marca, 1/2 kwiecień, 8/9 kwiecień, 9/10 kwiecień 2014 rok. Proces który zachodzi na Słońcu jest powiązany ze zmianą klimatu na Ziemi. Cykl słoneczny nie ma nic wspólnego z przebiegunowaniem który często się powtarza co około jeden kwartału. Przebiegunowania kwartalne zmieniają pory roku na Ziemi. Jednak po raz pierwszy 20/21 lutego 2014 roku miało miejsce przebiegunowanie na Słońcu jak również na Ziemi. Skutki przebiegunowania zawsze odczujemy po kilku dniach lub w innym terminie. Do przebiegunowań stosujemy wzór: Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.

Przebiegunowania na Słońcu oraz na Ziemi wpływają na wielkie katastrofy ziemskie. Przytoczę przykład z 20 czerwca 2010 roku, wielki wybuch na Słońcu z przebiegunowaniem po 261 dniach przyniósł potężne trzęsienie ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. Do każdego przebiegunowania słonecznego oraz ziemskiego trzeba zastosować znany nam WZÓR który często jest publikowany na moim blogu.

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81

Z tego wzoru odczytujemy katastrofy na naszej Ziemi.
Wzór został odczytany z przetworzonych temperatur słonecznych z przełomu roku od 2008 do 2009 oraz 2009 do 2010.  Z tych danych powstała baza oraz rys 13 z 11 maja 2010 roku.

Przebiegunowania zawsze informują o katastrofach ziemskich.
Kolejne tak ważne przebiegunowanie plusowe mieliśmy na 19-tym południku w Polsce dnia 20/21 września 2013 roku. Ponownie trzeba zastosować STAŁY WZÓR - Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81. 20 wrzesień 2013 rok plus 180 dni = 20/21 marzec 2014 rok. Do tej daty dodam brakujące 18 dni, aby dało mi pełny wynik + 198 dni to otrzymam 8 kwiecień 2014 rok. Druga wersja to do daty 20 marca dodam 81 dni = 11 czerwiec 2014 rok.

Te daty już kilkakrotnie przedstawiałem w moich obliczeniach 8 kwiecień rok oraz 11 czerwiec 2014 rok. Przedstawione liczby poniżej informują o niebezpieczeństwie. Czy unikniemy niebezpieczeństwa? Na pewno nie, lecz możemy się zabezpieczyć przed niebezpieczeństwem.

Przeskok biegunów w miesiącu kwietniu 2014 roku:

8 kwiecień 2014 rok
a. - 155,   + 166,         = + 11                 + 2,     - 47
9 kwiecień 2014 rok.
b.- 157,    + 119,         = -38                   + 1,    + 46
10 kwiecień 2014 rok.
c. - 158,    + 165,        = + 7                   + 42,  + 61
11 kwiecień 2014 rok.
d. - 200,  + 226,         = + 26.                 - 47,   + 19

Przedstawione liczby od 8 do 11 kwietnia informują o kolejnym przeskoku biegunów z + 11 na - 38 oraz ponownie na + 7. Te liczby wskazują miejsce na morzu Śródziemnym. Jeżeli przebiegunowanie minusowe mieliśmy 20 marca to liczba minus 38 zaznacza równoleżnik na mapie Europy. Liczba + 26 w tym przypadku wskazuje teoretycznie 26 południk, lokalizacja Morze Egejskie okolice Grecji. W Grecji na 38 równoleżniku występują wulkany, które mogą dać znać o sobie. Również włoskie wulkany, nie pomijając wulkanów na Maderze. Liczba - 38 wskazuje również miejsca w Ameryce Północnej na 38 równoleżniku 10 kwietnia 2014 roku.

Liczba + 26 może zaznaczać również równoleżnik o aktywnych miejscach trzęsień ziemi w Iranie. Bardzo duże zróżnicowanie liczb w tych dniach informuje o kolejnym bardzo wielkim niebezpieczeństwie w Europie.

Oto liczby które 10 kwietnia o tym wydarzeniu informują:

+ 2, - 47, + 1, + 46, + 42, + 61, - 47, + 19

Z liczb wynika że spotkają się dwa fronty wyż z niżem, otwiera liczba - 47 i zamyka liczba - 47, to wyż.

a. liczby - 47 + - 47 = 94.
b. liczby + 1, + 46, + 42, + 61, = 150.
c. liczba + 19 to południk w Polsce.

Liczby minusowe 47 to wyż, natomiast liczby plusowe 150 to niż z opadami.

Może to być huragan lub lub inne niebezpieczeństwo. Zsumowane liczby plusowe po kolei od 1 do 61 dały mi wynik w liczbie 150. Po minusowej liczbie 47 występuje liczba + 19 to południk w Polsce. Wiemy że z liczby + 150 odczytujemy trzęsienia ziemi w Polsce od zachodniej granicy. Natomiast liczba + 19 zaznacza 19-ty południk na Górnym Śląsku. Z liczb wynika że załamanie pogody w kwietniu dotknie Polski.

Na koniec, nie tylko naukowcy mylą się w swoich prognozach. Ja w pewnych obliczeniach też stawiam mylne diagnozy. Dodam że największy wybuch na Słońcu miał miejsce 30 stycznia 2014 roku zgodnie z obliczeniami. Natomiast zmiana pogody z ociepleniem przyszła o wiele szybciej na Opolszczyźnie i Dolnym śląsku nić obliczyłem. Wpłynęły na to wcześniejsze małe eksplozje na Słońcu które miały miejsce już 27 stycznia 2014 roku.
źródło: http://www.swpc.noaa.gov/today.html#xray

Zgodnie z obliczeniami 30 stycznia 2014 roku miał miejsce największy wybuch na Słońcu.
źródło: http://www.swpc.noaa.gov/today.html#xray

Technika eksplozji słonecznych oraz doładowanie naszej Gwiazdy zostało dawno opracowane i opublikowane w książce pt: " Bitwa z Gwiazdami" wydana w 2012 roku. To się nie zmienia.

Po chwilowym ociepleniu po przebiegunowaniu 16 lutego może nastąpić zmiana pogody na trzy dni. Włoski wulkan Wezuwiusz który wyliczyłem z 38 układu planetarnego + 149 metrów był bazą do obliczeń na którym pobierałem nauki do dalszych obliczeń. Po czterech latach czas przyszedł na eksplozję kolejnego wulkanu europejskiego na 2014 rok. W poprzednich obliczeniach wymieniłem pięć miejsc o aktywnych wulkanach w Europie pominąłem jednak Greckie wulkany. Włoskie wulkany są prawie na jednej linii 38-mego równoleżnika. Ciekaw jestem jaką informację przekazało nam Słońce 8 marca 2012 roku. Wielkie eksplozje na Słońcu informują o zbliżających się asteroidach w bliskiej odległości od naszej Ziemi. Niebawem mamy 8 marca 2014 roku, czy to nie zbiegnie ze zmianą przebiegunowania na naszym Słońcu i jest powiązane z trzęsieniami ziemi oraz eksplozją wulkanów na południu Europy. Staram się rozwiązać przesłanie z niebios czy mi się uda zobaczymy.

Znana już jest całoroczna aktywność słoneczna, podana będzie w najbliższym terminie. Całoroczny kalendarz przedstawia wzrosty i spadki aktywności w poszczególnych miesiącach. 


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski