Ostatnie prognozy

niedziela, 28 lutego 2016
Sprawdziły się prognozy które przedstawiłem na blogu 26 stycznia na przełomie pierwszej oraz drugiej dekady lutego 2016 roku. Pisałem wówczas, że wartość liczby + 567 i jej odwrotność może informować o trzęsieniu ziemi w Polsce oraz innym niebezpieczeństwie. Wartość liczby + 43 może informować o intensywnych opadach śniegu lub deszczu. Spotkania planet od 6 do 9 lutego to nic innego jak ostrzeżenie przed kolejnym niebezpieczeństwem. Ostrzeżenia publikowane na blogu, przed niebezpieczeństwami jakie miały miejsce w Polsce.

Trzęsienia ziemi:

1. M 3,1 - POLSKA - 09.02.2016    02:44:19 UTC  7 km od Lubina
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=487495

2. M 3,1 - POLSKA - 09/02/2016   16:49:36,5  9 km od Polkowic
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=487598

Najważniejsze wydarzenia w koniunkcji planet od 6 do 9 lutego 2016 roku to huraganowe wiatry w górach oraz obfite opady śniegu, natomiast w całej Polsce na przemian z opadami deszczu. Te wydarzenia zostały odczytane z aktywności słonecznej w wartości liczbowej + 567.

26 stycznia 2016 roku informowałem o zagrożeniu na 20 luty 2016 rok. Oto trzęsienie ziemi które miało miejsce.

M 3.4 - POLSKA - 20.02.2016  09:15:29 UTC  Lokalizacja 11 km na północ od Polkowic
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthgake/earthguake.php?id=489622

Było jeszcze jedno lecz tego dnia nie brałem go pod uwagę. Bardzo możliwe ze trzęsienie ziemi mogło się opóźnić z niewiadomych mi przyczyn.

Przedostatni 54 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami w kolejności od dołu do góry: R.S.80.11331    54  0  27   1. Przedstawione wartości liczbowe w tej numeracji dotyczą teraźniejszych czasów od 2013 do 2021 roku. Przypomnę że ostatnia wartość liczby 54 oraz jej odwrotność informuje ze wskazaniem na terytorium okolic Moskwy. Ta sama wartość liczby 54 wpisana jest w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. Wyszczególniona wartość liczby jeden w tej numeracji informuje tylko o jednym niebezpiecznym historycznym wydarzeniu na ziemi które będzie miało miejsce. Ostatnie trzy końcowe liczby 133 wpisane w tę numerację z 27 układu planetarnego ma identyczny zapis co 12-ty układ planetarny który zapisałem następującymi liczbami: R.S.35.2331    24  0  12    7. Czytaj z prawej do lewej. W tej numeracji zapisano życie Jezusa na Ziemi. Urodził się 24 grudnia o godzinie 23:31, ukrzyżowany 13 marca jak podają liczby około 13:32 w południe. Wykres długości 7 m 18 cm na 2015 rok przedstawia identyczną ilość planet ustawionych na linii Słońca w ciągu roku w liczbie 331. Trzy wyszczególnione liczby 331 zapisane w różnych odstępach czasu mają do zrealizowania wspólny scenariusz w obecnych czasach.

Z historii dwa wydarzenia miały już miejsce, trzecie pozostaje pod znakiem zapytania.

1. wykres - linii Słońca.
2. życie Jezusa.
3. aktywność słoneczna.  

1a. 331 planet na linii Słońca.
2b. 12-ta planeta 35.2331
3c. 27 planeta 80.11331

Czyżby trzy podobne liczby mówiły o tym samym wydarzeniu co za czasów Jezusa na Ziemi ponad 2000 lat temu na Bliskim Wschodzie oraz Polsce. Prześladowanie i ostatecznie ukrzyżowanie. Krótkie wyjaśnienie Tabela Galerii przedstawia: Wszechświat, Galaktyki oraz cały nasz Układ Słoneczny z 56 planetami, innymi słowy całość zapisano w jednej Tabeli, czyli trzy w jednym. Podobnie przedstawiamy Święta trójcę: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Można wyciągnąć wniosek podobnie jak ponad 2000 lat temu zamordowano Jezusa tak i obecnych czasach zdrajcy dopuszczą się podobnego czynu. Wartość liczby 2 z numeracji 1332 informuje o dwóch podobnych przypadkach z tamtych czasów oraz w teraźniejszych czasach. Mowa jest o Polsce. Numerację przedostatniego układu planetarnego zapisałem następującymi liczbami: R.S.80.11331. Pierwsze trzy liczby z lewej strony przedstawiają  wartość liczby 801 lub 8 mil 011 tys 331. Obecną aktywność słoneczna na 16/17 grudzień wyliczyłem w liczbie + 776. { 801 - 776 = 25 }. Do apogeum już wiele nie brakuje tylko 25 jednostek. Z tej liczby 25 lub jej odwrotności można odczytać dwa miejsca na Ziemi - Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Białoruś na Polesiu. Przedstawione dwa miejsca informują o nieznanym niebezpiecznym miejscu lub zdarzeniu na Ziemi.

Ostatni 56 układ planetarny w naszej Galaktyce jak również ostatnia planeta wpisana w ten układ słonecznego jest zapisana następującymi liczbami którą odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. R.S.8 312 171 km. W tej liczbie 831 zapisano ostatnią i najwyższą aktywność słoneczną. Obecna aktywność słoneczna na 16/17 grudzień 2016 rok wynosi w liczbie + 776 więc do apogeum brakuje 55 jednostek. { 831 - 776 = 55 } Kulminacja aktywności słonecznej na Słońcu powinna zakończyć się przy liczbie + 831. Więc jeszcze w przyszłym roku aktywność słoneczna wzrośnie o brakującą liczbę + 55. Co się stanie gdy dojdzie do eksplozji na Słońcu przy tak zamagazynowanej aktywności słonecznej? Plazma to materia przypominająca gaz naładowanych cząsteczek elektrycznie. Gdy dojdzie do eksplozji na Słońcu, uwolniona energia trafi prosto w wymienione terytorium Polski 312 tys km. Tak podają liczby. Przykład mieliśmy z Japonii 11 marca 2011 roku. W tamtym czasie aktywność słoneczna naładowana była ujemnie - 909 st. C  + 1, czyli odwrotnie do obecnej. Zerowe wartości liczbowe występujące na linii Słońca w 2015 oraz 2016 roku świadczą o tym że plazma może trafić prosto w Polskę. Przedstawiona wartość liczby 8 312 171 km wskazuje nie tylko terytorium Polski ale również Europy. Dodatkowo wartość liczby + 666, + 15 potwierdza to wydarzenie na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Opisane wydarzenia mogą mieć miejsce w Polsce i zostały one wyliczone z obecnej aktywności słonecznej. Obliczenia wskazują że nagromadzona aktywność słoneczna uderzy z siłą podobną do bomby atomowej.

Nachylenie równika względem płaszczyzny orbity wynosi 23 stopnie około 44'. Gdyby doszło do zmiany orbity to taki proces będzie trwał jak jest napisane 65 godzin 56 minut. Powinien rozpocząć się 19 czerwca o godzinie 19:06, i zakończyć 22 czerwca po godzinie 13:00. Nie wykluczone że do przedstawionej daty trzeba zastosować wzór:
Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26.

Dwa zbliżone do siebie układy planetarne zapisałem następującymi liczbami:

a. ostatni z prawej strony tabeli: R.S.83,12171 56  0  28.
b. ostatni z lewej strony tabeli: R.S.83,2855 28  0  55 < brakującym ogniwem do apogeum naszej Gwiazdy jest wartość liczby + 55 .

Ciała niebieskie

Wykres: na ukośnej czerwonej linii w dniu 5 marca 2016 roku znajduje się kolejne ciało niebieskie poniżej linii Słońca o oznaczeniu -1. W tym samym dniu to samo ciało niebieskie zahacza o przekątną podstawę piramidy na wykresie. Następnego dnia przecina trzykrotnie linię Słońca aby ostatecznie zaznaczyć na ukośnej czerwonej linii w dzień 7 marca powyżej linii Słońca na + 4. Od 7 marca to ciało niebieskie zbliżać się będzie do linii Słońca w dniu 9 marca 2016 roku. Trajektoria tego ciała niebieskiego jest bardzo dziwna i różni się od innych ciał niebieskich zapisanych w innych latach na wykresie. Aktywność słoneczna wyliczona na dzień 5-ty marzec wynosi w liczbie: + 515  - 5,  - 2,  - 2  + 1. Początkowa wartość tej liczby 515 wskazuje współrzędne geograficzne woj. Lubuskiego. 

Ciało niebieskie z kosmosu może mieć wpływ na trzęsienie ziemi na przełomie od 5 do 9 marca oraz po 100 dniach. Wykres przedstawia ponownie to ciało niebieskie 16 czerwca 2016 roku na ukośnej czerwonej linii. Ostrzegają one o trzęsieniu ziemi po 100 dniach. Tak było 7/8 czerwca 2015 roku. Po 100 dniach mieliśmy 17 wrzesień 2015 rok bardzo silne trzęsienie ziemi w Chile 8,3 stopnia w Skali R. Opisane wydarzenia zostały wyliczone z aktywności słonecznej. Ciała niebieskie wpisane w ukośne czerwone linie podstawy piramidy informują o trzęsieniach ziemi. Wyliczony drugi trzeci oraz czwarty południk przecina lub zaznacza terytorium stolicy Francji Paryż w dniach od 15 do 19 czerwca 2016 roku. Wiadomo że w czerwcu odbywają się piłkarskie mistrzostwa Europy we Francji. Być może terroryści mogą coś szykować na ten czas.

Życzenia urodzinowe z zaświatów 24 styczeń 2016 rok

Z dnia 24 stycznia można odczytać wartość liczby 241 oraz 7 lipiec 2016 rok. Na dzień 7 lipca aktywność słoneczna zaznacza 5 południk przecinający miasto Marsylię we Francji. Czyżby terroryści szykowali na 7 lipca w Marsylii zamach terrorystyczny podczas finałów mistrzostw Europy. Taki obraz wydarzeń można odczytać z liczb. Po drugie sumując liczby z dnia 24 stycznia { 24.1 } otrzymam wartość liczby 241. Taką liczbę wyliczam z wzoru: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81. Więc 180 dni + 81 = 241. Z tej liczby 241 można odczytać kolejną liczbę czytając z prawej do lewej: 241 oraz 142. Dodając do daty 24 stycznia 142 dni to w kalendarz przedstawi już wyliczony dzień 16 czerwiec 2016 rok. Ciało niebieskie z 5 marca 2016 roku po 100 dniach także przedstawia identyczną datę, czyli 16 czerwiec. No i proszę, kalendarz jeszcze nie był gotowy a życzliwe życzenia z niebios ujawniły dzień 16 czerwiec 2016 rok wraz ze zmianą pogody. Na ten dzień wyliczyłem aktywność słoneczną: + 517, - 4, + 5, - 2, + 4, 0.  Zróżnicowane liczby ostrzegają o niebezpieczeństwie. Dodam że liczby mogą informować o czarnym koniu mistrzostw. Taka historia też może się zdarzyć. Wartość liczby 517 przedstawia 20-ty południk 51 równoleżnik. Lokalizacja Przedborski Park Krajobrazowy. Do tej samej daty dodam 241 dni to kalendarz przedstawi dzień 15 październik. Z jednej liczby wyłoniły się dwie daty 15/16 czerwiec oraz 15 październik 2016 roku. Ciała niebieskie zawsze ostrzegają przed trzęsieniem ziemi oraz eksplozją wulkanów. Jaki scenariusz wydarzeń zapisały gwiazdy z niebios na czerwiec oraz październik zobaczymy.

Dodatkowym ważnym wydarzeniem na wykresie jest ciało niebieskie wpisane w dwie czarne ukośne linie 15/16 marca poniżej linii Słońca o oznaczeniu - 1. To samo ciało niebieskie wpisane jest w przekątną podstawę piramidy powyżej linii Słońca o oznaczeniu + 4 tuż nad ukośna czerwoną linią. Być może to ciało niebieskie ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem na Ziemi. Liczby o oznaczeniu - 1, + 4, - 1 mogą informować o silnym trzęsieniu ziemi w tych dniach. Po 100 kolejnych dniach od 15 marca wykres przedstawi na wykresie od 22 do 25 czerwca 2016 roku. Po 100 dniach oznaczenie się zmieni na 0, - 4, + 1. Musi to mieć ważne przesłanie gdyż liczby wskazują współrzędne geograficzne oraz południki na naszej Planecie. Czerwone ukośne linie mogą informować o trzęsieniu ziemi tego samego dnia, natomiast czarne ukośne linie mogą informować o niebezpieczeństwie w nocy lub po drugiej stronie naszej planety. Opisane ciała niebieskie mogą znajdować się w bliskiej odległości od naszej planety, tylko niektóre spłoną w stratosferze. Szczegóły wydarzeń czerwonych przedstawię w następnych wydaniach.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
sobota, 13 lutego 2016
Tego się nie spodziewałem abym w aktywności słonecznej odkrył zagadkową planetę z numerem: + 666  na 20 grudzień 2016 rok. Natomiast dzień później na 21 grudzień 2016 rok wyliczyłem planetę już o zwiększonej aktywności słonecznej o numerze + 681, 0,  + 17, 0. Powstała więc różnica w aktywności słonecznej o + 15 stopni, której mi brakowało w względem płaszczyzny orbity. Jaki wpływ będzie miała przedstawiona planeta na wydarzenia rozstrzygną przyszłe miesiące. { 681 - 666 = + 15 }. Dodam że w naszym Układzie Słonecznym krąży jeszcze wiele zagadkowych planet oraz ciał niebieskich których nie znamy. Biblia wspomina o bestii z numerem 666. Od zarania dziejów naukowcy szukali rozwiązania i powiązania z liczbą 666 lecz nikt nie przypuszczał że chodzi o planetę + 666 która ma przypisany numer i znajduje się w naszym Układzie Słonecznym. Skąd mogli wiedzieć przecież nie mieli narzędzi do rozwiązania tajemnej wiedzy z niebios. Wszyscy skupili uwagę na niedoskonałym dziele Pana Boga, człowieku. Ja miałem szczęście w trakcie prowadzonych badań nad aktywnością słoneczną znalazłem zagadkową planetę podczas wzrostu aktywności. Jeżeli liczba 666 jest niedoskonałą dla człowieka to liczba 18 jest jej odwrotnością. Dodane kolejno liczby 6 + 6 + 6 = 18 dają wynik w liczbie 18. Jeżeli człowiek nie jest doskonały to w liczbie 18 mamy doskonałe dzieło Pana Boga. Przypadek czy przemyślane dzieło Pana Boga 18 południk przecina moje osiedle Armii Krajowej w Opolu. Przykład Księżyca oraz jego masy do Ziemi 18 do 81. To dzięki Księżycowi możemy żyć na naszej Planecie i chwalić dzieło Pana Boga. Więc niedoskonały człowiek chwali dzieło doskonałości Pana Boga. Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia wartość liczby 18 do 81 w Korytarzu Wstępującym oraz Korytarzu Zstępującym informuje o opisanym zdarzeniu. Rok 2016 aktywność słoneczna chwilowo zastopowała początkiem roku. Lecz od połowy 2016 roku aktywność słoneczna systematycznie zacznie wzrastać. I znów trzeba wrócić do: Wikipedia wolna encyklopedia piramida Cheopsa. Źródło: " W ścianach przy poziomie ramp znajduje się 56 otworów po 27 z każdej strony + po jednym w wysokim stopniu u góry Galerii ". Przedstawiony cytat odnosi się do dwóch ostatnich układów planetarnych zbliżonych do siebie. Dwa układy planetarne w numeracji przedstawiają szczytującą aktywność słoneczną dotyczącą przyszłych wydarzeń. Myślę że cytowany tekst informuje wyraźnie o dwóch planetach w bliskiej odległości w przenośni z maksymalną aktywnością słoneczną. Zbliżenie planet może mieć nieodwracalne skutki. To samo dotyczy maksymalnej aktywności słonecznej naszej Gwiazdy w stosunku do naszej Planety Ziemi. Cały nasz Układ Słoneczny oraz Galaktyka posiada kolejno numerowane układy planetarne oraz planety. Numerację planet oraz układów planetarnych przedstawiłem w mojej książce wydanej w grudniu 2012 roku. Na pewno trzy szóstki na Ziemi ostrzegają przed niebezpieczeństwem. Takie stawiam założenie że każda planeta wyliczona z aktywności słonecznej informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Trzy szóstki mogą informować przed zbliżającym się końcem naszych czasów. Przeczytałem wiele komentarzy opinii na temat liczby + 666. Jednak nikt nie  wspominał o planecie z numerem + 666 nie mówiąc o konkretnej dacie w kalendarzu. Współrzędne geograficzne tej liczby 66 x 66 wskazują terytorium w Rosji w okolicy Workuty na północnym Uralu. Czyżby w zaznaczonym miejscu z aktywności słonecznej wyłoni się nowy " twór " - dyktator, tego nie można wykluczyć. Może chodzi o inne wydarzenie ziemskie, ba przykład rozłam kontynentu. Wartość liczby + 666 może mieć wiele scenariuszy i zapisanych wydarzeń. Między innymi ten: druga wartość liczby + 15, 0 wskazuje współrzędne geograficzne na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Miejsce lokalizacji okolice Bogatyni oraz Zgorzelec Niemcy, teoretycznie granica trzech państw. Dzieląc wartość liczby + 666 : + 15 = + 44.4. Wiadomo że wartość liczby 44 informowała o organizacji przestępczej. Do tego trzeba dodać trzęsienia ziemi które często występują w zachodniej Polsce - Polkowice. Na dzień dzisiejszy wiem że trzy czwórki informują o intensywnych opadach deszczu po pierwszej dekadzie sierpnia w 2016 roku. Pytanie czy trzy szóstki mówią o nowym demonie w Europie. Wskazuje na to wynik dzielenia z trzech szóstek który dał mi liczbę 44,4. Dodam że wartość liczby + 666, 0,  + 15, 0 jednoznacznie może informować o bardzo silnym trzęsieniu ziemi w Polsce jakiego nie odnotowaliśmy. Czy do obecnej aktywności słonecznej z trzech szóstek można wpisać słowo " apokalipsa ". Każdy może przeczytać w Biblii oraz internecie znaczenie słowa apokalipsa i mieć odmienne zdanie na ten temat. Wszystkie wydarzenia które mają nastąpić podaję z wielomiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku aktywności słonecznej na 16/17 grudzień 2017 rok wyprzedzam wydarzenia z naszej Gwiazdy aż o dwa lata. Jednego jestem pewny Planeta o numerze + 666 na pewno ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na Ziemi. Do aktywności słonecznej będę często wracał ostatecznie wykres przedstawi położenie opisanej planety w naszym Układzie Słonecznym. Z punkty widzenia Boga światowe systemy gospodarcze na są wadliwe i nie zapewniają trwałego pokoju i bezpieczeństwa. Zmian dokonać może jedynie Królestwo Boże. Znamy już obecnie nachylenie równika względem płaszczyzny orbity 23 stopnie 44'. Czas pokaże czy planeta o wartość liczby + 666 będzie miała wpływ na nachylenie równika względem płaszczyzny orbity. Na marginesie, wydarzenia które dotykają ludzkość na tej Ziemi odbywają się szablonowo, za każdym razem dotyczy innego wydarzenia oraz innego miejsca. Wszystkiego się można wykluczyć lecz umiejętność patrzenia w przyszłość z dwuletnim wyprzedzeniem, to dar który otrzymuje się od Boga.

Już 16 grudnia 2015 roku informowałem że wartość liczby 44 informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce czyli 48 dni przed mającymi nastąpić wydarzeniami. Dokładnie rok temu od 3 do 5 lutego 2015 roku doszło do koniunkcji planet. Ten temat był poruszany kilkakrotnie na blogu. Wartość liczby 44 z przełomu roku wpisała się w wymienioną datę 4 luty 2016 rok. We wtorek 26 stycznia 2016 roku, czyli 8 dni przed 4 lutym, informowałem ponownie o niebezpieczeństwie w Polsce i wymieniłem między innymi trzęsienie ziemi w Polsce. Czy takie wydarzenie w dniu 4 lutego odnotowałem? Po kilku cieplejszych dniach nastąpiły raptowne spadki temperatur. Miejscami w całej Polsce zaczął padać śnieg. Wartość liczby 44 wyliczona na przełomie roku 2015 a 2016 informowała o krótkotrwałym ochłodzeniu, co ciągnie za sobą kolejne niebezpieczeństwie. Dokładnie 4 lutego 2016 roku mieliśmy trzy trzęsienia ziemi. Jedno na Górnym Śląsku dwa na Ziemi Lubuskiej. Wspomnę że 26 stycznia czyli osiem dni przed 4 lutym 2016 roku wymieniłem dziewiątą strefę czasową. Znajdują się tam aktywne wulkany w Japonii oraz Nowej-Gwinei. W pierwszej kolejności pod uwagę biorę trzęsienia ziemi oraz eksplozje wulkanów. Jeżeli ich nie ma to aktywność słoneczna pisze inny niebezpieczny scenariusz w danym miejscu. Minął 4 luty i nic się nie stało jednak 5 lutego 2016 roku o godz: 11:00 czasu polskiego doszło do eksplozji wulkanu w Japonii.
{ godzina jedenasta } Oto fragment tekstu który opublikowałem. Nawiązuje on do wydarzeń na Dalekim Wschodzie w dziewiątej strefie czasowej czyli w Japonii.

Punkt 2. 4/5 luty 2016 rok: + 585 st.  C     0,    - 9,   0 niebezpieczeństwo Polska. Dodam że liczba 9 może wskazywać dziewiąta strefę czasową na wschód od Greenwich. Oto wydarzenia które miały miejsce.

Tak oto podaje źródło:
Wyborcza.pl / ŚWIAT 05.02.2016   11:50. Cyt: " W Japonii wybuchł wulkan Sakurajama. 50 km dalej znajduje się elektrownia jądrowa ". Była to największa erupcja wulkanu od lat. Wspominałem o trzęsieniu ziemi bo takie stawiam założenia w tym przypadku jednak pominąłem możliwość eksplozji wulkanów. Gdyby doszło tylko do trzęsienia ziemi w tamtym rejonie miałoby ono siłę do około 9 stopni w Skali R. Eksplozja wulkanu rozłożyła na mniejsze trzęsienia ziemi.

Oto trzęsienia ziemi w Polsce na przełomie od 3 do 5 lutego 2016 roku:

1. M 2.6 - POLSKA - 03.02.2016  05:37:29  UTC lokalizacja 7 km na północ od Lubina.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=486293

2. M 2.6 - POLSKA - 04.02.2016  15:06:36  UTC lokalizacja 4 km na południe od Świętochłowic.
źródło: http://www.emsc-csem.orgEarthguake/earthguake.php?id=486589

3. M 3.2 - POLSKA - 04.02.2016  16:53:16  UTC  lokalizacja 4 km na południe od Polkowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/eartguake.php?id=486608

4. M 6,4 - Tajwan - 05.02.2016  19:57:27  UTC 23 km obok Tajwanu.
Lokalizacja: 22,93 N;  120,54 E    Głębokość  17 km.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=486828

Dokładnie rok temu w koniunkcji planet brały udział cztery planety. Minął rok od koniunkcji planet, wydarzenia z kosmosu przeniosły się na naszą Ziemię. Widać wyraźnie jak planety z koniunkcji wpływają na wydarzenia ziemskie. Koniunkcji planet w ciągu roku jest wiele, tylko niektóre mają wpływ na wydarzenia ziemskie. Zależy to od ułożenia planet na linii Słońca lini Galaktycznej. Koniunkcje planet trzeba wyliczyć ze wzoru aby przybliżyć obraz wiedzy kosmicznej.

W punkcie 6. ostatniego wydania wymieniłem trzy daty. Wartość liczby " 44 " jest wpisana w poniższe daty. Ostrzega przed niebezpieczeństwem.

a. 4 luty 2016 rok.  założenia zrealizowano.
b. 4 kwiecień 2016 rok.
c. 8 sierpień od 10-tego do 16 sierpnia 2016 roku - intensywne opady deszczu w Polsce.

Program wyborczy w Polsce

Gdy notowania opozycji lecą w dół, zmienia się myślenie aby utrzymać się na czołowej pozycji lecz wilk zawsze zostanie w owczej skórze. Przez 25 lat nie zrobiono nic aby polskim dzieciom zagwarantować minimum socjalne. Kaczyński nie jest moim idolem i nie muszę go lubić, ale jeżeli w jego perspektywie jest lepsza Polska ta która ma służyć polskim rodzinom, to niech realizuje swój program nawet kosztem państwa. Moja córka wcale nie otrzymywała rodzinnego - przeżyłem zarówno ja jak i moja córka.

" Sukces " 25 lat demokracji poprzednich rządów

Prezydent Lech Wałęsa w swojej kampanii wyborczej obiecał po 100 milionów dla każdego obywatela. Kpina Narodowa. Podział gruntów rolnych po PGR - okrągły stół. Zmniejszenie emerytur rencistom - Unia Wolności. Wydłużony wiek emerytalny oraz odebrane składki emerytalne z OFE - Platforma Obywatelska. Największy " sukces " to opodatkowanie oszczędności w bankach. Zabrane becikowe polskim matkom to również Platforma. Milionowe nagrody dla urzędników Platformy. Referendum Prezydenta Komorowskiego w sprawie JOW-ów w wyborach do sejmu. Największą Hańbą w Polsce to wspieranie rodzin zastępczych które otrzymywały po 1600 złoty na dziecko. Interesy własne ponad wszystko. Hańba z obroną Konstytucji to nie robili Polacy.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski