Ostatnie prognozy

piątek, 28 listopada 2014
Wyobraźmy sobie iż nadmuchujemy balon tak długo aż pęknie. To samo dzieje się na Słońcu, gromadzona aktywność słoneczna rośnie do pewnego momentu i eksploduje we współrzędnych słonecznych. Jeżeli plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafi prosto w naszą Planetę to skutki zawsze są katastrofalne. Moje badania wybiegają w przyszłość, wyliczam miejsca eksplozji na Słońcu we współrzędnych słonecznych które odpowiadają współrzędnym geograficznym naszej Ziemi. Myślę że wszystkich czytelników ciekawią liczby z aktywności słonecznej które przestawiam na blogu. Pod liczbami kryją się planety, które mają wpływ na nasze ziemskie życie. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem przesyła dane w temperaturach powietrza. Pod temperaturami powietrza kryje się aktywność słoneczna z której można odczytać bieżące wydarzenia oraz zagrożenia na naszej ziemi po 100 dniach. Obecnie Rosja straszy świat użyciem bomby atomowej. Najwyższa aktywność słoneczna i jej raptowny spadek   z przebiegunowaniem może być powiązana z eksplozją bomby atomowej. Plusowa aktywność słoneczna może mieć wpływ na wydarzenia nad poziomem morza, poniżej równika, mogą to  być np. trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanów. Rosnąca aktywność słoneczna w 2010 roku z czerwcowym minusowym przebiegunowaniem i zmianą biegunów informowała o trzęsieniu ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. Wpłynęła na trzęsienie ziemi poniżej poziomu morza nad równikiem. Na to wydarzenie miała wpływ bardzo wysoka aktywność słoneczna w liczbie minusowej ' -909 '. W tej liczbie zapisana jest dotychczas największa planeta wyliczona z aktywności słonecznej z minusowym oznaczeniem R.S.{ 909090 }. W trzęsieniu ziemi w Japonii naruszona została konstrukcja elektrowni atomowej. Obecnie rosnąca plusowa aktywność słoneczna może mieć podobne skutki. Jest to moja teoria z której wyciągam wnioski na przyszłość. Słońce jest źródłem życia i nie mam co do tego żadnej wątpliwości. Promienie słoneczne wysłane z naszej Gwiazdy podgrzewają termometry informując o temperaturze powietrza na Ziemi w słońcu oraz cieniu. Nikt nie lubi zimy, letnią porą roku cieszymy się najbardziej. Niestety nie wszyscy wiedzą o tym że w odczytanych temperaturach plusowych oraz minusowych zawarta jest aktywność słoneczna z której odczytuję katastrofy ziemskie. W liczbach z aktywności słonecznej zapisanych jest wiele scenariuszy jednorazowo dla naszej Ziemi w różnych częściach świata. Zwiększona aktywność słoneczna w listopadzie jak informowałem wpłynęła na aktywność sejsmiczną na dalekim wschodzie. Scenariusz wydarzeń trzęsień ziemi w dalszej części. 6 września 2014 roku przedstawiłem taki scenariusz wydarzeń cyt: " Bardzo możliwe że w wyznaczonym miejscu na Zakaukaziu dojdzie do trzęsienia ziemi lub nawet wojny Rosja - Gruzja ". Taki obraz myśli z naszej Gwiazdy przedstawiłem na tamten czas. Mamy 14 listopad 2014 rok dwa dni przed najwyższą aktywnością słoneczną w liczbie ' + 444 ' , godziny wieczorne, w Gruzji dochodzi do sportowej "wojny" z Polską. Zwycięzcami są Polscy gromiąc Gruzję aż 4 do 0. Czy w wartości liczb z aktywności słonecznej ' + 444 ' zapisano sukces polskich piłkarzy. Gwiazdy w swym scenariuszu mogą informować o różnych zjawiskach na Ziemi, między innymi o sukcesie Polskich piłkarzy np. w przyszłych mistrzostwach Europy. Taką myśl podpowiadają Gwiazdy czy tak będzie zobaczymy. Jest to moja teoria. Mamy 24 listopada 2014 roku ' osiem dni później ' w wyznaczonym miejscu dochodzi do trzęsienia ziemi:

M 4.3 - Kaukaz REGION, Rosja 24.11.2014, 19:05:01 UTC
Lokalizacja 43.29  N;   46.01 E.  25 km na wschód od Droznego
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=410294

Wartość liczby ' + 444 ' informuje nie tylko o wydarzeniach na północ od równika również na południe od równika. Oto informacja o trzęsieniu ziemi na południe od równika w dniu 16/17 listopada 2014 roku.

16/17 listopada 2014 rok: ' + 444 ' st. C   - 18 st. C   = + 426 st. C. { + 23 st. C     0 }.
W tej liczbie zapisano wydarzenie o trzęsieniu ziemi na południe od równika:
Współrzędne geograficzne 44 x 44 informowały o trzęsieniu ziemi w tamtym rejonie.

M 6.2 - Wyspy Księcia Edwarda REGION - 17.11.2014, 16:52:47 UTC
Lokalizacja 2279 km na południe od Mazambiku na Oceanie Indyjskim
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409102

Wartość liczby + ' 444 ' powiązana jest z Polską.

Co kryją trzy liczby z aktywności słonecznej w liczbie + ' 444 '? Patrząc z drugiej strony można odnieść wrażenie że wartość liczby + ' 444 ' ostrzega nas przed kolejnym niebezpieczeństwem. Sukces polskich piłkarzy to prawdopodobnie przykrywka, która ma przybliżyć obraz zagrożeń jakie czekają Polskę. Z wyliczonej liczby w aktywności słonecznej + ' 444 ' można odczytać różne zjawiska oraz przekaz informacji.

1. w liczbie 4 mogło być zapisane zwycięstwo Polskich piłkarzy w Gruzji 4 do 0.

2. mnożąc 4 x 4 = 16 w tej liczbie zapisano 16-ty południk w Polsce przy granicy z Niemcami.

3. można odczytać siłę trzęsienia ziemi 4 razy po 4,4 stopnia w skali R.

4. aktywność słoneczna wpisana w 16-ty dzień listopada informuje o wydarzeniach za 100 dni 26 lutego 2015 rok.

Prawdopodobnie zaćmienie Słońca nad Australią 29 kwietnia morze informować o niebezpieczeństwie na wschód od Greenwich. Ze wzoru można wyliczyć potwierdzenie daty 26/27 luty 2015 rok.

a. 29 kwiecień + 180 dni = 29 październik 2014 rok.
b. 29 październik + 18 dni = 17 listopad dotychczas zarejestrowana najwyższa aktywność słoneczna na Słońcu w liczbie 467.
c. 17 listopad + 100 dni = 26/27 luty 2015 rok. Z tej liczby można odczytać zagrożone miejsce na Oceanie Indyjskim okolice Wysp Kerguelena.

5. przemnożone liczby 4 x 4 x 4 dają wartość 64. Można z niej odczytać 46 południk na wschód od Greenwich nad równikiem oraz pod równikiem. Lokalizacja współrzędnych geograficznych na + 46 równoleżniku oraz + 76 południku może informować o niebezpieczeństwie na południowych wyspach Oceanu Indyjskiego. Wyliczone wartości liczbowe 16 grudnia lokalizują nie tylko Gruzję oraz państwo Rosyjskie. Wydarzenia w Gruzji powiązane z meczem mogą informować o następnych wydarzeniach w tamtym rejonie. Taki obraz myśli z naszej Gwiazdy odczytałem, lecz scenariuszy jest wiele. Oto zestawienie wyliczonych temperatur od 14 do 19 grudnia 2014 roku przeliczonych przez wzór. W poniższych liczbach minusowych oraz plusowych kryją się informacje dotyczące Europy, naszej Ziemi oraz Polski. W tych liczbach są informacje o trzęsieniu ziemi. Wykaz przedstawia wyliczoną najwyższą aktywność słoneczną 16/17 grudzień 2014 roku w porównaniu do minionych miesięcy.

1. 14/15 grudzień: + 450 st. C - 16 st. C =  + 434 st. C. { + 10 st. C 0 }
2. 15/16 grudzień: + 460 st. C - 16 st. C =  + 444 st. C. { + 36 st. C 0 }
3. 16/17 grudzień: + 496 st. C - 16 st. C = + 480 st. C. { - 2 st. C 0 }
4. 17/18 grudzień: + 494 st. C - 16 st. C = + 478 st. C. { - 35 st. C + 2 }
5. 18/19 grudzień: + 459 st. C - 18 st. C = + 441 st. C. { - 38 st. C 0 }

Od 14 do 18 grudnia 2014 roku w aktywności słonecznej zapisany jest 16-ty południk w okolicach Legnicy, Dolnośląskie. Można się spodziewać różnego rodzaju zagrożeń. Od 18 tego grudnia 2014 roku aktywność słoneczna spada a to ciągnie za sobą kolejne zniszczenia. Wartość liczby - 16 od 14 grudnia odpowiada - 61 południkowi na zachód od Greenwich przy wyliczonym równoleżnikach na północ od równika: - 2, - 35, - 38, oraz na południe od równika przy równoleżnikach plusowych: + 10, + 36.

Spadek aktywności słonecznej podnosi temperaturę powietrza w górę.

1. W aktywności słonecznej od 12 do 14 grudnia występuje wartość liczby + ' 434 '. Z tej liczby można odczytać współrzędne geograficzne na wschód od Greenwich, okolice wschodniej Ukrainy oraz Rosji. W tej samej liczbie + ' 434 ' można odczytać zagrożenie na południe od równika okolice Wysp Księcia Edwarda. Dodając 100 dni można odczytać zagrożenie po 21 marca 2015 rok. Z tej samej liczby + ' 434 ' można odczytać wydarzenia na zachód od Greenwich. Znajduje się tam Grzbiet Północnoatlantycki w wymienionych miejscach dojdzie do trzęsień ziemi.

2. W aktywności słonecznej 16 grudnia 2014 roku występuje ponownie wartość liczby + ' 444 ' + 100 dni = 26 marzec 2015 rok. Oto prawdopodobny scenariusz wydarzeń odczytany na grudzień oraz za 100 dni w 2015 roku.

a. + 460 st. C - 16 st. C =  + 444.
b. 15/16 grudzień = 15 grudzień + 36 st. C. 16 grudzień 0.

W rozwinięciu wartość liczby + 444 przedstawia 16 południk =  - 16 st. C. Zerowa wartość 16 grudnia może informować o miejscu badań oraz  trzęsieniu ziemi przy zachodniej granicy z Niemcami okolice Polkowic. Z tej liczby można odczytać jak informowałem wyżej siłę trzęsienia ziemi 4,4 stopnia w skali R. W dniu 16/17 grudnia 2014 roku występuje na Słońcu najwyższa aktywność słoneczna w liczbie + 496 jednostek. W przedstawionej liczbie + 496 Słońce zapisało planetę oddaloną od znanego nam Układu Słonecznego o + 496 jednostek astronomicznych. Oto oznaczenie oficjalne tej planety: R.S.{ 496960 }. Z najwyższej liczby aktywności słonecznej można odczytać zagrożenia na wschód od Greenwich poniżej równika. Współrzędne geograficzne informują o Wyspach Kerguelena na Oceanie Indyjskim. Spadająca aktywności słoneczna wyzwala nagromadzoną energię na Słońcu, która ma wpływ na trzęsienia ziemi oraz zmiany pogody. Wartość liczby + 36 jest ostrzeżeniem i powiązana z liczbą  18 do 81 masą Ziemi do Księżyca. Przy tych liczbach odczytałem największe trzęsienia ziemi na świecie. Wydarzenie w Polsce mogą być powiązane z wydarzeniem na Zakaukaziu. Jeżeli w tym spektaklu chodzi o Polskę to  trzeba liczyć się z trzęsieniem ziemi. Obecnie mała aktywność sejsmicznych w Polsce może dać sporo do myślenia. Gromadzona energia przy uskokach Sudeckich w Polsce może być uwolniona, a skutki sami ocenimy. Wyliczony 16-ty południk może tu być informatorem. Nie można ignorować informacji przekazanej z naszej Gwiazdy gdyż w niej zakodowano ważne informacje. Kilkakrotnie lekceważyłem niby mało znaczący przekaz z naszej Gwiazdy a okazało się że ominąłem ważne wydarzenie zapisane w liczbach. Minusowe wartość liczb 17/18 grudnia 2014 roku { - 53 oraz - 83  + 2 } w okolicy równika lokalizują miejsce na Ziemi takie jak okolice Peru lub Ekwadoru oraz północnej Brazylii. Dojdzie tam do trzęsienia ziemi, eksplozji wulkanu lub też innego nieznanego zjawiska. Przedstawiona wartość plusowych liczb powyżej informuje o planetach oddalonych od naszego Układu Słonecznego. W tych liczbach nasze Słońce zapisało szczyty gór oraz aktywne wulkany z miejscami sejsmicznymi. 18/19 grudnia 2014 roku wyliczyłem wartość liczby + ' 441 '. W tej liczbie mogą być zapisane współrzędne geograficzne północnych Włoch. Nie lekceważąc włoskiego Wezuwiusza oraz aktywnego wulkanu na Sycylii. Wartości liczby - 38 może lokalizować znany nam wulkan na Sycylii Etna oraz wulkan Koreański. Do aktywności słonecznej z 18/19 grudnia dodam 100 dni to 26 marzec lub okolice 1 kwietnia 2015 roku byłaby najprawdopodobniej realna data. Niektóre wydarzenia grudniowe realizowane są w wyliczonych dniach niektóre za 100 oraz 360 dni. Taki scenariusz wydarzeń miał już miejsce. Mamy listopad 2014 rok drugi rok z rzędu potężne burze śnieżne dotknęły Amerykę Północną. Czytelnicy książki wydanej w 2012 roku mogą się przekonać obecnie o zmianach jakie będą zachodziły w Ameryce Północnej. Kilkakrotnie o tym zjawisku pisałem w minionych latach. Ważny szczegół jaki wymieniłem w książce to spadające temperatury do minus 25 stopni C od 2013 roku w Ameryce Północnej. Przy aktywności słonecznej 18 grudnia 2014 roku występuje wartość liczby - 18 informuje o plusowej temperaturze powietrza w słońcu. W tej aktywności słonecznej zapisana jest numer planeta: R.S.{ 441410 }.

Wtorek 30 września 2014 roku informowałem o zagrożeniu trzęsieniem ziemi na Dalekim Wschodzie. Zacytuję tekst który przedstawiłem 30 września: " Plazma słoneczna po eksplozji na Słońcu trafi prosto w wyliczone miejsce, okolice Japonii. Przy aktywności słonecznej występuje liczba - 18 która powiązana jest z 36 układem planetarnym. W tym przypadku mamy dwa zagrożone miejsca, okolice Japonii oraz okolice Filipin przy 139 południku. Wymienione miejsca informują o trzęsieniu ziemi w tamtym rejonie lub eksplozji wulkanów. Takie wyliczenia przedstawiłem końcem września 2014 roku. Na 17 listopad wyliczyłem +139 południk oraz minusowy 40-ty równoleżnik na wschód od Greenwich. Doszło w tym rejonie do silnych trzęsień ziemi przed zmianą aktywności słonecznej. Jedne trzęsienia ziemi ciągną za sobą inne trzęsienia ziemi.

Oto częściowy wykaz trzęsień ziemi w tamtym rejonie.

1. M 7.1 - Morze Moluckie - 15.11.2014   02:31:43  UTC
Lokalizacja 158 km na wschód od Bitung Indonezja.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=408681

2. M 5.8 - MOLUCCA SEA  - 2014-11-15   03:08:05   UTC
Lokalizacja 137 km SE of Gorontalo Indonezja.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=408696

Trzęsień ziemi powyżej M 5 stopni w skali R było dużo więcej:

3. M 4.0 - IZU WYSPY, JAPONIA REGION - 17.11.2014, 18:27:59 UTC
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409128

4. M 5.5 - OBOK wschodnim wybrzeżu Honsiu, Japonia - 20.11.2014, 01:51:43 UTC
Lokalizacja: 37,38 N; 141,58 E  głębokość 40 km. Skala porównawcza w obliczeniach do miejsca trzęsienia ziemi jest bardzo mała.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409581

5. M 6.2 - WASTERN Honsiu, Japonia - 22.11.2014, 13:08:17 UTC
Lokalizacja: 36,70 N; 137,85 E - głębokośc 2 km, okolice Japonii.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409967

Coraz częściej słychać o trzęsieniach ziemi na wyspie Jan Mayen zgodnie z obliczeniami
M 4.5 - Jan Mayen Island Region - 19.11.2014   20:45:13  UTC
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409661

We wtorek 29 lipca 2014 roku informowałem o trzęsieniu ziemi w Polsce. Zaznaczyłem to w aktywności słonecznej pod punktem 7-mym. 7. 17/18 listopad 15 + 414, 16 + 444, 17 + 467, 18 + 386, 2014 rok. Przecięcie linii Słońca, liczby ' 0 ' przy zmianie pogody 17-tego dnia miesiąca informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Wartość liczby ' 0 ' to miejsce badań, równik, linia słońca, linia Galaktyczna informuje o wydarzeniach w miejscu badań. I tak było tym razem 17 listopada miało miejsce trzęsienie ziemi w Polsce. Wartość liczby '0' jest zaznaczona w " Jesiennych Niespodziankach ".

M 3.4 - POLAND - 2014-11-17, 14:01:50 UTC
Lokalizacja okolice Mysłowic
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=409076Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 12 listopada 2014
Komety, asteroidy oraz inne ciała niebieskie wraz z aktywnością słoneczną są zwiastunem zmian na Ziemi. W piątek 8 sierpnia 2014 roku informowałem o ważnym wydarzeniu na Słońcu oraz na Ziemi. Pomiędzy 7 a 9 września 2014 roku przy linii Słońca odczytałem coś niezwykłego, a co mnie bardzo zaciekawiło. Oto przeliczenia wyliczone z temperatur słonecznych na dzień 8 września 2014 roku.

8 września { + 279 st. C. - 40 st. C =+ 239 st. C. }
8 września { + 272 st. C. - 44 st. C =+ 228 st. C. }
8 września { - 13 st. C. 0 }
Suma środkowych liczb minusowych wynosi: - 40 + -44 = -84.

1. Zsumowane środkowe liczby minusowe ujawniły - 84 południk na zachód od Greenwich.

2. Wartość liczby minusowej - 13 z dnia 8 września informuje o równoleżniku na północ od równika liczby zero.

3. Wartość liczby " 0 " to linia Słońca, linia Galaktyczna, nasza Planeta, miejsce badań, równik.

4. - 84 południk na zachód od Greenwich przecinany przez -13 równoleżnik na północ od równika lokalizuje państwo Nikaragua.

5. Wartość liczby zero " 0 " na linii Słońca określa upadek ciała niebieskiego na Ziemię w dniu 8 września 2014 roku. To wydarzenie z 8 września 2014 roku na Słońcu zarejestrowałem i odczytałem 21 grudnia 2013 roku o godzinie 6:00 rano. Przetworzone temperatury przez wzór zlokalizowały miejsce w takim zapisie: -84  x  -13  x  0.

To nie przypadek. Upadek ciała niebieskiego na Ziemię informuje o następnych ważnych wydarzeniach na Ziemi. Przeliczenie poniżej:

1. 8 wrzesień 2014 rok + 100 dni = 18 grudzień 2014 rok
2. 8 wrzesień 2014 rok + 200 dni = 28 marzec 2015 rok
3. 8 wrzesień 2014 rok + 243 dni = 11 maj 2015 rok
4. 8 wrzesień 2014 rok + 718 dni = 6 wrzesień 2016 rok

Wzór: Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

5. 8 wrzesień + 180 dni = 8 marzec 2015 rok
6. 8 marzec 2015 rok + 18 dni = 26 marzec 2015 rok
7. 8 marzec 2015 rok + 81 dni = 29 maj 2015 rok
8. 8 marzec 2015 rok + 54 dni = 6 maj 2015 rok
9. 8 marzec 2015 rok + 45 dni = 23 kwiecień 2015 rok

Każdy wyliczony dzień powyżej w tym i następnym roku informuje o ważnym wydarzeniu na Słońcu oraz na Ziemi. Wydarzenia ze Słońca zostaną przeniesione na Ziemię po czasie. Przeprowadzone obliczenia początkiem Nowego 2015 roku dają przybliżone rozwiązanie. Kolejnym zwiastunem jest 25 październik 2014 rok. O tym wydarzeniu wspominałem na blogu w piątek 8 sierpnia 2014 roku. Zapisałem wówczas coś przecina dwie przekątne podstawy piramidy na wykresie. Na tamten czas informowałem o zderzeniu dwóch ciał niebieskich. Przecięte dwie podstawy piramidy 25 października 2014 roku znajdą prawdopodobnie potwierdzenie za dwa lata w 2016 roku. Okaże się wówczas czy nieznane nam ciało niebieskie zderzy się z Ziemią, czy jest to informacja o innym wydarzeniu na Ziemi.  O eksplozjach słonecznych w 25-tym dniu miesiąca  wspominałem 6 września w sobotę 2014 roku. Potwierdzam cytatem: " Obecnie każdego 25 dnia miesiąca począwszy od 2014 roku można odczytać ważne informacje z naszej Gwiazdy tak było 25 marca " koniec cyt. Obecnie 25 październik 2014 roku potwierdza moje obliczenia. Eksplozje słoneczne nie pozostaną bez echa, zapisały już nowy scenariusz dla naszej Ziemi. Niespełna 6 dni wcześniej przed 25 października 2014 roku obok Marsa przeleciała Kometa. W tym przypadku sam przelot Komety 19 października obok Marsa jest informatorem o kolejnym niebezpieczeństwie. Rosnąca systematycznie aktywność słoneczna w 2014 roku musi w końcu eksplodować. Wraz   ze wzrostem aktywności słonecznej rośnie zagrożenie wulkaniczne najwyższych wulkanów świata. Taki proces może trwać do 20 września 2015 roku. Prawdopodobnie zbiegnie się z przedstawionymi obliczeniami w 2015 roku. Ciąg wybuchów słonecznych począwszy od 22 do 28 października 2014 roku może informować o upadku ciała niebieskiego na Ziemię za 718 dni. Spadek temperatury poniżej zera od 22 października może być informatorem, tak było w lutym 2011 roku. Wyliczone wartości liczb z temperatur słonecznych od 25 do 29 października 2014 roku wskazują współrzędne geograficzne na Morzu Jońskim pomiędzy Grecją a Włoską Sycylią. Przeliczenia z wzoru ujawniły współrzędne geograficzne które mogą informować o trzęsieniu ziemi, upadku asteroidy lub eksplozji wulkanu. Przykładów można mnożyć. Takie samo wydarzenie miało już miejsce na naszym Słońcu o współrzędnych słonecznych: + 20, - 37, które odczytałem 22 grudnia 2013 roku o godz: od 16:00 do 20:00. Upadek asteroidy, trzęsienie ziemi w okolicach Grecji oraz Włoszech byłyby katastrofą. Oby przedstawione obliczenia dotyczyły innych ziemskich wydarzeń. Przedstawione obliczenia dotyczą okolic Grecji oraz południowych Włoch na Morzu Jońskim.

Przeliczenie temperatur przez wzór dało mi + 20 południk oraz - 37 równoleżnik.

Przedstawiam przeliczenie wartości liczbowych.

a. 24/25 październik: + 306 stop.C. - 31 stop.C. = + 275 stop. C. { - 4, 0 }
b. 25/26 październik: + 302 stop.C. - 31 stop.C. = + 271 stop.C. { + 10, + 1 }
c. 26/27 październik: + 312 stop.C. - 32 stop.C. = + 280 stop.C. { + 6, + 1 }
d. 27/28 październik: + 318 stop.C. - 33 stop.C. = + 285 stop.C. { - 22, +2  }
e. 28/29 październik: + 296 stop.C. - 35 stop.C. = + 261 stop.C. { - 15, 0  }

Suma plusowych liczb od 25 do 29 października wynosi: + 10 + 1 + 6 + 1 + 2 = + 20.

Suma wyliczonych wartości minusowych: - 22 + - 15 = - 37. Zsumowane wartości plusowe oraz minusowe dały następujący wynik: + 20 oraz - 37.

1. Pierwsza wersja: Przyjmując że wartość liczby zero na mapie świata wskazuje południk Greenwich, natomiast pierwsza wartość liczby + 10 wskazuje 10-ty południk na wschód od Greenwich to teoretyczne można zlokalizować  miejsce na terytorium Niemiec. W tym przypadku ważnym obiektem może być niemiecki wulkan.

2. Druga wersja: suma dodanych wartości plusowych wskazuje 20-ty południk przecinany przez - 37 równoleżnik. Zlokalizowane miejsce w Europie to Morze Jońskie. W tym przypadku zagrożone są wulkany włoskie oraz greckie.

3. W trzeciej wersji można wykreślić współrzędne geograficzne na Oceanie Atlantyckim: - 37 południk przecinany przez 20 równoleżnik. W tym rejonie stykają się dwie płyty tektoniczne afrykańska oraz południowoamerykańska. Bardzo możliwe w tym rejonie dojdzie do trzęsienia ziemi około 4/5 luty 2015 rok lub innego mi nieznanego zjawiska. Nie zdziwiłbym się jakby w tym rejonie powstał nowy wulkan. Warto zwrócić uwagę na ciało niebieskie które odczytałem na dzień 25 październik 2014 rok. Bardzo możliwe że obiekt niebieski może a nie musi uderzyć w wyliczone miejsce na Morzu Jońskim za 718 dni. Dodając kolejno wyliczone liczby od 25 do 29 października można wykreślić wszystkie zagrożenia ziemskie. Wydarzenia od 19 do 25 października 2014 roku przeliczone przez wzór zróżnicowane będą kilkoma dniami. Zaznaczam jeszcze że przedstawione współrzędne geograficzne + 20, - 37 czytane z prawej przedstawi + 20-ty południk oraz - 73-trzeci równoleżnik informują o ważnym wydarzeniu na północnych rejonach Norwegii.

1. 25 październik 2014 rok + 100 dni =  5 luty 2015 rok
2. 25 październik + 200 dni = 15 maj 2015 rok
3. 25 październik + 243 dni = 25 czerwiec 2015 rok
4. 25 październik + 718 dni = 23 październik 2016 rok. 

Noworoczne obliczenia potwierdzą przedstawioną myśl z naszej Gwiazdy oraz naszej Galaktyki. Oto obliczenia dotyczące 19-tego października 2014 roku.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

1. 19 październik 2014 rok eksplozja na Słońcu powiązana z przelotem Komety może być informatorem o następnym wydarzeniu na Słońcu oraz na Ziemi po czasie.
2. 19 październik + 180 = 19 kwiecień 2015 rok
3. 19 kwiecień 2015 rok + 18 dni = 7 maj 2015 rok
4. 19 kwiecień + 81 dni = 10 lipiec 2015 rok
5. 19 październik + 54 dni = 13 grudzień 2014 rok
6. 19 październik + 45 dni  = 4 grudzień 2014 rok

Na dzień 3/4 grudzień 2014 rok zostały wyliczone współrzędne geograficzne Islandzkiego wulkanu o współrzędnych geograficznych: + 64 x -17. To wydarzenie opisane na blogu może dotyczyć eksplozji następnego wulkanu na Islandii początkiem grudnia 2014 roku. Bardzo możliwe że współrzędne geograficzne piszą jeszcze inny scenariusz na tej wyspie. Data 14 lipca 2014 roku była przedstawiana na blogu 8 sierpnia tego samego roku. Można było z niej odczytać ważne wydarzenia między innymi 8 wrzesień, 24 październik oraz w nowym roku 4/5 luty 2015.

1. 14 lipiec + 54 dni = 8 wrzesień 2014 rok
2. 14 lipiec 2014 rok + 100 dni = 24 październik 2014 rok
3. 14 lipiec  2014 rok + 200 dni = 4/5 luty 2015 rok

24 październik 2014 rok wyliczone spadki temperatur potwierdziły moje obliczenia. O tym zjawisku informowałem na blogu. Raptowny spadek temperatur ma wpływ na trzęsienia ziemi. 24 październik 2014 rok po 100 dniach nasza Gwiazda informuje o ważnym wydarzeniu na 4/5 luty 2015 rok. Na ten dzień zarejestrowałem piramidę słoneczną z zapisem na trzęsienie ziemi.

Uśpiony niemiecki wulkan

22 grudzień 2013 rok godz: 18:30 na naszym Słońcu doszło do nieprzewidzianej eksplozji o współrzędnych słonecznych: 0, + 10. Tak było w grudniu 2013 roku.

23 październik 2014 rok w Niemczech eksploduje gazociąg w Ludwigshafen. Wartość liczb zerowych informują o ważnym wydarzeniu w miejscu badań. Takim miejscem mogą być również Niemcy. Zbieg okoliczności przelot Komety eksplozja gazociągu spadające temperatury są zwiastunem nowego zagrożenia. Eksplozja gazociągu w Jankowie Przygodzkim z 14 listopada 2013 roku po 243 dniach wystawiła nowy scenariusz na 17 lipiec 2014 rok. W tym dniu zestrzelono samolot malezyjskich linii lotniczych Boeing 777 nad Ukrainą. Idąc tym samym tropem spróbuję rozwiązać zagadkę z 23 października 2014 roku. Do tej daty dodam 243 dni = 26 czerwiec 2015 rok. Czyżby na ten dzień zapisano nowy scenariusz wydarzeń w Europie lub na świecie. Zaznaczam każdy scenariusz wydarzeń jest inny od drugiego, może dotyczyć całkiem innego wydarzenia w innym dniu. W tym przypadku pod uwagę wziąłem wydarzenia które mogą mieć miejsce w Niemczech. Z przedstawionego wzoru można teoretycznie odczytać ziemskie katastrofy.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81
Wzór przedstawia cztery katastrofy ziemskie w różnych okresach czasu na ziemi: 26 luty, 26 czerwiec 26 sierpień, 26 grudzień.

1. 23 październik 2014 rok + 180 dni  = 23 kwiecień 2015 rok
2. 23 październik + 8 miesięcy = 23 czerwiec 2015 rok

43 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami z naszej Galaktyki R.S.65.2243    22  0  43    6. Wartość trzech liczb 243 z prawej strony może posłużyć do rozwiązania zagadki. Każda katastrofa ziemska informuje o następnej katastrofie. Dodane 8 miesięcy do 23 października przedstawi datę 23 czerwiec 2015 rok. 23 październik + 180 dni + 81 dni = 24 czerwiec 2015 rok. Przybliżona data 26 czerwca. Wartość niskich liczb od 25 do 29 października mogą informować o wydarzeniach w samym środku Europy. Czyżby zebrane informacje opisały Niemiecki wulkan. Jest to moja teoria. Katastrofa gazociągu w samy środku Niemiec przy zerowych wartościach liczbowych może informować nawet o trzęsieniu ziemi w rejonie Niemiec.

3. 23 październik + 54 dni = 17 grudzień 2014 rok

Zbieg okoliczności na 17 grudnia 2014 roku zapisałem na Słońcu najwyższą aktywność słoneczną z raptownym spadkiem z 496 na 459 jednostek. W tym przypadku może chodzić o wysokość wulkanu 4496 m. n. p m. lub 4459 m.n.p.m. Przedstawione wartości liczb informują o planetach oddalonych od znanego nam układu słonecznego w jednostkach astronomicznych w naszym układzie słonecznym oraz naszej Galaktyce. Budowa naszej Galaktyki oraz nasz cały Układ Słoneczny odpowiada budowie naszej planety. Taką wiadomość odczytałem z naszej Gwiazdy w aktywności słonecznej. Spadek aktywności informuje o eksplozjach na Słońcu które ciągną za sobą trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanów.

4. 23 październik + 45 dni = 8 grudzień 2014 rok 7 grudnia mamy zmianę pogody.

W dalszym ciągu wydarzenia październikowe.

1. 25 październik + 180 dni = 25 kwiecień 2015 rok
2. 25 kwiecień 2015 rok + 18 dni = 13 maj 2015 rok
3. 25 kwiecień 2015 rok + 81 dni = 16 lipiec 2015 rok

Pierwszy podpunkt 25 kwiecień może informować o kolejnych eksplozjach np. na Słońcu. Z drugiego podpunktu wyliczyłem datę 13 maj 2015 rok, jest to bardzo niebezpieczna data. Owo wydarzenie na Słońcu zarejestrowałem 17 grudnia 2013 roku o godz: 10:00 rano.12 maja 2008 roku wskutek trzęsienia ziemi w Chinach ginie 69-tys. ludzi, 18-tys zaginionych. Jeżeli aktywność słoneczna będzie systematycznie rosła takie wydarzenia mogą się powtórzyć. Na przełom drugiej dekady maja odczytałem "coś" lecącego z kosmosu. Tak może być teoretycznie. O tym wydarzeniu informowała nasza Gwiazda od 13 do 15 maja 2013 roku. To wydarzenie odczytałem i opublikowałem pod wykresem " 23 " w czwartek 11 lipca 2013 roku. W eksplozjach słonecznych zawarta jest informacja o asteroidach, zmianach pogody, wydarzeniach na świecie łącznie z trzęsieniami ziemi oraz eksplozją wulkanów. Przy trzecim podpunkcie zaznaczyłem datę 16 lipiec, informuje o drugim księżycu z układu słonecznego " Nibiru " zaznaczyłem to wydarzenie na rys. 13 z 11 maja 2010 roku. Informacje o " Nibiru " odczytałem 19 oraz 20 kwietnia 2013 roku przy spadku temperatur do 12,7 stopnia C. Jeżeli przyjmiemy że kwiecień był informacją to do tej daty dodam 1080 dni = 20 kwiecień 2016 rok. Wiemy że odczytane wartości liczb przedstawiają dwa państwa na Półwyspie Koreańskim. Myślę że tu nie chodzi o podział dwóch państw w pierwszej kolejności chodzi o śpiący wulkan w północnej części państwa Koreańskiego. Jego dni mogą być policzone. Wartość liczb - 127 oraz + 127 przy 38 równoleżniku może nawiązywać do wulkanu w państwie Północno - Koreańskim.

" Nibiru "

Opublikowany na blogu rysunek powstał początkiem stycznia 2010 roku. Artykuł opisujący to wydarzenie opublikowałem w środę 24 marca 2010 roku. Reasumując: pierwsze informacje o " Nibiru " odczytałem z naszej Gwiazdy już 200 dni wcześniej czyli około 20 czerwca 2009 roku. W rys 13 z 11 maja 2010 roku układ słoneczny " Nibiru " ma swój wkład. Jeżeli przyjmiemy baza na rys. była informacją to za 7 lat Koreański wulkan powinien dać o sobie znać. Czy taki będzie scenariusz zobaczymy. Obecna aktywność słoneczna wpisana jest w wulkany świata. Przyjąłem że data 2015/2016 rok byłaby najbardziej realna. Jest to na razie teoria nad którą trzeba popracować.

Na rys. 13 z 11 maja 2010 roku bazuje cała piramida Cheopsa oraz wydarzenia ziemskie. 24 październik 2014 rok spadek temperatur poniżej zera informuje o następnych wydarzeniach za 100 dni na 4/5 luty 2015 rok. 24 październik godz. 15:00 rejestruje piramidę słoneczną która informuje o trzęsieniu ziemi, od godz: 13:30 do 14:00. Takie daty jak 8 luty oraz 18 maj mogą być informatorami o zmianie pogody w 2015 roku oraz zmianach na Słońcu.

Informacja o trzęsieniach ziemi

Zsumowana wartość liczb na dzień 22/23 październik wyniosła + 21 oraz - 43. Lokalizacja okolice Grecji. Miało tam miejsce trzęsienie ziemi 24 października 5,3 stopnia w skali R.
M 5.3 - GREECE - 2014-10-24  23:43:15  UTC lokalizacja Krikellos.

Location: 38.92 N ; 21.13 E.
Wyliczona wartość w liczbie powyżej + 21 E odpowiada lokalizacji trzęsienia ziemi, test obliczeń wypadł pomyślnie.
Natomiast wartość liczby - 43 N. jest o 5 jednostek zawyżona w stosunku do  współrzędnych geograficznych trzęsienia ziemi. Nie mniej jednak obliczenia idą w dobrym kierunku.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=405605

Nie wszystkie trzęsienia przedstawiam na blogu, a tutaj podałem tylko jeden przykład. Wyliczone wartości liczbowe z wzoru informowały na dzień 22/23/24 październik o ochłodzeniu już po 22 października 2014 roku. Ta sama sytuacja może powtórzyć się po 22 listopada 2014 roku. Już po 26/27 listopada sytuacja może się zmienić. Na ten dzień wyliczyłem sumę wartości plusowych w liczbie { + 23 }. Jest to terytorium wschodniej Polski. Plusowe wartości liczb w przedziale od + 14 do + 21 informują o wydarzeniach od granicy zachodniej Polski do 21 południka w Polsce. Zawyżona wartość liczby plusowej + 23, prawdopodobnie informuje o wydarzeniach przy granicy wschodniej Polski. Tak mówią liczby.

a. Na dzień 27 październik 2014 rok aktywność słoneczna wynosi w liczbie plusowej + 318 jednostek.

b. Na dzień 27 listopada 2014 rok aktywność słoneczna wynosi w liczbie plusowej + 321. Podane plusowe wartości liczbowe nawiązują do planet oddalonych od nam znanego układu słonecznego o 318 oraz 321 jednostek astronomicznych. Nie tylko w tych liczbach zapisano wysokość aktywnych wulkanów na Ziemi.

Przykład: 3318 oraz 3321 metrów nad poziomem morza.

Już 27/28 listopada 2014 roku temperatura może spaść o - 26 stopni C w porównaniu do poprzednich dni. Nie mniej jednak minusowe wartości liczb w okresie letnim informowały o wysokiej temperaturze. Jednak tym razem minusowy znak przy liczbie - 26 może informować o spadku temperatur. Spadki temperatur informują o trzęsieniu ziemi, bardzo możliwe że w Polsce. Taki przekaz pokazują liczby, czy tak się stanie, porównam do przedstawionych liczb. Ten proces zmiany pogody będzie trwał do 2 grudnia. Od 2 grudnia do 4 grudnia 2014 roku sytuacja ponownie się zmieni. Eksplozje na Słońcu od 10/11 grudnia 2014 roku znów zmienią sytuacje na Ziemi. Przy najwyższej aktywności słonecznej około 27 grudnia może być nawet około 27 stopni C. w słońcu w samo południe. Tak pokazują liczby. Jednak pogoda ponownie się zmieni początkiem 2 stycznia 2015 roku. Na 28 styczeń odczytałem ze słońca piramidę słoneczną, która informuje o zmianie pogody. I tak już 4/5 lutego 2015 roku nastąpi ponowna zmiana pogody. W tym przypadku możliwe eksplozje słoneczne połączone z trzęsieniami ziemi wraz z eksplozją wulkanów.

Wulkany - Chile

Wraz ze wzrostem aktywności słonecznej rośnie zagrożenie wulkaniczne. Im wyższa aktywność słoneczna tym groźniejsze wulkany które znajdują się powyżej 6 do 7 tys metrów nad poziom morza. Zwrócił bym uwagę na Niemcy zachodnie oraz uśpiony wulkan który może dać o sobie znać już początkiem lutego 2015 roku. Wartość liczby + 444 odpowiada wysokości wulkanu 4444 m.n.p.m. w Chile, prawdopodobnie po 16/17 listopada ten wulkan może dać o sobie znać. Ostatnie nasilone trzęsienia ziemi w Chile były zwiastunem aktywności sejsmicznej w tamtym rejonie. W obliczeniach przedstawiam wiele teorii dotyczącej liczby + 444 jednak najbardziej prawdopodobna jest eksplozja wulkany w Chile po 16 listopada 2014 roku. Wydarzenia które przedstawiłem na Zakaukaziu w Rosji mogą dotyczyć bieżących wydarzeń w tamtym rejonie, lub trzęsienia ziemi które od czasu do czasu dają znać o sobie. Po raz ostatni wartość liczby + 234 wpisana jest w datę 20/21 grudzień 2014 rok. Jeżeli nie w listopadzie to na pewno w grudniu na wschodzie Ukrainy dojdzie do kolejnej wojny. Nie mniej jednak trzeba pamiętać  że to Rosja szykuje się do wojny.

1 listopad 2014 rok

18 południk wpisany w Opole informuje o bardzo ciepłym dniu tak może być 1 listopada z temperaturą + 18 stopni C. Taką informację podałem na blogu 30 września 2014 roku. I tak też się stało w dniu 1 listopada w Opolu było + 18.5 stopnia C w cieniu o godz: 14:30 natomiast w słońcu + 27 stopni o godz: 14:05. Podana informacja 30 września 2014 roku sprawdziła się w 100 %. Czyli było cieplej od prognozowanej pogody w cieniu o 0.5 stopnia C. W tym dniu odwiedzający groby naszych bliskich byli zaskoczeni tak wysoką temperaturą w południe.

2 listopad 2014 rok 

Na 3/4-ty listopad wyliczyłem następujące wartości liczbowe: + 45 oraz - 25. Wartość zsumowanych liczb na 3/4 dzień listopada przedstawiłem na blogu we wtorek 30 września 2014 roku w " Jesiennych niespodziankach ". Z tych współrzędnych geograficznych wykreśliłem tylko jedno zagrożone miejsce Irak. Fakt faktem z wyliczonych współrzędnych geograficznych można odczytać kilka trzęsień ziemi w różnych rejonach świata. Dla mnie nie ma znaczenia, czy zagrożone miejsca wykreśliłem na mapie o przedstawionych współrzędnych geograficznych. Po 20-tym października zaznaczyłem niebezpieczne miejsca na ziemi: Półwysep Bałkański łącznie z Grecją.

Z wyliczonych liczb: { + 45 oraz - 25 } można odczytać trzęsienia ziemi w Europie.

1. M 4.5 - Rumunia - 03.11.2014  13:09:59  UTC
Lokalizacja: 45.57  N; 26.40  E. Okolice 119 km na północ od Bukaresztu.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=406872

Wyliczona wartość dwóch liczb jest bardzo dokładna z małym procentem pomyłki do podanej lokalizacji trzęsienia ziemi. Oto przykłady z lokalizacji:

a. 45.57  N; z temperatur wyliczyłem wartość plusową w liczbie + 45 - pomyłka prawie żadna.

b. 26.40  E;  z temperatur wyliczyłem wartość minusową w liczbie - 25 - różnica jednego południka przesunięta z 25 na 26.

2. Do bardzo ważnego wydarzenia doszło 2 listopada 2014 roku na Oceanie Atlantyckim. Doszło tam do dosyć silnego trzęsienia ziemi
M 5.3 - PÓŁNOCNA Mid-Atlantic RIDE - 02.11.2014  09:03:03 UTC.
Lokalizacja: 44.83 N; 24.87 W; głębokość 5 km

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=406726

Wyliczona wartość dwóch liczb + 45 oraz - 25 bardzo dokładnie pasuje do lokalizacji trzęsienia ziemi na Oceanie Atlantyckim z 2 listopada 2014 roku. Do trzęsienia ziemi doszło na złączeniu dwóch płyt tektonicznych: euroazjatycka oraz północno - amerykańska. Oto przykłady:

a. 44,83 N; z temperatur wyliczyłem: + 45 równoleżnik, więc pomyłka obliczeń do współrzędnych geograficznych trzęsienia ziemi wyniosła o 0,17 setnych stopnia.

b. 24,87 W; z temperatur wyliczyłem: - 25 południk, więc pomyłka obliczeń do współrzędnych geograficznych trzęsienia ziemi wyniosła o 0,13 setnych stopnia.

c. Na 1 listopad 2014 rok w Opolu wyliczyłem + 18 stopni C w cieniu. Temperaturę odczytałem i zapisałem o godz: 14:30 na plusie + 18:5 stopnia C. Wniosek w przedstawionych obliczeniach istnieje bardzo mała pomyłka procentowo do rzeczywistych wydarzeń. Głównie chodzi mi o to jak mały procent pomyłki zawarty jest w obliczeniach. Opisane trzęsienie ziemi które miały miejsce nie zostało opublikowane na blogu. Natomiast wyliczone wartości liczb były opublikowane z których każdy może wykreślić trzęsienie ziemi.

Wulkan Beerenberg - Jan Mayen

O wydarzeniach które będą miały miejsce na wyspie Jan Mayen w połowie listopada publikowałem 6 września 2014 roku. Cyt: "wartość liczby + 227 z aktywności słonecznej 3/4 sierpnia 2014 roku może informować o wzmożonej aktywności wulkanicznej na Islandii oraz na wyspie Jan Mayen. Wpisana aktywność słoneczna w dni kalendarza informuje o realizacji za 100 dni ". Trzeba zwrócić uwagę na wulkan Beerenberg. Wartość liczby + 234 którą wyliczyłem na 3 sierpień informowała nie tylko o wydarzeniach na Ukrainie również na wyspie Jan Mayen. Ze wstępnych wyliczeń odczytałem że do konfliktu na wschodzie Ukrainy może dojść około 13 listopada 2014 roku. W dzień 3 sierpnia 2014 rok wyliczyłem aktywność słoneczną oraz planetę oddaloną od nam znanego układu słonecznego + 227 jednostek astronomicznych. W tej liczbie zapisano szczyt wulkanu na wyspie Jan Mayem + 2277 m.n.p.m. Prawdziwe wydarzenia będą miały miejsce za 100 dni czyli po 13 listopada 2014 roku. Jednak już 4 listopada pojawiły się pierwsze oznaki trzęsień ziemi w tamtym rejonie. Zapisałem w tym dniu dosyć silne trzęsienie ziemi:

M 4.9 - JAN MAYEN  ISLAND  REGION-2014-11-04  12:33:49  UTC.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=406974

Z wyliczonych wartości liczb + 62  - 43 z ciągu liczbowego Kodu - Tory można wykreślić dodatkowe zagrożenia o współrzędnych geograficznych nie tylko na wschód od Greenwich również na zachód od Greenwich - Ocean Atlantycki.

1. - 43 + 62 - Południowa Grenlandia - okolice Islandii.
2. - 34 + 26 - Basen Kanaryjski.
3. - 43 + 26 - Łączenie płyt tektonicznych: afrykańska, północnoamerykańska, południowoamerykańska. Na łączeniach płyt będzie dochodziło do silnych trzęsień ziemi w przyszłości.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski