Ostatnie prognozy

wtorek, 24 listopada 2015
Do ważnych obliczeń warto wracać oraz rozszerzyć temat.

Gdzie kończy się granica światła i ciemności w przestrzeni kosmicznej. Czym jest światłość a czym ciemność i gdzie kończy się granica jednego a zaczyna drugiego. Światłość jak wspomniałem to Jezus, lecz w tych słowach zawarte jest jeszcze inne przesłanie. Dla człowieka Ziemi ciemność oznacza śmierć, natomiast światłość to życie po śmierci z Jezusem. Więc można rozdzielić dwie ważne kwestie życia i śmierci, granicy światła i ciemności. Wykres - planety ustawione na granicy światła i ciemności informują o ważnych wydarzeniach ziemskich.

Minął 19/20 lipiec 2015 rok z aktywności słonecznej zostały wyliczone następujące liczby które na wykresie stoją na granicy światła i ciemności: + 631,  0,  - 10,  0. 96 dni później 25 października 2015 roku Jemielnica, woj. Opolskie do społeczności Bractwa należy 631 osób o czym już wspominałem. W jednym zdaniu zostały ujawnione dwie wartości liczbowe: " + 631 oraz 96 ". Przyjrzyjmy się bliżej już wymienionym liczbom. 10 kwietnia 2010 roku Polscy parlamentarzyści z prezydentem Kaczyńskim giną w katastrofie lotniczej na obcej ziemi w Smoleńsku w liczbie 96 osób. " Obca ziemia - liczba 56 mówi o naszej Ziemi w przyszłości ". To wydarzenie zostało dawno zaprogramowane w naszej Galaktyce i zapisane w liczbach Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa odczytane przez autora: 38  0   19   R.S.56.5691    9. Wartość liczby 96 pojawia się dwukrotnie odsłaniając dalsze losy.

1. 96 - tragiczna śmierć.
2. 96 dni później światłość, zbawienie, Jezus.

Dodatkowo dwie środkowe liczby 96 występują w mojej dacie urodzenia 5691 czytane z prawej do lewej. Wiemy już że w tej liczbie 96 zapisana jest tragedia ludzka, ze zbawieniem która służy do wyciągania wniosków i obliczeń na przyszłość. 96 dni później po 19/20 lipca odczytałem trzęsienie ziemi Chile 25/26 październik 2015 rok 8.3 stopnia w Skali R która potwierdza powyższe obliczenia. Wartość liczby 96 ma moc Bożą na Ziemi. 16 stycznia 2013 roku umiera na raka moja kochana małżonka w wieku 56 lat. Wymieniam celowo datę 2013 rok. 38 układ planetarny w swej numeracji ma zapisane następujące liczby: 38  0  19   R.S.56.5691    9. W tych liczbach zapisano początek zmian na Ziemi. Dowodem na to był upadek ciała niebieskiego 15 lutego 2013 roku w okolicy Jekaterynburga - Czelabińsk. To wydarzenie opisałem w mojej książce wydanej w 2012 roku. Potwierdzają to wydarzenie liczby odczytane z 38 układu planetarnego o współrzędnych geograficznych 56,56. Są to współrzędne dla wymienionych miast w Rosji - obecnie. Eksplozje słoneczne które odczytałem z aktywności słonecznej od 11 do 17 lutego 2011 roku z wpisałem na blog  pozwoliły mi odczytać to wydarzenie o " przybyszu " z kosmosu po 718 dniach który eksplodował w okolicy Czelabińsk- Jekaterynburg - Rosja. Więc od tej daty 2013 roku zacząłem odliczać kolejnych 9 lat. Dalsze tajemnice to rok urodzenia autora 1956 rok, następnie liczby czytane z prawej do lewej potwierdzają datę 6 styczeń 1956 rok. Lewa strona tabeli ujawnia godziny oraz minuty mego urodzenia 19:37, 6 stycznia 1956 roku. W dalszej kolejności liczba 96 czytana z prawej do lewej ujawnia tragedię ludzką, na 19 czerwiec 2021 roku. Całość czytana z prawej do lewej przedstawia datę: 19 czerwiec godzina 19:06. Zwróćmy uwagę na liczbę " 9 ", która ujawnia dalsze losy od 2013 roku do 19 czerwca 2021 roku. W tym czasie będę miał 65 lat. W tych dniach na przełomie 19/20 czerwca mają miejsce największe eksplozje słoneczne, dlaczego ważne jest aby wszyscy zapamiętali i kojarzyli tę datę z wydarzeniem. 19/20 czerwiec 2021 rok to prawie początek lata w Europie natomiast na drugiej półkuli idzie jesień z ochłodzeniem, eksplozje słoneczne pociągną za sobą kolejne trzęsienia ziemi. W tym czasie aktywność słoneczna jest bardzo wzmożona. W dalszej kolejności dwie liczby 56,56 informują o stwórcy Panu Bogu w Niebiosach. Natomiast dwie wartości liczbowe 56,56 na Ziemi przypisane są dla dwóch papieży na Ziemi w obecnych czasach od 2013 roku.

1. Papież Benedykt XVI.
2. Papież Franciszek urodzony w 1936 roku.

Celowo przedzieliłem datę urodzenia. Pontyfikat objął on 13 marca 2013 roku. Dlaczego 13 marca 2013 roku przecież rok ma 360 dni, mógł być wybrany w każdy inny dzień roku, co kryje ta data. Po pierwsze papież Franciszek w chwili pontyfikatu potwierdza śmierć Jezusa następnie podtrzymuje wiarygodność Kościoła Katolickiego przez następne stulecia. Taki obraz przedstawiają liczby odczytane z 38 układu planetarnego naszej Galaktyki. Co kryje wartość liczby z aktywności słonecznej + 631? Częściowo już to opisałem. Wartość liczby 31 potwierdza istnienie Pana Boga oraz życia Jezusa na Ziemi. Potwierdzają to liczby zapisane w 12 układzie planetarny którego odczytałem oraz zapisałem następującymi liczbami:
24  0  12  R.S.35.2331    7. Wartość liczby 13 czytana z prawej do lewej ujawnia śmierć Jezusa na krzyżu 13 marca, prawdopodobna godzina odejścia Jezusa do Swego Ojca o godzinie: 13:32 w południe. Ktoś powie że liczba 13 jest pechowa, ale nie dla Jezusa. To szczęśliwy dzień spotkania z Ojcem w Niebiosach. Liczbę 13 zapisano w kanałach Komory Króla: północny pod kątem 31 stopni, czytaj 13 z prawej do lewej. Zacytuję kilka zdań które zapisano w Piramidzie Cheopsa odnośnie liczby 13. Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu. Komora Króla odnosi się do Stwórcy Boga oraz wszystkiego co znajduje się w Kosmosie oraz we Wszechświecie. Oto kilka zdań z opisu Komory Króla Cyt: " W ścianach północnej i południowej, na wysokości około 1 metra od posadzki, znajdują się wyloty prostokątnych kanałów. Kanały te - odmienne od tych w Komorze Królowej - mają wyloty na zewnątrz piramidy. Kanał północny wznosi się pod katem 31 stopni, a południowy pod kątem 45 stopni. W Komorze znajduje się granitowy sarkofag ". Granitowy sarkofag jest przenośnią w piramidzie i dotyczy wyspy Sokotra na Morzu Arabskim. Wymienione współrzędne geograficzne czytane z prawej do lewej ujawniają w przybliżeniu współrzędne geograficzne podanej wyspy 54 x 13. 54 południk przecina 13 równoleżnik miejsce lokalizacji wyspy, oraz początek życia ludzkiego za sprawą Bożą. Miało to miejsce około 2 milionów lat temu. Wyspa symbolizuje przynależność do kontynentów, jednocześnie nie należy do nas. Myślę o układzie słonecznym : " Nibiru" 13 układzie planetarnym który niby przynależy do naszego Układu Słonecznego i jednocześnie nie należy. W naszym Układzie Słonecznym znajduje się trzynasta planeta która co kilka tysięcy lat przybliża się do naszej Gwiazdy. Dotyczy to także Jezusa na Ziemi. Był on 13 postacią który miał w swym otoczeniu 12 apostołów tak zostało zapisane: 24  0  12 - gdzie 12 to miesiąc grudzień. Przedstawione wartości liczbowe odczytane z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa naświetlają obraz Królestwa Niebieskiego z Jezusem. Co mają wspólnego dwa układy planetarne 13 oraz 19. Różnica liczb wynosi 6 odwrócona przedstawi dziewiątkę " 9 ", tę którą wcześniej zaznaczyłem. Podobną wartość liczb przedstawia liczba + 631. Dwie liczby z + 631 czytane z prawej do lewej obrazują 13 układ planetarny " Nibiru". Który w dwóch pierwszych liczbach z lewej strony wskazuje liczbę 38.  Kierując na 38 układ planetarny, którego odczytałem z otworów Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691   38  0  19     9. Szersze spojrzenie na te liczby wskazują 56 układ planetarny ostatni którego odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa: R.S.83.12171     56  0  28 wyszczególniono w nim terytorium Polski 8 mln 312 tys 171 km kwadratowych. Polskę w Europie oraz na świecie wymieniono dla przykładu i potomnych. 33 dni później 22/23 sierpień 2015 rok podobnie jak 19/20 lipiec na granicy światła i ciemności stoi planeta o wyliczonej liczbie z aktywności słonecznej: + 588,  0,  - 10,  0. Dodając 96 dni = 28 listopad 2015 rok. Otóż na ten dzień zostało wyliczone ciało niebieskie które może nieść dobre oraz złe nowiny. Dzień 28 listopad na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie o wyliczonych wartościach liczbowych: + 611 dzielone przez 4 = 153 południk Daleki Wschód. Dzień wcześniej z 26/27 listopad na prostopadłej czerwonej linii wyliczyłem wartość liczby: + 615 dzielone przez 8 = 76/77 południk Daleki Wschód. Może dotyczyć trzęsienia ziemi w tym rejonie lub na zachód od Greenwich. Nie omieszkam zwrócić uwagi na 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce, są to miejsca gdzie występują trzęsienia ziemi np. Polkowice, Górny Śląsk. Następnie dodając do 22/23 sierpnia 100 dni to otrzymam 2/3 grudzień 2015 rok. Ponownie jak poprzednio powtarza się wartość liczby + 623 dzielona przez - 8 = 76/77 południk Daleki Wschód. Miejsca trzęsień ziemi są zmienne raz Daleki Wschód raz na zachód od Greenwich i na przemian. Siła trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R. 27 sierpień na przekątnej czarnej linii stoi ciało niebieskie o wyliczonej wartości + 536 poniżej linii Słońca o oznaczeniu - 6. Dodając 100 dni = 6/7 grudzień 2015 rok. Już na początku widać wartość liczby 36 która ostrzega o kolejnym niebezpieczeństwie. Połowa z tej liczby 18 ma się jak masa Ziemi do Księżyca, a to ciągnie za sobą kolejne niebezpieczeństwo. Sumując ciała niebieskie które stoją na granicy światła i ciemności informują o sprawach Bożych jednocześnie ostrzegają ludzi o zagrożeniach jakie czyha na człowieka. Z wyliczonych liczb odczytuję się załamania pogody, które to wpływają na trzęsienia ziemi, między innymi w Polsce. Dodając 100 dni do 27 lipca otrzymam 6/7 listopad 2015 rok. Dokładnie w tym dniu na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie które ostrzega o niebezpieczeństwie. Z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby + 610 dzielone przez 7 = 87 równoleżnik. Lokalizacja na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. W dniu z 6/7 listopada miało miejsce trzęsienie ziemi: M 6.9 - COUIMBO, CHILE - 07.11.2015  07:31:41  UTC.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=468618

26/27 sierpień 2015 rok + 100 dni = 6/7 grudzień 2015 rok. Na te dwa dni wyliczyłem następujące liczby:

a. 26 sierpień + 554,   0,   - 18,  0.
b. 27 sierpień + 537,   0,   - 6,   0.

Po 100 dniach będzie to dzień 6/7 grudzień 2015 rok. Na te dni wyliczyłem następujące liczby:

a. 6 grudzień + 623,   0,   - 9,   0.
b. 7 grudzień + 614,   0,   - 5,   0.

Wartość liczby 9 odgrywa tu zdecydowaną rolę oraz losy w Europie. Dzieląc liczbę + 623 : 9 = 69 południk zmienne liczby 6 na 9 i odwrotnie. W tych liczbach zapisana jest tragedia ludzka na Ziemi. W liczbie 9 jest zapisane dosyć silne trzęsienie ziemi w 9 stopni Skali R. Wyliczona wartość liczby - 18, z 26 czerwiec może potwierdzać to wydarzenia w pierwszej dekadzie grudnia 2015 roku. Dodatkowy wpływ no to wydarzenie ma wartość liczby + 554 powiązana z Księżycem. Może to być równie 63 południk oraz 32 równoleżnik. Wymieniona wartość liczby 69 lub 96 informuje o niebezpieczeństwie. Być może trzeba odjąć lub dodać wartość liczby 9 do 6/7 grudnia aby odczytać miejsce tragedii lub nieszczęście ludzkie. 6 + 9 = 15 Polska. Na 63  południku oraz 32 równoleżniku przecinają się trzy płyty tektoniczne: Arabska, Irańska, Indoaustralijska. A może chodzi o inne niebezpieczeństwo związane z wojną w tym rejonie, lub terroryzmem. Wiem że wartości liczby 96 informuje o tragedii ludzkiej lub dobrej nowinie. Czy Francuzi musieli zginąć z rąk terrorystów 13 listopada? Dzień wcześniej na czerwonej ukośnej linii z 12 na 13 listopada stoi ciało niebieskie. Informuje ono o tragedii. Pan Bóg jest miłosierny dusze niewinnych zabrał do nieba. Lecz Europa po zamachach musi otworzyć szeroko oczy, bo słoneczne lato oślepiło rządzących w Brukseli. Zamachy terrorystyczne dają dużo do myślenia na przyszłość. 5 lat pięć miesięcy 19 dni począwszy od 1 stycznia 2016 roku dużo to czy mało. Myślę że Europa może być pogrążona przez długie lata. Końcowa data może dotyczyć całkiem innych wydarzeń np. eksplozje słoneczne które wszyscy zapamiętają. A może chodzi o całkiem inny eksperyment np. z bombą atomową. Czas pokaże.

Zacytuję fragment tekstu który opublikowałem w niedzielę 8 listopada 2015 roku. Tytuł tekstu " Zbieżność liczb czy przemyślane dzieło Pana Boga ". Ciała niebieskie które wyliczyłem z aktywności słonecznej, a są wykreślone na czerwonej ukośnej linii podstawy piramidy, informują o przelocie ciała niebieskiego obok naszej planety lub informują o niebezpieczeństwie, miedzy innymi o trzęsieniu ziemi, czy eksplozji na Słońcu. Cyt: " Ciała niebieskie które zostały wyliczone w poprzednim artykule na miesiąc listopad informują o przelocie w bliskiej odległości od naszej Planety Ziemi ".

Punkt trzeci na tej samej stronie informuje iż: " 4 sierpień 2015 rok na ukośnej czerwonej linii stoi ciało niebieskie może ono w tym przypadku informować o wydarzeniach na Ziemi  po 100 dniach czyli 14 listopad 2015 rok ". Więc przedstawione wyliczenia w tym przypadku informowały o trzęsieniu ziemi jak również o przelocie ciała niebieskiego obok naszej planety Ziemi w dniu 14 listopada 2015 roku. Dodam że dzień wcześniej w Paryżu zginęły z rąk terrorystów 132 osoby. Ciała niebieskie nie tyko niosą śmierć ale również ostrzegają o niebezpieczeństwie. O ciałach niebieskich które zagrażają naszej planecie Ziemi pisałem 24 marca 2010 roku. Między innymi przedstawiłem to na rysunku wykreślonym 24 marca 2010 roku. Wymieniłem wówczas datę 14 listopad i ostatnie ciała niebieskie z układu słonecznego " Nibiru ". Po przeliczeniu wartości liczbowych 127 : 7 = 18. Wiadomo że wartość liczby 18 ma się tak samo jak masa Ziemi do Księżyca. Ma ona wielki wpływ na wydarzenia ziemskie. 14 listopad + 100 dni = 24 luty 2016 rok - kolejna data.

1. Dzień wcześniej 13 listopad o godz: 21:51:35.2 miało miejsce trzęsienie ziemi na Dalekim Wschodzie 6,7 stopnia w Skali R Kiusiu, Japonia. M 6.7-Kiusiu, Japonia-13.11.2015    20:51:35 UTC.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=469813

Obliczenia przedstawiły 125 południk na dalekim wschodzie natomiast trzęsienie ziemi miało miejsce na 129 południku. Pomyłka 4 południków do zlokalizowanego miejsca trzęsienia ziemi. Liczba 7-dem w tych obliczeniach przedstawia siłę trzęsienia ziemi. Wspomniałem również o trzęsieniach ziemi na zachód od Greenwich.

2. Tego samego dnia miało miejsce trzęsienie ziemi: M 5.5- Cordoba, Argentyna-13.11.2015  06:04:14  UTC.

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthgake.php?id=469712

Wydarzenia z 4 sierpnia 2015 roku informowały o trzęsieniach ziemi oraz przelocie w bliskiej odległości ciała niebieskiego obok naszej planety 14 listopada 2015 roku. Potwierdzenie znalazłem u źródła: http://tylkoastronomia.pl/wiadomosc/niewielka-asteroida-2015-vy105-po-kilku-godzinach-odkrycia-przeleciala-ekstremalnie-blisko

Powtórka przed Bożym Narodzeniem - 20 grudzień 2015 rok - Mali - Bamako

W sobotę 26 września 2015 roku informowałem, czyli prawie dwa miesiące temu, o wartości wyliczonej liczby z aktywności słonecznej: + 616. Informuje ona o niebezpieczeństwie w Europie oraz na świecie. Czytaną wartość liczby + 616 można czytać z prawej do lewej, wskazuje zagrożone miejsca na Ziemi na wschód od Greenwich jak i na zachód od Greenwich lub na północ od równika. Z liczby 68 można odczytać 8 południk na zachód od Greenwich. Suma dwóch liczb da 14 równoleżnik. Lokalizacja Bamako w Mali - Afryka. 22/23 listopad po raz pierwszy została wyliczona wartość liczby + 616 z aktywności słonecznej. Słońce daje, Słońce odbiera, Słońce informuje, Słońce przekazuje, Słońce eksploduje itd.

Oto wyliczona wartość liczby + 616 w poszczególnych dniach końca roku.

1. 22/23 listopad 2015 rok: + 616 ,  0,   - 9,   0.
2. 1/2 grudzień 2015 rok: + 616,   0,   + 7,   0.
3. 17/18 grudzień 2015 rok: + 636,   0,   - 6,   0.
4. 18/19 grudzień 2015 rok: + 630,   0,   - 8,   0.
5. 20/21 grudzień 2015 rok: + 616,   0,   - 9,   0.

Wartość liczby + 616 powyżej dzielona przez liczby z prawej strony dają w pewnym sensie rozwiązanie.

1. 22/23 listopad 2015 rok: + 616 : - 9 = 68. 44 44 44 44. Z aktywności słonecznej można odczytać dodatkowo wydarzenia pomiędzy 6 a 8 południkiem w Europie. Teoretyczna lokalizacja państwa Beneluksu od strony zachodnich Niemiec zagłębie Ruhry. Czterokrotne wartości liczbowe " 44 " informują o grupie terrorystycznej która ma na celu zniszczyć dobra narodowe oraz zabić jak najwięcej " niewiernych ", darują tym co potrafią recytować Koran tak było w Bamako. Dawno odczytałem myśli terrorystów, gdy oni przyjdą musisz się opowiedzieć czy jesteś katolikiem czy recytujesz Koran. Recytujesz żyjesz, nie recytujesz nie żyjesz. W Bamako terroryści uwolnili 20 zakładników którzy potrafili recytować Koran, tak podało TVN-24.

Wartość liczby 9 informuje o sile trzęsienia ziemi 9 stopni w Skali R.

2. 1/2 grudzień 2015 rok: + 616 : + 7 = 88. Z wyliczonej wartości liczbowej 88 można odczytać zagrożenie na wschód od Greenwich jak również na zachód od Greenwich Ameryka Środkowa lub 16 południk w Polsce. Wydarzenia początkiem grudnia odbiegają od pozostałych dwóch dni z 22 listopada oraz 20 grudnia 2015 roku, informuje o tym wartość liczby + 7.

3. 17/18 grudzień 2015 rok: + 636 : 6 = 106 południk na wschód od Greenwich. Zlokalizowane miejsca to Indonezja, Malezja. Wartość liczby - 6 może informować o sile trzęsienia ziemi do 6 stopni w Skali R. Wartość liczby 36 powiązana jest z naszym Księżycem oraz liczbą 18. Która informuje o niebezpieczeństwie.

4. 18/19 grudzień 2015 rok: + 630 : - 8 = 78 południk na wschód od Greenwich, lub na zachód od Greenwich. Zlokalizowane miejsca to Malediwy oraz Ekwador w Ameryce Północnej. Wartość liczby - 8 może informować o sile trzęsienia ziemi do 8 stopni w Skali R.

5. 20/21 grudzień 2015 rok + 616 : - 9 = 68. 44 44 44 44. Dwa podobne przypadki jeden w listopadzie drugi 20 grudnia 2015 roku. Wartość liczby 9 informuje o sile trzęsienia ziemi do 9 stopni w Skali R. Dodatkowo w tej liczbie + 616 zapisane są eksplozje słoneczne. Natomiast liczby 44 powiązane są z organizacją terrorystyczną która ma celu zniszczyć dobro narodowe oraz zabić jak najwięcej ludzi Afryka - Mali - Bamako.

źródło: TVN 24 " Wojna w Mali " - Afryka.

20 listopada 2015 rok, czyli dwa dni wcześniej przed 22/23 listopada w Mali stolicy Bamako terroryści zaatakowali. Do niewoli dostało się 137 osób w tym obsługa hotelu. Czy powtórzy się ta sama sytuacja 20 grudnia w Mali stolicy Bamako. Współrzędne geograficzne informują o tym samym wydarzeniu przed świętami Bożego Narodzenia. Terroryści prawdopodobnie chcą zasiać niepokój przed katolickim Bożym Narodzeniem na świecie oraz w Europie. Watykan byłby również dobrym miejscem. Wartość liczby 68 przedstawia południk na Dalekim Wschodzie jak również na zachód od Greenwich. Liczba 68 przedstawia również lokalizację między 6 a 8 południkiem w Europie. Dodatkowo pomnożone liczby 6 x 8 = 48 wskazują 48 równoleżnik przecinany przez 6 oraz 8 południk - Niemcy, znajduje się tam szczyt w górach Wogezy wysokość 1247 metrów. Czy chodzi o góry, a może inne wydarzenie związane z tragedią ludzką? Informuje o tym wartość liczby 44 powiązana z siatką terrorystyczną.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 08 listopada 2015
25 październik 2015 rok Jemielnica

19/20 lipiec 2015 rok na granicy światła i ciemności stoi wyliczony numer planety z aktywności słonecznej: + 631,  0.  { - 10,  0 }. 20/21 lipiec 2015 rok podobnie jak 19 lipiec stoi na granicy światła i ciemności, on także ma wyliczony numer planety z aktywności słonecznej: + 614,  0.  { - 32,  0 }. Przedstawione daty odnoszą się do jednego dnia 20 lipca 2015 roku. Zerowe wartości liczbowe informują o wydarzeniach w miejscu badań na Opolszczyźnie. Natomiast całość liczb + 631, - 32, - 10 wskazują miejsce katastrofy Afganistan. W jednym zdaniu aktywność słoneczna zaznacza dwie granice: światłość oraz ciemność, walkę dobra ze złem. Na pewno światłość informuje o sprawach Bożych, natomiast ciemność to katastrofy ziemskie związane z tragedią ludzką. Jakie wydarzenia  ziemskie są powiązane  z wyliczoną aktywnością słoneczną + 631  - 10,   0. Otóż 96 dni później od 19 lipca czyli 25 października na czerwonej ukośnej linii podstawy piramidy zapisane jest ciało niebieskie które ma bardzo duży wpływ na wydarzenia ziemskie, dobre oraz złe. Jedną z tych dobrych nowin może być spotkanie społeczności Bractwa w Jemielnicy. 25 październik 2015 rok Jemielnica woj. Opolskie Jego Eminencja Biskup Opolski Andrzej Czaja przyjął kolejnych członków do Bractwa św. Józefa. Późnym popołudniem w kościele Klasztornym jego eminencja Biskup Opolski poinformował na dzień dzisiejszy wspólnota liczy sobie 631 osób. Zbieżność liczb czy przemyślana decyzja Pana Boga. Wniosek z wyliczonej aktywności słonecznej pod czujnym okiem autora Pan Bóg realizuje swój plan. Dlaczego akurat to wydarzenie zostało zapisane w liczbach 19/20 lipca 2015 roku. Przecież są ważniejsze wydarzenia w Polsce. Nasza Gwiazda informowała o ważnych wydarzeniach ziemskich już końcem 2014 roku. Zastanawiałem się kilkakrotnie o co chodzi z tą planetą światłości. Być może planeta na granicy światła i ciemności jest przykrywką a światłością jest Jezus Chrystus w Bractwie św. Józefa. Wiadomo że planety mają wpływ na różne wydarzenia ziemskie, dobre oraz złe. Dodatkowo w tym dniu 25 października w Polsce odbyły się wybory do sejmu, to także dobra nowina, ale czy dla wszystkich. Potwierdzenie o przynależności do Bractwa można znaleźć na stronie: www.kronika-bractwaśw.Józefa. 19/20 lipiec 2015 rok 96 dni później 25 października wartość liczby - 32 informowała o trzęsieniu ziemi w Afganistanie. Z matematycznego punktu widzenia wygląda to tak wartość liczby: + 631 : 10 = + 63 południk przecinany przez 36 równoleżnik. Lokalizacja Afganistan. Siła trzęsienia ziemi wyniosła:
M7,7 st. Skali R. M 7.7 - Hindukuszu REGION, AFGANISTAN - 26.10.2015   09:09:32 UTC. 270 km na północny wschód od Kabulu.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?d=466583

Jaką rolę odgrywa wartość liczby - 32 w tym wydarzeniu. Otóż jest wpisana w sekundy trzęsienia ziemi oraz wydarzenia w Polsce. Natomiast wartość liczby 63 nawiązuje do 36 układu słonecznego oraz planety naszego Układu Słonecznego. Połowa liczby 36 da mi liczbę 18 czyli masę ziemi do Księżyca. Wiadomo że nasz Księżyc ma wielki wpływ na wydarzenia ziemskie. W liczbie 36 zapisano największe katastrofy ziemskie, między innymi na Haiti, Krakatau.

Czy możemy spać spokojnie do końca roku

Aby zorientować się co nas czeka do końca 2015 roku trzeba wrócić do aktywności słonecznej związanej z wydarzeniami z 26/27/28 grudnia 2014 roku. W wyliczonych dniach poniżej na ukośnej czerwonej linii Słońca wpisane są ciała niebieskie które informują o niebezpieczeństwie na Ziemi, między innymi: trzęsieniach ziemi, eksplozje słoneczne, eksplozje wulkanu, nawałnicach, huraganach, burzach piaskowych, mgłach, zmianach pogody po 100 dniach. Przedstawione liczby w tym artykule nawiązują do aktywności słonecznej. Wyliczone współrzędne geograficzne to teoretyczne miejsca katastrof czasami zmienne do rzeczywistości. Przykład: Wyliczone współrzędne geograficzne przedstawiają 105-ty południk na Dalekim Wschodzie, a trzęsie ziemią w Chile.

1. Na dzień 26 grudzień 2014 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej  następujące liczby:

+ 411,  - 24. { + 14 + 1 = 15 }

Wartości  liczbowe  przedstawiają 14 południk oraz 41 równoleżnik lokalizacja Neapol, Włochy. Natomiast wartość liczby 15 po zsumowaniu informuje o 51 równoleżniku oraz 15 południku w Polsce. Z tych współrzędnych można dodatkowo odczytać zagrożenie na 51 południku oraz 15 równoleżniku - Półwysep Arabski. To samo dotyczy wydarzeń na zachód od Greenwich.

2. Na dzień 27 grudnia 2014 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej następujące liczby:

+ 425,  - 25 = + 400. { - 26  + 2 }

W tym przypadku wartości liczbowe informują o niebezpiecznej liczbie + 400. W stropie Komory Króla umieszczono równo 9 płyt o wadze każda po 400 kg. Mnożąc płyty przez aktywność słoneczną: 9 x 400 = 3600 kg. Już na początku została wymieniona liczba 36 z jej połową 18. Przedstawione wyliczenia z Komory Króla dają światło do dalszych obliczeń z zagrożeniami ziemskimi na 27 grudzień oraz 7 kwiecień 2016 rok.

3. Na dzień 28  grudzień  2014 rok  wyliczyłem  z aktywności słonecznej następujące liczby:

+ 399,  - 27. { - 11,  0 }

Odnośnie punktu 1. Dzieląc wartość liczby + 411 przez 24 = 17 południk w Polsce lub 17 południk na Islandii. Dodam że wartość liczby 17 może wskazywać 71 równoleżnik wyspy Jan Mayen. Pozostałe liczby po zsumowaniu dają liczbę 15. Nawiązują one do 51 równoleżnika oraz 15 południka w Polsce. Wartość liczby 11 w tym przypadku odnosi się do numeracji naszego Księżyca który ma wpływ na wydarzenia ziemskie końcem roku jak informowałem wyżej.

Odnośnie punktu 2. Dzieląc wartość liczby 425 przez 25 = 17 południk Polska, lub 17-ty południk na Islandii. Dzieląc tą samą wartość liczby odczytaną z prawej do lewej + 524 dzielona przez 25 to ponownie wskaże miejsce w Polsce na 20-tym południku. 

Odnośnie punktu 3. Dzieląc wartości liczbowe przez 11 oraz 27 wyliczone z aktywności słonecznej to otrzymam + 399 : 11 = 36.
+ 399 : 27 = prawie 15-ty południk w Polsce. Z wyliczonych liczb można ułożyć scenariusz wydarzeń.

Z punktu pierwszego można odczytać 14 południk oraz 41 równoleżnik Wezuwiusz Włochy, oraz 17-ty południk w Polsce z 71 równoleżnikiem wyspy Jan Mayen.

Punkt drugi przedstawia podobnie jak punkt pierwszy 17 południk w Polsce. Natomiast punkt trzeci nawiązuje do wartości liczb 36 oraz 27. Połowa z liczby 36 to mamy wartość liczby 18. Wartość liczby 36 nawiązuje do największych katastrof związanych z trzęsieniami ziemi. Natomiast połowa liczby 36 przedstawia liczbę 18-cie czyli masę ziemi do Księżyca.  Teoretycznie można przyjąć Księżyc oraz Wenus ma bardzo wielki wpływ na trzęsienia ziemi oraz inne niebezpieczeństwa na Ziemi. Wartość liczby 36 x 27 może przedstawiać półwysep Synaj powiązany z tamtejszymi wydarzeniami końcem 2015 roku. Nie tylko wartość liczby 36 może informować o niebezpieczeństwie na Dalekim Wschodzie np. Afganistanie.

1. Aktywność słoneczna na 26 grudzień 2015 rok przedstawia następujące wartości liczbowe:  + 623  0  oraz   -13,   0.  + 623 : 13 = 47.  Wartość liczby 47 może wskazywać układ planet oraz 47 południk. Ta sama wartość liczby 47 odgradza  południowy kontynent Antarktydą. Rys 13 z 11 maja 2010 rok.

2. Aktywność słoneczna na 27 grudzień przedstawia wzrost temperatur do północy.

3. Natomiast na 28 grudzień przedstawia bardzo duży spadek temperatury tuż  po północy. Może to być oznaka huraganowego wiatru nawałnicy a nawet trąby powietrznej. Wydarzenia z 27/28 grudzień zostaną przeniesione na 7 kwiecień 2016 rok w Polsce.

Wrzesień to miesiąc kończący lato temperatury spadają na półkuli północnej, a to ciągnie za sobą kolejne niebezpieczeństwo. 17 wrzesień 2015 rok na ten dzień wyliczyłem wartość liczby + 543,  0.  { + 6,  0 }. 543 : 6 = 90 południk na zachód od Greenwich lub na wschód od Greenwich. I odwrotnie 345 : 6 = 57.5. Na 18-ty wrzesień 2015 rok wyliczyłem z aktywności słonecznej następujące liczby: + 549,  0.  { - 9,  0 }. Dzieląc wartość liczby 945 : 9 = 105 południk Daleki Wschód. Można także podzielić liczbę + 549 : 9 = 61 południk Daleki Wschód lub 16 południk w Polsce. Dodam jeszcze wartość liczby + 543 mieliśmy okazję poznać 17 września 2015 roku. Miała ona bardzo wielki wpływ na trzęsienie ziemi w Chile. 17-18 wrzesień ostrzega o niebezpieczeństwie za 100 dni na 27/28 grudzień 2015 rok tylko w innym wydaniu. Taki obraz został odczytany z ciał niebieskich oraz aktywności słonecznej. Ciała niebieskie które zostały wyliczone w poprzednim artykule na miesiąc listopad informują o przelocie w bliskiej odległości od naszej Planety Ziemi. Pominięte ciało niebieskie z 6 listopada także stoi na ukośnej czerwonej linii Słońca. Informuje o ważnym wydarzeniu nie tylko 6 listopada również za 100 dni. Rankiem tego dnia 6 listopada 2015 roku Opolszczyznę spowiła mgła. Być może to ciało niebieskie informowało o tym wydarzeniu. Na dzień dzisiejszy mogę jedynie przelać myśli naszej Gwiazdy na blog włącznie z 17 września, gdyż wykres informujący o ważnych wydarzeniach kosmicznych i ziemskich kończy się po 100 dniach do 30 grudnia 2015 roku. Aby odczytać ciąg myśli naszej Gwiazdy trzeba wartości temperatur słonecznych przetworzyć przez wzór podliczyć zsumować opisać a następnie przelać na wykres aby uzyskać ciąg myśli z naszej Gwiazdy. Wspomnę tylko że nie wszystkie ciała niebieskie wpisane w czerwoną ukośną  podstawę piramidy przelecą obok naszej planety. Tak było 17/18 września 2015 roku. O tym już informowałem ciała niebieskie zapisane na pierwszą i drugą dekadę listopada  informują o opadach o tym wydarzeniu informowałem w niedzielę 30 sierpnia 2015 roku.

1. 27 lipiec 2015 rok na czerwonej ukośnej linii stoi ciało niebieskie informujące o ważnym wydarzeniu ziemskim po 100 dniach. Dzień wcześniej 26 lipiec 2015 rok od godz 8:30 do 9:30 dziwne zachowanie naszej Gwiazdy połączone z eksplozją. Pozostałe dni to martwa cisza. 100 dni później przypadnie na 6/7 listopad 2015 rok. W tym dniu ponownie stoi ciał niebieskie na przekątnej czerwonej linii. 6 listopad z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby: + 610 podzielone przez 7 = 87 południk. Lokalizacja Chiny, Nepal lub Ameryka Zachodnia. W przedstawionych miejscach może dojść do trzęsień ziemi z 6 na 7 listopad 2015 roku oraz za 100 dni to 16 luty 2016 rok. Siła trzęsienia ziemi 7 stopni w Skali R. Dzień później 27 lipiec ma wyliczoną wartość liczby + 569 dzielone przez 7 = 81 południk lub 18 południk, Opolszczyzna. Wartość liczby 81 ma się jak masa Ziemi do Księżyca. Informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Natomiast wartość liczby 965 dzielone przez 7 = 137 południk daleki wschód. Wartość liczby 7 informuje o sile trzęsienia ziemi 7 stopni w Skali R. 6 listopad 2015 rok zapowiada zmianę pogody.

2. 1 sierpnia 2015 roku z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby: + 531 st. C   0. oraz - 6,  0. Dzieląc tą liczbę + 531 przez - 6 = + 88,5 południk na wschód od Greenwich lub za zachód od Greenwich. W wyliczonym miejscu może dojść do trzęsienia ziemi do 6 stopni w Skali R. Dodając 100 dni = 11 listopad 2015 rok. Wartość liczby 531 czytana z prawej do lewej przedstawi liczbę 135 dzielona przez 6 = 22 południk w Polsce. Informuje o ważnym wydarzeniu w Polsce. Wiemy że 11 listopada w Polsce mamy Narodowe Święto Niepodległości.

3. 4 sierpień na czerwonej ukośnej linii stoi ciało niebieskie może ono w tym przypadku informować o wydarzeniach na Ziemi po 100 dniach czyli 14 listopada 2015 roku. Dzień 14/15 listopad 2015 rok przedstawia wyliczony dzień z aktywności słonecznej o następujących liczbach: + 627 dzielone przez - 5 = + 125-ty południk na wschód od Greenwich. W tym rejonie występują częste trzęsienia ziemi. Z aktywności słonecznej na 4/5 sierpień 2015 rok wyliczyłem wartość liczby: + 517 dzielone przez + 7 = + 73 południk lub 37 równoleżnik - Afganistan. Te wyliczenia dotyczą również wydarzeń na zachód od Greenwich. Liczba 7 przedstawia trzęsienie ziemi 7 stopni w Skali R.

4. Następnym dniem jest 18/19 sierpień na czerwonej ukośnej linii ponownie stoi ciało niebieskie tym razem przy samej linii Słońca. A to niedobry znak bardzo bliska odległość ciała niebieskiego od linii Słońca informuje o niebezpieczeństwie w Polsce. 19/20 sierpień 2015 rok na ten dzień wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej + 564 dzielone przez 11 = 51. Wartość liczby 51 nawiązuje do 51 równoleżnika oraz 15 południka w Polsce. Są to już pochopne informacje o trzęsieniu ziemi np. w Polsce a jednak trzeba mieć te dni na uwadze. Po 100 dniach od 18 sierpnia 2015 roku mamy 28 listopad 2015 rok. Na ten dzień wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej: + 611 dzielone przez 4 = 152 południk na dalekim wschodzie. Obejmuje on obszar od Nowej Gwinei, wysp Salomona, Mikronezji i tak dalej. 22 sierpień 2015 rok na granicy światła i ciemności stoi ciało niebieskie wyliczone z aktywności słonecznej + 588 dzielone przez 10 = 58 południk na wschód od Greenwich lub na zachód od Greenwich. Natomiast na 23 sierpień wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej + 548 dzielone przez 8 = 68 południk. Na wschód od Greenwich lub na zachód od Greenwich. W przedziale jednego dnia mamy ciało niebieskie na granicy światła i ciemności oraz planetę na czarnej przekątnej podstawie piramidy. Wyliczona wartość liczby 8 może informować o sile trzęsienia ziemi w stopniach Skali R. Po 100 dniach mamy 2/3 grudzień 2015 rok. 2 grudzień 2015 rok na ten dzień wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej + 623 dzielone przez 8 = 78 południk na wschód od Greenwich lub na zachód od Greenwich. Na 2/3/4 grudzień zostały wyliczone zerowe wartości liczbowe informują o np. o zmianie pogody. Ciało niebieskie które stoi na granicy światła i ciemności po 96 dniach może ponownie informować  o wydarzeniach na 16 listopad 2015 rok.W tych dniach zostały wyliczone trzykrotne zerowe wartości liczbowe, oraz + 627,  0   -14   0 0 0.  Dzieląc wartość liczby 627 przez 14 =  44. Ta wartość liczby 44 informuje o tragedii ludzkiej, katastrofie, morderstwie itp. Wartość liczby 44 odnosi się do swastyki, organizacji która ma zamiar doprowadzić do ludzkiej tragedii. Dodatkowo wartość liczby może informować np. o trzęsieniu ziemi w Polsce do 4,4 stopnia w Skali R.

5. 27 sierpień 2015 rok. Na czarnej przekątnej podstawie piramidy stoi ciało niebieskie. Ono  także informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Co ten dzień nam przyniesie po 100 dniach zobaczymy. W tym dniu z 26 na 27 sierpnia wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej:  + 554 st. C   0 oraz { -18,  0 }. Następny dzień 27/28 sierpnia przedstawia następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej: + 536 st. C oraz { - 6,  0 }. Wyliczone liczby: 54, 18, 36 informują o niebezpieczeństwie. Po 100 dniach będzie dzień 7 grudzień 2015 rok. W tych dniach każdego dnia miesiąca mieliśmy częste trzęsienia ziemi w 7 stopniowej Skali R.

6. Kolejnym ciałem niebieskim które stoi na czerwonej ukośnej linii to 5 wrzesień 2015 rok. Na ten dzień z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby: + 521 st. C oraz + 3,  0. Dzieląc liczbę 521 przez 3 = 41. Teoretycznie wskazuje 14 południk w Polsce oraz 14 południk we Włoszech przecinany przez 41 równoleżnik miejsce lokalizacji Neapol lub Wezuwiusz. Dodając do 5 września 100 dni to odczytam 14/15 grudzień 2015 rok. Na te dni aktywność słoneczna zapisała wielkie niebezpieczeństwo w Polsce oraz Europie. W tych dniach w połowie grudnia występują bardzo duże zróżnicowane liczby które mogą poruszyć najbardziej śpiące wulkany między innym włoskie. To tylko teoria. Najbardziej niebezpieczną liczbą jest  + 690 st. C oraz - 32,  0. Na 6 wrzesień wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej + 524 st. C oraz - 13,  0. Wartość liczby + 524 dzielona przez - 13 = 40 południk może być przecinany przecinamy przez 40 równoleżnik lokalizacja Turcja. 18 grudzień zmieni pogodę. Warto przypominać o wyliczonej liczbie + 654 st. C  + 1,  0, na 12 grudzień 2015 rok. Sprowadza ona duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców Ziemi. Podobna wartość liczby + 543 już przedstawiła swoje możliwości. Przypomnę że siła trzęsienia ziemi w Chile przy liczbie + 543 wyniosła 8,3 stopnia w Skali R.

7. W następnej kolejności to pięć ciał niebieskich na czerwonej ukośnej linii, między innymi 17/18/20/21/23 wrzesień 2015 rok. Pięć niebezpiecznych dni na Ziemi począwszy od 27 grudnia 2015 roku a skończywszy na 3 stycznia 2016 roku.

Podsumowując: ciała niebieskie piszą różne scenariusze dla naszej Ziemi, dobre oraz złe - między innymi trzęsienia ziemi, eksplozje na Słońcu, eksplozje wulkanów, huragany, nawałnice, z zlokalizowanym miejscem na Ziemi.

Czy warto czekać?

Czy warto zostać w Polsce i pracować czy lepiej wyjechać. Wyjazd z kraju daje lepsze możliwości rozwojowe, zostać w kraju to bicie głową w mur, chyba że ma się dobrą pracę. Dobrej pracy dla mojej córki zabrakło w tym kraju. Własny biznes to to jakby wyrzucić pieniądze. Już lepiej rozdać dla biednych. Córka wyjechała z kraju ponad 12 lat temu za lepszym życiem. Obecnie studiuje weterynarię dostając stypendium oraz wszelkie zniżki studenckie. Za napisaną pracę naukową w obcym kraju i w obcym języku dostała ocenę 6, z gratulacjami od wykładowców. Jestem dumny, tylko dlaczego za granicą a nie w Polsce. Obecnie mój bratanek jest w podobnej sytuacji. Zostać czy wyjechać. Złożył papiery do nowej pracy w Opolu. Co będzie dalej trudno powiedzieć. Jeżeli nie dostanie tej pracy to wyjazd z kraju. Obecnie już nie ma kto pracować na emerytów, dalsze wyjazdy młodych ludzi to katastrofa dla Polski.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski