Ostatnie prognozy

środa, 15 listopada 2017
Ja Suski Ryszard, Józef, Jan urodzony 6 stycznia 1956 roku w święto Trzech Króli oświadczam że opisane zdarzenia powiązane są z mitologią oraz prawdziwymi wydarzeniami ziemskimi oraz kosmicznymi wyliczonymi na 2017 rok. W tym tekście mitologia przeplata się z rzeczywistością w 2017 roku. Błogosławiona Jesteś Mario i Błogosławione Dziecię w Twoim Łonie w 8 miesiącu ciąży. Ten co niebawem przyjdzie na świat będzie Wielki. Zjednoczy wszystkie narody według wiary: katolików, muzułmanów, prawosławie. A jego wiara będzie bliska każdemu. A głównym wyznawcą wiary katolickiej będzie Polska. Dlaczego bo tylko w Polsce jest kultywowana wiara katolicka i tak pozostanie. Tak zapisano w ostatniej 28 numeracji Tabeli Galerii piramidy Cheopsa. R.S.83,12171       56  0  28. W tej szczególnej liczbie wymieniono terytorium Polski 8 mil  { 312 } tys. 171 km kwadratowych oraz szczególną liczbę 56 na 19-tym południku. A tylko takie państwo na świecie posiada wymienioną powierzchnię w tys kilometrach kwadratowych gdzie przebiega 19-ty południk. Tak zapisano w piramidzie Cheopsa Wielkiej Galerii dziesiątki tys lat temu. I tak pozostanie na wieki. Jak podają liczby Polska będzie przewodziła tym wyzwaniom na terytorium Trójmorza jakie ma powstać w Europie środkowej. W tych liczbach zapisano " złoty wiek " dla Polski.  W ostatniej numeracji tabeli Galerii wymieniono dominującą liczbę  " 56 " przypisaną dla jednego Stwórcy Pana Boga który będzie panował i reprezentował ziemski lud. Dla dwóch papieży w czasach ostatecznych zapisano dwie wyjątkowe liczby 56,56. Źródło podano 23 marca 2013 17:22. " Po raz pierwszy od 600 lat spotkali się dwaj papieże " Jesteśmy Braćmi ". Benedykt XVI  Papież Franciszek { dwa w jednym }. Wygląda na to że wymienieni papieże będą świadkami Narodzin Jezusa które realizuje się na naszych oczach. Tak zapisano w 19-tej numeracji tabeli Galerii piramidy Cheopsa: R.S.56,5691      38  0  19   9. Czy oni o tym wiedzą? Wymienione wyjątkowe liczby 56,56 dotyczą dwóch ziemskich Bogów w obecnych czasach w 2017 roku: Katolików oraz Muzułmanów w sercu Europy. Jak podaje tabela dla następnego przywódcy Kościoła przypisano tylko jedną wartość liczby 56. Wygląda na to że po śmierci jednego lub dwóch z wymienionych papieży wszystko się zmieni. Od objawień Fatimskich  z 1917 roku minęło dokładnie 100 lat okrągła data. Na dzień dzisiejszy rozszyfrowałem przepowiednię Fatimską w której  jest mowa o ponownym przyjściu Króla Niebios po 100 latach od objawień. Czy ktoś rozważał trzecią tajemnicę przepowiedni, myślę że nie. Zapisano tam między innymi takie zdanie. Cyt:" Został zabity przez grupę żołnierzy którzy kilka razy ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami  z łuku i w ten sam sposób zginęli inni biskupi ". To przesłanie może być kierowane do papieża lub  Jezusa. Na obecną chwilę nikt z trzeciej przepowiedni Fatimskiej nie brał pod uwagę ponownego przyjścia Jezusa. Wszyscy wizjonerzy nawiązują do zdarzeń ziemskich nikt nie wspomina o ponownym Narodzeniu Jezusa Króla w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy nikt nie potrafił określił kiedy się Narodzi przyszły zbawca ludu ziemskiego Jezus. Ja w mojej książce zaznaczyłem że w czasach ostatecznych Pan Bóg będzie chodził po ziemi. Pan Bóg jest przenośnią, chodzi o Jezusa Syna Bożego. Książka była wydana na czasy ostateczne końcem roku 2012. Książka unikat w skali światowej. Zgromadzony materiał w tym tekście przedstawia poczęcie 24/25 marca 2017 roku do Narodzin Jezusa 24/25 grudzień 2017 rok. Wszystko musi się odbyć w takich samych okolicznościach Narodzenie 24 na 25 grudzień 2017 rok. Gdyby było inaczej nie byłoby to zgodne z poprzednim Narodzeniem Mesjasza. Dla przypomnienia wszystko zaczęło się 24/25  marcu 2017 roku. Wykres na którym bazuję przedstawia mitologię Grecką oraz okres ciąży od poczęcia do Narodzin ponownego przyjścia Jezusa na świat jak nam obiecał. Kosmiczne wydarzenia z 2017 roku podporządkowały się jednemu, Narodzinom Jezusa. Cały świat opiera się na liczbach oraz całe nasze ziemskie życie. Przesłanie z trzeciej części przepowiedni Fatimskiej jest kierowane do Jezusa. " Uwaga aktywność słoneczna przedstawia miejsce Narodzin Jezusa". Ze względów bezpieczeństwa Syna Bożego Jezusa nie mogę ujawnić lokalizacji Narodzin. Chyba że  ktoś na własną rękę spróbuje rozwiązać kosmiczną tajemnicę. Jak podaje wykres oraz mitologia na życie Jezusa czyhają zabójcy. Ludzi obłąkanych w obecnych czasach jest bardzo dużo. Przykładem mogą być Mahometanie, gdyż oni nigdy nie zaakceptują Króla Niebios. Mają oni podobny charakter z czasów Heroda. Podobnie było w czasach Narodzin Jezusa gdy Herod dowiedział się o nowym Królu wydał rozkaz wymordowania wszystkich chłopców do dwóch lat od ich narodzin. Wszystkie zdarzenia w tym tekście opisane nawiązują do Syna Bożego Jezusa który jest cieleśnie człowiekiem urodzonym na Ziemi lecz przychodzi do nas nie z tego świata w 2017 roku. Oto liczby które przedstawiają co następuje. Wszystko zaczyna się od poczęcia 24 marca 2017 roku na linii Słońca 0. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe.

1. 22/23 marzec 2017 rok: +  459 st. C     - 22 st. C    { + 4,      0 }.
2. 23/24 marzec 2017 rok: +  463 st. C    - 22 st. C    { + 1,   - 1 }.
3. 24/25 marzec 2017 rok: +  464 st. C    - 21 st. C   { + 14,    0}.
4. 25/26 marzec 2017 rok: + 478 st. C     - 21 st. C   { + 2,    - 3 }.
5. 26/27 marzec 2017 rok: + 480 st. C     - 18 st. C   { 0 }.

Podane liczby z aktywności słonecznej mają szczególne znaczenie w 2017 roku. Przedstawiają one następujące wydarzenia; Zmienne znaki przy wartościach liczbowych + 1 oraz - 1 to dwójka ludzi o przeciwnej płci kochających się którego owocem jest " poczęcie nowego człowieka ". W dalszej kolejności w liczbie 14 odczytałem literkę M jak Maria. Najważniejsze w tym zestawieniu liczb jest poczęcie młodej istoty w łonie Marii. Na wykresie to wydarzenie zapisano w samym centrum naszej Gwiazdy zero w dniu 24 na 25 marca 2017 roku. Maria ponownie nada imię Nowo Narodzonemu Jezus zgodnie z 12 miesiącem kalendarza oraz 12 literą alfabetu łacińskiego Lesus. Jezus musi przyjść na świat na przełomie 24 a 25 grudnia 2017 roku jak zapisano w tabeli Galerii tylko w innym miejscu o godzinie 23:31. W tym zestawieniu liczb nawiązano do dwóch wydarzeń Narodzenia oraz mitologi Greckiej. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem z odczytanych liczb to mitologia. W liczbach zapisano braci Ozyrysa oraz Seta o odmiennych poglądach dobra i zła. Historii Ozyrysa i Seta nie będę opisywał w całości przedstawię tylko kilka faktów, które nawiązują do tych samych liczb podanych z aktywności słonecznej na 24/25 marzec 2017 roku. Ozyrys w tych liczbach jest światłością natomiast Set ciemnością. Czyli mamy porównanie dobra i zła. Ja przedstawię wydarzenia oparte na wyliczonych liczbach z aktywności słonecznej. Przypuśćmy że dla dobrego Ozyrysa przypisano wartość liczby + 1, natomiast dla złego Seta wartość liczby minus -1. Set zabija Ozyrysa i ćwiartuje jego ciało na + 14 części i rozrzuca na wszystkie strony świata. Wartość liczby + 14 przedstawia owe wydarzenie na przełomie 24 a 25 marca 2017 roku. Jest w tym coś jeszcze charakterystycznego. Z mitologi Greckiej, zazdrość w tym przypadku to osoba sprzeciwiająca się dobru w rzeczywistości związkowi. Taki obraz ziemskich wydarzeń można odczytać w czasach teraźniejszych od poczęcia połączony z mitologią. Jest w tym jeszcze coś bardzo ważnego a zarazem Kosmicznego. Wydarzenie które miało miejsce 25 marca 2017 roku jest prawdziwe i potwierdza to źródło: cyt: " Niebo w czwartym tygodniu marca 2017 roku ". Otóż Wenus + 2 przeszła przed naszą Gwiazdą 0  a - 3 Ziemią. Taki układ planet powstał 25 marca 2017 roku. Przejście Wenus przed naszą Gwiazdą a Ziemią to niecodzienne zjawisko w niebiosach. Jest powiązane z ponownym Narodzeniem Jezusa. I to są fakty kosmiczne których nikt nie może podważyć. Planety naszego Układu Słonecznego z naszą Gwiazdą zbiegły się w tym samym czasie z poczęciem Syna Bożego. 7 lat wcześniej 54 gwiazdy naszej Galaktyki składały pokłon przyszłemu władcy, Jezusowi, ustawiając się systematycznie na linii Słońca od 20 czerwca do 1 września 2010 roku. Wiadomo że w kosmosie odbywa się wszystko prędzej  niż na Ziemi. Wydarzenia Kosmiczne i aktywność słoneczna zapisana w liczbach potwierdza przyjście Króla Niebios od poczęcia 24/25 marca 2017 rok. W tym szczególnym roku mamy do czynienia z ciałami niebieskimi o dwuczłonowym znaczeniu. " Niby dwa a jedno ". Można to wydarzenie porównać do dwukrotnego występu tego samego aktora na jednej scenie w innym miejscu i w innym czasie. Dwa w jednym. Odnosi się to także do Jezusa, który ponownie odwiedzi naszą Ziemię, tak jak obiecał. Zaliczam do nich ciała niebieskie które potwierdzają to niezwykłe wydarzenie:

1. Pierwsze dwa ciała niebieskie pod jednym " szyldem " 18/19 maj 2017 rok. W tych liczbach odczytałem dwuczłonowe ciało niebieskie które po zsumowaniu dało mi liczbę + 127 czyli 13 numerację z tabeli Galerii która informuje o ponownym przyjściu Jezusa - Paruzji. Coś z Biblii: Jezus miał przy sobie 12 apostołów natomiast on sam był tą 13 postacią, urodzony w 12 miesiącu. W ten oto sposób porównuję gwiazdę " Nibiru " z 13 numeracji do Jezusa z 12 apostołami. 12 numeracja Tabeli Galerii przedstawia 24 grudzień oraz narodzenie Jezusa które szeroko opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". { - 47, + 4,   + - 81, + 7 } =  47 + 81 = + 127. Jezus nie ma nic wspólnego z katastrofami ziemskimi, są to całkiem odrębne wydarzenia na Ziemi. Natomiast Gwiazda " Nibiru " ostrzega przed mającymi nastąpić katastrofami na Ziemi. Wartość liczby + 127 ma wpisaną 13 numerację z tabeli Galerii " Nibiru ". Można już  teoretycznie zaznaczyć że zbliża się koniec świata. Nowy zacznie się od 25 grudnia 2017 roku po Narodzeniu Jezusa. Jeżeli zmiany odbywają się średnio co 1938 lat + 79 = 2017. Można już określić następne podobne zdarzenie na 3955 rok.

2. Zaznaczam bardzo duży spadek aktywności słonecznej 20 czerwca 2017 rok o - 114 jednostek wskazuje część szybu z Komory Królowej.

3. 10/11 sierpień 2017 rok. - 94 oraz + 94 = 0. { - 11,  + 11 = 0 }. nawałnice Polska.

a. - 94 = 9 + 4 = - 13. { 9 x 4 = - 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia minusowego " Nibiru ".

b. + 94 = 9 + 4 = + 13. { 9 x 4 = + 36 } tj. 13 numeracja z tabeli Galerii przedstawia plusowego " Nibiru ". Mamy tu ponowne porównanie dobra i zła z 13 numeracji.

4. " Nibiru " w liczbie + 127 dwukrotnie daje o sobie znać 29 sierpnia oraz 4 września 2017 roku. Dwa dni później na Słońcu rejestruje potężne eksplozje 6 września oraz 10 września. Różnica pięciu dni.

5. 20 wrzesień 2017 rok z aktywności słonecznej wyliczam wartość - 57. Dzień później od 21 do 25 września nasza Gwiazda kreśli wijącego węża poniżej linii Słońca, który ostatecznie kończy swój bieg w samym centrum naszej Gwiazdy 26 września 2017 roku. Wąż w tym przypadku może być złem który zostaje pokonane przez Stwórcę Pana Boga. To miejsce wijącego węża na sylwetce kobiety określę poniżej linea negra na brzuchu. Dzieciaki w szkole takie szlaczki rysowały w zeszycie. Tak to wygląda na wykresie. Wijący wąż na wykresie porównam do sinusoidy równoramiennej o czym wcześniej wspominałem. Pierwsze bóle w tym niezwykłym przypadku niewiasta, zwałem ją Maria, odczuwa po 6-tym miesiącu ciąży we wrześniu 2017 roku. Jednocześnie w tym samym czasie naukowcy odkryli fale grawitacyjne. Spowodowane zderzeniem dwóch ciał niebieskich. Co ciekawe sinusoida jak ja to określiłem czy fale grawitacyjne są ściśle powiązane z bólami Niewiasty w 6-tym miesiącu ciąży. W ten oto sposób odczytałem pierwsze ruchy młodego Jezusa. Wszystkie wydarzenia tego roku zapiałem i odczytałem poniżej linii Słońca: czyli poniżej linea negra w zlokalizowanym  miejscu u kobiety. Podobną sinusoidę odczytałem na wykresie w krótkim odstępie czasu od 2 do 4 października 2017 roku.

6. 19/20 październik aktywność słoneczna przedstawia następujące wartości liczbowe:
- 64 st. C    + 221 st. C  { + 1,  - 79 }.
Z mitologi eksplozja Wezuwiusza w 79 roku naszej ery wspomina o ofiarach. Czy 2017 rok będzie podobny? Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 114 + 79 rok naszej ery daje początkową długość + 193 dni z Komory Królowej. 20 październik + 193 dni = 3 maj 2018 rok. Święto Konstytucji Trzeciego Maja, w Polsce w 100-tu lecie odzyskania Niepodległości przez Polskę. To niezwykłe wydarzenie odczytałem z danych Komory Królowej oraz wyliczonych liczb aktywności słonecznej.

7. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C    + 197 st. C    { + 1,   - 32 }.

8. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C    { + 1,   - 47 }. Suma minusowych liczb w nawiasie przedstawia dwuczłonowe ciało niebieskie. " Niby dwa a jedno ". To wydarzenie będziemy mieli dokładnie w dniu drugich Narodzin Jezusa. Niby dwa a jeden.

9. 21 grudzień 2017 rok. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe:
- 77 st. C    + 127 st. C     { + 3,    + 9 }.
Gwiazda " Nibiru + 127 " po raz kolejny daje o sobie znać. Może mieć bardzo duży wpływ na eksplozję na Słońcu 21 na 22 grudnia 2017 rok. Trzy dni późnej bardzo mocno zatrzęsie ziemią. Informując  jednocześnie o narodzinach Jezusa. Taki obraz wydarzeń można odczytać z wyliczonych liczb aktywności słonecznej na 21 grudzień.

10. Ciało niebieskie o wartości liczbowej + 4 przeleci przed granicą światła i ciemności 24 na 25 grudnia 2017 rok. Być może będzie to Gwiazda która poinformuje o ponownym Narodzeniu Jezusa. Suma liczb od 22 do 26 grudnia daje liczbę + 36. Ta wartość liczby + 36 jest kilkakrotnie wymieniana w tych obliczeniach. Wymienione ciała niebieskie są powiązanie z narodzinami Jezusa informuje o tym niezwykłym wydarzeniu wartość liczby + 127 " Nibiru " z 13 numeracji tabeli Galerii. Jeżeli chodzi o wymienioną liczbę 36 może kierować na 2036 rok. Może ta data przedstawia coś niepokojącego na 2036 rok. Wiem jedno, w końcowej liczbie odczytałem datę urodzenia papieża Franciszka 17 grudzień 1936 rok. { 17 + 19 = 36 }. Być może chodzi o życie papieża Franciszka. Rok wcześniej mieliśmy trzy złowrogie szóstki { + 666 }. Na koniec dodam, że ciało niebieskie z 4 listopada 2017 roku przeleciało w bliskiej odległości od naszej Ziemi zgodnie  z obliczeniami. 7 grudnia 2017 rok szczególny dzień ciało niebieskie przecina linię słońca i wpada do wody lub oceanu tworząc literkę V. Tak to wygląda na wykresie. Podobne wydarzenia będziemy mieli z 12 na 13 grudnia oraz 18 grudnia 2017 roku z innym ułożeniem litery V.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 06 listopada 2017
Mahometanizm w Europie

W wymienionych poniżej dwóch szczególnych numeracjach z układów planetarnych zapisano początek Nowej Epoki na Ziemi.

1. 26-ty układ planetarny odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.38.2721     26  0  13     6. " Nibiru ".

2. 38-my podobnie jak 26-ty odczytałem z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19     9. " autor "

W tych numeracjach zapisano czasy ostateczne oraz początek nowej Epoki na Ziemi. Jakie powiązanie ma ciało niebieskie które oznaczyłem symbolem { R.S. + 1,  - 79 } z dzisiejszymi wydarzeniami? W tej liczbie zapisano dwuczłonowe ciało niebieskie które jest informatorem o zmianach jakie zaczynają się od 20 października 2017 roku. " Niby dwa a jeden " szczególny przypadek. Spadek aktywności słonecznej z 20 czerwca 2017 roku o 114 jednostek był sygnałem do zachodzących zmian. Długość szybu z Komory Królowej przed załamaniem + 193 cm oraz  + 66 metrów po załamaniu służy do rozwiązywania zagadek kosmicznych. Przykład poniżej:

20 czerwiec 2017 rok + 193 dni = 3 styczeń 2018 rok + 66 dni = 9 marzec 2018 rok

W wymienionej liczbie 114 zapisane są dwa najważniejsze miejsca na Ziemi: centralne Włochy oraz okolice na 114-tym południku w zachodniej części kontynentu Ameryki Północnej. Ciało niebieskie które przeleciało za granicą światła i ciemności 19/20 października 2017 roku przyleciało z 26 układu planetarnego. Zapisałem go w 13-tej numeracji którą nazwałem " Nibiru " jak wyżej, gdyż ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymieniłem ten układ planetarny na pierwszej pozycji od góry + 127. Według teorii układ planetarny " Nibiru " orbituje i w obecnym czasie znajdować się za znanym nam Układem Słonecznym. 24/25 grudnia 2017 roku będzie właśnie najbliżej naszego Układu Słonecznego. O takiej rotacji układów planetarnych wspominałem mojej książce wydanej w 2012 roku. Krótko mówiąc obiekty kosmiczne z 26 układu planetarnego " Nibiru "  odwiedzają naszą planetę Ziemię, jak zapisano w tabeli Galerii, co 1938 lat. Już niebawem będziemy świadkami wielkiego dzieła Bożego. Ciało niebieskie które odwiedziło naszą planetę z 19/20 października zapisałem następującymi liczbami: - 64 st. C     + 221 st. C   { R.S. + 1,  - 79 }. Co mają wspólnego dwie powyższe numeracje liczb z aktywności słonecznej 20 października 2017 roku. Otóż wartość liczby 79 jest informatorem o dwuczłonowym obiekcie przelatującym w naszym Układzie Planetarnym. Po pierwsze dodane wartości liczbowe z prawej do lewej dają średnicę ciała niebieskiego do 168 m { 46 + 122 = 168 }, który przeleciał 20 października 2017 roku w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Po drugie dodane dwie wartości liczbowe z szybu Komory Królowej 193 do wartości liczby 79 to odczytam numerację 26 układu planetarnego " Nibiru " z następującymi liczbami: { 193 + 79 = 272 }. Do wyliczonej numeracji dodam liczbę + 1 to otrzymam całość 13-tej numeracji tabeli Galerii, czyli cały ponumerowany 26-ty układ planetarny. Zapisałem go następującymi liczbami: 38.2721. { 272 + 1 + 2721 }. W ten oto sposób odczytałem cały 26-ty układ planetarny " Nibiru ", pożyczyłem liczbę + 1 z wymienionej numeracji: { R.S. + 1,   - 79 }. Z obliczeń wynika że wymieniony układ planetarny ma wielki wpływ na zmiany zachodzące na naszej planecie. Wymienione ciało niebieskie o średnicy + 168 metrów przyleciało do nas z 26 układu planetarnego 13 numeracji. Wydarzenia które dzisiaj występują na świecie zapisane są w 19-tej numeracji. Krótko mówiąc " Nibiru " przemierzył tunelem czasu tylko 6 układów planetarnych. Ciało niebieskie z 20 października 2017 roku o średnicy 168 metrów zwiastuje zmiany na które musimy się przygotować duchowo. Głównie chodzi mi o dwie szczególne liczby zapisane w 19-tej numeracji tabeli Galerii 56,56. Wygląda na to że w Europie będziemy mieli dwie wiary Katolicyzm oraz Mahometanizm. Główną siedzibą wiary katolickiej będzie Polska. Potwierdza to wymieniona wartość 19 w tabeli Galerii wskazując terytorium Polski na 19 południku. Jezus Chrystus już zaznaczył swoją obecność w Bractwie św. Józefa w Jemielnicy,  woj. opolskie. Wydarzeniem historycznym którego będziemy świadkami w XXI wieku, zrealizuje się na naszych oczach dokładnie 24/25 grudnia 2017 roku. Podobne wydarzenie mieliśmy w czasach Jezusowych. Ciało niebieskie które przyleciało z 26 układu planetarnego " Nibiru " ma wpisaną szczególną datę w numeracji 1326 rok. Ja bazuję na liczbie 1938 r. Różnica wieków 1938 - 1326 = 611 przedstawia 611 r.n.e z czasów Mahometa. Potwierdzają to wyliczone liczby z lewej strony tabeli Galerii z 611 r.n.e. Kto był tak naprawdę realizatorem sprowadzenia potomków Mahometa do Europy. Z jaką siatką jest powiązana Kanclerz Niemiec i kto pociągał za sznurki. Tej operacji nie przeprowadziła jedna osoba. W tym eksperymencie brał udział  sztab ludzi. Na ten cel były pompowane miliardy dolarów. Na pewno ktoś na tym eksperymencie dobrze zarobił. Czy Platforma Obywatelska także dostała swoją dolę za próbę sprowadzenia emigrantów do Polski, czy też była tylko słupem. Dziś byśmy byli świadkami zdejmowania krzyży z naszych cmentarzy gdyby program wypełniła opozycja. Jednym filantropem jest Soros demon zła i on jest autorem rozbicia wiary katolickiej w Europie. Demona jest bardzo łatwo rozpoznać gdyż boi się krzyża. W obecnym czasie Francja stanęła przed takim wyzwaniem. Taki obraz wydarzeń odczytałem z ciała niebieskiego który przyleciał z 13-tej numeracji tabeli Galerii. Sumując ciała niebieskie pojawiają się zgodnie z wydarzeniami historycznymi na Ziemi i ostrzegają one przed czasami ostatecznymi. Nie da się ukryć że ciała niebieskie realizują myśli człowieka. Długo się nad tym zastanawiałem i potwierdzenie znalazłem. 16 grudzień 2016 rok zamach stanu - Polska. Cztery dni później aktywność słoneczna przedstawia trzy fatalne szóstki { + 666 } które będą gnębić Polskę przez 666 dni z małymi przerwami. Tę puszkę pandory otworzyła totalna opozycja. Tylko dlaczego cały naród musi na tym cierpieć? Przypomnę że w tej liczbie { R.S. + 1, - 79 } odczytałem na 19/20 listopad dwuczłonowe ciało niebieskie. Zapisałem te ciała niebieskie następującymi liczbami które po zsumowaniu dało jedno ciało niebieskie czyli " dwa w jednym ".

1. 18/19 listopad 2017 rok: - 81 st. C     + 197 st. C   { R.S. + 1,   - 32 }.

2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C     + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }.

Suma wyliczonych liczb - 32 + - 47 = 79 dała mi liczbę - 79. W tej liczbie zapisałem dwuczłonowe ciało niebieskie - 79. Dodając liczby z aktywności słonecznej pierwszej pozycji z 18/19 listopada z prawej do lewej, otrzymam ogromny obiekt kosmiczny o średnicy:  18 + 791 = 809 metrów. Prawdopodobnie pierwsze ciało niebieskie, które pojawiło się 20 października, jest ściśle powiązane z ogromnym obiektem kosmicznym o średnicy 809 metrów. Porównanie ciał niebieskich z 20 października do 20 listopada 2017 roku wygląda następująco: { + 809 do + 168 }. Z liczb wynika ze ciało niebieskie z 20 listopada jest pięciokrotnie większe od tego które przeleciało obok naszej Gwiazdy 20 października 2017 roku.

Ad 2. 19/20 listopad 2017 rok: - 82 st. C    + 165 st. C   { R.S. + 1,   - 47 }. W pierwszej i drugiej pozycji podana jest kolejność obiektów kosmicznych - 81 a w drugiej - 82. Aktywność słoneczna na 19/20 listopada przedstawia drugie ciało niebieskie w kolejności 82. Dodając wyliczone liczby z aktywności słonecznej z 19/20 listopada z prawej do lewej, odczytam drugi obiekt kosmiczny o mniejszej średnicy: 28 + 561 = 589. W tej liczbie aktywność słoneczna zapisała drugi obiekt kosmiczny o średnicy 589 metrów. Na obecną chwilę mogę powiedzieć że wymienione liczby: - 32 oraz - 47 symbolizują dwa obiekty kosmiczne o bardzo dużej średnicy. Bardzo duże zróżnicowanie liczb z obiektów kosmicznych ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Podobne zdarzenie odczytałem i opisałem na blogu 15 lutego 2011 roku. Po 718 dniach wyliczyłem na 15 luty 2013 rok upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk, Rosja. To zdarzenie opisałem w mojej książce " Bitwa z Gwiazdami ". Obecnie może być podobnie gdyż ciała niebieskie zrealizują swój program po 718 dniach począwszy od 20 listopada 2017 roku a kończąc na 20 listopada 2019 roku. Wymienione obiekty kosmiczne o niespotykanych rozmiarach mogą mieć bardzo duży wpływ na przesunięcie płyt tektonicznych, eksplozję na Słońcu, eksplozję wulkanów, trzęsienia ziemi, huragany, nawałnice itp. Skutki katastrofalne dla naszej cywilizacji. Aktywność słoneczna na dzień 20 październik przedstawia następujące liczby, gdzie wartość liczby + 1 wskazuje dodatkowy obiekt kosmiczny: - 64 st. C    + 221 st. C  { R.S. + 1,   - 79 }. Te wyliczenia przedstawiłem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed przelotem obiektów kosmicznych w bardzo bliskiej odległości od naszej Gwiazdy oraz planety na dzień 20 październik 2017 roku. Pod wartością liczby + 221 kryją się kosmiczne tajemnice które przedstawię w innym wydaniu. Trzęsienie ziemi które miało miejsce 21 października 2017 roku po przelocie ciała niebieskiego przedstawiłem i opisałem na blogu 25 września 2017 roku. Czyli 25 dni przed mającym nastąpić trzęsieniu ziemi w Polsce. Przedstawiłem wówczas dzień oraz miejsce trzęsienia ziemi w Polsce.

21 październik 2017 rok: M. 3.6 - POLSKA - 2017 - 10 - 21   03:33:50
Lokalizacja: 51,61 N;  16.16  E   głębokość 1 km

W liczbie 1 zapisane są trzy wiadomości - głębokość trzęsienia ziemi, średnica obiektu, oraz przelot w bardzo bliskiej odległości od naszej planety.

źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=625422

20 październik 2017 rok to ciało niebieskie o wartości liczbowej - 79 kieruje nas na przyszłe wydarzenia. Gdybym zmienił znaki przy liczbie - 79 na + 79 to w kalendarzu odczytam 9 styczeń 2018 rok. Na pewno w tej liczbie zapisane jest ostrzeżenie na pierwszą dekadę miesiąca stycznia 2018 roku. Można zasugerować zmianę pogody na 8/9 styczeń 2018 rok. Ciało niebieskie - 79 jest dziś bardziej informatorem do budowy 13 układu planetarnego " Nibiru ", pełny zapis: R.S.38.2721     26  0  13    6. Numeracja 26-ta oraz 38-ma jest ściśle ze sobą powiązana. Wygląda na to że 26-ty układ planetarny " Nibiru " z 13 numeracji jest na stałe związany z naszym Układem Planetarnym. Potwierdza to 19 numeracja z tabeli Galerii którą odczytałem i zapisałem następującymi liczbami: R.S.56.5691     38  0  19      9. Do minionej daty 19/20 października dodam 66 dni z Szybu Komory Królowej to odczytam 24/25 grudzień 2017 rok.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski