Ostatnie prognozy

poniedziałek, 23 grudnia 2013
13 marzec 2013 rok - 261 dni później - huragan Ksawery

Co tak ważnego zapisano w życiu i śmierci Jezusa. Rok 2013 - Watykan - cały świat obiegła wiadomość o rezygnacji Benedykta XVI ze stanowiska Papieża. Stan zdrowia nie pozwalał mu dłużej zasiadać na tym stanowisku. Decyzje o rezygnacji ogłosił 28-mego lutego 2013 roku. 13 marca 2013 roku konklawe w Watykanie wybrało nowego papieża - Franciszka. Dlaczego 13 marca, przecież w miesiącu jest średnio 30 dni, każdy inny dzień byłby dobry. Nie, losami człowieka na Ziemi kieruje Pan Bóg, który wszystko precyzyjnie zaplanował. Dzień 13-tego marca 2013 roku służy do poinformowania tych wszystkich którzy żyli w nieświadomości o śmierci Jezusa w dniu 13-tego marca. Dlatego Pan Bóg przypomniał o tym wydarzeniu około 2000 lat później. Wydarzenie z Watykanu musiało pokryć się z datą 13-tego marca 2013 roku. Dwóch papieży jednocześnie w dzisiejszych czasach to sensacja na skale światową.  Dwóch papieży dla których przysługują te same liczby 56,56 w 2013 roku, pokryło się w liczbach które zapisano w 38 układzie planetarnym.
R.S.56,5691     38  0  19   9
To wybór drugiego papieża potwierdza śmierć Jezusa w dniu 13 marca. W 2030 roku naszego kalendarza 24-tego grudnia Jezus skończyłby 30 lat, w nowym roku 2031 Jezusowi idzie 31 rok. Liczba 31 przedstawia jednocześnie 31 rok z życia Jezusa oraz datę 13 marzec, dzień śmierci Jezusa.

Porównajmy wydarzenia z czasów Jezusa do budowy naszej Galaktyki. W 12-tym układzie planetarnym zapisano narodzenie, życie i śmierć Jezusa, oraz 12-tu apostołów. Jezus występuje w roli 13-tej osoby, powiązany z 13-tym układem planetarnym, który wprowadza nowy ład oraz porządek na naszej Ziemi. Jednak nie od razu. Chrześcijaństwo było prześladowane przez kolejne trzy stulecia. Dopiero Cesarz Rzymu Konstantyn zalegalizował chrześcijaństwo w Edykcie z Mediolanu w 315 roku. W 13-tym układzie planetarnym zapisano układ planetarny " Nibiru " który wprowadza nowy ład na Ziemi. Jeżeli ktoś mówi o " Nibiru " to tak jakby mówi o Bogu, który wprowadza nowy porządek na Ziemi co 3600 lat.  I nie mam co do tego żadnej wątpliwości. W końcu ktoś musi trzymać porządek w naszej Galaktyce oraz na Ziemi. Z tą liczbą oraz datą powiązane są także katastrofy na Ziemi nie bezpośrednio, tylko odłożone w czasie. Jezus przyszedł na świat dla zbawienia wszystkich ludzi, lecz każdy dostanie tyle na ile sobie zasłużył. Wspomnę tylko prześladowcy zostaną pozbawieni własnej woli, odwrotnie jak na Ziemi. Jednocześnie w liczbie 13 zapisane są informacje o katastrofach. Aby je rozwiązać trzeba zastosować w odpowiednim czasie wzór.

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26

Około tej daty w 2031 roku na pewno dojdzie do ważnego wydarzenia na Ziemi oraz w kosmosie. Dwa szyby z komnaty Królowej długości 193 oraz 203 przedstawiają bardzo ważne wydarzenia. Pierwszy szyb długości 193 cm został już opisany, przedstawia wybuch drugiej wojny światowej w 1939 roku. Natomiast drugi szyb długości 203 cm informuje o dacie w kalendarzu 2030 oraz 2033 roku. W 2033 roku 13 marca będziemy mieli pełną rocznicę śmierci Jezusa. Okrągłe daty informują o ważnych wydarzeniach na Ziemi. 100 lat wcześniej w 1933 roku, doszedł do władzy antychryst Hitler, oby historia się nie powtórzyła.

13 marzec 2013 rok, historyczna data wybór papieża Franciszka. Jednocześnie w tym dniu mamy na świecie dwóch papieży w stolicy Piotrowej. Jedna liczba 56 przysługuje Panu Bogu. Dwie liczby które zapisano w 38 układzie planetarnym R.S.56,5691 przysługują dwóm papieżom na stolicy Piotrowej. Wydarzenie na skalę światową 13 marzec 2013 roku przenieśmy na wydarzenia ziemskie. 13 marzec 2013 rok to historyczna data do której trzeba zastosować stały wzór. Te obliczenia już zostały wykonane i opisane, przypomnę jeszcze raz.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81.
13 marzec + 180 dni = 13 wrzesień 2013 rok.
13 wrzesień + 18 dni = 1 październik 2013 rok.
13 wrzesień 2013 rok + 81 dni = 4 grudzień 2013 rok.

W Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący wpisany jest nasz Księżyc w liczbie 81 mas do naszej Ziemi. Cóż tak ważnego wydarzyło się około 4 grudnia 2013 roku? Ta data na stałe zapisana została historii Polski. Huragan Ksawery który uformował się nad Europą oraz Polską przyniósł wielkie zniszczenia. O tym zdarzeniu informowała Boska liczba 56,56 z 13-tego marca. Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. 13 marca 2013 roku przypominał światu o śmierci Jezusa. Dwie zbieżne liczby 56,56 z dnia 13-tego marca 2013 roku dały o sobie znać 261 dni później w dniu 5/6 grudnia 2013 roku w Polsce. Ciągle przypominam iż źle się dzieje w tej Komnacie - Polska.

Do tej daty z 13-tego marca dołączyłem dodatkowo zróżnicowane temperatury z dnia 30 listopada oraz 1 grudnia. Od wschodu do zachodu na tarczy słonecznej oraz od południa do północy, bardzo zróżnicowane temperatury. To bieguny plusowe oraz minusowe które nawzajem się zwalczają. Ostatecznie biegun plusowy który uaktywnił się od 1-ego grudnia wyparł całkowicie biegun minusowy po 1 grudnia. I tak temperatury plusowe które obecnie mamy w grudniu pokrywają się z przebiegunowaniem plusowym, które miało miejsce z 20/21 września 2013 roku. Walka biegunów na tarczy słonecznej wpłynęła na wydarzenia w Polsce z dnia 5 oraz 6 tego grudnia 2013 roku. To co dzieje się na Słońcu pokrywa się z wydarzeniami na Ziemi.

Odliczanie

2013 rok jest pierwszym rokiem od którego zaczęliśmy odliczanie katastrof w Polsce. W pierwszym roku zapisaliśmy na kartach historii Huragan Ksawery, który siał zniszczenia przez dwa dni piątego oraz szóstego grudnia w Polsce. Rok 2014 będzie drugim rokiem z rzędu który dokona wielkich zniszczeń na polskiej ziemi na podobną skalę jak huragan Ksawery. Stopień zagrożenia będzie wzrastał od liczby 9 do liczby jeden. Zacznijmy odliczać lata oraz straty w Polsce.

Oto trzęsienia ziemi które wyliczyłem i miały miejsce w Polsce początkiem grudnia 2013 roku.

1. M 3.1 - POLSKA - 02.12.2013   17:11:40 UTC. lokalizacja okolice Lubina
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=346488

2. M 3.0 - POLSKA - 03.12.2013   05:13:44 UTC lokalizacja okolice Polkowic
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=346544

3. M 2.9 - POLSKA - 05.12.2013   19:06:28 UTC lokalizacja Rybnik
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=346882

4. M 3.1 - POLSKA - 06.12.2013  14:14:47 UTC lokalizacja okolice Lubina
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=346994

5. M 2.9 - POLSKA - 06.12.2013  22:44:55 UTC lokalizacja okolice Świętochłowic
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=347073

6. M 3.3 - POLSKA - 10.12.2013  07:47:59 UTC lokalizacja okolice Lubina
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=347513

7. M 3.8 - POLSKA - 10.12.2013  06:23:31 UTC lokalizacja okolice Zielonej Góry
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=347501

To tylko część większych trzęsień ziemi które zostały przeliczone przez wzór i są zgodne z wydarzeniami.

Przebiegunowania:

Każdego miesiąca na Słońcu mamy dwa przebiegunowania oraz jedno doładowanie które przypada zawsze 11-tego dnia miesiąca.

20-tego dnia miesiąca na Słońcu dochodzi do całkowitego lub częściowego przebiegunowania. W tym czasie bieguny plusowe oraz minusowe na Słońcu zmieniają swoje pozycje. Nazywamy to zjawisko zaburzeniami pola magnetycznego. W tym czasie dochodzi do większych oraz mniejszych eksplozji na Słońcu, które mają wpływ na zmianę pogody na Ziemi po około czterech dniach. Przebiegunowanie minusowe które wyparło biegun plusowy, wpływa na zwiększone trzęsienia ziemi po około czterech dniach. Inny przypadek mieliśmy przy niskiej aktywności słonecznej przebiegunowanie które miało miejsce w Polsce z 20/21-tego września 2013 roku na 19-tym południku. Wyliczone liczby ze wzoru dały wynik w liczbie + 19 wskazując dokładne miejsce przebiegunowania na Ziemi - Polska. To w tym miejscu na 19-tym południku 51-szym równoleżniku byliśmy świadkami trzęsień ziemi które podałem na blogu. Nasza Gwiazda posiada takie sama współrzędne słoneczne jak nasza Ziemia. Ze wzoru można wyliczyć południk który w procesie przebiegunowania biegunów wskazuje dokładne miejsce dla każdej szerokości geograficznej na naszej Ziemi. Wskazane miejsca są nawiedzane zwiększoną ilością trzęsień ziemi. Przykład przebiegunowania podałem w dniu 20/21 września 2013 roku w Polsce.

Wstawione temperatury pod wzór częściowo odsłaniają kurtynę.

Przykład z 20-tego listopada 2013 roku. Eksplozja na Słońcu zmieniła pogodę po 24-tym listopada. W tym czasie dochodzi do największych trzęsień ziemi.

M 5,6 - irańsko-irackiej BORDEN REGION - 24.11.2013 18:05:41 UTC
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=345302

20/21 grudzień 2013 rok - w tym dniu dojdzie do eksplozji na Słońcu, lub zaburzeń w polu magnetycznym. Ponownie dojdzie do częściowej zmiany biegunów. Wpłynie to bezpośrednio na trzęsienia ziemi oraz inne niebezpieczeństwa w tym dniu lub około czterech dni późnej w różnych częściach świata, a głównie w Europie. W zależności na jakim południku oraz równoleżniku słonecznym doszło do przebiegunowania. Wyliczona liczba - 32, oraz + 51 mogą wskazywać wydarzenia na zachód od Greenwich na 32 równoleżniku i 51 południku. Miejsce lokalizacji to uskok płyt tektonicznych na Oceanie Atlantyckim na północ od równika. Liczba + 51 wskazuje jednoznacznie miejsce w Polsce na 15 południku oraz 51 równoleżniku.

Oto kilka trzęsienia ziemi w Polsce które miały miejsce około 20/21 grudnia 2013 roku.

1. M 3.1 - POLSKA - 19.12.2013   14:34:03 UTC lokalizacja okolice Lubina
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=348787

2. M 2.8 -POLSKA - 19.12.2013   16:51:30 UTC lokalizacja Stara Kamienna
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=348793

3. M 3.0 - POLSKA - 20.12.2013  07:08:51 UTC lokalizacja okolice Polkowic
źródło: www.emscocsem.org/Earthguake/earthguake.php?id=348853

4. M 2.8 - POLSKA - 21.12.2013  10:45:19 UTC lokalizacja okolice Jastrzębie Zdrój
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=349038

5. M 3.2 - POLSKA - 21.12.2013  14:47:31 UTC lokalizacja okolice Polkowic
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=349069

Badania są ciągle testowane i mogą dotyczyć innych wydarzeń.


2012 - 2057 Co nas czeka w ciągu następnych 45 lat?

Budowa trzeciej części naszej Galaktyki z prawej strony.

56  0  28    R.S.83,12171

54  0  27        R.S.80,11331       1     ostatnia katastrofa ziemska.

52  0  26        R.S.77,10521       2

50  0  25        R.S.74,9741         3

48  0  24        R.S.71,8991         4

46  0  23        R.S.68,8271         5

44  0  22        R.S.65,7581         6

42  0  21        R.S.62,6921         7

40  0  20        R.S.59,6291         8

38  0  19        R.S.56,5691     >  9 <

Rzut okiem na trzecią część naszej Galaktyki. Dotyczy ona wydarzeń w dzisiejszych czasach od 2013 roku. Z prawej strony figuruje numeracja przy każdym układzie planetarnym od jeden u góry do dziewięciu na samym dole. Odwrotnie z lewej strony od 19-tego do 27-mego układu planetarnego. W pierwszym od dołu 38 układzie planetarnym R.S.56,5691 z prawej strony figuruje liczba 9. Rok 2013 jest tym od którego zaczynamy odliczanie katastrof w Polsce oraz w Europie. Pierwsza katastrofa to huragan Ksawery który dokonał wiele zniszczeń 6 grudnia 2013 roku. Pozostało jeszcze osiem lat licząc od 2014 roku. Każda katastrofa będzie inna od następnej. Każdy rok można samodzielnie analizować oraz rejestrować.

Poniżej przedstawiam przeliczone lata na wydarzenia od dołu do góry zgodnie z numeracją.

1. 2013 + 9 lat = 2021 rok.

Sumując = 9 lat
a. 2013 rok Pierwsza katastrofa - huragan Ksawery - Polska oraz Europa.
b. 2014 ?

Drugi układ planetarny od dołu R.S.59,6291 posiada numer 8 oraz liczbę z lewej strony 20. To 20-ty południk który wpisany jest w terytorium Polski. Więc mamy już 17 lat do 2029 roku.

Sumując 9 + 8 = 17 lat.

2. 2021 + 8 lat = 2029 rok.

Trzeci układ planetarny od dołu R.S.62,6921 posiada numer 7 oraz liczbę z lewej strony 21. To 21 południk który jest wpisany w terytorium Polski.

Sumując 17 + 7 = 24 lata.

3. 2029 + 7 = 2036 rok.

Czwarty układ planetarny od dołu R.S.65,7581 posiada numer w licznie 6 oraz liczbę z lewej strony 22. To 22 południk który jest wpisany w terytorium Polski.
Liczba 30 jest można powiedzieć magiczna. Pomiędzy 4-tym a 5-tym układem planetarnym wpisany jest rok od 2030 do 2035, gdzie zapisano życie i śmierć Jezusa. Zbliżamy się do 30-roku z życia Jezusa.

Sumując lata 24 + 6 = 30.

4. 2036 + 6 = 2042 lata.

Piąty układ planetarny od dołu R.S.68,8271 posiada numer w liczbie 5 oraz liczbę 23. Pomiędzy 30-tym a 35-tym wpisana jest śmierć Jezusa.
Trzeba wliczyć sześć lat konfliktu pomiędzy 20 a 40 południkiem na terytorium Polski oraz Rosji, od 2040 roku do 2047, czy tak będzie to historia pokaże. Zaznaczyłem, chociaż może te liczby mówią o całkiem innym wydarzeniu.

Sumując lata 30 + 5 = 35.

5. 2042 + 5 = 2047 lat.

Szósty układ planetarny od dołu R.S.71,8991 posiada numer w liczbie 4 oraz liczbę 24. To 24-ty południk który graniczy z Białorusią od wschodu. Teoretycznie można przyjąć że ciężkie czasy opuszczą Polskę w 2051 roku. Może to być już ostatni rok w którym występuje liczba 51. Informuje ona 15 południku oraz 51 równoleżniku od strony zachodniej Polski.

Sumując lata 35 + 4 = 39.

6. 2047 + 4 = 2051 lat.

Siódmy układ planetarny od dołu R.S.74,9741 posiada numer w liczbie 3 oraz liczbę 25. To 25 południk który wpisany jest w terytorium Białorusi. Można przyjąć zmiany na Białorusi.
39 + 3 = 42 lata.

Sumując 2051 rok + 3 = 2054 lata.

7. 2051 + 3 = 2054 lata.

Ósmy układ planetarny od dołu R.S.77,10521 posiada numer w liczbie 2 oraz liczbę 26. To 26 południk który jest wpisany w terytorium Białorusi. 42 + 2 = 44 lata. Zbliżamy się ku końcowi pozostały już tylko dwa niebezpieczeństwa na świecie.

Sumując 2954 + 2 = 2056.

8. 2054 + 2 = 2056 lat.

Dziewiąty układ planetarny od dołu R.S.80,11331 posiada numer w liczbie 1 oraz liczbę 27. To 27 południk który zaznacza miasto na Ukrainie Chmielnicki poniżej 50 równoleżnika.

44 + 1 = 45. Jedno niebezpieczeństwo - katastrofa światowa.

9. 2056 rok + 1 = 2057 lat.

Ostatni dziewiąty układ planetarny informuje o największej katastrofie, jakiej świat do tej pory nie znał. Może to być koniec czegoś czego nie znamy, możemy przypuszczać zmiana osi Ziemi, zniszczy wszystko za około 45 lat. {Wody z Oceanów zaleją wielkie powierzchnie naszej Ziemi to tylko teoria}. 2012 + 45 = 2057. Jednak świat nadal będzie istniał aż do 2856 roku naszego kalendarza. W tym miejscu świat się naprawdę zatrzyma. Zsumowane liczby dały mi wynik jednoznaczny - 45 lat. Odpowiada to powierzchni z piramidy Cheopsa czytając z prawej do lewej 5,4 ha. Pod tą liczbę 45 wpisany jest księżyc w liczbie 45 raz większy od naszego. Wielkie katastrofy na świecie zdarzają się co około 13 tys. lat. Jakie niebezpieczeństwo zapisano z góry trudno określić. Może ludzkość sama sobie zgotuje swój los. 56-ty układ planetarny zamyka pewien proces zmian, pomiędzy 28 a 56 południkiem. Czy możemy jeszcze coś sami zmienić, niestety nie gdyż liczby mówią same za siebie i potwierdzają wydarzenia na świecie. Niejednokrotnie pisałem że na wschód od 0 Greenwich oraz w Polsce będą panowały temperatury powyżej 38 stopni C. Natomiast na zachód od 0 Greenwich będą panowały temperatury ujemne do minus 25 stopni C. I tak też już się dzieje, obecnie w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej ponad 50 % powierzchni kraju zasypane jest śniegiem. Burze śnieżne dały o sobie znać w Kalifornii, Nevadzie, Arizonie i Nowym Meksyku. Natomiast prawie cała Kanada jest sparaliżowana. Wielkie mrozy utrudniają życie wielu mieszkańcom. O tych prognozach oraz temperaturach jakie będą panowały w Polsce oraz w Ameryce opisałem w mojej książce pt: " Bitwa z Gwiazdami ".

Nowy Rok 2014

Ponownie wszystko zaczyna się na Słońcu od 10-tego stycznia 2014 roku ciągiem do około 20/21 stycznia. Wydarzenia ze Słońca odczujemy na Ziemi, jeżeli nie od razu po na pewno po czasie. Zaburzenia na Słońcu wpłyną na wydarzenia w Polsce.

Już z 2/3 stycznia 2014 roku prawdopodobnie nawiedzi nas trzęsienie ziemi. W jakich skutkach trudno powiedzieć.

Liczby + 2, - 2, + 1, 0, informują nas o tym wydarzeniu na 16-tym południku. Na dzień 6 oraz 7 stycznia 2014 roku wyliczyłem liczby które informują o trzęsieniu ziemi: + 4, - 1, - 4, 0 na 15 południku.

Wehikuł czasu: z 10 na 11 styczeń 2014 rok wyliczyłem liczby:
{ + 23, - 45 }, które mogą informować o pewnym niebezpieczeństwie na świecie, np. teoretycznie określiłem to miejsce w Rumuni lub tamte rejony. Liczby przedstawiają współrzędne geograficzne na 23 południku oraz 45 równoleżniku. Niska aktywność słoneczna wpływa bezpośrednio na niebezpieczeństwo w Europie. Niebawem ukaże się wykres który zarejestrowałem z niebezpieczeństwem na 2014 rok.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 04 grudnia 2013
Wezuwiusz

Uznałem że temat włoskiego Wezuwiusza powinien zostać jeszcze raz przeanalizowany, ponieważ przebiegunowania na dolnym biegunie Słońca rzucają nowe światło na jeden z najniebezpieczniejszych wulkanów na świecie. Na eksplozje wulkanów oraz trzęsienia ziemi wpływają przebiegunowania naszej Gwiazdy. Bardzo ważne wydarzenie zapisano w numeracji naszej Galaktyki, które dotyczy wulkanu Wezuwiusz.

Przebiegunowania w 2013 roku.

1. Pełne przebiegunowanie plusowe na górnej tarczy Słońca mieliśmy w dniu z 20 na 21 czerwca 2013 roku.

2. Następne przebiegunowanie minusowe miało miejsce w dniu z 20 na 21 lipca 2013 roku, także w górnej części tarczy słonecznej.

3. Kolejne przebiegunowanie minusowe lecz tylko częściowe miało miejsce w dniu z 20 na 21 sierpnia 2013 roku w dolnej części tarczy słonecznej.

4. Pełne przebiegunowanie minusowe w dolnej części tarczy słonecznej miało miejsce w dniu 1 września 2013 roku. Od tego dnia biegun minusowy na dolnym biegunie Słońca się rozbudował. I ten proces trwa do 1 grudnia 2013 roku, przez 90 dni.

5. W górnej części tarczy słonecznej trwa walka biegunów minusowych oraz plusowych do 20 września 2013 roku.

6. Ostatecznie do całkowitego przebiegunowania plusowego w górnej części tarczy słonecznej doszło w dniu z 20 na 21 września 2013 roku, o tym wydarzeniu wspominałem na blogu.

7. Od 1 grudnia 2013 roku na dolnej tarczy słonecznej plusowy biegun całkowicie się uaktywnił wpływając na zmiany do 15 grudnia, włącznie z trzęsieniami ziemi. Liczby od 10 grudnia informują o wzroście temperatur plusowych w południe. W poprzednich latach temperatury plusowe w okresie zimowym przedstawiały podwojoną wartość ujemną. Tak może być od 10 grudnia, a to wpłynie na trzęsienia ziemi.

30 listopad, 1 oraz 2 grudnia 2013 roku na naszym Słońcu dojdzie do dziwnych zjawisk, w każdej części tarczy słonecznej, włącznie z zaburzeniami pola magnetycznego które zostaną przeniesione na Ziemię. Na skutki zawsze trzeba poczekać od 100 do 200 dni. Każde przebiegunowanie informuje o niebezpieczeństwie na naszej Ziemi.

Minął 30 listopad 2013 r. prognozowana temperatura na ten dzień miała mieć + 16 stopni C. Jednak było inaczej, temperatura w cieniu wyniosła + 5 stopni C. o godz: 13:40. Natomiast temperatura w słońcu przekroczyła + 16,5 stopnia C o godz: 12:35. Nauka nie idzie w las. Wykres nr. 39 który ukaże się pod wykresami zarejestrował prognozowaną temperaturę w słońcu.

W przedstawionych przebiegunowaniach 2013 roku dominuje biegun plusowy. W 2010 roku na naszym Słońcu dominował biegun minusowy. Efektem przebiegunowania minusowego było trzęsienie ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. W 2010 roku mieliśmy tylko dwa przebiegunowania 20 czerwca oraz 1 września 2010 roku przez 71 dni.

1 września 2013 roku na południowym biegunie tarczy słonecznej rozbudował się całkowicie biegun minusowy. Wyliczone liczby ze wzoru na 30 sierpień 1 wrzesień są następujące:
+ 32 oraz + 10 = 42

Wybuch na Słońcu miał miejsce o godz: 00:24:18 UT. Dwa zera z eksplozji na Słońcu przedstawiają naszą strefę czasową, Polska, Włochy. Liczba 42 przedstawia 42 równoleżnik który przecina 10 południk, lokalizacja Morze Tyrreńskie - Włochy. Liczba 18 z wybuchu słonecznego przedstawia 18-ty południk w Polsce. Przedstawia dodatkowo liczbę 81 z masy Ziemi do Księżyca. Wzór przedstawi nowe daty w 2014 roku które informują o niebezpieczeństwie na Ziemi.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81.

a. 1 wrzesień + 180 = 1 marzec 2014 rok + 32 dni = 2/3 kwiecień 2014 rok.
b. 1 marzec + 18 dni = 19 marzec 2014 rok.
c. 1 marzec + 81 dni = 21 maj 2014 rok.

Wyliczone liczby przedstawiają pewną zagadkę którą trzeba spróbować rozwiązać.
1 wrzesień + 180 dni = 1 marzec 2014 rok.

a. 1 marzec + 32 dni = 3 kwiecień 2014 rok.
b. 1 marzec + 42 dni = 13 kwiecień 2014 rok.
c. 1 marzec + 10 dni = 11 marzec 2014 rok ten dzień jest szczególny.

Przebiegunowanie minusowe ujawniło nowe daty na miesiąc marzec oraz kwiecień 2014 roku. W trzeciej dekadzie marca 2010 roku odezwał się wulkan na Islandii, który ostatecznie eksplodował z 13 na 14 kwietnia 2010 roku. Czy i tym razem powtórzy się ta sama sytuacja w 2014 roku? Zobaczymy.

W siedmiu pozycjach które przedstawiłem powyżej wyłania się obraz przebiegunowań plusowych oraz minusowych na naszym Słońcu. Wskazując nowe daty na marzec oraz kwiecień 2014 rok. Przebiegunowania to one informują o niebezpieczeństwie na naszej Ziemi. Każdy uaktywniony biegun plusowy oraz minusowy na tarczy Słońca uaktywnia wulkany na naszej Ziemi, dotyczy to również Wezuwiusza. Pozostało jeszcze trochę czasu w tym oraz przyszłym roku. Myślę że nowe temperatury podstawione do wzoru ujawnią pewne szczegóły. Procesy zachodzące na naszym Słońcu idą w parze ze zmianami pór roku, z małymi wyjątkami. Jeżeli obecne przebiegunowania nie ruszą Wezuwiusza w tym oraz przyszłym roku to najbardziej prawdopodobna data eksplozji Wezuwiusza przypadnie na 2033 rok. Jest to historyczna data 2000 lat od śmierci Jezusa. Wezuwiusz wpisany jest w daty pomiędzy 1938 a 2040 rokiem.

Ciekawostka:

1. 38 układ planetarny R.S.56,5691   38  0  19  posiada wpisaną datę napaści Niemiec na Rosją. Ostatnie trzy liczby z prawej strony wskazują datę 19 czerwiec. Po interwencji na Bałkanach Hitler zmienił datę napaści Niemiec na Rosję na 22 czerwiec 1941 rok. Czwarta liczba 5 czytana z prawej strony  informuje o pięciu latach wojny w Europie oraz na świecie.

2. 40-ty układ planetarny R.S.59,6291  40  0  20 posiada wpisaną datę 2040 rok oraz pewien konflikt Polsko - Rosyjski tak to sprecyzowałem. Trzy liczby z prawej strony informują o dacie 19 luty 2040 rok. Czwarta liczba 6 czytana z prawej do lewej informuje o sześciu latach prawdopodobnie wojny lub konfliktu w Europie lub na świecie. Komnata Królowej z piramidy Cheopsa niesie przesłanie dla Polski. Koniec naszych czasów przypadnie na 2856 rok. Nastaną Nowe Czasy. Co one oznaczają dla Polski? Upadek jednego wielkiego państwa przyczyni się do powstania drugiego wielkiego państwa na świecie. W 56-tym układzie planetarnym zapisano wielkość terytorialną państwa Polskiego: R.S.83,312171     56  0  28. Upadek jednego prawdopodobnie przyczyni się do powstania innego państwa. Którego terytorium wyniesie 8 milionów 312 tys. 171 km kwadratowych. Trzy cyfrowa liczba 312 wpisana jest w terytorium Polski. Zanim do tego dojdzie upłynie wiele wody. Nasz kraj będzie poddany ciężkiej próbie, lecz przyjdą złote lata dla Polski. Kalendarz który obecnie znamy się skończy. Powstanie Nowy Kalendarz który wszystko zmieni zaczniemy liczyć od początku. Zanim do tego dojdzie przed końcem czasów po naszej zmęczonej Ziemi będzie stąpał Pan z Niebios. Będzie to znak końca naszych czasów.

Trzęsienia ziemi jakie mają miejsce na naszej ziemi zawsze zaczynają się od przebiegunowań. Te zdarzenia rozpoczynają się od 11 każdego miesiąca skutki do 15 każdego miesiąca. Na przebiegunowania wpływają zróżnicowane temperatury, jakie odczytujemy z naszej Gwiazdy. W procesie przebiegunowania dochodzi do silnej aktywności słonecznej która ma wpływ na trzęsienia ziemi. Przykład takiego trzęsienia ziemi mieliśmy w dniu 20 listopada 2013 roku Polska.

M 3.5 - POLSKA - 20.11.2013, 05:01:46 UTC.
źródło: Earthguake-Magnitude 3.5-POLSKA - 2013 20 listopad 05:01:46 UTC
www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=344533

Wehikuł czasu

Czy eksplozja gazociągu w Jankowie Przygodzkim 14 listopada 2013 roku w Polsce jest pewną informacją na przyszły rok. Eksplozja, temperatura, informuje o jakimś zdarzeniu.

Zastosujmy stały wzór Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81, aby uzyskać informacji ważnych lub mniej ważnych wydarzeniach.

a. 14 listopad 2013 rok + 180 dni = 14 maj 2014 rok. Każdego 14-tego dnia miesiąca dochodzi do większych katastrof na naszej Ziemi.
b. 14 maj + 18 dni = 2 czerwiec 2014 rok, ta data już została wyliczona i zaliczona jako niebezpieczeństwo na naszej Ziemi, w Polsce lub w Europie.
c. 14 maj + 81 dni = 5 sierpień 2014 rok.

Do daty 14 listopad dodałem wartość liczby z drugiego księżyca w liczbie 45 i jej odwrotność 54.

a. 14 maj + 45 dni = 29 czerwiec 2014 eksplozje na słońcu po przebiegunowaniu wpłyną na trzęsienia ziemi lub inne niebezpieczeństwo początkiem lipca. Każdego 30 dnia miesiąca dochodzi do doładowania naszej Gwiazdy, która wpływa na zdarzenia na naszej Ziemi po kilku dniach.

b. 14 maj + 54 dni = 8 lipiec 2014 rok. W wyliczonych dniach dojdzie do kolejnego niebezpieczeństwa na Ziemi: 14 maj, 2 czerwiec, 29 czerwiec, 8 lipiec, 5 sierpień. Przedstawione daty teoretycznie nawiązują do ważnych wydarzeń na Ziemi, których doświadczymy. Szczegółowe obliczenia przedstawię w przyszłym roku.

Przebiegunowania -podróż do innych wymiarów
Moja interpretacja

Czy istnieje tunel czasu, portal do innych wymiarów? Wielu naukowców zadaje to pytanie na które nie ma jasnej odpowiedzi. Badania naukowe nie mogą potwierdzić tego zjawiska. Jeszcze żaden pojazd kosmiczny z ludźmi naszej Ziemi nie zbadał dalekich układów planetarnych. Przecież naszą Planetę Ziemię odwiedza wiele statków kosmicznych niewiadomego pochodzenia. Musieli podróżować tunelem czasu lub portalem z innych wymiarów. Taka podróż zajęłaby im wiele lat świetlnych to raczej niemożliwe. Jak znaleźć wejście do równoległego świata, aby podróż nie trwała w latach świetlnych. Równoległe układy planetarne istnieją przedstawiłem to na równoległych liczbach. Istnieją prawdopodobnie takie możliwości podczas przebiegunowania o którym informuje nas nasza Gwiazda. Tunel czasu to prawdopodobnie przejście do innego wymiaru w procesie przebiegunowania, które każdego roku ma miejsce na naszym Słońcu oraz na na naszej Ziemi. Podczas przebiegunowania dochodzi do potężnych eksplozji na Słońcu. Nasza Gwiazda w tym czasie wysyła wiadomość do innych Gwiazd wiadomość pod postacią wybuchów. To zjawisko nazywam tunelem czasu. Czy obcy korzystają z tego dobrodziejstwa? Zagadkę wszechświata zawsze można próbować rozwiązać, stawiając różne hipotezy. Przytoczę zdarzenie które miało miejsce na naszej Ziemi podczas eksplozji na Słońcu. Zdarzenie miało miejsce 15 lutego 2011 roku, wybuch na Słońcu ciągiem od 13 lutego do 18 lutego 2011 roku. Najwyższy wskaźnik powyżej X zanotowała NOAA/Space Weather w dniu 15 lutego tuż po północy. O tym zdarzeniu pisałem kilka miesięcy wcześniej. 720 dni później 15 lutego 2013 roku pojawiła się znikąd asteroida, jakby przybyła z innego wymiaru. Żadna satelita nie wykryła tej asteroidy informując opinie publiczną. Zdarzenie zarejestrowano tuż nad samą Ziemią nad Czelabińskiem - Rosja. Jaki sekret kryje przebiegunowanie, czy jest to przejście do innych wymiarów, trudno powiedzieć. W przebiegunowaniu kryje się zagadka wszechświata która jest powiązana z liczbą 718. Spadające asteroidy na Ziemię korzystają z luk pomiędzy przebiegunowaniami. Oczywiście nie wszystkie asteroidy muszą pochodzić z innych wymiarów. W naszym układzie słonecznym krąży bardzo wiele małych i dużych asteroid które w końcu gdzieś spadają. Numeracja układów planetarnych z naszej Galaktyki kryje jeszcze wiele nierozwiązanych zagadek.

1. M 2.9 - POLSKA - 25.11.2013, 17:24:54 UTC okolice Górnego Śląska.
Źródło: Trzęsienie ziemi - Magnituda 2.9 - POLSKA - 2013 25 listopad 17:24:54 UTC.
www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=345559

2. M 3.3 - POLSKA - 26.11.2013, 05:34:48  UTC  okolice Polkowic.
Źródło: Trzęsienie ziemi - Magnituda 3.3 - POLSKA - 2013 listopad 26, 05:34:48 UTC.
www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=345550

Na dzień 20/21 grudzień 2013 rok wyliczyłem następujące liczby z temperatur słonecznych: - 32,  + 51 stopni C. Na dzień dzisiejszy wiem że liczba + 51 informuje o trzęsieniu ziemi na 51 równoleżniku oraz 15 południku. Trzęsienie ziemi jest szczególne, powstaje na wskutek częściowego przebiegunowania wskazując miejsce okolic Polkowic - Polska. Zawarty kąt w pochyleniu Piramidy Cheopsa wynosi 51 stopni. Współrzędne geograficzne zachodniej Polski w liczbie 51 zawarto w kącie pochylenia Piramidy 51 stopni. Kąt w liczbie 51 niesie bardzo ważne przesłanie które przypadnie na 20/21 grudnia 2013 roku w Polsce.

Zaburzenia na Słońcu 2 grudnia 2013 roku bardzo silnie wpłyną na zmiany w dniu 12 marca 2014 roku. Tą datę już niejednokrotnie wymieniałem w obliczeniach. Szczegółowe informacje po przeliczeniu temperatur.

Prowadzone badania nad trzęsieniami ziemi oraz eksplozjami na Słońcu są ciągle testowane aby ostatecznie potwierdzić naukowe odkrycie.


Wszystkie udokumentowane obliczenia zawarte na moim blogu dziedziczy moja córka Wioleta Suska.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski