Ostatnie prognozy

piątek, 18 marca 2011
      Co Konstelacja Oriona wskazuje na daleki wschodzie?
              Czy granitowy sarkofag w Komorze Królowej symbolizuje śmierć?
              Równoległe wulkany.
 
1 kwiecień 2011r.wybuch na słońcu górna tarcza słońca po 105 dniach przyniesie zmiany
po 15 lipca 2011r. 13 lipiec pierwszy Księżyc planety ,,Nibiru-127" rys. 13. Wszyscy wiemy
co się stało po 105 dniach we wschodniej Australi po wybuchu na słońcu po 1 września
o godz 11.00 czasu polskiego w dolnej części tarczy słonecznej 2010r.
Wybuch na słońcu 1 kwietnia o godz 11.00 czasu polskiego w górnej części tarczy słonecznej
przyniesie kolejne zniszczenia, powstaną nowe zaburzenia w polu magnetycznym Ziemi,
Czwarta strefa czasowa to terytorium bliskiego wschodu
Irak,Iran,Afganistan na wschód od ,0' Greenwich.
21 listopad 2009r. Grom z Tory - artefakt zjawisk atmosferycznych 6 - 9 maj planety ustawione
w fajce stoją na ukośnych liniach przebiegunowania.
Fajka ustawiona nad wschodnią Afryką, może być powiązana z wulkanem Klimandzaro.
Czwarta strefa czasowa to także Ameryka Środkowa, na zach.od ,0' Greenwich.
Wszystkie Księżyce planety ,,Nibiru-127" ułożone od 13 lipca do 13 sierpnia, zamykają
się w tym przedziale.
Granitowy sarkofag w Komorze Królowej symbolizuje Konstelacje Oriona.
Komora Królowej - granitowy safkofag ustawiony na 105 metrze rys.13 to terytorium
dalekiego wschodu. 105 metr, to 105 południk który przecina wyspy Longa na Równiku
na wschód od ,0' Greenwich.
Sarkofag w Komorze Królowej jest szerszy o dwa cm od prześwitu rys.13,26 lipiec.
po pierwsze , żeby nikt go nie wyniusł, bo niemożliwe.
po drugie, ma swoje miejsce w Komnacie Króla czyli w Galektyce
po trzecie Konstelacji Oriona z Galaktyki nigdzie nie można przenieść, bo jest niemożliwe.
Konstelacja Oriona z Komory Króla ustawiona jest dokładnie nad Komorą Królowej
z wymienionymi państwami dalekiego wschodu rys.13.
1. Birma
2. Malezja
3. Tajlandia
4. Indonezja
5.Zach. wybrzeże Australi
6. Indie
7. Część Chin
8.Północna część Oceanu Indyjskiego.
Między 4 a 9 strefą czasową, słońce zapisało:
a - Wodnika
b - Nisze, może nawiązywać do czarnej dziury.
c - Konstelacje Oriona.
 
Korytarz Wstępujący na rys.13 przecina szyb, zamknięy, wymienione państwa mieszczą
się w tym szybie, Włochy,Grecja, Turcja, Bałkany, szczególnie zaznaczono Afryke wschodnią
z Wyżyną Abisyńską,oraz wschodnio Afrykańską { Klimandzaro }.
Szyb to wybuch na słońcu 20 lipiec 2009r. z temp. 358 stop C. rys.13.
Szyb jest zamknięty Korytarzem Wstępującym symbolicznie Kamienną płytą.
Korytarz Wstępujący długości 39 cm to prawdopodobnie 39.000 lat temu ostatni raz
był czynny wulkan Klimandzaro.
Oddzieliłem trójke od temp. wybuchu na słońcu 20 lipca pozostawiłem 58.
 
Powracam ponownie do opisanego tematu o dwóch wierzach na wschodzie oraz
na zachodzie w dniu 5 stycznia 2011r.
Co to są dwie wierze: to dwie jednakowej wysokości budowle, rozstawione w różnych miejscach
po przekątnej, w jednej lini lub jedna obok drugiej.
Czy dwa wulkany mogą symbolizować wierze, rozstawione na różnych Kontynentach
prawdopodobnie tak.
Na rys 13 z maja 2010r.zaznaczyłem : Afryke wschodnią 22 lipiec pod równikiem
Klimandzaro wulkan 5895 m.n.p.m. - wygasły.
Ten sam rys . Ameryka Połydniowa Półn. 11/12 lipiec wulkan Cotopaxi 5897 m.n.p.m.
także pod równikiem.
Obydwa wylkany mają prawie tą samą wysokość, początek wysokości 589
Opisane wierze dotyczą dwóch wulkanów prawdopodobny wybuch
to około 14 lipca 2011r.jest to początkowa data,być może 19 wrzesień lub pażdziernik.
 
Rys.13 2010r. przedstawia Komnate Królowej, to obszar Afryki wschodniej od Kotliny Kongo
Półwysep Arabski,po Wyżyne wschodnio Afrykańskom, w której mieści się wygasły wulkan
Klimandzaro wys. 5895 m.n.p.m.
Komnata Królowej to Ocean Indyjski,Po Wyspy Amsterdam, kończy się na 105 południku
wyspa Borneo, od północy do Gór Tien Szan w Chinach.
Nad tym opisanym obszarem mieści się Komnata Królowej.
 
W tajemniczej liczbie 71.8991 odczytamy 19 wrzesień.
 
Między 4 a 9 strefą czasową znajduje się pól Oceanu Indyjskiego jest to obszar pomiędzy
zwrotnikiem Koziorożca a zwrotnikiem Raka.
Wracam ponownie do opublikowanego tematu z 21 lytego 2011r.
Co mają wspólnego perłowo srebrzyste obłoki 18 września nad Antarktydą z 2008r.
ze spotkaniem planet: Merkury. Saturn, Wenus 18 pażdziernik 2009r. nad Kanadą.
W jednym i drugim przypadku, perłowe obłoki, jak równierz spotkania planet
uprzedzają o bardzo dużych zmianach na Ziemi, z zaznaczonymi biegunami północnym
oraz południowym,
Czy oba przypadki będą miały wpływ na bieguny.
Konstelacja Oriona z Komory Króla wskazuje centrum przyszłych zdarzeń, nad komnatą
Królowej, we wskazanym miejscu bliskiego i dalekiego wschodu.
Piramida na lini słońca 25 grudnia z 14 stop.C. zaczyna nabierać sensowności zmiany
w polu magnetycznym 24 sierpnia 2010r. wpłynęły negatywnie na płyty tektoniczne
jednocześnie mogą zmienić klimat w Polsce.
Piramida z 14 stop C. nawiązuje do tsunami o której często wspominam, trzęsienie
ziemi w Japoni nabiera sensu o tsunami.
 
Konstelacja Oriona wskazuje nowe miejsce na dalekim wschodzie, pytanie co wskazują
Księżyce układu słonecznego ,,Nibiru-127" ustawione nad Ameryką Południową.
 
Zagadka Kryształowej czaszki temat opisany 23 lutego oraz 29 września 2010r.
 
Jaki wpływ ma układ słoneczny ,,Nibiru-127" na nasz układ słoneczny, oraz na naszą planete.
Czaszka daje ludzkości do myślenia, budowa czaszki odpowiada księżycom układu słonecznego ,,Nibiru-127".
 
Układ słoneczny ,,Nibiru-127" raz na 3600 lat prawdopodobnie chroni naszą Ziemie
przed wpływe działania innych planet z naszej Galaktyki, minimalizując kataklizmy
jednocześnie wprowadza nowy porządek na Ziemi.
środa, 16 marca 2011
               Podsumowanie zdarzenia po wybuchu na słońcu od 20 czerwca 2010r.
               do 1 września 2010r. podczas 71- dniowego zminusowanego słońca.
               Tajemnicza liczba z układów słonecznych.
               Wielka Galeria się rozpoczęła.

20 czerwiec 2010r. wybuch na słońcu z temp. -910 stop.C. od tego dnia wszystko się zaczęło
w naszej Galaktyce, słońca z 56 układów słonecznych ustawiły się na linie słońca Galaktycznego
przez 71 dni do 1 września.
W dwóch układach słonecznych 47 oraz 48 zapisano tajemniczą liczbe 718.przyjrzyjmy się
bliżej dwóm układom słonecznym oraz tajemniczej liczbie o której wspominają wielcy uczeni
tego świata. to układy słoneczne z naszej Galaktyki mają wpływ na nasz układ słoneczny
oraz na naszą planete Ziemie.
Wymienione dwa układy słoneczne opublikowałem częściowo 5 stycznia 2011r. na mojej str. inter.
 
Pierwszy układ słoneczny z prawej strony tabeli szyfru Kosmosu.
 
1.  >> 718  << 71.8991      4 z prawej strony tabeli { czterokrotne zdarzenie } 4 planety.
2. Kalendarz 7 metrów 18 cm.
3. 71 dniowe zminusowane słońce od 20 czerwca 2010r. do 1 września 2010r.
4. 18 cm to wysokość w prześwicie Piramidy, wysokość pola magnetycznego do lini słońca
   na wykresie rys nr. 10 oraz nr 13 - to 10/11 lipiec 2009r.
5. + 81 po przeciwnej stronie lini słońca masa Ziemi do Księżyca, wskazuje zaćmienie słońca
   Ameryka Południowa oraz wyspy Wielkanocne 11 lipiec 2010r.
6.Prostopadła od 10/11 lipca w prześwicie Piramidy przecina Ameryke Północną, jednocześnie
   zaznacza trzy punkty niebezpieczne w Ameryce Północnej, Meksyk, Ameryke Środkową
  wyspy Wielkanocne, Ameryke Południową.
  Niebezpieczne punkty to niebezpieczeństwo w tych częściach świata.
7.Siedem to miesiąc lipiec, to także siódmy otwór w Wielkiej Galerii z obu stron tabeli.
8.Siódmy otwór w Wielkiej Galerii to 13 oraz 14 układ słoneczny z naszej Galaktyki.
9.Siódmy układ słoneczny w pierwszej dziewiątce od dołu wskazuje godz 11.47.
   oraz 47 układ słoneczny, ponownie wracam do 47 układu słonecznego.
  Odczytany 13/14 układ słoneczny zapisany symbolem >> 20.713 << >> 20.831 <<  3.
  13/14 układ słoneczny zapisany jest w siódmym otworze Wielkiej Galerii to część 
  z liczby 718.
  13 układ słoneczny od lewej: 20.713.
  Siedem to miesiąca lipca
  czytając wspak odczytamy 17 południk przecina Nizine Śląską.
  20 to 20 południk przecina Islandie.
  13 to pierwszy Księżyc planety ,,Nibiru-127" na rys 13.
  
  14 układ słoneczny od prawej: 20.831      3
   osiem to dzień miesiąca sierpnia - Polska Bogatynia 2010r.
  20 to 20 południk przecina Kraków
  20 sierpień na rys. zaznacza okolice wysp Zielonego Przylądka.
  20 lipiec jak i sierpień przecina Islandie oraz Kraków.
  trójka z prawej strony to trzykrotne zdarzenie.
  13 dzień sierpnia.
  Na rys 10/13 przedstawiłem wszystkie Księżyce planety ,,Nibiru-127" oraz planete
  z Księżycami 6 sierpień  + 100 dni = 16 listopad.
  13 lipiec na rys. czytamy + 11 stop. C. Pierwszy Księżyc układu słonecznego ,,Nibiru-127"
  ustawiony jest koło Przylądka Horn. Ameryka Południowa temp.+ 11 stop.C.
  Drugi Księżyc wskazuje 30 południk, ustawiony na zwrotniku Koziorożca temp. + 5 stop C.
  wschodnie wybrzeże Ameryki Południowej.
  Trzeci Księżyc w bliskiej odległości od pierwszego i drugiego.
  Czwarta planeta rys. 13 { Satelita } z Księżycami 6 sierpień wisi w powietrzu + 100
  dni = 16 listopad.
  Orginalny wykres to nr,12 Planeta Nibru i jej Księżyce - środa 24 marzec 2010r.
  20 lipiec wybuch na słońcu z temp + 358 stop. C.
  Do 20 lipca 2009r. dodamy 713 dni to wyliczamy 13 lipiec 2011r.
  Koło się zamyka, zaczołem od 13 lipca pierwszeg Księżyca planety ,,Nibiru-127"
  i kończe na 13 lipca 2011r.
  Przeliczone temp. z wzoru wskazały 13 lipiec pierwszy Księżyc ,,Nibiru-127"
  Szyfr z Kosmosu także wskazał 13 lipiec.
  Natomiast różnica między starym a Nowym Rokiem wskazuje 14 lipiec 2011r.
  71 dniowe zminusowane słońce to liczba którą odczytamy wspak to 17 lipiec.
  W zminusowanym słońcu Korytarz Wstępujący przecina 17 lipiec.
  17 lipiec przecina Islandie.
  Pomiędzy 13 lipca a 13 sierpnia słońce zapisało rys 13 trzy Księżyce układu
  słonecznego ,,Nibiru-127" oraz planete { Satelite } z Księżycami.
  - 12 stop. C. tj. 6 sierpień + 100 dni = 16 listopad 2010r. minus 12 stop.C.
  to głębokość od poziomu ,0'.
  + 11 stop to minus 11 metrów od poziomu ,0'.
  Czy w Księżycach planety ,,Nibiru-127" zatajono tajemne wejścia do Piramidy Cheopsa.
  Tem temat już poruszałem w poprzednich wydaniach.
  20 sierpień 2009r. dodajmy 831 dni to wyliczamy 11 grudzień 2011r. pierwszą planete
  układu słonecznego.
  Wykres nr.1 z 13 pażdziernika 2009r. 11 grudzień + 12 stop. przyniósł zmiany pogodowe.
 
 Współczesna cywilizacja bardzo dobrze znała naszą planete Ziemie, kontynenty,oceany
 oraz współrzędne geograficzne.
 
Drugi układ słoneczny 47 od lewej strony tabeli z szyfru Kosmosu.
 
 >> 71 <<  71.2447 
 
Przypominam proces zmian rozpoczoł się od 2009r.powinien trwać 9 lat, zmian w Kosmosie
Kosmos to nasza Galaktyka, Dziwięć płyt stropie Komory Króla w Piramidzie Cheopsa 
symbolizuje do 9 lat zmian w Kosmosie.
Zacyt: z Wikipedii Piramidy Cheopsa: cyt:'' Niezwykłym rozwiążaniem architektonicznym 
jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit komory stanowi dziewięć płyt granitu o łącznej
wadze około 400 ton" koniec cyt.
Komora Królowej to nasza Planeta, natomiast Komora Króla to nasza Galaktyka
nawiązuje do układu planet w naszej Galaktyce, zaznaczono zacyt: Komora Króla
o wymiarach 10.56m { oś wsch. - zach. x 5.23m x 5.81m. koniec cyt. wspomina
się o planetach w układach słonecznych z naszej Galaktyki.
Szyfr z Kosmosu to nic innego jak Komora Króla z układami słonecznymi.
Szyfr z kosmosu został podzielony na trzy części po 9 układów słonecznych z bliżniaczym
razem 18 x 3 = 54 + 2 = 56.
 
1. 47 to długość Wielkiej Galerii 47 metrów.
2. temperatury podjęte do wzoru od 2009r.
3. Lewy układ słoneczny to 71 dniowe zminusowane Słońce od 20 czerwca do 1 września
    W tym czasie nastąpiły zaburzenia w polu magnetycznym Ziemi.
4. Zminusowane słońce 71 dni wykluczyłem z układu słonecznego.
5. pozostałość 2447, oraz 8991 zamieniłem na dni.
6. do 1 września 2010r. dodałem 2447 dni to wyliczyłem 17 czerwiec 2017r.
7. Do 1 kwietnia 2011r dodałem 2447 dni to wyliczyłem 17 styczeń 2018r.
8. Do wyliczonych dat trzeba dodać po 105 dni.
9. Do 1 września 2010 r. dodałem 8991 dni to wyliczyłem 21 sierpień 2035r.
10. Do 1 kwietnia 2011r. dodałem 8991 dni to to wyliczyłem 21 marzec 2036r.
11. Do wyliczonych dat dodamy po 105 dni.
 
Wykres 4a.
20 czerwiec 2010r. wybuch na słońcu z temp  - 909 stop C.+ 1 = 910 stop C.
910 stop. C. zamieniłem na dni to otrzymam 910 dni.
20 czerwiec rozpoczoł proces zmian w Galaktyce to do 20 czerwca dodam 910 dni
to wylicze 30 grudzień 2012r. koniec Kalendarza "jakiego"? Galaktycznego.
Końca świata nie będzie będą zachodziły niebezpieczne zmiany, już o tym pisałem
od 1 września 2010 rozpoczęła się Wielka Galeria na naszej Ziemi.
Przykładem trzęsienie ziemi w Japoni to dopiero początek Wielkiej Galerii to 7 stopień
zagrożenia, zagrożenie będzie wzrastało aż do 28 stopnia, będą jeszcze większe trzęsienia
ziemi i nie tylko aż do 12 stop w skali R.
 
1 wrzesień 2010rr, to druga część procesu, minęło 71 dni od wybuchu na słońcu o godz 11.00
czasu polskiego, w dolnej części tarczy słonecznej w 11 strefie czasowej.
Skutki w tej części świata po 105 dniach nie do opisania, wschodnia Australia.
 
Różnica z obliczeń 20 lipca wyniosła                           1216 dni
druga różnica temp minusowych z 20 lipca to             1168
                                                     wynik:                48
 
Suma wskazuje 48 układ słoneczny w którym jest zapisana tajemnicza liczba 718.
Styczeń 2013r. zacznie się od nowa w dziejach ludzkości, końca świata nie będzie
proces jaki zajdzie w układach słonecznych naszej Galaktyki liczy się od nowa.
Słońca układów słonecznych które ustawiły się w na lini słońca przez 71 dni
ustawiały zegary od nowa, teoria autora.
Opisane zdarzenia w poprzednich artykółach nawiązują do początku Wielkiej Galerii
oraz końcu Wielkiej Galerii, nie końcu świata.
 
Cytaty: z Wikipedi Piramidy Cheopsa.