Ostatnie prognozy

niedziela, 10 marca 2013
Spostrzeżenia i uwagi.
Słońce informator Galaktyczny

Nasze Słońce źródło życia na Ziemi dzielimy na: Nasze Słońce tak jak nasza Planeta Ziemia posiada dwa bieguny. Biegun północny oraz południowy, przy zachowaniu równika słonecznego, który odpowiada równikowi z naszej Planety Ziemi. Półkula północna Słońca odpowiada północnemu biegunowi naszej Ziemi. Półkula południowa Słońca odpowiada południowemu biegunowi naszej Ziemi. Rozkładają się na nim temperatury plusowe oraz minusowe, w zależności od przebiegunowań. Wpływ na przebiegunowania mają dwie największe Gwiazdy z naszej Galaktyki. Pozostałe Gwiazdy z naszej Galaktyki są informatorami, informują co dzieje się w naszej Galaktyce.
Dwie największe Gwiazdy z naszej Galaktyki: 55 oraz 56 zbliżone do siebie zapisano w następującej kolejności:

1 - 55  0  28       R.S. 83,2855
2 - 56  0  28       R.S. 83,12171

Przebiegunowania to moment gdzie 54 lub 56 Gwiazd z naszej Galaktyki ustawiają się w jednej linii Galaktycznej przez 71 dni. Kalendarz który swą długością mierzy 7 metrów 18 centymetrów odpowiada rozłożonym temperaturom na naszym Słońcu.
Kalendarz z 2013 r. zazębia się ze starym 2012 r. oraz całym 2013 r. jak również 2014 r. Koniec starego 2012 r. oraz początek nowego roku 2013 powyżej linii Słońca { równika słonecznego oraz linii Galaktycznej }, ułożyły się nam temperatury plusowe, które w okresie zimowym odczytujemy odwrotnie do oznaczenia.
Natomiast temperatury minusowe w okresie zimowym odczytujemy dodatnio. W okresie letnim temperatury plusowe odczytujemy dodatnio z opadami.
W pierwszej kolejności z 20 na 21 marzec dojdzie do wybuchu słonecznego, plus minus jeden dzień. Z wybuchu słonecznego odczytałem dwie liczby { -47, oraz -56 }.
Zsumowane liczby przedstawiają wynik liczbowy 103.
Z trzech liczb teoretycznie można odczytać współrzędne geograficzne, które wskazują centralne miejsce Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Kanady.
Dodatkowo liczba minus 47 została już wyliczona i dotyczyła 24 układu słonecznego, który w początkowych trzech liczbach nawiązuje do dwóch liczb: 712 oraz 718. Ta liczba 718 była tajemniczą liczbą Cheopsa.
Również ta sama liczba -47 nawiązuje do długości Wielkiej Galerii w Piramidzie Cheopsa oraz wysokich temperatur w Polsce. Także ta sama liczba odnosi się do istnienia naszej Galaktyki.

20/21 marca 2013 r. dojdzie do przebiegunowania. Nastąpi zmiana temperatur plusowych które mieściły się w górnej części tarczy słonecznej, przetną prostopadle linie Słońca i znajdą się w dolnej części tarczy słonecznej. Natomiast temperatury minusowe które znajdowały się poniżej linii Słońca, równika słonecznego, zamienią się miejscami i znajdą się w górnej części tarczy słonecznej. Po 21 marca 2013 r. dominować będzie temperatura minusowa na półkuli północnej, przez 90 dni do 20 czerwca 2013 r. W okresie wiosenno - letnim minusowe temperatury odczytujemy jako plusowe.
W górnej części tarczy słonecznej wiodącą wyliczoną temperaturę
przejmie liczba { minus 56 stopni C. }, co oznacza iż prawdopodobnie temperatury z drugiej półkuli które sięgały w Słońcu około 56 stopni C. zawitają do Europejskiej części oraz północnej Afryki.
Tak było w poprzednich latach. Czy będzie i tym razem zobaczymy. Liczba 56 na pewno niesie wielkie zmiany.

W poprzednim artykule tego roku wspomniałem o niskiej aktywności słonecznej na 2013 r.
Jak to będzie się miało do aktualnej sytuacji w okresie wiosenno - letnim zobaczymy.
Największa aktywność słoneczna na 2013 r. wyniesie na dzień 15 lipca 2013 r. +226 stopni C.
Na rysunku 13. z 11 maja 2010r. tą liczbę można odczytać +2 stopnie C. 26 lipiec = 226.
Cyt: " Nasze Słońce, { żródło 44 }, podaje Słońce jest oddalone od Ziemi 150 mln km. leży w Ramieniu Oriona Galaktyki Drogi Mlecznej 26 tys. lat świetlnych od płaszczyzny równika Galaktyki. Okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością ok. 220 - 260 km/s w czasie około 226 mln lat. Co daje ponad 20 obiegów w ciągu dotychczasowej historii Gwiazdy " koniec cyt.

Przy bardzo niskiej aktywności słonecznej 2013r. w dniu 15 lipca odczytałem najwyższą aktywność słoneczną, która wskazała liczbę +226 stopni C.
Wniosek: aktywność słoneczna z 15 lipca 2013 r. w liczbie +226
nawiązuje do 226 mln lat. Prawdopodobnie w dniu 15 lipca 2013 r. nastąpi zwrot lub koniec okrążenia Naszego Słońca wkoło Drogi Mlecznej.
Jednocześnie rozpocznie się 21 obieg w koło Drogi Mlecznej. Nasze Słońce musiało wykazać niską aktywność słoneczną w dniu 15 lipca w liczbie +226.
Tylko w tym przypadku mogłem odczytać o nowym rozpoczęciu obiegu naszego Słońca w koło Drogi Mlecznej. Są to zjawiska niewidoczne dla ludzkiego oka, lecz zobaczymy to w zmianach na naszej Ziemi.
Jest to częściowy opis który przedstawiłem w książce wydanej w 2012 r. 21 obieg nawiązuje do 11 układu słonecznego z naszej Galaktyki, z którego odczytałem objawienie Matki Bożej z Fatimy. To samo jest zapisane w Komnacie Królowej w Piramidzie Cheopsa, kanały wskazują kierunek Polski. Czyli 21 obieg ma bardzo duże znaczenie dla Polski.
O tym również bardzo dużo napisałem w książce.

Przedstawione wyliczenia przeliczyłem z aktualnych temperatur słonecznych, które podstawiłem do wzoru na 2013 r.
Po 21 czerwca 2013 r. ponownie dojdzie do przebiegunowania; znaki minusowe oraz plusowe ponownie zamienią się miejscami. W miejsce temperatur minusowych, które znajdowały się w górnej części tarczy słonecznej, przejmą prowadzenie temperatury plusowe. Natomiast minusowe odczytamy w dolnej części tarczy słonecznej.
Przebiegunowania które mają miejsce w naszej Galaktyce mają również miejsce na naszym Słońcu jak również na naszej Ziemi. Co zwróciło moją uwagę w tym przebiegunowaniu, Gwiazdy z naszej Galaktyki tym razem nie ustawiają się na jednej linii Galaktycznej przez 71 dni.
W takim razie wybuch słoneczny oraz przebiegunowanie z 20 na 21 marca 2013 r. niesie kolejne odkrycie o nieprzewidzianych skutkach na Ziemi.

Każde przebiegunowania z plusowego na minusowe niesie kolejne zagrożenia na naszej Ziemi po 180, 198 oraz 261 dniach.

Dodatkowe spostrzeżenia dotyczą 23 oraz 24 stycznia 2013 r. Nagromadzona ilość temperatur w górnej części tarczy słonecznej wyniosła +11 stopni C. która przecina prostopadle linie Słońca w dniu 24 na 25 styczeń 2013 r.

Natomiast od 25 do 28 stycznia nagromadzona ilość temperatur
minusowych przekroczyła prostopadle linie Słońca { linie Galaktyczną } z temperaturą minus 27 stopni C. w dniu 28 stycznia.

28 styczeń ponownie nagromadzona ilość temperatur plusowych +31 stopni C. przekroczyła prostopadle linie Słońca.

Nagromadzone temperatury: +11 -27 i +31 dają nam liczbę 69 czytając od prawej do lewej.
Nagromadzone temperatury które tworzą piramidę słoneczną po 100 dniach przyniosą kolejne zmiany w pogodzie czyli od 4 do 10 maja 2013 r. W tych dniach można się spodziewać różnych anomalii pogodowych. 6 maja 2013 r. w obliczeniach powstała wyliczona liczba +127 stopni C. Jak wiemy liczba 127 nawiązuje do układu słonecznego " Nibiru ", który ma bardzo duży wpływ na anomalia pogodowe.
Tym razem przy liczbie 127, stoi zmienne oznaczenie czyli plus 127.

26/27 kwiecień 2013 r. ma takie samo zjawisko, również nagromadzone piramidy słoneczne występowały w dniach od 25 do 28 lutego 2013 r. W tym przypadku trzeba około 100 dni na realizację myśli Galaktycznej.

Kurs Wenus po tarczy Słonecznej po 261 dniach zrealizował swoje
zadanie, które przypadło na 26 luty 2013 r. Byliśmy świadkami jak Wenus informowała o zmianach na Ziemi zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Trzęsienia ziemi oraz dziwne dźwięki które wydobywają się z wnętrza Ziemi słychać było 26 lutego 2013 r. na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Układ słoneczny " Nibiru " który jest niewidoczny powoli realizuje swoje zadanie. Jak pisałem " Nibiru " jednym daje drugim zabiera. A może układ Słoneczny " Nibiru " jest tylko informatorem a nie realizatorem?
Temperatury które przedstawiłem minus 25 stopni na zachód od " 0 " Greenwich  wskazały wówczas Amerykę. Natomiast +38 stopni C. " Nibiru " wpisał do Polski. Takie zdarzenie miało miejsce w 2012 r. w Polsce w sierpniu gdzie temperatury sięgały +38 stopni C.

A wszystko zaczęło się od 1 września 2010 r. Wybuch na Słońcu o godz 11:00 czasu polskiego zapoczątkował zmiany w jądrze Ziemi już po 105 dniach od wybuchu na Słońcu, które miało miejsce w prawej dolnej części tarczy słonecznej, a które dotyczyło wschodniego wybrzeża Australii. Wszystko co dzieje się na Słońcu przenosi się na Ziemię. Od tego czasu wszystko zaczęło się zmieniać w jądrze Ziemi.
Skutki odczuwa dziś cała Ameryka i nie tylko. Przykładów można
przytoczyć wiele np. kolejne zapadliska budzą niepokój mieszkańców Ziemi. Przykład szokujący z Florydy opublikowany w TVP. O zmianach oraz wpływie układu słonecznego " Nibiru " na Ziemię pisałem 5 stycznia 2011 r.

O wybuchu słonecznym z 1 września 2010 r. pisałem już w okolicach 15 sierpnia 2010 r., czyli ponad 2 tygodnie przed wydarzeniem.
Zdjęcie z wybuchu słonecznego 1 września 2010 r. o godz 11:00 czasu polskiego jest do wglądu wraz z opisem. Zdjęcie wykonała Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA. Niestety nie posiadam praw autorskich na publikacje.

Zabronione publikowanie bez zgody autora.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski