Ostatnie prognozy

środa, 26 marca 2014
Trzęsienia ziemi były są i będą w mniejszym lub większym stopniu. Polska leży na bezpiecznej płycie, niemniej jednak zdarzają się trzęsienia o znacznej sile. W ostatnim czasie nasilone zostały trzęsienia ziemi, jest to informacja że szykuje się coś większego. Coraz częściej zdarzają się trzęsienia ziemi powyżej M 4 stopni w skali R. Jak mówi przysłowie pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, lecz częste trzęsienia dają dużo do myślenia. Trzęsienia ziemi powyżej M 4,5 stopnia w skali R. mogą wyrządzić spore straty, nie tylko materialne ale również w ludziach. Takie trzęsienie ziemi mieliśmy 16/17 marca 2014 rok M 4,5 stopnia w skali R. okolice Polkowic-Polska. Wstępne obliczenia wyliczone ze wzoru informują o poważnym zagrożeniu trzęsieniem ziemi w Polsce do lub od 5,1 stopnia w skali R. W przedstawionych obliczeniach w dniu 7 lutego 2014 roku wyłoniłem ze wzoru następujące liczby dotyczące trzęsienia ziemi na dzień 17 marzec 2014 rok, oto one: + 9, + 1, - 21, 0. Liczba zero wskazuje 17 marzec 2014 rok. Każdy dzień w obliczeniach występuje dwuczłonowo, tak było w tym przypadku 16/17 marzec. Nasuwa się wniosek, iż prawdopodobnie podwójne parne liczby plusowe mogły mieć wpływ na zwiększoną siłę trzęsienia ziemi w Polsce. To jest na razie teoria, która może się sprawdzić, takich wyliczeń w 2014 roku jest dużo więcej. Dodatkowo z wzoru na 2014 rok wyliczyłem potrójne plusowe liczby, + 234, dotyczą 5/6 maja 2014 roku. W poprzednich latach Myśl Galaktyczna była zapisana w liczbie + 127 oraz - 127. Z tej liczby 127 odczytałem układ planetarny " Nibiru ", który jest zapisany na 13-tym miejscu po prawej stronie naszej Galaktyki. Jak wiemy planeta X zwana także " Nibiru " wprowadza porządki na naszej Ziemi co 3600 lat. Była obecna w naszym układzie planetarnym przez trzy lata od 10 listopada 2010 roku do końca grudnia 2013 roku. W 2014 roku planeta X "rozpłynęła się". Co się z nim stało? Nie wiadomo. Może spełniła swoją misję w naszym układzie planetarnym i oddaliła się na swoje 13-te miejsce w naszej Galaktyce. Puste miejsce po planecie X uzupełnił 45 układ planetarny którego zapisałem następującymi liczbami w naszej Galaktyce R.S.68.2345    23  0  45     5. W tym układzie planetarnym zapisana jest kolejność liczb + 2345 od dwóch do pięciu. W tych liczbach zapisano wielkości asteroid, które lecą w kierunku naszej Ziemi. Wielkość może zaczynać się od średnicy 23,34,45 metrów oraz 234 do 345 metrów średnicy i odwrotnie. W tych liczbach zapisano współrzędne geograficzne - od Polski na wschód.  Ze wzoru na 2014 rok wyliczyłem potrójne plusowe liczby + 234 oraz + 345. Potrójne plusowe liczby występują w roli informatora, prawdopodobnie mają ważną misję do spełnienia na kolejne trzy lata. Taką misję na trzy lata miał układ planetarny " Nibiru ". Pierwsze potrójne plusowe liczby + 234 mogą informować o trzęsieniach ziemi w Polsce, eksplozji na Słońcu lub spadku temperatur. Potrójne plusowe liczby o wartości + 345 informują o aktywności słonecznej na przełomie 16 maja 2014 roku. Pierwsze potrójne plusowe liczby + 2 3 4 występują już 5 oraz 6 maja 2014 roku. W prawie Pitagorasa podobne liczby występują w bokach trójkąta 234. W dzisiejszych czasach trzy liczby mogą informować o zaangażowaniu trzech państw w konflikt zbrojny: Unia, Ameryka, Rosja. Z trzech plusowych liczb + 234 można wykreślić na mapie cały obszar zagrożony konfliktem zbrojnym od 5/6 maja 2014 r. Na tym terytorium znajduje się obszar Rosji oraz całej Ukrainy po Krym na Morzu Czarnym. Potrójne liczby plusowe mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce od 2 do 4 stopni w skali R. Na dzień 5/6 maj wyliczyłem ze wzoru następujące liczby które informują o trzęsieniu ziemi: - 2, + 15, + 1, - 10, 0, 0, 0. Dodatnie liczby + 15 oraz + 1 w sumie dają liczbą + 16, może to być np: 16 południk w zachodniej Polsce. Trzy zera w dalszej kolejności mogą informować o spadku temperatur od 6 do 8 maja 2014 roku. Podobne tylko podwójne parne liczby wyliczyłem ze wzoru na dni 16/17 marca 2014 roku. W tym przypadku zatrzęsło ziemią do M 4.5 stopnia w skali R. Czy historia z wartością trzech plusowych liczb dotycząca trzęsienia ziemi się powtórzy w dniu 5/6 maja 2014 roku. Do podobnego zdarzenia dojdzie 16 maja 2014 roku. Tym razem w roli informatora występują trzy większe liczby plusowe + 3 4 5. W tym dniu na świecie dojdzie do różnych anomalii pogodowych. Również na Słońcu przy tym układzie liczb + 345 może dojść do eksplozji. Do różnych zjawisk prawdopodobnie dojdzie w Kosmosie. Oto liczby wyliczone ze wzoru które mogą mieć związek z trzęsieniem ziemi na 16 maj 2014 rok: + 23, - 4, + 61, + 1, + 5, 0. Ostatnia liczba zero lokalizuje miejsce trzęsienia ziemi na 16 maj 2014 rok w Polsce. Jeżeli wartość dwóch oraz trzech liczb informuje o trzęsieniu ziemi do 4 stopni w skali R. To wartość trzech liczb może informować o trzęsieniu ziemi od M 3 do M 5 stopni w skali R. Nagromadzona wartość trzech liczb z aktywności słonecznej + 345, informuje o intensywnych opadach deszczu lub silnych opadach gradu lub nawałnicy. Każde zjawisko jest inne od drugiego, tak może być 16 maja 2014 roku. To jest na razie tylko moja teoria która wynika z obliczeń. W następnie w kolejności jest 19 maj 2014 rok. Oto liczby które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce: - 23, + 1, + 4, + 1, - 31, 0. Liczba zero wskazuje 19 maj. W tym przypadku także występują trzy liczby plusowe które mogą informować o silniejszym trzęsieniu ziemi w Polsce. Jak każdego roku na 20/21 maj przypadają największe eksplozje na Słońcu, lecz mogą być przyśpieszone do 1,75 dnia. Na dzień 22 maj wyliczyłem trzęsienie ziemi w Polsce, oto liczby: 19 maj 0, 20 maj - 50, 20 maj - 36, 21 maj + 18, 21 maj + 1, 22 maj + 8, zamyka 22 maj z liczbą 0, która lokalizuje trzęsienie ziemi w Polsce. Na dzień 21 lipca 2014 rok z wzoru wyliczyłem coś niecodziennego, coś trafia w przekątną podstawę piramidy czyli Ziemię. Wielkość w liczbie 45 może nawiązywać do asteroidy, eksplozji na Słońcu, lub nieznanego nam zjawiska. Współrzędne dla 34 x 45 mogą wskazywać na okolice Krymu. Może to być inne nieznane nam zjawisko. Przy 45 układzie planetarnym zapisałem największą eksplozje na Słońcu 17 lutego 2011 roku. Informowała ona o zbliżającej się asteroidzie za 718 dni na 15 luty 2013 rok.

7 lutego 2014 roku przedstawiłem obliczenia dotyczące trzęsień ziemi w Polsce na dzień 19 do 21 marzec oraz 23 do 25 marzec 2014 rok. Oto potwierdzenia tych obliczeń:

1. M 4.0 - POLSKA - 20.03.2014  05:47:15  UTC  lokalizacja Polkowice - Polska.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=366225

2. M 2.9 - POLSKA - 21.03.2014  01:10:13  UTC  lokalizacja okolice Rudy - Polska.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=366409

3. M 3.0 - POLSKA - 25.03.2014  12:08:42  UTC  lokalizacja okolice - Katowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=367395

Były także trzęsienia o mniejszej sile. Po 20 marca nastąpiło nasilenie trzęsień ziemi w środkowych Włoszech.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
wtorek, 18 marca 2014
Wszystkie wydarzenia które mają miejsce na naszej Ziemi są poprzedzone wydarzeniami z naszej Gwiazdy. To ona występuje w roli informatora. Wydarzenia z Jankowa Przygodzkiego 14 listopada po 100 dniach potwierdziła nasza Gwiazda największą eksplozją na Słońcu w dniu 25 lutego 2014 roku. Wydarzenie z Jankowa to nie przypadek lecz precyzyjnie zaplanowana operacja z naszej Gwiazdy. Zastosowanie wzoru do tak ważnych wydarzeń przybliży obraz myśli z naszej Galaktyki. Obraz z naszej Gwiazdy podstawiam pod wzór z dnia 14 listopada oraz 25 lutego 2014 roku. Wielkie eksplozje na Słońcu informują o bardzo ważnych wydarzeniach z kosmosu. Eksplozja na Słońcu z dnia 25 lutego 2014 roku informuje o zbliżającej się asteroidzie w kierunku naszej Ziemi po 718 dniach. Przypadnie to około 25 lutego 2016 roku. Do każdej informacji podstawiam stały wzór aby odczytać myśl z naszej Galaktyki. Przybliży nam ważne dni w kalendarzu wyliczone ze wzoru, które informują o pewnym niebezpieczeństwie na naszej Ziemi.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

1. 14 listopad 2013 rok + 180 = 14 maj 2014 rok

a. 14 maj + 18 = 2 czerwiec 2014 rok
b. 14 maj + 81 dni = 5 sierpień 2014 rok
c. 14 maj + 45 dni = 29 czerwiec 2014 rok
d. 14 maj + 54 dni = 8 lipiec 2014 rok
e. 14 listopad 2013 rok + 100 dni = 24 luty 2014 rok
Po 100 dniach miała miejsce eksplozja na Słońcu 25 lutego 2014 roku 49 minut po północy
f. 14 listopad 2013 rok + 200 dni = 4 czerwiec 2014 rok

2. 25 luty 2014 rok eksplozja na Słońcu + 180 dni = 25 sierpień 2014 rok

a. 25 sierpień + 18 dni = 13 wrzesień 2014 rok
b. 25 sierpień + 81 dni = 16 październik 2014 rok

Do informacji z naszej Gwiazdy dodaję liczby zmienne z bliźniaczej planety Ziemi 45 i odwrotną czyli 54. W tej liczbie wpisana jest podstawa piramidy Cheopsa 5,4 ha.

a. 25 luty 2014 rok + 45 dni = 10 kwiecień 2014 rok
b. 25 luty 2014 rok + 54 dni = 19 kwiecień 2014 rok

3. Do każdej informacji ze Słońca dodaję stałe liczby 100 oraz 200 dni. Są to dni 5 lipiec oraz 15 wrzesień 2014 roku. W wyliczonych powyżej dniach w roku można się spodziewać niebezpiecznych dni na Ziemi w mniejszym lub większym stopniu.

Dodam jeszcze że od 25 do 30 kwietnia 2014 roku w basenie Morza Śródziemnego odczytałem niebezpieczne zjawisko. Taką informację potwierdziła nasza Gwiazda w dniu 18 stycznia 2014 roku. Dla liczby 45 oraz zmiennej 54 w dniu 10 kwietnia 2014 roku wpisałem południki oraz równoleżniki. W dniu 10 kwietnia 2014 roku na naszym Słońcu dojdzie do zmiany biegunów z plusowych na minusowe i odwrotnie na plusowe. Podczas przebiegunowania naszej Gwiazdy w dniu 10 kwietnia 2014 roku wyliczyłem ważną liczbę - 38. Skojarzenia: jeżeli liczba 45 w tym przypadku będzie równoleżnikiem a liczba 38 południkiem, to miejsce przecięcia na mapie zlokalizuje wschodnie Morze Azowskie w okolicy Półwyspu Krymskiego. Gdy liczba 38 będzie równoleżnikiem a liczba 45 będzie południkiem, to miejsce przecięcia teoretycznie wskaże północny Iran. Gdybym podstawił zmienną liczbę 54 z podstawy piramidy Cheopsa do liczby 38 to zostanie wyliczone miejsca na terytorium Rosji: Wołgograd oraz Nizina Nadkaspijska w Kazachstanie. Trzy liczby: 45, 54 oraz 38 mogą informować o punkcie zapalnym w chwili obecnej pomiędzy Rosją a Ukrainą. Nasza Gwiazda informowała o tym wydarzeniu 45 dni wcześniej, które przypadnie na 10 kwietnia. Ile ważnych informacji można wyliczyć z przebiegunowania oraz eksplozji na Słońcu! Ważną informacją był wybuch gazociągu w Polsce  w dniu 14 listopada to on dał sygnał do przemyśleń. Eksplozja gazociągu może ale nie musi informować o następnej eksplozji. Ostatecznie sami ocenimy czy nasza Gwiazda informuje o wydarzeniach na Krymie, czy o innym niebezpieczeństwie około 10 kwietnia 2014 roku. Od ostatniej eksplozji wulkanu na Islandii minęło 1440 dni, czy historia się powtórzy w Europie? Każde wydarzenie ziemskie jest inne od poprzedniego.

Z liczb można wykreślić niebezpieczeństwo w Polsce.
Spisek czy ślepy los?
Zmiany biegunów

Mamy 2014 rok. Z eksplozji na Słońcu wyliczam dwa bieguny, plusowy oraz minusowy. Do daty 20 stycznia  2014 roku wyliczone liczby plusowe mogą informować o południkach. Natomiast liczby minusowe mogą informować o równoleżnikach w zależności od pór roku oraz przebiegunowań. Z eksplozji na Słońcu można odczytać niebezpieczeństwo w danym miejscu na Ziemi. Taki przykład podałem na dzień 10 styczeń 2014 rok, trzęsienie ziemi w Rumunii (sprawdzone w 100%). Następną wartość liczbową którą wyliczyłem 20 stycznia w 2014 roku wynosi: - 36 stop. C. oraz + 46 stop. C. Z tych wartości liczbowych można teoretycznie wykreślić miejsce na Ziemi. Jeżeli liczba plusowa wskazuje na mapie południk a liczba minusowa równoleżnik to miejsce przecięcia 36 równoleżnika przetnie 46 południk, wskazując miasto Kirkuk w Iraku. Liczba + 46 informuje o katastrofach lotniczych. Z tej liczby + 46 odczytałem katastrofę polskiego samolotu w Rosji w 2010 roku. 38 układ planetarny zapisałem następującymi liczbami R.S.56.5691  38  0  19    9. Pierwsze dwie liczby z lewej strony 56.56 wskazują współrzędne geograficzne państwa rosyjskiego. Zapisane są tu współrzędne 56 południk oraz 56 równoleżnik Jekaterynburg - Rosja. Dwie środkowe liczby 96 czytane z prawej do lewej informują o 96 osobach. Liczba 19 wskazuje południk w Polsce. Układy planetarne wyliczone z Wielkiej Galerii wpisane w piramidę Cheopsa mają 12 581 lat. Już w tamtych czasach było wiadomo że za zamachem polskiego samolotu z 10 kwietnia 2010 roku stało obce państwo o współrzędnych geograficznych 56 x 56. Upadek asteroidy 15 lutego 2013 roku potwierdził wymienione współrzędne geograficzne na terytorium Rosji. Wniosek: liczby mówią jednoznacznie - za zamachem stało obce państwo.

Stosując wzór do określonego miejsca w Iraku można odczytać następujące daty.
Pod 20 styczeń podstawiam stały  wzór.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

1. 20 styczeń 2014 r + 180 dni = 20 lipiec 2014 rok

a. 20 lipiec 2014 rok + 18 dni = 8 sierpień 2014 rok
b. 20 lipiec 2014 rok + 81 dni = 11 październik 2014 rok

Pod datę 20 styczeń 2014 rok podstawiam bardzo ważną wartość liczbową 45 i odwrotną 54. Wyliczona data informuje o kolejnych datach w kalendarzu.

a. 20 styczeń 2014 rok + 45 dni = 5 marzec 2014 rok
b. 20 styczeń 2014 rok + 54 dni = 14 marzec 2014 rok

O załamaniu pogody na dzień 15 marzec 2014 rok pisałem 7 lutego 2014 roku, czyli 38 dni przed mającymi nastąpić wydarzeniem. Wpływ na załamanie pogody miały zmiany biegunów, wpłynęły one na trzęsienia ziemi w Polsce. Obecnie na świecie specjaliści od prognozowania pogody przekazują ważne informację z wyprzedzeniem do trzech dni. Czy to wystarczy?

Zmiana biegunów na Słońcu to odzwierciedlenie wydarzeń na Ziemi. W dniu 13/14 marca 2014 rok mamy zmiany biegunów na Słońcu oraz na naszej Ziemi z minusowego na plusowy - 30, + 7. Liczby mówią o spadku temperatur w słońcu z + 30 stop. C. do bardzo niskich + 7 stop. C. Od samego rana 15 marca 2014 roku mamy załamanie pogody, wieje bardzo silny wiatr. To są pierwsze oznaki zmiany biegunów. Na Słońcu zmiany biegunów są niewidoczne, można to zjawisko wyliczyć ze wzoru korzystając z temperatur słonecznych. Zmiana biegunów 14/15 marca 2014 roku była widoczne nie tylko w Polsce ale i w Europie oraz na całej naszej planecie. Zmiany biegunów wpłynęły na trzęsienia ziemi w Polsce od 13 marca do 16 marca 2014 roku. W poprzednim wpisie wspominałem że podczas zmiany biegunów dojdzie do huraganu który wpłynie na silne trzęsienie ziemi w Polsce i tak się stało. Huraganowe wiatry 15 oraz 16 marca przyniosły straszne straty. W dniu 7 lutego 2014 roku bardzo precyzyjnie przedstawiłem obliczenia dotyczące trzęsienia ziemi w Polsce na połowę marca 2014 roku, oto przykłady:

1. M 3.0 - Polska - 13.03.2014  23:08:23  UTC. Lokalizacja okolice Polkowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=364781

2. M 3.0 - Polska - 15.03.2014  02:37:50  UTC. Lokalizacja okolice Jastrzębie Zdrój.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=365035

3. M 4.5 - Polska - 16.03.2014  06:32:24  UTC. Lokalizacja okolice Polkowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=365295

4. M 3.0 - Polska - 17.03.2014  19:50:11  UTC. Lokalizacja okolice Katowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=365777

5. M 3.0 - Polska - 17.03.2014  20:55:53  UTC. Lokalizacja okolice Polkowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=365650

6. M 3.4 - Polska - 17.03.2014  21:58>07 UTC. Lokalizacja okolice Polkowic.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=365665

7. M 3.1 - Polska - 18.03.2014  06:47:58  UTC. Lokalizacja okolice Lubina.
źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=365739

Zmiana biegunów w dniu 14/15 marca 2014 roku nastąpiła w końcowych dniach okresu zimowego, dlatego była odczuwalna na całym świecie. Do ponownej zmiany biegunów dojdzie podczas przebiegunowania w dniu 20/21 marca 2014 rok. Dwa zdarzenia jednocześnie w jednym dniu to bardzo niebezpieczne zjawisko. W trakcie przebiegunowania można się spodziewać różnych zjawisk atmosferycznych od trzęsień ziemi, eksplozji na Słońcu, eksplozji wulkanów itp. Po przebiegunowaniu 20/21 marca 2014 roku znaki przy liczbach będą wręcz odwrotne do tych które przedstawiałem. Przebiegunowanie po 20/21 marca 2014 roku zmieni pogodę na wiosenną a temperatury znacznie wzrosną. Ponowne zmiany biegunów będziemy mieli w dniu 1 kwietnia oraz 9 kwietnia 2014 roku.

Do informacji z naszej Gwiazdy 20 stycznia dodam 100 dni to odczytam 30 kwiecień 2014 rok miejsce Kirkuk w Iraku. W zlokalizowanym miejscu może dojść do jakiegoś niebezpieczeństwa.

13 marzec 2013 rok wybór papieża, 261 dni póżniej huragan w Polsce. Zmiana biegunów 13 na 14 marzec dokładnie w rocznicę wyboru papieża Franciszka. Zmiany na naszej Ziemi są bardzo widoczne.

20 maj 2014 rok

10 luty 2014 rok, na ten dzień wyliczyłem następujące liczby które odnoszą się do południka  oraz równoleżnika: { + 16 oraz - 41 }. Z tych liczb po 100 dniach można odczytać następujący dzień - 20 maj 2014 rok. 16 południk przecinany przez 41 równoleżnik wskazuje miejsce okolice Wezuwiusza we Włoszech. Na te dni wyliczyłem zagrożone na 86-tym południku. Zsumowane liczby - 36 +  - 50 =  - 86, obydwa minusowe południki przecina 18 równoleżnik. Miejsce lokalizacji Ameryka Środkowa. Każda liczba 50 informuje o następnej katastrofie za 100 dni. Przypadnie to na dzień 30 sierpień 2014 rok. Na 20 sierpnia 2014 rok wyliczyłem trzęsienie ziemi w Polsce, poprzedziła to wydarzenie liczba 50. Informuje ona o katastrofach na 51 równoleżniku oraz 15 południku. Do 10 luty 2014 rok podstawiam stały wzór aby odczytać ważne daty:

Wenus 93 stała 180 oraz zmienne 18 oraz 81 = 26

10 luty 2014 + 180 dni = 10 sierpień 2014 rok
10 sierpień 2014 + 18 dni = 28 sierpień 2014 rok
10 sierpień 2014 rok + 81 dni = 4 październik 2014 rok
10 luty + 45 dni = 25 marzec 2014 rok
10 luty + 54 dni = 4 kwiecień 2014 rok
10 luty + 100 dni = 20 maj 2014 rok
10 luty + 200 dni = 30 sierpień 2014 rok

Wyliczone daty potencjalnie zaliczam do niebezpiecznych dni. Niektóre daty informują o eksplozji na Słońcu: 5 dzień miesiąca, 10-ty do 14-tego dnia miesiąca, 20-ty dzień miesiąca, 25-ty dzień miesiąca, 30-ty dzień miesiąca. Każdy 10/11-ty dzień miesiąca nasza Gwiazda podwaja bieguny inaczej mówiąc temperatury. W tych dniach nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie które wpływa na zmianę pogody.

14 maj 2014 rok

Maj to okres gdzie rejestruje się wielkie katastrofy na Ziemi. Z przełomu roku 2013 a 2014 wyliczyłem ujemną liczbę - 4.

Po przebiegunowaniu mogły nastąpić zmiany biegunów które inaczej określają południki oraz równoleżniki. Dlatego wykreślam dwa miejsca na mapie które mogą być zagrożone. Przełom roku 2013 / 2014 wyliczyłem następujące liczby - 4, + 10.

1. Liczba - 4 lokalizuje 4-ty południk oraz 61 równoleżnik w dniu 14 maja 2014 roku.

2. Liczba - 4 lokalizuje 4-ty równoleżnik oraz 61 południk.

3. Zsumowane liczby plusowe dały mi liczbę + 141 natomiast zsumowane liczby minusowe dały mi liczbę - 49. Z wyliczonych liczb zlokalizowałem dwa miejsca na dalekim wschodzie okolice Japonii oraz wyspy Sachalin - Rosja.

Z pierwszej pozycji wykreśliłem Morze Północne okolice wysp Szetlandy.
Natomiast z drugiej pozycji wykreśliłem Ocean Indyjski.
Miejsce trzeciej pozycji to północne rejony Japonii oraz południowe rejony wyspy Sachalin-Rosja.

W pierwszych dwóch przypadkach może uformować się bardzo groźny huragan począwszy od 8 maja 2014 roku. W trzecim przypadku może dojść do trzęsienia ziemi lub eksplozji wulkanu. Wymienione miejsce zlokalizowałem na 49 równoleżniku, oznaczać to może siłę trzęsienia ziemi do 9,4 stopnia w skali R. To tylko teoria, może chodzić o inne niebezpieczeństwo.

20 czerwiec 2014 rok

Z przebiegunowania minusowego wyliczyłem zagrożenie na terytorium Turcji od 26 południka do 47 południka. Podczas przebiegunowania zimowego 20/21 luty 2014 rok wyliczyłem następujące liczby: { - 50 oraz - 83 }. Liczbę - 83 można czytać z prawej do lewej i odwrotnie np. - 83 oraz - 38. Liczba 38 informuje o niebezpieczeństwie w Polsce. Dodane liczby minusowe dają wynik + 133. Ta liczba wpisana jest w 54 układ planetarny, który to oznaczyłem następującymi liczbami:
R.S.80.11331      54  0  27     1.

" Nibiru "

Układ planetarny " Nibiru " ma swoje miejsce w naszej Galaktyce. Jest zapisany na 13-tej pozycji w naszej Galaktyce, następującymi liczbami R.S.38.2721    38  0  13     6. Numerację układów planetarnych, które wpisano na osi wschodnio - zachodniej w Komnacie Króla w piramidzie Cheopsa, informują o początku końca. Układy planetarne zostały tak zaszyfrowane aby osoby trzecie nie miały dostępu do tajemnic Bożych. Budowniczy piramidy 12.581-12.572 bardzo dobrze znał rozkład układów planetarnych w naszej Galaktyce. Zaszyfrował numerację prostym sposobem w jednym pomieszczeniu, niby łatwy sposób a wręcz bardzo trudny do rozszyfrowania. Jedno pomieszczenie dźwiga całą Galaktykę, a może nawet cały Wszechświat. W Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa znajduje się po 27 otworów przy poziomie ramp. Każdy otwór ma swoją numerację , w Komnacie Króla zaznaczono pierwsze dwa układy planetarne od dołu. W { oś wsch. - zach. } x 5.23 m x 5.81 m. Wpisane wymiary z Komnaty Króla zaczynają się od Polski 2013 roku. W numeracji układów planetarnych zaznaczono dwa południki od 18 do 23 w Polsce. W tych południkach mieści się terytorium Polski. W obecnych czasach przelatujące asteroidy w bliskiej odległości są ostrzeżeniem przed prawdziwym zdarzeniem. Dwie liczby 56,56 mówią o dwóch papieżach na naszej Ziemi począwszy od 13 marca 2013 roku. Jedna liczba 56 mówi o Stwórcy Panu Bogu, jest wpisana w pomieszczenie Komory Króla 10,56 m., która mówi o początkowej dacie 10 560 p.n.e. W przenośni Komora Króla to dom Boga który zapisał wszystkie wydarzenia 12 581 lata temu. Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia źródło: cyt. " Niezwykłym rozwiązaniem architektonicznym jest konstrukcja stropu Komory Króla. Sufit Komory stanowi dziewięć płyt granitu o łącznej wadze około 400 ton " koniec cyt. Komora Króla to wszystko co znajduje się w naszej Galaktyce, a może we Wszechświecie. 38 układ planetarny oznaczyłem następującymi liczbami R.S.56,5691     38  0  19    9. Ostatnia liczba 9 z prawej strony informuje o 9 latach. Dziewięć płyt w stropie komory Króla także informuje o 9 latach. Numeracja jak również budowa stropu mówi o tej samych liczbach oraz 9 latach. Płyty z granitu na stropie Komory to asteroida z granitu. Waga w tym przypadku może być przenośnią głównie chodzi o średnicę asteroidy około 400 metrów. Rok 2012 miał być ostatnim, jak nas źle informowano. Licząc od powołania drugiego papieża 13 marca 2013 roku do 2021 roku pozostało 9 lat, to tyle ile położono płyt na stropie Komory Króla. Ostatnie układy planetarne oraz wpisane tam liczby mówią o końcu pewnej epoki na Ziemi. Skojarzenia: strop Komory z dziewięciu płyt kojarzy się z okresem dziewięcioletnich ciężkich czasów do 2021 roku. Waga 400 ton to prawdopodobnie przenośnia, informuje o 400 metrowej asteroidzie która prawdopodobnie zbiegnie się z 2021 rokiem. Wystarczy jeden "demon" na Ziemi a świat stanie w obliczu zagłady. Przykład państwo na wschód od Polski obszarowo największe imperium świata i ciągle mało im ziemi. Jeżeli liczby mówią prawdę to z wielkiego imperium nic nie pozostanie. Nasza Gwiazda o tym wydarzeniu precyzyjnie poinformuje eksplozją na Słońcu 718 dni wcześniej. W obecnych czasach jesteśmy świadkami wpływu układu planetarnego " Nibiru " na świadomość ludzką. Tak silnie że świat stanął u progu zagłady Ziemi. Układ planetarny " Nibiru " zmieni świadomość ludzką tak, że będziemy patrzyli na świat inaczej niż dotychczas. Najpierw musi się jednak wypełnić to co jest napisane w numeracji. Ponownie powracam do wyliczonej liczby 518. Odpowiada lokalizacji na Opolszczyźnie o współrzędnych geograficznych 51 równoleżnik oraz 18 południk, Wołczyn - Opolszczyzna. Ma bardzo ważny przekaz, można z tej liczby odczytać wiele scenariuszy. Po pierwsze to data 18 maj, drugi - lokalizacja. Numeracja naszej Galaktyki R.S.65.7581     44  0  22     6 przedstawia podobną datę czytają z prawej do lewej, 18 maj 2016 rok. Pierwsza liczba 5 z liczby 518 czytana z lewej do prawej prawdopodobnie informuję o pięciu latach od 2011 do 2016 roku, co by się teoretycznie zgadzało. Dodatkowo w tej numeracji podano współrzędne geograficzne na naszej Ziemi 65 x 75, Nizina Zachodniosyberyjska - Rosja. Zmiany na Syberii, wszystko jest możliwe. W te współrzędne wpisany jest upadek asteroidy.

Ostatecznie liczba 518 została wyliczona w Opolu nawiązuje do liczby 5,81 w czasach ostatecznych, zapisano ją także w Komorze Króla.

Asteroidy

Minęły dwa lata od wielkich eksplozji na Słońcu od 7/8/9 marca 2012 roku, które informowały o asteroidzie przelatującej bardzo blisko naszej Ziemi. O tym wydarzeniu pisałem niejednokrotnie. W poprzednim wpisie wspomniałem o dacie 7/8/9 marca 2014 rok. I tak 5 oraz 7 marca 2014 roku, dwa dni przed moimi obliczeniami, bardzo blisko naszej Ziemi przeleciały asteroidy. To wydarzenie sprecyzowało moje obliczenia. Zjawiska zachodzące w Kosmosie zapisano w liczbie 718. Potwierdzenie o zbliżającej się asteroidzie podała: TylkoAstronomia.pl

źródło: http://tylkoastronomia.pl/wiadomosci/asteroida-2014-dx110-przeleci-blisko-ziemi

Obliczenia które niejednokrotnie przedstawiałem na moim blogu zawsze potwierdzam źródłem. Przelot w bardzo bliskiej odległości informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Dlatego do każdego zjawiska z Kosmosu stosuję znany nam wzór, aby odczytać nową informację w kalendarzu, 718 cm.

Wenus 93 stała 180 zmienna 18 oraz 81 = 26

1. 5 marzec 2014 rok + 180 dni = 5 wrzesień 2014 rok

2. 5 wrzesień + 18 dni = 23 wrzesień 2014 rok
(ta data może informować o trzęsieniu ziemi w Polsce)

3. 5 wrzesień 2014 rok + 81 dni = 26 listopad 2014 rok

Do daty 5 marca dodaję wartości z drugiego księżyca w liczbie 45.

1. 5 marzec 2014 rok + 180 dni = 20 wrzesień 2014 rok

2. 20 wrzesień 2014 rok + 45 dni = 5 listopad 2014 rok

3. 20 wrzesień 2014 rok + 54 dni = 14 listopad 2014 rok

Przedstawione obliczenia informują o niebezpieczeństwie w Polsce oraz na świecie.

Na koniec mieliśmy huragany, trzęsienia ziemi, nie było tornad w Polsce. Tak więc niestety, ale będą. Ale o tych wydarzeniach w następnych wydaniach.


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski