Ostatnie prognozy

środa, 27 marca 2019

Przepowiednia. Sięgnę do źródeł historycznych i zacytuję fragment przepowiedni Pana Filipa Fediuka ze Starego Waliszowa spod Bystrzycy Kłodzkiej który zapowiedział katastrofę: cyt " Kiedy spotkają się trzy siódemki (777) kataklizm przyjdzie - wówczas i wilk się wody w Kłodzku napije. Ale ostateczny potop nadejdzie gdy trzy dziewiątki (999) staną obok siebie, bo i lew Kłodzki pysk w wodzie umoczy...". A ponoć znajduje się wyżej od wilka o 30 metrów. Być może chodzi o innego lwa który znajduje się na Twierdzy Kłodzkiej. Tyle z przepowiedni. Takie wydarzenie miało miejsce w lipcu 1997 roku. Mówiono wówczas o powidzi tysiąclecia. To jeszcze nie była powódz tysiąclecia. Z powodzią tysiąclecia mogli się borykać mieszkańcy ziemi Kłodzkiej 5400 lat temu. Z tej powodzi 1997 roku występuje wartość liczby 79, czytaj z prawej do lewej. Tak wielkie katastrofy mają miejsce raz na 5400 lat. Co liczby z aktywności słonecznej przedstawiają na 5/6 lipiec 9-ty rok: + 97 st. C - 118 st. C { + 1, - 1, 0 }. W tym zestawieniu wartości liczbowe z aktywności słonecznej w nawiasie informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. 11/12 lipca 9-tego roku aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby: + 105 st. C - 110 st. C { + 27, - 8 }. Wartość liczby + 27 nawiązuje do naszej planety Ziemi, oraz asteroidy { R.S. + 27, - 8 }, w której to liczbie zapisane jest wielkie niebezpieczeństwo. Z przepowiedni, w dniu 9 września spotkają się trzy dziewiątki obok siebie { 999 }. Dziewiąty rok, dziewiąty miesiąc, dziewiąty dzień. Sumując razem będziemy mieli trzy { 999 } obok siebie. Spotkane trzech dziewiątek obok siebie we wrześniu może informować o powodzi. Zgodnie z przepowiednią. 20/21 grudzień 2016 rok. Z aktywności słonecznej wyliczyłem trzy szóstki: { + 666 st. C 0 } { + 15, 0 }. Co przedstawiają wymienione liczby. Otóż wartość liczby 15 przedstawia 15-ty południk oraz 51 równoleżnik. Lokalizuje nam okolice Dolnego Śląska na 15 południku oraz 51 równoleżniku. Wartość liczby 0 potwierdza to wydarzenie, lokalizuje już przedstawione miejsce. Trzy szóstki 666 odwrócone przedstawiają trzy dziewiątki { 999 }. Trzy dziewiątki pomnożone przez trzy dadzą mi liczbę + 27. Przełożę to na 2 lata 7 miesięcy. Wyliczone trzy dziewiątki 999 z grudnia 2016 rok podzielone przez rok kalendarzowy 365 dni = 2 lata 7 miesięcy trzy dni. Po przeliczeniu kalendarz przedstawi nam dzień 23 lipiec 9-ty rok. Na 20/21 lipiec wyliczyłem następujące liczby: { -7, - 64 }. Odnoszą się one do zmiany bieguna północnego. Gdyby takie zdarzenie miało miejsce to źle wpłynie na naszą planetę Ziemię. Skutki mogą być katastrofalne. Wrócę do 20/21 kwietnia 9-tego roku. Z przebiegunowania z zimy na wiosnę wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

1. + 75 st. C + 74 st. C

Suma tych liczb wyniesie + 149. Informowałem o tym wydarzeniu 7 stycznia 9-tego roku. Pisałem wówczas cyt " skutki takiej nierównowagi pokrywy lodowej prowadzą nas do katastrofy. Z kolei na 20/21 kwiecień 9-tego roku wyliczyłem kolejną bardzo wysoką plusową liczbę + 149 przy zmianie pór roku z zimy na wiosnę. Podobną liczbę po zsumowaniu wyliczyłem z 19 numeracji Tabeli Galerii { 56 + 56 + 19 = 149 }. Ponadto w tej liczbie zapisano coś jeszcze. R.S. 56.5691  38 0 19  9. dodane parne liczby z tej numeracji 56,5691 informują o życiu papieży " kon cyt. Wartość liczby + 149 czytana z prawej do lewej przedstawi liczbę 941. Zlokalizuję z tej liczby okolice Dolnego Śląska na 14 południk 9-tego roku oraz 9 wrzesienia. Jeżeli do daty z 20/21 kwietnia dodam + 149 dni = to otrzymam podobną datę na 19 wrzesień 9-ty rok. Czyżby katastrofa w Kłodzku była wyliczona na przełom od 9 do 19 września 9-tego roku? Trzy dziewiątki przełożone na litry wody to będziemy mieli około 1000 litrów na 1 metr kwadratowy. Trzeba sobie wyobrazić ogrom wody. Czy ta woda pojawi się z opadów czy podniesienia poziomu morza to jest w tej chwili najmniej ważne. Liczby z aktywności słonecznej w tych dniach nie sygnalizują o katastrofie. Trzeba więc zwrócić uwagę na wydarzenia czerwcowe które po 100-tu dniach informują o wydarzeniach wrześniowych. Być może na to wydarzenie będzie miał wpływ 23 lipiec 9-tego roku. Wyliczyłem na te dni zmianę bieguna północnego.

W tym smutnych grudniowych dniach 16 grudnia 2016 roku Platforma Obywatelka wraz z Nowoczesną wywołała wojnę Polsko-Polską. Gdyby nie ta wojna Polsko - Polska to by nic się nie stało. Wszystkie wydarzenia które mają nastąpić zależne są od nastrojów społecznych. Platforma Obywatelska z Nowoczesną otworzyła puszkę pandory, okupując Polski Sejm. Niestety tą zepsutą puszkę pandory będą zmuszeni zjeść wszyscy mieszkańcy być moze chodzi o Dolny Ślask. Dzięki Platformie Obywatelskiej i Nowoczesnej za ten smród. O tym wydarzeniu pisałem kilkakrotnie na blogu. Nie będę ukrywał obecne ciała niebieskie sprzyją Prawicy. Lato tego roku ma być gorące więc lew na kłodzkim rynku będzie bardzo spragniony wody. Jak się wody napije gdy jego rzeźba jest wyżej o trzydzieści metrów od rzeźby wilka który napił się wody w lipca 1997 roku. Według przepowiedni gdy spotkają się trzy dziewiątki 999 " to i lew pysk umoczy w wodzie ". Dlaczego o tym piszę i przypominam? Żeby Polacy nie byli zaskoczeni jak zastanie ich wielka woda. Być może nic się nie stanie jednak trzeba trzymać rekę na pulsie. Tabela Galerii przedstawia podobny przypadek z 1938 rok. Ze źródeł historycznych wynika że w tej dacie z 1938 była zapisana katastrofa. To wydarzenie przedstawia tabela Galerii na str. 22 w książce " Bitwa z Gwiazdami. 26 marca 2017 roku tak pisałem cyt: " Ostrzeżenia z 20/21 grudnia 2016 roku jeszcze się nie zakończyły, gra się dopiero rozpoczęła ". Mowa o wydarzeniach w Polsce na 15 południku oraz 51 równoleżniku Dolnego Śląska. Jeżeli kogoś drażni poruszana polityka na tym blogu to niech przełączy na inny kanał w internecie. Wydarzenia społeczno-polityczne są wpisane w aktywność słoneczną.

 
 
Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/
 
 
Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski

Dzień 7 lipca 9-tego roku po zsumowaniu dają mi liczbę 79 { R.S. + 1, - 79 }. Wiemy jakie szkody powstały po eksplozji Wezuwiusza w 79 roku naszej ery. Wpływ na to wydarzenie miała planetoida 79 w 79 roku naszej ery. W daty naszego kalendarza są wpisane katastrofy ziemskie, powiązane z przybyciem planetoidy 79. Przykład drugi to powódź tysiąclecia w Opolu oraz Wrocławiu w lipcu 1997 roku. W końcowe dwie liczby z tej daty wpisana jest wartość liczby 79 czytaj z prawej do lewej. Czy w tamtym czasie ktoś pomyślał że na wydarzenie lipcowe z 1997 roku będzie miała wpływ planetoida: { R.S. + 1, - 79 }. Od tamtego czasu minęło 23 lata. Z przepowiedni trzy siódemki informowały o powodzi w lipcu 1997 roku. Być może w tej dacie już jest zakodowana katastrofa zgodnie z naszym kalendarzem. Najbardziej niebezpiecznymi dniami mogą być cztery dni od 7 do 10 lipca 9-tego roku. Kiedy do 9-tego roku Piątego Świata dodam 7 lipiec, otrzymam wartość liczby 79. Skończył się okres Czwartego Świata po trudnych 5400 lat i żyjemy już w Piątym Świecie 9-tego roku. Dlaczego przypominam o tej wyliczance. Żeby nikt w przyszłości nie był zaskoczony wydarzeniami na Ziemi. Głównie chodzi mi o kołysanie naszą planetą przez 65 godzin 56 minut. Liczby z aktywności słonecznej na miesiąc lipiec informują o trzykrotnym trzęsieniu ziemi nawet do 4,9 stopnia w skali R. Począwszy od 7 do 10 lipca 9-tego roku. Te dni mają nam się kojarzyć z niebezpieczeństwem jakie przeżyliśmy 23 lata temu. Na pierwszą oraz drugą dekadę lipca 9-tego roku wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

1. 4/5 lipiec 9-ty rok: + 99 st. C - 117 st. C { - 2, + 1 } t. z. Polska
2. 5/6 lipiec 9-ty rok: + 97 st. C - 118 st. C { - 1, 0 } t. z. Polska
3. 6/7 lipiec 9-ty rok: + 96 st. C - 118 st. C { - 2, + 3 }
4. 7/8 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 121 st. C { 0, + 2 } t. z . Polska
5. 8/9 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 123 st. C { 0*, + 1 } t. z. Polska
6. 9/10 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 124 st. C { - 1, + 1 } t. z. Polska
7. 10/11 lipiec 9-ty rok: + 94* st. C - 125 st. C { + 12, - 15 }
8. 11/12 lipiec 9-ty rok: + 105 st. C - 110 st. C { + 27, - 8 } + 27 dni = 8 sierpień t. z. Polska
9. 12/13 lipiec 9-ty rok: + 132 st. C - 102 st. C { + 7, - 7 }
10. 13/14 lipiec 9-ty rok: + 139 st. C - 95 st. C { + 2, 0* }
11. 20/21 lipiec 9-ty rok: + 105 st. C - 102 st. C { - 7, - 64 } zmiana bieguna północnego

Pod punktem pierwszym oraz drugim na dzień 5/6-ty lipiec 9-ty rok wyczytałem raptowny spadek temperatury w ciągu dnia, po czym raptownie wrośnie. W tych liczbach, na te dni, zapisano zmienne liczby w nawiasie { + 1,  - 1 } informujące o trzęsieniu ziemi w Polsce. 25/26 marzec 9-ty rok ostrzegają przed huraganowymi wiatrami, lub trąbami powietrznymi, trzęsieniami ziemi po 100 dniach na 5/6 lipiec 9-ty rok. Pod punktem drugim występuje wartość liczby 79, która przypomina o niebezpieczeństwie na Ziemi, między innymi o trzęsieniu ziemi. Pod punktem 3, 4, 5, od 7 do 10 lipca występuje wartość liczby 94. Czytana z prawej do lewej może informować o czterokrotnym trzęsieniu ziemi do 4,9 stopnia w skali R. Pod punktem 2 wyliczyłem wartość liczby 96 przypominająca o ofiarach w Polsce. Taki obraz przedstawiają wyliczone liczby z aktywności słonecznej na przełom od 7 do 10 lipca 9-tego roku. Dodatkowym zagrożeniem jest obiekt kosmiczny wyliczony na 11/12 lipca: { R.S. + 27,  - 8 }. W pierwszej dekadzie miesiąca przelatują komety w bliskiej odległości od naszej Gwiazdy. Wyliczony obiekt kosmiczny na koniec pierwszej oraz początek drugiej dekady lipca zakończy swój kurs 14 lipca 9-tego roku. Oddali się od naszej Gwiazdy lecz będzie miał wpływ na zmianę pogody po 27 dniach na 8/9 sierpnia co wpłynie na trzęsienie ziemi. Wyliczyłem na ten dzień następujące wartości liczbowe: 8/9 sierpień 9-ty rok: - 128 st. C   + 30 st. C   { + 1,  - 5 }. W tej liczbie jest zapisane trzęsienie ziemi do 5 stopni w skali R. Być może chodzi o inne wydarzenie w Polsce w 5 stopniowej skali licząc od jeden do pięciu - Polska.

 
 
Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/
 
 
Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 20 marca 2019

11-ty sierpień 2019 rok godzina: 9:30.

Naszą planetą Ziemię dzielimy na dwie części na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Podobnie nasz ziemski równik dzieli naszą planetę na dwie części od równika, na { północ } oraz na { południe }. Celowo zaznaczyłem dwa bieguny w nawiasie północny oraz południowy to one odegrają główną rolę w tym tekście. W szybach Komory Królowej budowniczy podzielił Ziemię na dwa bieguny północny oraz południowy. Podobny podział przedstawił w Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Podzielił Galerię na dwie części świata, prawą oraz lewą, jak w odbiciu lustrzanym. Zaznaczył tam równo po 27 otworów z każdej strony w sumie 54 oraz dwa zbliżone do siebie, co w sumie daje nam 56 otworów. Książka " Bitwa z Gwiazdami " Ryszard Suski wydana w 2012 roku przedstawia na stronie 22 podział układów planetarnych dwa razy po 27 z każdej strony oraz dwa zbliżone do siebie, co w sumie daje 56 otworów. W trzeciej części tej numeracji w kolejności od dołu do góry przedstawiłem takie oto liczby 19 0 37 - 9 oraz 38 0 19 - 9. Przedstawiają one 19-tą numerację z lewej oraz prawej strony Tabeli Galerii i odnoszą się do wydarzeń w czasach teraźniejszych na 2019 roku. W szybach Komory Królowej budowniczy w załamanych kątach wyszczególnił dwie decydujące liczby zapisane w stopniach: 37 stopni 28' oraz 38 stopni 28 '. Odnoszą się one do wydarzeń na { północ } oraz na { południe } od równika. Wymienione kąty z załamania 37 oraz 38 wpisane są w 19-tą numerację jak podałem wyżej. Ten opis znajdziemy również w: źródło: Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia. Zacytuje fragment tekstu o których to kątach oraz podziale jest mowa - cyt: " w południowej i północnej ścianie Komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do ślepych kanałów, { za którym nic nie ma }. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28' ". Wymieniony cytat odnosi się do wydarzeń na północ od równika 10 marca 2019 roku. Poziomy odcinek długości 193 cm w szybie Komory Królowej odnosi się do długości odcinka równika od zera na wschód do 19 południka. Za 19-tym południkiem załamuje się pod kątem 37 stopni 28' w górę. Ten odcinek drogi ma długość 56 mm wskazując miejsce katastrofy samolotu Bening Max-8 z 10 marca 2019 roku. Wartość liczby 193 cm odnosi się do dwóch planetoid { R.S. + 1, -79 } oraz { R.S. -114, + 4 Opole }. Począwszy od 20/21 czerwca 2017 roku do 19/20 października 2017 rok. W tym czasie odkryłem dwie planetoidy o różnych rozmiarach: { R.S. + 1, -790 metrów } oraz: { R.S. -1140 metrów + 4 Opole } co daje nam w sumie 1930 metrów długości. Podobną wartość bez zera + 193 cm budowniczy zaznaczył w pierwszej części szybu Komory Królowej do załamania. Wartość liczby { R.S. + 1, - 79 } ma zastosowanie w wydarzeniach ziemskich, informuje o trzęsieniach ziemi w Polsce. Szyb z Komory Królowej po załamaniu za 19-tym południkiem prowadzi w górę do Katedry Matki Bożej z Syjonu. Pierwsza liczba 56 z tej numeracji wskazuje na odcinek drogi za załamaniem w linii prostej do Katedry. To wydarzenie zaznaczono w 19-tej numeracji: R.S.56.1937  19 0 37  9. Te liczby kierują na miejsce gdzie prawdopodobnie ma znajdować się Arka Przymierza. Niestety pomieszczenie za szybem gługości 66 metrów z Komory Królowej jest puste. Oznacza to że Arki Przymierza w Etiopii nie ma. Oczywiście jest tam Katedra Matki Bożej z Syjonu w Aksum. Obecnie tego miejsca pilnuje mnich który oczywiście ma 56 lat. Sygerowanie że Arka Przymierza jest w Etiopii może być zmyłą dla prawdziwego ukrytego miejsca artefaktu. W tej części tekstu Arką może być " Przymierze " jakie Pan Bóg zawarł z Mojżeszem. Myślę że prawdziwy artefakt Arki Przymierza jest gdzie indziej. Wielka Galeria przedstawia z lewej strony 19-tą numerację.

1R.S.56.1937     19  0  37*      9. Co tak naprawdę przedstawiają wyliczone liczby z Wielkiej Galerii? Otóż cała numeracja przedstawia numer układu planetarnego równoległego do prawej strony. Wartość liczby 37 odnosi się do załamanego kąta w górę o 37 stopni w szybie Komory Królowej. Liczba 37* z gwiazdką ma szczególne znaczenie. Sumując obie liczby 3 + 7 = 10 przedstawi nam dzień miesiąca 10 marca 2019 roku oraz 10-ty równoleżnik. Wartość liczby 19 wskazuje nam rok 2019. Z tych liczb odczytałem już dzień katastrofy samolotu Bening Max-8 z 10 marca 2019 roku. Natomiast wartość liczby 37 wskazuje nam 37 południk, który zaznacza wymienioną katedrę. Wymienione liczby wskazują na współrzędne geograficzne lokalizujące miejsce startu samolotu Max-8 10 marca oraz miejsce katastrofy. Wartość liczby 73 czytana z prawej do lewej wskazuje teoretyczną godzinę 7:30 do której trzeba dodać jeszcze jedną godzinę do czasu lokalnego. Więc będzie godzina 8:30. W dalszej kolejności wartość liczby 1937 informuje o pasażerach w tym samolocie. Wykluczając wartość liczby 9 to odczytam przybliżoną listę pasażerów w tym samolocie 137. Informowałem o tym na blogu 25 stycznia 2019 roku. Brakuje nam 20 osób do pełnej listy pasażerów w Beningu Max-8. Sumując po kolei wymienioną liczbę 1937 { 1 + 9 + 3 + 7 = 20 } to otrzymam brakujące ogniwo 20-tu pasażerów z Maxa-8. Dodając do brakujących 137 pasażerów z tego samolotu  brakujących 20 pasażerów, to otrzymam komplet pasażrów w tym samolocie na dzień 10 marca 2019 rok w liczbie 157. Tyle zginęło w katastrofie lotniczej w dniu 10 marca 2019 roku w Etiopii.

19-ta równoległa numeracja z prawej strony do lewej przedstawia następujące liczby wyliczone z Wielkiej Galerii str. 22  książka " Bitwa z Gwiazdami ".

2R.S. 56.5691     19  0  38     9. Co tak naprawdę przedstawiają wyliczone liczby z prawej strony Wielkiej Galerii. W tych liczbach zapisano wydarzenia na południe od równika po 151 dniach od 10 marca do 11 sierpnia 2019 roku. Długość odcina od zera Greenwich do 20-tego południka na wschód trzeba wyliczyć z przedstawionej numeracji 56.5691. Sumując kolejno parne liczby z tej numeracji z lewej do prawej to otrzymam 20-ty południk { 56 + 56 + 91 = 203 }. Wartość liczby 203 to nic innego jak pewien odcinek na równiku który załamamuje się w dół za 20-tym południkiem pod katem 38 stopni 28 ' na południe od równika. Ten odcinek za załamaniem w linii prostej wynosi 56 mm. Teoretycznie mógłbym powiedzieć że Arka Przymierza znajduje się na południe od równika. Wyszczególnione w tej numeracji dwie liczby 56 x 56 mogące kierować nas na prawdziwy kurs do artefaku. Zlokalizowane współrzędne 11 równoleżnika oraz 38 południka mogą kierować na prawdziwy kurs. W pierwszej części Pan Bóg zawarł Przymierze z Mojżeszem. W drugiej części Pan Bóg podarował Mojżeszowi Arkę Przymierza. O tym informują wymienione liczby: 56.5691. Pierwsza liczba 56 może informować o Przymierzu. Natomiast druga liczba 56 może informować o artefakcie. Dwie liczby 56 x 56 mogą potwierdzać to wydarzenie. Dodam że w tych liczbach zapisano życie dwóch papieży w obecnych czasach w Watykanie: Benedykta XVI oraz Franciszka. Dodam do tego że w tych liczbach zapisano moją datę urodzenia 6 styczeń 1956. I tego nikt nie może podważyć. Co przedstawiają poszczególne liczby? Drugi fragment cytatu odnosi się do wydarzeń pod równikiem. Cyt: " południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm po linii prostej równika na wschód od Greenwich, po czym załamuje się na równiku w dół pod kątem 38 stopni 28' ". Wymieniona wartość liczby 38 odnosi się do daty 11 sierpnia 2019 roku. { 3 + 8 = 11 }. Czytaj z lewej do prawej. W tym przypadku wyliczona wartość liczby 11 odnosi się do 11 równoleżnika pod równikiem oraz dnia 11 dnia sierpnia 2019 roku. Natomiast wartość liczby 38 odnosi się do 38 południka. Z tych współrzędnych geograficznych 11 równoleżnika oraz 38 południka zlokalizowałem trzy lotniska w Mozambiku oraz cztery w Tanzani. Dodam do tego jeszcze że Komnata Królowej na zaznaczonym terytorium może wskazywać na nowe pole magnetyczne Ziemi. Potwierdziła to wyliczona liczba z aktywności słonecznej 64.

1. Mocimboa da Praia.
Współrzędne geograficzne dla tego lotniska 11-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
2. Palma.
Współrzędne dla tego lotniska 11-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
3. Pemba.
Współrzędne dla tego lotniska 12-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
Lokalizuje to nam teoretycznie trzy miasta z dużymi portami lotniczymi w Mozambiku. 
Tanzania
1. Port lotniczy Mtwara
Współrzędne geograficzne dla tego lotniska 10-ty równoleżnik przecina 40-ty południk.
2. Port lotniczy Masasi
Wspólrzędne geograficzne dla tego lotniska 10-ty równoleżnik przecina 38-my południk.
3. Port lotniczy Lindi-Kikwetu
Współrzędne geograficzne dla dla tego lotniska 9-ty równoleżnik przecina 39 południk.
4. Port lotniczy Kilwa Masoko
Współrzędne geograficzne dla tego lotniska 8-my równoleżnik przecina 39 południk.


Wykreśliłem współrzędne geograficzne 7 portów lotniczych lokalizujących teoretycznie miejsce staru samolotów pasażerskich w dniu 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:30. Co przedstawia ciąg czterech liczb z tej numeracji 5691. Wykluczając wartość liczby 9 to odczytam niepełną listę pasażerów w tym samolocie 165. Brakuje nam jeszcze do pełnej listy 21 osób. Sumując cztery kolejne liczby po koleii 5691 { 5 + 6 + 9 + 1 = 21 } to otrzymam brakujące 21 pasażerów. W sumie w tym samolocie będzie leciało 165 + 21 = 186 pasażerów. Zginą 11 sierpnia 2019 roku o godzinie 9:30 czasu lokalnego na południe od równika na 11 równoleżniku teoretycznie na 38 południku w Afryce. Różnica pomiędzy jedną a drugą katastrofą wyniesie 151 dni. Z tej liczby wynika że samolot zostanie uprowadzony przez jedną osobę. Tą liczbę 150 podarowała mi moja ukochana żona w chwili śmierci 1:50 = 150. Bym zwracał uwagę na wydarzenia które po 150 dniach mogą się wydarzyć. Jeżeli ktoś twierdzi że zmarli nie mówią to są w błędzie. To jest mój pogląd na te sprawy z którymi czytelnik nie musi się zgadzać. Podobny przypadek miał miejsce we Francji. Z liczby 150 odczytałem kiedyś uprowadzenie samolotu pasażerskiego we Francji, który rozbił się w Alpach na wysokości około 2000 tys. metrów. Zginęło tam 150 pasażerów. Samolot uprowadzi upośledzony pilot. Obydwie numeracje z odbicia lustrzanego przedstawiają dwa przypadki po obu stronach równika Afryki środkowej. Z opisanego tekstu wyciągłem wniosek że Komnata Królowej mieści się na terytorium Afryki środkowej. Od południka zero na wschód do 38 południka. Na tym obszarze mieści się nowe pole magnetyczne Ziemi. Wyliczyłem to z liczby 64 aktywności słonecznej. W tych współrzędnych geograficznych wykreśliłem Korytarz Wstąpyjący oraz Zstępujący. Co w przyszłości wydarzy się w tym rejonie w związku zmianą pola magnetycznego Ziemi? W tej tragedii zginie 186 pasażerów. Dwie liczby 10 oraz 11 po zsumowaniu wskazują na 21 południk w Polsce który przeciną stolicę Polski, Warszawa. Kierując na następna katastrofę samolotu z 271 osobami na pokładzie wskazując na Warszawę. Taki obraz przedstawiają następne wyliczone liczby z Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Ja tylko przekazuję co tam zapisano i nie wszyscy muszą się z tym zgadzać. Z numeracji Wielkiej Galerii oraz szybów Komory Królowej wyciągnołem wniosek. Nasi praprzodkowie znali układy planetarne, kontynenty jak również rozłożone południki na naszej planecie Ziemi wiele tysięcy lat temu. Taki obraz odczytałem z wyliczonych liczb Wielkiej Galerii oraz szybów Komory Królowej. Czas pokaże czy sprawdzi się ta katastrofa.

Na 18/19 marzec wyliczyłem następujące liczby które informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. 18/19 marzec 2019 rok: - 72 st. C + 163 st. C { 0, + 2, + 2, - 1 }. Pisałem o tym 6 lutego 2019 roku.


M 3.1 - POLSKA - 2019-03-19 04:40:23 UTC
Region: Polska
Lokalizacja: 51,62 N; 16.11 E
Głębokość: 1 km
Odległość: 13 km od Polkowic
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=751665

 
 
Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/
 
 
Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
wtorek, 12 marca 2019

7 marzec to kolejna katastrofa lotnicza o której pisałem w piątek 25 stycznia 2019 roku, czyli ponad 45 dni temu przed wydarzeniem 10 marca 2019 roku, w której to katastrofie ma zginąć 137 osób. Tabela Galerii z piramidy Cheopsa przedstawia datę katastrofy oraz przybliżoną ilość pasażerów. Natomiast konkretny dzień katastrofy trzeba wyliczyć z aktywności słonecznej, która jest ściśle powiązana z danymi Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Źródło: Wielka Galeria piramidy Cheopsa. A w niej zostawiono po 27 podłużnych otworów z prawej oraz lewej strony w sumie 54 plus dwa zbliżone do siebie. Cyt " W ścianach na poziomie ramp znajduje się 56 otworów { po 27 z każdej strony i po jednym w wysokim stopniu u góry } ". Numeracja Tabeli Galerii którą rozszyfrowałem pozwoliła mi odczytać przyszłe katastrofy samolotów pasażerskich. Całą Tabelę Galerii przedstawiłem w książce wydanej w 2012 roku. Numeracja liczb z lewej strony Tabeli Galerii przedstawiaja wydarzenia od 2019 do 2037. Oto wydarzenia zapisane w tych liczbach dotyczące katastrofy wymienionego samolotu:  R.S. 56.1937    19  0  37    9. Czy z tych liczb można odczytać jakąkolwiek katastrofę lub wydarzenie kosmiczne. Wzorując na poprzedniej katastrofie z 8 marca 2014 roku można wyciągnąć wnioski oraz wyliczyć następne katastrofy. Otóż 20-39-ta numeracja Tabeli Galerii przedstawia katastrofę Malezyjskich Linii Lotniczych MH-370 z 239 osobami na pokładzie. Są tam zapisane katastrofy od 2020 do 2039 roku na Indonezji. Samolot znajduje się na głębokości około 2000 tys metrów od lustra wody Oceanu Indyjskiego. O współrzędnych geograficznych: 20 x 93. Tą katastrofę odczytałem z następujących liczb Tabeli Galerii: R.S.59.2039    20  0  39     8. Bazując na poprzednich danych z 8 marca 2014 roku mogłem porównać następną katastrofę na dzień 7 marca 2019 rok. Jednak tego dnia nic się nie wydarzyło, gdzieś popełniłem błąd, który próbuję naprawić. Na dzień 7 marca 2019 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe z aktywności słonecznej:

1. 7/8 marzec 2019 rok: - 64 st. C    + 185 st. C    { 0,     + 3* }.

Wspominałem dodatkowo o tym wydarzeniu 11 dni później 6 lutego 2019 roku z ponownym zaznaczeniem katastrofy samolotu. Tabela Galerii przedstawia dzień 7 marzec 2019 rok podobnie jak wyliczone liczby z aktywności słonecznej które mają decydujące znaczenie. Wystarczyło do dnia 7 marca dodać wartość liczby plus 3* z gwiazdką w nawiasie aby odczytać 10-ty marzec 2019 rok. Tabela Galeri przedstawia rok 19-ty czyli 2019-ty. Południowe wiadomości TVP info informują o katastrofie samolotu Ethiopian Airlines Bening 737 Max-8 na pokładzie którego znajdowało się 157 osób. Wszyscy zginęli. Maszyna runąła na ziemię w 6 minut po starcie. Zginęła cała załoga oraz 149 osób w sumie 157 osób. Tą wartość liczby + 149 już wyliczyłem na 20/21 kwiecień 2019 rok. W styczniu wiedziałem że dojdzie do katastrofy lecz w tym kierunku stawiałem pierwsze kroki. W tamtym czasie podałem do wiadomości że ma zginąć w katastrofie lotniczej 137 osób jak informowała Tabela Galerii. Czy z numeracji Tabeli Galerii można wyliczyć dzień katastrofy oraz ofiary. Można mamy 10-ty marzec 2019 rok. W obliczeniach trzeba brać pod uwagę wszystkie wyliczone liczby z aktywności słonecznej. Tabela Galerii przedstawia następujące liczby: 56.1937. Sumując kolejno przedstawione liczby to się doliczę brakujących 20 pasażerów w tym samolocie { 1 + 9 + 3 + 7 = 20 }. Do 137 osób dodam 20 osób których mi brakowało to otrzymam całą listę pasażerów w tym samolocie. Sumując razem otrzymam 157 osób które tragicznie zginęły w katastrofie lotniczej 10 marca 2019 roku w Etiopii. Tu jest brakujące ogniwo całej układanki, które dotyczy 37 numeracji. Tabela Galerii książka strona 22 przedstawia dwa równoległe układy planetarne. 19-ta numeracja przedstawia wydarzenia od 2019 roku do 2028 roku. Co tak ważnego wydarzyło się w sąsiednim układzie planetarnym. Prawa oraz lewa strona to dwa równoległe układy planetarne stoją do siebie jak w odbiciu lustrzanym. Oto one:

1. Lewa strona: R.S. 56.1937 19 0 37* 9.
2. Prawa strona: R.S.56.5691 19 0 38* 9.

Załamania kątów 37* oraz 38* zaznaczono w szybach Komory Królowej zaznaczyłem je dodatkowo gwiazdką. Jeżeli wydarzyło się coś ważnego w jednym układzie planetarnym to do podobnego wydarzenia doszło lub dojdzie w drugim układzie planetarnym. To jak w odbiciu lustrzanym. Przykład ustaw dwa lustra naprzeciwko siebie. Rzuć śnieżką w jedno lustro to w drugim zobaczysz identyczne zdarzenie. W przestrzeni kosmicznej może to nastąpić po jakimś czasie.

2. 10/11 marzec 2019 rok: - 64 st. C + 189 st. C { + 13, - 34 }.

a. 10 marzec + 13 dni = 23 marzec 2019 rok - t. ziemi Polska.
b. 10 marzec + 34 dni = 14 kwiecień 2019 rok - zmiana pogody.

W dniu 7 marca 2019 roku w równoległą planetę do naszej Ziemi wedle podanych liczb uderzył podobny obiekt kosmiczny. Są to tylko domysły lecz takie zdarzenie prawdopodobnie miało miejsce. Żyjemy w równoległym świecie, jeżeli wydarzy się coś w jednym układzie planetarnym, do podobnego zdarzenia dojdzie w drugim układzie planetarnym. Do 2027 roku jest zapisanych 8 katastrof lotniczych. Następna katastrofa lotnicza, według wszelkich danych na niebie i na ziemi, będzie miała miejsce w Polsce. Zginie, jak podają liczby, od 253 do 271 osób. Tabela Galerii podaje 20-ty południk oraz zero, miejsce badań Polska. Taki obraz wydarzeń przedstawia 20-ta numeracja Tabeli Galerii. Wszystkie katastrofy lotnicze, jak podaje Tabeli Galerii, będą stopniowo rozszyfrowane. Ciało niebieskie o numeracji { R.S.  + 9,  - 67 } ma bezpośredni wpływ na katastrofę z 10 marca 2019 roku. Mamy 3 marzec 2019 rok ciało kosmiczne zlokalizowałem bardzo blisko naszej planety Ziemi. Zapisałem je następującymi liczbami z aktywności słnecznej:

3. 3/4 marzec 2019 rok: - 67 st. C      + 179 st. C    { 0,   + 3 }. W tym zestawieniu z wyliczonych liczb mamy dwa obiekty kosmiczne: Zieloną Kometę { R.S.  + 9,  - 67 } oraz planetoidę { R.S. + 1,  - 79 }, z dodatkową liczbą 3. To one były informatorami lub miały bezpośredni wpływ na katastrofę samolotu 10 marca 2019 roku.

4. Na 10 marzec wyliczyłem z aktywności słonecznej następujące wartości liczbowe:

10/11 marzec 2019 rok: - 64 st. C     + 189 st. C    { + 13,   - 34 }.

Rzut oka na pierwszą liczbę z lewej strony 64. Informuje ona o zmianie bieguna północnego oraz katastrofie. Być może zmienne pole magmetyczne ziemi w środkowej Afryce wpłynęło bezpośrednio na katastrofę lotniczą w dniu 10 marca 2019 roku. Potwierdza to wyliczona wartość liczby 64 która odności się do zmieny bieguna. Praktycznie co roku są zapisane katastrofy lotnicze. Z tabeli Galerii oraz aktywności słonecznej można wyliczyć podobne katastrofy lotnicze, których nie unikniemy. Życie mamy tylko jedno więc możemy uniknąć podobnej tragedii jaka wydarzyła się w Etiopii 10 marca 2019 roku.

 
 
Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/
 
 
Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 06 marca 2019
Sondaż notowań przed 3 marca 2019 roke pokazał spadek dla partii rządzącej - Zjednoczonej Prawicy. Natomiast rosną notowania parti opozycyjnych. Zjednoczona Prawica traci w zaskakującym tempie. Gdzie dokonano oszustwa. Notowania nastrojów społecznych idą zgodnie w parze z aktywnością słoneczną oraz oczekiwaniami społecznymi. Pomimo niskiej aktywności słonecznej plusowe wartości liczbowe i tak dominują nad minusowymi. Jeżeli plusowe wartości liczbowe wyliczone z aktywności słonecznej są przypisane dla Zjednoczonej Prawicy to sondaż notowań dla nich jest obiecujący. Aktywność słoneczna na dzień 3/4 marca 2019 rok przedstawia następujące wartości liczbowe które odzwierciedlają wzrost notowań dla Zjednoczonej Prawicy. Gdy rośnie aktywność słoneczna rośnie również napięcie społeczne. Ma to wpływ na wydarzenia społeczne które ciągną za sobą niebezpieczeństwo. Skutki w Polsce to huraganowe wiatry, połamane drzewa po 4 marca 2019 rok. Wpływ na te wydarzenia ma planetoida: { R.S. + 1,  - 79 } oraz Zielona Kometa { R.S. - 9,  +  67 }. Oto jak przedstawiają się notowania dla poszczególnych partii w Polsce:

1. 3/4 marzec 2019 rok: - 67 st. C      + 179 st. C      { 0,     + 3 }.

W tym zestawieniu wartość plusowa + 179 przedstawia sondaż poparcia dla Zjednoczonej Prawicy w ogólnym notowaniu w Polsce. Natomiast wartości minusowe { - 67 } informują o notowaniu dla parti opozycjnej w stosunku do Zjednoczonej Prawicy. W tej aktywności słonecznej występuje numer planetoidy 79 { + 179 }. Od sumy + 179 odejmę wartość minusową - 67 i dowiem się jaką przewagę ma Zjednoczona Prawica nad opozycją: { + 179 - 67 = + 112 }. + 112 - 67 =  45. To jest prawie dwukrotna przewaga Zjednoczonej Prawicy nad opozycją. Z plusowej liczby { + 112 } może zabrać jakiś procent Kukiz '15. Mimo wszystko Prawo i Sprawiedliwość ma druzgocącą przewagę nad opozycją. Taki obraz notowań przedstawiają wyliczone liczby z aktywności słonecznej na dzień 3/4 marca 2019 rok. Wartość plusowa + 112 przedstawia pozytywne myślenie do Polskiego Rządu. Z ostatniego sondażu przedstawionego w telewizji odczytałem jednak coś innego. Opozycja goni Zjednoczoną Prawicę a nawet przegoniła. Naszej Gwiazdy nikt nie przekupi. Widocznie sondaż był poprowadzony na zamówienie by zniechęcić wyborców Zjednoczonej Prawicy w nadchodzących wyborach do Europarlamentu 26 maja 2019 roku, które i tak wygra Zjednoczona Prawica.

Apeluję, Polacy nie sprzedajcie swojego honoru Niemcom finansującym opozycyjne partie polityczne w Polsce. Ci co będą wrzucać kartki do urny wyborczej niech będą świadomi przekrętów jakie prowadzą czołowi działacze parti opozycyjnych. Nie mam zaufania do Niemców. To oni podczas Drugiej Wojny Światowej wzięli do niewoli moją rodzinę i przetrzymywali w obozie pracy w Niemczech przez jeden rok. Rok wcześniej w Rawiczu zabili mojego wójka, brata mojej mamy. Dlatego swojego honoru nie sprzedam za żadne pieniądze. Swój honor już sprzedali wyborcy: Wiosna oraz Koalicji Europejskiej. Co tak naprawdę kryje się pod liczbą + 179. W tej liczbie zapisana jest katastrofa w Polsce. Zero w tym zestawieniu pod punktem pierwszym w nawiasie wskazuje na wydarzenia w Polsce. W dniu 4 marca 2019 roku miała miejsce katastrofa samolotu wojskowego MIG-29 o godzinie 13:17. Liczba 1 z + 179 mówi o jednym przypadku. W tej liczbie mamy zapisane dwa przypadki: sondaż notowań dla parti w Polsce oraz katastrofę zapisaną w liczbie + 179 na dzień 3/4 marca 2019 roku - obydwa przypadki są ze sobą powiązane. Dokładnie 100 dni później będziemy mieli 13/14 czerwiec 2019 rok. Z aktywności słonecznej na 14-ty czerwiec 2019 rok wyliczyłem następujące wartości liczbowe:

2. 14/15 czerwiec 2019 rok: + 141 st. C     - 79 st. C      { + 6,     - 1 }.

Po 100 dniach ponownie powtarza się liczba 79. Otóż w tej liczbie zapisane jest kolejne niebezpieczeństwo. Trzęsienie ziemi do + 6,1 st. w skali R. - Polska. Wartość liczby 79 została wyliczona z aktywności słonecznej w Polsce w lipcu 2017 roku: { R.S. + 1,  - 79 } odnosi się do Planetoidy z 19/20 października 2017 roku. Ma ona wpływ na wydarzenia w Polsce zwłaszcza trzęsienie ziemi. Na raptowną zmianę pogody 11 czerwca 2019 roku będzie miała wpływ planetoida: R.S. + 1,  - 79. Wartość liczby 3 w nawiasie pod punktem pierwszym informuje o niebezpieczeństwie po trzech dniach od daty 13/14 czerwiec 2019 rok. Przypadnie to na 16/17 czerwiec 2019 rok. Szczegóły w następnym artykule.

Na 5/6 marzec 2019 rok wyliczełem trzęsienie ziemi w okolicy Polkowic: Pisałem o tym 6 lutego 2019 roku cyt: " Dodatkową informacją o trzęsieniu ziemi są zmienne liczby: { - 1, + 2,   + 2, 0 }. Wartość liczby 67 z Zielonej Komety 67 po dodaniu { 6 + 7 = 13 } wskazuje zachodnią Polskę na 13 południku. Miejsca częstych trzęsień ziemi, okolice Polkowic. Ten przypadek jest odmienny - 67 oraz + 197 wskazują na dwa miejsca jednocześnie - Polkowice oraz Górny Śląsk ". Występujące minusowe liczby z aktywności słonecznej z lewej strony informować będą o trzęsieniu ziemi do 20 kwietnia 2019 roku w województwie Dolnośląskim. Dopiero po 20 kwietnia 2019 roku Trzęsienia ziemi będą nawiedzać rejon Górnego Śląska. Oto trzęsienie ziemi w okolicy Polkowic obliczone na 5/6 marca 2019 rok:

M 3,7 - POLSKA  - 2019-03-05     16:55:56   UTC
Region: POLSKA
Lokalizacja: 51,65  N;    16,18  E
Głębokość: 0 km
Odległość: 18 km od Polkowic
6 km od Grębocic
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=748817Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski