Ostatnie prognozy

środa, 20 kwietnia 2011
                        
              Szyfr Kosmosu zapisany w Wielkiej Galerii.
              Klucz Masa Ziemi do Księżyca + 18 wspak + 81 rys. 13/14 maj       2010r.
              Dalszy ciąg liczby 718 z Układu Słonecznego.
              10/11 listopad 2010r.,, Nibiru - 127" 8 miesięcy póżniej = 11                     lipiec 2011r.
              Wulkany, trzęsienia ziemi, meteoryty, zaćmienia, wybuchy na                    Słońcu.
              Układy słoneczne 5.23 oraz 5.81 dają sume { 23 + 81 } = 104.
 
Tabela z szyfrem Kosmosu zapisana w Wielkiej Galerii z 56 układami słonecznymi służy do odczytania oraz ostrzegania przed kolejnym niebezpieczeństwem.
Każdy układ słoneczny, który posiada przypisaną ilość planet, z prawej strony dotyczy tylu niebezpiecznych zdarzeń na naszej Ziemi suma >135<.
Piąty otwór z prawej strony tabeli tj: 9 oraz 10 układ słoneczny przypisanych ma 5 planet tj: 5 ciągłych zdarzeń co 441 dni, dotyczy wybuchów wulkanów na naszej Ziemi.
 
14. 59       5  0  9                 10  0  5        14.441       5
 
Podam tu pierwszy przykład z naszego Eurpejskiego podwórka:
Nikt układu słonecznego nie zmieni, dlaczego: ilość zdarzeń na naszej Ziemi
odpowiada planetom zapisanym z prawej strony, tabeli:
14 kwiecień 2010r.wybuch na słońcu zbiegł się z wybuchem wulkanu na Islandii.
14 kwiecień wybuch wulkanu na Islandii dodaje do tej sumy 441 dni to wyliczam 5 lipiec 2011r. W poprzednim wydaniu pisałem o trzęsieniu ziemi na 5 lipiec dotyczy także wybuchu wulkanu. czy na Islandii, sprawdzimy na dzień 5 lipca 2011r.
4 listopad 2010r. silny rozbłysk na Słońcu dodaje 8 miesięcy to wyliczam 4 lipiec 2011r.
Przed każdym wybuchem wulkanu np. Islandia około miesiąca wcześniej da o sobie znać wstępne trzęsienie ziemi lub wydobywający się dym z krateru.
Tabela szyfru z Kosmosu odczyt, 14 oraz 15 otwór z tabeli podaje liczby podobne zbieżne 14, 41, 44 te zaszyfrowane liczby ostrzegają o wybuchu wulkanu przypadającego na 5 lipiec 2011r.
20 luty 2011r. także ostrzegał przed rozruchem wulkanu na 30 maj 1 czerwiec 2011r.
 
Opisane zdarzenie oraz podane przykłady poniżej dają do zrozumienia w jakich odstępach czasu wybuchy wulkanów mogą wybuchać w innych częściach świata naszej planety.
 
Bardzo ważną role spełnia Masa Ziemi do Księżyca + 81.
 
1 - 5.23  układ słoneczny                 23 + 81 suma 104 oznacza nisze.
2  5.81 Gliese układ słoneczny         81 = masa Ziemi do Księżyca.
 
Dzień wybuchu wulkanu 14 kwiecień 2010r. { Islandia }.
Do 14 kwietnia dodam 441 dni to wyliczam 5 lipiec 2011r.
Różnica między 14 kwietnia bezpośrednio do 5 lipca jest równa 81 dni masa Ziemi do Księżyca.
Do 5 lipca 2011r. dodam 441 to wyliczam 26 wrzesień 2012r.
Różnica między 5 lipca a 26 września jest równa 81 dni w kalendarzu.
Do 26 września 2012r dodam 441 dni to wyliczam 16 grudzień 2013r
Różnica między 26 września a 16 grudnia jest równa 81 dni.
Do 16 grudnia 2013r. dodam 441 dni to wyliczam 7 marzec 2015r.
Róznica między 16 grudnia 2013r a 7 marca jest równa 81 dni.
7 marzec 2015r. będzie ostatnim wybuchem wulkanu z tej serii wybuchów.
Tak samo odnosi się do innej serii wybuchów wulkanów, które zaczną się 14 kwietnia.
14 kwiecień + 5 lipiec + 26 wrzesień + 16 grudzień + 7 marzec = suma liczb 68.
Czytaj wspak 86  - wybuch na słońcu 20 lipiec 2011r 1186.
Liczba 68 wskazuje 23 otwór oraz układ słoneczny z prawej strony tabeli: 17 luty dał początek zdarzeń na Ziemi.
 
68.2345       23  0  45             46  0  23        68.8271         5
 
23 otwór to 45 oraz 46 układ słoneczny zapisany szyfrem powyżej.
Odczyt współrzędnych 68 x 32 oraz 68 x 28 na zachód od ,0' Greenwich to;
Bermudy, Morze Sargasowe.
Na wschód od ,0' Greenwich dotyczy Afganistanu, Pakistanu.
Piątka z prawej strony to ilość planet w tym układzie słonecznym, dotyczy
zdarzeniom na naszej Ziemi.
 
Korytarz Wstępujący na rys z 13 maja przecina tylko Islandie: sprawdzimy
czy ten zapis z szyfru Kosmosu który nam pozostawiono jest prawdziwy
moje wyliczenie określa dzień 5 lipiec.
Poniżej wymieniam czynne wulkany z 2010r.
 
29/30 sierpień 2010r. wybuch wulkanu na Singapurze dodaje 441 dni to
wyliczam 20 listopad 2011r.czy historia się powtarzać będzie co 441 dni sprawdzimy.
Księżyc najbliżej Ziemi z 19 marca 2011r dodaje 8 miesięcy to wyliczam
19 listopad 2011r. plus jeden dzień to wyliczam 20 listopad 2011r.
Od 29 sierpnia do 21 listopada jest równe 81 dni.
Czy Księżyc potwierdza wybuch?
 
6 listopad 2010r. wybuch wulkanu w Nigerii Afryka dodaje 441 dni to wyliczam 27 styczeń 2012r. prawdopodobny wybuch następny.
Od 6 listopada do 27 stycznia jest równe 81 dni.
 
                 Masa Księżyca do Ziemi + 81 dała rozwiązanie.
 
Cyt Wikipedi Piramidy Cheopsa, Konstrukcja Piramidy, Wykorzystano 18 metrową część Korytarza Zstępującego i zaczęto drążyć - w masywie piramidy, w suficie Korytarza Zstępującego - Korytarz Wstępujący o długości 39 metrów, o przekroju takim, jak Korytarz Zstępujący i kącie wznoszenia 26 stop. 20'.
Sufit Korytarza to Słońce lub Linia Słońca w kalendarzu.
Całą zagadke zapisano w liczbie 18, czytając wspak odczytam + 81 masa Ziemi do Księżyca.
Wszystkie zmiany zachodzące na Słońcu oraz w naszym układzie słonecznym licząc
od dnia zdarzenia dodaje 8 miesięcy + 1 + 8 dni.
Przykładem może być potężny wybuch na słońcu, wklasie X dodaje 8 miesięcy to da nam rozwiązanie częściowe, kalendarz wskaże strefę czasową, oraz niebezpieczny dzień na Ziemi.
 
Podam przykład z 19 pażdziernika 2009r. wielki wybuch na Neptunie dodaje 8 miesięcy
to wyliczam 19 czerwiec 2010r. + 1 dzień = 20 czerwiec 2010r. wybuch na słońcu z wyliczoną temp - 909 stop C. pomniejszoną do wzoru, 9 x 9 = 81 masa Ziemi do Księżyca.
Wybuch na Słońcu z 20 czerwca - 909 stop C. doprowadził do ponownego zweryfikowania i wyliczenia masy Ziemi do Księżyca + 81.
Po ostatecznym odczytaniu trzęsienia ziemi z Japoni 9 stop w skali R. to druga część liczby z 909 odpowiada za siłe trzęsienia ziemi, nie obydwie liczby.
 
Komora Króla - dwa sąsiednie układy słoneczne z naszej Galaktyki 5.23 x 5.81,
zaznaczono by dać rozwiązanie,czy tylko, a może jak pisałem wcześniej
na wymienionych planetach istnieje życie.
 
Tabela z 56 układami słonecznymi opublikowana 21 lutego 2011r.
 
  5.23             2  0  3                      4  0  2            5.81              8
 
Suma obu układów słonecznych da nam wynik 104.
Liczba 8 to ilość planet obiegająca tamtejsze Słońce.
Liczba 8 to ilość niebezpiecznych zdarzeń na nasze Ziemi.
 
                   23 + 81 = 104
 
Cyt: z Wikipedii Piramidy Cheopsa " We wschodniej ścianie komory znajduje się NISZA
o wspornikowych ścianach bocznych, o wymiarach 4.67m x 1. 57m u podstawy głęboka
na 104 cm.Pytanie czy Nisza może oznaczać czarną dziure?
Czy nisze może oznaczać okres od 10 lipca do 30 lipca.
4.67m x 1.57m = 7.33  19
7.33 to 33 trzeci układ słoneczny, natomiast liczba 19 wskazuje 19-ty otwór
oraz 19 czerwiec zdarzeń 9.
14 kwiecień 2010r wybuch wulkanu Islandia dodaje 104 dni to wyliczam 28 lipiec 2011r.
Czy chodzi o ten dzień nie wiadomo.
Czy nisza głęboka na 104 cm może być powiązana z 28 lipca 2011r. to tylko hipoteza.
28 lipiec to początek ostatniego przebiegunowania 9792 r.p.n.e.
Zaznaczono w trzeciej warstwie wysuniętych bloków, trzeci rok to 2011.
21 lutego 2011r opisałem o przesunięciu podstawy piramidy w kalendarzu pomiędzy
21 majem a 21 lipca 2011r. chodzi o przesunięcie płyt tektonicznych.
                    Następny przykład 11 lipiec 2010r. zaćmienie Słońca.
                     oraz wyliczone niebezpieczne dni.
 
10/11 listopad w kalendarzu zapisałem,,Nibiru" plus 8 miesięcy to wyliczam 11 lipiec 2011r.
Z obliczeń wynika że ,, Nibiru" w dniu 11 lipca można szukać w północnej części nieba
nad biegunem północnym, tak wskazuje wyliczenie od Europejskiej części pomiędzy
20 a 27 południkiem.
Zaćmienie słońca z 11 lipca to nie zbieg okoliczności że ostrzegało o katakliżmie.
1 Rok 2009 - Spotkanie planet Jowisz, Neptun.
2 Rok 2010 - Zaćmienie słońca + 8 miesięcy 11 marzec 2011r.
3 Rok 2011 - Układ słoneczny ,, Nibiru" 10/11 lipiec 2011r.
 
5 lipiec wulkan
11 lipiec ,,Nibiru"
14 lipiec lub 17 lipiec trzęsienie ziemi.
20 lipiec wybuch na słońcu, powiązany jest z ,,Nibiru"
28 lipiec?
Jest to wyliczenie teoretyvczne, sprawdzać dopiero będziemy.
 
4 styczeń 2011r zaćmienie słońca dodam 8 miesięcy to wyliczam 4 wrzesień 2011r.
Początki września od 1 do 4 września z ubiegłego roku wpłyneły niekorzystnie na południu
Polski.
1 czerwiec 2011r. zaćmienie słońca dodam 8 miesięcy to wyliczam 1 luty 2012r.
 
4 styczeń oraz 1 czewiec na rys 13 jest pominięty, lecz ostrożności nigdy nie za wiele.
 
Ponownie 10/11 listopad 2010r ,,Nibiru" + 8 miesięcy = 10/11 lipiec 2011r.
17 listopad 2010r. trzy plamy na Jowiszy, zbiegły się z trzema Księżycami ,,Nibiru"
dodam do 17 listopada 8 miesięcy to wyliczam 17 lipiec 2011r. tą date wspominałem
w obliczeniach.
20 lipiec wybuch na Słońcu nr. plamy na słońcu 1186 pokrywa się z obliczeniami.
28/26 lipiec to data końca ostatniego przebiegunowania 9792 r.p.n.e.
Z obliczeń 13 oraz 16 lipiec to księzyce ,,Nibiru".
Zminusowane słońce przez 10 dni od 20 lipca do 30 lipca 2011r.
7 kwiecień 2011r. poraz pierwszy na tarczy słońca pokazała się plama o nr 1186.
To wyliczenie jest bardzo niebezpieczne, tą temp.o numerze 1186 opublikowałem
4 kwietnia 2011r.
Nr 1186 można obserwować na tarczy słonecznej do 20 lipca w górnej części tarczy
słonecznej  >> spaceweather <<.
Zagrożenie w 11 strefie czasowej, jeżeli za siłe trzęsienia ziemi odpowiada druga część
z 1186, to siła trzęsienia ziemi 8.6 stop. w skali R przypadnie na 20 marzec 2012r.
tj: wyliczenie teoretyczne, obliczenia wskaża dokładniejszy dzień.
20 czerwiec wybuch na słońcu dodaje 8 miesięcy to wyliczam 20 luty 2012r.
20 maj 2011r wybuch na słońcudodaje 8 miesięcy to wyliczam 20 styczeń 2012r.
20 kwiecień 2011r wybuch na słońcu dodaje 8 miesięcy to wyliczam 20 grudzień 2011r.
20 wrzesień 2010r Jowisz najbliżej Ziemi dodaje 8 miesięcy to wyliczam 20 maj 2011r.
 
                           Meteoryty.
 
1 maj 2010r meteoryt spada na Dżakartę...dodaje 8 miesięcy to wyliczam 1 styczeń 2011r.
25 sierpień 2010r. meteoryt uderza w Jowisz dodaje 8 miesięcy to wyliczam 25 kwiecień
2011r. czego dotyczy?
25/26 sierpień zaburzenia w polu magnetycznym ziemi + 8 miesięcy = 25 kwiecień 2011r.
17 grudzień niebezpieczny zapis w kalendarzu - 57, - 19.
18 grudzień podobny tylko wręcz odwrotny      + 66, - 4.
Jest tu bardzo duża znienność temp.
11 marzec 2011r posiadał podobny zmienny zapis  + 50, -35.
17/18 grudzień dodając 8 dni to wylicze 25/26 grudzień, piramida na Lini Słońca może
dotyczyć tego zdarzenia,lub za 8 miesięcy.
Dwa lata temu w Polsce było prawie 15 stopni C. 25 grudnia 2009r.
 
Wybuchy Słoneczne.Ich wpływ naszą planetę.
 
15 luty wybuch w klasie X2 dodam 8 miesięcy to wyliczam 15 pażdziernik 2011r.
18 luty 2011r + 8 miesięcy = 18 pażdziernik 2011r.
1 marzec 2011r + 8 miesięcy = 1 listopad 2011r.
10/11 marzec 2011r + 8 miesięcy = 10/11 listopad 2011r.
17/19/22 marzec 2011r + 8 miesięcy = 17/19/22 listopad 2011r.
2/3/4 kwiecień 2011r + 8 miesięcy = 2/3/4 grudzień 2011r.
5 kwiecień koronalny wybuch na słońcu dodam 8 miesięcy to wyliczam 5 grudzień 2011r.
9 kwiecień 2011r + 8 miesięcy = 9 grudzień 2011r.
10 kwiecień 2011r wybuch na słońcu w dolnej oraz w górnej części tarczy słonecznej
11/12/13 kwiecień 2011r + 8 miesięcy = 11/12/13 grudzień 2011r.
dodam 8 miesięcy to wyliczam 10 grudzień 2011r.
20 sierpień 2010r dodaje 8 miesięcy to wyliczam 20 kwiecień 2011r.
1 wrzesień 2010r + 8 mesięcy = 1 maj 2011r.
25 pażdziernik 2010r + 8 miesięcy = 25 czerwiec 2011r.
15 grudzień 2010r. + 8 miesięcy = 15 sierpień 2011r. 
 
Na koniec największe wyliczone temp. w stop.C. które wpłyną ujemnie oraz pozytywnie od 20 kwietnia 2011r do .....
 
1 wrzesień 2010r. wybuch na słońcu + 8 miesięcy = 1 maj 2011r.
20 pażdziernik 2010r  temp wyliczone:  + 78,  - 1,  + 8 miesięcy = 20 czerwiec 2011r.
10/11 listopad 2010r ,,Nibiru"  - 127, +27, + 8 miesięcy = 10/11 lipiec 2011r.
20 listopad 2010r.  + 71,  + 1, + 8 miesięcy  = 20 lipiec 2011r wybuch na słońcu.
10 grudzień 2010r.   - 115,  + 16,   + 8 miesięcy = 10 sierpień 2011r. niebez. zapis.
20 styczeń 2011r    - 78,  + 19,   + 8 miesięcy  = 20 wrzesień 2011r.
20 luty 2011r.    - 98,  + 16,   + 8 miesięcy = 20 pażdziernik 2011r.
11 marzec 2011r.   + 50,  - 35,  + 8 miesięcy = 11 listopad 2011r.
21 marzec 2011r.   - 77, + 19,  + 8 miesięcy = 21 listopad 2011r.
11 kwiecień 2011r.   + 83, - 22,  + 8 miesięcy = 21 grudzień 2011r.
21 maj 2011r.  - 810, zamieniam na + 810 = 21 styczeń 2012r.
21 czerwiec 2011r   - 25, + 53,  + 8 miesięcy = 21 luty 2012r.
21 lipiec 2011r.   - 1186, zamieniam na temp. + 1186, = 21 marzec 2012r.
11 sierpień 2011r   - 102, + 32,  + 8 miesięcy  = 11 kwiecień 2012r.
11 pażdziernik 2011r   - 69, + 28,  + 8 miesięcy = 11 czerwiec 2012r.
3 listopad 2011r.  - 86,  0, = 3 lipiec 2012r.
11 listopad 2011r.   - 83,  + 53,   + 8 miesięcy = 11 lipiec 2012r.ponownie.
21 listopad 2011r.  - 78,  + 25,  + 8 miesięcy  = 21 lipiec 2012r.
 
17/18 grudzień  - 57, - 19,  + 8 miesięcy = 17/18 sierpień 2012r.
                       + 66, - 4,
 
Ostatni zapis z obliczeń jest również niebezpieczny jak 10/11 marzec  2011r.
Podane temp. są bardzo wysokie, oraz co za tym idzie, niebezpieczne.

Ponadto pamiętajmy (edycja):

                     Wybuchy słoneczne . Ich wpływ na naszą planete.

                                          Dla przypomnienia
           Niebezpieczne wybuchy na słońcu od 13 do 15 pażdziernika 2011r.
           20 pażdziernik wielki wybuch na Słońcu.

                             18 luty 2011r. + 8 miesięcy = 18 pażdziernik 2011r.

20 luty 2011r. wyliczenie z wzoru [ - 98,  + 16 ]. + 8 miesięcy = 20 pażdziernik 2011r.
Wybuchy słoneczne pociągną za sobą trzęsienia ziemi, uruchomić mogą wulkany na Ziemii. 
 
Korzystałem z pomocy:
 
,, Wikipedia Piramida Cheopsa, Konstrukcja Piramidy"
,, Spaceweather"
,, twoja pogoda"
 
poniedziałek, 04 kwietnia 2011

            Ciąg dalszy do poprzedniego tematu, Konstelacja Oriona, granitowy sarkofag
            i inne poszlaki.
            Ze Słońca schodzimy na Ziemie, 21 kwiecień,21 maj, 21 czerwiec,21 lipiec 2011r.
            10 listopad 2010r. ,, Nibiru-127" 8 miesięcy pózniej 11 lipiec 2011r.
            Antarktyda odzielona płytami od reszty świata.
            Asteroida z układu słonecznego ,,Nibiru".
            Klucz Masa Ziemi do Księżyca + 81 rys 13/14 2010r.
            Do każdego zaćmienia dodaj 8 miesięcy + 9 dni a otrzymasz niebezpieczny dzień na świecie.
 
Układ słoneczny ,,Nibiru-127" zakodowany w naszej Galaktyce na 13 miejscu od naszego układu
słonecznego tj. 26 układ słoneczny z symbolem 38.2721      6.
 
Wykres 12. Planeta Nibru i jej Księżyce.
Dwa Księżyce blisko siebie 12 listopad - 3, - 4, strefy czasowe.
Trzeci Księżyc 13 listopad + 5 stop, po przeciwnej stronie ,0' Greenwich samotny.
16 listopad - Planeta z Księżycem { cami }.
 
Trzy Księżyce prawdopodobnie odpowiadają: trzem wulkanom o tej samej wysokości.
Wybuch na słońcu 20 lipca 2009r. z temp. + 358 stop.C.
Oddzieliłem trójke od 358 pozostawiając 58.
To nie zbieg okoliczności, by początkowa trójka z wybuchu na Słońcu z 20 lipca 2009r.
odpowiadała trzem wulkanom na Ziemi.
 
1. Klimandzaro      - 5895 m.n.p.m.
2. Cotopaxi           - 5897 m.n.p.m.
3. Misti                 - 5822 m.n.p.m.
 
Rys. 13 z maja 2010r. przedstawia: cztery płyty tektoniczne.
 a - 13 lipiec   do 20 lipca
 b - 16 lipiec   do 20 lipca
 c - 9 sierpień do 5 sierpnia
 d - 6 sierpień to Planeta z Księżycami do 28 lipca początek ostatniego przebiegunowania
 9792 r.p.n.e.
To wschodnie wybrzeże Australi jest w niebezpieczeństwie tak zapisało Słońce oraz Komnata Królowej
tj: Bliski oraz Daleki Wschód, jak podałem, z Oceanem Indyjskim.

Rys. 13 z maja 2010r. Korytarz Wstępujący 39 cm. na rys. zaczyna się od Indonezji na 105 południku
tj: od Lini Słońca a kończy w prześwicie Piramidy 10/11 lipiec.
Na tym rys. zaznaczyłem lot asteroidy w kierunku Ziemi, prześwit Piramidy to kierunek drogi
z Galaktyki w kierunku Ziemi. Wielkość asteroidy wynika z 13 otworu a 26 układu słonecznego wielkość 272.
Na samym początku w Wikipedii Piramida Cheopsa zaznaczono, iż "od wejścia prowadzi Korytarz
Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26 stopni 31'."
Pod takim kątem asteroida uderzy w Ziemie, Korytarz Zstępujący odnosi się do asteroidy lecącej
w kierunku Ziemi. Wejście do Piramidy to także wybuch na Słońcu o godz 11.00. w dolnej części
tarczy słonecznej, to jest wschodnie wybrzeże Australi.
Jak podaje Wikipedia odn. Piramidy Cheopsa "w jej południowej ścianie naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór drzwiowy
prowadzący do ślepo zakończonego korytarza", ślepe miejsce to dziura po uderzenie asteroidy, np ocean,
południowa ściana to południowa półkula.
Rys 13 z maja 2010r. zaznaczyłem otwór na płycie nr.4 tj: płyta zaczyna się od 6 sierpnia a kończy 28 lipca
na Lini Słońca, zawarty kąt 66 stop. 33' jest to łączenie kąta 1 sierpień, to miejsce uderzenia asteroidy w Ziemie.
Płyta, która zaczyna się 6 sierpnia na rys 13 to, jak pisałem, Satelita lub jak kto woli, Planeta połączona
z płytą Ziemi, asteroidą.
W poprzednich wydaniach pisałem o komecie 30 lipiec, która gdzieś krąży w Galaktyce, mogło się to odnosić
do Konstelacji Oriona lub tej opisanej asteroidy.
Licząc od daty 1 kwietnia 2011r. dodając do niej 8991 dni to wyliczymy uderzenie asteroidy w Ziemie
na dzień 21 marzec 2036r.
Ten dzień wyrażnie zaznaczono w Wikipedii Piramidzie Cheopsa, zapisano także w tajemniczej liczbie
718 skrót pełna nazwa układu 71.8991     4.
Rys. 14 z maja 2010r przedstawia inne wschody Słońca, z obliczeń płyty tektoniczne na wskutek trzęsień ziemi
prawdopodobnie poprzesuwają się, przesunie się także oś Ziemi, z wyliczeń o 66 stop. 33' wynika z rys 13.
To wydarzenie opisane wyliczyłem z temperatur słonecznych.
Rys 14 zaznaczyłem inne wschody Słońca, szyfr z Kosmosu czytamy z prawej do lewej, powinniśmy czytać
z lewej do prawej.
114 cm x 119 cm to 30 lipiec x 1 sierpień x 5 sierpień, zawarty kąt to 66 stop.33'.
Wszystkie opisane zdarzenia z przepowiednią Fatimską, wpływ na zmiany na naszej Ziemi ma układ słoneczny
,, Nibiru-127" oraz asteroida pochodząca z tego układu słonecznego.
Zdarzenie zbiegło się z przybyciem planety ,, Nibiru".
 
10 listopad 2010r. - 127 stop. C. ,,Nibiru i jej Księżyce".
 
Minus - 127 stop C. zamieniam na temp. plusową = + 127 stop C.
,, Nibiru -127" przynieie korzyści temperaturowe.
10 listopad dodam 8 miesięcy to wyliczam 10 lipiec + 1 dzień = 11 lipiec 2011r.
dodam ponownie 8 miesięcy + 9 dni to wyliczam 19 lipiec 2011r.
Tj: 12 strefa czasowa - międzynarodowa linia zmiany daty, czy tylko o to chodzi, jaki wpływ będzie miała
,, Nibiru-127" na lipiec 2011r. w pierwszej, drugiej, siódmej, 12 strefie czasowej, a może jest to dopiero zapowiedz
przed 2012r. Ponownie wszystko zaczyna się od lipca jak na rys 13.
W jakim czasie będą postępowały zmiany powolnym, czy bardzo szybkim.
Bardzo wyrażnie zaznaczono w trzeciej warstwie wysuniętych bloków, iż w 2011r. lipiec będzie bardzo niebezpieczny.
Czy Księżyc 42 razy mniejszy od ,,Nibiru " miał wpływ na wydarzenia w Japoni.
Wykres nr. 6 z marca 2010r. przedstawia zagrożone terytorium na dalekim wschodzie łącznie z Japonią
zarysowanym kołem.
 
Lipiec 2011r tj: >> jedenasty << stopień zagrożenia na naszej Ziemi.
 
13 oraz 16 lipiec na wykresie płyty skierowane do jednego punktu 20 lipca.
Są to dwie płyty tektoniczne, prawdopodobnie na wskutek trzęsień ziemi zostaną przesunięte jest to 11 strefa czasowa
najdalej wysunięta część Rosji na wschód oraz Nowa Zelandia.
Zaznaczyłem 4 płyty tektoniczne które prawdopodobnie zostaną przesunięte,jaki wpływ będzie miała Satelita
z Księżycami tj: 6 sierpień połączony z datą ostatniego przebiegunowania 28 lipiec 9792 p.n.e.
 
Rys 13 przedstawia Księżyce od 13 lipca do 6 sierpnia, oraz 16 lipca do 9 sierpnia na wykresie widoczne
dwie poziome linie to płyty zasów, odzielających terytorium Antarktydy, od pozostałej części świata, a może 
dwie płyty symbolizują odzielenie dwóch częsci świata, Antarktydy oraz Biegun Północny.
Komnata Królowej tz: dwa kanały zamknięte płytami mogą symbolizować odzielenie Antarktydy
oraz Piegun Północny od reszty świata.
Czy płyta Antarktyczna zostanie uwolniona od lodu, życie pokaże.
Po przesunięciach płyt powstaną potężne fale tsunami do 149 metrów, już o tym wspominałem.
Takim przykładem było przesunięcie płyt w Japoni, oraz tsunami.
Jakie przesłanie niosły ,, perłowo srebrzyste obłoki nad Antarktydą".
Jedno jest pewne Wielka Galeria kończy się wysokim stopniem - podniesionym poziomem morza i oceanów.
 
Wydawałoby się że już wszystko opisałem jednak okazało się, że nie, ciągle napotykam na nowsze rozwiązania.
Ponownie wracam do wybuchu na Słońcu z 20 czerwca 2010r. z temp - 909 stop C.+ 1 stop C.
 
Pod koniec zeszłego roku na str. "Nautilusa" padło takie pytanie?
Czy wybuchnie trzecia wojna światowa, odpisałem 24 stycznia 2011r. skrót następującej treści.
Z Kalendarza odczytałem na tamten czas, wybuch na Słońcu z temp -909 stopni C. zapis odczytuje odwrotnością
czyli + 909 stop C. temp do wyliczeń sa pomniejszone do minimum.
Porównałem temp. + 909 stopni C. do wybuchu bomby atomowej, tak odpisałem na tamten czas.
 
                   Ze Słońca schodzimy na Ziemie
                   Słońce daje Słońce odbiera
 
Do wymienionych dat z obliczeń trzeba podejść bardzo poważnie tj: 21 kwiecień, 21 maj, 21 czerwiec
21 lipiec.
Do dat 21 maj oraz 21 lipiec szczególnie, te wybuchy słoneczne będą jeszcze większym zagrożeniem
od Japoni. Same wybuchy słoneczne nie stanowią w tej chwili zagrożenia, na efekt trzeba poczekać.
Z obliczeń to co się stało w Japoni to był >> siódmy << stopień zagrożenia na Ziemi.
 
Ponownie wracam do 48 układu słonecznego zapisanego symbolem 71.8991   4.,
w którym to układzie słonecznym zakodowana jest tajemnicza liczba 718 w podanych obliczeniach nastąpiły
zmiany zacząłem wzorować na obliczeniach z 20 czerwca.
Rys 13 z 2010r. masa Ziemi do Księżyca + 81.
Wybuch na Słońcu - 909 stop C. = 9 x 9 = 81.
20 czerwiec dodając 9 miesięcy = 20 marzec, wykres >> spaceweather << od 17 marca do 22 marca potwierdził
obliczenia, że zapis prawie na dolnej lini, zgodny jest z moimi obliczeniami, + 1, - 1, + 1, - 1.
"...w trzeciej warstwie wysuniętych bloków budowniczowie wykuli występy, przy dolnej krawędzi bloków",
dolna krawędz to Linia Słońca, pomiędzy występem tj: 17 marzec a 22 marzec dwa jednakowe wybuchy słoneczne
C3. Występ przy samej Lini Słońca odnosi się także do Księżyca najbliżej Ziemi w dniu 19 marca 2011r.
Co nam pokaże Księżyc dowiemy się licząc od 19 marca za 8 miesięcy tj: 19 listopad + 1 dzień = 20 listopad 2011r.
20 listopad dodam 9 dni to wylicze 29 listopad.
19 marzec, Księżyc w obliczeniach ma liczbe 11, więc 19 marzec dodając 1 miesiąc to jest 19 kwiecień 
+ 1 dzień = 20 kwiecień, wybuch na Słońcu, zerowe temperatury od 21 do 22 kwietnia dotyczą terytorium Polski.
 
20 czerwiec 2010r. wybuch słoneczny zamieniam na temp plusową  = + 909 stop C.
Pierwsza dziewiątka wskazuje dziwiątą strefe czasową, tj: np. Japonia.
11 lipiec 2010r. zaćmienie słońca + 8 miesięcy to wyliczam 11 marzec + 1 dzień = 12 marzec 2011r.
10/11 marzec przeskok temp. wzór + 50 - 35.
5 styczeń podałem o początkach wybuchów na słońcu od 10 marca.
20 czerwiec 2010r. początek zminusowanego słońca, oraz wielki wybuch na Słońcu z temp  -909 stop.C.
rys 4a z 1 marca 2010r.
Zkumulowane temperatury na Słońcu doprowadziły do wybuch z temp -909 stop C.
Temperatury są pomniejszone do obliczeń. Gdybym stosował wartości niepomniejszone to kalendarz miałby wielkość
Panoramy Racławickiej.
Dla zwykłego obywatela wybuch na Słońcu nic nie znaczy, niewiele wie że wybuchy słoneczne ostrzegają świat
o nadchodzących niebezpieczeństwach, jednocześnie większość społeczeństwa podziwia wspaniałe zorze polarne
nie zdając sobie sprawy z nadchodzącego zagrożenia.
Czerwcowy wybuch to początek ustawienia słońc na lini słońca Galaktycznego >> 718 <<.
 
                   Zaćmienia Słońca 11 lipiec 2010r.
 
Cały świat podziwia zaćmienia Słońca, nie zdając sobie sprawy, że w tym samym czasie Słońce uprzedza o katastrofie na Ziemi.
11 lipiec - zaćmienie Słońca nad zachodnią Ameryką Południową; zbieg okoliczności planeta ,,Nibiru" 12 strefa czasowa.
rys 13 masa Ziemi do Księżyca + 81.
Temp. z 20 czerwca 909 = 9 x 9 = 81.
Rozpatrzmy masę Ziemi + 81 temp wynikła z obliczonego wzoru, 8 + 1 = 9.
Do 10/11 lipiec dodam 8 miesięcy = 10 marzec 2011r. plus jeden dzień to wyliczamy 11 marzec 2011r.
Co się stało w 9 strefie czasowej 11 marca 2011r wszyscy wiedzą; trzęsienie ziemi w Japonii wywołało tsunami o maksymalnej wysokości
równej 23 metry. Zjawiska te były powodem wybuchów reaktorów w elektrowni.
 
Przyszłe zaćmienie Słońca 1 czerwiec 2011r + 8 miesięcy = 1 luty 2012r. + 9 dni to wyliczamy 10 luty 2012r.
Czy historia się powtórzy? Czy będzie ona w innej strefie czasowej 10/12 luty 2012r? Takich wyliczeń jeszcze nie posiadam
lecz wstępnie można ocenić, że historia powtórzy się dwukrutnie 10/12 luty; 8 strefa czasowa oraz 10/12 kwiecień 2012r.
11 strefa czasowa to tak "na gorąco".
 
Podsumując, bardzo ważną role odgrywa masa Ziemi do Księżyca + 81.
Do każdego zaćmienia Słońca dodajemy 8 miesięcy + 9 dni, możemy wyliczyć niebezpieczeństwo
na świecie, bez stref czasowych.
Strefy czasowe wyliczam z wzoru + wynik dodaje do Masy ziemi + 81 otrzymam wyliczony dzień, w strefie czasowej.
 
Jeżeli od 20 czerwca mineło 71 dni do 1 września to w tym przypadku do 10 marca dodam 71 dni to wylicze 21 maj.
Tą datę już wymieniałem w moich obliczeniach, piramida z temp - 810 stop C.
Ponowna kumulacja temperatur na Słońcu przypadnie na 21 maja 2011r.
Z obliczeń wynika, iż 21 maj oraz 21 lipiec traktuje o przesunięciu płyt tektonicznych.
 
11 luty 2012r. z obliczeń >> osiemnasty  << stopień zagrożenia na Ziemi.
 
21 lipiec kumulacja temperatur na Słońcu przekroczyła apogeum - 1186 stop C.
Temp. pomniejszone do wzoru.
Temp. minusowe zamieniam na plusowe + 1186 stopni, przesunięcie płyt tektonicznych .
Jedenasta strefa czasowa, przybliżone trzęsienie ziemi 11 stop w skali R.
21 lipiec przedstawione wyliczenia wynikły z wzoru na 21 lipiec, natomiast na efekty trzeba poczekać do przyszłego roku.
Tak przedstawiają się najważniejsze wydarzenia, choć w tym roku ich nie braknie.
Wybuchy słoneczne porównuje do zdarzeń na Ziemi.
Wybuch na Słońcu 1 lipiec po tym trzęsienie ziemi 5/6 lipiec, podobne 5 marzec 2012r.
 
Dla zrozumienia przesunięcie podstawy piramidy o której wspomniałem, to przesunięcie płyt tektonicznych,
natomiast Komnata Królowej z wymienionym miejscem w poprzednim artykule, obrazuje zagrożone miejsca,
trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, tsunami. Układ słoneczny ,,Nibiru" Konstelacja Oriona.
 
Jeżeli 21 maj oraz 21 lipiec stanie się faktem, to świat stanie przed wielkim niebezpieczeństwem.
Na koniec w 8 strefie czasowej znajduje się najwięcej elektrowni atomowych, na obu półkulach
zachodnie Stany Zjednoczone, na zachód od ,0' Greenwich, oraz daleki wschód na wschód od ,0' Greenwich.
W 11 strefie czasowej też ich nie brakuje.
 
Materiały pomocnicze:
 
>> Wikipedia Piramida Cheopsa <<
>> spaceweather <<
>> twoja pogoda <<