Ostatnie prognozy

niedziela, 01 kwietnia 2012
Galaktyka Brama Niebios
      
          Tajemnicza liczba 718 ponownie wchodzi do gry www.R.S.71,8991     4.

                                   
Informacja odnośnie 20 kwietnia 2012r. 


Wybuch na Słońcu z wartością liczbową 518 nawiązuje do współrzędnych geograficznych
51 x 18 w Polsce - Opolszczyzna, Wołczyn, Polska. Lecz Wołczyn nie leży na uskoku płyt
tektonicznych. 18 południk zahacza na południu Polski okolice Raciborza oraz na północ
od 51 równoleżnika okolice Kalisza. Pod uwagę trzeba brać 51 równoleżnik który biegnie
przez Dolny Śląsk.Wyliczony z wzoru dzień 20/21 kwiecień 2012r. przedstawia zmiany 
temperatur słonecznych na Słońcu plus na minus i odwrotnie. Które bardzo silnie wpływają 
na trzęsienia ziemi. Odczyt z wzoru przedstawiłem dwudniowo, zgodnie z obliczeniami 
lecz do wybuchów słonecznych, przeważnie dochodzi każdego pierwszego dnia, tu podaje 
dzień 20 kwiecień 2012r. Nie wykluczone że podana wartość liczbowa z wybuchu słonecznego
przedstawia godz. trzęsienia ziemi 05:18 nad ranem 20 kwietnia 2012r. Podana godz. 05:18                         
jest moim domysłem. Plazma słoneczna po wybuchu na Słońcu dociera do naszej Ziemi 
czterokrotnie wolniej od prędkości światła. To jest ponad 30 minut. Dwie pierwsze liczby
5,1 nawiązują do silnego trzęsienia ziemi w różnych częściach świata. Bardzo ważną rolę 
odgrywa kąt pochylenia piramidy 51 stopni jest on zawarty w wartości liczbowej 518.
Kąt pochylenia piramidy we wszystkich wyliczeniach oraz na płaszczyżnie w podstawie 
piramidy informuje o wielkim trzęsieniu ziemi. Skutki po wybuchu słonecznym oraz siłę
trzęsienia ziemi przedstawiłem w dniu 5 stycznia 2012r.

Inne spojrzenie na wartość liczbową 518 z wybuchu słonecznego 20 kwietnia 2012r.
Numerologia przedstawia tą wartość liczbową następująco: 5 + 1 + 8 = 14 to 14-ty
południk x 51 równoleżnik który przecina okolice Drezna Niemcy.


                                      Porównanie 


Wybuch na Słońcu 20 lipca 2009r. www.R.S.20,713    3.  dał sygnał do zmiany w polu 
magnetycznym Ziemi. W słowie wstępnym o tym zdarzeniu wspominałem.
20 czerwiec 2010r. wybuch na Słońcu, z wyliczoną wartością liczbową 909 stopni C.
Liczba z wybuchu słonecznego 909 odpowiada za trzęsienie ziemi Japonia.
Numerologia przedstawia wartość następująco: 9 + 9 = 18. 9 x 9 = 81. Liczba 909
z numerologi przedstawia zbierzne liczby z wybuchem słonecznym z 20 kwietnia 2012r. 
w tym podane są współrzędne geograficzne.
20 czerwiec rozpoczął okres zminusowanego Słońca przez przez 71 dni do 1 września. 
w tym okresie 54 Gwiazdy z naszej Galaktyki ustawione były na lini Galaktycznej. 
Podczas zminusowanego słońca, wszystkie Gwiazdy z naszej Galaktyki oraz nasze 
Słońce wpłynęło na zmiany pola magnetycznego naszej Ziemi.{ Ten zapis uwieczniono
w http://pl.wikipedia.org/wiki/Piramida-Cheopsa.Cyt: " Od wejścia prowadzi Korytarz 
Zstępujący o wymiarach 114 cm x 119 cm, opadając w dół pod kątem 26 stopni 31' "
koniec cyt. Wybuch na Słońcu 1 września godz.11:00 2010r. uruchomił pole 
magnetyczne oraz zapoczątkował zmiany w jądrze Ziemi. 11 lipiec 2010r. zaćmienie 
Słońca plus 8 miesięcy to wyliczenie przedstawia datę 11 marca 2011r. 
Trzęsienie ziemi Japonia w dziewiątej strefie czasowej, oraz siłę trzęsienia ziemi
9 stopni w skali R. Od 1 września do 11 marca mija 191 dni. Druga tajemnica Fatimska
ostrzega 191 dni przed niebezpieczeństwem.
Od 20 kwietnia 2012r. do 1 lipca 2012r. Gwiazdy 54 układów słonecznych z naszej
Galaktyki ustawiają się na jednej lini, lini Galaktycznej przez 71 dni. W tym czasie 
Gwiazdy z naszej Galaktyki zmieniają wartość temperatur z minusowej na polusową.
Dobra prognoza dla Polski. Skutki w okresie plusowego Słońca powstaną podobnie 
niebezpieczne jak w okresie zminusowanego Słońca." Nibiru " już wskazało bardzo
wysokie temperatury w Polsce w 2012r. do + 38 stopni C.

20 kwiecień początek zmian w Galaktyce, zmiana biegunowości na plusową.
11 maj 2012r. wyliczyłem wartość liczbową + 27, - 1. Od 11 maja mija dokładnie 
8 miesięcy do 11 stycznia 2013r. W tym obliczeniu wezmą udział dwie liczby: 
{ 11, Księżyc + 81 } oraz + 27, -1.  Natomiast od 1 lipca do 11 stycznia minie 
dokładnie tyle samo dni co w poprzednich obliczeniach czyli 191 dni. 
Wartość liczbowa + 27, - 1, z 11 maja nawiązuje do tego samego zdarzenia jakie
mieliśmy 11 lipca 2010r. zaćmienia Słońca. 
Wartość liczbowa minus jeden { - 1 } informuje o niebezpiecznym zdarzeniu w pierwszej
strefie czasowej na zachód od " 0 " Greenwich, Europa zachodnia lub Ocean Atlantycki.
Całą tajemnice zapisano w wartości liczbowej 518. Wartość liczbowa z wybuchu 
słonecznego 518, dotyczy także 11 stycznia 2013r. czy w tym przypadku chodzi 
o godz: 05:18. Hipoteza autora: tsunami, trzęsienie ziemi, wybuch wulkanu, lub inne 
nieokreślone zjawisko. Opisana prognoza na 11 stycznia to tylko domysł.

Przedstawiam dwa obliczenia które dotyczą jednego dnia, jeden zapis ujęto w Wielkiej Galerii Piramidzie 
Cheopsa, natomiast drugi zapis odczytałem z wzoru. Liczba 518 w dwóch przypadkach nawiązuje do 
trzęsienia ziemi o współrzędnych geograficznych z Polski. 

Dodatkowe wyliczenie które zawarto w Wikipedii piramidzie Cheopsa a które nawiązuje do wyliczonej liczby 
z wzoru które przypada na 20 kwiecień 2012r. Zapis zawarto w cyt: " Wielka Galeria została skonstruowana 
jako przedłużenie Korytarza Wstępującego. Jej długość wynosi 46,63 m, a wysokość 8,53 m " koniec cyt.
Nasza Galaktyka liczy sobie 4,663 miliona lat. Dzieląc wiek naszej Galaktyki przez wysokość Galerii 8,53 m
to się równa = 5,4665885.
Wynik z dzielenia 54665885 dzielę przez 360 dni to jest rok obliczeniowy, 360 nawiązuje do zbliżenia układu 
słonecznego " Nibiru " 3600 lat w obecnych czasach.


54665885 : 360 = 00,151849.


Otrzymany wynik odczytam numerologią:
a - pierwsze dwa zera nawiązują do miejsca badań Opole. 51 x 18.      
b - liczba 15 oraz 18 mogą nawiązywać do trzęsienia ziemi o godz: 15:18
c - druga, trzecia, czwarta liczba 518 nawiązuje do wyliczonej wartości z wybuchu słonecznego 20 kwiecień 2012r.
d - liczba 51 to kąt pochylenia piramidy, który informuje o trzęsieniu ziemi.
e - liczba 51 to równoleżnik który biegnie przez Opolszczyznę, Polska.
f -  liczba 18 to południk który przecina miasto Opole.
g - końcowe cztery liczby 18:49 również mogą nawiązywać do trzęsienia ziemi o godz. 18:49 oraz współrzędnych geograficznych.


Różne odgłosy które słychać w różnych miejscach na Ziemi powstały po zaburzeniach
pola magnetycznego Ziemi, które wpłynęły na zmiany w jądrze Ziemi.

10/11 lipiec 2010r. zaćmienie Słońca brał udział Księżyc naszej Ziemi nr. 11 { + 81 }.
oraz linia Słońca miejsce badań, jak równierz masa Ziemi do Księżyca + 81.

11/12 maj 2012r. udział bierze nasza Ziemia z liczbą + 27, - 1, oraz linia Słońca.
11 maj 2012r. { - 10 } to dziesiąta strefa czasowa na zachód, ponowne zaćmienie Słońca.
Takie obliczenia wystąpiły także 11 lipca 2010r. { Gwiazda nasze Słońce },
{ Planeta nasza Ziemia },
oraz { Księżyc naszej Ziemi }. Skutki 8 miesięcy póżniej odczujemy 11 stycznia 2013r.


                                   Historia zatacza koło


30 czerwiec 1 lipiec 2012r. Wybuch na Słońcu + 1, + 18. 
2/3 lipiec { 0 + 9 }
3/4 lipiec { 0 + 9 }    9 0 9, 9 + 9 = 18, 9 x 9 = 81.
4/5 lipiec { -2, -7, } 
5/6 lipiec { 0,  0, }.
6/7 lipiec { +1, - 4, }  trzęsienie ziemi, - piąta strefa czasowa na zachód
lub pierwsza strefa czasowa na wschód od " 0 " Greenwich. 
Zera na lini Słońca to miejsce badań Opole, Polska.
Liczba 18 ujawnia trzęsienia ziemi, które podane są z wybuchu słonecznego 30 czerwiec
1 lipiec, oraz dziewiąta strefa czasowa na wschód.
Liczba 18 ujawnia także zagrożenia na południku aż po Afrykę.
Wybuch na Słońcu 30 czerwiec 1 lipiec o watrościach liczbowych 118, 0,informuje 
o zagrożeniu w miejscu badań Opole - Polska.
Numerologia ten wynik przedstawia następująco: + 1, + 18, 
a - liczba jeden pierwsza strefa czasowa na wschód 
b - liczba 18 nawiązuje do trzęsienia ziemi, wspak masa Ziemi do Księżyca.
c - liczba zero " 0 " to miejsce badań Opole - Polska.
Dzień 30 czerwiec 1 lipiec Gwiazdy zmieniły temperatury na plusowy, czy ponownie 
dojdzie do zmian w jądrze Ziemi.
Wybuch na Słońcu 1 września przyniósł powodzie w Australii po 105 dniach. Obecnie 
szykuje się podobna sytuacja tylko w odwrotnej temperaturze plusowej.
Wybuch na Słońcu 1 lipca przyniesie zmiany. Jaką formę zmian zapiszemy w kalendarzu
to ocenimy na jesień.

19 listopad 2009r. podaje do wiadomości na str. internetową, na linii Słońca w miejscu badań
stoi temperatura z 14 stopni C. która przypada na dzień 25 grudzień 2009r. 36 dni póżniej
25 grudnia w 2009r.w całej Polsce temperatury przekraczają 14 stopni C. w cieniu, tylko
jeden dzień. Wybryk natury przecierz 24 grudnia oraz 26 grudnia było w Polsce po minus 
20 stopni C. Otórz taka temperatura będzie panowała w Polsce w okresie zimowym około 
25 grudnia każdego roku. Czy już na stałe zobaczymy.

Wyliczone różnice temperatur z przełomu roku 2011 a 2012 podane na stronę internetową
5 stycznia 2012r.  
Tabela Galerii przedstawia dwie części świata. zachodnią oraz wschodnią.
a - minus 25 stopni C. na zachód od " 0 " Greenwich zach. Europa oraz Ameryka.
b - plus 38 stopni C. na wschód od " 0 " Greenwich Europa - Polska
Jak pisałem układ słoneczny " Nibiru " z naszej Galaktyki dokonał już podziału, informując
o temperaturach jakie będą panowały na naszej Planecie Ziemi w różnych częściach świata.
Punkt a informuje o temperaturach jakie będą panowały: Ameryka minus 25 stopni C.
Punkt b informuje o temperaturach jakie będą panowały w Polsce do + 38 stopni C.
Afryka w Polsce w 2012r. Każde załamanie pogody przy tak wysokich temperaturach 
będą niosły zniszczenia.

Komora Królowej wskazuje Polskę.

Komora Królowej: cyt." Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm".
koniec cyt. Zawarta długość kanału 193 cm. nawiązuje do 19 południka w Polsce oraz 
współrzędnych geograficznych.
a - 66 metrów kanał w Komorze Królowej to temperatury w stopniach wyliczone z wzoru 
od 13 lipca do 20 lipca. 
b - kanał długości 66 metrów może nawiązywać do trzęsienia ziemi 6,6 stopnia w skali R.
w przedziale od 5,1 do 8,1 stopnia w skali R.
Przedstawione obliczenia zgodne z zapisem piramidy Cheopsa, czy się sprawdzą zobaczymy.

Przedstawiam najważniejsze wybuchy słoneczne w podpunktach:
a -20 kwiecień 2012r.
b - 20 maj 2012r.
c -13 czerwiec
d - 20 czerwiec 2012r.
e - 1 lipiec 2012r.
f -20 lipiec 2012r.

Dodatkowym niebezpiecznym dniem jest 30 czerwiec 1 lipiec 2012r. wyliczenie z wzoru 
przedstawiłem 118.= + 1, + 18.

Dodatkowe niebezpieczne dni z wybuchami na słońcu oraz trzęsieniami ziemi, które niosą zagrożenia.
15/16 kwiecień, 25/26 kwiecień,
5/6 maj, 12/13 maj
5/6 czerwiec, 12/13 czerwiec, 15/16 czerwiec
dodatkowe niebezpieczne dni w prawdopodobnie w Polsce to 3 oraz 4 lipiec, 5/6 lipiec
12/13/14/15/16 lipiec 
5/6 sierpień, 15/16 sierpień, 20 sierpień.

Oto niektóre wyliczone wartości liczbowe z temperatur słonecznych które się sprawdziły
w trzęsieniach ziemi oraz nawałnicach.
a - { + 5 } odpowiada za wybuchy wulkanów, np 5-ty układ słoneczny www.R.S.14,441    5.
przykład Islandia, Włochy, oraz wszystkie inne na naszej Ziemi.
b - { + 18 } odpowiada za  trzęsienia ziemi np. www.R.S.53,5121.    1. 
Kąt pochylenia piramidy 51 stopni, czytaj z prawej do lewej 12 styczeń Haiti, Japonia.
c - { + 49 } odpowiada za nawałnice.
Niebezpieczny dzień który odczytałem w Polsce to 10/11 czerwiec 2012r. Wyliczona wartość 
liczbowa to + 49 stopni C. do zera.  ta wartość liczbowa odpowiada za nawałnice w dniu 
10/11 czerwiec 2012r. miejsce Opole - Polska.
Taki przypadek mieliśmy od 14 do 17 lipca 2011r w Polsce.
Numerologia przedstawia następującą wartość liczbową + 49.
4 + 9 = 13.  To jest 13-ty południk który przecina Italię np " Sycylię " wulkan.
Liczba 4 odpowiada za wybuchy wulkanów, oraz trzęsienia ziemi.
Liczba jeden odpowiada za strefy czasowe: na zachód od " 0 " Greenwich oraz na 
wschód od " 0 " Greenwich.
Skrzyżowanie 49 równoleżnika z 13 południkiem to " Niemcy " Las Bawarski oraz góra 
w nim 1456 m.n.p.m.
Matka Boża z Fatimy ostrzega każdego 13 dnia miesiąca o niebezpieczeństwie.
Pierwsze objawienie ostrzegało o trzęsieniu ziemi które przypadło na dzień 13 maj 2011r.
Polska . Okolice Lubina trzęsienie ziemi 4,5 stopnia w skali R.
Drugie objawienie z Fatimy nawiązuje do drugiego Księżyca " Nibiru " które przypada na 
środę 13 czerwca 2012r. Jaką formę zagrożenia przybierze na 13 czerwiec 2012r. zobaczymy.
Inna data przedstawia dzień 1 kwiecień godz. 11:00.
Nie mogę pominąć dzień 25 listopad zaćmienie Słońca, 8 miesięcy póżniej 25 lipiec 2012r. 
ponownie niebezpieczny dzień.

Układ słoneczny " Nibiru " przygotował na 19 czerwiec 2012r. w pewnym sensie 
niebezpieczne zjawisko. 19 czerwiec może przybrać formę wybuchu słonecznego 
lub trzęsienia ziemi, a co za tym idzie zaburzenia pola magnetycznego ziemi lub zmiany 
w jądrze Ziemi, lub nieokreślonego zjawiska np { wulkany } którego nie znam. Może w tym dniu będzie 
najwyższa temperatura w cieniu. Dzień 19 czerwiec zapisano w Galaktyce jako bardzo ważny
który będzie zapisany w historii po wsze czasy, mam prawo do pomyłki 1,75 dnia.
Dziwiętnasty układ słoneczny ogólny 38 zapisany szyfrem o wartości liczbowej:
38  0  19     www.R.S.56,5691     9.  Układ słoneczny czytając z prawej do lewej
19 czerwiec 2012r. 19 czerwiec jest odwrotnością daty urodzenia autora. 


                              Zgodność Słońca i " Nibiru ".


Nie jest przypadkowa obydwie Gwiazdy potwierdzają dzień 19 czerwca 2012r. oraz zapis tam 
zawarty dotyczący ur. Ryszarda Suskiego z Opola. Myśl Galaktyczną rozwiąże osoba
związana z datą urodzenia w 19 układzie słonecznym oraz pochodząca z Polski. 
Tak jest zapisane w Galaktyce. To nie autor wymyślił program w który opisuje zagrożenia 
na Ziemi.Wszystko zostało zaprogramowane, mówią o tym przepowiednie: 
Ojca Klimuszki, Nostradamusa, Andrzeja Gwiazdy, Baby Wangi.

Muszę użyć słów którzy twierdzą że są na świecie fałszywi prorocy, bardzo możliwe,
lecz ja bym takich słów nie używał, nie będąc pewnym swego. 

Dziwne dżwięki na naszej planecie uprzedzają przed 19 czerwca 2012r.

1. Dwa układy słoneczne powiązane wspólną liczbą + 38  w nawiasie.
a - 13-ty układ słoneczny " Nibiru " 26  0  13     www.R.S,{ 38 } 2721     6.
b - 19-ty układ słoneczny " Suski R. " { 38 } 0 19   www.R.S.56,5691    9.

2. Dwie planety z naszego układu słonecznego powiązane wspólną liczbą 38.
a - Planeta Ziemia nr. 27
b - Księżyc naszej Ziemi nr. 11 
Suma obu planet powiązana wspólną liczbą 38.
Odczytana liczba numerologią z prawej do lewej przedstawia zawartą treść, dzień
8 marca, godz. 11:00.
Dzień kalendarzowy 8 marca 2012r. już minął, nic się nie stało. Wybuchy słoneczne
które miały miejsce, od 7 do 9 marca 2012r. praktycznie żadnej szkody nie wyrządziły
to czego mamy się obawiać. Tak jest teoretycznie lecz w praktyce w jądrze Ziemi
zaszły ponownie wielkie zmiany. Wybuchy słoneczne od 7 do 9 marca 2012r. ostrzegają 
przed 19 czerwca 2012r.

19 układu słonecznego który zapisano szyfrem w naszej Galaktyki www.R.S.56.5691   9.

Liczba 56 z 19 układu słonecznego wskazuje 56 układ słoneczny który bardzo silnie 
wpływa na zmiany.
Wniosek 7/8/9 marca ostrzega 100 dni zgodnie z obliczeniami przed zmianami, które
przypadną  na 17/18/19 czerwiec 2012r.
Chciałbym zwrócić uwagę że zmiany pól magnetycznych, dokonały się na planetach 
w Naszej Galaktyce.

Nasze Słońce: w jaki sposób przebiega doładowanie Słońca, oraz wyrzut nadmiernej
energii w przestrzeń kosmiczną, oraz skutki po tym, przedstawię w książce.

Zbior wiadomości z piramidy ukaże w książce: jest to swego rodzaju " Latarnia Wiedzy "
która przetrwała wiele tysiąc leci nie zmieniona. 

Wypowiedzi rosyjskich naukowców, którzy przewidują że znależliśmy się u progu kolejnej
epoki lodowcowej, przedstawili diagnozę 17 lutego 2012r. 
Podobną diagnozę przedstawili astronomowie amerykańscy 7 stycznia 2012r. 

Więc ma satysfakcję i nie odbiegam od wiedzy naukowców światowych, o przyszłych
temperaturach jakie będą panowały na świecie. Podobną diagnozę przedstawiłem 
w dniu 5 stycznia 2012r.
Na zachód od " 0 " Greenwich - 25 stopni Ameryka
Oraz na wschód od " 0 " Greenwich + 38 stopni C. Polska.

                      
Wybuchy słoneczne potwierdziły media: 

www.Twoja pogoda 9.03.2012r. 04:57 " magnetyczna burza przynosi zorzę.
www. NOAA/Space Center przewidywania pogody.
2012-03-09 www." Trwa burza magnetyczna na poziomie G3, jej intensywność ciągle rośnie ".
2012-03-09 www. " Znaczny wzrost aktywności wuklanicznej na całej planecie ".
2012-03-09 www. Trwa burza magnetyczna, największy napór nastąpi 8 marca 2012r.

Wiadomości czerpałem: 
z twojej pogody
NOAA/Space Center przewidywania pogody

Jeżeli chodzi o wybuchy wulkanów które podawałem że będą wybuchały prawie 
wszystkie od stycznia 2012r.

To podaje stronę internetową www.wulkanyświatablog " Moje zainteresowania i pasje ". 
Ta strona podaje ilość aktywnych wulkanów od stycznia 2012r.

Zabronione publikowanie bez zgody autora.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne
przebiegunowanie.
Kopiowanie publikowanie podlega każe.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski