Ostatnie prognozy

czwartek, 04 kwietnia 2013
Komnata Królowej z piramidy Cheopsa wskazuje kierunek na Polskę.
Pierwszym rozpoczynającym trzecią dziewiątkę z układów słonecznych naszej Galaktyki jest układ słoneczny o takim zapisie liczbowym w którym zapisana jest data urodzenia autora:

R.S.56,1937   19  0  37  data ur. autora  38  0  19 R.S.O.P.56,5691   9.

Treść tekstu poniżej oparta jest na 37/38 układzie słonecznym z naszej Galaktyki, w którym zapisane są ważne wydarzenia dotyczące dzisiejszych czasów. Przedstawiony układ słoneczny powyżej opublikowałem 5 stycznia 2011 r. pt. " Noworoczne prognozy nowym okiem " na moim blogu.

20/21 kwiecień 2013 r. to kolejny dzień w miesiącu który zapisze się wybuchem na naszym Słońcu. Ten dzień ponownie szykuje nam niespodziankę na Ziemi jak również w Galaktyce.

Zjawiska ze Słońca przenoszone są na naszą planetę Ziemię.
W dniu 10 marca 2013 r. informowałem o wybuchu na Słońcu w dniu 20/21 marzec wraz z przebiegunowaniem. Liczba minus 56 informuje o trzęsieniach ziemi w Polsce taki zapis jest w kalendarzu z dnia 20/21 marca 2013 r. Pomimo niskiej aktywności słonecznej wybuch został zarejestrowany na wykresie, przez " NOAA/Space Center Przewidywanie pogody ", źródło: www.swpc.noaa.gov . Tuż po północy w dniu 20 marca oraz 21 marca przed północą. Czerwona linia obrazuje ten fakt. Wykres nr. 20 na blogu: www.suskiprognozapogody.blox.pl 

Naszą Galaktykę dzielimy na dwie równe części: prawą oraz lewą. Naszą Planetę Ziemię także dzielimy na dwie równe części prawą oraz lewą.  Na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Takie zjawiska zapisujemy także na zachód od Opola jak również na wschód od Opola. Galaktyka odpowiada obrazowi naszej Ziemi.

W dniu 20 kwietnia spotykają się dwa układy słoneczne  " Nibiru " które są oddalone prawie w tej samej odległości od siebie, lecz stoją po przeciwnych stronach w naszej Galaktyce. Ku mojemu zdumieniu oba układy słoneczne " Nibiru " mają różne oznakowanie plusowe oraz minusowe. Ułożone liczby, które wyliczyłem z wzoru > -127 oraz +127 < nawiązują do dwóch układów słonecznych " Nibiru ", które mają swoje miejsce w naszej Galaktyce, jak nasz Układ Słoneczny. Z tym że jeden układ słoneczny " Nibiru " znajduje się przy naszym układzie słonecznym. Jak wiemy nasz układ słoneczny znajduje się na samym dole i jest pierwszym układem słonecznym w naszej Galaktyce. Zapisano go szyfrem liczbowym:  R.S.1,11     1  0  1.
Każdy układ słoneczny w naszej Galaktyce posiada swój numer zapisany w kolejności od dołu do góry. I tak układ słoneczny " Nibiru " zapisano na 13-tym miejscu w kolejności od dołu do góry.

Prawidłowa numeracja 13-tego układu słonecznego " Nibiru " którego zapisano szyfrem z prawej strony naszej Galaktyki brzmi następująco: R.S. 38.2721    6.
Czytając z prawej do lewej odczytuję liczbę 127, następna w kolejności dwójka informuje o drugim układzie słonecznym " Nibiru ". Prawidłowy zapis układu słonecznego powinien posiadać przecinek pomiędzy liczbą 12 a 7, czyli 12,7 oraz 12 + 7 = 19. Liczba 12,7 nawiązuje do wymiarów Kryształowej Czaszki (szczegóły w mojej książce). Suma z dwóch układów słonecznych daje nam tyle co odległość między nimi w latach świetlnych 254 tys. lat świetlnych. Wymieniona liczba 254 powinna mieć przecinek pomiędzy liczbą 25,4 i nawiązuje do podstawy Piramidy Cheopsa oraz innego księżyca. Układ słoneczny " Nibiru " powinien być poza naszym Układem Słonecznym, o czym świadczą, moim zdaniem, wyliczenia. Gwiazda " Nibiru " w świetle naszej Gwiazdy może być niewidoczna i wpływać na losy naszej Ziemi w obecnych czasach. Obliczenia oraz oznakowania zapisałem w  kalendarzu który swą długością mierzy 7 metrów 18 cm.
a. - 127,   + 130  b.  - 136,  + 127 - 20 kwiecień 2013 r.

Tu nie chodzi o to gdzie znajdują się dwa układu słoneczne, całą uwagę trzeba zwrócić na zmiany zachodzące na naszej Ziemi oraz jaki wpływ ma " Nibiru " na naszą Planetę Ziemię. Układ Słoneczny " Nibiru " z oznakowaniem minusowym, wystąpi po raz ostatni w tym roku z 11 na 12 maja 2013 r. Natomiast wyliczone liczby z temperatur słonecznych przedstawiają liczby -56, +40. Znak minusowy stawiając w Tabeli Galerii naszej Galaktyki, który znajdziemy po lewej stronie, przy naszej Planecie to na zachód od " 0 " Greenwich, lub na zachód od Opola. W rzeczywistości plusowe oznaczenie zawsze stawiamy z prawej strony naszej Galaktyki, na wschód od " 0 " Greenwich. Prawdopodobnie w samym układzie słonecznym " Nibiru " dojdzie do przebiegunowania na plusowe { + 127 }.
Bieżący 2013 rok.
Wpływ plusowego układu słonecznego " Nibiru " na planetę Ziemię przedstawia się następująco do końca tego roku:
1 - spotkanie dwóch układów słonecznych " Nibiru " minusowy oraz plusowy 20 kwiecień 2013 r.- opisałem powyżej.
2 - 6/7 maj { + 127 } na wschód od Opola
3 - 11/12 maj  { - 127 } na zachód od Opola
4 - Na wybuch słoneczny z dnia 20 czerwca 2013 r. ma wpływ układu słonecznego " Nibiru " który w swym przebiegunowaniu wskazuje liczbę  { +127, +95 } na wschód od Opola.
5 - 2/3 listopad { + 127 } na zachód od Opola
6 -  9/10 listopad { + 127 } na zachód  od Opola
7 - 17/18 listopad { + 127 } na zachód od Opola

Taki układ liczb powstał z wyliczonych temperatur słonecznych, wpisany do kalendarza.
Jak wiemy znak plusowy umieszczamy zawsze na wschód od " 0 " Greenwich. Natomiast znak minusowy zawsze na zachód od " 0 " Greenwich. Między majem a listopadem powstało przesunięcie znaków ze wschodu na zachód. Znak plusowy przy układzie słonecznym " Nibiru " będzie miał bardzo duży wpływ na zmiany zachodzące na Ziemi łącznie z trzęsieniami oraz konfliktami państw.
Daty 15 kwietnia 2012 r. oraz 16 listopada 2012 r. były wyjątkami kiedy wybuch na Słońcu nastąpił na 4 dni wcześniej niż w moich obliczeniach.

Dodatkowa największa aktywność słoneczna, przy bardzo niskiej aktywności słonecznej będzie miała miejsce 24 czerwca 2013 r.
Natomiast w dniu 20/21 czerwca dojdzie do kolejnego przebiegunowania na Słońcu.

W przebiegunowaniu z dnia 20/21 czerwca 2013 r. wyliczyłem kolejny raz liczbę +127. Nie znamy jeszcze zamiarów oraz myśli Galaktycznej oraz jaką niespodziankę szykuje nam układ słoneczny " Nibiru " z oznakowaniem plusowym w tym dniu. Dodatkową uwagę zwróciłem na piramidę słoneczną zbudowaną z minusowych temperatur słonecznych od 15 czerwca do 20 czerwca 2013 r. Piramida wynosi minus { -43 } stopnie C. i jest przeciwwagą do temperatur z przebiegunowania plusowego { +127 } w dniu 20 czerwca. Jak wiemy piramidy mają dwa oblicza: dobre i złe. Takie piramidy słoneczne mieliśmy w USA od 25 do 28 lutego 2013 r. gdzie minusowe temperatury przekroczyły linie Słońca w dniu 26 lutego 2013 r. A skutki odczuła cała Ameryka Północna, trzęsienia ziemi z dziwnymi dźwiękami wydobywającymi się z jądra Ziemi.

Przy niskiej aktywności słonecznej w 2013 roku mamy trzy przebiegunowania, połączone z porami roku: 20/21 marzec, 20/21 czerwiec, 20/21 wrzesień. Przebiegunowania minusowe wpływają niekorzystnie dla Ziemi.

Cały 2013 r. zapisał się niskim poziomem aktywności słonecznej. Dzień 11/12 styczeń 2013 r. wskazuje także bardzo niską aktywność słoneczną lecz w liczbie -226. Minusowa liczba 226 może informować o zbliżaniu się do 21 obiegu wokół Drogi Mlecznej naszej Galaktyki. Jednak 15 lipca 2013 r. przy bardzo niskiej aktywności słonecznej nastąpił przeskok do liczby +226, najwyższej liczby w tym roku. Ta liczba przy niskiej aktywności słonecznej może nawiązywać do rozpoczęcia 21 obiegu wokół Drogi Mlecznej naszej Galaktyki.

Kolejny temat rozpocznę od 38 układu słonecznego z naszej Galaktyki który jest zapisany symbolami liczbowymi: R.S.O.P.56,5691     38  0  19    9. W liczbach 56 zapisana jest historia naszej Ziemi, która dotyczy także Polski. Pojedyncza liczba 56 wskazuje 56 układ słoneczny z naszej Galaktyki, który mówi o władcy naszej Galaktyki. Także ta sama liczba 56 nawiązuje do spraw przyziemnych oraz władcy kościoła np: " Papierza ". Natomiast dwie liczby mogą mówić o dwóch Papierzach jednocześnie. Dwie liczby 56,56 wskazują współrzędne geograficzne okolic Jekaterynburga w Rosji, w którym to miejscu spadła asteroida 15 lutego 2013 r. To wyliczenie przedstawiłem w książce wydanej w 2012 r. Jekaterynburg i Czelabińsk w Rosji położone są bardzo blisko siebie. Kolejna uwaga odnosi się do 38 układu słonecznego, w którym zapisano dwa państwa przedzielone przecinkiem 56,5691 oraz datę 19 czerwiec. Takim państwem jest Korea, położona na 38 równoleżniku. Przy samej dacie 20 czerwiec wyliczyłem przebiegunowanie w liczbie +127 która nawiązuje do układu słonecznego " Nibiru ". Samotna liczba +127 wskazuje 127 południk na wschód od Opola, który przecina półwysep Koreański. Ostatecznie 38 układ słoneczny nawiązuje do 38 równoleżnika który przecina półwysep Koreański, natomiast liczba z układu słonecznego " Nibiru " +127 to południk który także przecina półwysep Koreański. Pozostała jeszcze liczba +95 to także południk który przecina prawie centralnie Chiny. Czyżby Chiny miały wpisać się w konflikt Koreański?

Czyżby konflikt zbrojny był zapisany w Gwiazdach? Prawdę mówiąc w mojej dacie urodzenia  R.S.56,5691 zapisana jest historia, zwłaszcza w liczbie 56. Początek prawdopodobnie około 20 kwietnia z kulminacją około 20 czerwca.
Czy historia na naszej Ziemi jest już zaprogramowana? Przecież dziesiątki tys. lat temu nikt nie przypuszczał że Korea Północna będzie podzielona z Koreą Południową.
Jaki wpływ ma " Nibiru " na zdarzenia Ziemskie w naszych czasach, to się ostatecznie okaże. Pojedyncza liczba 56 w obliczeniach odnosi się do spraw Polski, która niesie złe nowiny. Z przebiegunowania naszego Słońca w dniu 20 marca 2013 r. wyliczyłem także liczbę -56 która informowała o niebezpieczeństwie, o czym wspominałem w poprzednim artykule. 

Kolejny dzień 10/11 maj 2013 r. ponownie w obliczeniach wyliczyłem liczby które mogą wpływać na zdarzenia Ziemskie, zwróciłbym uwagę na Polskę { -56, +40 }.
Z tymi liczbami spotkałem się już podczas katastrofy Smoleńskiej, gdzie zsumowane liczby dały wynik 96, sugerując ilość ofiar. Samotna liczba -56 informuje o jakimś zjawisku np: trzęsieniu ziemi lub innym niebezpieczeństwie. Wielkie pękniecie na Słońcu z 8 sierpnia po dodaniu 261 dni nawiązuje jakoby do daty od 30 kwietnia do 8 maja 2013 r. Kod - Tory.

Dodatkowo zapisany jest wpływ samego " Nibiru " -127.  W przebiegunowaniu, które będzie miało miejsce w dniach 20/21 czerwiec 2013 r. także wyliczyłem liczby 127 tylko w odmiennym oznaczeniu plusowym. Każda z tych liczb niesie jakieś przesłanie.

Dodam jeszcze, że wymienione dwa układy słoneczne " Nibiru " także zmieniają swoją pozycję w Drodze Mlecznej naszej Galaktyki. Tyle zdarzeń przy tak małej aktywności słonecznej nastąpi w naszej Galaktyce, jak również na naszej Ziemi. Asteroidy spadające na naszą planetę mają prawdopodobnie jakiś związek z 21 obiegiem naszej Gwiazdy wokół Drogi Mlecznej. 15 lipiec nawiązuje do drugiego księżyca z układu słonecznego " Nibiru " rys. 13 z 11 maja 2010 r. Niektóre informacje przekazywane z naszej Gwiazdy wyprzedzają o cztery dni moje obliczenia. Jak to będzie się miało do 21 obiegu wokół Drogi Mlecznej naszej Galaktyki, zobaczymy. Przedstawione obliczenia mogą mieć inną rzeczywistość od zdarzeń. Wykres z Planetą " Nibiru " oraz księżycami opublikowałem 24 marca 2010 r. natomiast  liczba { -127 } stoi wysoko w układzie planetarnym naszego układu słonecznego.

Bardzo ważną rolę odgrywają wybuchy słoneczne. Oto fragment tekstu opisanego w piątek 28 maja 2010 r. pt: " Eksplozje na Słońcu na przełomie maj/czerwiec 2010! " Dlaczego wracam do tego tematu? Ponieważ mogę wykorzystać do prac naukowych zdjęcie z wybuchu słonecznego 1 września o godz 11:00 czasu polskiego. Zdjęcie wykonała amerykańska agencja kosmiczna NASA. W tym tekście bardzo dokładnie opisałem wybuch na Słońcu 1 września 2010 r. o godz 11 minut 802. Różni się od pozostałych; będzie w dolnej części tarczy słonecznej. Dodatkowo zwróciłem uwagę na zagrożenia w Polsce od 1 do 4 września. Obraz z wybuchu słonecznego przedstawiłem 92 dni przed samym wydarzeniem. Dodatkowo te same obliczenia potwierdziłem 15 sierpnia 2010 r. w tekście pt: " Wrzesień pełen odpowiedzi, jak i nowych pytań ". Zdarzenia ze Słońca przeniesione na naszą planetę dotyczą wschodniego wybrzeża Australii. Godzina 11:00 informuje o 11-tej strefie czasowej. Rysunek z wybuchem słonecznym wraz z opisem zamieszczam na moim blogu w dziale " wykresy i diagramy ". 

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody, hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski