Ostatnie prognozy

niedziela, 24 kwietnia 2016
Kilka ważnych szczegółów dotyczących ostatnich trzęsień ziemi w drugiej dekadzie kwietnia 2016 roku. Idąc tropem sprawdzonych wydarzeń skupiłem uwagę na dwa rysunki z kwietnia 2015 roku oraz kwietnia 2016 roku. Meteoryty, bolidy, asteroidy to ciała kosmiczne wyliczone z temperatur słonecznych przeniesione na wykres, służą do odczytania zagrożeń ziemskich w ciągu całego roku. Mają one wpływ na trzęsienia ziemi oraz nasze ziemskie życie. Przynajmniej taki obraz wydarzeń można odczytać z liczb które naniosłem na wykres. Można z niego odczytać w jakiej odległości od naszej planety znajdują się ciała kosmiczne w każdym dniu miesiąca bieżącego roku. Ciała kosmiczne wpisane w czerwone przekątne podstawy piramidy informują o zagrożeniach w danym dniu oraz po kolejnych 100 oraz 200 dniach. Przykład 7/8 czerwca 2015 roku na ukośnych czerwonych liniach stały dwa ciała kosmiczne, które po 100 kolejnych dniach informowały o trzęsieniach ziemi. Przykład Chile M 8.3 stopnia w Skali R, 16.09.2015, 22:54:31 UTC. Szczegółowy obraz wydarzeń opisałem na blogu. Koniunkcja planet od 9 do 10 kwietnia informowała o spadku temperatur, a to ciągnie za sobą kolejne trzęsienia ziemi. Dodatkowo eksplozje słoneczne każdego 10-tego dnia miesiąca przyspieszone lub opóźnione o jeden dzień mają wpływ na trzęsienia ziemi po kilku dniach. Kilka dni po 10 kwietnia 2016 roku jak podają źródła miały miejsce bardzo silne trzęsienia ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Wydarzenia kwietniowe zeszłego roku służyły do porównania skali wydarzeń jakie miały nastąpić po 10 kwietnia 2016 roku. I tak też się stało kilka dni po 10 kwietnia na świecie dochodzi do niecodziennych wydarzeń. Zatrzęsło ziemią na kilku kontynentach na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Takiej serii silnych trzęsień ziemi nie notowaliśmy od dawna. W obu przypadkach pięć dni po eksplozji na Słońcu doszło do bardzo silnych trzęsień ziemi. Zmienne trzęsienia ziemi występują systematycznie raz na wschód od Greenwich raz na zachód od Greenwich. Tym razem było inaczej zatrzęsło w różnych częściach świata prawie jednocześnie. Systematycznie rosnąca aktywność słoneczna nie jest tak groźna jak raptowny spadek a następnie skok w górę. Już zeszłego roku informowałem nasza Gwiazda gromadzi energie słoneczną która po pewnym czasie eksploduje. Skutki są już widoczne. To nie koniec, to dopiero początek gromadzonej aktywności słonecznej, najważniejsze dopiero przed nami. Oto najważniejsze trzęsienia ziemia w różnych częściach świata. Pierwsze silne trzęsienia ziemi odnotowano:

źródło: http://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=500458

1. M 6.9 - BIRMA - 13.04.2016 13:55:17 UTC - na wschód od Greenwich Daleki Wschód.
2. M 5.5 - REGION METROPOLITANA CHILE - 2016-04-14  09:38:44 UTC na zachód od Greenwich CHILE.
3. M 6.1 - Kiusiu, Japonia - 14.04.2016  12:26:36 UTC na wschód od Greenwich.
4. M 6.2  OFESHORE Gwatemala - 15.04.2016   14:11:30  UTC na zachód od Greenwich
5. M 7.0 - Kiusiu, Japonia - 15-04-2016   16:25:07 UTC na wschód od Greenwich.
6. M 4.8- Hindukuszu REGION Afganistan 16-04-2016   02:10:46  UTC na wschód od Greenwich - Bliski Wschód.
7. M 7.8 - wybrzeże Ekwadoru 16.04.2016   23:58:37 UTC  na zachód od Greenwich.

Wydarzenia majowe odbiegają od kwietniowych i rozpoczynają się na wykresie już od 5 maja tuż przy linii Słońca. Prostopadła oraz ukośne czarne linie przecinają tym razem czarną podstawę piramidy na linii Słońca w jednym punkcie. Czarna podstawa piramidy na wykresie to nasza planeta Ziemia. Inaczej było w kwietniu prostopadła czerwona oraz ukośne czerwone linie skupione były w jednym czerwonym punkcie podstawy piramidy na linii Słońca 8 kwietnia 2016 roku. Przedstawiłem dwa różne wydarzenia które wpłynęły oraz wpłyną na wydarzenia ziemskie. Między innymi eksplozja na Słońcu wpłynęła na trzęsienia ziemi w drugiej dekadzie kwietnia. Już 6 maja ciało kosmiczne przecina ukośną czarną podstawę piramidy poniżej linii Słońca z oznaczeniem { - 2 }. Trzykrotne zerowe wartości liczbowe na linii Słońca od 7 do 9 maja informują o koniunkcji planet oraz ochłodzeniu z opadami tak było w kwietniu. Po kilku kolejnych dniach 11 maj przecina ponownie ukośną czerwoną linię podstawy piramidy oraz czerwoną prostopadłą do linii Słońca. 15/16 maj 2016 rok zaznacza dwukrotnie minusową wartość - 2, - 2, poniżej linii Słońca może dotyczyć dwudniowego ochłodzenia do minus dwóch stopni poniżej zera. Można się spodziewać ponownych trzęsień ziemi na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich do 9 stopni w Skali R. Wykres na 11 maj zaznacza wartość liczby + 1 łącznikiem z + 23 z pierwszą strefą czasową na wschód od Greenwich. Obydwa ciała niebieskie z 11 maja są ze sobą powiązane. Obliczenia na 11 maj poniżej. Prawdopodobnie asteroida z 11 maja o średnicy około + 450 metrów posiada własny księżyc o średnicy do 23 metrów. Taki obraz przedstawia wykres. Dodatkowo wartość liczby 45 z aktywności słonecznej oraz jej zmienna 54 nawiązuje do naszego Księżyca, który posiada własny księżyc o średnicy od 23 do 32 metrów. Być może przedstawione wyliczenie dotyczy tylko naszego Księżyca oraz jego satelity. Przedstawiam poniżej kolejność wyliczonych liczb z aktywności słonecznej począwszy od 1 maja 2016 roku. Zapisane są tu ciała kosmiczne w różnej odległości od naszej planety powiązane z wydarzeniami na Słońcu oraz na Ziemi. Jednocześnie informują o wydarzeniach po kolejnych 100 dniach przypadnie na 20/21 sierpień 2016 rok. W tym dniu na ukośnych czerwonych liniach stoją dwa ciała kosmiczne tuż przy linii Słońca, które przecinają centralnie środek czerwonej podstawy piramidy { niebezpieczeństwo }. Dwukrotna wartość liczby + 1, + 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich. Wyliczona wartość liczby: - 61, + 1, + 1, - 19 informuje o dwóch ciałach kosmicznych w różnej odległości od naszej planety. Wartość liczby - 61 informuje o planetoidzie oddalonej od naszej planety o 61 milionów kilometrów. Natomiast wyliczona wartość liczby - 19 to średnica drugiego ciała kosmicznego, który prawdopodobnie przeleci nad Polską w dzień około 21 sierpnia 2016 roku. To ciało kosmiczne w zbliżeniu ze stratosferą podzieli losy ciała niebieskiego podobnie do tego z 17 marca nad Londynem na dwie równe części. Dzieląc je na dwa mniejsze po około 9,5 metra w średnicy. Wyliczona wartość liczby z aktywności słonecznej wskazuje 53 równoleżnik przecinany przez 19 południk - Polska. Wartość liczby - 19 może informować o wydarzeniach poniżej równika na oceanie pomiędzy Afryką a Antarktydą. Wykres obrazuje porównanie, dwa identycznie przypadki, jeden z 17 marca 2016 roku drugi z 21 sierpnia 2016 roku. Uwagę trzeba zwrócić na trzęsienia ziemi po 21 sierpnia. Z 24 na 25 sierpień 2016 roku na Słońcu dojdzie do kolejnej eksplozji. Suma wyliczonej liczby z aktywności słonecznej wyniesie w liczbie: 69 lub tylko 9. { - 30 + 39 = 69 }. Wartość liczby 69 informuje o niebezpieczeństwie zniszczeniach oraz ofiarach ludzkich po 25 sierpnia 2016 roku. Rok temu na granicy światła i ciemności stała planeta z oznaczeniem minusowym 10 dotyczyła planety Jowisz: R.S.14.441      10  0  5       5. Miał on wpływ na wydarzenia ziemskie. Meteor który eksplodował w okolicy Jekaterynburga 15 lutego 2013 roku miał średnicę około 17 metrów. Z liczb wynika że to ciało kosmiczne jest o dwa metry w średnicy większe. Co by się stało gdyby asteroida eksplodowała nad Polską dzieląc się na dwa mniejsze, skutki byłyby katastrofalne. Odgłos wybuchu byłby tak wielki że zarejestrowałyby go wszystkie stacje naziemne świata. Inaczej było 17 marca 2016 roku dwukrotna wartość liczby - 1, - 1, + 4. informowała o wydarzeniu w pierwszej strefie czasowej powyżej równika na zachód od Greenwich - Londyn. Świadczy o tym wartość liczby + 4. Średnica ciała niebieskiego z 17 marca miała około 4 mety. Tylko niektóre ciała niebieskie  przelatujące w bliskiej odległości od naszej planety wpadną w przyciąganie ziemskie i spłoną w stratosferze. Większość na wykresie ostrzega przed kolejnym niebezpieczeństwem. Historia pisze różne scenariusze, oby tym razem scenariusz dla Polski był inny od tego 100 lat temu z 1916 roku. Wyliczona wartość liczby + 453 z 21 sierpnia lokalizuje terytorium Rosji oraz 53 równoleżnik w Polsce przecinany przez 19 południk. Jedna liczba wskazuje jednocześnie zagrożone cztery miejsca na Ziemi: Polska, Rosja, ocean pomiędzy Antarktydą a Afryką oraz okolice Islandii na Oceanie Atlantyckim. Gdyby podzielone ciała kosmiczne wpadły do oceanu to skutki byłyby katastrofalne. Wyliczona wartość liczby z aktywności słonecznej może informować np o dwóch wystrzelonych rakietach z okolic Rosji w kierunku Polski. Nasz wschodni sąsiad robi wszystko aby nam się nie powiodło i zaciera ręce kiedy Polakom powinie się noga. Przedstawione wydarzenie z 17 marca 2016 roku porównałem do niecodziennego wydarzenia które dopiero będą miały miejsce w sierpniu 2016 roku. Z liczb można odczytać różne scenariusze jednak tej hipotezy nie można wykluczyć.

Oto wyliczone wartości liczbowe od początku maja 2016 roku.

1. 1/2 maj 2016 + 454 st. C   - 4,    + 6,   0. Aktywność słoneczna na 1 maj w liczbie + 454 wskazuje zagrożenie z terytorium Rosji oraz powiązania z naszym księżycem.

2. 2/3 maj 2016 + 460 st. C   - 4,    + 2,   0.

3. 3/4 maj 2016 + 462 st. C   - 4,    + 8,   0.

4. 4/5 maj 2016 + 470 st. C   - 4,    - 8,    0.

5. 5/6 maj 2016 + 462 st. C   - 4,    + 8, - 2. - 4/5/6 maj 2016 r. możliwe trzęsienia ziemi.

6. 6/7 maj 2016 + 470 st. C   - 2,   - 12,   0,  + 1,   0. Ciało niebieskie na ukośnej czarnej linii.

Ostrzegają one o wydarzeniach w tych samych dniach lub za kolejne 100 dni 16 sierpień 2016 rok. Na tej samej ukośnej czarnej linii w odstępie kilku dni na wykresie stoją dwa ciała niebieskie: 8 oraz 15 sierpień. Dzień wcześniej 14 sierpień zaznacza spadek temperatury. Zapisane ciała niebieskie z 8 oraz 15 informują o wydarzeniach za kolejne 100 dni od 18 do 25 listopada 2016 roku.

Spadek temperatury może nawiązywać do trąb powietrznych w okresie letnim.
Z dnia  5 na 6 maj zmienna bieguna z - 4 na - 2 zmienna liczby jest informatorem n.p. o trzęsieniu ziemi. Dodatkową informacją jest plusowa wartość liczby + 8 ze zmienną - 2. Może informować o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R. Tym razem może to być 8 strefa czasowa na wschód od Greenwich lub 4 strefa czasowa na zachód od Greenwich.

7. 7/8 maj 2016 + 458 st. C   - 2,   >  0  +  1    0 <   pierwsza piramida na linii Słońca.

8. 8/9 maj 2016 + 459 st. C   - 2,  0   0   0.

Koniunkcja trzech planet na wykresie ostrzega o ochłodzeniu lub opadach oraz kolejnymi niebezpiecznymi wydarzeniami po 15 maja 2016 roku.

9. 9/10 maj 2016 + 459 st. C   - 2,  - 1,  + 1.

Przedstawię porównanie liczb z 21 kwietnia 2015 roku do 6 maja 2016 roku. Dwa podobne  przypadki z 21 kwietnia przedstawia wyliczoną wartość liczby + 16,  0,  - 1,  0. Natomiast z 6 maja zmienną - 12,  0,  + 1,  0. Dwa przypadki ze zmiennymi liczbami + 16 oraz - 12 oraz zmiennymi piramidami na linii Słońca: - 1 oraz + 1. Taki zapis liczb informuje o trzęsieniu ziemi.

10. 10/11 maj 2016 + 458 st. C   - 3,    - 8,   + 1. w tej liczbie minus 8 może być zapisana informacja o trzęsieniu ziemi do 8 stopni w Skali R.

11. 11/12 maj 2016 + 450 st. C   - 4,   + 23,   0. Dzień szczególny gdyż tego dnia na ukośnej czerwonej linii podstawy piramidy oraz na prostopadłej do linii Słońca wykres zaznacza dwa ciała niebieskie w jednym dniu.

12. 12/13 maj 2016 + 473 st. C   - 4,    + 5,  0.

13. 13/14 maj 2016 + 478 st. C   - 4,    + 25,  0.

14. 14/15 maj 2016 + 503 st. C   - 4,    - 9,    0. Bardzo możliwe trzęsienie ziemi do 9 stopni w Skali R.

15. 15/16 maj 2016 + 494 st. C   - 4,    - 2,  - 2. - ochłodzenie.

16. 16/17 maj 2016 + 492 st. C   - 2,    + 6,   0.

17. 17/18 maj 2016 + 498 st. C   - 2,    - 6,    0. - zmiana pogody.

Ciała kosmiczne zaznaczone na wykresie 11 maja + 1, + 23 ostrzegają o wydarzeniach na przełomie od 15 do 16 maja 2016 roku. Ciąg minusowych wartości liczbowych od 13/14 maja może mieć wpływ na wydarzenia po 15/16 maja 2016 roku. Odwrotnie do wydarzeń sierpniowych 8 sierpień - 11, + 3, 15 sierpnia. Dwa szczególne dni jedno z nich może informować o trąbie powietrznej. Być może obydwa. Czas pokaże.

18. 18/19 maj + 492 st. C  - 2,    - 12,  0.

19. 19/20 maj + 480 st. C   - 2,   - 18,  0.

20. 20/21 maj + 462 st. C   - 2,   - 28,  0.

21. 20/21 maj + 434 st. C   - 2,   + 8,   0. Wartość liczby + 434 informuje o zaćmieniu słońca za 100 dni przypadnie na 1 wrzesień 2016 rok. 21 maj + 100 dni = 1 wrzesień 2016 rok. Współrzędne geograficzne 44 x 44 lokalizują terytorium Kaukazu. Być może chodzi o konflikt zbrojny na Zakaukaziu.

22. 22/23 maj + 442 st. C     - 2,   - 7,   0.  - trzęsienie ziemi.

23. 23/24 maj + 435 st. C     - 2,   + 9,   0.

24. 24/25 maj + 444 st. C     - 2,   + 1,   0.

25. 25/26 maj + 445 st. C     - 2,   - 8,    0. - trzęsienie ziemi.

Pierwszy czerwiec 2016 rok podobnie jak pierwszy maj przedstawia tą samą wyliczoną wartość liczby z aktywności słonecznej ze zmienną liczbą z 6 na 9 co nam przyniosą te dni zobaczymy.

1 maj 2016 rok: + 454 st. C   - 4,   + 6,   0.
1 czerwiec 2016 rok: + 454 st. C   - 4,   + 9,   0.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 11 kwietnia 2016
Historia Polski - zmiana orbity

Wyliczone wartości liczbowe z numeracji piramidy Cheopsa przedstawiają daleko idące zmiany na Ziemi w obecnych czasach. Numeracja załamanych szybów w Komorze Królowej pod kątem 37 oraz 38 stopni przedstawia wizerunek Polski od targowicy z 1792 do powstania Solidarności 1981 rok. Z historii: wrogo nastawieni do reform polscy magnaci udali się z prośbą o pomoc do carycy Rosji Katarzyny II. Pomoc zdrajcy polscy od macochy otrzymali w prezencie, a sama caryca ostatecznie przyczyniła się do rozbioru Polski. W późniejszych czasach Stalin magnatów zdrajców narodu polskiego, jak ich nazywał, wysiedlił z Polski na Sybir. Twierdził że są to ludzie dwulicowi i nigdy nie będą służyli ojczyźnie. Za przykład postawił swojego syna porucznika Jakowa Dzugaszwili, gdy dostał się do niemieckiej niewoli. Hitler skierował do Stalina ofertę wymiany Jakowa za von Paulusa, oferta nie została jednak przyjęta. Jakow zmarł w obozie koncentracyjnym w 1943 roku. Po 224 latach od ostatniego rozbioru Polski historia zatoczyła ponownie to samo koło. Czwarty układ planetarny R.S.65.2243 z lewej strony tabeli w swej numeracji ma wpisane powyższe liczby 224. W dzisiejsze czasach roku 2015 przegrani w wyborach do sejmu magnaci polscy, proszą o pomoc Unię Europejską. Cofnę się  w czasie aby potwierdzić wydarzenia zapisane w piramidzie Cheopsa, które miały miejsce w Polsce od 1792 roku. Co ma wspólnego piramida Cheopsa zbudowana w Egipcie z Polską? Dzieli nas odległość, wyznanie, kultura, klimat. Łączy jedynie wiara w jednego Boga. Co tak ważnego przedstawiają wyszczególnione układy planetarne z szybów Komory Królowej oraz dalsza numeracja. Zacznę od 38 numeracji w której wyszczególniłem informacje od rozbioru naszej Ojczyzny do teraźniejszości. To właśnie ten kraj, Polska, pierwszy w Europie został szczególnie zaznaczony w numeracji piramidy Cheopsa. Polska na scenie politycznej w dzisiejszych czasach odgrywa ważną rolę. W trzeciej części zaczynając od 38 numeracji szczególnie zaznaczono wydarzenia w Polsce po to byśmy ponownie nie wchodzili do tego samego bagna jakie sami sobie stworzyliśmy w przeszłości począwszy od 1792 roku. Z liczb wynika że wykopaliśmy sami sobie własny grób. Za grzechy niewiernych królowi zapłaciliśmy najwyższą cenę, niepodległość, oraz śmierć milionów niewinnych Polaków. Czy tak musiało i musi być? Aby ponownie odrodziło się państwo polskie trzeba było walczyć z agresorem którego sami stworzyliśmy. W demokratycznym państwie wyborcy przyznają buławę głowie państwa i on jest przedstawicielem narodu. Ojczyznę wolną nie dostaje się w prezencie trzeba o nią walczyć. Zrywy narodowe po utracie niepodległości były tłumione przez agresora. W końcu pierwsza wojna światowa dała nam chwilową niepodległość. Nie trwało to jednak długo w drugiej wojnie światowej zbudowano nam obozy koncentracyjne oraz komory gazowe. Koniec wojny nie był łaskawy dla Polski wpadliśmy ponownie w te same łajno co za Katarzyny II carycy Rosji. Podczas 188 letniej niewoli na własne życzenie dzięki targowicy stworzyliśmy sobie: obozy koncentracyjne, tłumione powstania, komory gazowe, zsyłki na Sybir. Obecna sytuacja Polski w obonie Konstytucji jest podobna do tej z przeszłości. Los Polski podczas 188-letniej niewoli nie był łaskawy, więc nie mieszajmy ponownie tego samego łajna, bo kosztem może być nasza niepodległość. Sumując, w zrywach narodowych to chłopi oraz robotnicy nadstawiali pierś za niepodległą ojczyznę i należy się im za to szacunek. Przykładem są strajki w 1980 roku. Gdzie w takim razie był Pan Bóg i jak mógł patrzeć na ludzkie cierpienie milionów polaków? Pan Bóg był cały czas przy nas i patrzył. Jak za złamanego rubla magnaci sprzedali własną ojczyzną, którzy wierzyli w słuszność sprawy. Była to nauczka za zdradę ojczyzny. Obyśmy ponownie nie stracili ojczyzny na 180 lat. Czy powinniśmy wierzyć zachodnim krajom? Jak historia Polski długa i szeroka zawsze nas sprzedali. Przedstawiam poniżej obliczenia ponieważ prowadzą mnie do końca naszych czasów. Taki obraz przedstawiają liczby z numeracji 37 oraz 38 układu planetarnego, począwszy od trzeciej części numeracji.

a. 37.  R.S.56.1937    19  0  37     9.
b. 38.  R.S.56.5691    83  0  19     9.

Numeracja szybów z Komory Królowej przedstawia wizerunek Polski. Od osadnictwa pierwszych plemion w kraju nad Wisłą (około 7391 lat temu) do dzisiejszych czasów. W tej numeracji zapisano największą sensację naszych czasów XX wieku, począwszy od rozbioru z 1792 roku. Z lewej strony numeracja przedstawia przygotowania do drugiej wojny światowej przez Adolfa Hitlera począwszy od 9 wrzesień 1937 rok do marca 3819 { 1938 } roku. Z liczb można odczytać, Hitlera stworzyła historia zaplanowana przez naród Polski podczas targowicy w 1792 roku. Numeracja w dalszej kolejności przedstawia czasy korony podczas wojny Polsko - Rosyjskiej. Z prawej do lewej strony numeracja przedstawia rok 1792. { 8391 rok - 7391 } rok = 1792. Ważnym wydarzeniem w 1792 roku była wojna Polsko - Rosyjska w obronie Konstytucji 3 maja. Ostatecznie przegrana przyczyniła się do drugiego rozbioru Polski.
Dalsza numeracja przedstawia zrywy narodowy do powstania Solidarności w Polsce 1981 rok. Wartość liczby 9 przedstawia wydarzenia oraz liczone lata od 2013 do 2021.

1. Numeracja 38 przedstawia rok pierwszy 2013.

19  0  37           38  0  19     { 9183 - 7391 }  =  1792 rok początek rozbioru Polski.

Od lewej do prawej

19  0  37          38  0  19       1937 - 3819 = - 1882. 100 lat później powstaje polska partia robotnicza zwana Wielkim Proletariatem.

1937 - 7391 =  - 5454 - Z numeracji wyliczyłem - 5454 r.p.n.e. W tych liczbach zapisano dwie podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha x 5,4 ha. współrzędne geograficzne 54 x 54 wskazują okolice miasta UFA Rosja. 2021 + 5454 = 7475 rok. W 1574 roku na polecenie Iwana Groźnego wzniesiono fortyfikacje. Suma numeracji przedstawia rok 5756. { 5756 - 5454 = 302 }. Odwrotność tej cyfry przedstawia warstwy kamieni w piramidzie Cheopsa 203.

2. Numeracja 40 przedstawia rok drugi 2014.

40  0  20         20  0  39      { 4020 - 2039 = + 1981 } rok. { 1981 - 1793 = - 188 lat }

20  0  39         40  0  20        2039 - 4020 = - 1981 rok ubiegłego wieku.

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 20 do 40. Wyznaczają terytorium Polski oraz Ukrainy. W 2014 roku toczy się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą.

3. Numeracja 42 przedstawia rok trzeci 2015.

42  0  21        21  0  41     { 4221 - 2141 = + 2080 } rok. { 1224 - 1412 = - 188 lat }.

Lata zniewolonej Ojczyzny pod panowaniem Rosyjskim.
Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 21 w Polsce do 42 w Rosji.

4. Numeracja 44 przedstawia rok czwarty 2016.

Niebezpieczna liczba " 44 " została wyliczona z temperatur przełomu roku 2015/2016.

W tej liczbie zapisano organizacje przestępcze w Europie.

44  0  22          22  0  43       { 4422 - 2243 = + 2179 }  rok.

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 22 w Polsce do 44 w Rosji. Bardzo możliwe informują one o targowicy między Polską a Rosją na 2016 rok. Aktywność słoneczna ostrzega przed liczbą " 44 ", wyliczona z temperatur słonecznych. Złowieszcza liczba " 44 " może być ostrzeżeniem dla Ojca Świętego oraz włoskiego Wezuwiusza.

5. Numeracja 46 przedstawia rok piąty 2017.

46  0  23          23  0  45        { 4623 - 2345 = + 2278 }

Współrzędne numeracji przedstawiają południki od 23 do 46. Widać wyraźnie że zagrożenie od Polski granic przesunęło się na wschód od 23 do 46 południka. { 2364 - 4623 = - 1359 } Z tej liczby można odczytać 13 maj godz 9:00 lub 95 południk 13 lub 31 równoleżnik lokalizacja szczyt góry Namcza Barwa południowe Chiny wysokość 7756, lub południowa Tajlandia. 11 listopad 1359 rok przedstawia Traktak Graniczny między Polską a Rosją.

6. Numeracja 48 przedstawia  rok szósty 2018;  + 718 dni.

48  0  24         24  0  47        { 4824 - 4284 = + 540 }

Współrzędne tej numeracji przedstawiają południki od 24 do 48. 

Tym razem żaden południk nie przecina państwa Polskiego. { 4284 - 7442 = - 3158 }. Wartość wyliczonej liczby może przedstawiać dzień 31 maj oraz 85 południk przecinany przez 13 lub 31 równoleżnik. Lokalizacja Nepal. W tej dacie 5 kwietnia może być zapisana eksplozja na Słońcu. Ta liczba + 540 przedstawia liczone lata od początku z nowym kalendarzem.

7. Numeracja 50 przedstawia rok siódmy 2019.

50  0  25         25  0  49        { 5025 - 5205 = - 180 }

Współrzędne wyliczonej liczby wskazują 18 równoleżnik oraz 81 południk. Wartość tej liczby wskazuje masę Ziemi do Księżyca oraz terytorium Polski na 18 południku. Jeżeli masa Ziemi do Księżyca to koniecznie zastosowanie wzoru: Wenus 93 stała 180 oraz 18 do 81 = 26. Wartość liczby zero potwierdza wydarzenie w Polsce. Wartość liczby - 180 może wskazywać zwrot naszej planety w przeciwnym kierunku. Lub zwrot myśli politycznej o - 180 stopni. Wyraźnie zaznaczona jest nasza planeta oraz Księżyc 18 do 81. Wartość liczby - 180 po zmianie orbity może wskazywać w przyszłości klimat w Polsce jak na Kiribati. To tylko hipoteza której nie można wykluczyć. Ten południk wskazuje międzynarodową linię zmiany daty.

8. Numeracja 52 przedstawia rok ósmy 2020.

52  0  26          26  0  51       { 5226 - 2651 = 2575 }

Współrzędne tej liczby wskazują wydarzenia od 26 do 52 południka. Lokalizują wydarzenia na wschód od Polski oraz rok 2575.

9. Numeracja 54 przedstawia rok dziewiąty ostatni 2021.

54  0  27         27  0  53       { 5427 - 2753 = 2674 }

W 2021 zapisano tylko jedno historyczne wydarzenie oraz liczone lata według nowego kalendarza.

Przedstawiłem fakty które miały miejsce w Polsce od rozbioru do odzyskania pełnej niepodległości, oraz te które będą miały miejsce na przestrzeni kilku lat. W dalszej kolejności liczby z szóstej oraz siódmej numeracji przedstawiają coś niepokojącego: wysoka wartość plusowa + 540 następnie obrót w przeciwną stronę o minus 180 stopni. Pełny obrót Ziemi wynosi 360 stopni, natomiast połowa to wyliczone minus 180 stopni. Trzy obroty Ziemi wynoszą wymienioną liczbę 540 stopni, czyli około 65 godzin 56 minut. Trzykrotna wartość liczby 180 daje powyżej wyliczoną liczbę + 540. Te same obliczenia przedstawiono w Komorze Króla o wymiarach: oś wsch. - zach. x 5,23 m x 5,81 m. Tabela w książce strona 22, przedstawia podobne ustawienie liczb co w Komorze Króla. Wyliczone wartości liczbowe przedstawiają nie tylko zmiany na naszej Ziemi równie zmiany polityczne. Zwrot o 180 stopni może dotyczyć zmiany myśli polskich wyborców w wyborach 2019 roku. Zwrot o - 180 stopni może dotyczyć różnych wydarzeń w Polsce między innymi, zmiany rządu po wyborach w 2019 roku. Historię Polski zapisano w liczbach, numeracji piramidy Cheopsa wiele tysiące lat temu.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski