Ostatnie prognozy

niedziela, 12 maja 2013
Wraz ze zmianą pór roku narasta liczba trzęsień ziemi. Dzieje się tak od zawsze. Wpływ na to mają bardzo wysokie temperatury w okresie letnim jak również bardzo niskie temperatury w okresie zimowym. Zmieniające się pory roku wraz z przebiegunowaniem wpływa na położenie płyt tektonicznych. O tym także decyduje nasze Słońce, które jest ściśle powiązane z naszą Galaktyką. Nagromadzona temperatura na Słońcu, uwolniona podczas wybuchu, wskazuje miejsce trzęsienia ziemi w temperaturach. Istnieje ścisły związek pomiędzy naszym Słońcem a Galaktyką.
9 maja 2013 r. podałem na blog przybliżone miejsca trzęsień ziemi. Odniosłem się do najważniejszych dat w których występują największe trzęsienia ziemi, na które wpływa bezpośrednio nasze Słońce.
Są to dni w miesiącu: 10/11, 20/21, 30/1.
Bagatelizując daty pośrednie zaliczam do nich: trzeci, czwarty, piąty, dwunasty, trzynasty, piętnasty, szesnasty, osiemnasty, dwudziesty drugi, dwudziesty piąty, dwudziesty szósty, itd. Wkrótce zawita do europejskiej części kontynentu lato. Spadające temperatury wraz z ochłodzeniem nastaną pod linią równika. Będzie miało to wpływ na zwiększenie liczby trzęsień ziemi. Takim miejscem są wyspy na Oceanie Spokojnym, jak również niektóre miejsca w Ameryce Środkowej.
Przedstawione bardzo niskie liczby z temperatur słonecznych informują o niskiej aktywności słonecznej.

Tak było i tym razem kiedy to 10/11 maj wskazał zmianę w liczeniach, a co za tym idzie zmianę miejsc trzęsień ziemi:

- 56 stop. C. oraz + 40 stop. C.

12 maj był taką zmianą, nie uwzględniłem obliczeń z tego dnia pomijając liczby:

12 maj 2013 r. - 116, + 168 oraz - 5, + 25

Pierwsza liczba minusowa informuje o lokalizacji poniżej równika. Jeżeli liczba 25 jest równoleżnikiem to przecina ją 168 południk, miejsce trzęsienia ziemi. Są to wyspy na Oceanie Spokojnym poniżej równika.

20 maj 2013 r. wyliczyłem z temperatur słonecznych następujące liczby:

- 101, + 160 oraz +32, + 16

Jeżeli liczby + 32 oraz + 16 są równoleżnikami to zaznaczają miejsca trzęsień ziemi pod, jak również nad równikiem. Dwa południki - 101 oraz + 160, które przecinają dwa równoleżniki lokalizują miejsca trzęsień ziemi. Mogą to być miejsca jak Nowa Zelandia, okolice wysp Salomona, Meksyk, wyspy na Oceanie Spokojnym Polinezja.

22/23 maj 2013 r. wskazuje ta samą lokalizację.

30 maj 2013 r. z temperatur słonecznych wyliczyłem:

- 126 oraz + 158, dodatkowo + 31 oraz - 9.                                                                                                             
Jeżeli liczby + 31 oraz - 9 nawiązują do równoleżników, to przecina je 158 południk oraz 126. Lokalizacja nawiązuje do trzęsień ziemi w miejscach. Wschodnie wybrzeże Australii, na Oceanie Spokojnym, wyspy Polinezji na Oceanie Spokojnym, również zachodnia strona Meksyku na Oceanie Spokojnym.

2/3 czerwiec 2013 r.z temperatur słonecznych wyliczyłem następujące temperatury:

- 149 oraz + 149, dodatkowo - 4, + 13.

Jeżeli liczba + 13 jest równoleżnikiem to przecina go 149 południk. Miejsce przecięcia to ponownie wyspy na Oceanie Spokojnym, Polinezja bliżej równika. Okolice Papua Nowa Gwinea, oraz północna Australia.

3/4 czerwiec 2013 r. wskazuje tą samą lokalizację.

10/11 czerwiec 2013 r. także zmienia temperatury na: - 27  oraz + 25.

12 czerwiec 2013 r. wyliczyłem z temperatur słonecznych takie oto liczby:

- 97  oraz + 183, dodatkowo - 5, + 21.

Jeżeli liczba + 21 nawiązuje do równoleżnika to prawdopodobnie przecina go 97 oraz 183 południk. Lokalizacja trzęsień ziemi może mieć miejsce po obu stronach równika jak również na wschód od Greenwich oraz na zachód od Greenwich. Mogą to być miejsca Meksyk - Ameryka Środkowa, lub Zatoka Bengalska Indie. Poniżej równika to miejsca zachodnia Południowa Ameryka, Oraz Ocean Indyjski poniżej równika.

13/14 czerwiec 2013 r. wyliczyłem z temperatur słonecznych:

- 91 oraz + 208, dodatkowo - 5 oraz + 12.

Jeżeli liczba + 12 nawiązuje do równoleżnika to prawdopodobnie przecina go 91 południk. Miejsce przecięcia Ameryka Środkowa po obu stronach równika, również może to być Malezja.

20 czerwiec 2013 r.wyliczyłem z temperatur: - 83 oraz + 183.

Dodatkowo kolejne przebiegunowanie na + 127  oraz + 95. Liczba + 127 nawiązuje do układu słonecznego " Nibiru " , natomiast + 127 nawiązuje do wysokich temperatur. Liczba - 127 z 10/11 maja przyniosła ochłodzenie z opadami.
Dodam jeszcze że liczba + 127 przecina półwysep Koreański w dniu 20 czerwca, przecina go 38 równoleżnik, po drugiej stronie równika miejsce lokalizacji poniżej Australii. Wyznaczone miejsca mogą nawiązywać do trzęsień ziemi. Liczba z układu słonecznego " Nibiru " + 127 nawiązuje do konfliktu koreańskiego.

Wszystkie obliczenia które przedstawiłem w dniu 9 maja jak również obecne są testowane.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
czwartek, 09 maja 2013

Czy jesteśmy bezpieczni w tej Komnacie?

Sahara - Morze Śródziemne - Latarnia - Droga Mleczna - Polska

Przebiegunowanie, ten temat jest dzisiaj na ustach wszystkich ludzi. W poniższym tekście opisałem zdarzenia które miały miejsce, maja oraz te które dopiero będą miały miejsce na Ziemi. Odczytałem je wszystkie z liczb naszej Galaktyki. Wspomnę tylko, ze układy słoneczne z naszej Galaktyki nie spadły nam znikąd. Dano nam je byśmy w odpowiednim czasie umieli je wykorzystać. Układ słoneczny to określona ilość planet z Gwiazdą (Słońcem), inaczej mówiąc układ planetarny. Każdy układ słoneczny od najmniejszego do największego dostał swoją numeracją w liczbach, od najmniejszego do największego. Bardzo ważną rolę odgrywają zakodowane liczby w układach. Liczby z układów słonecznych odpowiadają współrzędnym geograficznym Ziemi i odwrotnie. Te same liczby z numeracji układów są zsynchronizowane z wybuchami na Słońcu. Ścisłe powiązania. Wybuch na Słońcu to odbiór wiadomości z Galaktyki, połączony z przekazem wiadomości na Ziemie. Nasza Galaktyka jak pisałem dzieli się na dwie strony: prawa, lewa oraz trzy części, ze względu na ilość planet. Dwie dolne części w przebiegunowaniach mamy już za sobą. Trzecia cześć rozpoczyna się od 38 układu słonecznego { prze na północ }, w którym znajduje się 27 planet plus Gwiazda =  28. Zapisano go szyfrem o następujących liczbach:
38  0  19    R.S.O.P. 56,5691   9. 
Ten układ słoneczny rozpoczyna trzecią część a zarazem wprowadza Nowy Porządek na Świecie. Porządek świata został zapisany w liczbach od początku, my na to nie mamy wpływu. Np. ustalono temperatury minus 25 stopni na zachód od " 0 " Greenwich np. Ameryka.
Dotyczy to także zdarzeń na zachód od Opola, czyli Europa zachodnia. Oraz + 38 na wschód od " 0 " Greenwich np. Polska, dotyczy to także temperatur za wschodnia granica Polski. Potężne wybuchy na Słońcu od 7 do 9 marca z data kulminacyjna 8 marca 2012 r. są tego dowodem. Liczba 38 wpisana w 38 układ słoneczny czytają z prawej do lewej przedstawia datę  8 marzec 2012 r. Drugim takim dniem który zapisał się na kartach historii to piramida z temperatur słonecznych + 14 stopni C. w  25 grudzień 2009 r. 13 układ słoneczny " Nibiru " jest zsynchronizowany z 38 układem a zarazem 56 układem słonecznym którym zarządza Pan Bóg. Nie przez przypadek Komnata Królowej wskazuje kierunek - Polska. Wszystko z góry jest zaplanowane, jeżeli chcemy krocząc dalej żyć w symbiozie musimy dbać o wspólne dobro, wyrzec się nienawiści nawet do swego sąsiada, bo będzie to w przyszłości bardzo potrzebne.
Komnata - urządzone pomieszczenie, w którym właściciel trzyma porządek - 56. Komnata Króla to Galaktyka a w niej wyliczone układy słoneczne od najmniejszego do największego. Największa Gwiazda z oznaczeniem 56 nawiązuje do stwórcy Pana Boga. Nasza Galaktyka została podzielona na trzy równe części, a w każdej jest równa ilość planet. Każda część reprezentuje postać związana na ziemi. Wymienione trzy postaci mieli oraz mają ważną misję do przekazania (pełny opis w książce "Bitwa z gwiazdami").

1. Pierwsza cześć od samego dołu reprezentował sam Cheops, jego data urodzenia zapisana jest w czwartym  układzie słonecznym na drugim miejscu:
4  0  2   5,81   8.
 
2. Środkowa cześć układów słonecznych reprezentuje sam Pan Jezus, jego datę urodzenia zapisano w dwudziestym czwartym układzie słonecznym:
24  0  12   R.S.35,2331   7.
 
3. Obecnie trzecia cześć rozpoczyna się od 38 układu słonecznego, zapisano go szyfrem liczbowym:
38  0  19   R.S.O.P.56,5691   9.
 
Ostatecznie odczytam całkowite przesłanie z Galaktyki w 38 ukladzie slonecznym. Moze staje sie to nudne lecz muszę zacząć od daty urodzenia autora:
W trzeciej części zapisano datę urodzenia  Ryszarda Suskiego 6 styczeń 1956 r. W wartościach liczbowych trzeciej części liczba 6 jest trzecia liczba czytając z prawej do lewej, jest to dzień urodzenia autora. Trzecia liczba sześc nawiązuje do trzeciej części jak również trzeciej osoby.
Następnie pierwsza liczba 1 z prawej do lewej to miesiąc. Druga liczba 9 z prawej do lewej to dziewięćsetny rok. Pozostały jeszcze dwie parne liczby po 56,56 z przecinkiem, jedna parna liczba 56  to rok urodzenia autora.  Druga parna liczba 56 wskazuje 56 ostatni układ słoneczny, władce naszej Galaktyki Pana Boga. Natomiast przecinek pomiędzy liczbami 56,56 rozdziela dwie wymienione liczby oraz osoby. Ostatecznie Ryszard Suski urodził się 6 stycznia 1956 r. na Opolszczyźnie, zamieszkuje wschodnia cześć Opola przecina ja 18 południk. 18 do 81 masa Ziemi do Księżyca. Z opisu widać jest zachowany porządek: Cheops, Jezus, Suski. Dodając parne liczby podwójnie z prawej strony do lewej strony z 38 układu słonecznego to otrzymamy wysokość piramidy 149 metrów. 19 + 65 + 65 = 149. Te same liczby dodając z lewej do prawej to otrzymam: { 56 + 56 + 91 = 203 } liczbę 203 jest to długość szybu w Komnacie Królowej piramidy Cheopsa. Jak również trzeci układ słoneczny o wartościach liczbowych R.S.5,23   2  0  3    8.
Jest to dowód, ze przypadło dla mnie rozwikłać zagadkę z piramidy Cheopsa. W tej liczbie z wysokości zapisany jest południk który zaznacza na 56 równoleżniku Morze Ochockie. W obecnych czasach na 38 równoleżniku  " Nibiru " + 127 zaznacza Półwysep Koreański oraz Japonię. Zaznaczone miejsca to lokalizacja trzęsień ziemi, ale czy tylko? Pozostała jeszcze liczba 28 N, to równoleżnik który lokalizuje miejsca trzęsień ziemi: Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, Indie nawet wskazuje Egipt miejsce lokalizacji Piramidy. Liczbę + 28 N wyliczamy z temperatur słonecznych dotyczy równoleżnika na północ od równika. Wspólne liczby 56,56 to miejsce okolic Jekatyrenburga - Rosja. Dwie parne liczby 56,56 w obecnych czasach mówią nam o dwóch papieżach. Również te same liczby nawiązują do dwóch przywódców kościelnych o innej orientacji wyznaniowej na Ziemi w okolicy Jekaterenburga - Rosja. Wyliczona liczba 518 oraz wysokość piramidy 149 metrów wskazuje nowe miejsce budowy piramidy na Opolszczyźnie. Jest to skrzyżowanie geograficznych 51 x 18 okolice Wołczyna; Polska. Podczas tej zimy wskazane miejsce zaznaczyła również sama natura (źródło: Wielka dziura w śniegu 2013 r. zima). Budowa piramidy upamiętni wszystkie zdarzenia co najmniej do 3927 r. i będzie ostrzeżeniem dla przyszłych pokoleń. Również ta liczba nawiązuje do trzęsień ziemi w Polsce. Ta sama liczba nawiązuje do 18 kwietnia 2014 r. czyli 718 dni później. 38 układ słoneczny nawiązuje do dzisiejszych czasów jak również do 27 planet w tymże układzie słonecznym.
Ta liczba 27 przedstawia nie tylko ilość planet w tym układzie. Również ta sama liczba na Ziemi, mówi o latach pontyfikatu Jana Pawła II na stolicy Piotrowej. Ostatecznie Jan Paweł II wpisany jest w Komnatę Króla. Następna liczba to 19, która dzieli Polskę na dwie polowy: wschodnia oraz zachodnia. Ten sam 19-ty południk krzyżujący się z 51 równoleżnikiem wskazuje miejsca trzęsień ziemi w Polsce. Począwszy od Pomorza, Ziemie Łódzka z Pajęcznem po Górny Śląsk. Czytając te sama liczbę z lewej do prawej odczytam 91 południk który przecina 38 równoleżnik, miejsce lokalizacji Chiny, Kotlina Cajdamska. Niewykluczone ze wskazane miejsce odnosi się do trzęsień ziemi lub innych nieprzewidzianych anomalii pogodowych. Takie zmiany zapisano nie tylko w Polsce, ale odnosi się to także do 9-tej strefy czasowej na 38 równoleżniku (okolice Japonii). Z wyliczonych temperatur uzyskałem liczbę + 127 która wpisana jest w układ słoneczny " Nibiru ". Odnosi się ona do południka który zaznacza półwysep oraz okolice Japonii. Wymienione miejsca będą nawiedzane trzęsieniem ziemi. W 35 roku zmian wpisany jest upadek asteroidy, który przypadnie najprawdopodobniej na 2047 rok. Zapisane jest to w liczbach w 45 układzie słonecznym: R.S.68,2345   23  0 45 - 17 luty. W tym układzie słonecznym zapisane są wszystkie asteroidy spadające na Ziemie. Z tych liczb odczytałem miejsce spadającej asteroidy w okolicy Jekaterynburga - Rosja - Czelabinsk oraz przyszłej zapisanej  w Torze. 54 lata wielkich zmian na Ziemi, czy można to sobie wyobrazić, trzęsienia ziemi, spadające asteroidy, tornada, cyklony, klęski żywiołowe, susze, głód. Gdzie kończy się granica ludzkiej wytrzymałości?
 
Powracam ponownie do daty 8 marca, gdzie zapisane wybuchy słoneczne są bardzo niepokojące. W tym przypadku główna role odgrywa liczba Cheopsa 718. Od 8 marca 2012 r. do 6 marca 2014 r. { 38 } minie dokładnie około 718 dni. Wykresy z wybuchów słonecznych opublikowała źródło: NOAA/Space Center prognozowania pogody www.swpc.noaa.gov/today.html#xray .

Nasz układ słoneczny jest pierwszym układem słonecznym, a jednocześnie najmniejszym. Piramida Cheopsa - idąc Wielka Galeria z Komory Królowej do Komory Króla posuwamy się stopniowo do góry. Tak też jest w układach słonecznych z naszej Galaktyki, układy słoneczne zwiększają swoja objętość, ze względu na zwiększającą się liczbę planet  w tych układach słonecznych, także parametry układów słonecznych zwiększają swoje rozmiary.
 
Przemiany - wszystko zaczyna się od niewielkiego kraju w sercu Europy, Polski. Wybuch na Słońcu który odczytałem oraz opublikowałem 1 września  2010 r. o godz 11:00 czasu polskiego, zapoczątkował okres przemian, dając dowód, wykresy i diagramy opublikowane 5 kwietnia 2013 r. na blogu. Wykorzystane pliki potwierdzają wiarygodność obliczeń.


Przebiegunowanie: proces, w którym następuje odwrócenie kierunku ziemskiego pola magnetycznego (zamiana magnetycznego bieguna północnego z południowym) źródło: Wikipedia - Przebiegunowanie Ziemi. Myślę, że może to mieć duży wpływ na zmiany na orbicie, a co za tym idzie również zmiany stref klimatycznych na Ziemi.

Najprostsza forma przekazu myśli Galaktycznej dla czytelnika będzie obraz wielkiej pustyni w Afryce. I od niej zacznę ten temat. Jest wpisana w naszej Galaktyce jak również na Ziemi. W późniejszym okresie pustynia dostała swoja nazwę Sahara. Zacznę od pierwszego przebiegunowania które prawdopodobnie ruszyło z południa Afryki i zatrzymało się na dzisiejszym równiku. A dokładniej na drugim równoleżniku powyżej równika. Już w tamtych czasach były prowadzone badania oraz obserwacja nieba. Dowodem na to są przekazy Sumeryjskie. W Egipcie w tamtym czasie prawdopodobnie panował klimat umiarkowany. Na obszarach dzisiejszej Sahary rosły potężne baobaby z klimatem jaki panuje obecnie na samym równiku. Drugi układ słoneczny R.S.2,21  jest ścisłe powiązany z 18 układem słonecznym. Osiemnasty układ słoneczny nawiązuje do 18-tego równoleżnika na którym zatrzymała się pustynia po pierwszym przebiegunowaniu na północ od równika. Tenże sam 18 układ słoneczny który zapisano szyfrem o następujących wartościach liczbowych R.S.26,1431  1  wskazuje koniec północnej pustyni na 26 równoleżniku w Afryce po drugim przebiegunowaniu.
Przedstawiam obraz przebiegunowań począwszy od równika.
Trzecie przebiegunowanie rozpocznie się od 26 równoleżnika zatrzyma się na 38 równoleżniku. Dzisiejsze Morze Śródziemne. Jednocześnie 38 układ słoneczny wskazuje również 54 równoleżnik jest to prawdopodobnie górna granica przebiegunowania. Na tej granicy znajduje się Polska.
Drugie przebiegunowanie zatrzymało się pomiędzy 18-tym a 26 równoleznikiem. Dzisiejszą Saharę można wpisać w obszar od 18-tego do 26 równoleżnika w Afryce. Centralną Saharę z północy na południe przecina południk 18. 18 + 18 = 36 Trzydziesty szósty równoleżnik ostatecznie wskazuje centralne położenie obszaru pustynnego na Morzu Śródziemnym w Europie.
0----równik------------
Pierwsze przebiegunowanie zatrzymało się na drugim równoleżniku na północ od równika. 
Cheops Faraon był bardzo dobrze informowany o zmianach jakie zachodziły obszarach dzisiejszej Sahary. Niektóre drzewa jak Baobaby przetrwały do dziś, będą dobrym nasieniem genetycznym dla przyszłych na pustynnej Saharze. W tym czasie panowało zlodowacenie w Europie oraz Polsce. Jaki klimat mógł panować końcem granicy zlodowacenia Na pewno nie był to klimat gorący, jaki obecnie panuje na Morzu Śródziemnym. W tamtym czasie poniżej zlodowacenia na pewno była tundra, taka jak obecnie w okolicach koła podbiegunowego np: Rosja czy północna Skandynawia.
Pierwsza z trzech części, która należy do Cheopsa to cześć zapisanej historii obszaru pustynnego na dzisiejszym równiku. Nic nie trwa wiecznie, obszar z pustynnego równika po drugim przebiegunowaniu zatrzymał się w miejscu dzisiejszej Sahary. Druga cześć tabeli rozpoczyna się od 20 równoleżnika w Afryce wskazują równocześnie 36 równoleżnik, środek Morza Śródziemnego. W drugą cześć tabeli wpisane jest życie oraz śmierć Jezusa. On również rozpoczyna druga cześć w przemianach na naszej Ziemi, cześć duchowa.
Prawie na całym 18-tym równoleżniku od wschodniego wybrzeża Afryki po zachodnia Afrykę zajmowany obszar to Sahara. Krzyżujący się 18-ty równoleżnik z 18-tym południkiem wskazuje centralne miejsce Sahary w Afryce. Dodane liczby 18 + 18  dają nam liczbę 36. Jednocześnie liczba 18 zamyka pewien etap historii Sahary otwierając nowa kartę w historii na 36 równoleżniku  Morza Śródziemnego. Jednocześnie w tym samym czasie trzecia część tabeli rozpoczyna się od 38 układu słonecznego czyli od 38 równoleżnika zatrzymując się na 54 równoleżniku. Co się stanie z klimatem który panuje na obszarze dzisiejszego Morza Śródziemnego? Otóż także przesunie się na północ, w miejsce klimatu umiarkowanego w którym jest Polska. Klimat śródziemnomorski który panuje obecnie w Izraelu, Grecji, Turcji i południowej Hiszpanii przesunie się o kolejne 18 stopni. Zatrzyma się na 54 równoleżniku krzyżującym się 18 oraz 19 południkiem. To miejsce wskazała Komnata Królowej w Polsce. Tak jest zapisane iż w Europie zapanuje klimat śródziemnomorski z centralnym położeniem Polska. Lata będą bardzo gorące natomiast zimy ze średnia temperatura około +10 stopni C., tak jak obecnie w Grecji. Jak obliczyłem będą panowały dwie pory roku: mokre i suche. Klimat umiarkowany także zmieni swoje położenie, przesunie się także na północ do krajów Skandynawskich. Tundra Rosyjska zmieni się w klimat umiarkowany. W przemianach najwięcej ucierpi Rzym, klimat który panował na Saharze zawita do Morza Śródziemnego oraz Włoch. Ktoś kiedyś stwierdził ze Papież będzie uciekał z Rzymu do Rosji, tak do nowego miejsca zakwaterowania z klimatem umiarkowanym. Klimat w północnej Rosji będzie zdatnym do zamieszkania, zwłaszcza Syberia. Klimat z Kotliny Kongo przesunie się także na północ w miejsce obecnej Sahary. Wielka Sahara stanie się domem dla wszystkich. Lodowce z Antarktydy mogą także zmienić swoje położenie w kierunku Afryki. Rzym - jeżeli tak się stanie nikt nie zamieszka tam przez następne tysiąclecia. Klimat z bieguna północnego przesunie się do Kanady oraz USA. To miejsce zaznaczył układ słoneczny " Nibiru " z temperatura do minus 25 stopni C. I tak będzie przez następne dziesięciolecia. Klimat będzie tam bardzo surowy, nie zdatny do zamieszkania. Minie wiele dziesięcioleci, lodowce wrócą ponownie do morza Arktycznego. Historia ponownie zatoczy koło zlodowacenie zmieni kierunek ponownie w kierunku Europy. 

Opisana przyszłość Europy wynika z 38 układu słonecznego który dobitnie wskazuje temperatury do 56 stopni w Słońcu. Temperatury z pustynnej Sahary które sięgają około 56 stopni przesuną się w kierunku Morza Śródziemnego. Przyjmijmy że tak było i w przeszłości i tak się stanie w niedalekiej przyszłości. Zagrożone zostaną wszystkie elektrownie atomowe, które mieszczą się w Basenie Morza Śródziemnego. Jest to zagrożenie dla nas wszystkich, będzie to w pewnym sensie koniec świata. Czy tak naprawdę się stanie? Liczby które odczytałem maja formę przekazu.
Wybuchy słoneczne kontra trzęsienia ziemi.
 
Niedziela 21 październik 2012 r. w tym czasie wprowadziłem na moja stronę internetowa: cyt: " Kurs Wenus po tarczy Słońca z dnia 6 czerwca 2012 r. oraz wielkie pękniecie na naszym Słońcu z dnia 8 sierpnia zbiegło się z data 26 luty 2013 r. oraz Kodem-Tory 30 kwiecień - 8 maj { 304 - 805 }. 
 
Mamy 30 kwiecień 2013 r. dla zwykłego obywatela dzień jak co dzień, nic się nie stało, rozliczyć się trzeba z fiskusem. A jednak data z Kodu-Tory informuje o niebezpieczeństwie na Ziemi. Na ten dzień wyliczyłem z temperatur słonecznych równoleżnik + 28 N. który przebiega przez Pakistan, Afganistan, Iran. W tym dniu na pewno dojdzie do trzęsień ziemi w wymienionych miejscach. Do tej daty dodam 100 dni, to wyliczenie przedstawiło datę 10 sierpień 2013 r. Ten dzień jest szczególny: podstawa piramidy o wymiarach 230 x 230 rysowana jest w kolorze czarnym, dotyczy zjawisk zachodzący na naszej Ziemi. Druga podstawa piramidy o tych samych wymiarach z przesunięciem o 3,5 cm rysowana jest w kolorze czerwonym, dotyczy zjawisk zachodzących na Słońcu. Ukośna czerwona linia nachylona pod kątem 51 stopni przekazuje informacje ze Słońca na Ziemie. W dniach od 7 do 9 sierpnia 2013 r. coś leci w stronę naszej Ziemi, kulminacyjna data to 7 sierpień. Z obliczeń wynika ze może być to obiekt np: asteroida lecąca w stronę Ziemi. Druga informacja której nie można bagatelizować to wybuch na Słońcu, który wpłynie na trzęsienie ziemi.
 
Przedstawiam wyliczenia z trzech dni:
a. 11/12 sierpień  wyliczenie na ten dzień przedstawia się następująco:
- 95 stop. C. oraz + 150 stop. C.  { - 6 stop. C.   + 1 stop. C. }.
 
b. 12/13 sierpień wyliczenie na ten dzień przedstawia się następująco:
- 89 stop. C. oraz + 151 stop. C.  { - 5 stop. C.   + 16 stop. C. }.
 
Dwie liczby + 151 oraz + 150, informują o współrzędnych geograficznych w Polsce, mówią o trzęsieniu ziemi. Dodam jeszcze ze 48 układ słoneczny który rozpoczyna się od liczby 718, przekazuje bardzo ważne informacje z naszego Słońca na Ziemie.
 
Ważna informacja wstecz, podana na blogu: poniedziałek 21 lutego 2011 r. 170 dni przed wybuchami na Słońcu w dniach od 6 do 10 sierpnia. W tym czasie podałem wiadomość o największych wybuchach na Słońcu. Mija 718 dni ta sama data powtarza się od 7/8/9/10 sierpień tylko w 2013 r. na wykresie kalendarza. Słońce przekazało ważne informacje na Ziemi w postaci wybuchów słonecznych. Ja w ten dzień wpisałem upadek asteroidy na Ziemie. Jeżeli moje obliczenia się sprawdzą to będziemy mogli każdą asteroidę zlokalizować w Kosmosie, zanim zbliży się do Ziemi, na dwa lata przed zdarzeniem. Jest to na razie tylko teoria, częściowo sprawdzona. Moje obliczenia mogą dotyczyć oczywiście całkiem innego zdarzenia.

Dzień 19/20 marzec 2013 r. trzęsienie ziemi w Polsce 4,6 stop. w Skali R. o godz 21:09:52 UTC. Lokalizacja 51.51 N, 16.06 E. okolice Polkowic. Zwróć uwagę na lokalizacje 51,51 N, oraz liczbę 150. Miejsce obliczeń Opole, przedstawia się w te dni:
19/20 marzec 2013 r. + 114 stop. C - 150 stop.C.  { - 14 stop. C. oraz + 9 stop. C. }.
Liczba minus 150 odgrywa główna role, stawiam porównanie z godz: 1:50. Czytając ta liczbę z prawej do lewej to odczytam liczbę zero, miejsce badan Opole. Natomiast minus informuje o zdarzeniu na zachód od Opola w stronę granicy zachodniej. W następującej kolejności odczytam liczbę 51 to równoleżnik, który przebiega przez woj. lubuskie. Pozostała jeszcze jedna informacja, liczba 15 która czytamy z lewej do prawej to południk. Z liczby minus 150 zlokalizowałem miejsce trzęsienia ziemi w dniu 19 marca 2013 r. źródło: Earthguale-magnitude 4.6 - POLAND - 2013 March 19, 21:09:52 UTC.
 
Muszę opisać tak ważne wydarzenie z dnia 19 marca 2013 r. powiązane z dramatem mojej rodziny. Głowną role odgrywa data śmierci mojej żony oraz godzina 1:50 która jest wpisana w liczbę 150. Powiązanie rok urodzenia mojej żony 1957. Data śmierci mojej żony 2013 r. minus 1957 = 56,5691. Dzień śmierci 16 styczeń jest odwrotnością liczby 6 styczeń, godzina śmierci 1:50. Jak widać śmierć mojej żony jest wpisana w moja datę urodzenia oraz liczby z 38 układu słonecznego R.S.O.P.56,5691   9. Natomiast liczba 150 lokalizuje miejsce śmierci oraz miejsce urodzenia jak również miejsce trzęsienia ziemi w dniu 19 marca 2013 r.
Wyjaśnię następujący przekaz liczb: Otóż liczba 0 z liczby 150 lokalizuje miejsce badań Opole oraz miejsce śmierci mojej żony. W dalszej kolejności czytając liczbę z prawej do lewej odczytam liczbę 51. To jest 51 równoleżnik który zaznacza woj. lubuskie. Pozostała jeszcze liczba 15 czytając z lewej do prawej to południk który przebiega z północy na południe przy zachodniej granicy Polski. Jak widać w godzinie śmierci jest zapisane cale życie od miejsca urodzenia Nowe Miasteczko aż po miejsce śmierci Opole.
 
Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Wadowice mieszczą się pomiędzy południkami 19-tym a 20-tym w Polsce. 19-ty układ słoneczny ogólny 38 posiada 27 planet plus Gwiazda = 28. Wiec nasz Ojciec Święty zasiadał na stolicy Piotrowej przez 27 lat są tu powiązania w liczbie 27. 19-ty oraz 20 południk powiązane z liczbami daty urodzenia. Liczby 19 oraz 20  zapisano w szybach Komnaty Królowej  piramidy Cheopsa. Szyb z Komnaty Królowej długości 203 cm wynika z 38 układu słonecznego w którym jest zapisana data mojego urodzenia. R.S.O.P.56,5691. Więc dodając liczby podwójnie 56 + 56 + 91 = 203, otrzymamy długość szybu 203 cm. który załamuje się pod kątem 38 stopni 28 minut. Dodatkowo w długości szybu zaznaczono 20 południk. Można powiedzieć ze Ojciec Święty Jan Paweł II jest zapisany w Niebiosach, czy się to komuś podoba czy nie. Składając całą układankę odczytamy: Papież Jan Paweł II jest zapisany w szybach Komnaty Królowej oraz 38 układzie. Niejednokrotnie wspominałem iż szyby z Komnaty Królowej wskazują kierunek Polski. Przedstawiłem dwie postaci które żyły na naszej Ziemi i są powiązane z Niebiosami, są równe wobec Boga, choć żyły na naszej Ziemi w dwóch rożnych światach. Nie mówię o sobie, bo ktoś musiał to przesłanie z Galaktyki odczytać i opisać. Wspomnę tylko że każda postać na Ziemi jest powiązana liczbowo od urodzenia aż do śmierci i związana z niebiosami.

Przedstawiłem porównanie dwóch dni z liczbami 19 marzec oraz 9/10 sierpień, minus 150 oraz plus 150. Jeżeli liczba minus 150 informowała o trzęsieniu ziemi na zachód od Opola to liczba plus 150 może informować o trzęsieniu ziemi na wschód od Opola. Lokalizacja od Pomorza przez ziemię łódzką po Górny Śląsk. Są to miejsca aktywne tektonicznie. Nie bagatelizowałbym miejsca na zachód od Opola.  
Podobne obliczenia mamy w drugiej dekadzie września od 10 do 12.
Wyliczenia na te dni przedstawiają się następująco:
a. 10/11 wrzesień 2013 r.  minus 103,   + 164   {  + 46 stop. C. oraz  - 15 stop. C. }.
b. 11/12 wrzesień 2013 r.  minus 149,   + 149   {  - 4 stop. C. oraz  + 1 stop. C. }.
c. 12/13 wrzesień 2013 r.  minus 145,   + 150   {  - 2 stop. C. oraz  + 14 stop. C. }.
 
Jeżeli przyjmiemy ze liczba + 46 N określa północ to będzie 46 równoleżnik na północ od równika. Natomiast liczba 15 może określać południk który przebiega przez północne Włochy oraz Słowenię. Ten sam równoleżnik przebiega przez cały półwysep Bałkański. Sama liczba 46 określa jakaś katastrofę z liczba 50. Dodam ze obliczenia dotyczą trzęsień ziemi, lecz scenariusz może być całkiem inny. Do obliczeń podstawiam wartości z temperatur słonecznych które wskazują równoleżniki oraz południki na naszej Ziemi.
10 wrzesień 2013 r. liczba 46 N wpisana jest w równoleżnik. 12 wrzesień 2013 r, liczba 150 określa położenie ze współrzędnymi w Polsce te obliczenia już przedstawiłem powyżej. Dodatkowo dodam ze wpisana liczba + 14  informuje o południku. Ostatecznie dzień 11/12 wrzesień  informuje o trzęsieniu ziemi, prawdopodobnie w Polsce. Wyliczone dni nawiązują do trzęsień ziemi w Polsce i nie tylko.
Pominąłem bardzo ważne zdarzenie na naszym Słońcu oraz jego przebiegunowanie w dniu 20/21 lipca 2013 r.
Odnosnie tych dwóch dni z przebiegunowania wyliczylem dwie liczby: + 96 oraz + 134. + 184,  - 66.  {  + 96 stop. C. oraz + 134 stop. C. }. Wskazują dwa południki na wschód od Opola. 96 południk przecina wielkie państwo Chiny  w dniu 20 lipca, natomiast + 134 południk ponownie przecina okolice Japonii. Wybuch na Słońcu w dniu 20/21 lipiec 2013 r. lokalizuje dwa miejsca Japonię oraz Chiny w których może dojść do trzęsień ziemi, czy tylko?
 
Wyliczenie na dzień od 14 do 16 kwietnia 2013 r. przedstawia się:
a. -14/15 kwiecień 2013 r. - 140,  + 145.  { - 6 stop. C. oraz + 28 stop. C. }.
b. -15/16 kwiecień 2013 r. - 134,  + 173.  { - 4 stop. C. oraz + 11 stop. C. }.
c. -16/17 kwiecień 2013 r. - 130,  + 162.  { - 4 stop. C. oraz - 15 stop. C. }.
 
Jeżeli liczba + 28 N określa północ to będzie to 28 równoleżnik w czwartej strefie czasowej. Czwarta strefa czasowa to Iran, Afganistan. Nagromadzona ilość temperatur słonecznych w dniu 15 kwietnia, wyzwolona ilość temperatur słonecznych w dniu 16 kwietnia, doprowadziło do trzęsienia ziemi od 14 do 16 kwietnia Iran, Afganistan. (źródło: Earthguake-Magnitude M 4,6- POLUDNIOWA IRAN - 2013 14 kwietnia 19:39:37 UTC. źródło: Earthguake-Magnitude M 7,8- IRAN-PAKISTAN regionie przygranicznym - 2013 16 kwietnia 10:44:20 UTC)
 
Wyliczenie na dzień 20/21 kwiecień 2013 r. przedstawia się następująco:
a. - 127,  + 130. { 9 stop. C. oraz - 3 stop. C. }.
b. - 136,  + 127. { + 42 stop. C. oraz + 9 stop. C. }.
 
Jeżeli liczba + 42 N określa północ to będzie 42 równoleżnik natomiast liczba 9 może określać 9-ta strefę czasowa. Miejsce lokalizacji okolice Japonii.  
Natomiast + 127 oraz + 130 określa południk który przecina Japonię. Miejsce przecięcia określa lokalizacje trzęsienia ziemi. (źródło: Earthguake - Magnitude M 6,2 - IZU WYSPY , JAPAN REGION - 2013 21 kwietnia 03:22:17 UTC)

Następnym dniem który został wyliczony to 30 kwiecień/1 maj. Z temperatur słonecznych wyliczyłem + 28N to równoleżnik który ponownie przecina Iran, Afganistan, Pakistan. 30 kwiecień/1 maj jest także informatorem o trzęsieniu ziemi. (źródło: Earthguake - Magnitude M 4,7 - IRAN-PAKISTAN BORDEN REGION - 2013 April 30, 15:05:29 UTC)
 
Dodatkowym dniem którego nie mogę pominąć jest 10/11 maj 2013 r. Wyliczenie na ten dzień przedstawia się następująco:
a. - 183, + 119 { - 56 stop. C. oraz + 40 stop. C. }.
b. - 127, + 159 { - 11 stop. C. oraz + 9 stop. C. }. 
 
Przyjmijmy ze liczba + 40 określa na północ od równika to będzie 40 równoleżnik, natomiast liczba minus 127 z 40-tym równoleżnikiem wskazuje San Francisco, lub Los Angeles USA. Dodatkowo minus 56 południk przecina okolice Morza Kaspijskiego. Wskazane miejsca mówią o trzęsieniu ziemi. Także ta sama liczba + 40 wskazuje 40 równoleżnik na wschód od Opola. + 119 oraz + 159 to południki, lokalizacja Wschodnie wybrzeże Japonii oraz wschodnie Chiny.
 
10/11 maj 2013 r. Wskazane miejsca informują o trzęsieniu ziemi i nie tylko.
 
Następnym dniem to 20/21 maj 2013 r. z wyliczonych temperatur słonecznych wyliczyłem  + 32 oraz + 16. Czytając z prawej do lewej to odczytam następujące liczby: + 23, + 61. Przyjmijmy ze liczba + 23 to równoleżnik natomiast + 61 to południk wskazane miejsce to Maskat w Arabii Saudyjskiej. To miejsce także może mówić o trzęsieniu ziemi w dniu 20/21 maja 2013 r. 21 oraz 22 maj przynosił w Polsce niespodzianki miedzy innymi trzęsienia ziemi o zmniejszonej sile. Oby tym razem ominęło nas trzęsienie ziemi.
Hipoteza druga jeżeli liczba 16 to południk natomiast liczba 32 to równoleżnik to lokalizacją jest Morze Śródziemne od południowej strony. Zaznaczone miejsce także może wskazywać lokalizację trzęsienia ziemi.
Wyliczenie na dzień 30 maj 2013 r. - 126, + 158 { + 31 stop. C. oraz - 9 stop. C. }.
29/30 maj 2013 r. - 130 + 158 { - 4 stop. C. oraz - 1 stop .C. }.
Jeżeli liczba + 31 N określa północ to będzie 31 równoleżnik. Natomiast 158 południk wskazuje Morze Wschodniochińskie. Druga wersja jest następująca 31 równoleżnik na północ, natomiast liczba 4 oraz 5 może informować o czwartej lub piątej strefie czasowej na wschód - Iran - Afganistan - Indie, Pakistan.
 
Następnym dniem w kolejności jest 10/11 czerwiec 2013 r. Wyliczenie na ten dzień przedstawia się następująco:
- 134,  + 149 { - 27 stop. C. oraz + 25 stop. C. }.
Dwie liczby -27 oraz + 25 rozstawione po dwóch stronach na zachód oraz na wschód. - 27, x - 134 wskazuje miejsce Ocean Spokojny, okolice Meksyku. 
Natomiast drugie wyliczenie wskazuje + 25, na wschód  + 149 Ocean Spokojny " Mariany Północne ".
Następnym dniem w kolejności jest dzień 20/21 czerwiec przebiegunowanie na Słońcu, połączone z wybuchem słonecznym. Z wyliczonych temperatur odczytałem: + 127 oraz + 95. Ponownie występują wschodnie Chiny oraz Okolice Japonii na 38 równoleżniku. Tutaj ponownie możne dojść do trzęsienia ziemi lub innych anomalii pogodowych.

Następnym dniem jest 15 lipiec 2013 r. Ten dzień opisałem już w poprzednim artykule. Jest to także niebezpieczny dzień dla Ziemi.
 
Wyliczenie na dzień 20/21 sierpień 2013 r. przedstawia się następująco:
a. 19/20 sierpień 2013 r. - 74, + 149. { + 18 stop. C. oraz - 3 stop. C. }.
b. 20/21 sierpień 2013 r. - 92, + 146. { - 37 stop. C. oraz + 28 stop. C. }.
c. 21/22 sierpień 2013 r. - 55, + 174. { + 4 stop. C. oraz + 3 stop. C. }.
 
Ta wersja przedstawia się następująco: przyjmując że liczba + 28 N określa północ to będzie 28 równoleżnik, natomiast liczba -37 może określać 37 południk który przecina terytorium środkowej Turcji, oraz okolice południowej Japonii. Zwróciłbym uwagę na to, że liczba minus 37 może informować o lokalizacji centralnej Ameryki. Wymienione miejsca nawiązują do trzęsień ziemi o zwiększonej sile w skali R. 28 równoleżnik ponownie zaznacza terytorium Iran, Pakistan, Afganistan.
 
10/11 sierpień 2013 r. wybuch na Słońcu. Plazma słoneczna trafia w nasza planetę w dniu 13 oraz 15 sierpnia. 15 sierpień już w przeszłości zapisał się w postaci trąby powietrznej na Opolszczyźnie.
 
Następnym tematem którym poruszę to asteroida która spadła w okolicy Czelabińska. Nabywcy książki mieli okazje porównać obliczenia które przedstawiłem w książce takie jak upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga - Rosja miedzy 15 a 17 lutego 2013 r., oraz tej która w przyszłości spadnie.
15 luty 2013 r. do tej daty trzeba dopasować stały wzór:
Wenus:  stała 180 oraz zmienne 18 oraz 81.
15 luty + 180 = 15 sierpień 2013 r. kolejny niebezpieczny dzień, + 18 dni =  3 wrzesień 2013 r. Dzień 15 sierpień już zaliczyłem do niebezpiecznych dni.
Już raz w Polsce 3 września 2010 r. w polskich górach obsuwała się ziemia. Wspominałem o tym zdarzeniu: wykresy i diagramy opublikowane 5 kwietnia 2013 r. O tym zdarzeniu pisałem kilka tygodni przed zdarzeniem w Polsce w 2010 r.
Do daty 15 sierpnia dodając 81 dni = 6/7 listopad 2013 r. Liczby z układu słonecznego " Nibiru " w dniach 9/10 listopad podają + 127, - 166. Jednak 10 dni wcześniej 30 październik 1 listopad wyliczyłem z temperatur słonecznych   + 110,   - 190.   {  + 20 stop. C. oraz - 28 stop. C. }. Jeżeli przyjmiemy że liczba + 20 informuje o 20 N równoleżniku na północ, przecinający ten równoleżnik 110 południk to miejsce przecięcia wskaże Tajwan, okolice Chin. 
 
Liczba 190 może informować o lokalizacji: 0 miejsce badań Opole. Natomiast liczba 19 oraz 91 to południki, jeden przecina Polskę na wschodnią i zachodnią, a drugi 91 południk zaznacza Zatokę Bengalską. W tej dacie także widać niebezpieczeństwo na Ziemi.
Do ważnych tematów zaliczam następujące wybuchy słoneczne:
21/22/23 kwiecień, 30 kwiecień/ 1 maj.
Dalej 3,4/9/10/11/12/13/14/15 maj 2013 r. oraz 19/20 maj z 27 maja.
Czerwiec 2/3 oraz 7/8/9/10/11 oraz 14/15/16 czerwiec z 19/20 czerwca i 24 czerwca.

Przedstawione obliczenia oraz zdarzenia które przedstawiłem są sprawdzone, jedynie tylko cześć jest hipotezą lub nie potwierdzona jeszcze rzeczywistością.
 
Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracowal: Ryszard Suski