Ostatnie prognozy

poniedziałek, 28 maja 2018
Szyb z Komory Królowej długości 193 cm dzielimy na dwie nierówne części. Pierwsza część szybu składa się z 79 dni. Odnosi się ona do planetoidy wyliczonej z 19/20 października 2017 roku. Natomiast druga część szybu składa się ze 114 dni. Analizując opisane wydarzenia doszedłem do wniosku że po 79 dniach aktywność słoneczna na przełomie od 3 do 9 stycznia 2018 roku informowała o trzęsieniu ziemi w Polsce oraz eksplozji wulkanu na Hawajach. Oto szczegóły jak aktywność słoneczna przedstawia te wydarzenia w liczbach po 79 dniach które lokalizują południk z równoleżnik na Dalekim Wschodzie:

1. 5/6 styczeń 2018 rok: - 91 st. C        + 180 st. C      { 0,     + 4 }.
2. 6/7 styczeń 2018 rok: - 91 st. C     + 184 st. C      { - 2,  + 1 }. Wydarzenie w Polsce.
3. 7/8 styczeń 2018 rok: - 89 st. C        + 185 st. C      { + 2,  - 3 }.
4. 8/9 styczeń 2018 rok: - 89 st. C        + 182 st. C      { 0,      - 7 }.

Z prawej do lewej w lewym górnym rogu wartość liczby - 91 wskazuje 19-ty południk w Polsce na Górnym Śląsku. Ta sama liczba wskazuje 19-ty równoleżnik na wyspie Hawaii. Natomiast wartość liczby + 180 wskazuje międzynarodową linię zmiany daty. Odejmując od + 180 liczbę 19 to otrzymam za międzynarodową linią zmiany daty 161 południk na zachód od Greenwich lokalizując aktywny wulkan na wyspie Hawaii. Wartość liczby 7 informuje o trzęsienie ziemi do 7 stopni w skali R na wyspie Hawaii. Na dzień dzisiejszy wiadomo że ziemią zatrzęsło tam do 6.9 stopnia w skali R. Wpływ ciał niebieskich na nasze ziemskie życie po 79 dniach od 19/20 października 2018 roku. Początkiem stycznia na przestrzeni 6 dni ciała niebieskie ułożyły się pod kątem 45 stopni do linii Słońca na wykresie: 3 styczeń, 5, 6 oraz 9 styczeń 2018 rok. " Szczególny dzień to 5 styczeń 2018 rok przecina centralnie naszą Gwiazdę ". Ogólnie wszystkie ciała niebieskie miały wpływ na wydarzenia majowe. Eksplozja gazociągu 25/26 stycznia w Murowanej Goślinie za Poznaniem, informowała o wydarzeniach w kopalni po 100 dniach. Przerwany gazociąg po trzęsieniu ziemi porównałem wówczas do chodnika w kopalni na Górnym Śląsku. Wydarzenia majowe już przeminęły kolejne przed nami. Po 79 dniach od 3/4 maja 2018 roku mamy koniec drugiej oraz początek trzeciej dekady lipca 2018 roku. Jak wiemy lato w Polsce przychodzi początkiem trzeciej dekady czerwca. Rok 2018 jest odmienny. W lipcowych dniach podobnie jak czerwcowe bieguny plusowe oraz minusowe zmieniają położenie względem ziemskiego równika. Aktywność słoneczna przedstawia aktywny biegun plusowy od 21/22 lipca 2018 roku. Informuje on o mokrym lecie przez trzy miesiące. Przedstawiam wydarzenia lipcowe wyliczone z aktywności słonecznej na przełomie 20/21 lipca 2018 rok:

1. 19/20 lipiec 2018 rok:     - 80 st.  C    + 163 st.  C    { + 4,   - 19 }.
2. 20/21 lipiec 2018 rok:     - 84 st.  C    + 144 st.  C    { + 1,     - 9 }.
3. 21/22 lipiec 2018 rok:  + 135 st.  C       - 83 st.  C    { - 2,     + 4 }.
4. 22/23 lipiec 2018 rok:  + 133 st.  C       - 87 st.  C    { - 1,         0 }.

Przed zmianą pór roku z 20 na 21 lipca 2018 roku, z wiosny na lato, ponownie występuje wartość liczby 19. Wskazuje 19-ty południk w Polsce informując o trzęsieniu ziemi. Odejmując 4 jednostki odczytam 15 południk oraz 51 równoleżnik w Polsce zachodniej. Ta sama liczba 19 zaznacza 19-ty równoleżnik przecinany przez + 163 południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizuje: Nową Kaledonię oraz Wanatu na południe od równika. Natomiast na północ Wyspy Marshalla. W tym miejscu trzeba się spodziewać trzęsień ziemi. Na przełomie 20/21 lipca wartość liczby 84 czytając z prawej do lewej przedstawi nam 48 równoleżnik przecinany przez 144 południk na Dalekim Wschodzie. Lokalizacja to Wyspy Kurylskie. W tym miejscu trzeba się spodziewać trzęsień ziemi. Następnie po zmianie biegunów ziemskich dwa południki + 133 oraz + 135 przecina 38 równoleżnik. Lokalizują wydarzenia na północ od Japonii oraz Półwysep Koreański. Wiadomo że na Półwyspie Koreańskim mieści się bardzo groźny wulkan 2744 m n.p.m. Próby z bronią jądrowa Kim Dzong Una mogły uaktywnić ten groźny wulkan. W zaznaczonych miejscach trzeba się spodziewać bardzo silnych trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanów. Pozostał nam + 144 południk który lokalizuje współrzędne geograficzne wulkanu Yellowstone oraz szczególne miejsce w Europe od 41 do 44 równoleżnika. Od Wezuwiusza przez centralne Włochy do Bolonii. Widać wyraźnie że aktywność słoneczna zaznacza pół terytorium państwa Włoskiego. 14-ty południk z wymienionej liczby + 144 potwierdza to szczególne miejsce. Miejmy na uwadze ze aktywność słoneczna realizuje swoje wydarzenia także za 144 dni od 20/21 lipca 2018 rok. Przypadnie to na 14/15 grudzień 2018 rok minus 56 dni = około 20 październik 2018 rok. Trzy dni później tj. 23 października aktywność słoneczna informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce do 4 stopni w skali R. Na dzień 14/15 grudzień wyliczyłem trzęsienie ziemi do 8 stopni w skali R. To bardzo groźne trzęsienie ziemi. Zmiana biegunów z pór roku na przełomie 20/21 lipca 2018 rok może negatywnie wpłynąć na wydarzenia we Włoszech nie tylko na przełomie 20/21 lipca lecz także w okolicy października oraz 14/15 grudnia 2018 rok.

20/21 lipiec + 144 dni = 14 grudzień 2018 rok minus 56 dni = 19/20 październik 2018 rok.

Dokładnie tego dnia mamy ponownie zmianę biegunów z plusowych na minusowe który będzie królował w europejskiej części kontynentu. Na półmetku począwszy od 3/4 maja wyliczyłem trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R. Nie musi ono dotyczyć 20/21 lipca może także dotyczyć wydarzeń październikowych, listopadowych oraz grudniowych. Wymienione trzęsienie ziemi do 9 stopni w skali R może pokrzyżować plany turystom. Przedstawiłem półmetek obliczeń dotyczący wydarzeń lipcowych. Jak to się ma do wydarzeń listopadowych? Oto porównanie. Ciała niebieskie już początkiem listopada informują o trzęsieniu ziemi w Polsce na przełomie 7/8 listopad 2018 rok. W dalszej kolejności to grupa skumulowanych ciał niebieskich w jednym miejscu. Wymieniam kolejno w poniżej w nawiasie:

1. 10/11 listopad 2018 rok: - 98 st. C   + 87 st. C        { - 28,   + 28 }.
2. 11/12 listopad 2018 rok: - 79 st. C   + 115 st. C      { - 2,     + 4 }.
3. 12/13 listopad 2018 rok: - 68 st. C   + 119 st. C      { - 4,     + 1 }.
4. 13/14 listopad 2018 rok: - 64 st. C   + 120 st. C      { - 2,    + 13}.

11 listopad  { -2 } pierwsze ciało niebieskie.
12 listopad  { -4 } drugie ciało niebieskie.
13 listopad  { +1 } trzecie ciało niebieskie.
13 listopad  { -2 } czwarte ciało niebieskie.

Wymienione ciała niebieskie informują o wydarzeniach w Polsce oraz na świecie. Wszystkie mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Zwłaszcza po wyborach listopadowych. Szczególny dzień to 15/16 listopad. Aktywność słoneczna przedstawia to wydarzenie następująco:

1. 15/16 listopad 2018 rok: - 59 st. C    + 149 st. C    { - 3,   - 3 }. Dwa ciała niebieskie o wartościach liczbowych -3,  -3, stoją przed granicą światła i ciemności. Przy samej linii Słońca. Jest to szczególne wydarzenie w kosmosie oraz na Ziemi.

Dzień później:

2. 16/17 listopad - 56 st. C   + 146 st. C   { + 1,   - 13 }. Ponownie może informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Wszystkie wydarzenia skupiają się podczas Święta Niepodległości oraz wyborów w Polsce. Dlatego temu skupisku ciał niebieskich przygląda się wartość liczby " 56 ", która przypisana jest Stwórcy Panu Bogu. Wygląda na to że sam Stwórca Pan Bóg wziął pod opiekę naszą Ojczyznę. Cztery dni później aż cztery obiekty kosmiczne stoją na ukośnych czarnych liniach. Informując o kolejnym niebezpieczeństwie. 18/19/20 listopad to szczególne dni. Aż trzy ciała niebieskie stoją w samym centrum naszej Ojczyzny. Jedna z nich stoi kolizyjnie do naszej Gwizdy. Jedno ciało niebieskie stoi w szczególnym miejscu to 20 listopad 2018 rok. Aktywność słoneczna przedstawia to wydarzenie następująco:

19/20 listopad 2018 rok: - 59 st. C     + 136 st. C   { +4,    -1 }.

Liczby w nawiasie mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce do 4 stopni w skali R. Wymienione liczby informują o zmianie pogody oraz trzęsieniu ziemi. Dodatkowo ciała niebieskie informują o wydarzeniach społeczno-politycznych. 24 listopad zamyka pewien etap wydarzeń w tym jedno szczególne. Na przestrzeni 17 dni począwszy od 7 listopada do 24 listopada stoją aż cztery ciała niebieskie przed granicą światła i ciemności informując o niebezpieczeństwie w Polsce oraz Europie. Fenomen wydarzeń w Kosmosie. W tym 9 ciał niebieskich stoi na ukośnych czarnych oraz czerwonych liniach do linii Słońca. W tym dwa kolizyjnie do naszej planety 12-ty oraz 19-ty listopad 2018 rok. Ostatnie ciało niebieskie z 24 listopada przed granicy światła i ciemności zamyka wydarzenia listopadowe. Na wydarzenie listopadowe będzie miała wpływ planetoida która przeleciała obok naszej planety 386 dni temu czyli 19/20 października 2017 roku. Ostatecznie zreferujemy czy rzeczywiście wartość liczby 144 odnosi się do wydarzeń w centrum Włoch. Na koniec dodam zbliża się druga dekada czerwca. Aktywność słoneczna przedstawia liczby które mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce.

1. 11/12 czerwiec 2018 rok: - 52 st. C   + 142 st. C     { - 4,  + 24 }.
2. 12/13 czerwiec 2018 rok: - 48 st. C   + 166 st. C     { - 2,  + 2 }.

Przeciwne liczby o niskiej wartości z przełomu 12/13 czerwca 2018 rok: -2 oraz  +2 informują o tym wydarzeniu w Polsce.


Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 16 maja 2018
Od pojawienia się planetoidy 19/20 październik 2017 roku minęło sporo czasu. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że na eksplozję wulkanu na Hawajach oraz trzęsienia ziemi w Polsce miała wpływ planetoida która przeleciała 193 dni temu, 19/20 października 2017 roku. Od tej daty do 3/4 maja 2018 roku minęło równe 193 dni, plus/minus jeden dzień. To tyle co wynosi długość pierwszego szybu z Komory Królowej + 193 cm. Wyspą na Hawajach trzęsie już kilka dni. Najbardziej niebezpiecznym dniem był przełom z czwartku na piątek, z 3 na 4 maj po 193 dniach. Tuż po godzinie 22 zatrzęsło ziemią prawie w siedmiostopniowej skali R.

Oto szczegóły:

M 6.9 - WYSPA HAWAII, HAWAJE - 2018-05-04  22:32:55 UTC
Region: WYSPA  HAWAJU, HAWAJ
Lokalizacja: 19,46 N; 155,06 W
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=663591

W tym samym czasie zatrzęsło ziemią w Polsce. Polska oraz wyspa Hawaii mają wspólną liczbę 19. Wymieniona planetoida została odkryta w dwóch miejscach na Ziemi. Pierwszym odkrywcą planetoidy jest Ryszard Suski z Opola, Polska. W późniejszym terminie ekipa z wyspy Hawaje z siedzibą w Arizonie USA. Budowniczy piramidy Cheopsa przedstawił to w Komorze Królowej. Oto przykłady wspólnych liczb dla Polski oraz wyspy Hawaii:

1. Górny Śląsk leży na 19 południku.
2. Aktywny wulkan na wyspie Hawaii leży na 19 równoleżniku.

Szukając współrzędnych geograficznych dla podobnych liczb 19 x 19 znalazłem miejsce na mapie w Afryce które już kilka razy zostało wyliczone z aktywności słonecznej Góra " Emi Kussi 3415 m n.p.m. Drugi przykład wartość liczby 19 x 91 przedstawia biegun północny oraz 19-ty południk w Polsce z 19-tym równoleżnikiem na wyspie Hawaii. Co kryje budowniczy piramidy w tym odległym miejscu na Saharze Środkowej? Podobne wspólne cechy współrzędnych geograficznych mają dwa największe wulkany świata włoski Wezuwiusz oraz amerykański wulkan Yellowstone w liczbie 114. Pomimo różnych wysokości, góry zaznaczają niebezpieczne miejsce na Ziemi. Tutaj trzeba zwrócić szczególną uwagę na wydarzenia w środkowych Włoszech w wymienionej dacie. Wspólne cechy mają także dwie planetoidy pomimo różnych wymiarów. Pierwsza to planetoida R.S. + 1, - 79 wyliczona z aktywności słonecznej na 19/20 października 2017 roku. Natomiast druga podobnie wyliczona z aktywności słonecznej w dniu 20/21 czerwca 2017 roku w liczbie R.S. - 114  + 4. Wartość liczby 4 informuje o czterech tragicznych wydarzeniach pod rząd licząc od 19/20 październik 2017 rok. Suma liczb z wymienionych planetoid {  79 + 114 } daje nam długość szybu z Komory Królowej w liczbie + 193. Na to zwrócił uwagę budowniczy piramidy Cheopsa. Wiedział że liczby z odczytanych obiektów kosmicznych służą do obliczeń. Pierwszy etap obliczeń po 193 dniach mamy już za nami. Potwierdził wydarzenia które miały mieć miejsce na przełomie 3/4 maja 2018 roku. Jeżeli po 193 dniach od 19/20 października odezwał się wulkan na wyspie Hawaii oraz zatrzęsło ziemią w Polsce w dniu 5 maja 2018 roku, to do tej daty trzeba dodać kolejne 79 dni oraz całość 193 dni a odczytam następne wydarzenia.

1. 3/4 maj 2018 rok + 79 dni = 21/22 lipiec 2018 rok.

W tej dacie 2018 roku mamy zmianę pór roku która wpłynie niekorzystnie na człowieka. Na trzecią dekadę lipca aktywność słoneczna przedstawia następujące liczby które mówią o kolejnym trzęsieniu ziemi. Przynajmniej taki obraz można odczytać z przedstawionych liczb. Budowniczy piramidy Cheopsa zostawił wskazówkę, jak korzystać z dobrodziejstw, którą zapisał w kamieniu.

1. 19/20 lipiec 2018 rok: - 80 st. C      + 163 st. C    { + 4,   - 19 }.
2. 20/21 lipiec 2018 rok: - 84 st. C      + 114 st. C    { + 1,     - 9 }.
3. 21/22 lipiec 2018 rok: + 135 st. C   - 83 st. C       { - 2,     + 4 }.
4. 22/23 lipiec 2018 rok: + 133 st. C   - 87 st. C       { - 1,     0 }.

W tych liczbach kryje się tajemnica którą próbuję rozszyfrować. Po pierwsze przełom 19/20 lipca 2018 roku ponownie informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce na 19 południku. Wartość liczby + 4 powyżej może informować o trzęsieniu ziemi do 4 stopni w Skali R na 19-tym południku Górny Śląsk. Następnie wartość liczby + 1 wskazuje pierwszą strefę czasową na wschód od Greenwich - Polska lub głębokości trzęsienia ziemi 1 km. Wartość liczby " 0 " 22 lipca zamyka pewien etap pogody, podobnie było z 3 na 4 maja. To jest krótko przed zmianą pogody 23 lipca 2018 roku. W tym samym czasie mamy przeskok biegunów przez ziemski równik z wiosny na lato. Zmiany biegunów negatywnie wpływają na warunki pogodowe. Z historii badań przeskok biegunów z okresu wiosenno-letniego powinien się odbywać zawsze około 20 czerwca. Jednak lipiec tego roku jest odmienny. Trzeba pamiętać że wartość liczby - 79 powyżej informowała o eksplozji włoskiego Wezuwiusza 24 sierpnia 79 roku naszej ery. Od 3/4 maja do 21 lipca mamy równe 79 dni. Natomiast 21 lipiec 2018 rok w swej aktywności słonecznej pokazuje drugą część szybu w liczbie 114. Cały szyb składa się z 193 cm. Centymetry zamieniłem na dni = 193 dni. Podobną liczbę odczytałem od 3/4 maj do 16/17 listopad 2018 rok. Na przełomie 193 dni gromadzi się nieznana nam energia w Ziemi która eksploduje po drugiej połowie listopada 2018 rok. Podobne obliczenia przedstawiłem od 19/20 października do 3/4 maja 2018 roku. Na dzień 21 lipiec 2018 rok wymieniona wartość liczby + 114 wskazuje dwa groźne punkty dla Europy oraz świata. Wartość liczby + 1,  - 9 może informować o trzęsieniu ziemi do 9 stopni w Skali R. Lub wydarzeniu w 9 stopniowej skali licząc od jeden do dziewięciu. Czyżby wymieniona liczba 114 informuje o następnej eksplozji w czasach teraźniejszych tylko w innym miesiącu? Kto wie. Wartość liczby 7 wskazuje na miesiąc lipiec natomiast wartość liczby 9 miesiąc wrzesień. Być może chodzi o inne wydarzenie połączone z trzęsieniem ziemi? Gdyby doszło do trzęsienia ziemi w centrum Włoch zabije miliony ludzi. O tym przestrzega planetoida R.S. + 1,  - 79 która przeleciała w bardzo bliskiej odległości od naszej planety Ziemi. Dla mnie drugim ważnym wydarzeniem jest 27/28 lipiec 2018 roku który wskazuje na wybuch pod ziemią. Być może chodzi o eksplozję wulkanu. Przedstawiona powyżej tabela pokazuje sprzeczne wartości liczbowe z przełomu 21 lipiec { + 1,  - 83 } oraz { + 114 oraz - 9 } do rzeczywistości. Sprzeczne wartości liczbowe informują o niebezpieczeństwie lub innych nie znanych zjawiskach. W tym przypadku mamy dwukrotnie wyliczoną liczbę 193 z szybu Komory Królowej. Pierwsza od 3/4 maj do 21 lipca 2018 rok. Druga od 3/4 maj do 15/16 listopad 2018 rok = 193 dni. Najprawdopodobniej planetoida skomplikuje nam życie, w Europie na 14 południku oraz 41 równoleżniku, oraz na Dalekim Wschodzie na 114 południku. Mieści się tam duża część niebezpiecznych wulkanów. Trzęsienie ziemi w 9 stopniowej skali R może wywołać potężne tsunami na Morzu Śródziemnym oraz Archipelagu Filipińskim lub Indonezyjskim. W wymienionej liczbie kryją się jeszcze dwa groźne wulkany w Europie oraz Ameryce o których trzeba pamiętać. W Europie nie tylko włoski Wezuwiusz to również islandzkie wulkany oraz amerykański Yellowstone. Podobny scenariusz przedstawił budowniczy piramidy Cheopsa w szybie Komory Królowej. 1 marzec 2018 rok powinno zatrząść ziemią do 9 stopni w skali R, jednak takiego wydarzenia nie było. Co było przyczyną? Po 100 dniach mamy 11 lipiec. W ciągu dwóch dni mamy bardzo wysokie zmienne liczby: { - 44 do + 51 }. 0, - 13, + 26,  - 28,  - 3,  + 25, 0. Wartość liczby 44 przedstawia organizacje przestępczą na 15 południku oraz 51 równoleżniku Polska zachodnia. Wymienione liczby kryją raptowną zmianę pogody która może mieć wpływ na trzęsienie ziemi oraz trąby powietrzne. Wartość liczby + 51 informuje o opadach. Niewyjaśnione zjawiska realizują się często po 100 kolejnych dniach. Już tak było kilka razy czy tym razem będzie podobny scenariusz zobaczymy.

Intrygi - ofiary - korupcja

Po pierwsze, źle się stało że rządzący państwem w Polsce nie sprowadzili łóżek dla niepełnosprawnych do sejmu. Po drugie protest jest nakręcony politycznie. Cel był jeden, rozbić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nakręciły go posłanki Nowoczesnej popieranej przez Platformę Obywatelską. Młode naiwne kobiety dały się wkręcić w intrygi. Trzeba pamiętać że kij ma dwa końce i trzeba wziąć pod uwagę za który koniec się łapie. Tym razem posłanki Nowoczesnej złapały za zły koniec. Prawdopodobnie zostały namówione do protestu niepełnosprawnych. Ucierpieli na tym najbardziej polscy górnicy. W trzęsieniu ziemi M 4.1 stopnia Skali R w Polsce na Górnym Śląsku kopalni Zofiówka zapisane są ofiary  M 4.1 = { 4 + 1 = 5 }. Liczba 1 z trzęsienia ziemi jest szczególna gdyż odnosi się do zaginionego górnika w kopalni. Dlatego to szczególne wydarzenia zapisano w szybie Komory Królowej. Na dzień dzisiejszy posłanki zrezygnowały z dalszej współpracy w Nowoczesnej. Po trzecie komplikuje się życie ludzi podejrzanych o korupcję w Polsce. W tym przypadku zagrożona jest ich wolność o którą tak chętnie walczą - korupcja. Co do niepełnosprawnych, mają się dobrze. Siedzą sobie nie wygodnie w Polskim Sejmie. Niech siedzą. Pomimo intryg, marszów, donosów, na pół roku przed wyborami wartości liczbowe przedstawiają stosunek wygranej Prawa i Sprawiedliwości do opozycji. Po przeliczeniu głosów Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w wyborach jesiennych stosunku: + 149 do - 59. To jest prawie dwu i pół krotna przewaga nad opozycją. I po co strzępić języki.


Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
niedziela, 06 maja 2018
Tekst który opublikowałem na blogu w poniedziałek 19 lutego 2018 roku, opisuje między innymi o trzęsieniu ziemi w Polsce. Fakty: z jednodniowym poślizgiem zatrzęsło ziemią w Polskich kopalniach zgodnie z obliczeniami. A może miało być trzęsienie ziemi z jednodniowym poślizgiem czego nie uwzględniłem. Czy budowniczy piramidy Cheopsa miał wizję? Czy z Bożą pomocą przewidział wydarzenia w Polsce w dniu 3-go maja 2018 roku w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Poniższe informacje odczytałem z aktywności słonecznej które budowniczy wkomponował w szyby Komory Królowej piramidy Cheopsa. Aktywność słoneczna przedstawia to wydarzenie w następujących liczbach w dniu 3-go maja 2018 roku. Zacytuję cały fragment tekstu który informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce na 19 południku w dniu 3 maja 2018 roku. Cyt: " Otóż w artykule z 4 lutego 2018 roku nie dopisałem ważnego wydarzenia które było powiązane z rozszczelnieniem gazociągu w Murowanej Goślinie 26 stycznia 2018 roku. To wydarzenie jest ściśle powiązane w szybem Komory Królowej z piramidy Cheopsa. Czyżby budowniczy piramidy zaznaczył niewyjaśnione zagadki w szybie? A może daje nam do zrozumienia że zdarzy się coś ważniejszego od wydarzenia z 26 stycznia z Murowanej Goślinie. Pytanie czy gazociąg może być symbolicznym szybem? Tak więc do 20 listopada 2017 roku w którym to dniu odczytałem dwuczłonowy obiekt kosmiczny dodałem 66 dni to odczytałem właśnie 26 styczeń 2018 rok. To tyle ile zapisano w szybie Komory Królowej. Budowniczy piramidy zapisał w kamieniu to niecodzienne wydarzenie dla przyszłych pokoleń. W dalszym ciągu drażę temat na 3 maj 2018 roku. Na ten dzień budowniczy w szybie Komory Królowej zaznaczył w prostym odcinku wartość liczby 193 cm. Czy poziomy szyb z Komory Królowej można w przenośni porównać do chodników w Polskich kopalniach? A może chodzi o gazociągi? Jeżeli tak, to zagrożone jest życie ludzkie w Polsce. A może budowniczy myślał o innym szybie w Polsce? W tym dniu dokładnie 3 maja 2018 roku na ukośnej czerwonej linii stanie ciało niebieskie o wartości + 4 które będzie miało wpływ na te wydarzenia. Być może chodzi o trzęsienie ziemi do 4.1 stopnia w Skali R. Na dzień dzisiejszy trzeba wziąć pod uwagę różne przypadki nawet upadek ciała niebieskiego w dniu 3 maja 2018 roku w Polsce. Na dzień 2/3 maj wyliczyłem z aktywności słonecznej identyczne liczby jakie wyliczyłem 19/20 października 2017 roku. Kolejno od 1 maja przedstawiam liczby które mogą być powiązane z tymi wydarzeniami.

1. 1/2 maj 2018 rok: - 74 st. C   + 206 st. C    { - 4,   + 15 } { 4 + 15 = 19 południk, Polska}.
2. 2/3 maj 2018 rok: - 70 st. C   + 221 st. C    { + 1,   + 4 }.
3. 3/4 maj 2018 rok: - 71 st. C   + 225 st. C    {    0,   - 8 }.

W dniu 3 maja 2018 roku po północy wartość liczby 0 zamyka wydarzenia w Polsce na 19 południku, który przecina Górny Śląsk. Czy budowniczemu piramidy chodziło o to by wskazać miejsce tragedii na 19 południku w Polsce?

Z jakich przyczyn zostało opóźnione trzęsienie ziemi, które powinno mieć miejsce co najmniej na przełomie 3/4 maj 2018 rok. Oto trzęsienie ziemi które miało miejsce 5 maja 2018 roku na Górnym Śląsku tuż obok 19 południka.

M.4.1 - POLSKA - 2018-05-05   08:58:07 UTC
Wielkość: mb 4.1
Region: POLSKA
Data: 2018-05-05   08:58:07  UTC
Lokalizacja: 50,11  N;   18.71  E   Żory
Głębokość: 10 km
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=663838

Było jeszcze jedno w Polsce zachodniej okolice Polkowic o mniejszej sile trzęsienia ziemi.

M 3.6 - POLSKA - 2018-05-05  15:40:54  UTC
Wielkość: ml
Region: POLSKA
Data: 2018-05-05   15:40:54,9  UTC
Lokalizacja: 51,55 N;   16,13  E    Polkowice
Głębokość: 0 km
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=663975

Tego samego dnia zatrzęsło ziemią w Polsce w dwóch miejscach o różnej porze dnia. Wniosek: planetoida która została wyliczona z aktywności słonecznej przez autora { R.S. + 1,  - 79 } w dniu 19/20 października 2017 roku po 193 dniach miała wpływ na trzęsienie ziemi w Polsce potwierdzając jednocześnie przywilej dla niego. Pogoda sprzyjała majówce tylko ci nieszczęśni inwalidzi dali sobą manipulować. Apel do inwalidów strajkujących w Warszawie: nie dajcie sobą manipulować? Strajk w dniu 3 maja jest politycznie nakręcony przez Nowoczesną a popiera ją Platforma Obywatelska. Skutki zawsze odbiją się na niewinnych, między innymi na górnikach.


Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
wtorek, 01 maja 2018
W Komorze Królowej piramidy Cheopsa budowniczy zostawił dwa prostokątne otwory, które nie mają ujścia na zewnątrz. Pierwszy z lewej strony ma długość 193 cm. Po 193 cm załamuje się on w górę pod kątem 37 stopni 28 minut. Natomiast drugi, z prawej strony, ma długość 203 cm. Po 203 cm załamuje się w górę pod kątem 38 stopni 28 minut. Wymienione szyby różnią się kątem 1 stopnia oraz długością 10 cm. Mówią one o planetach, numeracjach układów planetarnych oraz planetoidach.

1. Wartość liczby 193 z pierwszej części szybu składa się z dwóch wymiarów mówiących o dwóch planetoidach różnej wielkości. Czy tylko? Pierwszą z 19/20 października 2017 roku oznaczyłem swoim imieniem oraz nazwiskiem: R.S. + 1,  - 79. Drugą podobnie: R.S. - 114,  + 4. Wartość liczby { + 4 } przy aktywności słonecznej -114 z 20 czerwca 2017 roku przedstawia 4 planetoidy, które budowniczy zaznaczył w szybach Komory Królowej. Suma wymienionych liczb z dwóch planetoid dała mi łączną wartość minusową: -193, to tyle ile wynosi długość pierwszego szybu z lewej strony Komory Królowej do załamania. Minusowe wartości liczbowe odczytujemy na zachód od Greenwich, oraz na północ od równika, łącznie z wydarzeniami. Na logikę, jeżeli w skład pierwszego szybu -193 wchodzą dwie planetoidy o wartościach minusowych, to drugi szyb podobnie jak pierwszy musi się składać z dwóch planetoid o wartościach plusowych +203. Wymieniona wartość liczby 193 służy do rozwiązywania tajemnic ziemskich oraz kosmicznych po 193 dniach. W sumie mamy już całkowitą długość pierwszego szybu który składa się z dwóch wymiarów o łącznej długości: 79 + 114 = -193 cm }, co daje nam łączną długość dwóch planetoid -1930 metrów. Dzieląc 1930 przez 365 dni roku, daje nam to wynik 5 lat 28 dni. Co przygotowały nam dwie planetoidy na 18 listopad 2022 rok to się okaże w przyszłości. Wymienione liczby z szybu Komory Królowej wskazują na wydarzenia które już miały miejsce i ponownie się powtórzą. Wartość liczby -79 przedstawia 79 rok rok naszej ery we Włoszech. Eksplodował wówczas Wezuwiusz 24 sierpnia. Natomiast wartość liczby 114 przedstawia współrzędne geograficzne na 14 południk oraz 41 równoleżnik w Europie. Dokładnie w tym miejscu eksplodował włoski Wezuwiusz w 79 roku naszej ery. Znajduje się stolica Włoch Rzym oraz niebezpieczne wulkany. Co przygotowują nam dwie planetoidy centrum Włoch zobaczymy w przyszłości. Wartość liczby -114 to druga minusowa planetoida wyliczona ze spadku aktywności słonecznej 20/21 czerwca 2017 roku. Długość wymienionej planetoidy nie powinna przekraczać 1140 metrów zaś szerokość 114 metrów. Wiemy że druga planetoida z pierwszego szybu teoretycznie powinna pojawić się za 114 lat czyli w 2132 roku. Będzie ona miała wpływ ponownie na wydarzenia we Włoszech na 14 południku oraz 41 równoleżniku. Dodając do wymienionej daty 20/21 czerwiec 2017 rok 1140 dni to w kalendarzu odczytam 19 listopad 2020 rok. Warto zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo jakie może spotkać mieszkańców centralnych Włoch ze stolicą w Rzymie około 19 listopada 2020 roku. Na tych samych współrzędnych geograficznych 114 x 41 znajduje się niebezpieczny wulkan w Ameryce Północnej, Yellowstone. Ostatecznie ludzkość musi się przygotować na wydarzenia przy końcowej dacie przed 19 czerwca 2021 roku. W wymienionej dacie jest również Polska ze stolicą w Warszawie na 21 południku. Sumując wymienione dwa szczególne obiekty kosmiczne z pierwszego szybu Komory Królowej mają minusowe wartości liczbowe, teoretycznie nawiązują do wydarzeń na zachód od Greenwich oraz na północ od równika. Ogólnie minusowe wartości liczbowe są przyjazne w naszej strefie klimatycznej i mówią o dodatniej temperaturze w okresie letnim w Polsce.

2. Wymienioną wartość -114 dodałem do daty 19/20 października 2017 rok i w kalendarzu odczytałem 15/16 luty 2018 roku. Wymieniona liczba 114 kieruje nas na drugi szyb z Komory Królowej i pierwszą planetoidę z tego szybu. Na 15/16 luty wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 72 st. C   + 267 st. C   { - 1,   + 70 }. Wartość liczby +70 mówi o trzeciej planetoidzie która wchodzi w skład drugiego szybu Komory Królowej. 15/16 luty +70 dni = 25/26 kwiecień 2018 roku. Mamy tu obiekt kosmiczny który informuje o zmianie pogody. Trzecia planetoida podobnie jak dwie pierwsze oznaczyłem swoim imieniem oraz nazwiskiem: { R.S. -1,   +70 }. Wymieniony drugi szyb z prawej strony Komory Królowej, podobnie jak pierwszy składa się z dwóch planetoid różnej długości. Pierwszą planetoidę z drugiego szybu wyliczyłem na 15/16 luty 2018 rok w liczbie  +70. Jego długość nie powinna przekraczać 700 metrów, szerokość 70 metrów. Powinna pojawić się teoretycznie w 2088 roku. Ostatnia planetoida z drugiego szybu musi składać się z liczby + 133. Długość tej planetoidy nie powinna przekraczać 1330 metrów, szerokość 133 metry. Powinna pojawić się w naszym Układzie Planetarnym teoretycznie za 133 lata w 2151 roku. W tej dacie podane są współrzędne geograficzne Polski łącznie ze stolicą Polski na 21 południku. Być może w tej dacie zapisane są jakieś zmiany w Polsce. Obie planetoidy dają długość szybu +203 cm. { +70 + 133 = +203 }. Po dodaniu wartość liczby + 70 do + 133 to otrzymałem ilość rzędów bloków skalnych w podstawie piramidy +203 sztuki. Budowniczy zaznacza ułożone bloki skalne w piramidzie Cheopsa. W liczbie 203 budowniczy zaznacza kolejność planet naszego Układu Słonecznego licząc od Słońca - { 2-Wenus, 0-Ziemia, 3-Mars }. Pierwszą warstwę bloków skalnych od dołu do budowy piramidy Cheopsa budowniczy wyliczył z 19 numeracji tabeli Galerii. Brzmi ona następująco: R.S.56.5691     38  0  19     9.  Po dodaniu liczb z lewej do prawej dało łączną długość szybu 203 cm. { 56 + 56 + 91 = + 203 }. Natomiast z prawej do lewej daje nam wysokość piramidy 149 metrów. Wartość liczby 38 to kąt załamania. Wartość liczby 9 to lata przejściowe licząc od 2013 do 2021. Sumując szyby Komory Królowej powstały z ciał niebieskich oraz wyliczonej aktywności słonecznej. Czy budowniczy tworząc to niecodzienne dzieło widział na własne oczy wszystkie obiekty kosmiczne. Jeżeli tak to obserwował to niecodzienne dzieło przez 133 lata? Do budowania piramidy budowniczy musiał zgromadzić kosmiczną wiedzę. Która w dzisiejszych czasach jest odzwierciedleniem tamtych wydarzeń. Mamy już wszystkie obiekty kosmiczne które budowniczy zaznaczył w szybach Komory Królowej. Wszystkie dają łączną długość 3960 metrów. 193 + 203 = 396. Sumując wymienioną liczbę czy to z prawej czy lewej zawsze da liczbę 18. { 3 + 9 + 6 = 18 }. Wartość liczby 18 budowniczy zaznacza w konstrukcji piramidy. To tyle co masa Ziemi do Księżyca 18 x 81, zaznaczając jednocześnie 18 południk który zaznacza moje osiedle w Opolu. Wartość liczby zero z wymienionej długości przedstawia Polskę na pierwszym miejscu. Czytając z prawej do lewej. Wykres 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia Korytarz Wstępujący oraz Zstępujący z masą Ziemi do Księżyca 18 x 81. Być może w wymienionych latach dojdzie do poważnej katastrofy na Ziemi. Świadczy o tym wymieniona wartość liczby masy Ziemi do Księżyca 18 x 81. Prostokątne otwory w szybach Komory Królowej mówią o czterech planetoidach o różnych wymiarach w różnych odstępach czasu. Budowniczy piramidy Cheopsa nakreślił nam swój plan z szybów Komory Królowej, a historia ten plan w naszym życiu zrealizuje. Z szybu Komory Królowej piramidy Cheopsa można odczytać przyszłe wydarzenia na Ziemi które miały już miejsce. Pierwsza część szybu Komory Królowej potwierdza te wydarzenia. Natomiast druga mówi o kupie kamieni, jak zapisano w końcowej dacie. W dalszej części szybu wartość liczby 66 z szybu Komory Królowej służy do rozwiązywania tajemniczych zagadek ziemskich oraz kosmicznych. Podobnie jak w naszym życiu. W tej liczbie budowniczy określił odległość planetoid od naszego Układu Słonecznego. Ten temat wielokrotnie był opisywany na blogu. Wszystkie wydarzenia które miały miejsce w przeszłości powtórzą się w przyszłości. Oto szczególne ciała niebieskie wyliczone z aktywności słonecznej które mają wpływ na nasze ziemskie życie:

1. 20/21 czerwiec 2017 rok: + 265 st. C    - 51 st. C R.S. -114 +4    http://R.S.-114+4
2.19/20 październik 2017 rok: - 64 st. C    + 221 st. C R.S. +1 -79      http://R.S.+1-79
3. 15/16 luty 2018 rok: -72 st. C     + 267 st. C R.S. -1 +70      http://R.S.-1+70

Na dzień dzisiejszy brak czwartego obiektu kosmicznego? Być może przyszły rok ujawni czwarty obiekt kosmiczny. Do 15/16 lutego dodałem +133 dni to wyliczyłem początek 2/3 lipiec 2018 rok. Wyliczyłem na te dni następujące wartości liczbowe które niegdyś informowały o trzęsieniu ziemi w Polsce  { - 1,  + 1 }. Oto Wymienione wartości liczbowe na początek lipca 2018 roku:

1. 2/3 lipiec 2018 rok: - 70 st.  C      + 189 st.  C    { + 2,  - 1 }
2. 3/4 lipiec 2018 rok: - 72 st.  C      + 188 st.  C    { + 1,  + 8 }
3. 4/5 lipiec 2018 rok: - 73 st.  C     + 196 st.  C    { 0,      - 8 }

Wymienione liczby { - 1,    + 1 } mówiły niegdyś o trzęsieniu ziemi w Polsce.

Na obecną chwilę wiem, że wartość liczby 221 informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Tak było 19/20 października 2017 roku. Tak było 14/15 kwietnia 2018 roku. Na ten dzień wyliczyłem następujące wartości liczbowe: - 67 st. C     + 221 st. C    { - 2   + 2 }.

W tym dniu mieliśmy { dwa } trzęsienia ziemi w Polsce o których nie wspominałem na blogu okolice Polkowic.

1. M 3.8 - Polska - 2018-04-14    15:40:48
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=659612
Lokalizacja - Polkowice, Polska

2. M 4.1-Polska-2018-04-14   15:58:51
źródło: https://www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=659818
Lokalizacja - Polkowice - Polska

Na dzień dzisiejszy wiem że wysoka wartość liczby z aktywności słonecznej + 221 informuje nie tylko o trzęsieniu ziemi w Polsce. Informuje również o zamachu na polski rząd. Ten zamach rozpoczął się w połowie kwietnia i trwał będzie jeszcze 3 maja. Potwierdza to wysoka aktywność słoneczna w liczbie + 221. Wartość liczby 2 x 21 czyli 221 wskazuje samą Warszawę oraz dwie dwie partie opozycyjne z niepełnosprawnymi. Niepełnosprawni są kozłem ofiarnym. Opozycja chce ugrać notowania na pokrzywdzonych jednocześnie zniszczyć premier Szydło. To ona rzuciła Brukselę na kolana, za nieprzyjęcie emigrantów do Polski, a opozycja tego nie może przeboleć. Podobne założenie przedstawiłem na 2/3 maj 2018 rok. Wysokie liczby informują że zatrzęsie ziemią początkiem maja nie tylko w Warszawie. Totalna opozycja już zaciera ręce. Taki obraz wydarzeń można odczytać z wymienionej liczby + 221.

1. 1/2 maj 2018 rok: - 74 st. C    + 206 st. C   { - 4,  + 15 }.
2. 2/3 maj 2018 rok: - 70 st. C    + 221 st. C   { + 1,  + 4  = 5 }.
3. 3/4 maj 2018 rok: - 71 st. C    + 225 st. C   { 0,      - 8 }.

Najwyraźniej suma liczb może mówić o trzęsieniu ziemi na 16 oraz 19 południku. Taki obraz przedstawiają liczby. Historia to wydarzenie zweryfikuje.

Wniosek: wymienione liczby -1,   +1 informowały w przeszłości o trzęsieniu ziemi w Polsce. Być może początkiem lipca powtórzy się podobny scenariusz. Do tej daty 15/16 luty dodałem  66 dni to w kalendarzu odczytam 21 kwiecień 2018 rok. W tym dniu na ukośnej czarnej linii do linii Słońca stoją dwa ciała niebieskie. Które informują o zmianie pogody. Zmiany pogody mają wpływ na trzęsienia ziemi mniejsze lub większe lub są zapowiedzią zmiany pogody po 100 kolejnych dniach na 1 sierpień 2018 rok.

Po kolejnych 66 dniach od 21 kwietnia 2018 roku odczytam 27 czerwiec 2018 rok. W tym dniu z aktywności słonecznej wyliczyłem następujące liczby:

1. 27/28 czerwiec 2018 r. - 40 st. C     + 168 st. C      { + 4,     - 2 }.
2. 28/29 czerwiec 2018 r. - 44 st. C     + 165 st. C      {   0,      - 3 }.
3. 29/30 czerwiec 2018 r. - 44 st. C     + 163 st. C      { + 5,     - 1 }.

W tej liczbie - 2,   0,  - 3 niegdyś odczytywałem trzęsienia ziemi. Warto zwrócić uwagę na liczby { + 5, - 1 } informowały o trzęsieniu ziemi do 5 stopni w skali R. Wartość liczby zero wskazuje na terytorium Polski lub okoliczne państwa. Z wartości liczby " 44 " odczytywałem niegdyś organizacje przestępczą  " SS " na terytorium Polski. Informuje o tym wartość liczby 0. Podobny znak " SS " miała organizacja faszystowska podczas drugiej wojny światowej. Z plusowej liczby + 163 można odczytać notowania Prawa i Sprawiedliwość do opozycji - 44. Czterokrotna przewaga nad opozycją. Tak na dzień 28/29 czerwiec myśli większość polaków. 4 marzec eksplozja budynku w Poznaniu. Tego samego dnia o północy jak podają źródła medialne rosyjskie służby specjalne otruły na Wyspach Brytyjskich Siergieja Skripala i jego córkę. Po dodaniu 193 dni odczytałem 17-ty wrzesień 2018 rok. Wartość liczby 193 z szybu Komory Królowej posłuży mi do odczytania tajemnej zagadki. Na dzień 17-ty września 2018 rok wyliczyłem bardzo niskie liczby które w przeszłości informowały o trzęsieniu ziemi. Oto liczby które informowały o trzęsieniu ziemi  14/15 kwietnia 2018 roku w Polsce:  + 2,  - 2. Ten scenariusz może powtórzyć.

Co ma wspólnego 4-ty marzec z 17 września 2018 roku. Dwa różne przypadki w różnych miejscach Europy: jeden w Polsce drugi na Wyspach Brytyjskich. Z liczb wynika że podobne wydarzenie będziemy mieli 17 września 2018 roku w Polsce oraz Europie. W tych dniach rozpoczyna się Armagedon jak pisałem. Mamy 20 grudzień 2016 rok wyliczam niebezpieczne trzy Szóstki { + 666 st. C   0 st. C    { + 15,   0 }. Po dodaniu 666 dni do daty 20 grudzień 2016 rok to w kalendarzu odczytam koniec września 2018 roku. Wartość liczby 15 oraz 51 przedstawia Polskę południowo-zachodnią. Na czele opozycji w tych współrzędnych geograficznych stoi lider opozycji. Wiadomo że jesienią w Polsce mają się odbyć wybory. Opozycja obecnie stoi na pozycji spalonej. Prawdopodobnie do organizacji przestępczej będzie chciał wyciągnąć pomocną dłoń przyjaciel Putin.

Taki obraz przedstawiają liczby +66 x +66 = współrzędne geograficzne Rosji. Nie zostawi on swoich towarzyszy z Polski którzy na dzień dzisiejszy są w potrzebie. Którzy grają na dwa fronty: Bruksela-Moskwa. Opozycja to są zamaskowani ludzie Putina. Z drugiej strony Niemcy finansują ten niebezpieczny związek: 2-Niemcy, 0-Polska opozycja, 3-Rosja. Oto wyliczone liczby z aktywności słonecznej które informują o jesiennym wydarzeniu:

1. 15/16 wrzesień 2018 rok: + 114 st. C   - 66 st. C    { + 13,   - 2 } - Wezuwiusz, Yellowstone.
2. 16/17 wrzesień 2018 rok: + 127 st. C    - 64 st. C     { - 18,   + 3 }. + 127 - Nibiru.
3. 17/18 wrzesień 2018 rok: + 109 st. C    - 67 st. C     { + 1,  - 1  }. Trzęsienie ziemi Polska.
4. 18/19 wrzesień 2018 rok: + 110 st. C    - 66 st. C     { + 2,   - 2 }. Trzęsienie ziemi Polska.

Wykres - 718, przedstawia ciało niebieskie o oznaczeniu { - 1 } 18 wrzesień stoi przed granicą światła i ciemności, tuż przy linii Słońca, może mieć wpływ na niezwykłe wydarzenie w Polsce. Na pierwszym miejscu zawsze stawiam trzęsienie ziemi. Różnica między 15 kwietnia a 18 września jest bardzo duża. Występują tam zmienne znaki. Oto one: - 2, + 2. Wynikły one ze zmian pór roku. W tym przypadku wartości liczbowe mogą mówić o innym wydarzeniu niż oczekujemy. To tylko na marginesie. Jeżeli bym od tej daty odjął 66 dni to odczytam 13 lipiec 2018 roku. Tu spotykają się dwa fronty atmosferyczne, które źle wpłyną na nasze samopoczucie. 17 maja obiekt kosmiczny trafia centralnie w naszą Gwiazdę z widocznej strony. Może to być wiadomość o zmianie pogody. To już drugi przypadek gdzie obiekt kosmiczny trafia centralnie w naszą Gwiazdę. Być może dojdzie do eksplozji na Słońcu. 26 marzec + 66 dni = 2 czerwiec 2018 rok. Dzień wcześniej 25 marzec obiekt kosmiczny stoi w szczególnym miejscu podobnie jak 9 czerwca 2018 roku. Dzień później w Europie nastąpiło wydalenie dyplomatów. Jak to się odbije po 66 dniach zobaczymy, a przypadnie to na 2 czerwca 2018 roku. Czy ten dzień wpłynie pozytywnie czy negatywnie na porządek świata? Nastąpi to 14 dni przed rozpoczęciem mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji. 1 marzec 2018 roku, z obliczeń wynikło że ziemią powinno zatrząś do 9 stopni w skali R. Jednak nic takiego nie było. Po dodaniu 66 dni mamy 6 maj 2018 rok. Tego dnia za granicą światła i ciemności stoi obiekt kosmiczny, który będzie miał wpływ na przyszłe wydarzenia i być może zostanie zrealizowane trzęsienie ziemi z 1 marca 2018 roku. Takie wydarzenia już miały miejsce w maju w przeszłości. Dwa dni później 9 maja na ukośnych oraz prostopadłej podstawy piramidy stoją dwa ciała niebieskie. Wygląda na to że obiekt kosmiczny stoi na kursie kolizyjnym z naszą planetą. Kursem kolizyjnym w tym przypadku będzie okupacja sejmu przez niepełnosprawnych. Być może 9 maja zaznacza serię eksplozji na Słońcu. Podobne wydarzenie poprzedzi obiekt kosmiczny 4 czerwca który po 66 dniach ponownie trafi centralne w naszą Gwiazdę 10 sierpnia 2018 roku. To już kolejny przypadek gdzie obiekt kosmiczny trafia w naszą Gwiazdę.

6 lipca 2018 roku - Prawo i Sprawiedliwość będzie miało trzykrotną przewagę nad Platformą Obywatelską, stosunek notowań partii: + 212 do - 73. Jaki wpływ na wydarzenia ma obiekt kosmiczny przed granicą światła i ciemności z 3 kwietnia na przyszłe wydarzenia. Otóż wszystko zaczyna się na przełomie z 3/4 kwietnia 2018 rok. Wyliczyłem na te dni następujące liczby:

1. 3/4 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 192 st. C         { 0,    + 1 }.
2. 4/5 kwiecień 2018 rok: - 97 st. C    + 193 st. C         { - 4,  + 3 }.
3. 5/6 kwietnia 2018 rok:  - 93 st. C    + 196 st. C         { -4,   + 7 }.
4. 6/7 kwietnia 2018 rok:  - 89 st. C    + 203 st. C          { - 3,     0 }.

Tuż przed 6 kwietnia widać wyraźnie zmianę pogody. Po 100 dniach będziemy mieli 15 lipiec 2018 rok. W tym dniu szykuje się raptowna zmiana pogody. Raptowna zmiana pogody w lecie wpływa niekorzystnie dla człowieka. To wydarzenie nastąpi tuż przed zmiana biegunów w okresie letnim około 20 lipca 2018 roku. 5 kwiecień 2018 rok szczególny dzień temperatura raptownie spada. Po 100-tu kolejnych dniach mamy 15 lipiec 2018 rok. Niewykluczone że przy zmianie pogody mogą mieć miejsce trąby powietrzne w Polsce lub gradobicia. Niewykluczone ze raptowna zmiana pogody w okresie letnim zwłaszcza w połowie lipca może mieć wpływ na te wydarzenia. 26 marzec 2018 rok pisałem na blogu cyt: " Obiekt kosmiczny przelatujący centralnie przez naszą Gwiazdę 8 kwietnia może informować o eksplozji na Słońcu po niewidocznej stronie tarczy słonecznej. Może mieć wpływ na trzęsienia ziemi po niewidocznej stronie naszej planety " - źródło " Spaceweter.com " potwierdza to wydarzenie na przełomie 8/9 kwiecień 2018 roku. Wydarzenia z 8 kwietnia mogą się powtórzyć za 66 dni. 8 kwiecień + 66 dni = 14 czerwiec 2018 rok. 2 dni wcześniej 9 czerwiec mamy wyjątkowy dzień o którym już szeroko pisałem. Dwa dni później 15/16 czerwiec 2018 rok wykres przedstawia szczególny dzień literę " V " informującą o niebezpieczeństwie. Informującą o jakimś wybuchu lub eksplozji. dokładnie 16 czerwca z aktywności słonecznej odczytałem szczególne liczby:

16/17 czerwiec 2018 rok: - " 44 " st. C    + 215 st. C      { + 1,     - 21 }.

Wyjątkowe liczby które mówią ponownie o organizacji przestępczej " SS " oraz wydarzeniach w samej Warszawie. Po 66 dniach od 18 lipca obiekt kosmiczny ponownie trafia centralnie w naszą Gwiazdę 24 września 2018 roku. W przeszłości jeżeli na wykresie obiekt kosmiczny trafiał centralnie w naszą Gwiazdę, to był znak o eksplozji na Słońcu, która miała wpływ na trzęsienia ziemi oraz eksplozję wulkanów. Czy tym razem w 2018 roku tak będzie zobaczymy. Narzędzia pomocnicze to wgląd do całego Układu Słonecznego w ciągu roku.


Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski