Ostatnie prognozy

środa, 08 czerwca 2011

   Rozwinięcie tematu z 21 lutego 2011r.

                 Co przyniesię nam ,,Nibiru ' 10/11 lipiec 2011?

Tekst z 21 lutego 2011r. Cyt: " w szesnastoletnich badaniach w jednym roku kalendarzowym

powstały dwie podstawy Piramidy 230 x 230 mm, 20/21 maj oraz 20/21 lipiec 2011r.

Podstawy Piramidy się nie zazębiają lecz są przeunięte o 3,5 cm to coś nowego dla autora".

Przesunięcie podstawy Piramidy, to przesunięcie niebezpiecznych zdarzeń z dalekiego

wschodu do Europy oraz Polski. Wspomniałem o tym wcześniej.

Galaktyka - zapisana szyfrem odpowiada strukturze budowy Ziemi.

To znaczy z podanych liczb można odtworzyć obraz Ziemi.

Galaktyka zapisana w liczbach, układy słoneczne, pochodzenie człowieka, skąd jesteśmy

dokąd zmierzamy, co pozostanie, zapisano w układach słonecznych.

Człowiek nie ma wpływu, na zmiany, jesteśmy chwilą czasu w Galaktyce.

Zapis pochodzenia człowieka, ujawnia Galaktyka, oraz kto pozostanie na tej planecie.

                 >> Autor Ryszard Suski - 38 układ słoneczny  <<

Odczytanie zaszyfrowanego hasła oraz zawarta wiedza z Piramidy Cheopsa która

owiana była wielką tajemnicą, zostaje odczytana przez Ryszarda Suskiego z Opola

w przeddzień wielkich zmian na naszej Ziemi.

To nie przypadek że odczytanie przypadło dla autora, tak wskazał układ planet

z 2009r. 10 pażdziernika, + 19 odpowiada alfabetycznie literze > S <.

Natomiast 18 pażdziernik { - 10 } odpowiada alfabetycznie literze > R <.

10 pażdziernik oraz - 10 stop C. odpowiadają jednoznacznie literze > J < jak Jan z bierzmowania.

10 oraz 18 pażdziernik to początek rozwiązanego ciągu liczbowego Kodu - Tory

po 200 dniach 304 - 805 - ciąg wybuchów słonecznych od 30 kwietnia do 8 maja 2010r.

to także zagrożenia powtarzające sie co roku tylko w innych częściach świata

w innym miejscu o innym znaczeniu.

38 układ słoneczny zapisany szyfrem przedstawia życie autora opisywanych tekstów.

Dziewiętnasty otwór w Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa to dwa równoległe układy

słoneczne 37 oraz 38 przestawiam poniżej.

Plus  { + 19 } odpowiada jednoznacznie dziewiętnastemu otworowi w Galerii.

56.1937       19  0  37      R.S. data ur. autora     38  0  19      56.5691         9.

W 38 układzie słonecznym, zaszyfrowane liczby układu słonecznego odpowiadają dacie

urodzenia Ryszarda Suskiego dzień 6 styczeń 1956r.godz 19.37.

38 układ słoneczny przedstawiony jest w trzeciej dziewiątce od dołu na pierwszym miejscu.

19 czerwca godz.19.38 dzień przed wybuchem na słońcu 20 czerwca 69.

19 otwór a 38 układ słoneczny znajduje się z prawej strony podanej tabeli w Galaktyce

w którym to układzie słonecznym znajduje się 9 planet obiegających gwiazda (słońce),

 układ słoneczny podobny do naszego.

38 równoleżnik oraz 14.441 południk przecina Etne, Sycylia.

56 układ słoneczny ostatni zapisany szyfem, oraz 38 układ słoneczny, zapisany także szyfrem

poniżej niosą kolejny przekaz. 

 > 56  0  28      83,12171 <       |        > 38  0  19        56,5691        9 <

 liczby 12171 minus 5691 dają wynik 6480.

6480 podzielone przez 360 = 18.

Liczba 18 wielokrotnie występowała w obliczeniach, jest także zapisana w Wikipedi

Piramidzie Cheopsa w Korytarzu Wstępującym.

Jest tu przedstawiony niepełny obraz obliczeń.

 

Galaktyka zapisana szyfrem z Kosmosu ostrzega o niebezpieczeństwie na Ziemi

nie tylko, zapisana jest historia Galaktyki, łącznie z Ziemią, układy słoneczne

koniec czegoś oraz początek nowego, wspomina o tym Wikipedia Piramida Cheopsa

Konstrukcja Piramidy zapisana w kamieniu.

Czas nieubłaganie płynie z wyliczonych temp. słonecznych na dzień 10/11 listopad 2010r.

wyliczyłem, układ słoneczny ,, Nibiru - 127" korzystając z masy Ziemi do Księżyca

+ 81, dodałem 8 miesięcy to wyliczyłem 10/11 lipiec 2011r.

Jakie niebezpieczeństwo przyniesie na ten dzień układ słoneczny ,, Nibiru - 127"

zapisany w Galaktyce na 13-tym miejscu, który zbliżył się do naszego układu

słonecznego > 1.11       1  0  1  < raz na 3600 lat. Będziemy świadkami tego zdarzenia

lecz nie jesteśmy w stanie ocenić co się w tym dniu wydarzy, oraz jakie skutki

będą po 10/11 lipca 2011r.

We wcześniejszych wydaniach wysunołem różne hipotezy, bardzo możliwe ,,Nibiru -127"

wpłynie na Słońce, a zagrożenie odczujemy 8 miesięcy póżniej, ponownie

11 marca 2012r. to tylko hipoteza.

 

Wybuch na słońcu 20 maj 2011r. potwierdza  >> spaceweather <<.

20 maj zbiegł się ze spotkaniem planet: Księżyc Pluton na naszym Niebie.

Kilka dni wcześniej spotkanie planet Księżyc Uran na naszym Niebie przed 20 majem.

Planety Pluton jak i Uran kojarzą mi się z pierwiastkami promieniotwórczymi.

Uran z Plutonem może sugerować potężny wybuch na Słońcu, wyładowania na Słońcu

zbiegają się ze spotkaniem tych planet, które wpłyną na Ziemie, stwarzając

niebezpieczne zagrożenie.

Podobny wybuch na Słońcu z 20 czerwca 2010r. odczuliśmy kilka miesięcy póżniej

11 marca 2011r w Japoni, + 50, - 35, wyliczone temp z wzoru zwłaszcza minus 35

to równoleżnik który przecina Japonie.

Poniżej orientacyjnie przedstawiam w szkicu przeskok temp. przez równik

z jednoczesnym wybuchem na Słońcu, który zagraża naszej planecie, pomiędzy

20/21 majem 2011 r. w odstępie czasu. 


                        g - - - -  | + + + d     równik, linia słońca Galaktycznego

1 styczeń > ------19 maj- | - 20 maj ----------------------------------------------------- ,0' > 30 grudzień.

                        d + + + | - - - - g      miejsce zerowe, terytorium badań. 

Legenda:

oznaczenie g - to zapisane temp. w górnej części kalendarza do 20 maja 2011r.

oznaczenie d - to zapisane temp. w dolnej części kalendarza do 20 maja 2011r.

Dzień 20 maja wybuch na słońcu temp. na słońcu oraz w kalendarzu zamieniaja

się miejscami, jest to widoczne na szkicu powyżej, ten przeskok stwarza trzęsienia

Ziemi, wybuchy wulkanów. 

Poniżej przedstawiam podobny szkic przeskoku temp. przez równik słoneczny 20/21 lipiec

2011r. z jednoczesnym wybuchem na słońcu, który także zagraża naszej Ziemi

w odstępie czasu. 

                        d + + + + | - - - - g     poniżej to równik Słońca

1 styczeń > ------19 lipiec - | - 20 lipiec ------------------------------------------ ,0' > 30 grudzień.

                        g - - - - - - | + + + d  miejsce zerowe teren badań.

Przeskok temp. z wybuchem na Słońcu stwarza wielkie zagrożenie, dodając 8 miesięcy.

Temp. na słońcu w ciągu roku mieszają się przeskokiem przez równik słoneczny

góra, dół, dół, góra zamiana temp. stwarza na ziemi, nawałnice, gradobicia, burze

wyładowania atmosferyczne, cyklony, upały,ciągłe opady, trzęsienia, słońce

jak maszyna kieruje naszym układem słonecznym oraz naszym życiem, na nasz układ

słoneczny wpływa  także Galaktyka.

Na tym szkicu przedstawiam temp. zapisane w kalendarzu od stycznia do grudnia w prawą

strone biegnie czas, środek to linia słońca ,0', kalendarz jest podzielony na dwie części

góra, dół, środek  to linia słońca ,0' miejsce badań odczyt trzęsienia ziemi.

minus 2, oraz minus 3, lub odwrotnie wskażą miejsce trzęsienia ziemi, taki przykład podałem

w poprzednim artykule dotyczące trzęsienia ziemi w Polsce,odczyt mały lecz skuteczny.

Wszystkie trzęsienia ziemi na naszej planecie odczytać można nawet do międzynarodowej

lini zmiany daty do 12 strefy czasowej.

Spotkania planet na naszym niebie przy lini słońca ostrzegają o kolejnym niebezpieczeństwie.

20 maj jest wprost oblegany przez planety, przed jak i po 20 majem 2011r.

Podobny przypadek ustawienia słońc na Lini Słońca miał miejsce od 20 czerwca 2010r do 1 wrzesnia.

Wybuch na Słońcu z przekokiem temp. przez równik słoneczny, w odstępie czasu trzęsienie

ziemi potrafi przesunąć płyty tektoniczne.

Rys 13 z maja 2010r. przedstawia zamiane temp. na słońcu.

Plamy słoneczne wylicza sie z wzoru, strefe czasową oraz siłe trzęsienia Ziemi.

Wybuch słoneczny połączony z zamianą temp. połączony jest z zaburzeniami w polu

magnetycznym na słońcu, które wpływają negatywnie na naszą Ziemie.

Wybuchów słonecznych jest wiele, prawie tyle co dni w roku, lecz nie wszystkie zagrażają

tak Ziemi jak te które podałem powyżej z podanymi przykładami.

Są jeszcze wyjątki,przesilenia wiosenne oraz zimowe.

Trzeci układ słoneczny zapisany szyfrem z Kosmosu - kosmos Galaktyka.

 5.23           2  0  3              4  0  2          5.81           8

                       |

                    zero -

                    dwa - wskazują miejsce trzęsienia ziemi np. Polska

                    trzy -

Przykład wyliczenia trzęsienia Ziemi w Polsce od 20/21/22 maj 2011r. wyliczone w Opolu

opublikowane 16 maja 2011r.

Drugi przykład: drugi otwór a czwarty układ słoneczny, >> 4  0  2  << wskaże większe trzęsienie

do 4 stop. w skali. R.

Piątek 20 oraz 21 maj sobota 2011r. w różnych częściach świata odnotowano trzęsienia ziemi

także w Polsce.

20 maj okolice Legnicy godz 19.37 oraz 23.47 odnotowano dwa trzęsienia ziemi o sile od 2.8 do

3 stop. w skali R.

21 maj trzęsienie ziemi o godz 3.48 o sile 3.5 stop. w skali R.

                56.1937 - 19  0  37

37 układ słoneczny wskazuje godz 19.37.

Dobrze postawiona diagnoza odczyta małe oraz duże trzęsienia ziemi, na naszej Ziemi

Przy tak wysokich temp. jak obecnie sa w Polsce trzęsienia ziemi będą się powtarzały.

Wulkan na Islandii zaskoczył powinien dać znać 30 maja lecz wyrwał 21 maja 

30 maja zaczoł kopcić inny także zgodnie z wyliczeniem.

Natura jeszcze rządzi się jeszcze swoimi prawami.

Czerwiec to 10 stopień zagrożenia, na Ziemi zgodnie z obliczeniami.

Wybuch na Słońcu 20 maja zbiegł się z wielkim sztormem na Saturnie, spotkaniem

planet, oraz przeskokiem temp. przez równik słoneczny.

 

Wyliczona temp z wzoru: - 810 stop. C. zamieniam na plus = + 810 stop. C.

+ 810 to temp. które wyliczyłem z wzoru.

Temp na Słońcu zmieniły się w stosunku do wybuchu na słońcu sprzed 20 czerwca 2010r.

Trzeba przyjąć że dwie ósme strefy czasowe są zagrożone na wschodzie jak i na zachodzie.

Na wschodzie ósma strefa to zach Australia,Malezja, wschodnie Chiny, Rosja, Mongolia.

Na zachodzie to zach Stany Zjednoczone oraz Kanada.

 

+ 810 rozłóżmy na czynniki pierwsze:

8 to strefa czasowa.

0 miejsce badań - zagrożenie

8 + 10 = 18 dni.

1 to strefa czasowa na wschód lub na zachód.

20 maj dodaje 8 miesięćy to wyliczam 20 styczeń 2012r.

1 czerwiec 2011r częściowe zaćmienie słońca dodaje 8 miesięcy to wyliczam 1 luty 2012r

Pozostaje mała rozbieżność, lecz ostateczny dzień wskaże wynik z wzoru.

8,1 to siła trzęsienia ziemi.

Jeżeli druga część z wyliczonych temp. odpowiada za siłe trzęsienia ziemi to trzęsienie ziemi

powinno wynosić 10 stop. w skali R. to teoria.

Taki przypadek był 20 czerwca 2010r. gdzie druga część odpowiadała za siłe trzęsienia ziemi

 9 stop. w skali R. lecz w tym przypadku występowały dwie dziewiątki + 909.

Pozostaje jeszcze jedna opcja 20 styczeń dodaje 10 lub 18 dni.   

              Szyfr z Kosmosu - Galaktyka - Refleksja

                        Czy planety informują o zdarzeniach na Ziemi.

                          Los człowieka zapisany w Gwiazdach.

 

Szyfr z Kosmosu naszej Galaktyki opisany 21 lutego 2011r przedstawia pełny

wykaz 56 układów słonecznych opisanych przez Ryszarda Suskiego z Opola.

Było by błędem nie brać pod uwage dat do których przypisane są układy słoneczne

z naszej Galaktyki, tj. 17 luty oraz 14 lipiec.

 

Różnica wyliczonych temp. pomiędzy starym a Nowym Rokiem 2011 wyniosła

+ 49 , oraz - 45.

Wspomniałem o tym w tekscie z 21 lutego 2011r.

                                                                                      

7,41 wspak 14, 07.

74.2549      25  0  49  + 14 lipiec 2011r        50  0  25      74,9741         3

                       o                                              o

14 lipiec przypisałem do 49 układu słonecznego zgodnie w wyliczeniem lecz data 14 lipiec

zapisana jest przy 25 otworze a 50 układzie słonecznym. 25 otwór w Wielkiej Galerii

Piramidy Cheopsa znajduje się z prawej strony przy 50 układzie słonecznym.

50 równoleżnik przecina Kraków; o tym pisałem w poprzednich artykułach.

Trójka z prawej strony to trzy planety obiegające tamtejsze słońce równocześnie

trzy zdarzenia na naszej Ziemi.

 

45 oraz 46 układ słoneczny zapisany rzędem szyfrem z kosmosu nasze Galaktyki poniżej.

                                                                                      

2,71 wspak 17 02

68.2345      23  0  45 - 17 luty 2011r            46  0  23      68,8271          5

                       o                                             o

17 luty przypisałem do 45 układu słonecznego, zgodnie z wyliczeniem lecz data 17 luty

zapisana jest przy 23 otworze a 46 układzie słonecznym. 23 otwór w Wielkiej Galerii

Piramidy Cheopsa znajduje się z prawej strony przy 46 układzie słonecznym.

piątka z prawej strony to pięć planet  obiegających tamtejsze słońce oraz pięć

zdarzeń na Ziemi.

 

14 lipiec jak i 17 luty stoi przy 50 oraz 46 układzie słonecznym suma tych układów

słonecznych daje nam liczbe 96.

Poniewarz w obliczeniach stosuje metode + 100, oraz + 200, więc wyliczam.

Do 30 grudnia 2010r. godaje 100 dni to wyliczam 10 kwiecień 2011r liczba 96.

10 kwiecień 2010r. Smoleńsk w wypadku polskiego samolotu ginie 96 osób.

Czy gwiazdy informują o niebezpiecznym zdarzeniu z dnia 10 kwietnia jestem pewien że tak.

Każdy ma zapisany początek oraz koniec, czy można było uniknąć tragedii - NIE.

Ponieważ wyliczenia z różnic temp. z przełomu roku wyliczone zostały między 2010 a 2011r.

Jednak zdarzenie wypadku miało miejsce 10 kwietnia 2010r. o jeden rok wcześniej.

Czy gwiazdy informowały o tragedii polskiego samolotu w Smoleńsku, do tego zagadnienia

podchodziłem z dystansem do dnia 29 maja 2011r. Odczytanie dało mi dużo do myślenia.

Wszystko w Galaktyce jest zapisane w Liczbach.

Rok po tragedii odczytałem liczbe 96 która mi przypomina ilość osób które zgineły

w katastrofie polskiego samolotu w Smoleńsku.

Czy można zmienić przeznaczenie? - Nie, lecz los przeznaczenia można uniknąć stosująć

wyliczenia które ostrzegają świat o niebezpieczeństwie nawet rok wcześniej.

 

20 maj dodaje 100 dni to wyliczam 30 sierpień do 4 września nawałnice, możliwe trzęsienie

ziemi 3 wrzesień polska czy prognoza się sprawdzi - ciągle testowany Kosmiczny szyfr.

 

3 wrzesień   - 2,  0.

4 wrzesień   - 5, +3.

Te temp wskazują trzęsienie ziemi w miejscu obliczeń, czyli w Polsce, Czy tak będzie?

Zaćmienie słońca 4 stycznia 2011r dodaje 8 miesięcy to wyliczam 4 wrzesień, ostrzega

o niebezpieczeństwie na 4 wrzesień 2011r.

Rok 2010 od pierwszego do czwartego września Polska, osunięcia ziemi południe Polski

tym razem zapisze się inne niebezpieczeństwo, czy kolejna powódz.

24 maj + 100 dni to 4 wrzesień.

Nowy Rok 2011 dodaje 8 miesięcy to wyliczam 1 wrzesień niebezpieczeństwo które dotyczy

także Polski, czy tylko, do naszej strefy czasowej należą państwa: Polska, Czechy, Hiszpania

Włochy, Algeria, Szwecja, Grecja.

 

Jak podałem w poprzednim artykule szyb częściowo pionowy przecina państwo Włochy.

Otwory kanałów w Komnacie Królowej 37 stop. oraz 38 stop. odpowiadają równoleżnikom

które przeinają Grecje oraz południowe Włochy.

Piąty otwór z Wielkiej Galerii Piramidy Cheopsa to 10 układ słoneczny z naszej Galaktyki

zapisany szyfrem 14.441       5    odpowiada południkowi który przecina wulkan Etne

na Sycyli.

...

Dlatego stawiam na wybuch wulkanu we Włoszech.

 

11 lipiec niebezpieczny dzień dla Ziemi, co przyniesie ,, Nibiru - 127".

1 czerwiec zaćmienie słońca + 8 miesięcy to wyliczam 1 luty 2012r.

1 lipiec zaćmienie słońca + 8 miesięcy to wyliczam 1 marzec 2012r.

25 listopad 2011r zacmienie słońca + 8 miesięcy to wyliczam 25 lipiec 2012r.

Zaćmienia słońca nawet częściowe są zbierzne z wybuchami, jednocześnie ostrzegają

o nadchodzącym niebezpieczeństwie zgodnie z wyliczeniami.

 

Powrócmy do 19 pażdziernika 2009r. wybych na słońcu oraz wielki Cyklon na Neptunie

wielkości naszej Ziemi.

19 pażdziernik dodaje 8 miesięcy to wyliczam 19 czerwiec 2010r.

19 czerwiec + 1 = 20 czerwiec 2010r.wielki wybuch na słońcu , przeskok temp. przez

równik słoneczny, początek zminusowanego słońca od 20 czerwca do 1 września wraz

z zaburzeniami pola magnetycznego Ziemi.

Z wybuchu 20 czerwca 2010r nie wyciągnięto wniosku.

 

Różnica między 20 czerwca 2010 a 20 majem 2011 jest bardzo duża.

20 czerwiec powiązany był w odstępie czasu, z wielkim Cylkonem, natomiast 20 maj

powiązany ze sztormem na Saturnie oraz przyległymi planetami przed i po 20 maja 2011r.

 

Komora Króla dwa sąsiednie układy słoneczne:

5.23 x 5.81 - dlaczego zaznaczono tylko te dwa do obliczeń i nie tylko, chyba

że na tych układach istnieje życie.

Wikipedia Piramida Cheopsa Konstrukcja Piramidy cyt: " Komora ta o wymiarach

5.74 oś pn. - pd. x 5.23 przykryta jest stropem namiotowym, którego szczyt znajduje się na

wysokości 6,22 m. We wschodniej ścianie komory znajduje się nisza o wspornikowych

ścianach bocznych, o wymiarach 4,67 m x 1, 57 m u podstawy głęboka na 104 cm.

Często wymieniana jest liczba 104 - to zapisany los człowieka w tej liczbie.

Końca świata nie będzie już pisałem, świat będzie istniał, będzie inny, wszystko

będzie inne, ludzie też.

 

5.74 to ostatnia planeta z czwartego układu słonecznego z serii Gliese 5.81g     8.

 

Nr. planety 5.74 to ostatnia planeta układu słonecznego z Gliese 5.81 z 2 otworu

czwartego układu słonecznego z naszej Galaktyki.Ten układ słoneczny posiada 8 planet

krążących w koło tamtejszego słońca.

Wymieniona planeta 5.74 oraz 5.23 przykryte są stropem namiotowym tz.prawdopodobnie

na tych planetach występuje biegun arktyczny taki jak na Ziemi.

Ostatnia planeta zaczyna się od 5.74 po kolei do 5.81 - 8 planet.

Strop namiotowy to zabezpieczenie przed wpływem sąsiednich układów słonecznych

na nasz układ słoneczny.

Nasz układ słoneczny oraz bliżniaczy zabezpiecza trzeci i czwarty przed zagrożeniem

innych układów słonecznych.

 

Korzystałem z pomocy:

Wikipedia Piramida Cheopsa - Konstrukcja Piramidy.

Www.twojapogoda.pl

www.spaceweather.com

 

Zabronione publikowanie bez zgody autora.

Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody

hipotetyczne przebiegunowanie.

Kopiowanie publikowanie podlega karze:

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Opracował: Ryszard Suski.