Ostatnie prognozy

czwartek, 07 czerwca 2012
Kilka dodatkowych informacji odnośnie zagrożeń okresu dwuletniego
z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć.
Dwa przebiegunowania w naszej Galaktyce oraz na naszym
Słońcu, różnią się zdecydowanie.

a - Rok 2010 - przebiegunowanie minusowe w naszej Galaktyce oraz na 
naszym Słońcu dotyczyło bezpośrednio niebezpiecznych zdarzeń na 
naszej Ziemi na zachód od " 0 " Greenwich przez dwa lata.
Przykład takiego największego przebiegunowania minusowego które 
wyliczyłem w dniu 20 czerwca 2010r. z liczbą -909, odczuliśmy
11 marca 2011r. - trzęsienie ziemi w Japonii w 9-tej strefie czasowej 
o sile 9 stopni w skali R. 
11 marzec 2011r. wyliczone liczby z wzoru:  + 50 oraz - 35.
Liczba 50 odpowiada za kataklizmy.
Liczba - 35 odpowiada za równoleżnik który przebiega przez Japonię.

11 marzec Wyliczona liczba ze wzoru:  - 410  oraz  + 62.
liczba 41 z liczby 410 to układ słoneczny w Tabeli Galarii z lewej  
strony naszej Galaktyki, który zapisany szyfrem o wartościach liczbowych 
www.R.S.62,2141     7. liczba 141 ujawnia południk który przecina Fukushima
w Japonii. Liczba 62 wskazuję początkowe dwie liczby z 41 układu słonecznego.
Liczba 7 informuje o siedmiu niebezpiecznych zdarzeniach. 
Wniosek z temperatur słonecznych można obliczyć miejsce oraz
współrzędne geograficzne oraz dzień trzęsienia ziemi.

b - Rok 2012 - przebiegunowanie plusowe dotyczy niebezpiecznych zdarzeń
na wschód od " 0 '' Greenwich { + 518 }.
W prawej części naszej Galaktyki zaszły daleko idące zmiany, które 
wpływają na zmiany w Polsce oraz Europie.
Czy już jesteśmy przygotowani na szybko postępujące zmiany, trzęsienia
ziemi, nawałnice, erupcje wulkanów.
Z liczbą 518 będziemy mieli niejednokrotnie do czynienia.
15 - układ słoneczny z lewej strony naszej Galaktyki którego zapisano 
szyfrem o wartościach liczbowych www.R.S.23,815   2. to jednocześnie 
ósmy układ słoneczny - miesiąc { sierpień }.
Liczba dwa odpowiada za dwa niebezpieczne zdarzenia { kataklizmy }.
Natomiast czytając układ słoneczny z prawej do lewej odczytam 
liczbę 518 oraz datę 15 sierpień. Czytając z lewej do prawej odczytam 23 sierpień.
Liczbę 518 którą wyliczyłem w dniu 20 kwietnia 2012r. z wybuchu słonecznego
wskazały miejsce współrzędnych geograficznych, które odpowiadają  miejscu
wyliczenia Opolszczyzna - Polska. Chciałbym zwrócić uwagę że liczba 518 informuje 
o sile trzęsienia ziemi od 5,1 stopnia w skali R. do 8,1 stopnia w skali R.
Jednocześnie ta sama liczba wskazuje miejsce na zachód od " 0 " Greenwich
Grzbiet Północnoatlantycki na Oceanie Atlantyckim.
Cztery lata temu 15 sierpnia 2008r. trąba powietrzna dokonała wiele zniszczeń
w woj. Opolskim.

W przebiegunowaniu minusowym naszego Słońca oraz naszej Galaktyki
wyliczyłem liczbę + 49 która w tabeli Galerii wskazała 14 lipiec 2011r. 
Natomiast w przebiegunowaniu plusowym liczba wyliczona z wzoru to + 49 na dzień 
11 czerwiec informuje w wysokich temperaturach, czy tak się stanie.
W przebiegunowaniu plusowym o nawałnicach powinna informować przeciwna 
liczba do plusowej { - 49 }. 

Największe wybuchy słoneczne które wpłyną na trzęsienia ziemi, nawałnice
erupcje wulkanów na świecie, w Polsce oraz Europie.
Dzień 12 sierpień bardzo niebezpieczny dzień: nawałnica, gradobicie.
12/13 czerwiec, 20 czerwiec, 27 czerwiec, 4/5 lipiec, 12/13/14/15/16 lipiec
20 lipiec,23/24/25/26 lipiec, 28/29 lipiec, 4 sierpień, 7 sierpień,10 sierpień
13/14/15/16 sierpień, 19/20/21 sierpień, 23/24/25 sierpień, 30 sierpień
2 wrzesień, 9 wrzesień.
Pod uwagę bym wziął dni w sierpniu { 13, 15, 20, 23 }.
W niektórych przypadkach trzęsień ziemi, może wyprzedzić o dzień.
Powstał symulowany zestaw trzęsień ziemi, który jest testowany.
Czy to wyliczenie które przedstawiłem dotyczy zagrożeń w Polsce.
Będziemy sprawdzali, jednak wyliczenia odczytałem z Tabeli Galerii
które zapisano w  Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa.

Zabronione publikowanie bez zgody autora.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody
hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie publikowanie podlega każe.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Opracował: Ryszard Suski