Ostatnie prognozy

piątek, 21 czerwca 2013
1. "Zmiana nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny ekliptyki" - prawda czy fikcja?
2. Czy bieguny geomagnetyczne zmienią kierunki?

Dwa pytania na które naukowcy nie mają odpowiedzi.

Wielkie katastrofy na Ziemi powtarzają się co kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy lat. Czy mamy wpływ na to wydarzenie? Na pewno nie. Nie mam zamiaru dolewać oliwy do ognia. Rok 2012 miał być tą datą w którą wszyscy wierzyli, że 21 grudnia 2012 roku podczas przesilenia zimowego nastąpi koniec świata. Wszystkie stacje telewizyjne na całym świecie nawiązywały do daty 21 grudnia 2012 w którym to dniu oraz roku nastąpi odwrócenia biegunów geomagnetycznych. Minął 21 grudnia 2012 rok wielka klapa, nic się nie stało, lecz ten rok utkwił nam w pamięci  jak również zapis historyczny w dacie 2012 rok. Lecz część społeczeństwa wierzy że w przyszłości coś się wydarzy niedobrego. "Prawdopodobnie końce świata przechodzone są łagodnie", taką ocenę wystawili narratorzy w programach telewizyjnych.  Niestety w dotychczasowych badaniach nie mamy żadnych naukowych dowodów. Pewne mechanizmy na Ziemi rządzą się swoimi prawami, których do końca nie znamy. 

Zacytuję fragmenty tekstu ze strony internetowej pt: " Nie będzie odwrócenia biegunów geomagnetycznych w 2012 roku " (źródło www)
Cytat: " Niektóre teorie mówiące o zagładzie w 2012 roku sugerują, że odwrócenie pola geomagnetycznego związane jest z naturalnym 11-letnim cyklem aktywności słonecznej. I znów nie ma absolutnie żadnych naukowych dowodów potwierdzających takie twierdzenie. Nie uzyskano nigdy żadnych danych które mogłyby wskazywać na istnienie jakiejkolwiek zależności pomiędzy cyklem aktywności Słońca a zmianą biegunowości ziemskiego pola magnetycznego. Zatem, katastroficzne teorie załamują się już na tym, że przebiegunowanie geomagnetyczne nie następuje z " regularnością zegarka " i że nie ma ono związku z aktywnością słoneczną. Nie możemy twierdzić, że jesteśmy blisko kolejnego przebiegunowania, ponieważ nie potrafimy przewidywać kiedy takie przebiegunowanie może nastąpić i wygląda na to, że występują one w zupełnie przypadkowych odstępach czasu ", koniec cyt. Po pierwsze katastrofy występują w różnych odstępach czasu, lecz gdy zastosujemy stały wzór to się okaże, że każda katastrofa jest bardzo dokładnie zaplanowana, stosując odpowiedni wzór wyliczymy nie tylko dzień lecz i godzinę. Wzór podaję poniżej.

Nasza Gwiazda jest naszym najlepszym informatorem.
Pewne procesy zachodzące na Słońcu, jak eksplozje słoneczne są realizowane po 720 dniach na Ziemi lub w bliskiej odległości od Ziemi np.{ asteroidy }. Z zegarkiem w ręku odczytałem upadek asteroidy nad Czelabińskiem - opisałem to w książce. Podając miejsce wejścia w atmosferę okolice Jekaterynburg - Rosja.

Rok 2013 rozpoczął się od bardzo niskiej aktywności słonecznej i tak też się zakończy. W 38-mym układzie planetarnym przy wartościach liczbowych z prawej strony w naszej Galaktyce występuje samodzielnie liczba { 9 } R.S.38  0  19   56,5691 >9<. Liczba 9 informuje o dziewięciu latach bardzo ciężkich czasów na ziemi w Polsce, czy to będzie przy bardzo niskiej aktywności słonecznej, kolejne lata badań pokażą o czym będę informował. Teoria - bardzo niska aktywność słoneczna  może być wstępem informowaniu o odwróceniu pola geomagnetycznego, po kolejnych dziewięciu latach, lub 45 latach. Jednak i w tym przypadku nie mam żadnych dowodów, kolejne lata potwierdzą badania, trzeba czekać. Następne pytanie na które spróbuję odpowiedzieć czy przebiegunowanie geomagnetyczne następuje z " regularnością zegarka ". Pewne liczby które mogą nawiązywać do  czasu zegarowego lub powtarzających się zdarzeń na Ziemi to liczby które zapisano przy czwartym układzie planetarnym 5,81 Glieseg, oraz drugim układem planetarnym 2  0  1    R.S.2,21   9.

Przedstawione liczby w dwóch układach planetarnych drugim i czwartym mogą mieć związek z końcem pewnej epoki. Dodana liczba 9 do 2013 roku dała mi 2021 rok. Czwarty układ planetarny 5,81Glieseg, który odkryli naukowcy amerykańscy, odczytałem życie i śmierć Cheopsa. Urodził się 2640 roku przed naszą erą, mnożąc przez czwarty układ planetarny to dało mi liczbę 10,560 r.p.n.e.  Dodając dwie daty które wyliczyłem 10 560 + 2021 = 12 581. Z sumowanych liczb wyliczyłem datę 12 581 która nawiązuje do powtarzającego się przebiegunowania geomagnetycznego i może powtarzać się jak w zegarku. Czwarty układ planetarny 5,81 oraz liczba z niej 81 nawiązuje do: masa Ziemi do Księżyca, natomiast liczba 18, czytana z prawej do lewej, przedstawia siłę trzęsienia ziemi 8,1 stopnia w skali Richtera, jak również południk który biegnie z północy na południe przez Opole. Obie liczby zapisano na rys 13 z 11 maja 2010 r. Na tych liczbach podparty jest Korytarz Wstępujący jak również Korytarz Zstępujący w piramidzie Cheopsa. Księżyc ma wpływ na zmiany o tym mówią liczby 81 oraz 18, które często występują w przeróżnych obliczeniach. 12 581 - 9 = 12 572  to lata budowy piramidy. Dziewięć lat po wielkiej katastrofie zaczęto budowę piramidy Cheopsa. Wygląda na to że budowa trwała około 45 lat, zapisując szczegółowo wszystkie wydarzenia. Piramidę postawiono dla upamiętnienia największej katastrofy na Ziemi jaka wydarzyła się w tamtym czasie. Zapisano w niej wszystkie wydarzenia które miały miejsce w tamtym okresie oraz te które przypadną na obecne czasy. Czy przebiegunowanie idzie w parze, ze " zmianą nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny ekliptyki ". Korzystając z liczb które zawarto w układach planetarnych z naszej Galaktyki, stosując przy tym różne obliczenia matematyczne doszedłem do wniosku że na Ziemi wprowadzany jest nowy porządek. Drugi i czwarty układ planetarny powiązany ściśle liczbowo, może iść w parze z przebiegunowaniem oraz zmianą nachylenia osi obrotu Ziemi względem ekliptyki - mówią o tym liczby. W drugim układzie planetarnym, który znajduje się obok naszego układu planetarnego  2  0  1    R,S.2,21    9, oraz czwarty układ planetarny 5,81Glieseg, zapisano historię Ziemi w liczbach na 2021 rok, { ostatnie wydarzenie 12,581 }.

Uwaga! Wzór - obliczenia - pewnych odkryć naukowych nie wolno publikować. Żaden naukowiec nie publikuje odkryć naukowych bez zgody władz instytutu. Instytucje Naukowe są finansowanie przez państwo, a obowiązkiem każdej instytucji która dokonała pewnych odkryć naukowych do ich ujawnienia. Za każdym odkryciem naukowym idą tytuły stopnie naukowe oraz pieniądze, a przede wszystkim światowa renoma. Moja książka jest napisana bez wpływu osób trzecich. Moich badań nikt nie finansuje, nie jest moim obowiązkiem w wydanej książce opublikować  " Wzór do obliczeń ".

Niektóre wzory stosuję w obliczeniach na blogu.
Wzór nr 1 jest  zamieszczony na blogu, stosuję go w tekstach z których odczytuję katastrofy na ziemi na rys. 13 z 11 maja 2010 r. Ten sam wzór jest na okładce książki. Wenus przesuwając się po tarczy Słońca co 8 lat z przerwą co 105 lat, informuje nas o katastrofach na Ziemi. Stosując stałą liczbę 180 dni plus 18 lub 81 na przemian, wyliczymy bardzo dokładnie dzień katastrofy na Ziemi.
1. Wzór - " Wenus 93 stała 180 zmienne 18  oraz 81 = 26 ".
2. Liczbę 718 stosujemy przy największych wybuchach słonecznych, dodatkowo do tej liczby dodajemy dwa dni, to różnica między starym a nowym rokiem = 720. Od największej eksplozji na Słońcu dodajemy dwa lata czyli 720 dni. W ten oto sposób dowiemy się co nam zagraża z Kosmosu.
3. Co 100 oraz 200 dni.

Wszystkie wyliczenia z wzoru wpisuję do zwykłego kalendarza, w którym każdy miesiąc ma po 30 dni. Więc rok kalendarzowy ma w sumie 360 dni. Bardzo ważną rolę odgrywają dwie liczby 3 oraz 30. Mnożąc dwie wymienione liczby 360 x 30 oraz x 3 to otrzymam dwa różne wyniki.
a. pierwszy 360 x 30 = 10 800, trzy obiegi układu planetarnego " Nibiru ".
b. drugi 360 x 3 = 1080.

W  liczbie 1080 jest bardzo ważne przesłanie, co około 1080 dni powtarza się jakaś katastrofa na Ziemi. Pierwsze trzy liczby 108 nawiązują do: Orbita i Rotacja - źródło  " Wenus obiega Słońce w średniej odległości około 108 milionów kilometrów ". Wenus wpływa na zdarzenia ziemskie, również informuje przed katastrofami na Ziemi.  Kalendarz - wszystkie obliczenia wyprowadzone z wzoru wpisuję do kalendarza który mierzy 7 metrów 18 centymetrów. Wpisane liczby w  kalendarzu czytamy od prawej do lewej strony.  Liczba 718 wpisana jest w 48  układ słonecznym naszej Galaktyki, zapisany został szyfrem liczbowym w kolejności od dołu do góry:  48  0  24    R.S.71,8991   4. Pierwsze trzy liczby wskazują liczbę 718. Wymieniona liczba 718 służy do odczytania zagrożenia z kosmosu np. po wielkich eksplozjach na Słońcu. Od dnia w którym nastąpił wielki wybuch na słońcu powyżej klasy X ciągiem kilku dni, doliczamy 720 dni. W ten sposób dowiemy się co nam zagraża z kosmosu, możemy w odpowiedni sposób przygotować się na najgorsze.  W 48 -mym układzie planetarnym zapisana jest katastrofa na Ziemi. Czytając liczbę 718 z prawej do lewej to odczytam liczbę 817 odpowiada odbiciu lustrzanemu. Tabela Galerii naszej Galaktyki służy do wskazania współrzędnych geograficznych na wschód od " 0 " Greenwich lub na zachód od " 0 " Greenwich. 48 układ planetarny z naszej Galaktyki wskazuje 48 równoleżnik. Zsumowane temperatury które wyliczyłem na dzień 20/21 maja 2013 r. { 32 + 16 } =  48 wskazały mi 48 równoleżnik. Czytaną liczbę 48 z prawej do lewej, odczytamy siłę trzęsienia ziemi 8,4 stopnia w Skali R. Cztery dni później po wybuchu na słońcu w dniu 20/21 maj 2013 r. do takiego trzęsienia ziemi doszło - Sachalin Rosja. 

Dodając wszystkie liczby z numeracji układów planetarnych które wpisane są z prawej strony w trzeciej części przy układach słonecznych od 38 do 54 to odczytam liczbę 45, odwrotną 54. Posiadacze książki mają pełne rozeznanie całej Galaktyki z trzecią częścią. Przedzielić liczbę 54 przecinkiem 5,4 to otrzymamy powierzchnię piramidy Cheopsa 5,4 hektara. Pojedyncza czwórka z prawej strony z 48-go układu słonecznego informuje prawdopodobnie o czterech zminusowaniach naszej Gwiazdy przez 71 dni, w różnych odstępach czasu. Samotna czwórka może nawiązywać do powtarzających się trzęsień ziemi na 48 równoleżniku, oraz trzęsieniach ziemi powyżej 8,4 stopnia w kali Richtera. W 48 układzie słonecznym zapisano trzęsienia ziemi od: 8,1 do 8,9 dalej 9,9 dalej 9,1 cztery razy. Taki układ powstał z czterech liczb 71,8991  - 4. Może te liczby nie mają nic wspólnego z trzęsieniami ziemi. Jedno jest pewne, na 48 równoleżniku dochodzić będzie do powtarzających trzęsień ziemi o sile do 8,4 stopnia w skali Richtera. Jeżeli z wzoru wyliczyłbym 49 stopni C. to oznaczałoby że mamy do czynienia z 49 równoleżnikiem na którym dojdzie do trzęsieniem ziemi o sile 9,4 stopnia w Skali R. Czytamy z prawej do lewej. Dzień oraz południk w tym przypadku wyliczony zostanie z wzoru. Takie trzęsienia ziemi w przeszłości miały miejsce. Jeżeli chodzi o zminusowanie naszej Gwiazdy to próbę jednego zminusowanego Słońca już raz mieliśmy od 20 czerwca do 1 września 2010 r. Zdarzenie które miało miejsce podałem na moim blogu. W tym okresie wszystkie 54 Gwiazdy z naszej Galaktyki stały na jednej linii Galaktycznej przez 71 dni. Do takiego zdarzenia dochodzi raz na kilkanaście tys. informując o początku przemian w Galaktyce oraz w naszym układzie Planetarnym.  O tym zdarzeniu pisałem na moim blogu.  Skutki katastrofalne Japonia odczuwa do dziś po trzęsieniu ziemi o sile 9 stopni w skali R. w 9-tej strefie czasowej z 11 marca 2011 r. Powracam ponownie do liczby 45 może ona mieć wpływ na zmianę klimatu. Komnata Króla szyb południowy a w nim zawarty kąt 45 stopni odnosi się do czasów sprzed potopowych około 12 572 tys lat temu. Szyb południowy wskazuje 45 układ planetarny z naszej Galaktyki o wartościach liczbowych R.S.68,2345   23  0  45    5. Informuje on o zagrożeniu z kosmosu spadającymi asteroidami na naszą Planetę. Czytając liczbę 45 z prawej do lewej odczytam  54 układ planetarny o wartościach liczbowych R.S.80,11331   1. W tych liczbach zapisane jest przesłanie 11 marca, 33', 13 marca, 33 lata, nawiązujące do życia i śmierci. Szyb południowy to na południe od równika.

24 układ planetarny o wartościach liczbowych R.S,35,2331   24  0  12   7. Z tych wartości liczbowych odczytałem narodzenie Jezusa. Urodził się 24 grudnia o godz. 23 31, żył 33 lata, został pozbawiony życia 13 marca. Przedstawiłem porównanie dwóch układów planetarnych od narodzenia aż do śmierci zapisanym na 54 układzie słonecznym. Tak też może być na naszej Ziemi. Z przedstawionych liczb odczytałem życie Jezusa. Natomiast kanał północny wznosi się pod kątem 31 stopni. Źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida. " Szyby w Komnacie Króla mają wyloty na zewnątrz, natomiast północny pod kątem 31 stopni ". Czytając liczbę 31 stopni z prawej do lewej odczytam liczbę 13. Odnosi się on 13-tego układu planetarnego " Nibiru " którego zapisano szyfrem o wartościach liczbowych: R.S.38,2721  26  0  13    6. Odnosi się do dzisiejszych czasów. Na wysokości około jednego metra od posadzki", szyby mają wyloty na zewnątrz. Autor jasno przedstawia dwa trzynaste układy planetarne jeden nad drugim, czyli 25 oraz 26. Odnosi się to także do podniesionego poziomu wody w Oceanach o jeden metr. Dodane obydwie liczby, odczytane z prawej do lewej które zawarto w szybach dały mi wynik: 54 + 13 = 67. W tej liczbie 67 stopni zawarto: prawdopodobieństwo że biegun północny zmieni swoje położenie o 66 stopni 33', to już będzie katastrofa na Ziemi.

Zawarte kąty w szybach dały wynik w zaokrągleniu 67 stopni i są odwrócone o 180 stopni. W obecnych obliczeniach zawarty kąt 45 stopni odnosi się do teraźniejszych czasów na północ od równika. Korzystam źródło: " Wikipedia Wolna encyklopedia " cyt: Nachylenie płaszczyzny równika niebieskiego względem ekliptyki powoli zmienia się w czasie i aktualnie wynosi 23 stopnie 26 ' co jest następstwem nachylenia osi Ziemi. Jeżeli takie nachylenie zmienia się w czasie, to nam na razie nic nie grozi, a gdyby było przyspieszone to byłaby katastrofa na Ziemi.
Do końca nigdy nie poznamy dzieła Bożego, a może to nam przyszło poznać całą prawdę w dzisiejszych czasach.

Jak podałem na początku prawdopodobnie do takiej zmiany nachylenia osi lub przesunięcia biegunów doszło około 12,572 tys lat temu. Wydarzenia ze słońca przeniesione na ziemię wpłyną prawdopodobnie na te zmiany.  W dniach od 8 do 13 marca wyliczyłem zawarty kąt a dniach 66 stopni 33 '. W Wikipedii Piramidzie Cheopsa ten kąt zawarto w szybach Komnaty Króla 67 stopni - { 70 - 33 = 37 }. Trzynasty dzień marca to dzień śmierci Jezusa nawiązuje do końca pewnej epoki. 37 układ planetarny wskazuje na zachód od " 0 " Greenwich: np. Ocean Atlantycki,Europa Zachodnia oraz Ameryka. To samo wydarzenie może powtórzyć w obecnych czasach. Czy będzie to proces powolny rozłożony w okresie dziewięcioletnim, a może stać się to nagle. Nasza planeta Ziemia w czasach przedpotopowych musiała mieć inne wschody Słońca. Przedstawiłem to na rys. nr 14 opublikowany, wtorek 11 maj 2010 r. Podczas zmiany nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny ekliptyki, wody  Oceanów mogą się wylać z koryt, na różną wysokość od 81,7 do 817 metrów, zalewając wszystko co stanie na przeszkodzie. To jest tylko teoria niepotwierdzona. Przedstawione liczby 45 oraz 54 informują o temperaturach jakie będą panowały w przyszłości.

Na wykresie 25 zapisano szyby z Komnaty Króla, szyb 45 stopni oraz szyb 31 stopni. Bardzo ważne to rozwarte kąty w szybach dla 45 stopni oraz 31 stopni. One wskazują odległość 104 tys. lat świetlnych od siebie z próżnią w środku. Szyby z tamtego okresu wskazywały dwa układy planetarne 45 oraz 31, które mieściły się z lewej strony naszej Galaktyki. Natomiast 54 oraz 13 układ planetarny mieszczą się obecnie z prawej strony naszej Galaktyki czytamy z prawej do lewej, na Ziemi to na wschód od " 0 " Greenwich. Dotyczy to także naszego Słońca, wiele wydarzeń na Słońcu będzie z prawej strony naszej Gwiazdy.
Wniosek: rozpiętość pomiędzy dwoma układami planetarnymi w naszej Galaktyce wynosi 104 tys. lat świetlnych od siebie. W środku występuje nisza lub próżnia. Układy planetarne w naszej Galaktyce nie lecą w jednej linii, lecz są przesunięte względem siebie od 19 do 20 tys lat świetlnych. Układy planetarne prawdopodobnie są ustawione na wzór żmii zygzakowatej.

Wykresy nr 25 oraz 26 nawiązują do odległości 104 tys. lat świetlnych od siebie. Odległość między nimi 104 tys. lat świetlnych od siebie.

Wykres 26 mówi o dwóch zamkniętych szybach w Komnacie Królowej. 37 oraz 38 są to dwa układy planetarne nawiązujące do naszych czasów. Obydwa wiodą poziomo na długości 193 cm oraz 203 cm. Następnie załamują się pod kątem 37 oraz 38 stopni. Wskazując ostatecznie 37 oraz 38 układ planetarny z naszej Galaktyki. Nie wiem dlaczego szyby zamknięto. Może coś musi się spełnić na Ziemi aby zostały otwarte. Prawdopodobnie może chodzi o zmianę nachylenia osi obrotu Ziemi względem płaszczyzny ekliptyki, lub zmianę biegunów geomagnetycznych Ziemi, aby ostatecznie wskazały nowe ustawienie dwóch układów planetarnych w naszej Galaktyce.

Stosując różne warianty matematyczne: przez dzielenie, dodawanie, mnożenie, odejmowanie dla liczby 45 lub 54 zawsze wyjdzie liczba 9, która wskazuje dziewiątą strefę czasową Japonia.
a. 54 - 45 = 9
b. 5 + 4 = 9
c. 45 : 5 = 9
d. 9 x 5 = 45
W wyliczonych liczbach zlokalizowane są strefy czasowe z równoleżnikami na Ziemi zagrożone trzęsieniami ziemi, tj. czwarta, piąta, dziewiąta strefa czasowa, równoleżniki to: od 45 do 54.
Nasza Gwiazda jako informator.

Patrząc na 38 układ planetarny 38  0  19    R.S.56,5691   9, to jednak od niego wszystko się zaczyna jak również wszystko   się na nim zakończy. Na mój blog cztery miesiące przed datą 21 grudnia 2012 r. podałem cyt: " że końca świata w tym dniu nie będzie ". Z temperatur słonecznych oraz zdarzeń na ten dzień nic nie odczytałem aby 21 grudnia 2012 r. był końcem świata. Czy mamy wierzyć w przepowiednie? A jeżeli data o końcu świata źle została odczytana. Kalendarz piszemy od lewej do prawej natomiast odczytujemy od prawej do lewej strony. Rok 2012 miał wpisać się do historii jako ten w którym miał nastąpić " Koniec świata". Jeżeli jest tak ważny 2012 rok to powinien być odczytany także odwrotnością czytając z prawej do lewej, czytamy wtedy 2021 rok. 2012 rok + 9 lat = 2021 rok.
Nasza Gwiazda w dniach od 7 do 9 marca 2012 informowała o zmianach zachodzących na Słońcu, przez trzy dni. Potężne wybuchy na Słońcu które miały miejsce w dniach od 7 do 9 marca 2012 r. informują o takich zmianach. Około 100 dni później zaczęły podnosić się temperatury, które początkiem lipca sięgały nawet do ponad 35 stopni C. w cieniu, informując o średnich temperaturach jakie będą panowały w Polsce. Dzień 8 marca 2012 r. odgrywa zasadniczą rolę, znajduje się centralnie pomiędzy liczbą siedem a liczbą dziewięć  w pierwszej dekadzie marca. Liczbę 38 z 38 układu słonecznego czytając z prawej do lewej odczytamy także dzień 8 marca. Więc dzień 8 marca w 2012 r jest pierwszym sygnałem o zachodzących zmianach.

Ostatnia liczba dziewięć przy 38-mym układzie planetarnym którą wcześniej wyliczyłem informuje o dziewięciu latach przemian, wskazując ostatecznie rok 2021 ostatnim.

> { Dziewięć lat przemian w Polsce oraz na świecie } <

Jeżeli 2013 rok jest pierwszym w którym zaszły pierwsze zmiany, to po dziewięciu kolejnych latach 2021 rok będzie ostatnim.
Tak to wygląda teoretycznie. Spójrzmy na wydarzenia ziemskie które miały miejsce na Ziemi w 2013 r.

> Od którego to roku zaczynamy odliczanie <

Wydarzenia odnoszą się do liczby 38 z 38 układu słonecznego oraz trzynastego. Liczba 38 lokalizuje równoleżnik który przecina dwa państwa na Półwyspie Koreańskim. To w drugiej dekadzie 2013 r. o mały włos doszło by do konfliktu zbrojnego, pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. Tak wskazały dwa układy słoneczne " Nibiru " - 127 oraz + 127 w dniu 19 oraz 20 kwietnia 2013 r. Dwa układy słoneczne " Nibiru " zapisano na trzynastym miejscu w naszej Galaktyce. Cyt: " Kanał  północny w Komnacie Króla wznosi się pod kątem 31 stopni " wskazując na układ planetarny " Nibiru ". Kąt 31 stopni czytany z prawej do lewej da nam 13-tą pozycję w Galaktyce. Jak widać dwa ruchome układy planetarne wpłynęły na losy Ziemi w 2013 r.

Pierwszy sygnał.
Pojedyncza liczba 56 nawiązuje do stwórcy Pana Boga.
W mojej dacie urodzenia pojawiły się dwie jednakowe liczby 56,56  nawiązują one do dwóch papieży na stolicy Piotrowej w obecnych czasach w 2013 r. Dając dowód zachodzącym zmianom na górze jak i na dole. W liczbach 56,56 wskazałem współrzędne geograficzne w okolicach Jekaterynburga - Rosja, upadek pierwszej asteroidy 15 lutego 2013 r. Także śmierć mojej ukochanej żony jest zapisana w 2013 - 1957 = 56,56 przecinek oddziela moje małżeństwo na zawsze. Nawet planeta Wenus kursem po tarczy Słońca z dnia 5/6 czerwca 2012 r. po dodaniu 261 dni wskazała datę 26/27 luty 2013 r. na decyzję papieską. Trzynaście dni później powołano nowego Papieża.
Wszystko zaczyna się od 2013 r.
Arcydzieło

Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem, stworzyła największe arcydzieło jakie mogło powstać  z temperatur słonecznych. Jest to rysunek 13 z 11 maja 2010 r. Znowelizowany rys. nr 13 opublikowany w niedzielę 6 stycznia 2013 r. powstał na bazie temperatur słonecznych. Odpowiada danym z piramidy Cheopsa w Gizie. W książce ten rysunek został rozszerzony o wszystkie wydarzenia z obliczeniami jakie mają miejsce na Ziemi. Wielu wizjonerów wskazywało datę końca świata, lecz żadna nie miała pokrycia z wydarzeniami na Ziemi oraz na Słońcu. Wydarzenia które przedstawiłem w liczbach pokrywają się z rzeczywistością w dzisiejszych czasach, nawiązują do końca pewnej epoki na Ziemi. Parametry z przedstawionego rysunku odpowiadają wydarzeniom na ziemi, również identyczne dane zawarto w " Wikipedii  piramida Cheopsa ". Ten rysunek przedstawia wszystkie wydarzenia które miały miejsce na Ziemi w ostatnich latach, prócz jednego. Począwszy od wybuchów wulkanów Islandia, wybuchu na Słońcu 20 lipca 2009 r. z temp. 358 stopni C. która odpowiada wadze piramidy 6796136 w mil. ton, tranzyt Wenus po tarczy słonecznej 5/6 czerwca 2012 r., wpisany w Korytarz Wstępujący 39 metrów. Liczba 39 odpowiada liczbie 93 która dotyczy planety Wenus - cyt: " masa atmosfery jest 93 razy większa od ziemskiej ". Wodnik z wielka literą " W ", powodzie na świecie, księżyce układu słonecznego " Nibiru ", 13,16 lipiec oraz 6,9 sierpień wpisane w rysunek. Spadające asteroidy na naszą Ziemię począwszy od  2013 r. przez dziewięć lub 18 lat. Topniejącymi lodowcami na biegunach. Najważniejszym zapisem jaki powstał  to kąt zawarty pomiędzy 30 lipca a 5 sierpnia 66 stopni 33'. I to właśnie w tym kącie zawarte jest wielkie wydarzenie Ziemskie, które nawiązuje do końca pewnej epoki na ziemi. Takie zmiany zachodzą również w naszej Galaktyce.

Kąt 66 stopni 33', wskazuje koło podbiegunowe na północy, z zaznaczeniem północnej Islandii. Pomiędzy 30 lipca a 5 sierpnia zawarto kąt oraz liczbę z sześciu dni, { 6 + 1 } 56. Takie samo wydarzenie zawarto w Biblii. Pan Bóg stworzył świat w sześć dni, a siódmego odpoczywał. W mojej dacie urodzenia zawarto te same liczby { 6 + 1 = 56 }, szósty styczeń 56 zawarte liczby informują o ważnych wydarzeniach, zapisano w nich los w 2021 r? Podsumowując, w obliczeniach wyraźnie zaznaczyłem dwie daty od 6 stycznia do 11 stycznia 2021 r. oraz od 8 marca do 13 marca 2021 r. Na ile będą one prawdziwe, okaże się w 2021 roku.

Wydarzenia na Ziemi które miały oraz mają miejsce są powiązane z liczbami z 38 układu słonecznego. 38 układ słoneczny zapisany szyfrem liczbowym R.S.O.P.56,5691   9   38  0  19.
a. Dwie liczby 56,56 nawiązują do dwóch Papieży, życia i śmierci.
b. w liczbie 38 w 2012 r. ma na naszym Słońcu największa eksplozja od 7/8/9 marca 2012 r.
c. Jedenastego marca 2011 r. ma na Ziemi potężne trzęsienie ziemi z tsunami w { dziewiątej } strefie czasowej Japonia, { liczba 9 występuje wyraźnie w 38 układzie planetarnym }.
d. Pan Jezus zostaje zamordowany 13 marca.
e. przeżył 33 lata, liczba 33 nawiązuje do trzydziestu trzech minut, {  z 33 roku życia }.
f. dokładnie 13 marca 2013 r. zostaje wybrany nowy Papież, po 13-tu dniach.
g. w liczbie 38 zawarty jest równoleżnik który przecina 127 południk miejsce Półwysep Koreański.

Jeżeli wszystkie wydarzenia połączymy w jedno to mamy kumulację z sześciu dni. Pojedyncze eksplozje na Słońcu rozrzucone w całym roku potrafią się skumulować w ciągu kilku dni. Taką kumulację odczytałem w moim kalendarzu i podałem na moim blogu w dniach od 12 do 16 lipca 2012 roku. Skutki - przetoczone tornado przez północne tereny Polski. Prawdopodobnie raz na kilkanaście tysięcy lat stworzy się taka kumulacja w ciągu kilku dni. Spójrzmy na przesłanie zawarte w dniu 8 marca 2012 r. Liczba 718 odgrywa główną rolę, dodając do daty  8 marca około 720 dni to wyliczam ponownie dzień 8  marca tylko 2014 r. W tym dniu zapiszemy kolejną historię na naszej Ziemi. Wenus kursem po tarczy słonecznej z dnia 5/6 czerwca 2012 roku także informowała o wielkim wydarzeniu nazwałem to katastrofą: zastosuję stały wzór do katastrof. Wenus 93 stała + 180 plus 18 oraz 81.
a. 5/6 czerwiec + 180 = 5/6 grudzień 2012 r.
b. 6 grudzień + 81 dni = 26/27 luty 2013 r. Data 26/27 luty 2013 r.  to decyzja o rezygnacji Benedykta XVI z urzędującego stanowiska, ogłosił osobiście 28 lutego 2013 r.

Obliczenia które przedstawiłem, zapisałem na rys. 13 z 11 maja 2010 r. zgadzają się z rzeczywistością. Przedstawione zdarzenia na Słońcu oraz na Ziemi, powiązane z liczbami, które przedstawiłem mogą nawiązywać do końca pewnej epoki na Ziemi. Takie wydarzenia miały miejsce, będą miały i nie mamy na nie wpływu. W 38 układzie słonecznym zapisany jest początek oraz koniec, śmierć i ponowne życie:
>  2013 - 1957 = 56,5691   38  0  19     9 <
dodajemy  >   2013 + 9 = 2021 <
czytamy z lewej do prawej >  2021 - 1956 = 65 <
> 56 =  6591 - 1202 < czytamy z prawej do lewej
9 sierpień 2013 r. - asteroida - eksplozja - księżyc Nibiru - czy trzęsienie?

Zbliża się 9 sierpień 2013 r. który prawdopodobnie będzie wielkim wydarzeniem. Wróćmy najpierw wstecz o 720 do dnia 9 sierpnia z 2011 r. w tym dniu rejestruję najwyższą temperaturę + 35 stopni C.  w Słońcu. Natomiast prognoza kosmiczna NOAA/Space Center prognozowania pogody rejestruje najwyższy wskaźnik wybuchu na Słońcu powyżej X2.8. Przypominam że tajemnicza liczba Cheopsa 718 nie jest już tajemnicą. Jest to 48 układ słoneczny który zapisałem szyfrem o wartościach liczbowych R.S.71,8991   4    48  0  24. Od 9 sierpnia 2011 r. do 9 sierpnia 2013 r. mija dokładnie 720 dni. Na ukośnych liniach Słońca od 7 do 9 sierpnia zarejestrowałem coś lecącego w stronę Ziemi. Może to być po eksplozji na Słońcu, plazma słoneczna skierowana prosto w naszą Planetę, lub jak wspominałem pędząca asteroida prosto na Ziemię. Przypomnę tylko że w kosmosie krążą miliardy asteroid. Jednak nie wszystkie spadają na Ziemię. O tych które lecą w kierunku naszej Planety nasza Gwiazda uprzedza około 720 dni wcześniej. Są to wybuchy na Słońcu ciągiem kilku dni powyżej klasy X.  Miejsce upadku asteroidy na Ziemię wskazuje Tabela Galerii.  Rys. 13 z 11 maja 2010 r. przedstawia czwarty księżyc z układu planetarnego " Nibiru " w dniu 9 sierpnia. W kosmosie wszystko jest ze sobą ściśle powiązane, eksplozja na Słońcu powiązana jest z Księżycem w dniu 9 sierpnia 2013 r. To nie przypadek że Księżyc na rys 13 z 11 maja zgrał się z największym wybuchem na Słońcu w dniu 9 sierpnia. Każda gwiazda z naszej Galaktyki ma określone zadanie do spełnienia, przekazać informację do odbiorcy, ze wskazaną datą, i bieżącą sytuacją w układzie planetarnym jak również w Galaktyce.   

Bardzo ważna została zapisana temperatura w tym dniu + 35 stopni C. Odpowiada ona 35 oraz 53 układowi planetarnemu z naszej Galaktyki. Trzeba wziąć pod uwagę numerację układów słonecznych. Jeżeli pierwsze wydarzenie z asteroidą mieliśmy w 38 układzie słonecznym o współrzędnych geograficznych 56,56 - Rosja. To drugim miejscem które trzeba wziąć pod uwagę jest 39 układ planetarny o współrzędnych geograficznych 59 x 20, nie ignorując 40 układu planetarnego o współrzędnych geograficznych 59 x 62- północny - Ural - Rosja.
Pierwsze współrzędne geograficzne 59 x 20 wskazują lokalizację na zachód od " 0 " Greenwich na południe od Islandii. Tu obawiał bym się najbardziej niebezpiecznego miejsca, upadku asteroidy do Oceanu Atlantyckiego. Islandia jest punktem zapalnym, od niej wszystko się zaczęło, pierwsza erupcja wulkanu na Islandii 14 kwietnia 2010 r. Upadek asteroidy do Oceanu Atlantyckiego może spowodować wielkie tsunami w dniu 9 sierpnia 2013 r.

A może wcale nie chodzi o asteroidę a inne niebezpieczeństwo związane z katastrofą np. trzęsienie ziemi, wielki cyklon, w każdym bądź razie trzeba brać wszystkie możliwe zagrożenia które przypadną na dzień 9 sierpnia. Przypominam że z ciągu wybuchów słonecznych powyżej klasy X oraz najwyższych temperatur słonecznych zarejestrowanych  w tym dniu, można odczytać zagrożenie z kosmosu np. pędzącą asteroidę w stronę Ziemi.
Z temperatury słonecznej odczytałem dwa układy planetarne zapisane o następujących wartościach liczbowych.
1. R.S.53,1835    18  0  35    1 - 53 x 18 - współrzędne geograficzne dla naszej Ziemi.
2. R.S.80,2753    27  0  53    1 - 80 x 27 - współrzędne geograficzne dla naszej Ziemi.

Jeden i drugi układ słoneczny posiada wpisaną temperaturę + 35 stopni C. Obydwa układy słoneczne znajdują się z lewej strony naszej Galaktyki. Natomiast temperaturę zarejestrowałem na terytorium Polski w Opolu, na wschód od Greenwich. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie zagrożenia, nawet współrzędne 56,56 z okolic Jekaterynburga - Rosja. Obydwa układy słoneczne wskazują współrzędne geograficzne dla Ziemi.
a. 53 x 18.  to Ocean Atlantycki na zachód od Irlandii poniżej Islandii. Na wschód od " 0 '' Greenwich okolice Bydgoszczy Polska.
b. 80 x 27. Nepal nizina Gangesu oraz wyspy Svalbard na Morzu Arktycznym.
Czy jesteśmy bezpieczni w tej Komnacie?
Asteroidy - Tora - ciąg asteroid.

Moja strona internetowa, środa 5 stycznia 2011 r. Opublikowałem ciąg wybuchów słonecznych od 11 lutego do 22 lutego. W dniu 15 lutego 2011 roku nasza Gwiazda zarejestrowała największy wybuch na Słońcu powyżej klasy X. Liczba 720 informuje nas co się stanie za 720 dni od największej eksplozji na Słońcu. Do tej daty 15 luty 2011 rok dodajemy 720 dni to wyliczamy ponownie 15 luty tylko 2013 r. Współrzędne geograficzne zawarte w 38 układzie słonecznym 56,56 wskazały okolice Jekaterynburga - Rosja, upadek asteroidy w Czelabińsku. Ja pierwszy opisałem przypadek upadku asteroidy w okolicy Jekaterynburg w mojej książce. Czwartek 9 maja 2013 r. podaję na moją stronę internetową ciąg wybuchów słonecznych od 9 do 15 maja 2013 r. Eksplozje na Słońcu rozpoczęły się już od 9 maja tuż przed północą i trwały ciągiem do 15 maja 2013 r. Zgodnie z obliczeniami. Można sprawdzić wpis podany na moim blogu. W dniach od 13 maja do 15 maja miały miejsce cztery największe eksplozje na Słońcu powyżej klasy X. Mogą one nawiązywać do jednej asteroidy pędzącej w stronę Ziemi już za około {718 + 2 = 720 } dni które przypadną na wyliczone dni od 13 do 15 maja 2015 r. Lub cztery asteroidy pędzące w stronę Ziemi.

Współrzędne dla tej asteroidy byłyby tym razem na wschód od " 0 " Greenwich 59 x 62 Ural na północ od Jekaterynburg - Rosja. Dorzucam do strony internetowej dwa wykresy z wybuchów słonecznych:
a. jeden zapisany przez NOAA/Space Center prognozowania pogody od 13 do 15 maja 2013 r. (źródło: www.swpc.noaa.gow/today.html#xray  wykres nr 23).
b. drugi osobiście zarejestrowany w dniu 14 maja 2013 r w najwyższej temperaturze 34 stopnie C. o godz: 15:43 czasu polskiego wykres nr 24.

Najwyższa temperatura z tego dnia 14 maja wynosi + 34 stopnie C. Temperatura + 34 stopnie C. nawiązuje ona do 43 układu słonecznego o współrzędnych geograficznych: 65 x 22 do 43. Z tych współrzędnych można wyliczyć dwa miejsca upadku asteroidy. Od północnej Norwegii po Morze Śródziemne. Na tych współrzędnych znajduje się Polska. Druga wersja to okolice Pakistanu basen Oceanu Indyjskiego. 16 maj 2013 rok Wybuch na Słońcu godz: 00:43:42 UT.  W wybuchu słonecznym z dnia 16 maja także odczytałem liczbę 43. Nawiązuje ona do 43 układ słonecznego o następujących liczbach R.S.65,2243   22 0  43. Zapisane są tu współrzędne geograficzne 65 x 22. Również w liczbie 43 jest wpisany równoleżnik, który przebiega przez środkowe Włochy. Dodatkowo temperatura + 34 stopnie C. wskazuje 34 układ planetarny zapisany szyfrem o wartościach liczbowych R.S.50,4581   34  0  17   2. Początkowa liczba 50 z tego układu słonecznego informuje o katastrofie, może ona przybrać różne formy. Dodam jeszcze że liczba 50 to równoleżnik który przechodzi przez Kraków - Polska. Wskazane miejsca które wymieniłem mogą być nawiedzone spadającymi asteroidami za około 720 dni czyli od 13 do 15 maja 2015 r. Największe wybuchy słoneczne które miały miejsce od 13 do 15 maja wpłyną ujemne na naszą planetę Ziemię. Prawdopodobnie  dojdzie do erupcji wulkanów, trzęsień ziemi lub innych nieprzewidzianych katastrof na Ziemi nawet za 100 dni to przypadnie na 24 sierpień 2013 r.
30 sierpień 2013 r. także wpłynie na zmiany zachodzące na Ziemi, połączone z trzęsieniami ziemi.

Raptowna zmiana pogody jak pisałem wpływa na trzęsienia ziemi, np. najniższa temperatura zanotowana w jakimś miejscu na Ziemi wpływa na trzęsienia ziemi. Dodam jeszcze że najniższą temperaturę zanotowaliśmy 17 marca 2013 r. miała miejsce w Kotlinie Orawskiej około minus 30 stopni poniżej zera. 16/17 marzec 2013 r. z temperatur słonecznych wyliczam takie oto liczby:
+ 136 oraz - 150 stopni C. Liczba minus 150 odpowiada za trzęsienia w Polsce. Przykład trzęsienia ziemi w tej liczbie mieliśmy 19 marca w okolicach Polkowic Polska 4,6 stopnia w skali Richtera.
Po dodaniu 100 dni w kalendarzu mamy 26/27 czerwiec 2013 r. W tym dniu wyliczam następujące  liczby:
+ 2  0  3     - 93.   oraz - 2,  + 7,  - 3. Liczby 2  0  3 także odpowiadają za trzęsienia w Polsce które prawdopodobnie przypadnie na 26/27 czerwiec 2013 r.
Mówi o tym trzeci układ słoneczny  którego zapisano następującym szyfrem:
R.S.5,23   2  0  3     8. Liczby - 2, + 7, - 3,  informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Dodam jeszcze że 19-ty południk przecina Polskę na dwie połowy na 51 równoleżniku woj. Łódzkie, na północ od Częstochowy. Tym razem przedstawiłem wszystkie możliwe zagrożenia. Wyliczenia nie muszą pokrywać się z rzeczywistością.
16 maj + 180 dni = 16 listopad 2013 r. układ planetarny " Nibiru " zarejestrował liczbę + 127, x 18 = Filipiny.
Asteroidy

9 marzec 2013 r. Przy bardzo niskiej aktywności słonecznej obok naszej Ziemi przeleci asteroida.
Zastosuję stały wzór dla asteroidy, która informuje o następnym wydarzeniu na Ziemi jak również na Słońcu. Wszystko w kosmosie jest powiązane.
Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.
a. 9 marzec 2013 r. + 180 dni = 9 wrzesień 2013 r.
b. 10 wrzesień 2013 r. z temperatur wyliczyłem + 46 oraz -15. Wyliczone współrzędne geograficzne lokalizują niebezpieczne miejsca na Ziemi, 46 równoleżnik - wyspy Kurylskie.
+ 46 - 15 = 31 może to być również 31 równoleżnik przecina 167 południk. 15-ty równoleżnik po równikiem przecina 167 południku - lokalizuje okolice Vanatu lub wyspy Marszala.
c. 9 wrzesień 2013 + 18 = 26 wrzesień w tej dacie zapisano bardzo ważne wydarzenie.
20 kwiecień 2012 rok + 518 dni = 28 wrzesień 2013 rok. Z liczby + 151 stopni C.  oraz - 140 stopni C. można wyliczyć + 151, 15 południk oraz 51 równoleżnik. 51 równoleżnik może mówić o sile trzęsienia ziemi 5,1 stopnia w skali Richtera. Miejsce przecięcia Lubuskie, wyznaczone miejsce może mówić o trzęsieniu ziemi. Zwracam uwagę że z liczb wyliczyłem 19 południk dzieli Polskę na dwie połowy, wskazując miejsce trzęsień, środek Polski oraz południe.
d. 9 wrzesień + 81 dni = 30 listopad 2013 r. potężny wybuch na Słońcu, wpłynie na nieprzewidziane zjawiska na Ziemi.
Budowa 13-tego układu planetarnego z naszej Galaktyki " Nibiru ", oraz wpływ na obecne wydarzenia na Ziemi.

Dwa układy planetarne które mają swoje miejsce na 13 pozycji po obu stronach w naszej Galaktyce, co 3600 lat zmieniają swoje położenie. Zmiana układów planetarnych wprowadzana jest po to aby zaprowadzić porządek w układach planetarnych oraz na planetach w których istnieje życie. Układy planetarne które zajmują trzynastą pozycje nazwano "Nibiru". Rok 2013, 19/20 kwiecień dwa układy planetarne " Nibiru " spotykają się po przeciwnych stronach w naszej Galaktyce.
a. 19 kwiecień - 127 stopni C.   + 130 stopni C. { + 9,     - 3 }
b. 20 kwiecień - 136 stopni C.  + 127 stopni C.  { + 42,  + 9 } = 49 równoleżnik.
Już niejednokrotnie pisałem że numeracja układów planetarnych przedstawionych w Tabeli Galerii z naszej Galaktyki odpowiada współrzędnym geograficznym naszej Ziemi. Każda inna nazwa układów planetarnych odbiegać będzie od rzeczywistych zdarzeń na naszej Ziemi. Dodane liczby dwóch układów planetarnych " Nibiru " dały mi odległość - 127 + { + 127 } = 254 w tys lat świetlnych od siebie. Nasza Galaktyka która składa się z 56 układów planetarnych ma długość około 254 tys lat świetlnych od siebie, a szerokość 104 tys lat świetlnych od siebie. Pierwszy układ planetarny który znajduje się najniżej jest to nasz najmniejszy układ planetarny oznaczony szyfrem liczbowym R.S.1,11    1  0  1     9. Natomiast ostatni największy 56 układ planetarny którego zapisano szyfrem liczbowym R.S.83,12171   56  0  28  znajduje się po przeciwnej stronie w naszej Galaktyki. Odległość między nimi wskazały dwa układy " Nibiru " 19 oraz 20 kwietnia 2013 r. w odległości 254 tys. lat świetlnych od siebie. Ostatni 56 nawiązuje do stwórcy Pana Boga który czuwa nad całością.
Budowa 13 układu planetarnych " Nibiru ". R.S.38,2721    26  0  13   6  wskazuje współrzędne geograficzne Ziemi.
Jeżeli ktoś nie wierzy w istnienie układów planetarnych " Nibiru " to tak jakby nie wierzył  w istnienie dwóch państw na półwyspie Koreańskim. To samo dotyczy dwóch południków 19-tego oraz 20-tego które biegną z północy na południe w Polsce, dzielą one Polskę na dwie połowy wschodnią oraz zachodnią.
a. pierwsza liczba 38 z lewej strony wskazuje równoleżnik na naszej Ziemi - obecnie Korea, oraz 38 układ planetarny.
b. następnie liczba 2 informuje o dwóch układach planetarnych również o dwóch państwach sąsiadujących na Ziemi.
c. liczba 127 czytana z prawej strony do lewej wskazuje południk który przecina 38 równoleżnik, miejsce przecięcia to półwysep Koreański.
d. jednocześnie ta sama liczba 127 informuje o odległości w tys. latach świetlnych od naszego układu planetarnego.
e. Liczba 6 informuje o sześciu księżycach.
f. liczba 7 to Gwiazda.
g. liczba 13 to pozycja w Galaktyce.
h. liczba 26 to 26 układ planetarny w naszej Galaktyce.
i. pozostało { 0 }  owalne otwory to układy planetarne.
j. liczba 38 ostatecznie wskazuje 38 układ planetarny z naszej Galaktyki.
Z dwóch układów planetarnych 13-tego  oraz 38-mego odczytałem następujące miejsca na Ziemi.
1. Półwysep Koreański.
2. Okolice Jekaterynburga - Rosja.
To nie przypadek aby dwa układy planetarne " Nibiru " odniosły się do miejsca na półwyspie Koreańskim. Miejsce przecięcia 38 x 127 wyliczyłem z temperatur słonecznych z naszej Gwiazdy. 38 układ planetarny jest ściśle powiązany z 13-tym układem planetarnym który we współrzędnych geograficznych 56,56 wskazał okolice Jekaterynburg.  Może to miejsce jest związane z innym wydarzeniem np. przesunięciem bieguna docelowego, upadkiem asteroidy. Hipotez wiele. Układy planetarne " Nibiru " mają jasny cel którego prawdopodobnie do końca nie poznamy.
W Wielkiej Galerii w piramidzie Cheopsa po obu stronach znajduje się po 27 owalnych otworów, plus dwa zbliżone do siebie to 55 oraz 56 układ planetarny. W obecnych czasach w 2013 r. na półwyspie koreańskim dwa Państwa stały w obliczu wojny. Pomiędzy liczbami 19 oraz 20 w dzisiejszych czasach mieszczą się Wadowice, miejsce urodzin Papieża Polaka. Jakie skutki poniesiemy na naszej Ziemi po spotkaniu dwóch układach planetarnych. Na pewno nie będziemy smarowani miodem...
Zastosujmy stały wzór dla wyliczonych dat 19/20 kwiecień oraz liczby 254. To nie przypadek aby dwa układy planetarne wpisały się w datę 19/20 kwiecień. Ową datę, 20 kwiecień 2012 rok oraz liczbę 518 wyliczyłem początkiem stycznia 2012 roku podając na blog 5 stycznia 2012 roku. Na tamten czas wyliczyłem liczbę 518, która lokalizuje Opolszczyznę, informując o końcu pewnej epoki. { 2012 r. + 9 lat = 2021 r. }     10 560 + 2021 = 12 581.
Prościej 2012 + 9 = 2021 rok. 12,581 lat temu miała miejsce katastrofa na Ziemi, lub co 12,581 lat powtarzają się katastrofy na Ziemi, w różnych miejscach.
Legenda do liczb:
a. rok 10,560 to data p.n.e.
b. rok 2012 to okres od narodzin Jezusa.  Dodane obie daty dały rok 12,572 lata.
c. liczba { 9 } dziewięć występuje przy 38 układzie planetarnym. Do daty 12,572 dodając 9 lat =  12,581. Wstępnie można obliczyć że co 12,581 lat dochodzi do katastrof na Ziemi.
d. czwarty układ planetarny 5.81 Glieseg, w ostatnich trzech liczbach nawiązuje do tej daty.
e. liczba + 5,18 wyliczona w Opolu 20 kwietnia 2012 r. = 28 wrzesień 2013 rok.
Liczba 81 z liczby 5.81 nawiązuje do Księżyca. Z liczb wynika że prawdopodobnie Księżyc ma wpływ na zmiany oraz wydarzenia. W książce nawiązałem do dwóch księżyców, z innych układów planetarnych, które mogą mieć wpływ na zmiany. Drugi układ planetarny o wartościach liczbowych 2  0  1    R.S.2,21    9    oraz czwarty układ planetarny prawdopodobnie wpłyną na zmiany na Ziemi. Drugi układ planetarny z naszej Galaktyki który ma miejsce obok naszego układu planetarnego wskazuje tę datę 2021 rok.
Zastosujmy stały wzór do dat 19/20 kwiecień: Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.
Po spotkaniu dwóch układów słonecznych " Nibiru " 21 dni później miało miejsce obrączkowe zaćmienie Słońca, zgodnie z obliczeniami - Australia. Tak było 11 lipca 2010 r. Po dodaniu 8 miesięcy data katastrofy wskazała 11 marzec 2011 r. trzęsienie ziemi w Japonii. Tym razem może być tak samo, po dodaniu 8 miesięcy od zaćmienia Słońca to datą którą wyliczyłem jest 11 styczeń 2014 r. Wskazane miejsce jest jeszcze nie znane np. { Indonezja -Filipiny- Japonia- Kuryle - półwysep Koreański } wersji wiele jak również hipotez.
To nie przypadek że dwa układy planetarne " Nibiru " spotkały się 19/20 kwietnia 2013 r. Spójrzmy z innej strony na liczby w dacie 19 oraz 20 kwiecień, to dwa południki które dzielą Polskę na dwie połowy. Szyby w Komnacie Królowej także wskazują dwa południki w Polsce 19-ty oraz 20-ty, czyżby chodziło o Polskę?
Stały wzór do obliczeń: Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.
a. 19/20 kwiecień 2013 + 180 dni = 19/20 październik 2013 r.
b. 19/20 październik 2013 + 18 = 7/8 listopad 2013 r.
c. 19/20 październik 2013 + 81 dni = 10/11 styczeń 2014 r. Tą datę już raz przedstawiłem w domysłach.
d. 11 maj 2013 zaćmienie Słońca Australia + 8 miesięcy = 11 styczeń 2014 r.
Oby te dni od 4 do 11 stycznia 2014 r. nie zatrzęsły ziemią w Polsce. Przypomnę że 6 stycznia 2013 r. miały miejsce dwa trzęsienia ziemi po 3 stopnie w skali Richtera po dwóch stronach od Opola, mogą one być sygnałem. Pierwsze trzęsienie ziemi Legnica godz: 18:15:01,9 UT. Drugie trzęsienie ziemi Rybnik godz: 17:17:45,5 UT Oby tym razem nie dosięgło nas to trzęsienie ziemi w pierwszej dekadzie stycznia 2014 r. w Polsce.
e. 20 kwiecień 2013 + 254 dni = 4 styczeń 2014 rok. Wartość przedstawionych liczb 254 może nawiązywać do 25 równoleżnika w 4 -tej strefie czasowej. Wyliczenie które przedstawiłem wskazuje także północną część Morza Arabskiego z Pakistanem.
Wyliczone daty informują o niebezpieczeństwie np. trzęsieniach ziemi, erupcji wulkanów, cyklonach. Warto pamiętać że 11 stycznia 2010 roku miało miejsce jedno z najsilniejszych trzęsień ziemi na Haiti. Dodam jeszcze że każdego 11 dnia miesiąca nasze Słońce wyzwala potężną energię, która wpływa bezpośrednio na naszą Planetę. Skutki po wyzwolonej energii są katastrofalne. Warto dodać że wyzwolona energia na Słońcu już miała miejsce, to temperatury które podstawiłem do wzoru, i z których dokonałem obliczeń.
Wyliczone dni wpłyną ujemnie oraz dodatnio na naszą planetę np: 8 listopad. Na ten dzień wyliczyłem +20N równoleżnik przecina go + 127 południk na wschód od Greenwich. Miejsce okolice Filipin - Ocean Spokojny.
19-ty kwiecień - 127 dotyczy 19 równoleżnika x - 127 południk na zachód od " 0 " Greenwich.
20-ty kwiecień + 127 dotyczy 20 równoleżnika x + 127 południk na wschód od " 0 " Greenwich - miejsce Filipiny, Zatoka Bengalska. Dodane dwie daty 19 + 20 = 39 Jest to 39 układ planetarny który wcześniej wyliczyłem dotyczy asteroidy pędzącej w kierunku Ziemi na zachód od " 0 " Greenwich, współrzędne geograficzne 59 X 20 = łączenie dwóch płyt: Płyta Północno Amerykańska z Płytą Euroazjatycką okolice Islandii. Również w tym samym miejscu wyliczyłem uderzenie asteroidy na Oceanie Atlantyckim w dniu 9 sierpnia  2013 r. Te same współrzędne geograficzne można odczytać na wschód od " 0 " Greenwich lokalizacja północne Morze Bałtyckie Okolice Sztokholmu Szwecja. Dodane dwie liczby 19 + 20 = 39 równoleżnik który przecina + 127 południk miejsce przecięcia Korea - Japonia, pierwsza dekada stycznia 2014 r. Czytając liczbę 39 z prawej do lewej to odczytam siłę trzęsienia ziemi 9,3 stopnia w skali Richtera. Tak może być teoretycznie.
30 październik 1 listopad 2013 rok przedstawia następujące wyliczenie w  temperaturach.
+ 20, - 28. Dla obu liczb dopasowałem wyliczoną wspólną liczbę +127. Współrzędne geograficzne wskazują dwa miejsca na wschód od Greenwich jedno nad równikiem drugie pod równikiem. Również te same współrzędne można dopasować do terytorium Zachodniej Ameryki na Oceanie Spokojnym.
a. +20N  x  +127 = okolice północne Filipiny oraz północna Australia.
b. - 28S  x  +127 =  okolice Australia Zachodnia oraz wyspy Riukiu.

Przedstawione daty nawiązują do niebezpiecznych dni np.cyklon lub huragan połączony z trzęsieniem.
1. W niedzielę  12 maja 2013 r. dołączyłem " Załącznik do tematu z 9 maja 2013 r." Nawiązuję do trzęsień ziemi które podałem w dniach od 22 do 23 maja 2013 r. W niedzielę 12 maja 2013 r. podaję do wiadomości wyliczone temperatury które uzyskałem na dzień 20/21 maj to:  - 101, + 160  oraz + 32, + 16. Każde liczby które wyliczyłem z temperatur słonecznych niosą jakieś przesłanie. Tym razem suma liczb + 32 oraz + 16 dały liczbę + 48. Na mapie świata liczba + 48 wskaże nam 48 równoleżnik, który będzie przecinany przez + 160 południk, miejsce przecięcia to okolice Petropawłowsk, Morze Ochockie - Rosja.  Miało tam miejsce trzęsienie ziemi w dniu 24 maja 2013 r. o sile M 8,3 stopnia w skali Richtera (źródło: www.emsc csem org/Earthg uake/earthguake php?id=318696). Liczbę 48 którą ja wyliczyłem czytając z prawej do lewej, odczytam trzęsienie ziemi o sile 8,4 stopnia w skali Richtera. Rozbieżność między wyliczeniem a faktycznym trzęsieniem ziemi wyniosła pomyłkę jedną dziesiąta również jednego dnia. Wyliczone liczby z temperatur słonecznych które przedstawiłem + 160 oraz + 48 dobrze zlokalizowały miejsce trzęsienia ziemi. W tym przypadku zignorowałem dodatnie temperatury które mogły mi wskazać miejsce oraz siłę trzęsienia ziemi. Cóż nauka nie idzie w las, człowiek czasami pomija niby mały szczegół, związany z wielkim odkryciem naukowym jak również wydarzeniem.
2. Drugim ważnym wydarzeniem to trzęsienia ziemi poniżej równika w 11 strefie czasowej okolice Nowej Zelandii po wyspy Salomona.
Wskazane miejsce to okolice Nowej Zelandii oraz Wyspy Salomona, również Meksyk oraz Wyspy na Oceanie Spokojnym Polinezja. Rozsypanych wysp na Oceanie Spokojnym jest bardzo dużo. 23 maja 2013 r.do trzęsienia ziemi  dochodzi o godz 17:19:02 UTC. miejsce wyspy Fidżi M 7,4 stopnia w Skali R. Lokalizacja 23,10 S;  177. 02  W. (źródło: www.emsc csem org/Earthguake/earthguake php?id=318600). Wyspy Fidżi mieszczą się między Nową Zelandią a wyspami Salomona. Z temperatur słonecznych odczytałem miejsce trzęsienia ziemi. Tym razem pomyłki nie było.
3.Trzecim ważnym wydarzeniem to jak podałem w niedzielę 12 maja 2013 r. to trzęsienie ziemi w okolicy: Papua Nowa Gwinea oraz Australia północna  w dniach 3/4 czerwca 2013 r. Wydarzenie miało miejsce w dniu 5 czerwca nad ranem.  M 6,1 - Santa Cruz Wyspy.  05.06.2013  04:47:28 UTC  lokalizacja 11.36 S;  166,29 E. (źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=320361). Czy w obliczeniach mam pomyłkę? Nie, jeden dzień piszemy dwu liczbowo, czyli dwudniową 3/4 oraz 4/5 jeżeli w obliczeniach występuje pojedyncza liczba to zawsze nawiązuje do dwóch dni.
Zaznaczam że jest to dopiero początek badań, nad trzęsieniami ziemi, jedne są trafne drugie nie, nie jest to jeszcze doskonałe ale idzie w dobrym kierunku.
Tak na marginesie - Amerykanie na lokalizację trzęsień ziemi z budżetu narodowego wydają miliardy dolarów. Bez skutku. Już nie wspomnę ile pieniędzy wydaje się na samą obserwację Słońca oraz naszej Galaktyki. Ale widocznie tak ma być bo nad całymi badaniami pracuje tysiące ludzi którzy mają pracę. Ja niestety nie jestem finansowany przez państwowe instytucje.
25 maj 2013 r. Między godz: 9:00 a 12:00 nasza Gwiazda rysuje, informuje o trzęsieniu ziemi. Od 25 maja do 5 września mija dokładnie  100 dni =  5 wrzesień 2013 r. Początki września w Polsce zawsze przynosiły anomalia pogodowe. Od 1 do 5 września na Słońcu mamy kolejne eksplozje.  5/6 wrzesień 2013 r. zmiana pogody przyniesie kolejne komplikacje na Ziemi łącznie z trzęsieniami ziemi, nie wykluczam Polski.
20/21 czerwiec 2013 r. kolejna seria ciągu wybuchów na Słońcu do 25 czerwca. Podczas przebiegunowania z 20 na 21 czerwiec wyliczyłem następujące liczby z temperatur słonecznych: - 83, oraz + 183. dodatkowo + 127 oraz + 95. Z liczb można odczytać 38 równoleżnik który przecina  + 127 południk miejsce Półwysep Koreański, również + 95 południk który przecina środkowe Chiny.
23 czerwiec, 120 południk przecina 28 równoleżnik, miejsce przecięcia Morze Wschodnio Chińskie. 28 równoleżnik czytany z prawej do lewej da nam trzęsienie ziemi o sile 8,2 stopnia w skali Richtera.
Trzęsienie ziemi może mieć miejsce w dniu 20 czerwca jak również pomiędzy 23 a 24 czerwca. 2013 r. Chciałbym zwrócić uwagę że 28 równoleżnik przecina także 59 południk miejsce Iran, w tym miejscu także może dojść do trzęsienia ziemi.
Od 10 do 16 sierpnia 2013 r. kolejna seria wybuchów na Słońcu.
20/21 sierpień 2013 r. wybuch na Słońcu.
30 sierpień/ 1 wrzesień 2013 r. kolejny potężny wybuch na Słońcu. 30 sierpień/ 1 wrzesień z temperatur słonecznych wyliczyłem następujące liczby.
+ 32 oraz + 10 sumując liczby to otrzymam 42 równoleżnik którego przecina 150 południk. Są  to wschodnie strony Japonii, oraz Kuryle, Sachalin. We wskazanym miejscu może dojść    do trzęsienia ziemi w tym samym dniu co miał miejsce wybuch na Słońcu. Może być  również trzęsienie ziemi opóźnione jak również przyspieszone. Tak było 23 oraz 24 maja 2013 r. Wybuch na Słońcu miał miejsce 20 oraz 22 maj a trzęsienie ziemi 23 oraz 24 maj- Fidżi, Sachalin.
Na 150 południku na wschód od " Greenwich " powyżej równika znajdują się wyspy na Pacyfiku. W tych dniach od 30 sierpnia do 5 września rejon Pacyfiku może być  nawiedzany trzęsieniami ziemi.
Piąty układ słoneczny 5,81 Glieseg, z którego odczytałem życie Cheopsa mówi mi o migracji  z miasta Aleppo w Syrii Cheopsa do Egiptu. 12 układ planetarny R.S.35,3231   7  z którego odczytałem narodzenie Jezusa wskazało mi miejsce 35 x 32 Betlejem Izrael.
Jak widać z numeracji dwóch układów planetarnych odczytałem dwie bardzo ważne postaci historyczne. Pierwsza postać, Cheops około 4640 lata temu wraz z rodzicami ucieka z Aleppo w Syrii do Egiptu, tam zasiada na tronie. Druga postać historyczna to Jezus postać święta miejsce urodzenia Betlejem państwo Izrael. Jaki konflikt powstał między Jezusem a Cheopsem? Przecież żyły w różnych czasach. W dzisiejszych czasach 2013 r. na tych ziemiach których się urodzili doszło do konfliktu zbrojnego pomiędzy Syrią a Izraelem. Państwo Polskie w obecnych czasach zastosowało tą sama taktykę co przed wiekami w Syrii, miliony młodych polaków opuszcza swą ojczyznę. To tak jakby człowiekowi wyrwał serce.  Nie zapewniając minimum bytu socjalnego, kominy płacowe wpłynęły na tą sytuację. Najniższej grupie społecznej nie dano wyboru. A to bardzo źle wpłynęło na los Polski. Czy jesteśmy bezpieczni w tej Komnacie - Polska?
Bieguny na Słońcu.

Od 20/21 czerwca 2013 r. do 20/21 lipca 2013 r. nasza Gwiazda prawie całkowicie zmieni biegunowość na plusową przez 30 dni. Od wybuchu na Słońcu od 20/21 lipca 2013 r. sytuacja na naszym Słońcu stopniowo się zmieni. Od 7 do 17 lipca na naszym Słońcu dojdzie do potężnych wybuchów. W górnej części tarczy słonecznej po prawej oraz lewej stronie tarczy słonecznej będą rywalizowały dwa bieguny - plusowy oraz minusowy.
Sytuacja powoli zacznie się zmieniać po wybuchu na Słońcu 20/21 lipca. Górna tarcza Słońca zacznie zmieniać biegun plusowy na minusowy. Ostatecznie pogoda zacznie się zmieniać po 20/21 sierpnia po eksplozjach na Słońcu. W dolnej części tarczy słonecznej biegun plusowy powoli zacznie ustępować biegunowi minusowemu. Tak jest z naszym klimatem na Ziemi. To co dzieje się na Słońcu dzieje się również na Ziemi. Obraz ze Słońca zostaje przeniesiony na Ziemię, prawa górna tarcza Słońca oraz lewa tarcza słońca to obraz na Ziemi od Europy po Japonię. Obecnie na naszym Słońcu dominuje biegun plusowy a to wpływa na liczne opady. Temperatury plusowe podczas lata wprowadzają opady deszczu. Pogoda zacznie się zmieniać po 20 sierpnia gdy na naszym Słońcu biegun plusowy zacznie ustępować biegunowi minusowemu. Minusowe bieguny to temperatury ujemne w okresie letnim przynosiły upały oraz pogodę. Tak było w poprzednich latach.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski