Ostatnie prognozy

niedziela, 29 czerwca 2014
Spekulacji jak również teorii na temat powstania naszej Planety Ziemi i Księżyca jest wiele. Nauka przedstawia jednoznacznie jakoby Księżyc powstał w wyniku kolizji między młodą Ziemią oraz planetą wielkości Marsa. Powstanie Ziemi miało miejsce około 4,5 miliarda lat temu. Powstanie Księżyca jest nadal nie zbadane, ale podobieństwo składu skorupy Księżyca i Ziemi wskazuje na teorię wielkiego zderzenia. Są to jednak niepotwierdzone spekulacje naukowców na temat powstania Ziemi i Księżyca. Nasza Gwiazda jest najlepszym informatorem. Wydarzenie które miało miejsce 4,5 miliarda lat temu zapisano w szybach Komnaty Królowej w piramidzie Cheopsa. Księżyc nie powstał w wyniku kolizji. Wyjaśnienie podaje poniżej.

Badania które przedstawię opieram na wartościach liczb które zapisałem w 37 oraz 38 układzie planetarnym z naszej Galaktyki. Te wydarzenia zapisano w szybach Komnaty Królowej, oraz Wielkiej Galerii piramidy Cheopsa. Dodatkowe dane uzyskałem z naszej Gwiazdy. Jest to największe dzieło stworzone przez nasze Słońce. Opis przedstawiony 23 lutego 2010 roku włącznie z wykresem nr 12 " Planeta " Nibiru " i jej Księżyce " opublikowany w środę 24 marca 2010 roku. Rysunki oraz opisy przedstawiają układ Planetarny " Nibiru ". Początkowe trzy liczby na tym rysunku zapisałem w liczbie 127, która wpisana jest w 13-tą numerację układu planet " Nibiru ". Wartość w liczbie 127 dzielone przez minuty " 28 " dają nam wartość - zderzenie planet 4,5 miliarda lat. Minuty uzyskałem z szybów Komnaty Królowej oraz dwóch ostatnich układów Planetarnych.

Zapisane wartości liczb w 37 oraz 38 układzie planetarnym mają największe znaczenie w obliczeniach. Wyróżniono je w szybach Komnaty Królowej, a pełny opis przedstawia Tabela Galerii.

1. 37-my układ planet w numeracji od dołu do góry z lewej strony zapisałem następująco:
R.S.O.P.56.1937     19  0  37     9.

2. 38-my układ planet w numeracji od dołu do góry z prawej strony zapisałem następująco:
R.S.O.P.56.5691     19  0  38     9.

Oto dane z piramidy Cheopsa - cyt: "W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do kanałów, które nie mają ujść na zewnątrz piramidy. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm, po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28' , południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm po czy załamuje się pod kątem 38 stopni 28' " koniec cyt.

Wyszczególnione liczby zawierają cenne informacje o naszym Księżycu, potwierdzają to układy planetarne oraz zaznaczone dwukrotnie minuty { 28' }.

Wartość 38-mego układu planetarnego zapisałem w większej liczbie R.S.O.P.565691 - odejmę wartość 37-mego układu planetarnego w mniejszej liczbie R.S.O.P.561937 to otrzymam: Uwaga 3754.

565691 - 561937 = 3754

Pierwsze dwie liczby 37 nawiązują do 37 układu planetarnego z lewej strony naszej Galaktyki, jak zapisano w szybach Komnaty Królowej. Liczba 57 czytana z prawej do lewej strony jest wpisana w budowę Księżyca przed kolizją. Następne dwie liczby 54 lub jej odwrotna 45 nawiązują do podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha, tworząc spójność jak Nasza Planeta z Księżycem 6 x 9 = 54.

Całkowita wartość w liczbie 3754 przedstawia średnicę naszego Księżyca przed zderzeniem z naszą Ziemią. W numeracji 38-mego układu planetarnego zapisano spójność liczb 69 oraz 96 lub 696. Przedstawione liczby mają wielkie znaczenie w poszukiwaniu miejsca kolizji Księżyca z naszą Planetą Ziemią.

Średnica Księżyca obecnie wynosi: 3474 km średnicy. Średnica Księżyca przed zderzeniem z Ziemią wynosiła 3754 km, odejmując wartość średnicy obecnego Księżyca 3474 otrzymamy 280. Księżyc po zderzeniu z naszą Planetą Ziemią stracił 280 km ze swojej średnicy.

Całkowita droga hamowania po kolizji z Ziemią wynosi 2800 km i jest proporcjonalna do utraty ze swej średnicy 280 km. Zaznaczone minuty { 28' } z szybów Komnaty Królowej powiązane są z kolizją Księżyca podczas zderzenia z Ziemią oraz utratą ze swej średnicy. Wartość liczby 28 występuje w kolizji, średnicy oraz 28-mym układzie planetarnym. Ta sama wartość liczby 28 występuje w ostatnim układzie planetarnym 28 x 56, ta liczba 28 informuje o końcu pewnej epoki w tamtym czasie i obecnym. Ostatnie dwa układy planetarne mogą w dzisiejszych czasach przedstawiać dwa mocarstwa oraz walkę dobra ze złem.

17-ty równoleżnik na północ od równika to miejsce północnych Filipin. Jest to początek uderzenia Księżyca w Ziemię od północno wschodniej strony. Księżyc w tym przypadku mógł zmienić ruch obrotowy Ziemi. Ziemia obecnie obraca się ze wschodu na zachód ale mogło być inaczej.

1. Mapa świata skala do 20 000 000.
2. Odległość w centymetrach na mapie świata w skali do 20 000 000 od północnych Filipin 17 równoleżnika, centralnie do Morza Flores, wynosi 14 cm.
3. 14 cm w podanej skali na mapie świata, wynosi 2800 km.
4. Po zderzeniu Księżyca z Ziemią droga hamowania wyniosła 2800 km.
5. Droga hamowania po zderzeniu z Ziemią jest proporcjonalna do utraconej średnicy z Księżyca w liczbie 280.
6. Początkowa liczba 28 odpowiada minutom przy dwóch układach planetarnych z szybów Komnaty Królowej 28'. Przedstawione minuty nawiązują do 28-mego układu planetarnego ostatniego, 56.

Południowy szyb w liczbie 203 zaznacza drugą oraz trzecią planetę, czyli Wenus oraz Planetę Ziemia. Prawdopodobnie obydwie planety mają ze sobą coś wspólnego przed zderzeniem Księżyca z Ziemią. Moja hipoteza: Ziemia mając większe jądro magnetyczne przyciągnęła Księżyc, a skutki spotkania to zderzenie. Wenus o mniejszym jądrze magnetycznym nie miała szans rywalizować z większą planetą jaką jest Ziemia. Taki sam zapis widnieje przy trzecim układzie planetarnym który zapisałem następującymi liczbami: R.S.O.P.5.23    2  0  3    8. Dodatkowe potwierdzenie uzyskałem z 38-mego układu planetarnego w dodanych wartościach liczbowych otrzymałem liczbę 203, oraz wysokość piramidy + 149 metrów.

Nasza młoda Planeta około 4,5 miliarda lat temu nie miała swego Księżyca. Na Ziemi panował chaos. Zapisano to w piramidzie Cheopsa cyt: " Świadczą o tym nierówne posadzki i brak wyłożenia jej kamieniem lepszego gatunku ". Nierówna posadzka informuje o szalejących wodach na oceanach. Wszystko ustabilizował Księżyc który pozostał na zawsze przy naszej Ziemi po kolizji, to on reguluje pływy na oceanach.

Zbłąkana planeta wielkości Księżyca oderwała się wówczas od 13-tego układu planetarnego. Wikipedia piramida Cheopsa cyt: " Korytarz Zstępujący opada w dół pod kątem 26 stopni 31'. Minuty w tym przypadku zaznaczają 13 układ planetarny, ogólny 26".

Rys 13 z 11 maja 2010 roku przedstawia północno wschodnie wybrzeże Australii poniżej równika " rys 13 '' Płyta nr 4 dzień 1 sierpień, zaznaczyłem kółkiem otwór drzwiowy. Jest to informacja o uderzeniu Księżyca w Ziemię. Rysunek przedstawia inne miejsce do rzeczywistości. Nie sposób na jednym małym rysunku formatu A4 zamieścić całą historię Ziemi. Wikipedia piramida Cheopsa przedstawia identyczny zapis cyt: " W południowej ścianie piramidy, naprzeciwko wejścia, znajduje się otwór drzwiowy, prowadzący do ślepo zakończonego korytarza, również pozostawionego przez budowniczych w stanie nieukończonym ". Otwór drzwiowy to dziura w naszej Planecie Ziemi, miejsce Morze Flores, głębokość 6961 metrów poniżej poziomu morza.

Wejście do piramidy: 114 x 119 - wejście to inaczej zderzenie dwóch planet.

Rys 13 z 11 mają 2010 roku zaznacza wejście do piramidy. Na tym rysunku zaznaczyłem planetę 30 lipiec + 11 { Księżyc }, wejście do piramidy, przekracza linię Galaktyczną uderza w płytę nr 4, 1 sierpnia  - 4 do 5 sierpnia, 114 x 119. W liczbie 119 zapisano godz: 11:00 czasu polskiego 1 września 4,5 miliarda lat temu. Jest to prawdopodobnie godzina zderzenia Księżyca z Ziemią. Zaznaczone minuty 31' przy 26 stopniach informują skąd przybył nasz Księżyc Tabela Galerii. Podobna eksplozja na Słońcu miała miejsce o godz: 11:00 czasu polskiego 1 września 2010 roku. Od 1 września do 13 marca jest równe 193 dni (193 to długość szybu przed załamaniem). Potwierdzenie pod wykresami opublikowane w piątek 5 kwietnia 2013 roku pt: Wybuchy na Słońcu z przełomu sierpnia/września 2010 r - zaburzenia pola magnetycznego Ziemi.

W liczbie 11 na wykresie nr 12 zaznaczyłem Księżyc.

Podobny opis przedstawia Piramida Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia. Oto zdania które potwierdzają to wydarzenie cyt: "Wejście do piramidy znajduje się w północnej ścianie, nie na jej osi, lecz przesunięte około 7 km na wschód, na wysokości 17 m ponad poziom gruntu. Od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm opadając w dół pod kątem 26 stopni 31' " koniec cyt.

Legenda do przedstawionego opisu: Wejście do piramidy to dziura jaka powstała podczas uderzenia Księżyca w naszą Planetę Ziemię. Północna ściana określa położenie północno wschodnie powyżej równika na północ. Punkt zerowy na równiku zaznacza 104 południk. 17-ty równoleżnik w tym przypadku zaznacza północne Filipiny, kurs Księżyca z północnej strony zaznacza początkowe miejsce zderzenia z naszą Ziemią. Rozpiętość dwóch układów planetarnych: 37 oraz 38 przedstawia 104 południk powyżej równika. Grunt inaczej równik. Na poziomie gruntu od 104 południka opadając w dół pod kątem 26 stopni 31 ', wyznacza miejsce na mapie Morze Flores głębokość 6961 m.p.p.m. miejsce docelowe uderzenia Księżyca w Ziemię.

17-ty równoleżnik na północ od równika oraz 13 równoleżnika na południe poniżej równika to stały kontynent w tamtym czasie, wysokość 1696 metrów n.p.m. Dla lepszej orientacji 17-ty równoleżnik na mapie to północne Filipiny, początkowe miejsce kolizji naszego Księżyca 4,5 miliarda lat temu.

Kilkakrotnie wspominałem że liczby 69 oraz 96 tworzą spójność dwóch planet. Informują o zderzeniu oraz więzi jaka powstała między dwoma planetami. Uderzenie Księżyca było tak silne że ówczesny kontynent rozsypał się w archipelag. W obecnym miejscu na Ziemi to Filipiny, Indonezja oraz Malezja. Dziura jaka powstała w ziemi poniżej poziomu morza uwieczniona została do dziś w głębokości Morza Flores 6961 m.p.p.m. Liczba 1 przedstawia tylko jedno uderzenie. W liczbach 69 oraz 96 zapisano spójność planet dla Księżyca oraz naszej Ziemi. W tych samych liczbach zapisano zderzenie polskiego samolotu z Ziemią 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w Rosji. Zginęło wówczas 96 polskich parlamentarzystów. { 6 x 9 = 54 odbicie lustrzane dla liczby 54 = 45}.

Przedstawiłem spójność liczb 69 oraz 96 dla Ziemi oraz Księżyca potwierdza.

Głębokość morza obecnie w tym miejscu wynosi 6961 metrów. Terytorium powyżej morza w miejscu uderzenia Księżyca były wówczas górzyste i miały wysokość 1696 m.n.p.m. Ostatecznie mamy miejsce zderzenia planet po którym powstała dziura w Ziemi głęboka na 8 km 657 metrów. Jest to jedno i jedyne takie wydarzenie w dziejach naszej Ziemi. Dzięki temu mamy obecne życie na Ziemi. Prawdopodobnie w tamtym okresie na naszej Ziemi był tylko jeden Kontynent Pangea. Po kolizji Księżyca z Ziemią ruch kontynentów został przyspieszony i tak kontynenty dryfują do dzisiaj. W rozsypanym archipelagu można znaleźć próbki księżycowej ziemi. Z obecnej głębokości Morza Flores można odczytać całkowitą głębokość w naszej Ziemi jaką pozostawił nasz Księżyc: 6961 + 1696 = 8 km 657 metrów a droga hamowania 2800 km. Liczba 57 niejednokrotnie przekłada się w obliczeniach i informuje o Księżycu oraz planecie.

W trzeciej części pod lupę idą dwa ostatnie układy planetarne oraz wpisane minuty. Zaznaczono je w szybach piramidy Cheopsa, Komnacie Królowej 37 oraz 38 układzie planetarnym. Ponownie zacznę od cytatu z treści piramidy Cheopsa - Wikipedia, wolna encyklopedia. Cyt:" W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do kanałów, które nie mają ujść na zewnątrz piramidy. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28'. Południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28' " koniec cyt.

Przedstawione dwukrotne minuty { 28 } w tym przypadku odgrywają ważną rolę i nawiązują do dwóch ostatnich układów planetarnych zbliżonych do siebie w naszej Galaktyce.

Budowa naszej Galaktyki odpowiada budowie naszej Planety. Zróżnicowanie wartości liczb w tych układach planetarnych odnosi się do planety Ziemi oraz naszego Księżyca.

1. R.S.O.P.83.2855 28  0  55
2. R.S.O.P.83.12171 28  0  56

Aby rozszyfrować wartość liczb ponownie zwróciłem uwagę na 10/11 styczeń 2014 roku. Podobne obliczenia przedstawiłem 23 lutego 2010 roku czyli ponad cztery lata temu. Z temperatur słonecznych można odczytać przekaz informacji o naszej Planecie Ziemi oraz Księżycu. Więc 10/11 styczeń 2014 roku przekazał podobną wskazówkę z potwierdzeniem wydarzeń z obecnych czasów oraz minionej epoki. Z temperatur słonecznych wyliczyłem następujące liczby: 127 oraz 45. To one przedstawiają trzon całej zagadki, która jest zapisana w piramidzie Cheopsa. Liczba 127 odnosi się do 13 Układu Planetarnego " Nibiru ", który informuje o wydarzeniach na naszej Ziemi co 3600 lat. Natomiast liczbę 45 czytaną z prawej do lewej, wpisano w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. W liczbie 127 zapisano najważniejsze wydarzenia naszej Ziemi oraz Księżyca. Podzielona wartość liczby 127 przez zaznaczone minuty 28 daje nam wiek naszej Planety Ziemi oraz Księżyca 4,5 miliarda lat. Wielkość planet które przedstawiłem w liczbie 69 oraz 96 zapisano wydarzenie  z czasów przeszłych oraz powtarzających się. Zapisano to w liczbach z 38-mego układu planetarnego.

Przedstawione dwa ostatnie układy Planetarne są dowodem tamtych wydarzeń. Wydarzenia które miały miejsce w odległych czasach są odbiciem lustrzanym i nawiązują do wydarzeń które będą miały miejsce w dzisiejszych czasach i podobnych w przyszłości. Innymi słowy to co było powtórzyć się może ponownie tylko w innej formie lub podobnym zdarzeniu. Asteroidy oraz planetoidy ciągle bombardują naszą Planetę. Przedstawione liczby + 234 oraz + 345 nawiązują do planet, asteroid i planetoid które pędzą już w kierunku naszej Planety Ziemi. O tym wydarzeniu informuje aktywność słoneczna z 2014 roku. Bardzo ważną asteroidę zapisano w Komorze Króla. Jej średnica wynosi 400 metrów. Wpisana jest w aktywność słoneczną 27 grudnia 2014 rok. Od ujawnienia asteroidy w aktywności słonecznej do realizacji przypada 718 dni. W przypadku grudniowym mamy tylko 360 dni czasu. Więcej o tej asteroidzie będę wiedział początkiem 2015 roku.

Rok 2014 jest szczególny. Wyliczone liczby + 234 oraz + 345 przedstawiają współrzędne geograficzne wschodniej Ukrainy. Potrójne parne liczby + 234 wpisane w aktywność słoneczną informują o niebezpieczeństwie. W tych liczbach zapisano asteroidy które co jakiś czas zbliżają się do naszej Planety. Eksplozje słoneczne które miały miejsce ciągiem od 10 do 16 czerwca 2014 roku zbiegły się z aktywnością słoneczną oraz pędzącymi asteroidami w kierunku naszej Ziemi, oraz wojną na Ukrainie. Zapisano to w liczbach + 234. Zbieżność wydarzeń nie jest przypadkowa. Nasza Gwiazda zawsze uprzedza o tak ważnym wydarzeniu mieszkańców naszej Ziemi. O wydarzeniach czerwcowych na Słońcu w 2014 roku już wspominałem i opisałem na blogu. Od eksplozji na Słońcu do realizacji pozostaje zawsze 718 dni. Tak jest tym razem 10 czerwca 2014 roku w prześwicie podstaw piramid znajduje się asteroida lub planetoida wielkość około 220 metrów średnicy, oddalona o 22 jednostki astronomiczne od naszego układu słonecznego. Eksplozja na Słońcu do 10 czerwca trafia prosto w naszą linię Słońca, linię Galaktyczną 16 czerwca 2014 roku. Ta informacja daje dużo do myślenia. Aktywność słoneczna, asteroida, eksplozja na Słońcu. Wartość liczby + 234 informuje o zbliżającym się niebezpieczeństwie 16 czerwca 2016 roku, przy współrzędnych geograficznych + 234 dla wschodniej Ukrainy. Wielkość asteroidy można wykreślić z liczb + 234 tzn. od 432 metrów do 234 metrów średnicy. Straty jakie mogą powstać po uderzeniu tak wielkiej asteroidy są niewyobrażalne.

Rozpoczęcie wojny na Ukrainie 5/6 maj 2014 rok to jakby gra ukartowana z góry która dała początek przyszłym wydarzeniom w naszym układzie słonecznym jak również na naszej Ziemi. Przedstawione liczby + 234 które zostały przedstawione na blogu w piątek 4 kwietnia 2014 roku ostrzegały o niebezpieczeństwie. Przedstawiona liczba + 234 nie jest przypadkowa i informuje o trzech wymiarach na naszej Ziemi: długości, szerokość i wysokość, jak w danych trójkąta Pitagorasa. Natomiast czwartego wymiaru nie znamy. Przysługuje on dla duszy po śmierci człowieka. To za przyzwoleniem Pana Boga największej Gwiazdy 28'  0  56 Księżyc znalazł swoje miejsce przy Ziemi, odrywając się od 13 układu planetarnego { 31' }. W obliczeniach występują dwie wartości liczbowe przy których zaznaczono minuty 28' oraz 31'. Zderzenie Księżyca z Ziemią powiązane jest ze śmiercią, które dało nowe życie. Odnosi się to do liczby 13 z 13 marca - dnia śmierci Jezusa który oddał swoje życie za nowe życie w domu swego Ojca.

Zbliża się lipiec 2014 rok. Aktywność słoneczna na Słońcu zwiększy się w stosunku do czerwca 2014 roku. W prześwicie podstaw piramidy 11, 13, 15 lipca oraz 20 lipca znajdują się cztery planety. Eksplozje na Słońcu które będą miały miejsce nie trafią w linię Słońca, linię Galaktyczną. Więc możemy być spokojni asteroidy powinny minąć naszą Planetę za 718 dni. Inaczej będzie we wrześniu.

10/11 wrzesień 2014 rok podobnie jak czerwiec ma wpisaną asteroidę w prześwit podstaw piramid. Aktywność słoneczna w liczbie + 234 zbiegnie się z eksplozjami na Słońcu oraz z asteroidą 350 metrów za naszym układem słonecznym. 10/11 września 2014 roku asteroida znajdzie się w odległości 35 jednostek astronomicznych, oddalona od naszego układu słonecznego. W wartości dla liczby + 234 10 września 2014 roku zapisano po raz ostatni. Może to być zakończenie wojny na Ukrainie lub jej rozszerzenie na inne państwa.

Eksplozje na Słońcu 10 września zbiegnie się z linią Słońca, linią Galaktyczną 15/16 września. Jest to potwierdzenie o zagrożeniu z kosmosu i przypadnie to na 15/16 wrzesień 2016 rok. Od eksplozji do realizacji potrzeba 718 dni. Miejsce lokalizacji zagrożenia podobnie jak w czerwcu wschodnia Ukraina. Na dzień dzisiejszy teoretycznie określam miejsce upadu asteroidy wschodnia Ukraina, lub północne terytorium niziny wschodnioeuropejskiej - Rosja za Ural. Podobne eksplozje ze Słońca opublikowałem przed 10 lutym 2011 roku. Eksplozje słoneczne ciągiem informowały o niebezpieczeństwie na Ziemi za 718 dni na 15 lutego 2013 roku. Potwierdziłem to wydarzenie w mojej książce pt: " Bitwa z Gwiazdami ". Wydarzenia na Słońcu w czerwcu oraz we wrześniu mają podobne przesłanie.

Połowa miesiąca września to wartości liczbowe: + 11, - 3, + 30, 0. Mogą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce lub innym niebezpieczeństwie. Podobne liczby informują o dniu 19/20 września 2014 roku: - 28, + 2, - 34, 0. Liczba zero w obu przypadkach lokalizuje miejsce w Polsce. Zmienność znaków może informować o dwóch różnych wydarzeniach.

Warto wspomnieć 28 maja w środę 2014 roku pisałem o realnym zagrożeniu na bliskim wschodzie łącznie z terytorium Arabskim. Mamy czerwiec na bliskim wschodzie trwają walki powstańcze. Po zmianie aktywności słonecznej w połowie czerwca 2014 roku ruszył wulkan Etna jak wspominałem, od Rzymu po Greckie wulkany.

Na koniec myślę że po przeczytaniu tego tekstu każdy sobie uświadomi skąd przyszliśmy. Gdyby w dzisiejszych czasach doszłoby do takiej kolizji planet to pozostałą liczbę ludności można by policzyć na palcach. Lecz każda katastrofa jest inna od drugiej i przybiera o różne rozmiary, także ta która jest zapisana w Tabeli Galerii - 28 x 56.

W następnym temacie poruszę kwestie budowy:
1. Wszechświat
2. Galaktyka
3. nasz Układ Planetarny


Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
sobota, 07 czerwca 2014
Ponieważ temat jest bardzo interesujący, postanowiłem rozwiązać zagadkę do końca. Zacznę od Piramidy Cheopsa, bo w niej zapisano najważniejsze wydarzenia w naszej Galaktyce. W pierwszej części przedstawiłem miejsca do których mógł być " uprowadzony " samolot w dniu 8 marca 2014 roku. Dziesiątki tysięcy lat temu, a może miliony lat temu zaginęła planeta w naszej Galaktyce, która posiadała swój numer w liczbie 239, zapisano ją w 39 układzie planetarnym. Ten układ planetarny zapisałem następującymi liczbami w naszej Galaktyce wzorując się na danych z Komory Króla: R.S.O.P.59.2039     20  0  39    8. Budowniczy piramidy zostawili tą zagadkę do rozwiązania przyszłym pokoleniom. Komnata Królowej oraz Komora Króla w Piramidzie Cheopsa zawierają zaszyfrowane tajemnice na temat układów planetarnych. To w szybach Komnaty Królowej zawarte są szczegóły zaginionej Planety 239. Poszukiwanie zacznę od Komnaty Królowej i dwóch znajdujących się tam szybów. Zacytuję fragmenty tekstu które pozwolą rozwiązać zapisaną zagadkę. Cyt: " W południowej i północnej ścianie komory znajdują się prostokątne otwory prowadzące do kanałów, które nie mają ujść na zewnątrz piramidy. Północny kanał wiedzie najpierw poziomo na długości 193 cm po czym załamuje się w górę pod kątem 37 stopni 28'. Południowy wiedzie poziomo na długości 203 cm po czym załamuje się pod kątem 38 stopni 28' " koniec cyt. Tabela Galerii naszej Galaktyki przedstawia rozpisane dwa układy planetarne, które odpowiadają przedstawionym szybom z Komnaty Królowej.

1.  R.S.O.P.56.1937      19  0  37    9
2.  R.S.O.P.59.2039      20  0  39    8

Szczegóły:

szyb pierwszy: " północny szyb poziomy 193 cm 37 stopni 28', zaznacza 112 południk

szyb drugi: " południowy poziomy 203 cm 38 stopni 28', zaznacza 38 układ planetarny

Na moim blogu pod wykresem 25 oraz 26 zaznaczyłem rozstaw szybów w kącie 104 stopnie. Zawarty kąt przedstawia 104 południk, jest to miejsce na naszej planecie Ziemi, które lokalizuje Malezję ze stolicą Singapur. Liczba zero w tym przypadku zaznacza równik. Ostatecznie z rozwartego kąta dwóch szybów zlokalizowałem stolicę Malezji - Singapur.

Południowy szyb zapisano w 39 układzie planetarnym:
R.S.O.P.59.2039 { 203 } dodane parne liczby z lewej do prawej dają: 59 + 20 + 39 = 118. Z 39 układu Planetarnego odczytałem szyb przed załamaniem 203 cm oraz 118 południk.

Wiemy że rozstaw szybów w liczbie 104 przedstawia stolicę Malezji Singapur. Natomiast 39 układ Planetarny lokalizuje inne państwo na mapie zaznaczają jednocześnie 37 równoleżnik oraz 118 południk na zachód od Greenwich. Zaznaczono północny kanał załamujący się w " górę " pod kątem 37 stopni 28'.

Pierwsza część przedstawia kurs zaginionego samolotu do Chin. Jednak liczby z numeracji naszej Galaktyki lokalizują dodatkowo inne państwo na zachód od Greenwich. W drugiej części przedstawiam rozszyfrowane tajemnice z szybów Komnaty Królowej. Ostatecznie z szybów Komnaty Królowej zlokalizowałem: start samolotu 8 marca 2014 ze stolicy Singapur na 104 południku oraz zerowym równiku. Szyby oraz wpisana numeracja ostatecznie wskazały miejsce na 118 południku oraz 37 równoleżniku. Miejsce lokalizacji Stan Nevada, stolica Las Vegas. Numerując naszą Galaktykę na tle naszej Planety, zaznaczyłem start planety z liczbą 239 z Malezji, zahaczając prawdopodobnie o międzylądowanie na wyspie Tajwan następnie do Korei Południowej, lądując ostatecznie w Stanie Nevada. Zaginiona Planeta przemierzyła przez Międzynarodową Linię zmiany daty. Określiłem kurs planety po naszym Globie. Zaginiona planeta z numerem 239 odrywając się z lewej strony naszej Galaktyki przemierzyła przez linię Galaktyczną kierując się w stronę 38 układu planetarnego. Po drodze miało miejsce zderzenie dwóch księżyców lub planet około od 5 do 56 milionów lat temu. Zapisano to w liczbach 69 x 96 w 38 układzie planetarnym naszej Galaktyki. Odłamki z księżyców spadły na naszą Planetę w okolicach Jekaterynburga - Czelabińsk 15 lutego 2013 roku. W liczbie 96 zapisano śmierć polskich parlamentarzystów pod Smoleńskiem. O tym wydarzeniu wspominałem w mojej książce lecz ostateczne rozwiązanie przedstawiłem dzisiaj. O zderzeniu księżyców pisałem w maju 2014 roku. Budowniczy piramidy w szybach zaszyfrowali zaginioną Planetę, która to ostatecznie została zlokalizowana a przesłanie rozwiązane. Przedstawione obliczenia rozszyfrowałem z szybów Komnaty Królowej oraz zaszyfrowanych układów planetarnych naszej Galaktyki.

Pozostaje jeszcze niewyjaśniona zagadka z niszą głęboką na 104 cm. Nawiązuje ona do rozwartego kąta pomiędzy układami Planetarnymi oraz stolicy Malezji Singapur. Być może zatajono dowody nieszczęsnego samolotu w tym kwadracie. Współrzędne 4,67 m x 1, 57 m { u podstawy } głęboka na 104 cm. Współrzędne lokalizują miejsce na Oceanie Indyjskim pomiędzy półwyspem Somalijskim a wyspami Malediwy powyżej równika.


Zapraszam również do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 02 czerwca 2014
Pewnych zjawisk na świecie nie można wyjaśnić, a tym samym trudniej je rozwiązać. Do takich należy zaginiony samolot pasażerski Boeing 777 Malaysian Airlines z 239 osobami na pokładzie, który zaginął 8 marca 2014 roku. Ekipy poszukiwawcze na Oceanie Indyjskim nie natrafiły na żaden ślad samolotu, a jeszcze trudniej zlokalizować czarne skrzynki. Bo czarnych skrzynek oraz samolotu po prostu tam niema. W tym przypadku mamy do czynienia z zaginionym samolotem oraz znajdujących się na jego pokładzie pasażerach. 38-my układ planetarny zapisałem następującymi liczbami z naszej Galaktyki: R.S.O.P.56,5691     38  0  19     9. Przedstawiono w tym układzie planetarnym liczbę osób którzy stracili życie pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku, zapisano to w liczbie 96. Ma to prawdopodobnie jakieś znaczenie. Dwie liczby 96 oraz 69 przedstawiają spójność. W numeracji naszej Galaktyki są uwzględnione planety różnej wielkości. Wydarzenia ziemskie są odbiciem wydarzeń w kosmosie i odwrotnie, zwłaszcza w układach Planetarnych naszej Galaktyki. Dwie liczby 69 x 96 nawiązują do planet które zderzyły się w naszej Galaktyce od 5 do 56 milionów lat temu. Wielkość planet / księżyców to rozmiar od 690 km do 960 km średnicy. Upadek asteroidy w okolicy Jekaterynburga-Czelabińsk Rosja był potwierdzeniem tamtego zdarzenia. Dokładnie w tej samej liczbie 96 x 69 zapisano śmierć polskich parlamentarzystów pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Rok 2010 był szczególny. Na linii Słońca, linii Galaktycznej zaznaczył obecność 54 gwiazdy z naszej Galaktyki. Od 8 marca 2014 roku minęło sporo czasu, więc samolot Boeing 777 linii Malaysian Airlines uważa się za zaginiony, a jego sprawa jest zaliczana do niewyjaśnionych. Jeżeli nie można wyjaśnić tak skomplikowanej tajemnicy zajrzyjmy do Tabeli Galerii naszej Galaktyki. Zapisane są tam sprawy dotyczące naszych czasów. Np. w 38-mym układzie planetarnym zapisano najważniejsze wydarzenia począwszy od 2013 roku, dotyczące naszych czasów. Wydarzenia z 38 układu planetarnego częściowo zostały wyjaśnione. Więc pora zapoznać się z 39 układem planetarnym który przedstawia wydarzenie z przeszłości oraz z obecnych czasów, 2014 roku. Zapisałem go następującymi liczbami z " lewej " strony naszej Galaktyki: R.S.O.P.59.2039      20  0  39     8.

Myśli z naszej Galaktyki rozpoczynam od 10/11 stycznia 2014 roku, czyli około 54 dni przed nieszczęśliwym startem pasażerskiego samolotu Boeing 777 Malaysian Airlines. Nasza Gwiazda jest ściśle powiązana z naszą planetą Ziemią. To ona rejestruje i przekazuje najważniejsze wydarzenia. Natomiast numeracja trzeciej części naszej Galaktyki czytając od dołu do góry przedstawia wydarzenia w dzisiejszych czasach, w dalekim kosmosie oraz na naszej Ziemi. Każdego 10/11-tego dnia miesiąca nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie, po czym nagromadzoną energię wyrzuca w przestrzeń kosmiczną, lub na naszą Ziemię. Z eksplozji słonecznej można odczytać bardzo ciekawe informacje dotyczące wydarzeń na Ziemi. Innymi słowy Słońce przekazuje zakodowane informacje na Ziemię pod postacią temperatur słonecznych.

Przykład: O rozpoczęciu konfliktu zbrojnego na Ukrainie nasza Gwiazda informowała w grudniu 2013 roku. Znany dla mnie był nadchodzący konflikt zbrojny z 5/6 maja na Ukrainie już początkiem stycznia 2014 roku. O tym wydarzeniu wspominałem na blogu przed 5/6 maja 2014 roku. Z temperatur słonecznych w dniu 10/11 stycznia 2014 roku odczytałem następujące liczby, które mogą zawierać zakodowane informacje.

a. 10/11 styczeń 2014 rok  + 92 st. C. - 219 st. C. = - 127 st. C.
b. dodatkowo  + 23 st. C. - 45 st. C.
c. R.S.O.P.59.2039       20  0  39     8

Z temperatur słonecznych powstały różne wartości liczb, które posłużą mi do odczytania niewyjaśnionego zjawiska na naszej Ziemi, oraz liczby z 39 układu planetarnego naszej Galaktyki.

1. Liczba 45 w tym przypadku jest odwrotnością z podstawy piramidy Cheopsa 5,4 ha i służy do obliczeń lub poszukiwań na naszej planecie. Wpisana jest z lewej strony w 45 równoleżnik, przecinany przez 112 południk w " USA ".

Podstawę piramidy zapisano w Komnacie Królowej dotyczy wydarzeń na naszej planecie Ziemi. W dalszej kolejności do " poszukiwanych " należy liczba 127. Przedstawia początek liczb z 13 Układu Planetarnego " Nibiru " w tym 127 południk na Dalekim Wschodzie na wschód od Greenwich. Liczba 39 z pozycji " c " przedstawia 39 równoleżnik na Półwyspie Koreańskim oraz 39-ty układ planetarny. Skrzyżowanie współrzędnych geograficznych ujawniło Półwysep Koreański. Liczba 20 dodatkowo przedstawia 20 równoleżnik zaznaczając Wyspę Tajwan. W przedstawionych miejscach mieszczą się lotniska na których mógł wylądować nieszczęsny samolot. Liczba zero { 0 } w tym przypadku służy do określenia: linii Słońca, linii Galaktycznej, miejsca badań, podziału państw na Półwyspie Koreańskim oraz równika na Ziemi. Ujemna liczba - 45 st. C. w tym przypadku przedstawia wydarzenia na północ od równika w okresie zimowym. Liczba - 127 przedstawia państwo na Półwyspie Koreańskim, oraz 127 południk. Początkowa liczba 203 z 2039 wskazuje szyb z Komnaty Królowej. Zapisałem go w 38 układzie planetarnym zaznacza on 38 równoleżnik na Dalekim Wschodzie, jak również 19-ty południk. 39-ty układ planetarny przedstawia następujące rozwiązanie;

2. Liczba zero { 0 } przedstawia linię Galaktyczną, linię słońca, równik, miejsce badań oraz niewiadomą.

3. Pozostała trzycyfrowa liczba 239 bez zera to liczba ludzi znajdujących się w samolocie Boeing 777 Malaysian Airlines.

4. Liczba 39 teoretycznie przedstawia równoleżnik przecinany przez 127 południk, lokalizacja państwo na Półwyspie Koreańskim w 2014 roku. Z przedstawionych liczb można określić miejsce na naszej Ziemi Korea Południowa oraz Wyspa Tajwan.

5. Liczbą 239 określiłem zaginiony księżyc. Wymieniona liczba 239 odnosi się do księżyca lub planety zaginionej w naszej Galaktyce. Takie zjawisko miało miejsce miliony lat temu.Tak zostało zapisane w numeracji naszej Galaktyki.

6. 8 marzec 2014 rok + 718 dni = 8 marzec 2016 rok. Data 8 marca była niejednokrotnie przedstawiana na blogu. Powiązana jest ze śmiercią Jezusa od 11 do 13 marca oraz wydarzeniami na Ziemi.

Wzór służący do rozwiązywania zagadek:
Wenus 93 stała 180 zmienna 45 oraz 54.

10/11 styczeń 2014 rok + 54 dni = teoretycznie 5/6 marzec 2014 rok. W tych dniach mogła być podjęta decyzja o uprowadzeniu samolotu który zaginął 8 marca 2014 roku. Liczba 718 służy do rozwiązywania niewyjaśnionych zjawisk na naszej Ziemi. Zapisałem ją następującymi liczbami z naszej Galaktyki:
R.S.O.P.71.8991     48  0  24     4. W tych współrzędnych geograficznych zapisana jest Wyspa Garcia na Oceanie Indyjskim w początkowej liczbie 718, zapisanym w 24 układzie planetarnym naszej Galaktyki.

7 st. 18' 00,0"  S 72. południe
24' 00,0"  E wschód

24 układ planetarny z lewej strony naszej Galaktyki przedstawia zapis układu planet z 2009 roku. Przyszłe lata ujawnią skrytą tajemnicę naszej Galaktyki oraz myśl układów planet.  Sumując wszystkie liczby doszedłem do skomplikowanych rozwiązań. Samolot Boeing 777 linii lotniczych Malaysian Airlines z 239 osobami na pokładzie którego wszyscy szukają mógł być " uprowadzony " na Wyspę Tajwan lub do Korei Południowej. Wyspa Garcia jest tylko przykrywką. Przedstawione liczby nijak nie pasują do współrzędnych geograficznych Wyspy Garcia. 39-ty układ planetarny zapisano na zachód od Greenwich przedstawiając Amerykę. Jak podają źródła masowego przekazu, nieszczęsny samolot miał tylko tyle paliwa aby dolecieć do Chin. Myślę że ta operacja była dużo wcześniej przemyślana i zaplanowana bo już 10/11 stycznia 2014 roku. 54 dni później doszło do realizacji, w dniu 8 marca 2014 roku. Myślę ze przedstawione liczby wyliczone z temperatur słonecznych zawierają ziarno prawdy. Pasażerowie samolotu zostali zapisani w numeracji Tabeli Galerii 20  0  39 naszej Galaktyki, inaczej niż pasażerowie polskiego samolotu który rozbił się pod Smoleńskiem. W drugiej części przedstawię zlokalizowane miejsce zaginionego samolotu.


Zapraszam również do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski