Ostatnie prognozy

piątek, 26 czerwca 2015
Wartość liczby wyliczonej z aktywności słonecznej na dzień 22 czerwiec 2015 rok wynosi: + 541 st. C   0.  oraz - 3, 0. Rankiem tego dnia odczytałem trzykrotną informację o trzęsieniu ziemi. Nie przypuszczałem że krzywe z wykresu będą informowały o trzęsieniu ziemi w Polsce. Informacje z wykresu informują o kolejnym niebezpieczeństwie za 100 dni na 2 październik 2015 rok. Wartość liczb  z aktywności słonecznej z 30 września na 1 październik wynosi: 518 st. C   0.  oraz  + 11, 0, 0, 0 dalej + 529 st. C + 2, 0, 0, 0. W dniu 3 oraz 4 październik wartość liczby z aktywności słonecznej wynosi dwukrotnie + 531. Mogą one, ale nie muszą informować o trzęsieniu ziemi w Polsce. Współrzędne z liczby + 518 ukierunkowane są na Opolszczyznę. Trzykrotna wartość liczb zerowych z przerwą 2 października i powtórką z 3/4 październik może być ostrzeżeniem przed niebezpieczeństwem wraz ze zmianą pogody. Być może krzywe z 22 czerwca potwierdzają to wydarzenie. 25 czerwiec potężna eksplozja na Słońcu może informować o niebezpieczeństwie na dzień 27/28 czerwca 2015 roku. Na 22 czerwca jak i 27/28 czerwca 2015 roku wyliczyłem dwie identyczne wartości liczbowe: + 541, dwa identyczne przypadki w krótkim odstępie czasu, jeden informował o trzęsieniu ziemi w Polsce. Czy potwierdzi się trzęsienie ziemi 27/28 czerwca 2015 roku w Polsce? Wysokie liczby z aktywności słonecznej informują o wydarzeniach na Dalekim Wschodzie. Jednak czytane liczby z aktywności słonecznej z prawej do lewej dają niską wartość liczb, oraz współrzędne geograficzne w Polsce. Ostatnio pojawiło się  światełko w tunelu, trzęsienie ziemi które miało miejsce 22 czerwca ma prawie zbieżne liczby z 27 czerwca, a dodatkowo dwa dni wcześniej 25 czerwca 2015 r eksplozja na Słońcu może być sygnałem ostrzegawczym o niebezpieczeństwie wraz z trzęsieniem ziemi. Liczby mogą informować dodatkowo o innym mi nieznanym zjawisku w Polsce. Jednak w pierwszej kolejności informuję o trzęsieniach ziemi. 
Oto zbieżne podobne liczby z aktywności słonecznej.

1. 22/23 czerwiec 2015 rok:  + 541 st. C - 3,  0.
2. 27/28 czerwiec 2015 rok:  + 541 st. C - 4,  0.

22 czerwca 2014 roku miało miejsce trzęsienie ziemi w Polsce o sile 4 stopnie w skali R.
M 4.0 - Polska - 22.06.2015  04:17:01  UTC
Lokalizacja 51,46 N; 16.21 E - okolice Lubina.

Na koniec dodam że liczby z aktywności słonecznej informują nie tylko o terytorium Polski. Wartość liczb + 54 x + 45 przedstawiają współrzędne geograficzne okolic Moskwy oraz tam podjęte decyzje. Ta sama wartość liczb przedstawia 14-ty południk w Polsce przecinany przez 54 równoleżnik zatoka Pomorska w Woj. Zachodniopomorskie. Gazoport - czy tu ma skierowane swoje myśli wschodni sąsiad. Słoneczny grzyb z eksplozji na Słońcu z dnia 25 czerwca 2015 roku może informować o eksplozji bomby atomowej, lub potężnej fali tsunami na 5-ty październik 2015 rok lub za 718 dni. Wykres w dniu 25 czerwca przedstawia planetę Jowisz + 10 powyżej linii Słońca i jej wpływ na wydarzenia. Taki scenariusz może mieć miejsce, ale nie musi, taką zakładam teorię.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 22 czerwca 2015
Czy rzeczywiście powinniśmy się obawiać zagrożenia kosmicznego? W internecie krąży wiele plotek na temat zagrożenia z kosmosu, ale czy są one prawdziwe? Liczby z aktywności słonecznej na 2015 rok przedstawiają następujący obraz wydarzeń na wykresie. Wykres długości 7 metrów 18 cm rozrysowany jest na papierze milimetrowym. Głównym tłem to podstawy piramidy o dwóch kolorach, czerwonym oraz czarnym, przesuniętymi względem siebie o 3,5 cm zazębiające się.
źródło: Piramida Cheopsa, Wielka Piramida, piramida Chufu.

Podstawy piramidy na wykresie to nic innego jak, cyt: " Komora ta, o wymiarach 14 m { wsch.-zach. } x 8,25 m x 3.5 m, jest pomieszczeniem niedokończonym, o nierównych ścianach i podłodze ". Przedstawione wartości liczbowe to wyżej wymienione podstawy piramidy. Natomiast liczby informują o wydarzeniach Bliskiego oraz Dalekiego Wschodu.

Czerwona podstawa przedstawia wydarzenia po naszej części świata, natomiast czarna podstawa przedstawia wydarzenia po drugiej stronie naszej planety Ziemi. Środek wykresu dzielony jest na dwie połowy, północną oraz południową. Linia dzieląca środek wykresu to linia Słońca, równik, linia Galaktyczna. Planety oraz inne ciała niebieskie znajdujące się na czerwonej ukośnej linii w podstawie piramidy informują  o zjawiskach w naszym Układzie Słonecznym. Natomiast planety oraz inne ciała niebieskie znajdujące się w czarnej podstawie informują o ciałach niebieskich po drugiej stronie naszej planety. Wszystkie ciała niebieskie znajdujące się za podstawą piramidy informują o planetach poza naszym Układem Słonecznym. Bez teleskopu można odczytać wszystkie ciała niebieskie w danym roku za znanym nam Układem Słonecznym. Wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej od kwietnia do końca września przedstawiają następujący obraz wydarzeń. Z praktyki ciała niebieskie wpisane powyżej linii Słońca przelatują obok naszej Ziemi. Natomiast ciała niebieskie wpisane poniżej linii Słońca spadają na Ziemię lub spłoną w stratosferze.

1. 19/20 kwiecień + 517 st. C   0. - 22, 0.
Dzień przed eksplozją na Słońcu - bardzo dziwny odczyt z naszej Gwiazdy informuje o zmianie pogody z trzęsieniem ziemi za 100 dni lub innym mi nieznanym zjawisku. Przypadnie to na 29 lipiec 2015 roku. Wykres: na ukośnej czerwonej linii 21 kwietnia poniżej linii Słońca { - 1 } stoi ciało niebieskie które teoretycznie trafia naszą Gwiazdę 22 kwietnia 2015 roku. Wydarzenia kwietniowe mogą się powtórzyć za 100 dni i przypadnie to na przełomie 29 lipca do 2 sierpnia 2015 roku. Wpisane ciało niebieskie na wykres przy samej linii Słońca, może informować o niebezpieczeństwie na Ziemi lub tylko przelecieć obok naszej planety około 5 sierpnia 2015 roku. Czy tak będzie zobaczymy.

2. 5/6 maj + 545 st. C   0. + 6, 0.
100 dni wcześniej 26 stycznia 2015 roku obok naszej planety przeleciała planetoida. Ciała niebieskie przelatujące w bliskiej odległości od Ziemi mają wpływ na zmiany pogody. Po 200 dniach mamy 15/16 sierpień. Po bardzo wysokich temperaturach mamy załamanie pogody. Skutki to nawałnice, gradobicia, trzęsienie ziemi z ochłodzeniem. Tak może być. Ciała niebieskie w Kosmosie ostrzegają o niebezpieczeństwie po 100 oraz 200 dniach.

3. 25/26 maj + 507 st. C   0. 0, + 7.
Jedna z planet stoi centralnie w przekątnej naszej Gwiazdy. Wydarzenie będzie miało również miejsce za 100 dni, czyli 5 września 2015 rok. W tym dniu na ukośnej czerwonej linii podstawy piramidy powyżej linii Słońca na + 3 st. stoi ciało niebieskie. Być może to ciało niebieskie przemknie obok naszej Ziemi 6 września 2015 roku. Po kolejnych 100 dniach 16 grudnia przy bardzo wysokich temperaturach plusowych oraz minusowych możemy się spodziewać huraganu. Wydarzenia grudniowe kilkakrotnie realizowane były po 360 dniach.

4. 2/3 czerwiec + 510 st. C   0. - 5, 0.
Na ukośnej czarnej linii poniżej linii Słońca stoi ciało niebieskie. Po 100-tu dniach w okolicy 12 września nie występuje żadne ciało niebieskie. Nie wszystkie ciała niebieskie mieszczą się w przekątnych podstaw piramidy. Musimy się liczyć w tych dniach z załamaniem pogody.

5. Sobota, dzień  6 czerwca 2015 rok temperatura w słońcu wyniosła + 45 stopni C. Dzień bezchmurny, jednym słowem na Słońcu cisza przed burzą. Podobne zdarzenie miało miejsce 6 stycznia 2015 roku. Po kilku gorących dniach nastąpiła zmiana pogody. 7 i 8 czerwiec 2015 rok, na ukośnej czerwonej linii wykresu stoją dwa ciała niebieskie. 7 czerwiec { minus } - 8 stopni C oraz  8 czerwiec { minus } - 6 stopni C. Obydwa ciała niebieskie znajdują się już w naszym Układzie Słonecznym.

1. 7/8 czerwiec + 536 st. C   0. - 8    0.
2. 8/9 czerwiec + 528 st. C   0. - 6    0.

Planety które stały na ukośnych czerwonych liniach w pierwszej dekadzie czerwca miały wpływ na zmianę pogody w Polsce. 7/8-my czerwiec, w godzinach popołudniowych następuje załamanie pogody, włącznie ze spadkiem temperatury. 8/9-ty czerwiec na naszym Słońcu pojawiły się dziwne znaki, włącznie ze zmianą kierunków wiatrów. Przed północą mamy załamanie pogody. Informacje z Gwiazdy przenoszone są na wykres informują o różnych zjawiskach zachodzących na Ziemi. Wykres przedstawia dwa szczególne dni, oraz dwa ciała niebieskie które zapisane są poniżej linii Słońca. Ciała niebieskie znajdujące się poniżej linii Słońca o minusowych wartościach powinny spaść na Ziemię lub spłonąć w stratosferze na północ od równika. Takie przypadki w poprzednich latach miały miejsce, między innymi tak było 13 stycznia 2015 roku nad Polską. Aktywność słoneczna realizuje swój program od razu lub za 100 dni. Ciała niebieskie wpisane w czerwoną podstawę piramidy z dnia 7/8 czerwca 2015 roku mogą zrealizować scenariusz kosmiczny za 100 dni. Przypadnie to na 17/18 wrzesień 2015 rok. Ciała niebieskie z 8/9 czerwca 2015 roku po 100 dniach także stoją na ukośnej czerwonej linii podstawy piramidy.

17-ty wrzesień na ukośnej czerwonej linii powyżej linii Słońca zapisane jest ciało niebieskie o następujących wartościach liczbowych:

1. 17/18 wrzesień + 543 st. C   0. + 6    0. czytane z prawej do lewej + 345 st. C.
2. 18/19 wrzesień + 549 st. C   0. - 9     0.

W przedstawionych dniach 17/18 wrzesień na czerwonej ukośnej linii stoi ciało niebieskie, może to być np. asteroida. To samo ciało niebieskie teoretycznie przecina centralnie linię Słońca, oraz centralnie naszą Gwiazdę w przekątnej podstawie piramidy w dniu 20 września 2015 roku. Wiemy że każdego 20-tego dnia miesiąca na naszym Słońcu dochodzi do eksplozji słonecznych. W sierpniu oraz wrześniu aktywność słoneczna znacznie wzrośnie. Wykres przedstawia teoretyczne zderzenie ciała niebieskiego z naszą Gwiazdą w dniu 20 września 2015 roku. Ciało niebieskie ma duży wpływ na naszą Gwiazdę. Wyzwolona energia na Słońcu może być skierowana prosto w naszą Planetę. Skutki po eksplozji słonecznej zawsze są katastrofalne. Co się dzieje dalej z tym ciałem niebieskim? Na tej samej ukośnej czerwonej linii, poniżej linii Słońca w dniu 21 września w dalszym ciągu stoi to samo ciało niebieskie, które ruchem eliptycznym mogło okrążyć naszą Gwiazdę. Obieg tego ciała niebieskiego powinien zakończyć się 22 września 2015 roku. Wydarzenie zapisano centralnie w prześwicie piramidy. Co to oznacza? Zakładam że ciało niebieskie powinno spłonąć nad Ziemią. Taki obraz przedstawia wykres. Może być wręcz odwrotnie ciało niebieskie w prześwicie piramidy może zderzyć się z Ziemią. Teorii można przyjąć wiele. Co się stało z ciałem niebieski które 8/9 czerwca zapisane było na ukośnej czerwonej linii poniżej linii Słońca. To ciało niebieskie zostało zapisane na ukośnej czarnej linii poniżej linii Słońca po drugiej stronie naszej planety. To ciało niebieskie wpisane jest w 18/19-ty dzień miesiąca września następującymi wartościami liczbowymi: + 549 st. C   0.   - 9, 0. Jeżeli jest prawdą to ciało niebieskie powinno spaść na Ziemię lub spłonąć w stratosferze 19 września 2015 roku po przeciwnej stronie naszej planety w 9 strefie czasowej. Taki obraz wydarzeń przedstawiają liczby a jak będzie oczywiście zobaczymy. Dziewiąta strefa czasowa jest zagrożona trzęsieniami ziemi oraz eksplozją wulkanów. Niektóre ciała niebieskie wpisane w czerwoną podstawie piramidy informują o kolejnej katastrofie na Ziemi.

11/12-ty czerwiec 2015 rok. W przekątnej czerwonej nie ukośnej podstawie piramidy znajduje się dodatkowe ciało niebieskie.

Zapisałem je następującymi wartościami liczbowymi:

1. 11/12 czerwiec 2015 rok:  + 531 st. C     0       + 14   0.
2. 12/13 czerwiec 2015 rok:  + 545 st. C     0       + 4     0.

Wartość liczby + 545 jest nam dobrze znana, przedstawia współrzędne geograficzne okolic Moskwy w Rosji. Aktywność słoneczna w przedstawionych liczbach może przedstawiać wschodnie terytorium Ukrainy oraz decyzje podjęte w Moskwie. Wiemy że wartość liczby + 531 może wskazywać 13 południk we wschodnich Niemczech. Teoretycznie można przyjąć że przecina stolicę Niemiec, Berlin. Ta planeta miała bardzo duży wpływ na zmianę pogody w Polsce. Temperatury 12 czerwca spadły w słońcu o 25 stopni C. Podobna sytuacja może mieć miejsce 22/23 września 2015 roku. Wartość liczby + 345 informuje o intensywnych opadach w Polsce. Planeta z 11/12 czerwca  może mieć wpływ na wydarzenia około 22 września 2015 roku. 23 wrzesień w naszym Układzie Słonecznym znajduje się jeszcze jedno ciało niebieskie na przekątnej czarnej w podstawie piramidy + 14. 23 września to ciało niebieskie będzie po przeciwnej stronie naszej planety. Wracając do 17 września 2015 roku z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczbową + 345. Wartość oraz siłę tej liczby mieliśmy okazję już poznać, właśnie 16 maja 2014 roku. Intensywne opady deszczu na wschodzie Polski. Dodam jeszcze ze aktywność słoneczna realizuje swój program również  za 718 dni. 18/19 wrzesień zmienia pogodę w Polsce.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 08 czerwca 2015
Już nie tylko dorośli ale nawet dziecko jest w stanie zauważyć i odczuć powolny proces przebiegunowania. Maj to najpiękniejsza pora roku w Polsce, a małe dzieci ubrane są jak na późną chłodną jesień. Temperatury 27 maja 2015 roku spadły poniżej zera wysoko w górach. O spadkach temperatur w maju informowałem około 120 dni temu. We wtorek 20 stycznia 2015 roku pisałem że wiosny tego roku nie będzie, uwzględniłem dni. Maj okazał się inny od poprzednich lat, był nie tylko zimny lecz mokry we wschodniej Polsce. Ponownie mieszkańcy borykali się z wielką wodą. " Zimna Zośka " która przypada na połowę maja jest odmienna od poprzednich lat. A więc zmiany klimatyczne są już widoczne gołym okiem nawet przez małe dzieci. W mojej Książce zaznaczyłem proces przebiegunowania rozpoczął się 1 stycznia 2009 roku. Poziome linie na rys. 13 z 11 maja 2010 roku odgradzają Antarktydę od reszty świata dowodzą że te zmiany dotkną po 2009 roku również Antarktydy. Dodam nasza Gwiazda jest źródłem życia na Ziemi i ona wdraża stopniowy proces przebiegunowania, który systematycznie się realizuje na Ziemi od 1 stycznia 2009 roku.

Każda wartość liczby z aktywności słonecznej przedstawia inny obraz wydarzeń na ziemi od katastrof lotniczych po wszystkie wydarzenia ziemskie.

Poniedziałek 4 maja 2015 rok

W dniu 4 maja 2015 roku nawiązuje do wydarzeń które miały miejsce. Podałem wówczas na blog wyliczoną wartość liczb z aktywności słonecznej: -22, -35, -7, -27, 0, 0, 0. Zsumowana wartość liczb z aktywności słonecznej przedstawia 91 południk oraz 27 równoleżnik na północ od równika. Lokalizacja Nepal, Bangladesz, Indie. Podliczone wartości liczbowe z ostatnią wartością liczby - 27 wskazuje 27 równoleżnik na północ od równika przecinany przez 91 południk w dniu 19-tego maja 2015 roku. Cóż tak ważnego stało się w tym rejonie po 20 maja 2015 roku. Otóż z soboty na niedzielę 23/24 maj w wyniku trzęsień ziemi powstało wielkie osuwisko ziemi które zablokowało wielką rzekę, skutkiem czego powstało wielkie jezioro. Zsumowane wartości liczbowe z aktywności słonecznej informowały o wydarzeniu na wschód od Greenwich na 91 południku oraz 27 równoleżniku. Potwierdza tą wiadomość: Gazeta.PL Wiadomości.
źródło: http://t.co/CaOaPyx8Vwpic.twitter.com/3jylQbg2XK

Zsumowana wartość liczby 91 czytana z prawej do lewej przedstawia jeszcze inny obraz wydarzeń na 19 południku w Polsce. W tamtym czasie pod uwagę brałem trzęsienie ziemi w Polsce na 19-tym południku. Jednak historia pisze polityczny scenariusz dla Polski którego nikt się nie spodziewał. Minęły trzy dni 20/21/22 maj i takowego trzęsienia ziemi nie było. Z geografii wiemy że przez środek Polski przechodzi 19-ty południk. Jaka informacja kryła się pod tą liczbą 19. Musiała to być niewątpliwie ważna informacja która równolegle pokryła się z osunięciem ziemi w Nepalu. Więc mamy dwa podobne, równoległe wydarzenia z osunięciem ziemi oraz " usunięciem " w Polsce. Zmiana głowy państwa w Polsce wzbudziła niewątpliwie wielkie " trzęsienie " w światowych mediach. " Usuwa " się ze sceny politycznej stary prezydent przychodzi nowy. Niby dwa różne a jak podobne zdarzenia Nepal-Polska 91 x 19. " Trzykrotna wartość liczb zerowych { 0,0,0 } po 19-tym maja potwierdza wydarzenie w Polsce "

Wyliczone wartości liczbowe z aktywności słonecznej w dniu 10 kwietnia 2015 roku przekroczyły wartość liczby 500. Cóż to oznacza dla mieszkańców Dalekiego Wschodu? Tamtejsze rejony będą nawiedzały coraz silniejsze trzęsienia ziemi, nad wodą, pod wodą, włącznie z eksplozją wulkanów, o czym już pisałem. Już 27 lipca 2015 roku wartość liczby wyliczonej z aktywności słonecznej przekroczy + 569. Do przedstawionych liczb wyliczonych z temperatur słonecznych dopisuję stopnie C. Ostatecznie każda wartość liczby ma swoje oznaczenie " + 569 '' st. C. Wyliczona wartość liczby z aktywności słonecznej odpowiada planecie lub księżycowi w naszym Układzie Słonecznym oraz naszej Galaktyki. Już 14/15 grudnia 2015 roku wartość liczby z aktywności słonecznej przekroczy liczbę " + 690 " st. C, - 32 st. C  0. Przypominam iż Słońce gromadzi wielką niebezpieczną energię. Z wartości liczbowej + 690 można wykreślić współrzędne geograficzne na Ziemi na wschód od Greenwich. 69 południk lub 96, przecina go 32 równoleżnik na północ od równika. Lokalizacja teoretycznie Pakistan, Afganistan oraz południowe Chiny. To samo wydarzenie możemy odczytań na zachód od Greenwich w stanie Teksas USA. Wartość liczby 69 nawiązuje do tragedii ludzkiej. Dodam jeszcze że wartość liczby - 32 czytana z prawej do lewej przedstawi 23 południk w Polsce. Przecinany przez 69 równoleżnik wskaże również północne tereny Norwegii. W zaznaczonych miejscach może dojść, lecz nie musi, do ważnych wydarzeń nie związanych z tragedią ludzką.

Co nam zaoferował styczeń na 2015 rok

Jak co roku styczeń pisze nowy scenariusz wydarzeń dla naszej Ziemi, pod postacią różnych wykresów w zależności od aktywności słonecznej. Badanie opieram na poprzednich latach. W jakim stopniu się potwierdzą oczywiście zobaczymy. Wykres przedstawia zmiany zachodzące na Słońcu. Są to informacje z naszej Gwiazdy przeniesione na Ziemię. Z wykresu można odczytać różne wydarzenia społeczne, polityczne, zamachy, wojny, trzęsienia ziemi, katastrofy, rewolucje itp.

W styczniowych wydarzeniach na Słońcu, tylko kilka odróżniało się od innych. 16-ty styczeń tylko jedna eksplozja na Słońcu od godziny 14:30 do 15:30. W przedziale 1 godziny rejestruję zapis na trzęsienie ziemi. Temperatura spada w tym dniu o 23 stopnie C w słońcu. Tak wielkie spadki temperatur w okresie zimowym to niebywałe wydarzenie, informują o następnych wydarzeniach za 100 oraz 200 dni. Dzień wcześniej na naszym Słońcu wielka cisza, cisza przed burzą. Więc:
16 styczeń 2015 rok + 100 dni = 26 kwiecień 2015 rok + następne 100 dni = 6 sierpień 2015 rok.

Trzecia wartość liczby z aktywności słonecznej + 506 nr.6 wskazuje szóstą strefę czasową. Wymieniłem tam leżące państwa: Nepal, Indie, Bangladesz. Polskę a Nepal dzieli sześć stref czasowych. Więc liczba sześć prawdopodobnie odgrywa decydującą rolę. Obraz wydarzeń wykreśliłem z aktywności słonecznej naszej Gwiazdy. Jaki on będzie zobaczymy.

10-ty styczeń godzina 21:07 raptowny spadek temperatury w słońcu oraz cieniu o 4 stopnie C w ciągu 20-tu minut.

Obydwie taśmy potwierdzają spadki temperatur o 4 stopnie C w ciągu 20-tu minut prawie  w linii poziomej. Takie spadki temperatur w okresie zimowym po 200-tu dniach mogą informować o raptownej zmianie pogody. 20 kwietnia bardzo dziwne zachowanie naszej Gwiazdy informuje o następnym wydarzenie za 100 dni. Więc przypadnie to na przełomie 29/30 lipiec 2015 rok. Wielkie wydarzenia na Słońcu nasza Gwiazda rejestruje każdego 30-tego dnia miesiąca. Dlaczego bo tak jest zaprogramowana nasza Gwiazda na 360 dni. Nasz kalendarz odbiega od rzeczywistości.

Dzień wcześniej z 9 na 10 stycznia 2015 roku na obu taśmach odczytałem raptowne spadki temperatur od godziny 18:00 do 24:00. Zimą są to godziny prawie nocne. Takie przypadki temperatur informują o niebezpieczeństwie nie tylko za 100 dni również za 200 dni przypadnie to na 29 lipiec 2015 rok. Raptowny spadek temperatury o 5 stopni przez 6 godzin może informować o załamaniu pogody na 29 lipiec 2015 rok. Spadek temperatury ciągnie za sobą różne zjawiska: trzęsienie ziemi, trąby powietrzne, nawałnice itp. Przed południem 9-tego stycznia odczytałem tylko jedną eksplozję na Słońcu o 5 stopni na wykresie. Rankiem eksplozja na Słońcu, wieczorem spadek temperatury o 5 stopni.

7 styczeń 2015 rok między godziną 12:00 a 14:00 bardzo dziwne zachowanie naszej Gwiazdy. Takie przypadki o dziwnej informacji z naszej Gwiazdy na wykresie już kilkakrotnie przedstawiałem na blogu, są one informacją o kolejnym niebezpieczeństwie.

7 styczeń 2015 rok + 100 oraz 200 dni = 17 kwiecień oraz 27 lipiec 2015 rok.

Dzień wcześniej 6 stycznia nasza Gwiazda była bardzo spokojna, czyli " cisza przed burzą ". Z aktywności słonecznej na 27 lipiec odczytałem kolejną planetę, jak informowałem "+ 569 " st. C oraz - 7,  0. Wartość tej liczby " 69 " informuje o ofiarach ludzkich na Ziemi. 27 lipiec na rys 13 z 11 maja 2010 roku zahacza o róg Konstelacji Oriona. Więc mamy prawdopodobnie dwa wydarzenia na Ziemi oraz w Kosmosie. Z przedstawionych liczb można odczytać 7 południk na wschód od Greenwich przy 56 równoleżniku, lokalizacja to okolice Dani w Europie. Siedem dni wcześniej 19/20 lipiec 2015 rok na granicy światła i ciemności stoi planeta -10. Zapisałem ją następującymi liczbami naszej Galaktyki: R.S.14.441    10  0  5     5. W tych liczbach zapisano: współrzędne geograficzne Włoskiego Wezuwiusz, współrzędne geograficzne Wschodniej Ukrainy, lata wojny 1914, 1941, 2014. Planeta 19/20 lipiec realizuje swój scenariusz również za 718 dni czyli za dwa lata. Czyżby historia pisała nowy scenariusz dla mieszkańców naszej Ziemi za dwa lata. Całkiem możliwe. W 1917 oraz 1918 roku nastał nowy porządek w Europie po pierwszej wojnie światowej. Tak na marginesie, czyżby historia się powtórzyła tylko z innym scenariuszem. Unia Europejska to prawdziwe mocne ogniwo ale czy sobie poradzi? Separatyści na wschodzie Ukrainy od 20 maja szukają zaczepki. Systematycznie dostają pomoc od Rosji. Co ma z tym wspólnego data 21 czerwiec z 2015 r. Otóż 21 czerwca 1941 roku Niemcy napadli na Rosję. Czasy dzisiejsze dzień 12 czerwca czytany z prawej do lewej przedstawi dzień 21 czerwiec. Rok temu w dniu 11 na 12 czerwca 2014 roku z aktywności słonecznej wyliczyłem wartość liczby - 50, + 234 oraz - 6, +32. Następnego dnia 12 na 13 czerwiec wyliczyłem wartość liczby z aktywności słonecznej: - 44, + 265 oraz -2, +7. Wartości liczbowe + 234 oraz - 44 informują o złych zamiarach wschodniego sąsiada. Czy tak będzie zobaczymy, taki obraz wydarzeń przedstawiają liczby. Z wartości liczbowej 7 można odczytać strefy czasowe z Japonią oraz Indonezją i Malezją. W wymienionych miejscach na wyspach indonezyjskich, a zwłaszcza na Sumatrze, znajdują się uśpione wulkany które mogą zostać obudzone przez aktywność słoneczną + 569. Natomiast z aktywności słonecznej + 569 można odczytać wartość liczby 9 która teoretycznie wskazuje również dziewiątą strefę czasową z Nową Gwineą oraz Japonią. W zlokalizowanych miejscach może dojść do katastrof gdzie ofiarami zawsze są ludzie. Zagrożenie czyha wszędzie, a zerowe wartości liczbowe informują o wydarzeniach Polsce, Dani oraz Europie.

26 styczeń 2015 rok. Podobna data czyli 26 styczeń, już w przeszłości miała miejsce w 2008 roku. Mnie obecnie interesuje data w tym dniu, wykres przedstawia skok temperatury po czym raptowny spadek, o godzinie 11:40. W ciągu 15 minut temperatura spada o 8 stopni C prawie w linii poziomej. Spadek temperatury po 200 dniach informuje o kolejnym niebezpieczeństwie które przypadnie to na 15/16 sierpień 2015 rok. Może nastąpić chwilowe załamanie pogody. Kilka dni wcześniej wysokie liczby plusowe oraz minusowe informują o załamaniu pogody. Pomimo że aktywność słoneczna na lipiec jest spokojna to wydarzeń na lipiec jest bardzo dużo. Oto dni które mogą zagrażać mieszkańcom Ziemi plus minus jeden dzień: 4 lipiec, od 8 do 14 lipca, 22 lipca, 23 lipca, 26 lipca, 27 lipca, 28 lipca, 29 lipca, 30 lipiec do 6/7 sierpnia 2015 roku. Wymienione dni to eksplozje słoneczne połączone z trzęsieniami ziemi oraz ważniejszymi wydarzeniami. Trzykrotna wartość liczb zerowych w trzeciej dekadzie maja 2015 roku informowała o spadku temperatur oraz konflikcie na wschodzie Ukrainy. Takie wydarzenia miały miejsce.

Na dzień dzisiejszy jestem przekonany że trzykrotna wartość liczb zerowych informuje nie tylko o ochłodzeniu, nawałnicach np. w Polsce, również gradobiciu z trąbami powietrznymi w różnych częściach świata.

Oto zestawienie trzech liczb zerowych wyliczonych z aktywności słonecznej od lipca do końca grudnia 2015 roku. Minusowe wartości liczbowe wyliczone z aktywności słonecznej w  okresie letnim informują o zmianie pogody z opadami oraz wiatrem północnym. Natomiast plusowe wartości liczbowe informują o wysokich temperaturach. W okresie od 15 lipca nastąpi zmiana pogody do 3 sierpnia 2015 roku. Przewaga minusowych wartości liczbowych przez 18 dni informuje o pochmurnym niebie z opadami. Poniżej tabela przedstawia 10/11 lipiec z bardzo wysokimi temperaturami.

1.
6/7 lipiec 2015 rok : + 575 st. C   0.   - 1,  0.
7/8 lipiec 2015 rok : + 574 st. C   0.   - 1,  0.
8/9 lipiec 2015 rok : + 575 st. C           0, + 1, 0, 0,0.
9/10 lipiec 2015 rok : + 575 st. C   0.   - 7,  0.
10/11 lipiec 2015 rok : + 568 st. C   0.  + 45    0.
11/12 lipiec 2015 rok : + 613 st. C   0.  + 20    0.
12/13 lipiec 2015 rok : + 633 st. C            0, 0, 0.
13/14 lipiec 2015 rok : + 633 st. C        + 2, 0.

2.
6/7 sierpień 2015 rok: + 530 st. C + 6, 0, -2, 0, 0, 0.    + 528, 0, + 1, 0.

3.
23/24 sierpień 2015 rok: + 548 st. C + 8, 0, 0,0,0 - 2, 0. + 556

4.
30 wrzesień/1 październik 2015 rok: + 518 st. C  0. + 11, 0,
1/2 październik 2015 rok : + 529 st. C  0, 0, 0.
2/3 październik 2015 rok : + 529 st. C  + 2, 0.
3/4 październik 2015 rok : + 531 st. C  0, 0, 0.

Na początku października aż dwukrotnie wystąpią zerowe wartości liczbowe. Mogą informować o spadku temperatur lub nawałnicach, itp. Początek października może przynieś ochłodzenie nawet poniżej zera. Takie zdarzenia początkiem października w przeszłości miały miejsce. Zerowe wartości liczbowe mogą informować o systematycznych opadach. 30 wrzesień 2015 rok wartość liczby + 518 informuje o wydarzeniach na Opolszczyźnie przez około 5 dni.

5.
2/3 listopad 2015 rok: + 596 st. C  0. - 1, 0, 0, 0.

Początek listopada może okazać się spadkowy pod względem temperatur. Wartość liczby + 596 st. C jest odmienną liczbą od pozostałych i może informować o całkiem innym wydarzeniu. Natomiast wartość liczby - 1 może informować o dodatkowym wydarzeniu na wschód od Greenwich na pierwszym równoleżniku, Malezja lub Indonezja, oraz pierwszym południku w Europie. Lokalizacja Morze Północne Edynburg - Szkocja. 9 listopada zostanie przekroczona wartość liczby z aktywności słonecznej + 600. Co to oznacza dla mieszkańców Ziemi? Zagrożenia które miały miejsce były tylko ostrzeżeniem. Im większa wartość liczby z aktywności słonecznej tym większe zagrożenie na Ziemi.

6.
16/17 listopad 2015 rok: + 627 st. C  0.   -14,  0,0,0.   + 613.

Ten przypadek z liczbą 27 już był przerabiany. Informuje on o zagrożeniu w Polsce. Zerowe wartości liczbowe potwierdzają wydarzenia w Polsce.

7.
3/4  grudzień 2015 rok: + 615 st. C  + 9,   0,0,0.

Po raz ostatni w tym roku występuje grupa trzech tych samych liczb. W okresie jesiennym grupa trzech liczb może informować o spadku temperatur z opadami śniegu. Takie wydarzenia mogą mieć miejsce. Zerowe wartości liczbowe w okresie letnim  mogą być zmienne do jesiennych i przedstawiać inny obraz wydarzeń. Na marginesie: od 17 do do 30 czerwca występują minusowe wartości liczbowe. Informują o przelotnych lub intensywnych opadach deszczu.Zapraszam do odwiedzania mojej strony internetowej:
http://www.kosmiczneprognozy.info/


Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski