Ostatnie prognozy

sobota, 27 lipca 2013
Jekaterynburg - źródło, cyt: " 30 kwiecień 1918 rok do Jekaterynburga została przywieziona rodzina carska. Uwięziono ich w domu Nikołaja Ipatiewa - tzw. domu specjalnego przeznaczenia, otoczonym wysokim drewnianym płotem. W nocy z 16 na 17 lipca z rozkazu Włodzimierza Lenina [16] przeprowadzono egzekucję Mikołaja 2, jego żony, Aleksandry Fiodorowej, następcy tronu cesarzewicza Aleksego oraz księżniczek Olgi, Tatiany, Marii i Anastazji. Dzień później w pobliskim Ałapewsku bolszewicy zamordowali innych członków dynastii Romanowów " koniec cyt.
Wszystkie ważne wydarzenia są zapisane w naszej Galaktyce, miedzy innymi mord na carskiej rodzinie Romanowów. W niebiosach nie ma przedawnień.

38 układ planetarny z naszej Galaktyki zapisano wartościami liczbowymi:  R.S.56,5691    38  0  19     9. Przedstawione parne liczby 56,56 wskazują współrzędne geograficzne okolic Jekaterynburga - Rosja. To w tym miejscu 15 lutego 2013 roku asteroida o wielkości około 50 metrów eksplodowała nad Czelabińskiem. Czelabińsk oraz Jekaterynburg są miastami sąsiadującymi na Uralu. Odległość między nimi jest taka jak z Wrocławia do Krakowa. 15/16  lutego 2013 roku, z temperatur słonecznych wyliczyłem na dzień 16 luty - 23 stopnie C oraz 0 stopni C. Zero informuje  o upadku asteroidy na Ziemię o współrzędnych geograficznych 56,56 Jekaterynburg-Rosja. Czy za 8 lat historia się powtórzy w tym miejscu. Planeta Wenus kursem po tarczy naszej Gwiazdy, co 8 lat informuje o katastrofie na Ziemi z przerwą co 105 lat. Dotyczy to także innych zjawisk z Kosmosu, między innymi spadających komet lub asteroid na Ziemię. W poprzednim artykule wspomniałem, że rok 2021 prawdopodobnie będzie ostatnim.

Stały wzór do obliczeń:
Wenus stała 180 zmienne 18 oraz 81- rys. 13 z 11 maja 2010 rok.
15 luty 2013 rok to data przyjęta do obliczeń.
Do tej daty dodam 8 lat = 2021 rok.
a - 15 luty 2021 rok + 180 = 15 sierpień 2021.
b - 15 sierpień 2021 + 18 dni = 3 wrzesień 2021 rok.
c - 15 sierpień 2021 + 81 dni = 6 listopad 2021 rok.

Przedstawiłem dwie bardzo ważne daty 3 wrzesień 2021  oraz 6 listopad 2021 to dni według obliczeń dojdzie do jakiejś katastrofy. Współrzędne geograficzne 56,56 wskazują okolice Jekaterynburga-Rosja 2021 rok. Czy na pewno następna katastrofa będzie miała miejsce w tamtym miejscu trudno powiedzieć.  Lecz trzeba wziąć pod uwagę wszystkie wymienione współrzędne geograficzne na ziemi. Pierwsze parne liczby z czterech podpunktów  informują o równoleżnikach, drugie parne po przecinku to południki.
a - 59,20   b - 56,19 na zachód od " 0 " Greenwich.
c - 56,56   d - 59,62 na wschód od " 0 " Greenwich.

Piątek 15 luty 2013 rok: " Co nowego przyniesie rok 2013 ". Jak wiadomo 9 sierpień na rys.13 z 11 maja nawiązuje do Satelity z układu słonecznego " Nibiru". Co wpisze nam Satelita w naszą historię to się dopiero okaże.
W prognozach z dnia 9 maja 2013 roku pisałem: Przebiegunowanie - Nowy porządek na świecie 4/9. W tych temacie nawiązałem do daty, od 7 do 9 sierpnia 2013 roku w stronę ziemi leci jakieś ciało niebieskie może to być asteroida lub plazma słoneczna, tak oceniłem na tamten czas. 15 lipiec 2013 ma najwyższą aktywność słoneczną 226 przy bardzo niskiej aktywności z całego roku. W tym dniu powinno dojść do jakiś zmian na ziemi, zmian na Ziemi nie było widać lecz pojawiająca się kometa w Kosmosie jest zwiastunem która przekazuje bardzo ważną informację.

W dniu 16 lipca 2013 roku na stronie internetowej źródło: " TylkoAstronomia.pl " znalazłem potwierdzenie moich obliczeń.
Cyt: "Astronom amator odkrył nową kometę, C/2013 N4 { Borisow }." www.tylkoastronomia.pl/wiadomosc/astronom-amator-odkryl-nowa-komete-c2013-n4-borisow
Na tamten czas pisałem o upadku asteroidy na Ziemię, nie wiedząc co dokładnie leci w stronę ziemi. O tym zjawisku występującym w kosmosie pisałem kilka miesięcy wcześniej. Zaznaczyłem również że opisane zjawisko będzie miało dopiero miejsce. Jaki związek ma kometa odkryta w kosmosie  w dniu 8 lipca 2013 r. Ta Kometa którą odkrył Borisow zwiastuje Nowy Porządek na Ziemi również w naszej Galaktyce.
W ten dzień 15-tego  lipca 2013 roku obliczyłem że nasz układ planetarny powinien zacząć obieg w 21 Drogi Mlecznej. W tych dniach musiało dojść do jakiegoś zjawiska w Kosmosie, mówiły o tym liczby.

Zacytuję fragment tekstu który odnosi się wspomnianej Komety cyt: " Peryhelium komety nastąpi 20 sierpnia 2013 roku i wtedy zbliży się ona do naszej gwiazdy na 182,7 miliona kilometrów. Po peryhelium kometa będzie powoli maleć. Największe zbliżenie do Ziemi wyniesie 310 milionów kilometrów i nastąpi to 11 sierpnia. Istnieje szansa, że kometa Bosisow zwiększy wtedy jasność stając się obiektem mniej więcej 12 magnitudy. Nie jest to niestety pewne i astronomowie nadal pracują nad ustaleniem dokładnej orbity C/2013 N4 i ewentualnej maksymalnej jasności jaką może osiągnąć ten obiekt " - koniec cyt.
Każdego 11 dnia miesiąca nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie. Jest to dodatkowa eksplozja na Słońcu skierowana prosto w Ziemię. Dodatkowa eksplozja jest zwiastunem przynosi ocieplenie lub ochłodzenie.
Środa 10 lipiec 2013 rok w drugiej części 2/2 wymieniłem datę 20/21 sierpień oraz następujące temperatury - 37 stopni C  + 28 stopni C. To nie przypadek że dzień 20 sierpnia zbiegł się ze zbliżeniem Komety do naszej Gwiazdy oraz spadkiem temperatury o 37 stopni C w Słońcu. To zjawisko dawno zostało zaprogramowane w temperaturach słonecznych. Liczba minus 37 stopni C informuje o spadku temperatury w dniu 20 sierpnia o 37 stopni C w słońcu. W tym przypadku bazuję na przykładzie 10 czerwca 2013 roku. Temperatura jeden dzień wcześniej czyli 9 czerwca spadła przed północą o 27 stopni C w słońcu.
Również ta sama liczba - 37 ujawnia nam układ słoneczny i zachodzące zjawiska na Ziemi. Spadek temperatury o - 37 stopni ostrzega o spadających temperaturach  za 100 dni, na 30 listopad 2013 rok. Tak wielki spadek temperatury informuje o wielkich trzęsieniach ziemi od 20 sierpnia do 24 sierpnia na wschód od " 0  " Greenwich, jak również na zachód od " 0 " Greenwich. Taki stan z ochłodzeniem może się utrzymać przez około 10 dni do 1 września.

Obliczenia które przedstawiłem będą miały dopiero miejsce. Przy spadających temperaturach mogą  powstawać tornada oraz nawałnice, cyklony.
Kometa na pewno ma jakiś związek z 21 Obiegiem Drogi Mlecznej, informacja musiała być wysłana w kierunku naszej Gwiazdy, z daleko idącym wyprzedzeniem oraz wpisanym spadkiem temperatury. Każde ciało niebieskie które pojawi się nam w kosmosie, musi być zarejestrowane przez układ słoneczny " Nibiru ". Bardzo ważne informacje wysłane z naszej Gwiazdy w temperaturach słonecznych na ziemię odczytamy pod liczba 127. Dziewiąty sierpień na rys 13 z 11 maja nawiązuje do księżyca z układu słonecznego " Nibiru ".

W tym samym artykule ze środy 10 lipca w drugiej części podałem: liczba 43 nawiązuje do 43 równoleżnika który przechodzi przez Perugię środkowe Włochy. Ta liczba miała związek z trzęsieniem ziemi które przypadło po przebiegunowaniu naszej Gwiazdy w dniu 20/21 lipca 2013 roku. W przebiegunowaniu wyliczyłem liczbę z temperatur słonecznych + 134. To w tej liczbie zapisane jest trzęsienie ziemi we Włoszech. Pierwsze dwie liczby z lewej strony informują o 13 południku natomiast liczba 43 czytana z prawej do lewej wskazuje 43 równoleżnik który przecina 13 południk w środkowych Włoszech. 
Miało tam miejsce trzęsienie ziemi o sile M 5.0 - CENTRAL ITALY - 21.07.2013 01:32:24 UTC. źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=326769

Liczba + 28 informuje że  ten obiekt pochodzi z 28 układu planetarnego czyli 56 ostatniego. Liczba 56 nawiązuje do Stwórcy Pana Boga. Ponownie przeglądnąłem cały kalendarz nigdzie nie występuje liczba " 0 ". Czyli obiekt { kometa } minie nasza planetę Ziemię.
Do każdych obiektów zastosuję stały wzór.
Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.
20 sierpień 2013 rok + 8 lat = 2021 rok.
a - 20 sierpień + 100 dni = 30 listopad 2013 rok.
b - 20 sierpień + 180 dni = 20 luty 2014/2022 rok.
c - 20 luty + 18 = 8 marzec 2014 rok/2022 rok.
d - 20 luty + 81 dni = 11 maj 2014 rok/2022 rok.
Przedstawione daty nawiązują do różnych zjawisk w naszym Układzie Słonecznym, kosmosie jak również na naszej Ziemi w różnych latach w tym samym dniu.

Chiny państwo środka.

W czwartek 9 maja 2013 roku przedstawiłem liczby plusowe które zawierają bardzo ważną informację, zacznę od cytatu: "Następnym dniem w kolejności jest dzień 20/21 czerwiec przebiegunowanie na  słońcu, połączone z wybuchem słonecznym. Z wyliczonych temperatur odczytałem następujące liczby: + 127 oraz + 95. Od liczby większej odejmę mniejszą:  + 127 - { + 95 } = + 32. Liczba + 32 przedstawia 32 równoleżnik przecinany przez + 95 południk, miejsce przecięcia środkowe Chiny. Liczba + 127 nawiązuje do układu słonecznego " Nibiru " który bezpośrednio wpływa na naszą Planetę. Tutaj ponownie może dojść do trzęsienia ziemi lub innych anomalii pogodowych" koniec cytatu.
Na dzień dzisiejszy jak wspominałem liczby plusowe wyliczone z temperatur słonecznych informują o katastrofie powodziowej. Między innymi Chiny nawiedzane są silnymi opadami, które to wody zmywają nawet miasta. O Chinach wspominałem już kilka lat temu na moim blogu. Jednak muszę wrócić na własne podwórko.  Środa 10 lipiec 2013 rok z wyliczonych liczb z dnia 19 oraz 20 kwietnia wyliczyłem końcową liczbę + 51. Wiem że liczby plusowe informują nie tylko o trzęsieniu ziemi lecz również o katastrofie powiązaną z wielką wodą. Zlokalizowane miejsce to Polska zachodnia, przypadnie to na dzień 10/11 styczeń 2014 rok. Teorii jest wiele liczba + 51 może informować nawet o 15 metrach wody, sięgającej prawie szóstego piętra.  Lokalizacja Polska zachodnia Lubuskie lub Dolnośląskie.  Jednak nie ignorujmy trzęsienia ziemi na ten dzień. Wyliczone liczby z temperatur słonecznych należą do układów słonecznych " Nibiru ". Na pewno układ słoneczny " Nibiru " nie będzie rozdawał prezentów. Jeżeli nie 11 stycznia 2014 to za 9 lat w 2021 roku. Po 20 lutym 2014 roku pierwszym przebiegunowaniu zacznie zmieniać się pogoda. Drugie przebiegunowanie nastąpi miesiąc później czyli około 20/21 marca 2014 roku. Nasza Gwiazda dominowana będzie biegunem minusowym. Liczby minusowe informują o wysokich temperaturach, tak było w poprzednich latach. Nagromadzona ilość temperatur minusowych przez 71 dni ujemnie wpłynie na naszą planetę  ziemię , które pociągną za sobą katastrofy.{ Ilość przedstawionych dni to dopiero teoria }. Lecz to nie koniec bieguny minusowe zawsze ciągną niebezpieczeństwo w postaci trzęsienia ziemi, które może wywołać wielkie tsunami na Oceanach. W książce pt. " Bitwa z Gwiazdami " na stronie 22 znajdziesz rozstawione trzy dziewiątki, które dzielą naszą Galaktykę na trzy części, - 3 x 9 = 27.

Historia z życia wzięta:
Styczeń 2010 rok planujemy razem z żoną przelot samolotem do Edynburga - Szkocja. Najlepszy termin to weekend od 30 kwietnia piątek do 3 maja w poniedziałek 2010 r. 13/14 kwiecień 2010 rok eksplozja wulkanu na Islandii pokrzyżowała nam plany. W Europie odwołane są wszystkie rejsy samolotów pasażerskich. 10 kwiecień 2010 rok katastrofa polskiego samolotu w Smoleńsku. 18 kwiecień pogrzeb prezydenta w Krakowie. Na pogrzeb prezydenta Polski nie przyleciało wielu zaproszonych gości. Jednak jestem optymistą wciąż wierzę że linie lotnicze wznowią rejsy do Edynburga. Wspomniałem o tym słuchaczom na wykładzie w 9 kwietnia 2010 rok - radiestetów. Zbliża się weekend czwartek wiatr zmienia kierunek na zachodni, 30 kwietnia 2010 rok rejsy samolotów pasażerskich zostały przywrócone. Wylatuję z Krakowa do Edynburga. Czterodniowy pobyt szybko się kończy czas wracać do Polski. Wiatr cały czas jest zachodni. We wtorek wiatr ponownie zmienia kierunek na wschodni. Rejsy samolotów pasażerskich znów zostały wstrzymane nad Europą. Postawiłem równanie mojej żony oraz mnie do uroczystości pogrzebowej w dniu 18 kwietnia. Dzisiaj jestem pewien że mojej żonie oraz mnie Gwiazdy sprzyjały.

Na koniec informację którą podałem o trzęsieniu ziemi w Polsce w dniu 20 lipca miała również miejsce. Małe liczby które podaję 2  0  3 informują o małych trzęsieniach ziemi powyżej trzech stopni w skali R. Jednak trzeba szukać rozwiązań w liczbach z których można odczytać większe trzęsienia ziemi od M 5.6 do M 6.5 stopnia w skali R.  Takie trzęsienie ziemi będą miały miejsce w Polsce. Każde trzęsienie ziemi powyżej trzech stopni w skali R. które powtarza się dwukrotnie lub trzykrotnie z małymi odstępami jest bardzo groźne. Takie trzy trzęsienia ziemi mieliśmy 27 czerwca jak podawałem oraz obecne z 20 lipca także mają przerwę powyżej 32 minut.

M 3.1 - Polska 20.07.2013  15:47:59 UTC zachodnia Polska okolice Polkowic.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=326708

M 3.2 - Polska - 20.07.2013 15:15:40 UTC zachodnia Polska okolice Polkowic.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=326701

Wszystkie obliczenia oraz liczby które wprowadzam na blog są testowane, aby ostatecznie ustalić które liczby w różnych aktywnościach słonecznych odpowiadają za trzęsienia ziemi w Polsce oraz na świecie. Wiem że równoleżniki przecinane przez południki po przebiegunowaniach na Słońcu wskazują miejsca trzęsień ziemi. Wskazują również inne zagrożenia na Ziemi.

Na zakończenie; w artykule z 4 kwietnia 2013 roku pisałem: Co nas czeka w 2013 roku w obliczu wciąż aktywnego " Nibiru ". W dniu 10/11 maja 2013 roku wyliczyłem następujące liczby z temperatur słonecznych:  - 56, + 40 zsumowane liczby dały mi liczbę 96 nawiązującą do ilości ofiar z katastrofy Smoleńskiej. 25 lipiec 2013 rok Hiszpania - katastrofa pociągu ginie przybliżona ilość ludzi.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 10 lipca 2013
Temperatury słoneczne podstawione do wzoru mają szczególne znaczenie. To one piszą historię naszej Galaktyki oraz wydarzenia na naszej Ziemi.

Zweryfikowane temperatury które odczytałem i wprowadziłem do obliczeń zmieniły obraz naszej Drogi Mlecznej jak również naszej Galaktyki. Bardzo ważne są odczytane temperatury od 11 kwietnia do 27 kwietnia 2013 roku. W każdym jedenastym dniu miesiąca nasza Gwiazda dodatkowo wysyła w kierunku Ziemi dodatkowa energię słoneczną. Z tej energii słonecznej można odczytać bardzo ważne przesłanie, np. pod postacią trzęsień ziemi, ocieplenia, ochłodzenia. Rok 2013 jest szczególny od 11 kwietnia do 27 kwietnia nasza Gwiazda przesyła informację na Ziemię w postaci temperatur słonecznych. Od 11 kwietnia do 18 kwietnia oraz od 21 kwietnia do 27 kwietnia zanotowaliśmy bardzo wysokie temperatury na tą porę roku. Jedynie 19 oraz 20 kwiecień nasza Gwiazda w temperaturach słonecznych zapisała odmienne temperatury od pozostałych t.j. ochłodzenie, zaznaczając jednocześnie dwa układy planetarne " Nibiru '' - 127 stop. C. oraz + 127 stop. C. W tych temperaturach  zapisano budowę naszej Galaktyki również naszej Drogi Mlecznej.

Temperatury - 127 oraz + 127 nawiązują do dwóch układów planetarnych  " Nibiru " które są zapisane na 13-tym miejscu w naszej Galaktyce.

Od temperatury 11 kwietnia do 27 kwietnia.
11 kwiecień temperatura w słońcu: + 25,5 stopnia C. o godz: 12:10.
11 kwiecień temp. w cieniu: + 13,75 stop. C. o godz: 17:20.
12 kwiecień temp. w słońcu: + 24 stop. C. o godz: 16:05.
12 kwiecień temp. w cieniu: + 13,5 stop. C. o godz: 16:30.
13 kwiecień temp. w słońcu: + 29 stop. C. o godz: 14:40.
13 kwiecień temp. w cieniu: + 16,25 stop. C. o godz: 15:30.
14 kwiecień temp. w słońcu: + 30,5 stop. C. o godz: 15:25 oraz 16:15.
14 kwiecień temp. w cieniu: + 18,5 stop. C. o godz: 16:55.
15 kwiecień temp. w słońcu: + 33,5 stop. C. o godz: 16:55.
15 kwiecień temp. w cieniu: + 24 stop. C. o godz: 17:10 oraz 17:30.
16 kwiecień temp. w słońcu: + 34 stop. C. o godz: 16:55.
16 kwiecień temp. w cieniu: + 23,5 stop. C. o godz: 17:05.
17 kwiecień temp. w słońcu: + 36,25 stop. C. o godz: 16:30.
17 kwiecień temp. w cieniu: + 25,5 stop. C. o godz: 16:45.
18 kwiecień temp. w słońcu: + 37 stop. C. o godz: 15:25.
18 kwiecień temp. w cieniu: + 26,25 stop. C. o godz: 15:40.

19 kwiecień temp. w słońcu: + 12,7 stop. C. o godz: 15:30.
19 kwiecień temp. w cieniu: + 11:25 stop. C. o godz: 16:00.
20 kwiecień temp w słońcu: + 12,7 stop. C. o godz: 16:35.
20 kwiecień temp. w cieniu: + 8:75 stop. C. o godz: 17:00.

21 kwiecień temp. w słońcu: + 32,5 stop. C. o godz: 16:10.
21 kwiecień temp. w cieniu: + 21,5 stop. C. o godz: 17:00.
22 kwiecień temp. w słońcu: + 38 stop. C o godz: 15:30.
22 kwiecień temp. w cieniu: + 26,5 stop. C. o godz: 17:15.
23 kwiecień temp. w słońcu: + 31,25 stop. C. o godz: 13:55.
23 kwiecień temp. w cieniu: + 20,5 stop. C. o godz: 16:20.
24 kwiecień temp. w słońcu: + 31,5 stop. C. o godz: 17:05.
24 kwiecień temp. w cieniu: + 21,5 stop. C. o godz: 17:45.
25 kwiecień temp. w słońcu: + 35,5 stop. C. o godz: 14:22.
25 kwiecień temp. w cieniu: + 22 stop. C. o godz: 15:00, 16:10, 16:30.
26 kwiecień temp. w słońcu: + 39 stop. C. o godz: 15:15.
26 kwiecień temp. w cieniu: + 27,75 stop. C. o godz: 17:00.
27 kwiecień temp. w słońcu: + 29 stop. C. o godz: 15:35.
27 kwiecień temp. w cieniu: + 19:75 stop. C. o godz: 15:55.

Temperatury słoneczne są bardzo wysokie jedynie 19 oraz 20 kwietnia temperatury w słońcu spadają do 12,7 stop. C. Takie same temperatury przedstawiłem na moim blogu opublikowane w czwartek 4 kwietnia 2013 r. Pomyłki w obliczeniach nie było żadnej.
Temperatury poniżej zostały wyliczone z wzoru w 2012 roku.
Tylko w tych dwóch dniach 19 oraz 20 kwiecień 2013 roku najwyższą temperaturę w słońcu notuję po 12,7 stopnia C.
Ze wzoru wyliczone temperatury zamieniam na liczby.

19 kwiecień 2013 rok ze wzoru.
a. - 127 stopni C.  + 130 stopni C.  - niska aktywność słoneczna
+ 9 stopni C.  - 3 stopnie C.
Najwyższą temperaturę w słońcu zanotowałem o godz: 15:30 + 12,7 stopnia C.
Najwyższą temperaturę w cieniu zanotowałem o godz: 16:00 + 11,25 stopnia C.

20 kwiecień 2013 rok ze wzoru.
b. - 136 stopni C.  + 127 stopni C.  - niska aktywność słoneczna.
+ 42 stopnie C.    +  8:75 stopnia C.
Najwyższą temperaturę w słońcu zanotowałem o godz: 16:35 + 12,7 stopnia C.
Najwyższą temperaturę w cieniu zanotowałem o godz: 17:00 + 8,5 stopnia C.

Temperatury które odczytałem w dniu 19 oraz 20 kwietnia nawiązują do dwóch układów planetarnych które stoją w tych dniach po przeciwnych stronach. W dniu 19 oraz 20 kwietnia 2013 roku obrazują one naszą Drogę Mleczną. Wspomnę tylko że jeden układ planetarny " Nibiru " musi okrążyć naszą Gwiazdę, aby udać się w drogę powrotną.
Nasz układ planetarny jest pierwszym układem planetarnym w naszej Galaktyce a zarazem najmniejszym.
Dodane liczby - 127 oraz  + 127 dają mi liczbę 254 tys lat świetlnych. Jest to długość Drogi Mlecznej.

Wykres 25 oraz 26 przedstawiają szyby w Komnacie Królowej oraz szyby w Komnacie Króla. Szyby z Komnaty Króla na wykresie 25 w zawartych kątach  pokazują szerokość naszej Drogi Mlecznej 104 tys. lat świetlnych.
Wykres 26 przedstawia dwa szyby w Komnacie Królowej. W załamanych kątach mamy dwa układy planetarne 37 oraz 38. Rozwarty kąt 10,4 stopnia przedstawia szerokość naszej Galaktyki, natomiast jej długość to 25,4 tys. lat.

Obraz naszej Galaktyki jest zapisany w dwóch układach planetarnych " Nibiru ". Dodane temperatury słoneczne z dwóch dni + 12,7 + 12,7 = 25,4, dały mi obraz naszej Galaktyki 25,4 tys. lat  natomiast szerokość to 10,4 tys lat.

Dwa układy planetarne " Nibiru " opisały długość naszej Drogi Mlecznej, zaznaczając jednocześnie w jednej dziesiątej długość naszej Galaktyki 25,4. Nasza Droga Mleczna ma kształt owalny co wynika to z liczb przedstawiających długość oraz szerokość. Układy planetarne oddalone jeden od drugiego są znacznie bliżej niż sądziłem. 

+ 130 + 9 +127 + 42 + 9 = + 317
- 127 + - 3 + - 136 = - 266
+ 317 - 266 = 51

Liczba 51 informuje o + 51 równoleżniku, 15 południku, może to być przekaz siły trzęsienia ziemi do 5,1 stopnia w skali R. Lokalizacja woj: Łódzkie lub Śląskie 10/11 styczeń 2014 rok. Przypomnę że każdego 11 dnia miesiąca nasza Gwiazda emituje w kierunku Ziemi potężną plazmą słoneczna.

Rys 16 przedstawia cztery układy planetarne: pierwszy, drugi, trzeci oraz czwarty. Jednak w kątach zapisano kolejne cztery układy planetarne 37 oraz 38 oraz 45, 54. 45 informuje o spadających asteroidach na Ziemię. 54 przedstawia ostatni kres naszych czasów. 37 oraz 38 przedstawiają dzisiejsze czasy.

Źródło: Forum Dyskusyjne.
1. Może nie wszyscy wiedzą że trzy piramidy w Gizie tworzą trójkąt Pitagorasa w proporcjach 3 : 4 : 5.
2. Temperatura wewnątrz Komory Królewskiej wynosi 68 stopni Fahrenheita. Stanowi to dokładnie 1/5 odległości rtęci wznoszącej się rurce od punktu zamarzania do punktu wrzenia wody na morzu.
45 układ planetarny  o wartościach liczbowych zapisano w naszej Galaktyce: R.S. 68,2345     23  0  45     5. 
Trójkąt Pitagorasa w proporcjach 3 : 4 : 5 jak również stopnie Fahrenheita zostały dawno obliczone i wpisane w układach słonecznych naszej Galaktyki. Pitagoras był tym, któremu udało się odczytać przesłanie z niebios.
Wniosek trójkąt Pitagorasa 3 : 4 : 5, oraz stopnie 68 stopni Fahrenheita z Komory Królewskiej wpisano w 45 układ planetarny z naszej Galaktyki. Z tego układu planetarnego odczytuję lecące asteroidy w kierunku Ziemi. Liczby 2345 mówią o wielkości spadających asteroid na Ziemię.
Wenus nasza bliźniacza Planeta co 8 lat z przerwą co 105 lat przesuwa się po tarczy naszej Gwiazdy oraz informuje o katastrofach na naszej Ziemi. Dotyczy to wszystkich zjawisk zachodzących na Ziemi, od trzęsień ziemi, tsunami, spadających asteroidach, wybuchów słonecznych, nawet o rezygnacji Papieża 28 lutego 2013 roku. W książce pt: " Bitwa z Gwiazdami " dokładnie opisałem upadek asteroidy w okolicach Jekaterynburga od 15 do 17 lutego 2013 roku. Asteroida która rozbiła się 15 lutego 2013 roku w okolicach Czelabińska jest zapowiedzią katastrofy za 8 lat - przypadnie to na 2021 rok. Rok 2013 jest pierwszym od którego zaczynamy odliczanie przez 8 lat do 2021 roku. Różnica pomiędzy upadkiem pierwszej  asteroidy a drugą katastrofą musi wynieść 8 lat. Ostatnie trzy lata będą największą aktywnością słoneczną począwszy włącznie od 2019 roku do 2021 roku.
Niedziela 12 maj 2013 r. podaję na blog: dzień 10/11 czerwiec oraz przedstawiam następujące liczby wyliczone z temperatur słonecznych:
- 134 stop. C.   + 149 stop. C.
dodatkowo   - 27 stop. C.   + 25 stop. C.

Każda wyliczona liczba z temperatur słonecznych ma bardzo ważny przekaz. Wyliczeń dokonałem na dzień 10 czerwiec 2013 r.

Mamy 9 czerwca 2013 r. siedem godzin przed północą godz. 17:00. nad miastem Opole bardzo mocno się zachmurzyło wiał wiatr padał deszcz. Temperatura na termometrze słonecznym zaczęła spadać od godz: 17:00 do godz: 23:00. przez 6 godz. o 27 stopni C. Przedstawione obliczenia precyzyjnie opisały spadek temperatury o 27 stopni C. Tak wieki spadek temperatury informuje o jakimś niebezpieczeństwie za 100 dni.
9 czerwiec + 100 dni = 19 wrzesień 2013 r. Dokładnie 20/21 wrzesień na naszym Słońcu dojdzie do częściowego przebiegunowania.

Tak wielki spadek temperatury, który miał miejsce 9/10 czerwca, informuje o jakimś niebezpieczeństwie za 100 dni. Może to być nawałnica, gradobicie, nawet trzęsienie ziemi o mniejszej sile. Z liczby + 149 odejmę - 134 = 15. Liczba 15 może informować o 15 południku jak również 51 równoleżniku. Lokalizacja Polska zachodnia - Lubuskie. Liczby które odpowiadają za trzęsienie ziemi to - 2, + 6, - 3. Podobne wyliczenie przedstawiłem na dzień 26/27 czerwiec 2013 rok. W dniu 27.06.2013 r.  godz: 03:31:38 UTC  M 3.4 - Polska   27.06.2013 r. godz: 03:52:00 UTC  M 3.4 - Polska. Mamy tu dwa trzęsienia ziemi z przerwą około 20 minut. Źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=323652. www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=323645. Było jeszcze trzecie M 3.1 - Polska o godz:07:57:44 UTC. O tym trzęsieniu ziemi wspominałem na blogu w dniu 21 czerwca 2013 roku. Na moim blogu, w dziale wykresy i diagramy, przedstawiłem szczegółowy opis trzęsień ziemi w Polsce.

10/11 kwiecień 2013 rok. Z temperatur słonecznych wyliczyłem następujące liczby:
- 150 oraz + 107.  Od liczby - 150 odejmę + 107 = - 43
Liczba 43 może informować o trzęsieniu ziemi od M 4.3 stopnia w skali Richtera do M 3.4 stopnia w skali R. za 100 dni przypadnie to na 20/21 lipiec. Lokalizacja Polska zachodnia woj. Lubuskie. Również ta sama liczba 43 może nawiązywać do 43 równoleżnika który przechodzi przez Perygię środkowe Włochy.

19/20 kwiecień 2013 rok Dwa układy słoneczne " Nibiru " które stały po przeciwnych stronach w naszej Galaktyce ujawniają dalsze szczegóły. Częściowo już opisałem w dniu 21 czerwca 2013 roku. Wyszczególniłem temperatury plusowe oraz minusowe.

a. 19 kwiecień - 127 stopni C.  + 130 stopni C.  { + 9,     - 3 }.
b. 20 kwiecień - 136 stopni C.  + 127 stopni C.  { + 42,  + 9 }.

Inne szczegóły to dni 19 oraz 20 kwiecień, które nawiązują do dwóch południków 19-tego oraz 20-tego w Polsce. Mogą one dzielić Polskę na dwie połowy: zachodnią oraz wschodnią. Bardzo ważne są temperatury minusowe oraz plusowe, dodane oraz podzielone wskazują 51 równoleżnik oraz 15 południk. Czy tylko?

Pierwsze plusowe { + 130 + 9 + 127 + 42 + 9 = + 317.
Drugie minusowe  { -127 +, - 3, + - 136 = - 266.

Od plusowej większej + 317 odejmę minusową mniejszą - 266 = + 51. W obliczeniach liczba 51 nawiązuje zawsze do 51 równoleżnika oraz 15 południka. Tym razem jednak wezmę pod uwagę siłę trzęsienia ziemi która może mieć M 5.1 stopnia w skali R. 51 równoleżnik który przecina 15 południk lokalizuje woj: Lubuskie na dzień 10/11 styczeń 2014 rok. Jednak liczba + 51 może lokalizować woj: Łódzkie, jak i Śląskie w okolicach 19. południka.

20/21 czerwiec kolejne przebiegunowanie na Słońcu. Tym razem prawie w całości nasza Gwiazda przez kolejny miesiąc do 20/21 lipca w każdej części przebiegunuje się na plusowo. Tylko z małymi wyjątkami. 23 czerwiec 2013 rok Wielki spadek temperatury w Słońcu, przez dwie godziny temperatura spadła o 20,5 stopni C. I ponownie skoczyła do góry o kolejne 20 stopni. Tak wielki skok temperatury informuje o wybuchu na Słońcu od godz 17:00 do 17:25. Skok temperatury w górę to wybuch na Słońcu. Takie spadki po przebiegunowaniu nic dobrego nie zwiastują. Zobaczmy co zapisało Słońce za 100 dni, przypadnie to na 2/3 październik 2013 rok. Mamy tutaj dwa równoleżniki po przeciwnych stronach od równika + 13 oraz - 14, równoleżniki przecina 160 południk. Są to wyspy Wanatu oraz wyspy Marszala. Po przeciwnej stronie od Greenwich Peru oraz Morze Karaibskie. W tym miejscu może dojść do trzęsień ziemi. Również w Polsce mamy zagrożenie + 6 stopni, 0 stopni, + 6 stopni informuje o jakimś zjawisku np.trzęsieniu ziemi, nawałnicy, zmianie pogody na 2/3 październik 2013 rok.

Niedziela 12 maj 2013 rok podaję następujące temperatury wyliczone z temperatur słonecznych na dzień 20/21 czerwiec 2013 rok. W tym dniu dochodzi do  kolejnego przebiegunowania naszej Gwiazdy, to samo dzieje się na Ziemi, do europejskiej części kontynentu wkracza lato z temperaturami plusowymi.
Przebiegunowanie z dnia 20/21 czerwca zmieniło całą sytuację w obliczeniach, prawdopodobnie wraz z przebiegunowaniem idą trzęsienia ziemi, do europejskiej części kontynentu.

Wyliczone temperatury to: - 83 oraz + 183. + 183 - 83 = 100. Może to być 100 południk na zachód od Greenwich. Setny południk przecina Meksyk oraz Sumatrę. Dodatkowo z przebiegunowania wyliczyłem: + 127 oraz + 95. Dodane obie liczby dają mi wynik + 222. Niedziela 10 marca 2013 rok podaję do wiadomości: cyt: Nasza Gwiazda wchodzi w 21 Obieg Drogi Mlecznej. W dniu 20/21 czerwca wyliczyłem + 222 jednak do 15 lipca 2013 roku pozostało 25 dni. Zacytuję kilka zdań które zapisałem w dniu 10 marca 2013 roku. Cyt: " Nasze Słońce, { źródło 44 }, podaje Słońce jest oddalone od Ziemi 150 mln. km. leży w Ramieniu Oriona Galaktyki Drogi Mlecznej 26 tys. lat świetlnych od płaszczyzny równika Galaktyki. Okrąża centrum Drogi Mlecznej z prędkością około 220 - 260 km/s w czasie około 226 mln lat. Co daje ponad 20 obiegów w ciągu dotychczasowej historii  Gwiazdy " koniec cyt. W dniu 20/21 czerwca 2013 roku nasza Gwiazda pokonała dystans 222 mln. lat. Z liczb wynika że do pokonania pozostało jeszcze trochę czasu.
Dodane liczby dały mi dystans 222 mln. lat dzielone przez liczbę 27 naszą Planetę Ziemię to daje mi 8,22. Może to być wielkość jakiejś planety lub Gwiazdy. Ta Planeta lub Gwiazda powinna znajdować się na linii Słońca pomiędzy 20/21 czerwca 2013 roku.

www.INNEMEDIUM.PL W dniu 23 czerwca 2013 roku na stronie: INNEMEDIUM.PL  odczytałem takie oto zdanie " Gigantyczny obiekt wielkości Jowisza odkryty w pobliżu Słońca", źródło: helioviewer.org Cyt: "Kulisty obiekt wielkości Jowisza odkryto w pobliżu Słońca." Obserwacji dokonano 17 i 18 czerwca 2013 roku. Anomalia wyraźnie występują w okolicy tarczy słonecznej. Rozmiar obiektu jest na tyle ogromny, że aż trudno uwierzyć, iż coś takiego nie zwróciło uwagi społeczności naukowej. O tym obiekcie pisałem 12 maja 2013 roku na mojej stronie internetowej www.suskiprognozapogody.blox.pl.

Obiekt w górnej części tarczy słonecznej przekazuje informację do którego musimy zastosować następujący wzór: Wenus stała 180 zmienne 18 oraz 81. Górna tarcza Słońca dotyczy zdarzeń na Ziemi w górnej części naszej Planety powyżej równika.

a. 17/18 czerwiec  2013 + 180 dni = 17/18 grudzień 2013 rok.

b. 17/18 grudzień + 18 dni  = 5/6 styczeń 2014 rok. Ta data już została wyliczona w poprzednim artykule 6 styczeń 2014 rok. { 6 + 1 }. Czy ona ma dotyczyć 6 stycznia 2014 roku czy 6 stycznia 2021 roku, na to pytanie odpowie sama natura.

c. 17/18 grudzień + 81 dni = 7/8 marzec 2014 rok. Ta data także została już przedstawiona i obliczona. Od 2012 roku 7/8/9 marca do 7/8 marca 2014 mija dokładnie 720 dni. Co nam przyniesie i o czym informuje to się przekonamy już w przyszłym roku. Obiekt + 127 który został zarejestrowany w pobliżu naszej Gwiazdy, po dodaniu 261 dni wskazał tą samą datę którą wcześniej wyliczyłem na dzień 5/6 styczeń oraz 7/8 marca 2014 rok. W kosmosie wszystko jest ściśle ze sobą powiązane i zaplanowane.

Szukam przyczyny powstania trzęsień ziemi w Polsce. Z jakich liczb można określić trzęsienie. Wiem jedno, że liczba -150, określa Lubuskie. Z tej liczby określiłem 51 równoleżnik oraz 15 południk, liczba zero lokalizuje miejsce - Polska. Z trzęsieniami ziemi będziemy mieli jeszcze do czynienia, dziewięć lat to sporo czasu.
19 wrzesień 2013 rok, wyliczyłem następujące liczby: - 2, + 6, - 3 dodatkowo + 11 oraz + 8 = 19. Liczby 0 , 0  lokalizują miejsce w Polsce. Jeżeli jest to 19-ty południk to przecina Polskę centralnie na dwie połowy. Wiem że liczby - 2 + 6 - 3 odpowiadają za trzęsienia ziemi w Polsce. Czy to jest dopiero rozpoznanie, lub zapoznanie się z liczbami o tym się przekonamy w przyszłości.

Seria wybuchów rozpocznie się od 10/11 wrzesień ciągiem do 17 września. Po wybuchach słonecznych zawsze mamy do czynienia z trzęsieniami ziemi. Począwszy od pierwszego lipca ciąg wybuchów słonecznych będzie miał miejsce aż do 20/21 lipca. Dosłownie w kilku dniach mniej aktywne Słońce. W niedzielę 10 marca 2013 r. podałem na mój blog że nasza Gwiazda wchodzi w 21 Obieg wokół Drogi Mlecznej. Jeżeli tak się stanie to nasza Gwiazda ciągiem wybuchów słonecznych nas o tym poinformuje. Najwyższą aktywność słoneczną + 226 stopni C. odczytałem w dniu 15/16 lipiec 2013 r. Jeżeli byłaby to prawda to na pewno proces byłby rozłożony w czasie. Bardzo rzadko zdarza się aby proces okrążenia Drogi Mlecznej nastąpił od razu. Jest to niemożliwe. Wybuchy słoneczne w tych dniach będą bardzo aktywnie wpływać na wydarzenia.

Wybuchy słoneczne: Lipiec
-11/+12/+13/14/15/16/17/+18/-19/20/21/22/23/24/25  lipca
2/3/4/5/6/7 sierpień, 11/12/13/14/15/16/17
20/21 sierpień 2013 r. - 74 stop. C.  + 149 stop.C.
Dodatkowo - 37 stop. C.  + 28 stop. C.

Około 19/20 sierpień temperatura w słońcu spadnie o 37 stopni C., na pewno nastąpi ochłodzenie. Skutki zawsze takie same: nawałnice, opady. Dodatkowa liczba + 28 wskazuje 28 równoleżnik będzie go przecinał 75 południk. + 149 - 74 = + 75. Pewne jest że liczby plusowe lokalizują miejsce trzęsień ziemi na wschód od 0 Greenwich. 75 południk przecina północne Indie. Dodatkowo można wyliczyć: okolice Płyta Karaibska na wschód od Miami, lub Argentyna Chile. Zlokalizowałem miejsce teoretyczne. 20 sierpień + 100 dni = 30 listopad 2013 rok zmiana pogody.

30 sierpień/1 wrzesień 2013 r. - 73 stop. C.  + 166 stopni C.

Dodatkowo + 32 stop. C. oraz + 10 stop. C.  Zsumowane liczby dały mi wynik + 42 jest to 42 równoleżnik którego przecina + 166 południk. Miejsce przecięcia Sachalin - Rosja. Także z tej samej liczby odczytałem 93 południk:  + 166 - 73 = 93 południk oraz 166 południk. Trzęsienia ziemi nie ustaliłem.

30 sierpień 1/3/4/4/5/6/7 wrzesień 10/11/12/13/14/15/16.

10/11 wrzesień - 103 stop. C. oraz  + 164 stop. C.

Dodatkowo  + 46 stop. C. oraz   - 15 stop. C. 10 wrzesień prawdopodobny spadek temperatury o 15 stopni. W tym przypadku mamy 46 równoleżnik który będzie przecinany przez od 150 do 164 południka. Miejsce przecięcia to północny wschód od Japonii. + 46 - 15 = 31. Jest to 31 równoleżnik przecinany przez 61 południk - Iran, Ameryka Środkowa.

30 październik / 1 listopad + 110 stopni C. oraz - 190 stopni C.

Dodatkowo  + 20 stopni C.  oraz  - 28 stopni C.
Jeżeli liczba + 20 wskazuje 20 równoleżnik to będzie przecinany przez 110/126 południk.

10/11 listopad 18 południk przecina 127 południk na północ od równika. Miejsce przecięcia północne Filipiny. Siła trzęsienia ziemi teoretycznie może mieć około 8,1 stopnia w skali R.

20 listopad  + 111 stopni C. oraz  - 162 stopnie C.

Dodatkowo - 30 stopni C. oraz + 17 stopni C. Jeżeli temperatura spadnie o 30 stopni C. na termometrze w słońcu to będziemy po 20 listopada mieli zdecydowane ochłodzenie. Każde ochłodzenie wpływa na trzęsienia ziemi.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski