Ostatnie prognozy

niedziela, 22 sierpnia 2010
-Kalendarz długości 7 metrów 18 centymetrów. 
Materiały pomocnicze: temperatury słoneczne,{Słońce}-

Oto temp. które pozwoliły mi zbudować własną Piramidę.
Wszystkie dane, które wprowadziłem na str. inter. oraz rys. pochodzą z uzyskanych temp. ze Słońca, a dokładnie z przetworzonych temp. pod moim wzorem.
Wynik przetworzonych temp. wprowadziłem do kalendarza rocznego przypadającego na rok obliczeniowy: np. 2009 r.
Wzór, oraz sposób przetwarzania temp. pozostaje tajemnicą, jak i budowa Piramidy w kalendarzu.
Poniżej przetworzone temp. z których uzyskałem dane w 2009 r. do budowy Piramidy.
 
18 lipiec - powstała temp.  - 51 stopni C. jest to kąt pochylenia ściany bocznej Piramidy.
7 to miesiąc lipiec
7 + 18 = 718. Zestawienie dwóch cyfr 7 oraz 18 to liczba 718.
18 lipiec - to 29 tydzień roku, to rzędy w Piramidzie.
18 lipiec - to dzień miesiąca.
18 to wys. Korytarza Wstępującego, który przecina Islandie - 12 stop. C., 17 lipiec { wulkan }.
18 czytając wspak to masa Ziemi do Księżyca.
18 lipiec - to 204 warstwy w Piramidzie.  Dane z Wikipedii Piramida Cheopsa podaje 203 warstwy.203 = 7 x 29.
204 = 7 x 29.
20 lipiec + 232 stopnie C. to bok podstawy Piramidy.
20 lipiec  - 11 stop.C. powstały temp. do wybuchu na Słońcu  + 176 stop. C. + 182 stop. C.to wybuch na Słońcu z temp. 358 stop. C. 2009r.
21 lipiec  - 12 stop. C. przecina Islandie Korytarz Wstępujący rys. 13  - 17 lipiec.
Temperature 358 st. dzieląc na dwa = 179 długość połowy przekątnej podstawy.
+ 176 stop. C. to wys. ściany bocznej Piramidy.
Rok obliczeniowy 360 dni, minus 30 dni miesiąca to przekątna Piramidy = 330 mm.
330 dzieląc na dwa = 165 mm. połowa przekątnej Piramidy.
26 to dwudziesty szósty lipiec + 2 stop. C. Konstelacja Oriona.
26 stop. 18' 9, 73"
26 stop. czytając wspak to 62 stop. równoleżnika.
18 - dzień miesiąca
9 - to wrzesień, miesiąc
73 to - 73 dni od 1 września do 13 listopada 2010r. - planeta Nibru.
37 - wspak
Składając poszczególne dane wyżej wymienionych temp., na zwijanym papierze milimetrowym, zbudowałem własną Piramide, która odpowiada dokładnie
opisowi z  < Wikipedii Piramida Cheopsa >.
Czytając z prawej do lewej odczytałem zaszyfrowane hasła.
Wróce do przełomu 2008r,a 2009r. powstała różnica temp. - 47 stop. C.
Natomiast przełom 2009r. a 2010r. powstała różnica temp. + 5 stop. C. oraz + 18 stop. C.
Różnice temp. wkomponowałem między 13 lipiec a 6 sierpień, oraz 16 lipiec a 9  sierpień.
Rok 2010 luty 23 opisałem planete Nibru z księżycami przypadającymi na 10 listopad 2010r.,
które odpowiadają dniom w kalendarzu 13 oraz 16 lipiec, 6 a 9 sierpień, rys 13 lub 14.
Miara schodów w Wielkiej Galerii 47 metrów, odpowiada różnicy temp. między 2008r. a 2009r. tj: 47 stop. C.
Rys. 14 schody Wielkiej Galerii węższe od 6 oraz 9 sierpnia , rozszeżają się do 13 oraz 16 lipca.
Kanał w Komnacie Królowej, dług. 66 metrów zakończony płytą 98 mm, a dokładnie ostatnie przebiegunowanie 9792,
dodając numerycznie 9 + 7 + 9 + 2 = 27.
Wykres 12 planeta Nibru i jej księżyce rys. opublikowany 24 marca 2010r. zawarta jest liczba 27.
11 listopad + 27 stop. C planeta Ziemia oznaczona w kalendarzu liczbą 27 { stoi poniżej lini Słońca }.

Co kryje się jeszcze pod tą liczbą 27 ?

Temperatury w kalendarzu 2 x 28 to 16 lipiec temp. dodatnie, oraz księżyc planety Nibru.

Na koniec tajemniczą liczbe którą zapisano w Księdze Cheopsa to liczba 718.
Co ta liczba oznacza w moich obliczeniach; to długość kalendarza rocznego, który zaczyna się od 1 stycznia a kończy 30 grudnia
długość to 7 metrów 18 centymetrów, suma 718.
Oto tajemnicza liczba z Księgi Cheopsa w moim kalendarzu.

Wniosek: Jest to Piramida Słońca, zbudowana ze stopni temp. słonecznych, ostrzega świat o nadchodzących zmianach.

niedziela, 15 sierpnia 2010
Rozszerzony temat: dotyczy wybuchu na Słońcu 30 sierpień - 1 wrzesień 2010r. w dolnej części tarczy Słonecznej.
 
Wkrótce minie 71 dni od układu { ustawienia } planet na lini Słońca, od 20 czerwca do 1 września 2010r. Było to najdłuższe
71 dniowe zminusowane Słońce. Bardzo rzadko zdarza się, aby taki przypadek trwał tak długo, przeważnie temperatury
minusowe oraz plusowe się zazębiają z dnia na dzień, w tym przypadku nie, na zazębienie trzeba było czekać aż 71 dni do
1 września. Co się w tym czasie stało na Słońcu to się w przyszłości okaże, prawdopodobnie może to być początek zmian
pola magnetycznego, który będzie miał wpływ na naszą planete, zapoczątkowany 20 czerwca 2010r., oczywiście rozłożony
w czasie. Temperatura plusowa, która ukaże się 1 września, w dolnej części tarczy Słonecznej, przeciwnej do minusowej
spotka się o godz 11 802. Kalendarz, który prowadze także wskazuje godz.11, natomiast z obliczeń wychodzi godz.11 5,
są to temperatury zaokrąglone. Ostatnie przebiegunowanie z roku 9792 p.n.e. dodamy 2010 r. układ planet z lini Słońca
to także wskaże nam date 11 802. Jest to także 11 strefa czasowa, prawie 12.
Rys. nr, 13 z 11 maja przedstawia wejście do Piramidy, wschodnie wybrzeże Australii, 114 x 119.Ten sam rys. przedstawia
zaćmienie Słońca 11 lipca, nad zachodnią częścią Ameryki Południowej.
Jak zapisano ,,od wejścia prowadzi Korytarz Zstępujący o wymiarach 114 x 119 cm, opadając
w dół pod kątem 26 st. 31' "*, czyli pod równikiem, są tu zawarte współrzędne geograficzne, jak i strefy czasowe.
Wszystko zaczyna się od wejścia do Piramidy, jakby początek czegoś, czego jeszcze nie znamy.
Wróćmy do 2009r. 25 grudzień na lini Słońca stoi piramida z  + 14 st. C., ta piramida ostrzega nas o niebezpiecznym zdarzeniu
na świecie, w tym dniu było prawie + 15 st. C., w Polsce tylko jeden dzień. Skojarzenie piramida na wodzie z 15 metrów.{ tsunami }.
Do czego zmierzam; wybuch na Słońcu 30 sierpień x 1 wrzesień pociągnie za sobą zniszczenia na niespotykaną skale,
zagrożone są wszystkie kontynenty Oceanu Spokojnego, więc trzeba się mieć na baczności.
Na koniec: jest to hipoteza, czy empiryczna diagnoza?. 
Faktem jest wybuch na Słońcu.
 * Wikipedia, Piramida Cheopsa 

ponadto:


Nasilone wybuchy słoneczne po 1 września 2010r.
 
Nasilone wybuchy słoneczne pociągną kolejne zniszczenia, 11 wrzesień, 13 wrzesień, 20 wrzesień.
Bardzo ważnym wybuchem na Słońcu będzie 20 wrzesień, pomimo wybuchu to dodatkowo cyklon
w prześwicie piramidy, z obserwacji kalendarza może to być w naszym układzie słonecznym.
Rok 2009, także w prześwicie piramidy, 19 pażdziernika potężny cyklon wielkośći Ziemi na Neptunie 
czy to już kolej na naszą planete ? Następnym wybuchem to 1 pażdziernik,5 pażdziernik
11 pażdziernik, 15 pażdziernik. 20 pażdziernik także wielkim wybuchem na Sońcu.
1 listopad, jeszcze większy wybuch na słońcu niż 20 pażdziernik, następnie 5 listopad
11 listopad, 15 listopad, 21 listopad,1 grudzień,5 grudzień, 9 grudzień, 15 grudzień
21 grudzień, częśc wybuchów słonecznych pominąem, choć są małymi w zapisie to mogą
być bardzo groźnymi, w rzeczywistości. Bardzo groźnymi wybuchami na Słońcu są podane
daty 1 miesiąca, oraz 20 każdego miesiąca, mogą dotyczyć wybuchu wulkanu, na Ziemi
oraz wielkich trzęsien Ziemi.
Ciąg wybuchów słonecznych od 13 września do19 września, może dotyczyć dalszej części
ciągu wybuchów, dotyczących Kody Tory. Ciąg wybuchów słonecznych dotyczących Kodu Tory w maju
dotyczyła górnej części tarczy słonecznej, natomiast ciąg wybuchów słonecznych od 13 września do
19 września dotyczy dolnej części tarczy słonecznej.
Poprawka do wybuchów słonecznych to plus minus jeden dzień, chociaż w niektórych przypadkach
wybuch na Słońcu może być przyśpieszony o 1.75 dnia.
30 lipiec / 1 sierpień -- Wejście do piramidy; czym się zapisze w historii - ulewnym deszczem.
Na rys. 12 odczytujemy planete ,, Nibru '' z księżycami, oraz Satelitą, tj. 10 listopad 2010r.
Planeta ,,Nibru '' nie niesie dobrej nowiny, same złe wieści. 
10 listopad planeta ,, Nibru '' z księżycami ułożona powyżej lini Słońca, oraz Księżycem Ziemi,
natomiast planeta Ziemia z satelitą planety ,, Nibru '' ułożona poniżej lini Słońca.
Spadki temperatur, które nastaną po 25 pażdziernika prawdopodobnie przyniosą ochłodzenie
z opadami. Jaki wpływ planeta ,, Nibru '' będzie miała od 10 listopada to zobaczymy.
Może to dopiero ostrzeżenie, planety poprzedzają wydarzenia, do pół roku.