Ostatnie prognozy

niedziela, 29 września 2013
Słońce źródło życia: W zależności od ilości przebiegunowań na Słońcu, zawsze mamy do czynienia z dwoma przebiegunowaniami, plusowym oraz minusowym. Energię którą odbieramy ze Słońca odczytujemy z termometru w temperaturach plusowych oraz minusowych. Wymienione dwa przebiegunowania dla człowieka na Ziemi są bardzo groźne. Powstają po nich silne trzęsienia ziemi, na które nie mamy wpływu. Możemy jednak zagrożenia na Ziemi obliczyć do kilku miesięcy wcześniej oraz zmniejszyć straty w ludziach. Takie trzęsienia na Ziemi można obliczyć każdorazowo dla danego regionu, w każdej części świata. Obliczenia z wyprzedzeniem wprowadzam na bloga. Natomiast miejsce trzęsienia ziemi które odczytałem w danym regionie zamieszczam na blogu pod wykresami, podając źródło. Obecne przebiegunowanie plusowe z dnia 20/21 września przyniesie nam opady  natomiast w okresie zimowym śniegi oraz bardzo niskie temperatury minusowe.

W 2013 roku mieliśmy cztery przebiegunowania: marcowe, czerwcowe, lipcowe, wrześniowe, od tych przebiegunowań zależeć będą zmienne losy zimy. Od 20 września 2013 roku będziemy mieli najdłuższe przebiegunowanie plusowe na słońcu oraz ziemi do 20 lutego 2014 roku. Przez 5 miesięcy czyli 150 dni. Ta liczba 150 ponownie wchodzi do gry. Według obliczeń spadki temperatur zaczną się już 10 listopada 2013 roku. Dzień  20/21  grudnia 2013 roku będzie najzimniejszym dniem. Z wzoru wyliczyłem następujące liczby - 32, + 51 które informują o spadku temperatur w tym dniu o minus 32 stopnie C albo do minus 32 stopni C. Są to temperatury podane w słońcu są one wyższe średnio o 10 stopni od temperatur w cieniu. W sierpniu tego roku mieliśmy taką sytuację temperatury w słońcu spadały o 37 stopni C. Systematycznie zaczęły spadać przez 10 dni od 11 sierpnia do 20 sierpnia. W październiku nie ma żadnych spadków temperatur aż do 10 listopada. 20 listopad 2013 rok temperatura spadnie o 30 stopni C. w słońcu. Ten proces spadku temperatur może być rozłożony w czasie od 11 listopada do 20 listopada albo jednorazowo. Grudzień 2013 rok ponownie temperatura spadać będzie albo systematycznie od 11 grudnia albo jednorazowo w dniu 20 grudnia 2013 roku. Pierwsze przebiegunowanie 20/21 marca + 261 dni = 11 grudzień 2013 rok. Pierwsze przebiegunowanie zbiegło się datą 11 grudnia 2013 roku. Każdego 11 dnia miesiąca na Słońcu dochodzi do silnych eksplozji, które bezpośrednio wpływają na los naszej Ziemi, ocieplenie lub ochłodzenie. W tym dniu nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie które wpływa na silne trzęsienia ziemi. Wniosek ochłodzenie przyjdzie od 11 listopada 2013 roku. 20 grudzień 2013 rok będzie najzimniejszym dniem w historii pomiarów w Polsce. Tak mówią liczby oraz obliczenia jak będzie w rzeczywistości to się okaże po 20 grudnia 2013 roku. Przedstawione obliczenia dotyczą regionu Śląskiego. Nie wiadomo jak zachowa się północny biegun zimna w Polski - Suwałki. Tak ostra zima  powinna częściowo puścić około 20 stycznia 2014 roku. Będzie to prawdopodobnie najdłuższa najzimniejsza oraz najbardziej śnieżna zima w Polsce. Biegun plusowy przynosi opady deszczu z burzami w lecie natomiast biegun plusowy z zimie powinien przynieść opady śniegu. Jak zachowa się tym razem zobaczymy. Przypominam że od 7 października 2013 roku do 7 marca 2014 roku pozostanie 150 dni. W tym dniu na słońcu może dojść do niespodzianki od 7 marca 2012 roku minie dokładnie 720 dni { liczba Cheopsa }. To co dzieje się na Słońcu dzieje się również na Ziemi. Przebiegunowanie plusowe które miało miejsce w czerwcu 2013 roku informuje o warunkach zimowych. Nasza Gwiazda dyktuje warunki życia na Ziemi, oraz jądro naszej Ziemi i nikt ich nie zmieni. O tym także decydują Gwiazdy z naszej Galaktyki, a nie człowiek.

Skutki po przebiegunowaniu zawsze odczujemy po czasie. Ostatnie przebiegunowanie w tym roku miało miejsce z 20 na 21 września 2013 roku w górnej części tarczy słonecznej. O tym zdarzeniu na Słońcu pisałem 7 sierpnia 2013 roku pod tytułem " To co było - ciąg dalszy ". Wspomniałem że przebiegunowanie nie będzie groźne w dniu 20 na 21 września. Tak też się stało w tych dniach. Przebiegunowanie miało miejsce i nic specjalnego się nie wydarzyło, tak jest prawie za każdym razem. Na skutki zawsze trzeba poczekać w początkowej wersji do kilku dni a następnie do kilku miesięcy. Nasze Słońce jest informatorem, po pewnym czasie realizuje swój program na Słońcu oraz na Ziemi. Podczas przebiegunowania zawsze dochodzi do eksplozji na Słońcu. Źródło: www.swpc.noaa.gov/today.html#xray , zarejestrowało to wydarzenie. Z wzoru na dzień 20/21 września 2013 rok wyliczyłem następujące liczby: + 8,  + 11 w sumie obie liczby dały mi wynik w liczbie  + 19. Jest to 19-ty południk w Polsce, oraz 38 układ planetarny z naszej Galaktyki którego zapisano szyfrem o wartościach liczbowych: R.S.56,5691     38  0  19     9. Liczba 19-cie przedstawia 91 południk na wschód od Greenwich, środkowe Chiny.

Na dzień 20/21 września 2013 rok wyliczyłem następujące liczby:
- 146,  + 142. oraz z przebiegunowania + 8,  + 11 = 19 południk Polska.

Dzień 21/22 września 2013 rok + 157,  - 134,     0,  0. Dwa zera informują o miejscu badań Polska, linii Słońca, linii Galaktycznej. 20/21 września 2013 rok na Słońcu trwa burza geomagnetyczna, liczby z dwoma zerami { 0, 0 } informują o eksplozji słonecznej, gdzie wiatr słoneczny dotrze do naszej Ziemi. Miejsce trafienia Polska + 180 dni = 20 marzec 2014 rok + 18 dni = 8 kwiecień, 20 marzec + 81 dni = 11 czerwiec 2014 rok. Eksplozja na Słońcu 11 czerwca 2014 roku może przynieść niespodziankę. Więcej o tym zjawisku na Słońcu podaje źródło: http://zmianynaziemi.pl . Dowód przebiegunowania to kilka trzęsień ziemi w Polsce przy niskiej aktywności słonecznej. Oraz ostrzeżenie przed następnymi silnymi trzęsieniami ziemi do 25 września 2013 roku. Takie obliczenia przedstawiłem na moim blogu. Dwa zera informują o niebezpieczeństwie w Polsce oraz Włoszech. Zakładając że od wyboru papieża do 6 października  2013 roku minie 203 dni. Jest to druga data która może informować o eksplozji wulkanu Wezuwiusz.

Przedstawiam kilka trzęsień ziemi w Polsce na przełomie od 19 września do 20 września 2013 roku.

1. M 3.3 - Poland - 2013-09-19   18:54:02  UTC.
źródło: www.emsc-csem.org/Eartguake/earthuake.php?id=334982

2. M 4.1 - Poland - 2013-09-20  01:07:02  UTC.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthuake/eartguake.php?id=335014

3. M 3.0 - Polska - 20.09.2013   14:10:26  UTC.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/eartguake.php?id=335117

Jeżeli podczas przebiegunowania miały trzy trzęsienia ziemi jedno silniejsze w Polsce to co może się zdarzyć w przyszłym roku. Na skutki po przebiegunowaniu zawsze trzeba poczekać. O tym będę informował.

Jak informowałem na świecie doszło do kilku silnych trzęsień ziemi.

1. M 7,7 - Pakistan - 24.09.2013 rok godz: 11:29:49 UTC.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=335667

2. M 6.0 - Południowy EAST RISE PACIFIC - 25.09.2013  06:51:23 UTC.
źródło:  www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=335817

3. M 7.0 - NEAR COAST OF SOUTHERN PERU - 2013-09-25  16:42:43  UTC
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=335905

18 września 2013 roku informowałem o trzęsieniu ziemi w Polsce 28/29 września 2013 r.

M 3.0 - POLSKA - 28.09.2013  00:34:32 UTC.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/eartguake.php?id=336320

Różnica temperatur w liczbach pomiędzy 2012 a 2013 rokiem wyniosła: - 11 oraz + 76. Te liczby podałem początkiem roku 15 lutego 2013 roku. Liczba 76 informuje o 76 południka na dalekim wschodzie oraz sile trzęsienia ziemi od 6,7 stopnia w skali R. do 7,6 stopnia w skali R. Które już miało miejsce w Pakistanie. Ten sam południk 76 zaznacza państwo Peru z trzęsieniem ziemi 25 września 2013 roku. Natomiast liczba minus 11 wskazuje 11-ty równoleżnik w Peru. Jest to lokalizacja trzęsienia ziemi. Ten sam 11-ty południk zaznacza miejsce w  Europie na zachód od Greenwich, informując o niebezpieczeństwie. Liczba 76 dodatkowo informuje o zagrożeniu w Europie. Matematycznym sposobem odczytam zagrożone miejsce. Z liczby 76 odczytam:  7 +  6 = 13,  13 południk w Europie. 7 x 6 = 42 oraz 42 równoleżnik. 13-ty południk oraz 42 równoleżnik zaznacza to samo co jest zapisane w 38 układzie planetarnym naszej Galaktyce. Wulkan Wezuwiusz oraz okolice Rzymu.

1. Analiza dwóch aktywności słonecznych.

Pierwsza bardzo duża aktywność słoneczna dotyczyła wybuchu na Słońcu z 20 czerwca 2010 roku oraz trzęsienia ziemi w Japonii 11 marca 2011 roku. W 2010 roku były dwa przebiegunowania, 20 czerwca oraz 1 września. Było to 71 dniowe zminusowane Słońce zakończone wybuchem na Słońcu o godz: 11:00 czasu polskiego. W tym czasie była bardzo duża aktywność słoneczna, dotyczyła zdarzenia ziemi na dalekim wschodzie w dziewiątej strefie czasowej - Japonia.

2. Druga bardzo niska aktywność słoneczna dotyczy zdarzeń w Europejskiej części Kontynentu.

Przy niskiej aktywności słonecznej mieliśmy cztery przebiegunowania na słońcu: marcowe, czerwcowe, lipcowe oraz wrześniowe. Są to dla nas złe wieści ponieważ dotyczą zdarzeń w Europie oraz Polsce. W tych miesiącach wyliczyłem następujące liczby z przebiegunowania. Suma liczb przedstawia zjawiska w naszej Galaktyce oraz na Ziemi.

a. 20/21 marzec  - 47, -56            suma =  - 103 nisza lub czarna dziura, nisza w Oceanie.
b. 20/21 czerwiec  + 127, + 95   suma = + 222 dystans naszej Gwiazdy wokół Drogi Mlecznej.
c. 20/21 lipiec + 96,  + 134          suma =  + 230 bok podstawy piramidy.
d. 20/21 wrzesień  + 8,  + 11      suma = + 19  południk Polska, 38 układ planetarny R.S.56,5691, 91 południk.

Wyliczone liczby z czerwca oraz lipca + 95 oraz + 96 przekazują tą samą informację. Matematycznym sposobem odczytam przekaz liczb. 9 x 6 = 54.  9 x 5 = 45. Jeden i drugi wynik liczbowy mówi o tym samym, podstawie piramidy 5,4 ha oraz drugim większym księżycu w liczbie 45. Pomnożone liczby 4 x 5 oraz 5 x 4 dają mi wynik w liczbie 20. Ostatecznie z przebiegunowania wyliczyłem 20-ty południk oraz dwa równoleżniki 45 w północnych Włoszech oraz 54 w północnej Polsce. Polska oraz Włochy "jadą na jednym wózku" podczas przebiegunowania. 13 marzec 2013 rok + 203 dni =  6 październik 2013 rok = + 149 metrów Wezuwiusz. Jeżeli wierzyć liczbom z 38 układu planetarnego to data 6 październik powinna informować o ruchach na Wezuwiuszu. Jeżeli nie to pozostały jeszcze obliczenia z trzech przebiegunowań oraz daty z układu planetarnego " Nibiru " z którego można odczytać informację o ruchach na Wezuwiuszu. Obliczenia są przedstawione na blogu.

Afryka

Liczba 20 którą  powyżej wyliczyłem wskazuje 20-ty układ planetarny z prawej strony naszej Galaktyki ogólny 40-ty  którego zapisano liczbami o następujących wartościach R.S.59.6291   40  0  20    8. Z tego układu planetarnego można odczytać współrzędne geograficzne: 95 x 26 pogranicze Indii z Birmą. Matematycznym sposobem można odczytać przekaz z następujących liczb dodając parne liczby z prawej do lewej i odwrotnie.

a. 59 + 62 + 91 = 212. z lewej do prawej odczytałem współrzędne geograficzne 21 x 21 szczyt wulkanu w Afryce północnej Emi Kussi wysokości 3415 metrów nad poziomem morza w samym środku Sahary. Jakie znaczenia oraz przekaz z Galaktyki ma ten wulkan dowiemy się w przyszłości. Historia pokaże czy jest to wygasły wulkan czy drzemiący.

b. 19 + 26 + 95 = 140. z prawej do lewej, ta liczba wskazuje okolice Neapolu - Włochy.

Pierwsze przebiegunowanie marcowe a dokładnie dzień przed przebiegunowaniem z 19 na 20 marca 2013 roku. Dochodzi do trzęsienia ziemi w Polsce przed przebiegunowaniem 4,6 stopnia w skali R. Wielkopolska.  180 dni później powtarza się ta sama sytuacja. Z 19 na 20 września 2013 roku dochodzi do kolejnych trzęsień ziemi w Polsce, prawie o tych samych parametrach.

Dodatkowo z przebiegunowania czerwcowego wyliczyłem następujące liczby:

20/21  czerwiec 2013 rok - 83, + 183   oraz + 127,  + 95.
21/22 czerwiec  2013 rok  + 210, - 88  oraz - 2, + 2.

Wyliczone liczby wskazują + 127 południk okolice Japonii. Nie tylko z liczby + 127 odczytałem 12 południk do 27 południka w Europie. Z liczby 27 czytanej z prawej do lewej można odczytać zakres trzęsienie ziemi od 7,2 stopnia w skali R. do 5,9 stopnia w skali R. Liczba 95  zaznacza 95 południk w  środkowych Chinach. Liczba 95 składa się z dwóch liczb 9 oraz 5. Dodane obie liczby dają mi wynik w liczbie 14. Ta liczba występuje przy 41 równoleżniku oraz 14 południku lokalizacja Neapol Włochy. Z liczb Tabeli Galerii wyliczam Włochy oraz okolice Chin.

Z przebiegunowania lipcowego wyliczyłem następujące liczby: + 96 oraz + 134. Liczba + 96 czytana z prawej do lewej informuje o sile trzęsienia ziemi od 9,6 stopnia w Skali R. do 6,9 stopnia w Skali R.  Natomiast liczba + 134 wskazuje 13 południk oraz 43 równoleżnik lokalizacja Włochy okolice Perugii. Liczba 96 składa się z dwóch liczb 9 oraz 6. Dodane obie liczby dają mi wynik w liczbie 15. Liczba 15 zaznacza 51 równoleżnik oraz 15 południk lokalizacja Polska zachodnia. Również ta sama liczba + 134 wskazuje nam 134 południk na dalekim wschodzie. Dodatkowo liczba + 96  wskazuje nam centralne Chiny na 96 południku. Wskazane miejsca informują nie tylko o trzęsieniu ziemi, przeróżnych katastrofach ziemskich.

20/21 lipiec 2013 rok mamy koniec przebiegunowania plusowego oraz początek przebiegunowania minusowego. Widać wyraźnie że w przebiegunowaniu plusowym wyliczyłem miesiąc luty w 2014 roku. Liczby plusowe informują o temperaturach minusowych w okresie zimowym. Więc lipiec w 2013 roku jest informatorem o panujących temperaturach w zimie oraz przełomie zimy po 20 lutym 2014 roku.

20 lipiec + 100 dni = 30 październik 2013 rok.
20 lipiec + 180 dni = 20 styczeń 2014 rok.
20 styczeń 2014 rok + 18 dni = 8 luty 2014 rok.
20 styczeń 2014 rok + 81 dni = 11 kwiecień 2014 rok. Dodatkowo trzeba dodać liczby z  szybów komnaty Królowej czyli 193 dni oraz 203 dni.
20 lipiec 2013 rok + 193 dni = 3 luty 2014 rok.
20 lipiec 2013 rok + 203 dni = 13 luty 2014 rok. 20 styczeń, 3 luty, 8 luty, 13 luty,11 kwiecień to dni w których może mieć miejsce trzęsień ziemi w Polsce.

W wyliczonych dniach można się spodziewać bardzo niebezpiecznych dni na dalekim wschodzie na 134 południku oraz we Włoszech. Obliczenia były prowadzone z niskiej aktywności słonecznej. Niska aktywność słoneczna dotyczy pierwszej oraz drugiej strefy czasowej na wschód od Greenwich Europa - Polska - Afryka. Przypominam że przebiegunowanie z 20 na 21 marca 2013 roku także wpłynie na zmiany - obliczenia przedstawiłem na blogu.

12/13 październik 2013 rok liczby z wzoru + 142, - 180  oraz + 4, - 4.

13/14 październik 2013 rok liczby z wzoru + 146, - 176  oraz + 7, 0. Liczby informują o trzęsieniu ziemi na 14 południku 46 równoleżniku miejsce lokalizacji Włochy oraz Polska. Liczba zero informuje o miejscu badań oraz trzęsieniu ziemi.

1 listopad 2013 rok zmiana pogody. 3 lub 4  listopad 2013 rok informuje o trzęsieniu ziemi. Liczba + 134 ponownie występuje w tym dniu. Wskazuje ona środkowe Włochy oraz Perugię  oraz + 134 południk na daleki wschodzie.

9/10 grudzień 2013 rok temperatura spada i ponownie trzęsienia ziemi.

12/13 grudzień 2013 rok trzęsienie ziemi + 126  - 159   + 8, - 2.

13/14 grudzień 2013 rok + 134. - 157   + 10, 0. Sumując + 10, - 2, + 8, 0. Liczba zero lokalizuje trzęsienie ziemi nie tylko w Polsce również w środkowych Włoszech Perugia.

Prowadzone badania są testowane większość z nich jest sprawdzona i wpisana na bloga.

Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
środa, 18 września 2013
Tabela Galerii to numeracja układów planetarnych z naszej Galaktyki od najmniejszego do największego. Z numeracji 38-mego układu planetarnego naszej Galaktyki wyliczyłem piramidę o wysokości + 149 metrów. Rozłożona wysokość piramidy 149 metrów na czynniki pierwsze daje nam liczby: 5, 14, 41, 94. Tym razem pod lupę wziąłem 5-ty układ planetarny z naszej Galaktyki. Jego miejsce jest po prawej stronie naszej Galaktyki. W tym układzie planetarnym znajduje się pięć planet plus Gwiazda łącznie sześć. Z liczb 14, 41, 44, wynika że na tych planetach są aktywne wulkany. Liczby z piątego układu planetarnego wskazują współrzędne geograficzne na półwysep Apeniński - państwo Włochy. W Tabeli Galerii pierwsza liczba pięć wskazuje 5-ty układ planetarny ogólny 10-ty zapisany symbolem liczbowym
R.S.14,441    10  0  5    5. Piąty układ planetarny w liczbach 441 przekazuje informację dotyczącą współrzędnych geograficznych okolic Wezuwiusza. Czytane liczby z prawej do lewej dają nam 14 południk 41 równoleżnik do 44-tego czwartego. Miejsce lokalizacji Włochy. Piąty układ planetarny w zapisanych liczbach R.S.14,441  daje informację o eksplozji wulkanów na naszej Ziemi. Tym razem Wezuwiusz może być przykładem. Piąty układ planetarny w kolejności od dołu do góry prawdopodobnie informuje o pięciu cyklach erupcji wulkanów w europejskiej części kontynentu. Pierwszy miał miejsce 14-tego kwietnia 2010 roku na Islandii.

Liczba 10 informuje o aktywności wulkanicznej w milionach lat. Liczba pięć informuje w przedziale pomiędzy 10 milionami lat. Początek miał miejsce jak podają liczby z piątego układu planetarnego co 14  tys. 441 dni, od tego czasu dochodzi do powtarzających się eksplozji wulkanicznych. Wspomniałem w poprzednim artykule cały proces zmian zaczął się grubo wcześniej a skończył około 12,581 r.p.n.e. Wiemy, że erupcje wulkaniczne oraz silne trzęsienia ziemi wpływają na przesunięcia płyt tektonicznych. Zmiana kierunku płyt tektonicznych wpłynęła na położenie kontynentów na naszej Planecie. I w taki oto sposób na Ziemi doszło do zmiany wschodów Słońca. Dawniej wschód Słońca był od strony zachodniej, Ameryki. Przedstawiłem to na moim blogu rysunek nr 10. Od daty 14,441 odejmę 12,581 = 1860 lat. Jeżeli ten proces trwał 1860 lat to na Ziemi musiały zajść wielkie zmiany. Przez ten okres płyty tektoniczne na naszej planecie mogły zmienić kierunki ruchu w stosunku do wschodów Słońca. W moich obliczeniach wyliczyłem początek procesu zmian w dzisiejszych czasach począwszy od 2013 roku pojawienia się dwóch papieży. Korytarz Wstępujący w liczbie 3927 minus 2013 rok = 1914 lat.

Od liczby 1914 lat odejmę liczbę z procesu zmian na Ziemi 1860 lat = 54 lata. Ta liczba 54 odpowiada układom planetarnym z naszej Galaktyki jak również powierzchni piramidy 5,4 ha. W tej liczbie zapisano większy księżyc do równoległej planety ziemi z trzeciego układu planetarnego w naszej Galaktyce. Informuje o tym także szyb długości 203 cm z Komnaty Królowej w piramidzie Cheopsa. W poprzednim artykule wspomniałem, że cały proces zmian zaczął się 12,581 lat temu. Być może jest to data przebiegunowania geomagnetycznego Ziemi i może powtórzyć się w obecnych czasach. A może to był koniec jakiegoś procesu na Ziemi. 12,581 minus 9 lat = 12,572 lata. Liczba 9 widnieje przy 38-mym układzie planetarnym. Wyliczona data to początek budowy piramidy, zwaną w późniejszych czasach piramidą Cheopsa, po ostatecznym przebiegunowaniu. Komnata Króla o wymiarach 10,56 { oś wsch. - zach. } x 5,23 m x 5,81 m zbudowana w całości z granitu. Komora Króla przedstawia w osi wschodniej trzeci układ planetarny na wschód od ' 0 ' Greenwich. Natomiast w osi zachodniej widnieje czwarty układ planetarny 5,81 m. Natomiast Tabela Galerii przedstawia dwa układy planetarne po przeciwnych stronach do dzisiejszych czasów. Jeżeli ktoś myśli że w tamtym okresie żyły prymitywne ludy to jest w dużym błędzie. Pan Bóg w tej dacie 12,572 r. p.n.e. zakreślił początek. Dla upamiętnienia zbudowano piramidę, aby upamiętniała po wsze czasy budowę naszej Galaktyki. Przed tą datą mógł panować chaos w układach planetarnych. Komora Króla w dacie 10,560 + 2012 rok = 12,572 to okres budowy Galaktyki. Galaktyka to piramida i koło się zamyka. 12,581 minus 10,560 = 2021 rok, ten rok ma być ostatnim tak przedstawiają obliczenia.

Cheops budowniczy czy matematyk? Przecież za Cheopsa były takie same wschody Słońca jak mamy dziś. A jednak piramida stoi w przeciwnym kierunku do wschodów Słońca w stosunku do ustawieniu Komory Królewskiej.

Z liczby  441 można odczytać współrzędne dla wulkanu Wezuwiusza, oraz strefę czasową dla wulkanów Islandzkich. Liczba jeden informuje o pierwszej strefie czasowej na zachód. Wyliczona piramida z liczby + 149 metrów może być tylko informacją dla innych wulkanów. Wezuwiusz może być tylko przykładem. Z obliczeń wynika że eksplozje wulkaniczne odbywają się cyklicznie, tak jak wybuchy na naszym Słońcu.

Ten temat poruszałem już 20 kwietnia 2011 roku w artykule pod tytułem: " Wielka Galeria się rozpoczęła ". Podsumowałem obliczenia dla eksplozji wulkanicznych co 441 dni.

a. 14 kwiecień 2010 rok eksplozja wulkanu Islandia + 441 dni = 5 lipiec 2011 rok. Lecz początek miał miejsce około 20 marca 2010 roku.
b. 5 lipiec 2011 rok + 441 dni = 26 wrzesień 2012 rok.
c. 26 wrzesień 2012 rok + 441 dni = 16 grudzień 2013 rok.
d. 16 grudzień 2013 rok + 441 dni = 7 marzec 2015 rok.

Wyliczyłem następujących pięć dat:
14 kwiecień, 5 lipiec, 26 wrzesień, 16 grudzień, 7 marzec.

Pierwsze przebiegunowanie na Słońcu przy niskiej aktywności słonecznej miało miejsce 20/21 marca 2013 rok. Zastosowałem stały wzór:
Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.

20/21 marzec 2013 rok + 180 dni = 20 wrzesień.
20 wrzesień + 18 dni = 8 październik 2013 rok.
20 wrzesień 2013 rok + 81 dni = 11 grudzień 2013 rok.

11 grudzień 2013 rok nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie, które może wpłynąć na początek erupcji wulkanicznej tuż po 11 grudnia 2013 roku.

Od pierwszej eksplozji wulkanicznej na Islandii 14 kwietnia 2010 roku do 16 grudnia 2013 roku minie dokładnie około 1323 dni. Trzynasty układ planetarny " Nibiru " posiada podobne liczby R.S.38,1325    13  0  25     6. Wiemy że " Nibiru " wprowadza porządki na naszej Ziemi.

Z przebiegunowań wyliczyłem w 2013 roku kilka dat: 13 wrzesień, 20 wrzesień, 28 listopad 17 grudzień, 20 grudzień, 2013 rok oraz 20 marzec 2014 rok.
Koniec listopada wprowadza zmiany na ochłodzenie. Miesiąc później około 20 grudnia ponowne ochłodzenie. Wraz z ochłodzeniem zawitają trzęsienia ziemi, temperatura może spaść nawet o 32 stopnie C. w słońcu na 51 równoleżniku oraz 15 południku. Liczba + 51 jest bardzo niebezpieczna dla danego regionu w tym czasie. Już podałem od wielkiej wody do spadku temperatur. To są tylko obliczenia, czy się sprawdzą zobaczymy.

Na blogu w obliczeniach przestawiłem różne daty, najwięcej grudniowych z 2013 roku.

W środę 10 lipca 2013 roku wyliczyłem 17/18 grudzień 2013 rok. Po przebiegunowaniu z 20 czerwca 2013 roku wyliczyłem 20 grudzień. 17/18 czerwiec 2013 rok wielki obiekt koło naszej Gwiazdy plus 180 dni = 17/18 grudzień 2013 rok. Z przebiegunowania 20/21 marca 2013 roku także wyliczyłem podobną datę 10/11 grudzień 2013 rok.

Z przebiegunowań oraz wyliczonych liczb z wzoru na dzień 13/14  grudzień wyliczyłem liczby + 134, minus 157,  { + 8, - 2, + 10, 0 }. Z liczby + 134 można odczytać 13 południk oraz 43 równoleżnik miejsce przecięcia okolice Neapolu. Liczba zero { 0 } to lokalizacja wyliczonego miejsca. Czy to już jest ta właściwa data eksplozji wulkanu Wezuwiusza trudno powiedzieć. Pozostały nam jeszcze dwa przebiegunowania, z których wyliczyłem daty w 2014 roku. W obliczeniach pod lupę wziąłem Wezuwiusz, bo tak wskazały współrzędne geograficzne. Półwysep Apeniński należy do najbardziej zagrożonych miejsc trzęsieniami ziemi w Europie z wulkanami. Wszystkiego można się spodziewać w dzisiejszych czasach. Dwóch papieży w jednym państwie w roku 2013 od którego wszystko się zaczyna.

Ostatnie przebiegunowanie w górnej tarczy słonecznej zakończy się z 20 na 21 wrzesień 2013 roku. One także może mieć wpływ na Wezuwiusza.

Dodam jeszcze że z wzoru wyliczyłem następujące liczby które informują o trzęsieniu ziemi:

5/6 listopad + 140 oraz - 164 { - 5,  + 2 }

Liczba zero lokalizuje miejsce badań lub miejsce trzęsienia ziemi.

6/7 listopad + 135 oraz - 166 { - 4, 0 }

Zsumowane liczby na dzień 6 listopada dały mi:  - 5, + 2, - 4, 0. Liczba zero informują o trzęsieniu ziemi w Polsce. Tym razem nie występuje liczba 150 która nie zawsze może być informatorem. Przy dużych aktywnościach słonecznych liczba 150 nie wystąpi ani razu.

Na koniec wymieniam datę 28/29 wrzesień 2013 rok który informuje o trzęsieniu ziemi w Polsce. Ze wzoru wyliczyłem następujące liczby które są zbieżne z datą 19 marca 2013 roku miało wtedy miejsce dosyć silne trzęsienie ziemi 4,7 stopnia w skali R.

Porównanie liczb trzęsienia ziemi z dnia 19 marca do 28/29 września 2013 roku.

18/19 marzec  2013 rok liczby  + 125, - 147, - 14, + 3.
19/20 marzec 2013 rok liczby + 114, oraz - 150 { - 14, + 9 }.

Zsumowanie liczby na dzień 19 marzec: - 14, + 3, - 14, + 9.

20 marzec 2013 rok przebiegunowanie mogło wpłynąć na dosyć silne trzęsienie ziemi.

Porównanie liczb z końcem września 2013 roku.

27/28 września + 153, - 138 { - 2, + 2 }.
28/29 września + 151, - 140 { - 1,  + 1 }.
29/30 września + 150, - 141 { - 3, + 4 }.

30 wrzesień to dzień przebiegunowania Gwiazdy oraz Ziemi. Przed końcem przebiegunowania może dojść do trzęsień ziemi w Polsce.

30 wrzesień 1 październik  + 147, - 145 { + 13, - 14 }.

Początkowe liczby od + 150 do + 153 informują o trzęsieniu ziemi w Polsce po zachodniej stronie kraju, od 51 do 53 równoleżnika na 15 południku.

Porównanie liczb zbieżnych do trzęsień ziemi z 19 marca do 28/29 września 2013 roku.

{ - 150, + 150, + 147, - 147, - 14, + 3, - 3, + 2, - 2 } Zmienny znak przy liczbach wynika z przebiegunowania.

Na blogu pod wykresami i diagramami zamieściłem trzy wykresy z opisem: 33,34,35.

1. Wykres 33 w zatoczonym kole przedstawia zapis trzęsienia ziemi 14 sierpnia 2013 roku w polsce o godz: 08:20 czasy polskiego. Źródło potwierdza to zdarzenie.
źródło: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?ig=329897

2. Wykres 34 zapisuje informację ze Słońca w dniu 3 września 2013 roku o trzęsieniu ziemi na 10 godzin przed zdarzeniem, które będzie miało miejsce 4 września 2013 roku po północy.

3. Wykres 35 przedstawia trzy wybuchy na Słońcu o godz: 09:35, 11:50, 13:45. To samo zdarzenie wybuchów słonecznych potwierdza: NOAA/Space Center prognozowania pogody w dniu 4 września 2013 roku. Trzy niebieskie oraz trzy czerwone linie w najwyższym punkcie obrazują to zdarzenie. Źródło: www.swpc.noaa.gov/today.html#xray . W tym samym czasie po północy w dniu 4 września 2013 roku dochodzi do trzech trzęsień ziemi na Oceanie Spokojnym powyżej równika. Podaje źródło jednego trzęsienia ziemi: www.emsc-csem.org/Earthguake/earthguake.php?id=332820 .

Moje obliczenia z wzoru przedstawiają dokładne dni trzęsień ziemi w Polsce. Można je odczytać nawet do kilku miesięcy przed zdarzeniem. Bardzo ważną informację zapisuję i odczytuję ze Słońca o trzęsieniu ziemi, nawet do 10 godzin przed zdarzeniem na naszej planecie.

Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
sobota, 07 września 2013
Rozliczenie z przeszłością
Dwa równoległe układy planetarne z identycznymi planetami.

Numeracja: to ustalona kolejność liczb od najmniejszego do największego. Nasza Galaktyka także posiada swoją numerację, od najmniejszego układu planetarnego do największego układu planetarnego. Nasza Galaktyka podzielona została na dwie części pionowo: lewą oraz prawą stronę. Dla lepszej orientacji, ten podział dokonałem na naszej planecie Ziemi. Lewą stronę na Ziemi odczytujemy to co znajduje się po lewej stronie na zachód od Greenwich. Natomiast prawą stronę to co znajduje się po prawej stronie od Greenwich. Wiemy że południk zerowy przecina miasto Londyn w dzielnicy Greenwich. To samo dotyczy naszej Galaktyki, oś Galaktyki zaznaczona jest cyfrą zero { 0 }, linią Galaktyczną, linią słońca.  Drugi układ planetarny na którym my żyjemy znajduje się po prawej stronie na wschód od Greenwich. Dodatkowo naszą Galaktykę podzielono na trzy poziomy, ze względu na ilość planet w układach planetarnych. 38-my układ planetarny zapisano na pierwszym miejscu z prawej strony w trzeciej części naszej Galaktyki od góry o symbolach liczbowych: R.S.56,5691   38  0   19     9. Czytając z prawej do lewej zachowujemy porządek Galaktyczny.

Myślę że każdy poziom który zaznaczyłem w naszej Galaktyce ma jakieś znaczenie dla człowieka na drugiej stronie. Tą myśl zostawiam czytelnikowi.

Pierwsza liczba 9 z prawej strony mówi nam o dziewięciu latach przemian począwszy od 2013 roku. Dodatkowo w tej samej liczbie zapisano informacje o naszym Księżycu oraz przy księżycu w drugiej równoległej planecie do naszej Ziemi. Podstawa piramidy Cheopsa wynosi 5,4 ha odwrotność liczby w podstawie piramidy Cheopsa wynosi 45. Jest tu zaznaczona wielkość księżyca przy drugiej równoległej planecie ziemi. { 45 : 5 = 9 }. Masa Ziemi do naszego Księżyca wynosi 81 razy. Dodane liczby z dwóch księżyców dają nam tą samą wartość liczby 9, { 4 + 5 = 9 }, { 8 + 1 = 9 }, która występuje z prawej strony w 38-mym układzie planetarnym. Dwa księżyce o różnych wielkościach.

Więcej o księżycu opisałem na blogu w poprzednim artykule pt. Księżyc.

W dalszej kolejności 19-ty układ planetarny łącznie 38-my układ planetarny z naszej Galaktyki łącznie z Gwiazdą posiada 19 planet. Ta sama liczba 19-cie wskazuje 19-ty południk w Polsce, jak również na równoległej planecie ziemi. Wiemy że nasz układ planetarny to drugi w kolejności i posiada łącznie z Gwiazdą 10 planet. Trzeci układ planetarny po przeciwnej stronie naszej Galaktyki posiada 9 planet łącznie z Gwiazdą. W sumie obydwa układy planetarne posiadają 19 planet. Dziewiętnasty układ planetarny posiada tyle samo planet co drugi oraz trzeci - łącznie 19.

Dwa szyby z Komnaty Królowej piramidy Cheopsa, informują o układach planetarnych na których istnieje życie. Z jedynym wyjątkiem. Drugi szyb informuje o dwóch=równoległych układach planetarnych. Pierwszy szyb długości 193 cm wskazuje 19-ty układ planetarny z którego odczytamy ważne informacje.

Cyfra 3 informuje o trzeciej planecie takiej samej jak nasza Ziemia w kolejności od słońca. Jeżeli została zaznaczona to powinna mieć swój księżyc. Przeważnie planety w układach słonecznych posiadają księżyce. Taką kolejność od Słońca ma nasza planeta Ziemia. Drugi szyb długości 203 informuje o dwóch=równoległych układach planetarnych bardzo blisko siebie. Liczba dwa informuje o drugim układzie planetarnym czyli naszym. Liczba trzy informuje o trzecim układzie planetarnym na którym jest taka sama planeta jak nasza Ziemia z księżycem 45. Wszystko wskazuje na to że bardzo ważna jest kolejność od słońca w której zachowany jest jest system biologiczny. Początkowe liczby w swej długości wskazują południki 19-ty oraz 20-ty. Takie południki posiada również Polska. Nikogo nie trzeba przekonywać że planeta Ziemia, zajmuje trzecie miejsce w kolejności od Słońca.  Dotyczy to także równoległej planety ziemi która zajmuje trzecią pozycję od słońca. Planeta Wenus w kolejności od Słońca w naszym układzie planetarnym zajmuje drugie miejsce po Merkurym. Natomiast planeta Wenus w trzecim układzie planetarnym w kolejności od słońca zajmuje także drugą pozycję po Merkurym. Mamy tu dwa równoległe układy planetarne z planetami Wenus. Informuje o tym drugi szyb z Komnaty Królowej w początkowych liczbach dwa oraz trzy, 203.

Również te same początkowe liczby 19 oraz 20 wpisane są w dwa układy planetarne " Nibiru " z datą 19 i 20 kwiecień 2013 rok. Które opisały długość naszej Galaktyki. Dwie trójki w końcowych liczbach 193 oraz 203 wskazują trzecią pozycję od słońca dla obu równoległych planet ziemi. Kolejność naszych planet od słońca, " Gwiazda " 1. Merkury, 2. Wenus, 3. Ziemia. Mamy tu wyszczególnienie 2 oraz 3. Szyby w Komnacie Królowej piramidy Cheopsa znajdują się po przeciwnych stronach. Komnata jest to pomieszczenie w piramidzie.

Dodane parne liczby z 38-mego układu planetarnego podwójnie dają mi liczbę { 203 } 56 + 56 + 91 = 203. Z 38-ego układu planetarnego wyodrębniłem dwa układy planetarne drugi oraz trzeci. Środkowa liczba zero z 203 przedziela linią Galaktyczną, dwa równoległe układy planetarne na dwie równe części.

1. Drugi układ planetarny zapisano symbolem liczbowym: R.S.2,21     2  0  1      9  + 1 = 10

2. Trzeci układ planetarny zapisano symbolem liczbowym: R.S.5.23    2  0  3      8  + 1 = 9

Liczbę 203 wyszczególniono także w danych: Piramida Cheopsa, Wikipedia wolna encyklopedia  oraz 38-mym układzie planetarnym.

W liczbie 203 zaznaczono warstwy kamieni od dołu do góry w Wielkiej Piramidzie oraz lata budowy, 203 = 7 * 29, liczba 7 to siedem lat oraz 29-ty tydzień. Takich samych obliczeń dokonałem w lipcu 2010 roku. Lipiec był siódmym miesiącem oraz 29 tygodniem w 2010 roku. Można przypuszczać że piramidę Cheopsa zbudowano w siedem lat oraz 29 tygodni. Zaznaczone liczby 203 = 7 * 29 mają bardzo ważne przesłanie z budowy Wielkiej Piramidy Cheopsa. 7 lat pomnożone przez 360 dni z roku = 2520 dni. 29 tygodni pomnożone przez 7 dni z tygodnia = 203 dni, odpowiadają ułożonym warstwom kamieni, jednocześnie informują o drugi oraz trzecim układzie planetarnym.

Jednak budowa piramidy ma jeszcze inne podłoże. Wyliczona liczba 2520 + 203 warstwy = 2723.

Z końcowych liczb wynika że nasza Galaktyka tworzyła się w ciągu 7 lat oraz 29 tygodni. W Biblii zaznaczono że Pan Bóg stworzył świat w ciągu 7 dni. Odpowiadałoby to liczbie 7. Dla nas 7 lat to dla Pana Boga 7 dni. Przedstawione obliczenia mają zgodność z Biblią 6 + 1 = 7. Pierwsze dwie liczby z lewej strony 27 z tej sumy { 2723 } to 27-my układ planetarny, z prawej strony naszej Galaktyki. Wyodrębnione dwie liczby 27 zapisano symbolem liczbowym R.S.80.11331    54  0  27     1. Planet w tym układzie planetarnym jest 27. Jednak pierwsze dwie planety w kolejności od słońca są jednakowe. Następne dwie planety w 27-mym układzie planetarnym są także jednakowe, to trzecia oraz czwarta. Wyszczególnione dwie planety trzecia oraz czwarta mają podobną strukturę oraz budowę do naszej Ziemi z księżycami. Wyszczególniono dwie jednakowe trójki z prawej strony nawiązują do dwóch jednakowych planet w trzeciej kolejności od słońca. Wynika z tego że pierwsze dwie planety mogą mieć wspólną orbitę. Dotyczy także trzeciej i czwartej planety, one także mogą mieć wspólna orbitę. Bardzo ciekawe zjawisko w układach planetarnych. Liczba 23 informuje o drugim oraz trzecim układzie planetarnym. Dwudziesty trzeci układ planetarny zapisany symbolem liczbowym w naszej Galaktyce R.S.68,2345   23  0  46    5. Dwudziesty trzeci układ planetarny ogólny 46 z prawej strony informuje o katastrofach ziemskich, 23 układ planetarny ma podobne ułożenie planet jak nasza Ziemia. Mówią o tym liczby zachowane w kolejności od słońca 2 oraz 3 dodatkowo wyszczególniono liczby 4 i 5. Wniosek we wszystkich układach planetarnych jest zachowana kolejność od słońca. Jednak nie wszystkie planety mają podobną strukturę do naszej Ziemi. Dwa największe układy planetarne z naszej Galaktyki 55 oraz 56 należą do Stwórcy Pana Boga oraz Syna Jezusa. Kto budował piramidę Cheopsa zaznaczyłem w książce. W trzecim układzie planetarnym zaznaczono wzrost człowieka na naszej Ziemi jak również na równoległej planecie ziemi.

Temperatury na równoległych planetach ziemia przy niskiej aktywności słonecznej na terytorium Polski 8 sierpnia 2013 roku wskazały + 38 stopni C. w cieniu dla obu planet.

Liczba 203 nawiązuje do drugiego szybu z Komnaty Królowej, cyt. " załamuje się pod kątem 38 stopni 28 minut". 38 stopni to 38 układ planetarny natomiast 28 minut to dwa 28-me układy planetarne ogólnie 55 oraz 56. W 38-mym układzie planetarnym zaznaczono dwie liczby 56,56. Gładkie ściany z wypolerowanego wapienia wznoszą się na wysokości 2,28 metra. Mamy tu dwa 28-me układy planetarne zbliżone do siebie 55 oraz 56. Wyszczególnione dwa układy planetarne z 38-mego, informują o dwóch równoległych planetach na których istnieje życie w naszej Galaktyce. Wiemy jednoznacznie że na naszej Ziemi jest życie ludzkie. Z obliczeń wynika że 27 układów planetarnych po prawej stronie naszej Galaktyki to układy planetarne identyczne jak nasz układ planetarny. Natomiast z lewej strony w naszej Galaktyce to mogą być układy planetarne w innym wymiarze czasu. Na równoległej planecie do naszej Ziemi może być życie w innym wymiarze czasu. Aby poznać co kryją próżnie za zamkniętymi płytami w szybach Komnaty Królowej, trzeba przejść przez tunel czasu po smierci. Jest to jedyna droga nie do osiągnięcia za życia a jedynie po smierci. O tym już decyduje Pan Bóg.

W obliczeniach przeważnie występują parne liczby dwa oraz trzy. Mówią one o tym samym równoległym życiu na dwóch równoległych planetach oraz pozycji do słońca. Jeżeli wszystko jest takie same to muszą być takie same piramidy. Liczba 38 czytana z prawej do lewej mówi o dacie 8 marca. Parna liczba 38 przedstawia układ planetarny po prawej stronie w naszej Galaktyce. Rok 2012 oraz data 8 marca została wyszczególniona. Od 8 marca 2012 roku do 8 marca 2014 roku minie dokładnie 720 dni. Co nam zagraża w te dni, z wybuchów słonecznych odczytałem upadek asteroidy na ziemię. Czy tak będzie zobaczymy. W każdym bądź razie jest zapisane wielkie niebezpieczeństwo. W grę wchodzi wulkan Wezuwiusz ale czy tylko.

Dotychczas odkryta planeta o podobnej strukturze do Ziemi odkryli astronomowie amerykańscy w czwartym układzie planetarnym. Nadano jej numer zgodnie z zobowiązującym prawem astronomicznym 5,81Glieseg, literka " g " zaznacza siódmą planetę od słońca w tym układzie planetarnym. Przypuszczają że na tej planecie są warunki do życia. Planeta 5,81Glieseg, to numer Galaktyczny. Planety w czwartym układzie planetarnym zaczynają się od numeracji 5,73 do 5,81. W którym znajduje się osiem planet plus Gwiazda, łącznie dziewięć.

Do rejestru odkrytych planet powinna znaleźć się równoległa planeta do naszej ziemi. Symbol planety R.S.5,23 Suski.

A jednak z 38-mego układu planetarnego dodatkowo wyliczyłem piramidę + 149 metrów wysokości. Dwie piramidy w Gizie informują o dwóch równoległych układach planetarnych z identycznymi planetach.

W dalszej kolejności w liczbie 5691 z prawej do lewej zapisano datę urodzenia: 6 styczeń. Trzecia liczba sześć z prawej do lewej przedstawia w kolejności trzecią osobę zaznaczoną w naszej Galaktyce po:
3. Suski
2. Jezus
1. Cheops

Liczba 56 to rok urodzenia autora, natomiast liczba 19, przedstawia początek XX wieku oraz 1956 rok zaznaczono godzinę dziewiętnastą, oraz datę 19 czerwiec, również 9 lat. W 38-mym układzie planetarnym zapisane są katastrofy ziemskie. Pozostały jeszcze dwie parne środkowe liczby 69/96.  Z których można odczytać katastrofy na Ziemi z przybliżoną ilością ofiar.

Dwie parne liczby 56,56 informują o dwóch takich samych postaciach na naszej Ziemi. Dwie parne liczby mówią o dwóch ważnych postaciach na dwóch równoległych planetach na których istnieje życie. Dwie parne liczby 56,56 mówią o dwóch papieżach jednocześnie w 2013 roku. Liczby 56 x 56 wskazały Jekaterynburg-Rosja upadek asteroidy 15 lutego 2013 roku { Czelabińsk }. Dwóch papieży na naszej Ziemi jednocześnie pojawiło się 13 marca 2013 roku. W trzecim dniu po ukrzyżowaniu, 13 marca został zamordowany Jezus, głoszący dobrą nowinę o zbawieniu. Po tym zdaniu muszę zapisać ważne przesłanie, które zaczyna się od słowa system. " System " tworzą ludzie, którzy w oczach innych ludzi walczą o dobro większości ale w rzeczywistości walczą i bronią wyłącznie swojego interesu.

Co się wydarzyło za czasów Jezusa, kiedy w Jerozolimie na tronie zasiadali Rzymianie. Skąd się tam pojawili, miały na to wpływ grupy etniczne. To za ich przyzwoleniem choć nie bezpośrednio zamordowano Jezusa. Taki sam przykład mieliśmy po drugiej wojnie światowej w Polsce. Tylko tym razem my nie mieliśmy wpływu na podział świata.  Własnymi rękoma we własnym kraju likwidowano swoich braci z Armii Krajowej oraz przeciwników komunizmu. Jest tu także ciche przyzwolenie komunizmu. Dwóch papieży, rzymianie, śmierć Jezusa, 2014 rok Wezuwiusz, odpłata na własnej ziemi.

Z naszego punktu widzenia,  pojedyncza liczba 56 mówi o Władcy naszej Galaktyki Panu Bogu. Dwie liczby 56,56 mówią o dwóch papieżach jednocześnie 2013 roku. Może też tak być że różnica między drugą a trzecią planetą wynosi 2013 lat. My jak i oni mamy dwóch papieży i wierzą w to samo Stwórcę Galaktyki Pana Boga. Dwa układy planetarne 37-my oraz 38-my wskazały współrzędne geograficzne dla państwa Syria. W 2013 roku Syria stoi w obliczu wojny. Te same liczby 56,56 mówią o dwóch papieżach w 2013 roku. Mamy tu ostrzeżenie przed końcem czasu.

To z tych liczb 56,5691 wyliczyłem piramidę + 149 metrów oraz liczbę 32.
Jeżeli można obliczyć niebezpieczne zjawiska na Ziemi po fakcie to można spróbować obliczyć niebezpieczeństwo na Ziemi przed faktem. Ponownie trzeba wziąć pod lupę 38-my  układ planetarny z naszej Galaktyki którego zapisano symbolami liczbowymi: R.S.56,5691     38  0  19      9. Zacznę od pierwszej największej liczby oraz największego układu planetarnego w liczbie 56. W tej liczbie zapisano Stwórcę naszej Galaktyki Pana Boga. Jednak wróćmy do spraw przyziemnych, na naszej ziemi głową kościoła katolickiego jest papież. Dla niego także przysługuje Boska liczba 56. Jednak w 2013 roku pojawiło się dwóch papieży jednocześnie, dla każdego z osobna przysługuje liczba Boska 56. Dwie liczy 56,56 dają wiele do myślenia. Dwóch papieży na stolicy Piotrowej w Rzymie jednocześnie to znak o bardzo ważnym wydarzeniu w historii ludzkości. Nad badaniami pracowaliśmy wspólnie z żoną, córką oraz jej narzeczonym Jackiem. Uświadomiłem sobie że z godziny śmierci mojej ukochanej żony 1:50 można odczytać południki oraz równoleżniki na mapie z których można odczytać trzęsienia ziemi w Polsce. Karta statystyczna do karty zgonu na blogu.

1. Zacznę od układanki liczb 56,5691, dodając parne liczby z prawej do lewej to otrzymam: 19 + 65 + 65 = 149. Wynik zamienię na metry = + 149 metrów wysokości.

2. Dodając parne liczby z lewej do prawej 56 + 56 + 91 = 203.

Z pierwszej pozycji wyliczyłem wysokość piramidy + 149 metrów.

Z drugiej pozycji wyliczyłem dwa układy planetarne drugi oraz trzeci. Dodatkowo liczba 203 występuje warstwy w piramidzie Cheopsa jak również długość szybu w Komnacie Królowej.

Wyliczone liczby mają ważny przekaz, rozłożona wysokość piramidy 149 metrów na czynniki pierwsze daje nam liczby: 5, 14, 41, 94.

a. 1 + 4 = 5.
b. 5 + 9 = 14.

Czytana liczba z wysokości piramidy + 149 metrów z prawej do lewej i odwrotnie da nam cztery parne liczby: 94, 41, 14, 5.

Z podpunktu a. liczba pięć wskazuje 5-ty układ planetarny zapisany symbolem liczbowym  R.S.14,441    10  0  5     5. W tych liczbach zapisano początek erupcji wulkanu. Początek obliczeń rozpocznę od pojawienia się dwóch papieży w Watykanie 13 marca 2013 roku.

13 marzec + 441 dni = 4 czerwiec 2014 rok.  W tych dniach teoretycznie powinno dojść do pierwszej erupcji wulkanu Wezuwiusz. Jednak przebiegunowania na Słońcu mają większy wpływ na erupcję wulkanu.

Z podpunktu b. wyliczyłem liczbę 14 którą zamieniam na południk. Ta sama liczba 14 czytana z prawej do lewej da mi 41 równoleżnik. Miejsce przecięcie 14-ego południka z 41-szym równoleżnikiem ta na mapie wskaże nam okolice Neapolu z wulkanem Wezuwiusz o wysokości 1279 metrów. Liczba plusowa informuje o prawej stronie na wschód od Greenwich. Natomiast liczba 94 czytana z wysokości piramidy 149 metrów z prawej do lewej to otrzymam siłę trzęsienia ziemi 9,4 stopnia w skali R.

Z podpunktu b. wyliczyłem 14-ty południk 41-szy równoleżnik oraz trzęsienie ziemi o sile 9,4 stopnia w skali R. miejsce Wezuwiusz, Włochy. Tak wygląda to wyliczenie teoretycznie. Z wysokości Wezuwiusza 1279 metrów można odczytać datę 12 lipiec, również 12-ty południk. Czytając z prawej do lewej do odczytam podobną wyliczenie o trzęsieniu ziemi z małym zróżnicowaniem 9,7 stopnia w skali R. Takie trzęsienie ziemi w basenie morza Śródziemnego to katastrofa "światowa", zwłaszcza we Włoszech. Pojawienie się dwóch papieży w liczbach 56,56 w 2013 ostrzega świat o wielkim niebezpieczeństwie. Upadek asteroidy w Czelabińsku był tego dowodem, lecz nie chodzi o Czelabińsk z wysokości piramidy odczytałem większe niebezpieczeństwo.

Takie same współrzędne geograficzne można odczytać w środkowej części Oceanu Atlantyckiego na zachód od " 0 " Greenwich pomiędzy Płytą Południowo-Amerykańska a Płytą Afrykańską. Lecz piramida przy swej wysokości ma oznaczenie { plusowe } + 149 metrów. Znak plusowy odczytujemy na wschód od Greenwich { Wezuwiusz }. Teoretycznie gdyby doszło do przesunięcia płyt tektonicznych to powstałaby fala tsunami 149 metrów wysokości na Oceanie Atlantyckim.

Zastosuję wzór do daty 13 marca 2013 roku aby określić teoretycznie zagrożenie na Ziemi. Stosuję stały wzór oraz dodaję dwie liczby z szybów Komnaty Królowej 193 oraz 203.

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.

13 marzec 2013 rok + 180 dni = 13 wrzesień 2013 rok.
13 wrzesień + 18 dni = 1 październik 2013 rok.
13 wrzesień 2013 rok + 81 dni = 1 grudzień 2013 rok.

Do tej daty 13 marzec dodać trzeba liczby 193 oraz 203 z szybu Komnaty Królowej = 26 wrzesień + 10 dni = 6 październik 2013 rok.

1. Od pojawienia się drugiego papieża 13 marca 2013 roku wyliczyłem kilka niebezpiecznych dni na Ziemi jak również na Słońcu. Pierwszy to 13 wrzesień, 26 wrzesień, 1 październik, 6 październik, 1 grudzień, nie pomijając 10/11 grudnia 2013 rok. Są to przybliżone daty, które dotyczą wybuchów na Słońcu, trzęsień ziemi, erupcji wulkanów, tajfunów, cyklonów.

Główną uwagę zwracam na przebiegunowania naszej Gwiazdy oraz na naszej Ziemi. To od przebiegunowania zależy kiedy dojdzie na niebezpieczeństwa na Ziemi. Przy zmianie bieguna minusowego na plusowy powstają największe niebezieczeństwa na Ziemi. Niska aktywność na Słońcu w całym 2013 roku wpływa bezpośrednio  na wydarzenia w 2014 roku w Europejskiej części kontynentu. Pierwsze trzęsienia ziemi powinny dać znać już w wyliczonych datach od września oraz początkiem grudnia, zaznaczam tu Polskę oraz Włochy. Jeżeli pierwsze objawy będą miały miejsce w wyliczonych dniach to trzeba bardzo poważnie myśleć o niebezpieczeństwie w całych Włoszech.

Z piramidy wyliczyłem miasto, oraz środkowe Włochy, lecz główną uwagę trzeba zwrócić na wulkan Wezuwiusz oraz stare miasto Rzym. Stawiam równanie pomiędzy Wezuwiuszem a wysokością piramidy Cheopsa + 149 metrów. Z wysokości piramidy 149 metrów wyliczyłem współrzędne geograficzne dla wulkanu Wezuwiusza oraz siłę trzęsienia ziemi.

W jednym układzie planetarnym zaznaczono dwie jednakowe współrzędne dla obu planet. Plusowa liczba z wysokości piramidy nawiązuje do 14-ego południka na wschód od Greenwich. Te same liczby  mówią o drugim wulkanie na równoległej planecie ziemi. W 38-mym układzie planetarnym zaznaczono dwa wulkany, dla dwóch = planet drugiego oraz trzeciego.

Wezuwiusz wyliczony z wysokości piramidy w 2013 roku od pojawienia się dwóch papieży, to daje dużo do myślenia. Na dzień 1 czerwca 2014 rok podałem zmianę bieguna na Słońcu w 2014 roku. Zmieniające bieguny na tarczy słonecznej zawsze wprowadzają chaos na całej Ziemi. Taką sytuację mieliśmy pierwszego września 2010 roku. W tym czasie nastąpiła eksplozja na Słońcu o godz 11:00 czasu polskiego. Eksplozja na Słońcu z 1 września 2010 roku jest udostępniona na blogu pod wykresami. Od 1 września 2010 roku do 11 marca 2011 roku minęło 192 dni. Jest to przybliżona liczba z szybu Komnaty Królowej 193.

Druga sytuacja powstała po miesięcznej zmianie bieguna minusowego na plusowy od 21 czerwca do 20 lipca 2013 roku. Znikający biegun minusowy tylko na jeden miesiąc także wprowadzi zmiany na Ziemi. Nagromadzona ilość miesięcznej energii musi gdzieś się wyładować. Wpływa to na trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów oraz inne nieprzewidziane katastrofy na Ziemi.

Do tej zmiany biegunów trzeba zastosować wzór, oraz dodać zmienne liczby 193 oraz 203 z szybów Komnaty Królowej.

Wenus 93 stała 180 oraz zmienna 18 oraz 81.

a. 20/21 lipiec + 180 dni =  20/21 styczeń 2014 rok.
{ + 193 dni = 3/4 luty, + 203 =  13 luty 2014 rok }.

b. 20 styczeń + 18 dni = 8 luty 2014 rok.

c. 20 styczeń 2014 rok + 81 dni = 11 kwiecień 2014 rok.

Każdego 11-tego dnia miesiąca nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie które wpływa na trzęsienia ziemi oraz inne niebezpieczeństwa na Ziemi. Około 13 kwietnia eksplodował wulkan na Islandii w 2010 roku, teoretyczna przybliżona data eksplozji dla Wezuwiusza.

2. Po zmianie bieguna minusowego na plusowy wyliczyłem kilka niebezpiecznych dni na Ziemi, począwszy od  21 styczeń, 3 luty, 8 luty, 13 luty, 11 marzec, 11 kwiecień 2014 rok. Każdego 11 dnia miesiąca tu zaznaczam kwiecień 2014 rok nasza Gwiazda dostanie dodatkowe doładowanie. Wpływa to na silne trzęsienia ziemi.

Takie dodatkowe doładowanie dostanie nasza Gwiazda około 10/11 września 2013 rok. Znikający biegun minusowy z górnej tarczy słonecznej podczas przebiegunowania około 20/21 września 2013 roku wpłynie na silne trzęsienia ziemi na świecie, również w Europie.

Pojawiający się biegun minusowy także wpływa na niebezpieczeństwo na Ziemi. Do tej daty także trzeba zastosować stały wzór.

Wenus 93 stała 180 oraz zmienne 18 oraz 81.

a. 20/21 czerwiec 2013 rok + 180 dni = 20/21 grudzień 2014 rok.
Do daty 20/21 czerwiec 2013  trzeba dodać liczby z szybu Komnaty Królowej 193 oraz 203. 20/21 czerwiec + 193 dni = 3 styczeń 2014, + 203 dni = 13 styczeń 2014 rok.

b. 21 grudzień 2013 rok + 18 dni = 9 styczeń 2014 rok. Tą datę już wyliczyłem z dwóch układów słonecznych " Nibiru ". Wskazuje trzęsienie ziemi kierunek Polska.

c. 21 grudzień 2013 rok + 81 dni = 12 marzec 2014 rok. Przybliżona data po wyborze Papieża.

d. 21 czerwiec + 261 dni = 11 marzec 2014 rok.

3. Po zmianie bieguna plusowego na minusowy wyliczyłem kilka niebezpiecznych dni: 20 grudzień, 3 styczeń, 9 styczeń, 13 styczeń, 11 oraz 12 marzec.

Następna zmiana bieguna minusowego na plusowy ma miejsce 21 września 2013 roku. Do tej daty także trzeba zastosować stały wzór, oraz dodać liczby z szybów Komnaty Królowej 193 oraz 203.

Wenus 93 stała 180 oraz zmienne 18 oraz 81.

a. 20/21 wrzesień + 180 = 20/21 marzec 2014 rok.
21 wrzesień  + 193 dni = 3/4 kwiecień, + 203 dni = 13 kwiecień 2014 rok .

b. 21 marzec 2014 rok + 18 dni = 9 kwiecień 2014 rok

c. 21 marzec 2014 rok + 81 dni = 12 czerwiec 2014 rok.

d. 21 wrzesień + 261 dni = 12 czerwiec 2014 rok.

4. Po zmianie bieguna minusowego na plusowy powstało kilka niebezpiecznych dni: 21 marzec, 3 kwiecień, 9 kwiecień, 13 kwiecień, 12 czerwiec 2014 rok. Początek czerwca już był brany pod uwagę.

Na dwa wyliczone dni 19 oraz 20 kwietnia 2013 wpłynęły układy planetarne " Nibiru ". Do tych dni także trzeba zastosować stały wzór:

Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81.

Dodatkowo do tych dni trzeba dodać liczby  z szybu Komnaty Królowej 193 oraz 203.

a. 19/20 kwiecień + 180 dni = 20 październik 2013 rok.

b. 20 październik + 18 dni = 8 listopad 2013 r.

c. 20 październik + 81 dni = 11 styczeń 2014 rok.

d. 20 kwiecień + 193 dni = 3 listopad 2013 rok.

e. 20 kwiecień + 203 dni = 13 listopad 2013 rok.

5. Z dwóch układów słonecznych " Nibiru " wyliczyłem kilka niebezpiecznych dni na Ziemi:

20 październik,3 listopad, 8 listopad, 13 listopad 2013 rok oraz 11 styczeń 2014 rok.

Część z wyliczonych dni to wybuchy na Słońcu które wpłyną na trzęsienia ziemi oraz erupcję wulkanów. 10/11/12 marzec 2014 rok to prawdopodobnie upadek asteroidy na Ziemię, połączone z trzęsieniami ziemi. Bardzo możliwe że w tych dniach pojawi się jakaś nowa kometa w Galaktyce. Druga część to trzęsienia ziemi połączone z eksplozją wulkanów.

Podsumowując wszystkie obliczenia, wyciągnąłem kilka dat które wynikły ze zmiany biegunów minusowych na plusowe oraz układów słonecznych " Nibiru, jak również z wyboru papieża w stolicy Piotrowej 13 marca 2013 roku. Wyliczone daty informują o trzęsieniu ziemi które powinno zacząć się od Polski tak przypuszczam około 10/11 styczeń 2014 rok. Bardzo pomocne będą nowe obliczenia z wzoru na 2014 rok które wskażą dokładnie daty trzęsień ziemi oraz miejsce. Pierwsza połowa obliczeń jest teoretycznie wyliczona, pozostała jeszcze druga połowa, która wskaże dokładne dni wraz ze współrzędnymi geograficznymi. Pierwsze oznaki oraz zmiany w jądrze Ziemi, powinny niebawem dać znać. Jakie to będą znaki nie wiemy. Wezuwiusz który wyliczyłem powinien także niebawem dać o sobie znać. A może nie chodzi o Wezuwiusz tylko o inny niebezpieczeństwo. Tak to wygląda teoretycznie a jak będzie dopiero sprawdzimy.

1. Pierwsze oznaki trzęsień ziemi powinny być już 180 dni po wyborze papieża około 13 września 2013 roku. Początki grudnia powinny być bardziej aktywne oraz widoczne.

2. Po zmianie bieguna minusowego na plusowy około 10/11 kwietnia 2014 roku. Tu jest teoretyczna  data eksplozji wulkanu Wezuwiusz. Może być przyspieszona około 20 marca.

3. Po zmianie bieguna minusowego na plusowy około 11/12 czerwiec 2014 rok. Wyliczyłem dwie daty 10/11 kwiecień oraz 11/12 czerwiec 2014 rok.

4. Data 10/11 styczeń 2014 rok została wyliczona z dwóch układów słonecznych " Nibiru ".

5. Od 8 marca 2012 roku do 8 marca 2014 roku minie dokładnie 720 dni. Tu mamy kolejne zagrożenie z kosmosu - asteroida.

Zastosowane wzory przybliżyły daty katastrof na Ziemi w wyliczonych dniach. Dodatkowe daty które powinniśmy się obawiać niebezpieczeństwa to: 20/21 grudzień 2013 rok. 20/21 styczeń, 20/21 marzec 2014 rok. Główną uwagę trzeba zwrócić na księżyce z układu planetarnego " Nibiru ". One mają bardzo duży wpływ na katastrofy ziemskie: 13, 16 lipca oraz 6 i 9 sierpnia 2014 roku.

Jeżeli faktycznie 38-my układ planetarny informuje o wielkiej katastrofie w Basenie Morza Śródziemnego to mamy wielki kłopot.

Liczba + 149 z wysokości piramidy Cheopsa informuje nie tylko o katastrofie w Europie. Również na + 149 południku przecinany przez + 49-ty równoleżnik jak i na + 14-ty równoleżnik. Już pisałem że jeżeli 49 równoleżnik będzie przecinany przez 149 południk, to w miejscu przecięcia powstanie trzęsienie ziemi o sile 9,4 stopnia w skali R. czytamy z prawej do lewej. Miejsce przecięcia północno-wschodnia Japonia oraz wyspy Kurylskie. Jest to jeszcze większe trzęsienie ziemi niż to w Japonii 11 marca 2011 roku. Wiemy że każdego dnia miesiąca nasza Gwiazda dostaje dodatkowe doładowanie. Wpływa to na trzęsienia ziemi oraz inne niebezpieczeństwa ziemskie. Erupcja wulkanu Wezuwiusz potrafiłby wstrząsnąć całą Europą gdyby do tego doszło.

Od 3 do 5 listopada 2013 rok liczby informują o trzęsieniu ziemi Włochy.

Liczby + 134 informują o 13 południku oraz 43 równoleżniku, miejsce przecięcia współrzędnych geograficznych Perugia Włochy.

30 listopad 1 grudzień 2013 rok mówi o kolejnym trzęsieniu ziemi, - 92 oraz + 146. Lokalizacja północne Włochy na 46 równoleżniku oraz 14 południku. + 5, - 3, + 5, 0. Z tych liczb można odczytać trzęsienie ziemi w Polsce jak również we Włoszech.

Z piątego na 6 grudnia 2013 roku wyliczyłem liczby które informują za trzęsienia ziemi to:
+ 140 , - 164  oraz + 135,   - 166.

Dodatkowe liczby które wspomagają obliczenia to: - 5, + 2, - 4, 0. Z tych liczb można teoretycznie odczytać trzęsienie ziemi: z liczby + 140 można odczytać 14 południk oraz 41 równoleżnik Neapol lub Rzym.

Z liczby + 135 można odczytać 53 równoleżnik oraz 13 południk to jest blisko zachodniej granicy Polski. Liczba zero lokalizuje miejsce na 14 południku. Dodatkowo z tych samych liczb + 135 oraz + 140 można odczytać południki które przecinają w przybliżeniu 25 równoleżnik, miejsce przecięcia współrzędnych geograficznych Morze Filipińskie. Z drugiej strony na zachód od Greenwich  to jest Kuba oraz Haiti. Teoretycznie w zaznaczonych miejscach dojdzie to trzęsień ziemi z 5 na 6 grudnia 2013 rok.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował:  Ryszard Suski
czwartek, 05 września 2013
Cóż takiego wydarzyło się w Fatimie w 1917 roku? Matka Boża przekazuje bardzo ważną wiadomość o zbliżającej się katastrofie. Ponieważ naszą Galaktykę stworzył Pan Bóg, to do poinformowana włączył planetę Wenus. Planeta Wenus w 2012 roku miała kurs po tarczy słońca  6 czerwca 2012 rok w górnej części. Do tej daty trzeba zastosować stały wzór oby odczytać przesłanie z niebios.

Wenus - 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26.
a. 6 czerwiec 2012 + 180 dni = 6 grudzień 2012 rok.
b. do daty 6 grudzień dodajemy + 81 dni = 27 luty 2013 rok.

18 dni dodajemy wtedy, gdy Wenus ma kurs po tarczy Słońca w dolnej części tarczy, to dopiero za 105 lat. Tak było 8 czerwca 2004 roku. 8 czerwiec 2004 rok + 180 dni = 8 grudzień 2004 rok + 18 dni = 26 grudzień 2004 rok. 26 grudnia 2004 roku doszło do katastrofy w Indonezji.

W tym dniu, 27 luty 2013 rok, Papież Benedykt XVI podejmuje decyzję o rezygnacji ze stolicy Piotrowej. Ogłasza ją osobiście 28 lutego 2013 roku. Wpływ na rezygnację mają siły wyższe z niebios. Na etapie pisania książki nie wiedziałem jaką informację chce nam przekazać Wenus po tarczy Słońca.

Zacznijmy od początku. Rok 2010 jest szczególny, wszystkie Gwiazdy z naszej Galaktyki stoją na jednej linii Galaktycznej przez 71 dni. Kto je ustawił? Może ustawiają się według zegara Galaktycznego? Rok 2010 minus 1917 rok = 93. Liczba 93 nawiązuje do planety Wenus. Od rezygnacji Papieża Benedykta XVI z dnia 28 lutego mija trzynaście dni. I tak 13 marca 2013 roku wybrano nowego Papieża Franciszka. No i mamy dwóch papieży. Dwóch papieży w stolicy Piotrowej to wielkie wydarzenie, związane katastrofą. O tym wydarzeniu Matka Boska z Fatimy chciała nas przestrzec. Jeżeli Wenus ostrzega przed katastrofą, to zacznijmy od 38 układu planetarnego w którym występują dwie parne liczby 56,56. 38 układ planetarny z naszej Galaktyki zapisano symbolami liczbowym R.S.56,5691     38  0  19    9. Dwie pierwsze liczby z lewej strony wskazują 56-ty układ planetarny należący do władcy naszej Galaktyki Pana Boga. W tym układzie planetarnym zapisana jest data urodzenia Ryszarda Suskiego. To jemu przyszło rozwiązać zagadkę Piramidy Cheopsa, aby obraz zawartej wiedzy nie był skrzywiony. Na naszej Ziemi liczba 56 przysługuje jednemu papieżowi w stolicy Piotrowej w Rzymie. Dwie liczby 56,56 przysługują dwóm papieżom jednocześnie. Jednak bardzo ważna jest numeracja liczby 38 która przedstawia dzień 8 marca. I tak 8. marca w 2012 roku na Słońcu zaszły bardzo wielkie zmiany. Trzeba dodać do tej daty 720 dni = 8 marzec 2014 rok. Jest to data która może mieć wpływ na wydarzenie związane wulkanem Wezuwiusz. Może również nastąpić upadek asteroidy. Matka Boża z Fatimy musiała czekać aż 93 lata na odczytanie przesłania. Do tego odczytania przyczynił się autor tego tekstu. 38. układ planetarny składa się z sześciu liczb. Dodam po dwie parne liczby czytane z prawej do lewej to otrzymam: 19 + 65 + 65 = + 149. Dzisiaj jestem pewien, że dwóch papieży w stolicy Piotrowej w Rzymie to ostrzeżenie przed wielką katastrofą. Liczba + 149 (metrów) wskazuje wysokość piramidy. Rozłożona na części wskaże nam, 14 południk 41 równoleżnik oraz siłę trzęsienia ziemi 9,4 stopnia w skali R. Lokalizacja Wulkan Wezuwiusz centralne Włochy, nieopodal Rzymu. Eksplozja wulkanu zależy od przebiegunowań na Słońcu. Dwie liczby 56,56 mają być ostrzeżeniem przed katastrofą. Obliczenia oraz przebiegunowania na Słońcu przedstawiłem w poprzednim wydaniu.

Publikowanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski