Ostatnie prognozy

niedziela, 17 października 2010
  
 
Co kryje się pod liczbą 27 ?
To pytanie zadałem sobie 22 sierpnia 2010r.
27 to planety oznaczone nr. 27 do zamieszkania w naszej Galaktyce.
                           >  Nostradamus  <
Gdy nastanie Era Wodnika, brama Niebios zostanie otwarta.
Równowaga Galaktyk.
Rola człowieka we Wszechświecie.
Komora Króla o wymiarach 10,56.
 
Czytając ,,Wikipedie Piramide Cheopsa" cyt. z pasażu i komory zwanej Komorą Królowej
powstały wewnątrz piramidy dwa niezwykłe pomieszczenia, Wielka Galeria oraz Komora
Króla,Wielka Galeria długości 47 m.prowadząca do Komory Króla,  { schody Galeri }.
Po obu stronach Galeri { w schodach } znajduje się po 27 otworów, z każdej strony.
2 x 27 = 54, plus po jednym otworze z każdej strony z wysokim stopniem u góry Galeri.
Nasza Galaktyka zbudowana jest z 56 układów słonecznych.
Jeden otwór przy posadzce, to jeden układ słoneczny w Galaktyce, bliżniacza, równoległa
do drugiej strony schodów, to drugi układ słoneczny w Galaktyce.
56 układów słonecznych rozłożonych po 28, każdy układ słoneczny, posiada bliżniaczy
układ słoneczny w którym znajduje się planeta do zamieszkania, tak jak nasza Ziemia.
Rys. 16 przedstawia Komore Królowej, wyloty kanałów są zamknięte płytami, zamknięte
otwory płytami informują o ostatnim przebiegunowaniu 9792, nie tylko informują o dwóch
planetach które prawdopodobnie istniały a  które już nie istnieją  lub nich nie
istnieje tam życie .Nasza Galaktyka znajduje się na samym dole w jednej z 11 Galaktyk, czyli na
samym początku schodów w Wielkiej Galeri, { poziom Komnaty Królowej }.
Każden układ słoneczny posiada planete nadającą się do zamieszkania.
Planety z jednej strony schodów układu słonecznego, mogą  być powiązane ze Słońcem
tak jak Księżyc do Ziemi, natomiast planety z drugiej strony schodów w układzie
słonecznym mogą obracać się wokół własnej osi.
Przykładem takim są planety na rys. 16. Cyt. z ,, Wikipedi Piramidy Cheopsa " Komora
Króla o wymiarach 10.56m { oś wsch. - zach. } x 5,35 m x 5,81 m zbudowana jest w całości
z granitu.W ścianach północnej i południowej, na wysokości około jednego metra
od posadzki, znajdują się wyloty prostokątnych kanałów.
Kanały te - odmienne od tych w Komorze Królowej - mają wyloty na zewnątrz Piramidy.
Kanał północny wznosi się pod kątem 31 stopni, a południowy pod kątem 45 stopni.
Rys 16 przedstawia Piramide oraz dwie planety z dwóch różnych układów słonecznych
nadających się do zamieszkania > Gliese 581g, { odkrytą przez astronomów amerykańskich }
oraz moją planete 5,23 w innym układzie słonecznym,po przeciwnej stronie na rys. 16
szczegółowy opis przedstawia rysunek, planeta podobna do zbliżonych warunków
panujących na Ziemi.

Wniosek jest taki: Układ słoneczny jest ściśle powiązany z drugim układem słonecznym.
Jeżeli coś dzieje się na jednym układzie słonecznym, będzie się działo także na drugim
układzie słonecznym.
Przykład drugi wybuch na Słońcu 1 września o godz 11, 2010r.dolna tarcza Słońca
taki sam wybuch będzie 1 kwietnia godz. 11 górna tarcza Słońca 2011r.
Komora Króla o wymiarach 10,56.
W Galaktyce którą znamy z Wielkiej Galeri istnieje 56 układów słonecznych te które
znamy w Wielkiej Galeri, każda z własnym układem słonecznym, oraz planetą do
zamieszkania.
Podzielmy Wszechświat na kategorie.
Jeden Wszechświat to 149, { Galaktyk }  na których może istnieć życie
tyleż samo wynosi wysokość Piramidy Cheopsa.
1 - Komora poniżej poziomu to 14 Galaktyk.
2 - Nisza to 104 Galaktyki.
3 - Wielka Galeria to 11 Galaktyk.
4 - Strop Komory Króla to 9 Galaktyk.
5 - Pięć zamkniętych pomieszczeń przestrzeni to 5 Galaktyk.
6 - Strop namiotowy 6,22 to 6,22 Galaktyk, 22 to współrzędne.
7 - Suma:  jeden Wszechświat to 149, Galaktyk, tyleż samo wynosi wysokość Piramidy
Cheopsa. Wszechświat zbudowany na kształt Piramidy.
Wysokość Piramidy 149 podzielone przez 7 { sume siedem } to otrzymamy 21 stopni C.
Zaczołem od Kryształowej czaszki i zakończe,temperatura czaszki to 21 stopni C.
Temperatura czaszki to wynik z wysokości Piramidy
Dwie dziesiąte to odchylenie Piramidy.
149 x 56 = 8344 na tylu układach słonecznych prawdopodobnie istnieje życie
we Wszechświecie.
10,56 to 11 Galaktyk, schody z Wielkiej Galeri liczą 56 układów słonecznych
to jedna Galaktyka.
Każda płyta posiada własny zaczep tz. każda Galaktyka jest zależna od drugiej
to samo dzieje się w układach słonecznych,istnieje zależność.
Rola człowieka we Wszechświecie:
Człowiek na Ziemi posiada drugą część, tak jak układ słoneczny.
Jeżeli wszystko we Wszechświecie jest powiązane ze sobą, to człowiek związany
jest z  > duszą <.
Wybuchy słoneczne zapisano, jako wejście do Piramidy Cheopsa,114 x 119 ostrzegają
o zmianach także w innych Galaktykach, oraz układach słonecznych.
Z pasażu Komory Królowej do Komnaty Króla prowadzi Galeria, ciągną się dwie rampy
co chcieli przekazać nam budowniczowie, cz nie jest to między galaktyczny tunel
czasu,do innych wymiarów, którymi można się poruszać z jednej Galaktyki do drugiej
Schody Galeri sugerują przejście z jednego miejsca do drugiego w czasie
to tylko hipoteza.
Planeta Nibru już opisana,posiada także planete niezależną, trzy razy większą od Ziemi
posiada Księżyc, prawdopodobnie dwa.
Planeta Nibru wraz ze swoim układem planet, raz na 3 600 lat zbliża się do Ziemi,po czym
ponownie wraca omijając wszystkie 56 układów słonecznych, oraz całą Galaktyke.
Cyt: z ,, Wikipedi Piramidy Cheopsa ", Wielka Galeria kończy się wysokim stopniem
po którego przekroczeniu otwiera się długi i wąski pasaż, prowadzący od Komory Króla.
Pasaż ten w jednej trzeciej swej długości ma podwyższony sufit i zwiększoną szerokość
koniec cyt.

Wniosek: Planeta Nibru nie kolidując innym układom słonecznym, zatacza koło w jednej
trzeciej pasażu przed Komorą Króla, tz, obiega wszystkie układy słoneczne, całą Galaktyke.
Podwyższony sufit i zwiększona szerokość w Komorze Króla, mówi nam o zawróceniu
planety Nibru na końcu Galaktyki.
Następny cytat: W ścianach wschodniej i zachodniej przedsionka wykute są po cztery
szerokie bruzdy - trzy z nich , sięgają od podłogi po sufit, a czwarta sięga sufitu przedsionka.
Odnosi się to do trzech Księżyców oraz planety z Księżycem, oraz planete Nibru.
W moim kalendarzu zapisanych jest 12 planet w naszym układzie słonecznym, oraz dni
tygodnia, rys 17.
1  Słońce, 2  Merkury, 3 Wenus, 4 Ziemia, 5 Mars, 6 Jowisz, 7 Saturn, 8 Uran, 9 Neptun
10 Pluton, 11 Nibru, 12 Planeta w układzie planetarnym Nibru,niezależna obraca się wokół
własnej osi.
Z obliczeń wynika że w Galaktyce lub we Wszechświecie, szykuje się Wielkie zdarzenie.
Planeta Nibru  127 z naszego układu słonecznego nie chcąc brać udziału w kolizji zbliży się
do Ziemi, czyniąc nam szkody.
10 listopad 2010r. dodając 721 dni to przypadnie na 11 listopad 2012r.dodając Galerie
47 dni to otrzymamy 28 grudzień, koniec kalendarza, oraz koniec piramidy u podstawy
tej piramidy zbudowanej z 14 stopni C. Komora poniżej poziomu to 14 Galaktyk.
{ 25 grudzień 2009r.tylko jeden dzień }.podstawa piramidy kończy się 28 grudnia.
Szczyt Piramidy to 25 grudzień, przypadnie na rok 2012.
Wielka Galeria kończy się wysokim stopniem, właśnie ta Piramida z 14 stopni powiązana
jest ściśle z moimi obliczeniami, oraz wysokim stopniem, { stopień sugeruje podniesiony
poziom wody }. tak jak otwory z wysokim stopniem u góru Galeri.
Pytanie: Co się zdarzy w Galaktyce lub we Wszechświecie, oraz w naszym układzie słonecznym.
Kalendarz który posiadam oraz zapisy z 2009r. czytam z prawej strony do lewej.
Przykładem takim jest zapis wejście do piramidy 114 x 119.
Czytamy 119 z prawej do lewej, to wybuch na Słońcu o godz 11.00 1 września 2010r.
w dolnej części tarczy słonecznej minusowy.
drugi zapis 114 to wybuch na Słońcu 1 kwietnia o godz 11.00, 2011r.w górnej części
tarczy słonecznej, plusowy { wodny }.
Przed wybuchem na Słońcu 1 kwietnia , a w przybliżeniu  20 marca 2011r.wybuchnie wulkan, 
uruchomi go wybuch na Słońcu 20 marca, jedna strefa czasowa w lewą strone.
Wniosek: Wszechświat zbudowany jest w kształcie Piramidy, rys 16 przedstawia naszą
Galaktyke, stoi na samym dole poziomu Królowej w Piramidzie.
Różnice temp. jaką zapisało Słońce między 2009r a 2010r. to + 5 stop C.
Stopnie mogą sugerować piąty Swiat, lub pięć lat zmian na Ziemi.Rys 16 przedstawia
szczegółowy opis planet które już nie istnieją, oraz planety odkryte.
Rys 15 przedstawia planete Gliese 581g odkrytą przez astronomów amerykańskich
zapisaną w kalendarzu na lini Słońca, powiązaną ściśle ze Słońcem.
Cytaty z Wikipedi Piramida Cheopsa.
 
Pozdrawiam