Ostatnie prognozy

czwartek, 24 października 2013
Czy można zmienić bieg historii?
Milenium - Wenus - Wehikuł czasu

Zaznaczono obszar Polski oraz Rosji.

Apel: XXI wiek - przywódcy świata, biskupi Rzymu, politycy, naukowcy, wierzący, niewierzący. To do Was kieruje ten apel, chcemy spokoju na naszej Ziemi. Wystarczy przelanej krwi w pierwszej i drugiej wojnie światowej. Nie chcemy nowej wojny w Europie. Świat był podzielony od zarania dziejów przez religie, ale wszyscy wierzymy w jednego Boga, któremu nie zależy na podziale świata. Kto zatem chce podziału? Ten apel dotyczy przywódców różnych wyznań, to od Was zależą losy świata. Decyzja o losach świata jest już podjęta, tak zdecydowano i zapisano. Czy możemy jeszcze coś zmienić. Świadczy o tym numeracja 20-tego układu planetarnego naszej Galaktyki 4020, oraz parne liczby 56,56, z 19 układu planetarnego naszej Galaktyki.

W prognozach poniżej nawiążę do wydarzeń które miały miejsce oraz do tych, które są zapisane w 20-tym układzie planetarnym naszej Galaktyki. Zacznę jednak od Narodzin Jezusa, On jest najważniejszą postacią. Kim był Jezus w czasach gdy Faraonowie oraz Kapłani rządzili światem, tamtym światem? Rok 2032 - to okrągła rocznica śmierci Jezusa od ukrzyżowania, do 13 marca. Potwierdzenie śmierci Jezusa zatwierdził wybór drugiego papieża w stolicy Piotrowej 13 marca 2013 roku. Potwierdzenie śmierci Jezusa przyniesie przybysz z kosmosu który może zagrozić naszej Ziemi na przełomie 2032/2033 roku. W 20-ty układ planetarny, a ogólny 40-ty, wpisana jest asteroida która już leci w stronę naszej planety Ziemi. Ten układ zapisano następującymi liczbami z naszej Galaktyki:
R.S.59.6291    40  0  20    8.
Wielkie asteroidy ciągną za sobą mniejsze, które mogą zagrozić naszej Ziemi. W numeracji naszej Galaktyki wpisana jest data 2040 rok. Przesłanie z niebios zapisano w liczbach naszej Galaktyki. Numeracja Galaktyki ma służyć całemu społeczeństwu. Przedstawiam ostatecznie cały życiorys Jezusa z Nazaretu od Narodzin aż do śmierci. Boże Narodzenie Jezusa dla wierzących na Ziemi jest wielkim świętem. W okrągłe rocznice śmierci Jezusa: 32 rok, 1032 rok, 1932, 2032 rok mają ważne wydarzenia na naszej Ziemi oraz w Kosmosie. Przy okrągłej dacie narodzin, oraz śmierci dochodzi do wielkich zmian politycznych, gospodarczych, społecznych.

Boże Narodzenie obchodzimy każdego roku 24 grudnia, o północy. Jest to prawidłowy dzień narodzin Jezusa zgodny z numeracją liczb w naszej Galaktyki. Hipotez narodzin Jezusa jest wiele, lecz wszystkie proroctwa podają przybliżoną datę narodzin. Prawidłowy zapis Narodzin Jezusa zapisano w naszej Galaktyce następującymi liczbami:
R.S.35.2331     24  0  12    7.
Dla jednych Narodzenie Jezusa będzie w okresie zimowym, dla drugich w okresie letnim. To przez zmieniające się pory roku na naszej półkuli.

Narodziny Jezusa trzeba zacząć liczyć od 24 grudnia od godz: 23:31 pierwszego roku p.n.e. W Nowy Rok Milenijny 1 stycznia n.e. maleńki Jezus skończył sześć dni. W dniu 6 stycznia Jezus skończył 12 dni. 24 grudnia w pierwszym roku n.e. Jezus skończył pełny rok. Zgodnie z naszym kalendarzem Jezus urodził się w imieniny Adama i Ewy. Wiemy z katechezy że Adam wraz z Ewą zgrzeszyli, a ich grzechy miał odkupić narodzony 24 grudnia Jezus. Tak jest zapisane w liczbach naszej Galaktyki.

Przedstawiam pełny opis numeracji 12-tego układu planetarnego z naszej Galaktyki zapisanymi liczbami:
R.S.35.3231     24  0  12     7, z których to liczb odczytałem narodzenie Jezusa oraz jego śmierć. Wartość tych liczb jest bezcenna, równoznaczna dla parnych liczb 56,56 informując o współrzędnych geograficznych dla asteroidy która spadła w Czelabińsku 15 lutego 2013 roku. Ta sama wartość liczb 56,56 przedstawia dwóch papieży w stolicy Piotrowej w Rzymie w 2013 r. od 13 marca 2013 roku. W numeracji 12-tego układu planetarnego z naszej Galaktyki jest zapisana data narodzin Jezusa aż do śmierci.

Przedstawiam rok po roku od urodzenia Jezusa aż do śmierci. Każdy rok z życia Jezusa niesie przesłanie.
Jezus urodził się 24 grudnia 1-ego roku p.n.e. { numeracja naszej Galaktyki }.

W pierwszym roku n. e. 25 grudnia Jezus skończył jeden rok idzie mu 2 rok.
W drugim roku  n. e. Jezus skończył 2 lata idzie mu 3 rok.
W trzecim roku n. e. Jezus skończył 3 lata idzie mu 4 rok.
W czwartym roku n.e. Jezus skończył 4 lata idzie mu 5 rok.
W piątym roku n.e. Jezus skończył 5 lat idzie mu 6 rok.
W szóstym roku n.e. Jezus skończył 6 lat idzie mu 7 rok.
W siódmym roku n.e. Jezus skończył 7 lat idzie mu 8 rok.
W ósmym roku n.e. Jezus skończył 8 lat idzie mu 9 rok.
W dziewiątym roku n.e. Jezus skończył 9 lat idzie mu 10 rok.
W dziesiątym roku n. e. Jezus skończył 10 lat idzie mu 11 rok.
W jedenastym roku n.e. Jezus skończył 11 lat idzie mu 12 rok.
W dwunastym roku n.e. Jezus skończył 12 lat idzie mu 13 rok.
W trzynastym roku n.e. Jezus skończył 13 lat idzie mu 14 rok. Zaznaczam 13/14.
W czternastym roku n.e. Jezus skończył 14 lat idzie mu 15 rok.
W piętnastym roku n.e. Jezus skończył 15 lat idzie mu 16 rok.
W szesnastym roku n.e. Jezus skończył 16 lat idzie mu 17 rok.
W siedemnastym roku n.e, Jezus skończył 17 lat idzie mu 18 rok.
W osiemnastym roku n.e. Jezus skończył 18 lat idzie mu 19 rok.
W dziewiętnastym roku n.e. Jezus skończył 19 lat idzie mu 20 rok.
W dwudziestym roku n.e. Jezus skończył 20 lat idzie mu 21 rok.
W dwudziestym pierwszym roku n.e. Jezus skończył 21 lat idzie mu 22 rok. Zaznaczam 21.
W dwudziestym drugim roku n.e. Jezus skończył 22 lata idzie mu 23 rok.
W dwudziestym trzecim roku n.e. Jezus skończył 23 lata idzie mu 24 rok.
W dwudziestym czwartym roku Jezus skończył 24 lata idzie mu 25 rok.
W dwudziestym piątym roku n.e. Jezus skończył 25 lat idzie mu 26 rok.
W dwudziestym szóstym roku n.e. Jezus skończył 26 lat idzie mu 27 rok.
W dwudziestym siódmym roku n.e. Jezus skończył 27 lat idzie mu 28 rok. Zaznaczam 27/28.
W dwudziestym ósmym roku n. e. Jezus skończył 28 lat idzie mu 29 rok.
W dwudziestym dziewiątym roku n.e. Jezus skończył 29 lat idzie mu 30 rok.
W trzydziestym roku n.e. Jezus skończył 30 lat idzie mu 31 rok.
W trzydziestym pierwszym roku n.e. Jezus skończył 31 lat idzie mu 32 rok.
W trzydziestym drugim roku n.e. Jezus skończył 32 lata { idzie mu 33 } rok. Zaznaczam 32 r. idzie 33-ci rok.

W dwudziestym szóstym roku n.e. Jezusowi idzie 27 rok. 13-ty układ planetarny " Nibiru " ogólny 26-ty, którego zapisano liczbami z naszej Galaktyki przedstawia zaszyfrowane liczby z lewej strony 26 oraz w dalszej kolejności 272. Liczba 27 czytana z prawej do lewej i odwrotnie przedstawia dwa 27-me układy planetarne ostatnie, z lewej oraz prawej strony naszej Galaktyki { Tabela Galerii - Galaktyki }.

Liczbę 27 już opisałem - posiada znaki minusowe oraz plusowe { - 27, + 27 } - pontyfikat Jana Pawła 2, + 27 lat na stolicy Piotrowej w Rzymie, można także wliczyć do tych liczb. Odczytam pełny opis z naszej Galaktyki datę oraz miejsce urodzenia, życie oraz śmierć Jezusa. Zapisanym w 12-tym układzie planetarnym z naszej Galaktyki.

Dwunasty układ planetarny z prawej strony  naszej Galaktyki ogólny 24 zapisano następującą kolejnością liczb:
R.S.35.2331     24  0  12     7. Są to święte liczby który powinniśmy przestrzegać. Imię ,, Lesus " nadano zgodnie z 12-tą literą  alfabetu łacińskiego, w polskiej wersji językowej odczytamy ,,Jezus ".

1. Liczba 1 z prawej strony przedstawia pierwszy rok p.n.e., oraz pierwszy rok n.e.
2. Pierwsza parna liczba 35 z lewej strony to 35 południk, na wschód od Greenwich.
3. Druga parna liczba 23 od lewej strony, czytana z prawej do lewej to liczba 32 równoleżnik. Współrzędne geograficzne 35 x 32 zaznaczają miejsce urodzenia Jezusa w Betlejem.
4. Druga parna liczba 23 z lewej strony to godzina 23:00.
5. Trzecia parna liczba 31 czytana od lewej strony w prawo to 31 minut.
6. Odczytane liczby informują o której godzinie Jezus się urodził, godz. 23:31 przed północą.
7. 12-ty układ planetarny ogólny 24-ty przedstawia dzień oraz miesiąc, 24, 12, 1 rok p.n.e.
8. Ostatecznie Jezus urodził się 24 grudnia o godz. 23:31 pierwszego roku p.n.e.
9. Środkowe dwie parne liczby 23 czytane z prawej do lewej to liczba 32. Jezus skończył 32 lata idzie mu 33 rok.
10. Trzecia liczba 2 od lewej strony wskazuje drugą strefę czasową na wschód od " 0 '' Greenwich.

W dniu ukrzyżowania Jezus miał skończone 32 lata, lecz nie pełne 33 lata. Od 24 grudnia do ukrzyżowania 11 marca, jest dokładnie 77 dni. Trochę matematyki:

a. 6 dni ze starego roku p.n.e.
b. 30 dni stycznia oraz 30 dni lutego = 60 dni.
c. 11 dzień marca, dzień ukrzyżowania = 11 dni. 6 + 60 + 11 = 77.

Przypominam w Kosmosie każdy miesiąc liczy po 30 dni. Grudzień ma 31 dni, jeden dzień z grudnia przesuwamy do lutego. Styczeń ma 31 dni, jeden dzień ze stycznia przesuwamy do lutego. Luty ma 28 dni w tym przypadku, zyskał dwa brakujące dni. Ostatecznie każdy miesiąc ma po 30 dni.

Ukrzyżowanie

11. Liczba 31, czytana z prawej do lewej przedstawia 13-ty dzień miesiąca.
12. W dalszej kolejności od prawej strony trzecia trójka to trzeci miesiąc marzec.
13. W dalszej kolejności liczba 32 czytana z prawej do lewej przedstawia: w 32 roku 24 grudnia Jezus skończyłby 32 lata, do 11 marca pozostało 77 dni. Następnie od 24 grudnia do 13 marca jest równe 79 dni. 7 + 9 = 16.  1 + 6 = 7. Liczba 7 jest szczęśliwą liczbą, podwójna parna liczba 77 jest podwójnym szczęściem Jezusa.
14. Ostatecznie Jezusa pozbawiono życia 13 marca w 32 roku gdy miał  niepełne 33 lata.
15. Od 13 marca do 24 grudnia brakuje 9 miesięcy do pełnych 33 lat oraz 12 dni. 9 miesięcy =  270 dni + 12 dni = 282 dni.

Suma 282 przedstawia dwa ostatnie układy planetarne 55 oraz 56 należące do Stwórcy Pana Boga. W naszej Galaktyce jest 2 x 27 układów planetarnych, oraz dwa zbliżone do siebie czyli dwa 28-me. Suma liczb 282 czytając z prawej do lewej i odwrotnie przedstawia dwie parne liczby po 28. Są to dwa ostatnie 28-me układy planetarne z naszej Galaktyki z lewej oraz prawej strony. Z 12-tego układu planetarnego ostatecznie odczytałem życie oraz śmierć Jezusa. Śmierć Jezusa potwierdza wybór drugiego Papieża na stolicy Piotrowej w Rzymie z woli Niebios. Od upadku asteroidy 15 lutego 2013 roku do 12 marca mija 27 dni, do drugiego dnia od ukrzyżowania. Liczba 7 to Gwiazda która świeciła w 7-mym roku przed Narodzeniem Jezusa, zwiastując nowinę. W 2013 roku z woli Niebios wybrano drugiego papieża, potwierdzenie śmierci na krzyżu 13 marca.

W 2013 roku z woli Niebios zaświeciła Kometa, dodam 9 lat = 2021 rok.

2013 rok + 27 lat = 2040 rok. Liczba 9 występuje przy 19 układzie planetarnym ogólnym 38 z naszej Galaktyki. Zapisany został następującymi liczbami:
R.S.56.5691     38  0  19     9.
W tym układzie planetarnym zapisana została data urodzenia Ryszarda Suskiego. Przedstawione liczby ostrzegają świat przed niebezpieczeństwem na naszej Ziemi. Jednak w porę tego ostrzeżenia nikt nie odczytał.

Przełom wieku ponad 100 lat temu kończył się w 1899 roku a rozpoczął 1 stycznia 1900 roku. Na przełomie Wieku zapisałem dwie bardzo ważne liczby 19 oraz 20. Koniec 19-tego oraz początek 20-tego Wieku. Przysłowia ludowe mówią rok milenijny przynosi zmiany na Ziemi oraz katastrofy. Przełom wieku jest bardzo ważny dla społeczeństwa wiąże się z narodzinami Jezusa. W okrągłe daty narodzin Jezusa mają ważne wydarzenia na Ziemi. Oto kilka z nich 13-ty oraz 14-ty rok { wojna w Europie }, oraz 32 rok. Początek 1933 roku Hitler doszedł do władzy - Antychryst. 19-ty układ planetarny w swej numeracji: 38  0  19 ma wpisaną datę rozpoczęcia drugiej wojny światowej. Przestawione parne liczby z prawej do lewej i odwrotnie ujawniają datę 1938 rok. Przybliżona data rozpoczęcia drugiej wojny światowej w Europie przez Hitlera.

Roku Pańskiego 1913/1914 doszło do wybuchu pierwszej wojny światowej. 1913 rok + 27 lat = 1939 rok. Po pierwszej wojnie światowej Polska odzyskała niepodległość. Jednak wolność długo nie trwała, antychryst od zachodu wszedł do naszej wolnej Polski jakby była jego, od wschodu drugi antychryst przedzielił Polskę na pół.

Liczba 9 występuje przy 19 ogólnym 38-mym układzie planetarnym z naszej Galaktyki zapisanymi liczbami
R.S.56.5691     38  0  19   9. Data urodzenia oraz numeracja Galaktyki nie ma nic wspólnego z katastrofami. Z Numeracji Galaktyki odczytamy wszystkie zagrożenia na Ziemi co 102 lat od 2040 roku do 2856 roku.

Pod punkt - a - wojna w Europie w 1939 roku.
Pod punkt - b - 2040 rok do realizacji. itd.

a. 1938 rok, b. 2040 rok, c. 2142 rok, d. 2244 rok, e. 2346 rok,f. 2448 rok, g. 2550 rok, h. 2652 rok, i. 2754 rok, j. 2856 rok jest rokiem ostatnim.

Pod pozycją e. w 23 oraz 46 układzie planetarnym na rok 2346 wpisane są asteroidy zmierzające ku naszej Ziemi.
Pod pozycją g. w 25 oraz 50 układzie planetarnym na rok 2550 wpisane są wielkie katastrofy ziemskie.

W 12-tym oraz 38-mym układzie planetarnym zapisane są katastrofy na Ziemi. Służą one do informowania przed czasem o kolejnej katastrofie na naszej Ziemi. Zapisane liczby przy narodzeniu Jezusa nie mają nic wspólnego z katastrofami. Służą jedynie do łatwiejszego odczytania zmian na naszej planecie, jak również informują o katastrofach ziemskich. Jezus znał swój los, cierpiąc oddał życie za zbawienie ludzi na Ziemi. 2013 rok + 27 lat które przedstawiłem powyżej = 2039 rok. Czyżby ponowna powtórka z historii? Nie chcemy ponownie wojny w Europie. Tą liczbę 27 plusową oraz minusową przedstawiłem w poprzednim wydaniu. Liczba 27 to symbol naszej planety Ziemi, 2 + 7 = 9. Liczba dwa to druga strefa czasowa na wschód, miejsce urodzenia Jezusa. Liczba 7 to Gwiazda Betlejemska. Liczba 9 występuje przy 19-tym układzie planetarnym. Liczba 20 to południk w Polsce. Jakie zagrożenie spadnie na Europę oraz Polskę tym razem? Liczbę 27 wyliczyłem z masy Ziemi do Księżyca 45. Liczba 27 ostrzega ostrzega przed wojną światową, upadkiem asteroidy na naszą Ziemię, potopem oraz wybuchem na Słońcu.

Wenus

Wzór:  Wenus - 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26.

Ten wzór przestawia wyliczone dni w których mają miejsce katastrofy na Ziemi w różnych odstępach czasu na przełomie setek lat. Książka pt: ,, Bitwa z Gwiazdami " na str. 114 przedstawia to wyliczenie.

a. 26 luty.
b. 26 czerwiec.
c. 26 sierpień.
d. 26 grudzień.

Przedstawione obliczenia miały lub będą miały miejsce. Jednak nasza sąsiednia planeta Wenus zmieniła bieg historii, czy we wszystkich przypadkach? Ciąg liczbowy Kodu Tory wyliczony w 2010 roku od 10 do 18 października po 200 dniach dał wynik którego wszyscy naukowcy szukali na naszej planecie Ziemi, 30 kwiecień - 8 maj { 304-805 } - ciąg wybuchów słonecznych. Z tej informacji odczytałem ogromny obiekt kosmiczny wielkości 835 metrów pędzi w stronę Ziemi. Zderzenie z Ziemią doprowadzi do wielkiej katastrofy. 2010 rok + 835 lat = 2845 lat, jest to teoretyczna data końca świata. Trzecia część naszej Galaktyki składa się z 9-u części. Każda część to różnica 102 lat licząc od 20-tego układu planetarnego do 28 układu planetarnego. Jednak do 2040 roku brakuje 27 lat. 102 lata x 8 = 816 lat. 2040 rok + 816 = 2856 rok. Ostatni 56-ty układ planetarny należący do Stwórcy Pana Boga informuje o końcu czegoś czego jeszcze nie znamy, przypadającemu na 2856 rok. Kod Tory wskazuje na rok 2845, wynikła więc różnica 11-tu lat. Tabela naszej Galaktyki. Z liczb wynika iż pomiędzy 28 a 27 układem planetarnym dojdzie do jakiejś kolizji planet w naszej Galaktyce. Bardzo możliwe że nasza Gwiazda zarejestruje to wydarzenie pod postacią wybuchów słonecznych. Jednak świat w dalszym ciągu będzie istniał, tylko jaki?

Teoretyczna data katastrofy na Ziemi. Książka strona 97 pt: ,,Bitwa z Gwiazdami" wydana w 2012 roku.

I tak ponownie minęło 102 lata. Nowe, trzecie milenium powitaliśmy w 2000 roku. Wierzyli wszyscy że w tym nowym roku 2000 coś się wydarzy powiązanym z końcem świata i znowu nic. Ponownie trzeba zacząć od początku, 13 marca 2013 roku dnia śmierci Jezusa. Cóż takiego ważnego się wydarzyło w tym dniu. Pan Bóg powołał drugiego papieża Biskupa Rzymu, pieczętując  zgon Jezusa w dniu 13 marca. Od 15 lutego upadku asteroidy nad Czelabińskiem do 12 marca jest tyle dni ile papież Jan Paweł 2 był na stolicy Piotrowej w Rzymie = 27. Rok 2013 to wojna w Syrii, konflikt Koreański, upadek asteroidy w okolicy Czelabińska 15 lutego, źródło: Kometa Ison 2013 + 9 lat = 2021 rok ostatni. Do tej daty 2013 rok wystarczy dodać liczbę 27 a odczytam 2040 rok. Bardzo możliwe że powtórzy się ta sytuacja z 2013 roku, wojna, upadek asteroidy na Ziemię. 20-ty układ planetarny zapisano następującymi liczbami z naszej Galaktyki.
R.S.59.6291     40  0  20    8. Numeracja liczb 40 oraz 20 informuje kolejny raz o 2040 roku, zmieniając jedynie miejsca. Liczba 20 wskazuje 20-ty południk który przecina Polskę na dwie połowy szczególnie miasto Kraków. 40-ty południk biegnie od wschodniej strony w Federacji Rosyjskiej zaznacza okolice Moskwy. Z liczb można wywnioskować że Polska oraz Rosja pojadą na tak zwanym jednym wózku. Rok 2032 oraz 2033  jest wyszczególniony, do tej daty można dodatkowo dodać 8 lat = 2040 rok. Tak było w 1933 roku gdy Hitler doszedł do władzy. Liczba 8 występuje przy 20-tym układzie planetarnym. Czyżby przelot asteroidy w 2032 obok naszej Ziemi informował o kolejnym niebezpieczeństwie między Rosją oraz Polską w 2040 roku. Zaznaczony jest bardzo wielki obszar od Warszawy do samej Moskwy. Rosja ma bardzo dużo na sumieniu, może już czas rozliczeń. W 19-tym układzie planetarnym także zaznaczono południki od 19-tego do 38 w Rosji w 1939 roku.

A jeżeli Wenus zmieniła bieg historii. Zatoczone koło pod linią Galaktyczną, informując o bardzo ważnych sprawach przyziemnych. Zapowiedzianą katastrofę odwołała na 26/27 luty 2013 rok. Rezygnacja papieża 28 luty powołanie drugiego papieża 13 marca 2013 roku, widać wyraźnie inny scenariusz zapisany dla Ziemi. Jednak pod uwagę trzeba brać wszystkie możliwe zagrożenia włącznie z wojną. Najbardziej jednak pod uwagę trzeba brać zagrożenie z kosmosu. Asteroida ma wyznaczony kurs o współrzędnych geograficznych od 20 południka do 40 południka w Europie. To obszar od Warszawy do Moskwy na mapie. Upadek asteroidy uwolniłby kilkadziesiąt głowic nuklearnych które znajdują się na terytorium Federacji Rosyjskiej. Matkę Ziemię trzeba szanować i pielęgnować, bo innej Ziemi nie dostaniemy.

Bardzo możliwe że chodzi jeszcze o inny scenariusz wydarzeń. Jeżeli tak to bardzo możliwa jest wielka eksplozja na Słońcu która każdego 11 dnia miesiąca może zmienić wszystko. Sam przelot asteroidy najbliżej Ziemi prawdopodobnie będzie miał miejsce od 11 do 13 marca 2032 roku. Będzie to potwierdzenie ukrzyżowania Jezusa oraz jego śmierci 13 marca.

Przedstawiłem różne hipotezy katastrof, włącznie z konfliktem polsko-rosyjskim w 2040 roku, tylko na jakim tle. Główną rolę prawdopodobnie odegrają władze kościoła. To od nich prawdopodobnie zależeć będą losy naszej Ziemi. Tak mówią liczby 56,56. Wnuki nasze, dzieci urodzone w 2013 roku za 27 lat będą musieli zmierzyć się z prawdziwą rzeczywistością w 2032 roku oraz 2040 roku. Zwracam szczególną uwagę na rok 2032/2033. Każda osoba żyjąca na Ziemi doświadczy tych wydarzeń z 2040 roku. Może wyolbrzymiam za bardzo katastrofy na świecie. Możliwe że chodzi o upadek asteroidy, który pogodzi świat jak wspominałem w książce, jeszcze za naszych czasów.

Drugi księżyc w liczbie 45 ma wpływ na wielkie wydarzenia na Ziemi. 20-ty, a ogólny 40-ty układ planetarny ma wpisane współrzędne geograficzne 59 x 26 = okolice zatoki Perskiej. Dodatkowo 59 x 62 wskazuje okolice środkowego Uralu w Rosji.

Rok 2013 minus 33 lata = 1980 - Polska - rodzi się nowe Państwo. Komnata Królowej z piramidy Cheopsa wskazuje Polskę. Wszystko w kosmosie jest zapisane i zaplanowane.

Trzecia część Galaktyki, rozpoczyna się 2013 rok wiary + 20 lat = 2033 rok + 7 lub + 9 lat = 2040/ 2042 rok. Ponownie przypominam w Polsce rodzi się nowa wizja świata, coś może mieć wiele wspólnego z narodzeniem oraz końcem. Wenus zatoczyła koło pod linią Galaktyczną zmieniając bieg historii. Co 243 lata dochodzi do do różnych katastrof na naszej Ziemi, jednak każda katastrofa jest inna od poprzedniej.

Jaki scenariusz wpisano w 2040 rok dla Polski? Źle się dzieje w tej komnacie Polska, więc nie mamy czym się szczycić na świecie.

Jednak nowa Wizja Świata w Polsce może zmienić wszystko, to zależy od nas samych. Czy można jeszcze zmienić bieg historii? Po to powstała ta strona internetowa, by informować o przyszłych wydarzeniach na świecie. Od ostatniej wojny z 1939 roku w Europie do 2040 roku minie 102 lata, nie chcemy powtórki z historii.

Jezus w ważnych datach życia i śmierci ostrzega świat przed niebezpieczeństwem. Czy potrafimy skorzystać z tej informacji. W tym spektaklu z 2040 roku wezmą udział wszystkie państwa świata z Polską oraz Rosją, tak wskazują liczby, - 27 oraz + 27.

Niska aktywność słoneczna

W niskiej aktywności słonecznej będą miały miejsce przeróżne anomalia pogodowe. Miedzy innymi pomiędzy 30 listopada a 1 grudnia temperatura będzie jednakowa w dzień oraz w nocy po + 16 stopni C. Taka historia już miała miejsce w maju pięć lub sześć lat temu.

30 październik 1 listopad wybuch na Słońcu w liczbach: + 20, oraz - 28. Wygląda na to że temperatura może wynieść + 20 stopni w słońcu.

Prognozy na listopad 2013 rok. Z liczb wynika że dojdzie do trzęsienia ziemi w Polsce pomiędzy 5 a 6 listopada.

5/6 listopad: + 140    - 164.   dodatkowo - 5, + 2.

6/7 listopad:  + 135     - 166   dodatkowo  - 4,   0. Sumując - 5, + 2, - 4,  0. Liczba zero lokalizuje terytorium Polski.

9/10 listopad: + 127,   -166.  dodatkowo - 2, -1.

10/11 listopad:  + 125,  - 165  dodatkowo - 1,  + 18. Sumując - 2, - 1, - 1, + 18.

Wybuch na Słońcu 30 październik 1 listopad dał mi liczby: + 20 oraz - 28 są to równoleżniki które będzie przecinał + 127 południk. Miejsce przecięcia pomiędzy + 18 a + 20 to północna część Filipin trzęsienie ziemi lub eksplozja wulkanu.

Natomiast na drugiej półkuli zagrożona jest trzęsieniem ziemi północna część Meksyku od Oceanu Spokojnego.

Wszystkie obliczenia są w toku badań.

Przetwarzanie danych bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski
poniedziałek, 07 października 2013
Nowy wzór

Dotychczas zastosowany jedyny " Wzór " zamieściłem na tylnej stronie okładki w książce pt. " Bitwa z Gwiazdami ". Wzór wpisany jest w wielkość masy Ziemi do Księżyca w liczbie 18 do 81. Wzory były tak zakodowane w piramidzie aby mógł je odczytać tylko ten któremu wpisano datę urodzenia w układ planetarny naszej Galaktyki. Jest jeszcze wiele zagadek do rozwiązania które mam nadzieję w przyszłości rozwiązać.

Pierwszy wzór: Wenus 93 stała 180 zmienne 18 oraz 81 = 26 = 26 luty, 26 czerwiec 26 sierpień, 26 grudzień.

Drugi wzór: Wenus 93 stała 180 zmienne 45 oraz 54*

W drugi wzór wpisałem wielkość masy Ziemi do Księżyca w liczbie 45. Wielkość Księżyca wpisano w podstawę piramidy Cheopsa 5,4 ha. Ostatecznie mamy dwa księżyce przy dwóch równoległych planetach ziemi.

Planeta Wenus w liczbie 93 dla dwóch wzorów jest taka sama wraz z liczbą 180. Zmienia się  tylko wielkość księżyca w liczbie 45. Więc mamy dwa wzory w których zmieniają się liczby z mas ziemi do księżyca, 81 oraz 45. Nowy wzór daje łatwiejszy odczyt zagrożeń na Ziemi oraz odczyt trzęsień ziemi na równoległej planecie ziemi po eksplozjach słonecznych. Trzęsienia ziemi występują systematycznie po przebiegunowaniach. Na równoległej planecie trzęsienie ziemi po eksplozji tamtej gwiazdy w stosunku do naszej Ziemi będzie zróżnicowane w liczbie 36. Liczby z 36-tego układu planetarnego wprowadzają największe zagrożenia na Ziemi pod postacią eksplozji wulkanu przykład: 18-ty układ planetarny zapisano wartościami liczbowymi R.S.53.5121   36  0  18    1. W tych wartościach liczbowych zapisano eksplozję wulkanu Krakatau 26 sierpnia 1883 roku. Zginęło wówczas 36 tys. ludzi, fala po eksplozji wulkanu powstała na 36 metrów. Pod uwagę biorę wszystkie liczby z obliczeń matematycznych. Liczba z masy ziemi do księżyca dzielone przez 36 układ planetarny = 81 : 36 = 2.25. Na trzęsienie ziemi na Indonezji 26 grudnia 2004 roku miały wpływ Księżyc w liczbie 81 odwrotność liczby 81 = 18. Planeta Wenus kursem po tarczy Słońca 8 czerwca 2004 roku informowała o niebezpieczeństwie w dolnej części naszej planety. Z wzoru można dokładnie wyliczyć: Wenus 93. 8 czerwiec 2004 rok stała 180 + 18 = 198 dni = 26 grudzień 2004 rok. W trzęsieniu ziemi na Indonezji ginie około 300 000 tys ludzi.

Z pierwszego wzoru odczytujemy trzęsienia ziemi z drugiego prawdopodobnie trzęsienia ziemi po eksplozji wulkanów. Drugi wzór oraz obliczenia są testowane na włoskim wulkanie Wezuwiusz.

Tym razem pod obserwację idzie Księżyc w liczbie 45 oraz wulkan Wezuwiusz z niskiej aktywności słonecznej.

Niska aktywność słoneczna - Europa. Wezuwiusz wpisano w 38 układ planetarny o wartościach liczbowych R.S.56,5691     38  0  19     9. Czytane liczby z prawej do lewej dają wysokość + 149 metrów. Czytane liczby z lewej do prawej dają 203 dni, warstwy w piramidzie oraz równoległy układ planetarny. Od powołania drugiego papieża 13 marca 2013 roku do 6 października minie 203 dni + 45 = 21 listopad 2013 rok zanotowałem spadek temperatury o 30 stopni w słońcu. 21 listopad 2013 rok eksplozja na Słońcu informuje o kolejnym trzęsieniu ziemi, nie pominę eksplozji Wezuwiusza. 30 listopad, 1 grudzień 2013 rok informuje o kolejnej eksplozji na Słońcu.  Zatoczone koło pod linią Galaktyczną w 2012 roku planeta Wenus zmieniła harmonogram katastrof. Dlaczego? Co było przyczyną odwołania katastrofy na dzień 26/27 luty 2013 rok? Prawdopodobnie jest ważniejsze wydarzenie na naszej Ziemi. Kolejny wielki spadek temperatury ma mieć miejsce 21 grudnia 2013 roku. Obydwie daty wraz ze spadkami temperatur mogą wpłynąć na eksplozję Wezuwiusza. Jest to na razie hipoteza.

Na Filipiński wulkan Krakatau miał wpływ Księżyc w liczbie 45. Na zagrożenia ziemskie wpływają dwa księżyce mniejszy oraz większy w liczbie 81 oraz liczbie  45. Symulacja matematyczna zróżnicuje obliczenia z dwóch księżyców, stosując dwa wzory.

1. Drugi księżyc w liczbie 45 wpływa na eksplozje wulkaniczne, nie bezpośrednio z tej liczby tylko odczytujemy zagrożenia na Ziemi.

a. stała liczba 180 + 45 dni = 225 dni = 5 luty 2014 rok. Tą liczbę 225 już zaznaczyłem.
b. stała liczba 180 + 54 dni = 234 dni = 14/15 luty 2014 rok

Jeżeli drugi księżyc w liczbie 45 ma wpływ na eksplozje wulkaniczne to zastosuję do niego wszystkie przebiegunowania, wybór drugiego papieża oraz 19/20 kwiecień " Nibiru ".

Pierwszy wybór papieża 13 marca 2013 roku.
a. 13 marzec 2013 rok wybór papieża + 180 dni = 13 wrzesień 2013 rok.

13 wrzesień + 45 dni = około 27/28 październik 2013 rok pierwsza data brana pod uwagę - eksplozja wulkanu Wezuwiusz, licząc od wyboru papieża. Wyliczona liczba { 27 } ma teoretycznie wpływ na katastrofy wulkaniczne. 13 wrzesień + 54 dni = 6 listopad 2013 rok druga data brana pod uwagę - eksplozja wulkanu Wezuwiusz.

Ostateczne rozwiązanie: data urodzenia Jezusa oraz data śmierci.

Przypominam że pojawienie się dwóch papieży jednocześnie informuje o śmierci Jezusa 13 marca, oraz nowego biskupa na stolicy Piotrowej. Jest tu przypieczętowanie informacji  naszej Galaktyki z woli Niebios. Data urodzenia Jezusa wpisana jest w 12 układ planetarny ogólny 24 z naszej Galaktyki. Zapisano ten układ wartościami liczbowymi: R.S.35.2331    24  0  12     7. Jezus urodził się 2013 lat temu 24 grudnia o godzinie 23.31 żył 33 lata, zamordowany 13 marca 1980 lat temu. Odczytam zakodowane liczby: 35 x 32 pierwsza liczba 35 z lewej strony 35 to południk. Druga podwójna liczba 23 czytana z prawej do lewej to liczba 32 oraz równoleżnik,  miejsce przecięcia Betlejem narodzenie Jezusa. Środkowe liczby 33 informują o życiu na tej Ziemi. Natomiast liczba 13 czytana z prawej do lewej informuje o dniu śmierci Jezusa. Trzecie liczba 3 czytana z prawej do lewej informuje o miesiącu marcu. Ostatecznie w 24 układzie planetarnym zapisano życiorys Jezusa z woli Niebios.

W dacie śmierci Jezusa 1980 rok wpisana jest liczba 198 która informuje o trzęsieniach ziemi od kursu Wenus po tarczy Słońca. 180 + 18 = 198 dni lub odwrotnie, 180 + 81 = 261 dni. Z tych liczb odczytujemy 198 oraz 261 odczytujemy katastrofy co 8 lat z przerwą co 105 lat. Z kursu Wenus po tarczy Słońca. Jezus poniósł śmierć nie tylko dla odkupienia ludzi ale także by ostrzec ludzi przed katastrofami na Ziemi. Kolejna liczba 19-cie informuje o 19-tym układzie planetarnym ogólnym 38 który został zapisany numeracją liczbową z naszej Galaktyki R.S.56,5691    38  0  19   9. Zsumowane liczby z daty urodzenia Jezusa dają nam liczby:  1 + 9 + 8 = 18. Druga wersja to  19 + 8 = 27. W dacie śmierci Jezusa zapisano kolejną liczbę braną pod uwagę. To 27, oraz liczba dziewięć  2 + 7 = 9. Liczba 9 występuje w 38 układzie planetarnym, ona także ma przekaz z Galaktyki. 2013 + 9 = 2021. Kolejna liczba zero to linia Galaktyczna, linia Słońca, miejsce urodzenia oraz miejsce śmierci Jezusa, miejsce badań Opole. Pod uwagę trzeba wziąć także doładowanie naszej Gwiazdy każdego 11-tego dnia miesiąca np. 11 październik 2013 rok. Eksplozja wulkanu Wezuwiusz może mieć miejsce w każdej chwili począwszy od 11 października, 27 października do 6 listopada 2013 roku. Matka Boża z Fatimy objawiła się dzieciom sześć razy, ostatni szósty raz w październiku. Od 13 września do 10/11 października mija 27 dni. Październik może być miesiącem branym pod uwagę. Tak pokazują liczby czy tak się stanie zobaczymy, na eksplozje wulkanu mają wpływ przebiegunowania. W obliczeniach matematycznych teoretycznie przedstawiam kolejne daty.

Pierwsze przebiegunowanie
b. 20 marzec 2013 rok pierwsze przebiegunowanie + 180 dni = 20 wrzesień 2013 rok.
20 wrzesień 2013 + 45 dni = 5 listopad 2013 rok.
20 wrzesień + 54 dni = 14 listopad 2013 rok.

Drugie przebiegunowanie
c. 20 czerwiec 2013 rok drugie przebiegunowanie + 180 dni = 20 grudzień 2013 rok.
20 grudzień 2013 rok + 45 dni = 5 luty 2014 rok.
20 grudzień 2013 rok + 54 dni = 14 luty 2014 rok.

Trzecie przebiegunowanie 
d. 20 lipiec 2013 rok trzecie przebiegunowanie + 180 dni = 20 styczeń 2014 rok.
20 styczeń 2014 + 45 dni = 5 marzec 2014 rok.
20 styczeń 2014 rok + 54 dni = 14 marzec 2014 rok.

Czwarte przebiegunowanie 
e. 20 wrzesień 2013 rok czwarte przebiegunowanie + 180 dni = 20 marzec 2014 rok.
20 marzec 2014 rok + 45 dni = 5 maj 2014 rok.
20 marzec 2014 rok + 54 dni = 14 maj 2014 rok.
20 kwiecień 2013 rok " Nibiru ".

f. 20 kwiecień 2013 rok + 180 dni = 20 październik 2013 rok ???
20 październik 2013 rok + 45 dni = 5 grudzień 2013 rok.
20 październik 2013 rok + 54 dni = 14 grudzień 2013 rok

We wszystkich przebiegunowaniach ciągle występuje ta sama data 5 oraz 14 dzień. W tych dniach występuje bardzo dużo trzęsień ziemi na które ma wpływ większy księżyc w liczbie 45, taką przyjąłem teorię.

We wszystkich obliczeniach tylko liczba 27 wyróżnia się. W podpunkcie drugim poniżej z odejmowania ciągle wyliczam jedną liczbę 27. Licząc od wyboru dwóch papieży 13 marca oraz wpływu wielkości księżyca w liczbie 45 to data najprawdopodobniej eksplozji wulkanu Wezuwiusz, około 27 października 2013 roku. Tak przedstawiają obliczenia jak będzie to się ostatecznie okaże. Badania opieram na wulkanie Wezuwiusz ale niespodzianką może być inny wulkan Europejski. Bardzo dużo nieprzewidzianych zjawisk po przebiegunowaniach oraz doładowaniu słonecznym z drugiego wzoru występują 5-tego oraz 14-tego dnia miesiąca: 5 listopad 2013, 5 grudzień 2013, 5 luty, 5 marzec, 5 maj 2014 rok.

14 listopad 2013, 14 grudzień 2013, 14 luty, 14 marzec, 14 maj 2014 rok. W tych dniach odczytamy największe trzęsienia ziemi.

Układ planetarny " Nibiru " w liczbie + 127 informuje o kolejnym niebezpieczeństwie zapisanym na 3 listopada 2013 roku. Liczby 134 to 13-ty południk 43 równoleżnik Perugia Włochy. Bardzo możliwe trzęsienie ziemi. 

Obliczenia z wzoru na dzień 26/27 oraz 27/28 październik przedstawiają się następująco:

26/27 październik  + 119    - 182  oraz  - 5, + 1.
27/28 październik + 114     - 183   oraz - 2,  + 2.
28/29 październik  + 112    - 185    oraz  0,  + 1. Z obliczeń powstała informacja o trzęsieniu ziemi: - 5, + 1, - 2, + 2, 0. Jest tu zapisana informacja o trzęsieniu ziemi również w Polsce, liczba zero lokalizuje miejsce badań w Polsce oraz możliwie trzęsienie ziemi we Włoszech.

2. Obliczenia z kursu Wenus po tarczy słońca przedstawiłem w poprzednim wydaniu.

a. stała liczba 180 dni + 18 dni = 198 dni.
b. stała liczba 180 dni + 81 dni = 261 dni.

Pomiędzy pierwszym a drugim księżycem powstała różnica w liczbie 27 o zmiennym znaku, oraz liczba 63  0  18. 18-ty - 36-ty układ planetarny bardzo silnie wpływa na trzęsienia ziemi, przykład Haiti 12 styczeń 2010 rok, eksplozja wulkanu Krakatau 26 sierpień 1883 rok.

225 dni - 198 dni = + 27 dzień.
234 dni - 261 dni = - 27 dzień.
261 dni - 234 dni = + 27 dzień.
198 dni - 225 dni = - 27 dzień.
234 dni - 225 dni = liczba 9 występuje przy 38 układzie planetarnym, który lokalizuje miejsce katastrofy Wezuwiusz.
261 dni - 198 dni = + 63 dni.
198 dni - 261 dni = - 63 dni.

Na dwóch równoległych planetach eksplozje wulkanów są w zróżnicowanym czasie.

Suma z dwóch wzorów wyniosła dwie zróżnicowane liczby plusową + 27 oraz minusową - 27. Liczba 27 obowiązuje dla dwóch równoległych planet tylko o zmiennym znaku plusowym oraz minusowym. Inaczej mówiąc liczba 27 lub 27-my układ planetarny o oznakowaniu plusowym { + 27 } znajduje się po prawej stronie naszej Galaktyki natomiast druga planeta ze znakiem minusowym { - 27 } znajduje się po lewej stronie naszej Galaktyki. Liczba 27 obowiązuje dla dwóch równoległych planet ziemi o zmiennych znakach. Można mówić o odbiciu lustrzanym dwóch planet. Największy wpływ na katastrofy mają przebiegunowania oraz zmienne księżyce. Inna data dla naszej Ziemi inna data dla równoległej planety. Z dwóch wzorów można odczytać trzęsienia ziemi w innych terminach dla obu ziemi.

Zwracam szczególną uwagę na równoległe układy planetarne, porównując odbicie lustrzane liczb do planet.

Liczba z długości kanału Komnaty Królowej 203 informuje o równoległym układzie planetarnym z planetą wenus oraz planetą ziemią. Odbicie lustrzane dwóch układów planetarnych 203 = 302. Wprowadzony drugi wzór ułatwi odczytanie trzęsień ziemi po wybuchach na Słońcu, na równoległych planetach.

Nasza Gwiazda jest informatorem Galaktycznym. Gwiazda z równoległego układu planetarnego 2  0  3 spełnia to samo zadanie, przesyła zakodowaną wiadomość do naszej Gwiazdy. Nasza Gwiazda odebraną wiadomość przesyła bezpośrednio na ziemię pod postacią wybuchów słonecznych, które wpływają na trzęsienia ziemi w wyznaczonym miejscu. W ten sposób wiemy że eksplozje np. wulkanów na równoległych planetach mają miejsce w innym wymiarze czasu.

Porównanie:

Dwa równoległe układy planetarne = człowiek, ziemia, oraz jego dusza w innym wymiarze. 
Człowiek z tej Ziemi umiera odchodzi, natomiast dusza przechodzi do innego równoległego świata. W innym świecie jest wszystko takie same jak na naszej Ziemi inaczej mówiąc równoległe, odbicie lustrzane.

Równoległe planety to nic innego jak odbicie lustrzane, prawa strona lewa strona.

Przykład: moja data urodzenia 6. 1. 1956 r. data odejścia mojej ukochanej żony na drugi równoległy świat 16-ty styczeń 2013 rok. Dzień 16-ty styczeń to nic innego jak odbicie lustrzane, do równoległej mojej daty urodzenia 6 styczeń 6  1 - 1  6 styczeń. Mamy tu dwie równoległe liczby - odbicie lustrzane. Przedstawione równoległe liczby z sobą powiązane równoległymi planetami oraz równoległym światem. Pan Bóg stworzył dla duszy człowieka równoległy  świat, aby dusza nie błąkała się po innych światach, czuła się jak u siebie w domu na równoległej ziemi. Dlatego Pan Bóg stworzył to wielkie dzieło w innym wymiarze identyczny lepszy piękniejszy świat. Budowniczy piramidy przekazał  tę informację w liczbach 2 0 3 = 7 * 29 

29 wrzesień 2013 rok za 100 dni będziemy mieli 9/10 styczeń 2014 rok. Nasza Gwiazda oraz jądro naszej planety Ziemi jest ściśle ze sobą powiązane. Wykres 36 przedstawia cztery potężne trzęsienia ziemi w odstępach dwu godzinnych. Ten sam wykres 29 września przedstawia zaburzenia w jądrze naszej Ziemi oraz na Słońcu. Obliczenia które wcześniej przedstawiałem na blogu wskazały mi dzień 10/11 styczeń 2014 rok pokrywają się z wykresem oraz wpływem układu planetarnego " Nibiru " z 19/20 kwietnia 2013 rok.

20 grudzień - 32, + 51. Liczba - 32 informuje o spadku temperatury, oraz zagrożeniu na ziemi. Natomiast liczba + 51 to równoleżniki tylko na wschód od Greenwich- Polska. Liczba minus 32 wskazuje ponownie 32 równoleżnik na 51 południku okolice Urugwaju. Ten sama liczba + 51 lokalizuje okolice zachodniej granicy w Polsce na 51 równoleżniku oraz 15 tym południku. Wskazane miejsca dotyczą trzęsień ziemi oraz innych nieprzewidziaych zjawisk atmosferycznych.

Na koniec wyliczone liczby 45 x 27 to współrzędne geograficzne dla półwyspu bałkańskiego, a 45 równoleżnik i 27 południk to miejsce przecięcia południowo-wschodniej Rumunii.

Prowadzone badania dotyczące trzęsień ziemi oraz eksplozji wulkanu są testowane, aby w przyszłości mieć potwierdzenie wiarygodności obliczeń.

Przetwarzanie bez zgody autora zabronione.
Przetwarzanie danych tylko z zaznaczeniem: prognozowanie pogody hipotetyczne przebiegunowanie.
Kopiowanie i publikowanie podlega karze.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Opracował: Ryszard Suski